Page 1

www.voltmag.no Juni • nr. 5 • 12 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Nexans Norway

Fremsynte ledere og dyktige ingeniører Les også:

Nortelco AS er klar for REN Metodedager • Dam eksperter til Stavanger • Moderniserer vannkraftverk i Riga Samarbeider for å redusere forsinkelser på Ørskog-Sogndal • KraftCERT velger Embriq • Quantflow – Fiks ferdig IT-løsning Linjeservice AS – Alt av linjemateriell bare ikke stolper • Netcontrol – Kommunikasjon den viktigste komponenten Eliaden tar grep • Maxeta – Elforsyning og jernbane • NEF – Skiensfjorden Gruppe med Teknisk Konferanse En nestor innen trafoer takker for seg • Smart Grid Norway – Det trengs misjoneringsarbeid i det norske fagmiljøet


s. 12

Fremsynte ledere og dyktige ingeniører Nexans feirer 100-årsjubileum i Norge. Kabelgiganten tror evnen til å ligge i forkant, smarte nisjeprodukter og godt samarbeid med kunder og fagmiljøer, er årsaken til at de fremdeles kan drive med suksess i høykostlandet Norge. Vi har snakket med Ragnhild Katteland, Vice President Technical and Projects Operations, Submarine High Voltage i Nexans. – Vi har vært i stadig utvikling; fra de første kablene i 1915 til i dag har det skjedd store endringer der vi steg for steg har tatt teknologien videre og utviklet oss i takt med samfunnets behov. Rammevilkårene har vært gode, og vi har hatt fremsynte ledere og dyktige ingeniører, sier Ragnhild Katteland om hvorfor Nexans i løpet av disse 100 årene har blitt en av de store internasjonale kabelprodusentene. Geir Aksdal i Smart Grid Norway begynte å tenke smarte nett allerede i 2005, da som daglig leder i Scandinavian Electric. De var også tidlig ute med AMS, men opplevde at stor interesse og nysgjerrighet rundt ny teknologi ikke nødvendigvis medfører umiddelbar salgssuksess i en konservativ bransje. Selv om 2019 nærmer seg, merker smart grid-tilhengerne at det fortsatt trengs misjoneringsarbeid i det norske fagmiljøet. – I 2005 drev Scandinavian Electric allerede med fellesmålinger i borettslag. Den avdelingen solgte vi til BKK Energitjenester i 2007. Da hadde vi ca 20 000 målepunkter. Vi var tidlig ute med AMS, med timesdata og informasjon på internett. Men det var ingen kunder som brukte det. Borettslagene hadde en hovedmåler fra nettselskapet og undermålere fra oss. Vi utviklet programvare og brukte strømnettkommunikasjon som fungerte veldig bra, og i dag driver BKK dette videre. Men de har gått over på vann og fjernvarme, for det kom et regelverk som sa at det ikke lenger var lov å drive med fellesmåling i bolig. Men i industri er dette like aktuelt, så det gjør vi fortsatt i dag, forteller Geir Aksdal, salgs– og markedsdirektør i Smart Grid Norway, som ble fusjonert ut av Scandinavian Electric i 2010. – Så kom jordfeilregelen, og man skulle ha inn et flott instrument som målte spenningen mellom fase og jord. Da sa vi: Hvorfor ikke måle mer? Få et smart nett som kunne gi informasjon om strøm, belastning, temperatur på nettstasjonen, og det som ellers måtte være spennende å vite. Vi laget software for dette, og fikk veldig mange hurrarop rundt omkring. Folk sa at hvis de kunne få dette, skulle de heise flagget. Mulig de heiste flagget, men de kjøpte ikke utstyr, smiler han. Eliaden har slitt med manglende utstillere og sviktende besøkstall på energisiden, og dette har de bestemt seg for å gjøre noe med. Planleggingen for sommeren 2016 er allerede godt i gang, og arrangørene tenker nytt på flere områder. – Den store nyheten er en avtale med Energi Norge, som også er på eiersiden i Eliaden, om at de skal ta langt større del i energiområdet. Sist var oppslutningen nesten nede i null, så det trengs solide grep for å få bygd denne delen opp igjen. Men det vi gjør, må ha mål og mening; noe vi kan bygge videre på inn i fremtiden. Det er allerede gjort en grundig jobb med å tegne ut kursen, sier Svein Hjelmås, prosjektdirektør for Eliaden 2016. – Energi Norge kommer først og fremst til å legge en av sine større, etablerte konferanser til Eliaden. På den måten får vi lagt den første hjørnestenen. Det vil trekke med seg både besøkende og utstillere. Ellers er det planlagt en rekke små og store konferanser og seminarer om aktuelle temaer: HMS, sikkerhet, lovverk, normer og mye rundt kommende teknologi på både produksjon og kommunikasjon, forteller han.

Samarbeider for å redusere forsinkelser på Ørskog-Sogndal

s. 26 - 27

Slipper utkjøringstrinser med ES høyspennings­ system

INNHOLD s. 4 Nortelco AS er klar for REN Metodedager s. 6 Vernebekledning for utvidet totalbeskyttelse s. 7 Leverer statisk undersjøisk umbilical til Snøhvit s. 8 Dam eksperter til Stavanger s. 10 Moderniserer vannkraftverk i Riga s. 14 KraftCERT velger Embriq s. 18 - 19 Fiks ferdig IT-løsning s. 20 - 23 Cyber Security dag s. 24 - 25 Alt av linjemateriell bare ikke stolper s. 28 - 29 Kommunikasjon den viktigste komponenten s. 30 Eliaden tar grep s. 36 - 39 Fremsynte ledere og dyktige ingeniører s. 40 - 41 Elforsyning og jernbane s. 44 - 45 Skiensfjorden Gruppe med Teknisk Konferanse s. 48 En nestor innen trafoer takker for seg s. 52 - 53 Det trengs misjonerings- arbeid i det norske fagmiljøet s. 54 Nytt fra bransjen s. 55 - 60 Nye produkter s. 62 Messer/konferanser

Tor Bergersen

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no Forside: Ragnhild Katteland, Vice ­President Technical and Projects Operations, Submarine High Voltage i Nexans.

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS M

1

Neste utgave: Uke 37 Materiellfrist: 21. august 2015

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no

24

Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850

Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 5 2015.12. årgang ISSN – 1503-8246

7 TR YKKERI

Samarbeidende foreninger NORWEA – interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge– og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Nortelco AS er klar for REN Metodedager REN Metodedager 2015 er en svært aktuell begivenhet for Nortelco AS og vi har tradisjonen tro vært involvert i planleggingsprosessen. Vi sponser igjen NM for energimontørlærlinger ved å stille med kvalitetsverktøy for kabelbearbeiding fra Intercable og Beku. På vår stand vil vi vise et bredt sortiment av kabelverktøy, tape og krympeplast, systemer for brann– og fukttetting, samt belysningsprodukter i LED (flomlys, områdelys, markeringslys etc for krevende bruksområder). Nortelco gjør målrettede satsninger i form av rekruttering innen avdelingene Everk, Maritim og Automasjon. Vi tilbyr en bredt og god produktsortiment med god tilgjengelighet innen nevnte områder. For å befeste vårt fokus på kundeservice og å øke aktiv kundekontakt har vi ansatt 3 nye medarbeidere på salg.

industri og everk. Produktsortimentet vil hovedsakelig omfatte verktøy for everk og el-entreprenører, tapeprodukter, krympeplast, kabelskjøter, panserslanger og isolatorer, men han vil også presentere våre øvrige sterkstrømsprodukter for martim og offshore. Han vil være mye ute hos våre kunder i likhet med våre øvrige selgere på everksavdelingen.

AS. Ken er 42 år, sivilingeniør innen maskin/ mekatronikk fra NTNU og har erfaring innen både teknisk salg, automasjon, undervisning og rådgivning. Han begynte i stillingen i begynnelsen av april 2015. Vår nye salgssjef vil arbeide med produktområdene flow, trykk, displayer og veieceller. Han kommer fra en salgssjefstilling hos OSO Hotwater AS og

arbeidet før dette som salgsingeniør hos FESTO AS. Nortelco Scantron vil fokusere på oppsøkende kundekontakt og -besøk i tiden fremover. Vi opplever god aktivitet blant våre kunder og en stor del av vår tid har gått med på å betjene henvendelser. Med Ken på laget ønsker vi i større grad å være ute på feltet hos kundene. ■

Ken Heidenberg har tiltrådt som ny salgssjef i Nortelco Scantron

Carl Petter Johansen begynte som salgssjef på Nortelco AS sin marineavdeling i januar 2015. Han er 51 år og har bakgrunn som elektriker gruppe L, samt har salgsutdannelse. Carl Petter har lang erfaring fra teknisk salg som senior key account og har blant annet hatt ansvaret for leveranser av komplekse systemer til bedriftsmarkedet. Hos Nortelco vil han arbeide med salg av belysningsprodukter og -systemer mot maritim– og offshoremarkedet, samt utvalgte kunder i Fastlands-Norge. Produktgruppene vil omfatte LED og konvensjonelle område– og flomlys i Ex og industriutførelse, koblingsmateriell, navigasjonslys, obstruksjonslys, søkelys, signalutstyr etc. Med Carl Petter med på laget vil vi øke vår uteaktivitet i form av kundebesøk og andre utadrettede salgsaktiviteter. Thomas Berve startet som ny salgsingeniør i Nortelco AS i mai. Thomas er 31 år og utdannet elektriker og har de siste årene jobbet med salg mot everksbransjen i 3M Norge AS. Han har tidligere jobbet med salg, support og prosjektering innen belysning og automasjon. Ansvaret i Nortelco blir salg mot elektro, 4 • Volt 5-2015

Nortelco gjør målrettede satsninger i form av rekruttering innen avdelingene Everk, Maritim og Automasjon, fra venstre: Ken Heidenberg, Thomas Berve og Carl Petter Johansen.


FLYMARKØRER Med over 30 års positiv driftserfaring er våre flymarkører nå enda mer synlige. Med reflekterende fluorisert tape, synes markørene over lengre avstand, også i mørket. *Tilfredsstiller Luftfartstilsynets forskrift om merking av luftfartshinder av 1.09.2014.

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 N-1601 Fredrikstad

www.ntp-as.no

Telefon: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no


Vernebekledning for ­utvidet totalbeskyttelse Strakofa Workwear fra Aalesund Oljeklede AS lanserer nå arbeidstøyserien MultiPlus for å tilfredsstille et stadig økende behov i markedet for utvidet totalbeskyttelse. Lange tradisjoner Aalesund Oljeklede AS er en komplett leverandør av regn– og arbeidstøy til profesjonelle og kvalitetsbevisste brukere. Vi har våre tradisjonsrike varemerker Strakofa Workwear på arbeidstøy og Aalesund Oljeklede på regntøy til arbeid og fritid. Vi er en moderne bedrift med lange tradisjoner

som forener nytenkning og erfaring. Kundens behov er alltid i fokus. Ved å samarbeide med sluttbrukere i utviklingen av nye produkter, har vi oppnådd stor suksess med våre tidligere kolleksjoner. Vi er derfor sikre på at lanseringen av MultiPlus kommer til å befeste vår sterke posisjon i markedet, avslutter en stolt Fjørstad. ■

MultiPlus er sertifisert i henhold til følgende ISO og EN normer:

Vernebekledning er av de mest sertifiserte plaggene i bransjen og er designet så smart at bruksområdet dekker mange ulike arbeidsgrupper av vernebekledning. Kolleksjonen gir svært god beskyttelse for brukere innen energiverk, oljeraffineri, olje– og gassindustri, rederi, installasjon og montasje. Serien er miljøvennlige plagg og produsert i materialer laget

Vi er en moderne bedrift med lange tradisjoner som forener nytenkning og erfaring. Kundens behov er alltid i fokus, sier salgssjef Frøystein Fjørstad i Aalesund Oljeklede AS.

6 • Volt 5-2015

av bl.a. bio-cellulosefibre. Kvaliteten har iboende og evigvarende flammehemmende og antistatiske egenskaper som ikke kan vaskes og/eller slites ut. Plaggene vil holde sin styrke og farge selv etter omfattende vask og rens. Serien består av jakke, bukser, med og uten verktøylommer, og kjeledress. Vinterplaggene lanseres høsten 2015, og har i tillegg gode fuktregulerende egenskaper samt svært gode pusteegenskaper. Med MultiPlus viderefører vi de gode egenskapene fra vår suksessrike og populære El-Line-serie. –Vi fortsetter vårt sterke fokus på design og passform, nå med bl.a. segmentert refleks og ekstra funksjonelle detaljer. MultiPlus-serien skal ikke erstatte El-line, men komplettere vår eksisterende produktbredde og sortiment. –Vi har høye forventninger til vår nye MultiPlus-serie og flere potensielle brukere har allerede vist stor interesse, sier salgssjef Frøystein Fjørstad i Aalesund Oljeklede. Under selve utviklingsprosessen har vi samarbeidet nært med flere brukergrupper og optimalisert de ulike plaggene for nettopp å kunne tilfredsstille flere krav om beskyttelse.

• ISO 11612 Beskyttelse mot varme og ild • IEC 61482 Beskyttelse mot lysbue • EN 1149-5 Beskyttelse mot statisk elektrisitet • EN 13034 (type 6) Beskyttelse mot flytende kjemikalier • ISO 20471 24t Synlighet • I tillegg er metervarene sertifisert i henhold til ØkoTex Standard 100, produktklasse 2


Leverer statisk undersjøisk umbilical til Snøhvit Nexans har levert én umbilical til Snøhvit-feltet i Norge som en del av en 45-millioner Euro kontrakt med Statoil. –Statoils Snøhvit-gassfelt, er det største industriprosjektet utenfor kysten av Nord-Norge og skal utstyres med Nexans statiske umbilical som leverer hydraulikk, elektrisitet og fiberoptikk for undersjøiske tjenester. Utbyggingen av Snøhvitprosjektet vil etablere en ekstra brønn på en ny brønnramme for CO2-injeksjon samt å klargjøre for gassproduksjon fra eksisterende brønnrammer. Den nye umbilicalen vil bli rutet mellom en eksisterende distribusjonsenhet til en ny undersjøisk brønnramme. CO2-umbilicalen på Snøhvitfeltet er den tredje leveringen i

en 45 millioner Euro portefølje med standardiserte umbilicalleveringer som Statoil tildelte Nexans i desember 2012 på den norske kontinentalsokkelen. Nexans› spesialanlegg i Halden har produsert CO2umbilicalen til Snøhvit-feltet etter Statoils nye design. Den er utviklet for å gi en konsekvent og kostnadseffektiv løsning for forenklede tilknytninger til eksisterende infrastruktur eller andre typer undersjøiske olje– og gassprosjekter. Umbilicalen på Snøhvit-feltet installeres på en havdybde på omtrent 300 meter og består av standardelementer med mindre justeringer.

Snøhvit er det første offshorefeltet i Barentshavet og det første feltet på havbunnen der

alle funksjonene i feltet blir kontrollert fra et anlegg på land, uten overflateinstallasjoner. ■

► Erstatter alle oljefylte, hule, porselensisolatorer ► Tillater montasje på bakkenivå ► Typetestet iht. IEC60840, IEC60815 ► For alle typer XLPE / EPR-kabler ► 145kV-varianten er testet for 2,2 x U0 i 8 timer ► Lav vekt

IXOSIL EST-SAC 123 - 170kV Tørr, selvbærende, utendørs endeavslutning med overspenningsavleder

maxeta@maxeta.no | www.maxeta.no

5 102 r MIT les fo v a a f e g anb testin er! e l p b p a ka LF-k TS

5, 10 og 15kV isolasjonstestere • • • • • • • • • •

Måleområde: 10TΩ (5kV), 20TΩ (10kV), 40TΩ (15kV) Drives fra innebygd Li-ion batteri eller nettspenning Testspenning fra 100V til 5kV/10kV/15kV Maks teststrøm/støyimmunitet 3mA Analysetester som PI- SV-, DAR-, DD- og rampetest Viser lekkasjestrøm og kapasitans Voltmeterfunksjon – måler spenning 30 - 660V Minnefunksjon for lagring/utskrift av testrapporter Kompakt og robust, IP65/IP54 CAT IV 600V

MED ERFARING FRA 1968 – ISO 9001 SERTIFISERT

Tlf.: 33 16 50 20 - Fax: 33 16 50 45 - e-post: info@tormatic.no - www.tormatic.no

7


Dam eksperter til Stavanger I juni kommer 1000 deltakere fra hele verden til Stavanger for å lære mer om utfordringer innen vannkraft og hvordan de kan løses. Det er den norske damkomité i samarbeid med International Centre for Hydropower (ICH) i Trondheim som arrangerer den 25. International Comission on Large Dams-kongressen. Internatioanl Commision on Large Dams (ICOLD) er en internasjonal organisasjon som formidler kunnskap, og gjennom et stort antall komiteer utarbeider publikasjoner på høyt faglig nivå. I tillegg til damtekniske spørsmål er også miljø, sosioøkonomiske forhold og bærekraftig utnyttelse av vannressurser viktige arbeidsområder. Den internasjonale konferansen arrangeres fra 13. til 20. juni. Temaene på konferansen spenner vidt. Siden arrangementet er i Norge har det vært naturlig å fokusere på vannkraft, og første del av uken arrangeres det derfor et eget symposium der dammer benyttet til vannkraftformål er hovedsaken. Eksempler på temaer er konsekvenser av klimaendringer, innovativ utvikling av vannkraft i utviklingsland og risikostyring ved drift av vannkraftanlegg. – Vi har mange spennende anlegg i nær Stavanger. Norge er unik i verdensmålestokk ved at vi har en stor andel dammer knyttet til vannkraft, sier Bjørn Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon og leder for organisasjonskomiteen. Han er glad for samarbeidet med ICH som blant annet bidrar til et sterkt vitenskapelig program gjennom hele kongres-

– Dette gir oss en unik mulighet til å vise fram norsk vannkraft– og damekspertise for bransjefolk fra hele verden. Det er veldig kjekt å ha fått dette arrangementet til Stavanger, sier Bjørn Honningsvåg, administrerende direktør i Lyse Produksjon og leder for organisasjonskomiteen.

suken. Honningsvåg forteller at det i forbindelse med konferansen er lagt opp til flere turer for å besøke ulike anlegg i nærheten av Stavanger, deriblant Titania, Ulla-Førre, Jørpeland

Kraft og Dam Svartevatn – Vi har arbeidet hardt over lang tid for å få konferansen til å bli en suksess både faglig og sosialt, og ikke minst få vise fram det beste av norsk

kunnskap på området. Målet er at denne uken skal gi en flott opplevelse og gi minner for livet for dem som kommer, sier Honningsvåg. ■

IKKE KJØP! Du trenger ikke å kjøpe dyre maskiner for å lage skilt og merking.

SkiltDirect produserer dine skilt med en gang du bestiller og leverer dagen etterpå. Det er på den måten vi gjør det

Enkelt – Raskt – Riktig www.skiltdirect.no • 21 07 55 07 8 • Volt 5-2015

SkiltDirectVi garanterer at du blir fornøyd


Skagerak Nett

Det nye, store p ­ rosjektet for Aidon i Norge Aidon har gått sammen med Ericsson for å levere Skagerak Netts AMS-løsning. Prosjektkontrakten ble underskrevet i begynnelsen av mai. Den nasjonale utrullingen av AMS i Norge fortsetter i jevn fart, og for Aidon vokser størrelsen på ordrereserven: Skagerak Nett på Sør-Østkysten i Norge er det fjerde store nettselskapet i Norge som også valgte Aidons teknologi i sin AMS-løsning. I leveransen fungerer Aidon som underleverandør for Ericsson, som vant kontrakten for totalleveransen til Skagerak Nett. Dermed dekker Aidons prosjektansvar leveransen av sentralsystemet for måleravlesning, Aidons mesh-radiobaserte kommunikasjonsløsning, samt 180 000 smarte målere, såkalte Energy Service Devices (ESD). Det nye systemet introduseres mot slutten av 2016. – Å bli valgt som teknologileverandøren for dette AMS-prosjektet tar vi som et tegn på tillit til vår teknologi og kompetanse. Løsningen gir den nødvendige fleksibiliteten og kapasiteten til å videreutvikle avansert smart grid funksjonalitet fremover, samtidig som den sørger for en pålitelig plattform for fjernavlesning, sier Thor-Erik Næss, administrerende direktør i Aidon, og legger til: – Jeg er veldig fornøyd med det gode samarbeidet vi har hatt med Ericsson i løpet av anbudsprosessen. Vi fant hverandre med tanke på selskapskultur og gleder oss til implementeringen starter. Administrerende direktør for Ericsson i Norge, Aksel Aanensen, bekrefter at Aidon var et naturlig valg da de evaluerte potensielle samarbeidspartnere. – Da vi evaluerte potensielle samarbeidspartnere til vår løsning, var Aidon et naturlig valg. Kombinasjonen av en fremtidsrettet kommunikasjonsløsning, god tilpasning til NVEs tekniske krav samt fokus på fremtidig nettnytte var viktige elementer i evalueringen. Vi har svært positive erfaringer med samarbeidet så langt, og ser frem til videre samarbeid under prosjektperioden, sier Aanensen. Ordrereserven Siden februar 2014 har Aidon signert storskala AMS-kontrakter i Norge med Lyse Elnett, Eidsiva Nett og Hafslund Nett. I tillegg har de mindre lokale kraftdistributørene Klepp Energi, Jæren Everk og VOKKS valgt Aidon som deres AMS-teknologileverandør. Totalt ligger nå ordrereserven i Norge på mer enn 1,2 millioner målepunkter. ■

