Page 90

Решења 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

в) двеста хиљада дванаест динара 5 5 Пет тринаестина — ; пет целих и тринаест хиљадитих — 5,013; пет трећина — ; 13 3 три цела и пет стотих — 3,05. б) 2,017 в) 2010 m 10 2 3 —три десетине; — десет трећина; — две петине. 3 5 10 1 1 1 1 0,2 — ; 0,5 — ; 2,2 — 2 ; 2,5 — 2 5 2 5 2 а) 0,5; б) 0,75; в) 0,2; г) 0,125; д) 0,4 а) 1,1; б) 1,5; в) 0,01

3 4 3 10. б) 10 11. а) Врање −2°C 12. а) Марко

9.

в)

3 4

2 3

1 2

13. − < − < − < −

2 <0 5

14. в) 2 1 > 2 1 2

4

1 3 8 8

3 16

15. Најудаљенији град је Сиднеј, а најближи град је Атина. 16. 43,18 17. в) ⋅ = 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

г) 0,11 · 0,1 в) 30 НЕТАЧНО, ТАЧНО, ТАЧНО, НЕТАЧНО То је број 8. а) 6 а) 7870 в) 3 Остатак при дељењу 123 са 2 је 1; остатак при дељењу 237 са 3 је 0 и остатак при дељењу 128 са 5 је 3.

89

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you