Page 45

Алгебра и функције

141. Заокружи слово испред тачног одговора.

Решење система линеарних једначина 2x + 3y = 4 –3x +2y = 7 је уређени пар бројева: а) (–2, 3) б) (2, 3) в) (1, 2) г) (–1, 2) Прикажи поступак.

142. Реши једначину. 3x + 3 7x + 2  =x− 3 5 Прикажи поступак.

143. Који од система једначина има решење (–1, –2)? Прикажи поступак. Заокружи слово испред тачног одговора. а) x – 2y – 3 = 0 y=x–3 б) 2x – 2y – 3 = 0 –x + 2y = 3 в) x = –y – 3 2y = x – 3 г) x = 2y – 3 y=x–3

144. Реши једначину. Прикажи поступак. m+2 m +1  − 1 = 0,5 − 2 4

44

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you