Page 9

4.

5.

Једна планинарска стаза дугачка је две хиљаде десет метара. Како цифрама записујеш њену дужину? Заокружи слово испред тачног одговора. а) 200 010 m б) 20 010 m в) 2 010 m г) 2 100 m Повежи као што је започето. • три половине

3 • 10

• две петине

10 • 3

• десет трећина

3 • 2

• три десетине

2 • 5

• пет половина

6.

Повежи сваки децимални број са одговарајућим разломком.

1 2

1 5

0,2 •

0,5 •

• 2

2 5

• 2

1 5

• 2

1 2

2,2 •

2,5 •

8

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you