Page 69

Алгебра и функције

246. За које вредности x је разлика израза (2x + 1)

2

и (2x − 1)∙(2x + 1) ненегативна?

Прикажи поступак. За x ______________ разлика датих израза је ненегативна.

247. Збир два броја је 28, а

1 1 првог броја једнака је другог броја. Који су то бројеви? 4 3

Прикажи поступак. Први број је ____, други број је____.

248. Пре десет година Ђорђе је био пет пута старији од Лазара. Колико година има Ђорђе ако је сада три пута старији од Лазара? Прикажи поступак. Ђорђе сада има ___ година.

249. За које природне бројеве x је разлика израза

и

мања од 3?

Прикажи поступак. За x ∈______________ разлика датих израза је мања од 3.

250. Који скуп бројева приказан на бројевној правој представља решење неједначине ? Прикажи поступак. Заокружи слово испред тачног одговора. а)

б)

в)

г)

0

3

0

3

0

1

0

1 68

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you