Page 4

Драги ученици, драге ученице, Пред вама је збирка задатака из математике. Збирка је намењена вежбању и припремању за полагање завршног испита. Задаци у збирци задатака распоређени су, према сложености захтева, на основни, средњи и напредни ниво. У оквиру сваког нивоа, задаци су разврстани у следеће области: Бројеви и операције са њима, Алгебра и функције, Геометрија, Мерење и Обрада података. У збирци се налазе задаци који ће бити на завршном испиту, потпуно исти или делимично измењени. У последњем делу збирке задатака дата су решења задатака, као и листа образовних стандарда који се испитују задацима из збирке. Решења задатака не садрже поступке, већ само резултате, како бисте задатке могли да решавате на различите начине. На тесту ће се, осим задатака из збирке, наћи и нови задаци. Тест који ћете решавати на завршном испиту садржи задатке којима се испитује оствареност образовних стандарда са сва три нивоа, основног, средњег и напредног. Сваки задатак из теста доноси највише један бод на завршном испиту. Желимо вам срећан и успешан рад! Ауторке и аутори

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura