Page 29

86. Повежи, као што је започето: 1,5 m •

• 90 минута

1,5 h •

• 1 500 000 m2

1,5 t •

• 150 cm

1,5 km2 •

• 15 cl

1,5 dl •

• 1500 kg

87. Повежи, као што је започето: 2 века •

• 91 дан

2 године •

• 180 минута

3 месеца •

• 730 дана

4 дана •

• 200 година

3 часа •

• 96 часова

88. Упиши број који недостајe тако да добијеш тачну једнакост. а) 3 km =________ m б) 20 m = ________ cm в) 4,5 t = ________ kg г) 4 недеље = ________ дана

28

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura