Page 1

Benvinguts a la presentaci贸 Voluntaris 9n2014 (Barcelon猫s, 14 de juny del 2014)


1. Objectiu i funció 2. Estructura d’unes eleccions 3. Tasques a realitzar


1. Objectiu i funció La plataforma de Voluntaris pel Referèndum 9N2014 és una idea impulsada per Solidaritat Catalana per la Independència que està oberta a tothom.


1. Objectiu i funci贸

El nostre objectiu Celebrar el refer猫ndum del 9n2014. La nostra funci贸 Facilitar eines i recursos pel Refer猫ndum.


1. Objectiu i funci贸


1. Objectius i funci贸


2. Estructura d’unes eleccions Què cal per a fer un Referèndum? Voluntat política El cens


Eleccions Autonòmiques al Parlament de Catalunya Població de dret

6.995.206

7.475.420

7.539.618

Barcelona

5.226.354

5.487.935

5.529.099

Girona

664.506

747.782

756.810

Lleida

399.439

436.402

442.308

Tarragona

704.907

803.301

811.401

Cens electoral total (CER+CERA)

5.321.274

5.363.356

5.413.769

Cens de residents Catalunya (CER)

5.212.423

5.229.550

5.257.252

Cens de residents Barcelona

3.909.411

3.900.846

3.921.353

Cens de residents Girona

475.822

486.675

490.291

Cens de residents Lleida

300.798

301.189

300.528

Cens de residents Tarragona

526.392

540.840

545.080

Cens de residents a l'estranger (CERA)

108.851

133.806

156.517

82.493

102.647

120.459

Cens de residents absents Girona

7.721

9.742

11.791

Cens de residents absents Lleida

10.239

11.415

12.649

8.398

10.002

11.618

Cens de residents absents Barcelona

Cens de residents absents Tarragona


2. Estructura d’unes eleccions Què cal per fer un Referèndum? Voluntat política

Les meses

El Cens

Les urnes

Les Juntes

Els col·legis

• •

Junta electoral central Junta electoral provincial Junta electoral de zona Juntes electorals de les Comunitats Autònomes


Eleccions Autonòmiques al Parlament de Catalunya


2. Estructura d’unes eleccions Què cal per a fer un Referèndum? Voluntat política

Les Meses

El cens

Les urnes

Les Juntes Els Col·legis

?

La gent


3. Tasques a realitzar Presentació Barcelonès Donem a conèixer el projecte Primera Fase Difusió i formació

Avui

Des d’ara fins el 9 oct. 14

Segona Fase Tasques Referèndum

9N14


3. Tasques a realitzar Difusi贸

Mobilitzaci贸 al carrer

Activistes 2.0

Crear complicitats

Altres actes i activitats


3. Tasques a realitzar Formaci贸

Voluntaris per a formar nous inscrits


3. Tasques a realitzar Tasques Referèndum

Meses

Logística

Mitjans i observadors internacionals

Garantir bon funcionament

Suport al ciutadà

Organització i coordinació


Contacte

barcelones@voluntaris9n2014.cat

www.voluntaris9n2014.cat

Voluntaris9N


Moltes grĂ cies


Voluntaris pel Referèndum 9N2014 Barcelonès  

Presentació de la Plataforma Voluntaris pel Referèndum 9N2014 al Barcelonès (14/06/2014)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you