Page 17

36. Израчунаj вредност израза. Прикажи поступак.

− 2  (−2) 2 + 2 3 − (−2) 3 =

37. Повежи, као што је започето: 23 · 22 •

• 75

513 : 52 •

• 25

(72)3 •

• 511

53 · 512 •

• 76

78 : 73 •

• 515

38. У празно поље упиши знак · или : тако да једнакост буде тачна. 35 ☐ 33 = 310 ☐ 32

38 ☐ 32 = 36 ☐ 34 312 ☐ 310 = (311)2

39. Повежи сваки израз са одговарајућом вредношћу.

• 8

2 +4 • 4

2

• 144 2 −3 • 3

2

• −1 6∙2 • 2

2

• 0 82 : 23 • • 32

40. Заокружи слово испред тачног одговора. Вредност израза (21006)2 је: а) 21008 б) 21004 в) 21012 г) 1006 16

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura