Page 11

11. У ком граду је забележена температура ваздуха најближа нули? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Врање −2°C б) Београд −8°C в) Суботица −12°C г) Ниш −5°C

12. У видео игрици „Децимал“ побеђује играч који је освојио највећи број поена. Играчи су освојили следећи број поена: Марко Ена Срђан Марија

125,32 поена 152,28 поена 152,18 поена 125,03 поена

Ко је од играча освојио треће место? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Марко б) Ена в) Срђан г) Марија

13. Поређај следеће бројеве по величини, почевши од најмањег. 2 2 1 3 − , − , 0, − , − 3 5 2 4

Бројеви поређани по величини, почевши од најмањег су ___<___<___<___<___

14. Заокружи слово испред тачне неједнакости. а) 3

1 1 >3 2 4

б) 3,14 > 3,141 в) 2

1 1 >2 2 4

г) −1,21 < −1,211

10

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura

zbirka iz matematike-polumatura  

polumatura