Page 26

75. На сваку слику која представља ваљак упиши број 1, на сваку слику која представља купу упиши број 2, на сваку слику која представља лопту упиши број 3.

76. На једном од цртежа су фигуре означене бројевима 1 и 2 подударне. На ком цртежу су те фигуре подударне? Заокружи слово испод тачног одговора. 1

1

2

2

а)

б)

1

1 2

2 в)

г)

77. Заокружи ДA, ако су фигуре А и Б на слици подударне или НЕ, ако нису подударне. A

ДA

Б

A

НE

ДA

A

Б

НE

ДA

78. Повежи подударне фигуре.

25

Б

A

Б

НE

ДA

НE

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you