Page 92

46. x

−1

−0,5

0

0,5

y

1,7

1,45

1,2

0,95

47. Вредност дате функције за x = −3 је 1. 48. в) 4 49. в) х у

50. в) −

0 2

1 2,5

2 3

1 6

51. 52. 53. 54.

а) права 3; б) полуправа 2; в) дуж 1; г) угао 5 б) α и γ Праве су паралелне на слици 3, праве су нормалне на слици 1. а) Заокружено AE, BF и CG. б) Заокружено BF, EF, CG и HG.

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Слика полуправе — полуправа; слика праве — права; слика дужи — дуж и слика угла — угао. У првом реду заокружена реч правоугли; у другом реду заокружена реч једнакокраки. б) 25 cm в) 42 cm2 б) 7 m2 Дужина хипотенузе је 10 cm. Површина рингле је 81π cm2. б) АC a) О ≈ 27 cm. б) Пречник је најдужа тетива круга. а) квадрат Ормар има запремину 0,99 m3. ТАЧНО, ТАЧНО, НЕТАЧНО, НЕТАЧНО б) 320 cm2 Површина призме је 312 cm2. НЕ, ДА, НЕ, ДА г) 2 и 5 г) лопта, ваљак, купа, лопта, ваљак Редом у тела уписани бројеви 2, 3, 1, 2, 1. б) НЕ, ДА, ДА, НЕ 91

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you