Page 35

106. Дијаграм приказује број продатих векни хлеба у пекари „Добро јутро“ током једне недеље. Подацима са дијаграма попуни празна места тако да реченице буду тачне. 180

број продатих векни

160 140 120 100 80 60 40 20 0

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Субота

Недеља

дан

Најмање векни продато је у _____________. У петак је продато ________ векни.

107. На графикону је дата просечна гледаност научног програма у 2010. години. Попуни просечна гледаност научног програма (%)

празна места тако да реченице буду тачне. 3,0%

2,80%

2,5% 2,0%

1,80%

1,5% 1,0%

0,80%

0,70%

0,70%

0,5% 0,0%

0,30% АА

КК

ОО

СС

ТТ

ММ

називи телевизијских станица

a) Највећа просечна гледаност научног програма је била на телевизијској станици ________. б) Телевизијске станице _____ и _____ су имале исту просечну гледаност научног програма. в) Најмању просечну гледаност научног програма имала је телевизијска станица _________. г) Просечна гледаност научног програма на телевизијској станици _______ је 1,80%.

34

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you