Page 73

Геометрија

271. Израчунај угао α ако су праве а и b на слици нормалне. Прикажи поступак.

a

b

2α – 30º

c

d

α = ______

272. Симетрала s унутрашњег угла код темена А правоуглог троугла ABC гради са наспрамном катетом угао од 65°. Израчунај унутрашњи угао код темена А и унутрашњи угао код темена B троугла АВС. B

s

65º A

C Унутрашњи угао код темена А је ____и унутрашњи угао код темена B је ____.

273. Ако је a || b, израчунај углове α и β. b а β 130º

α 44º

α= ______ и β = ______

274. У троуглу ABC познати су унутрашњи угао β = 25° 15´ и спољашњи угао α

1

Израчунај унутрашњи угао γ. Прикажи поступак. γ =_____

72

= 60° 15´.

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you