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no Fra venstre: Ronny Brudeseth, Eltel Networks, Geir Kulås, Skagerak Nett, Aksel Aanensen, Ericsson og Thor-Erik Næss, Aidon.

9


Moderniserer ­vannkraftverk i Riga Alstom vant nylig en kontrakt utlyst av Latvenergo, det ledende kraftselskapet i Latvia. Kontrakten omfatter en modernisering av vannkraftverket i Riga, Latvia og har en verdi på mer enn 100 millioner euro. Alstom skal renovere 6 X 69 MW Kaplan-enheter for vannkraftverket, lokalisert langs den 1 020 kilometer lange Daugava-elven i Latvia.

Alstom skal renovere 6 X 69 MW Kaplan-enheter for vannkraftverket, lokalisert langs den 1 020 kilometer lange Daugava-elven i Latvia. Avtalen inkluderer rehabilitering av turbiner, generatorer, nytt kontrollsystem og hjelpeutstyr. Alstom planlegger å bruke lokale selskaper i gjennomføringen av kontrakten. En Kaplan-enhet vil renoveres årlig, i en periode på 8 år frem til 2022. Det er forventet at produksjonen av vannkraft vil øke med minst 20 GWh etter renoveringen. Vannkraftverket i Riga er ett av tre hoved-vannkraftverk i Latvia, som til sammen står for mer enn 50 % av all produksjon av elektrisitet i landet. Vannkraftverket produserte 679 GWh miljøvennlig energi i 2013, og 10 • Volt 5-2015

rehabiliteringen vil øke effektiviteten til kraftverket, og samtidig øke forventet levealder på anlegget med minst 40 år. Rehabiliteringen er en del av Latvenergos storstilte investeringsprogram for Daugava-kraftverkene, med en prislapp på mer enn 200 millioner euro. –Alstom har lang erfaring med vannkraft og vårt dedikerte team vil sørge for at Riga-kraftverkene oppnår økt reliabilitet, lavere driftskostnader samt miljøfordeler. Denne kontrakten viser klart vår interesse og satsning på det Latviske vannkraftmarkedet uttaler Eric Staurset, Direktør for Alstom i Norden og de baltiske landene. –Riga-kraftverket er strategisk viktig for energitilførselen i Latvia, og vi vil kunne øke

kraftverkets effektivitet og samtidig øke operasjonell sikkerhet for de kommende tiårene. Vi har valgt Alstom fordi de vil implementere spesifikke løsninger som vil redusere gjennomføringstiden for hver enhet, til fordel for Latvenergo sier Māris Kuņickis, produksjonsdirektør for Latvenergo AS. Alstom, som står for installasjon av mer enn en fjerdedel av verdens vannkraftanlegg, har opparbeidet seg omfattende erfaring fra service, ettermontering og modernisering av

–Denne kontrakten viser klart vår interesse og satsning på det Latviske vannkraftmarkedet uttaler Eric Staurset, Direktør for Alstom i Norden og de baltiske landene.

vannkraftverk under drift. Alstom Hydro støtter energiprodusenter, eiere og investorer med å redusere de totale kostnadene knyttet til eierskap takket være et omfattende serviceprogram. ■


Norges energidager For trettende året på rad ønsker NVE velkommen til Norges energidager på Scandic ­Holmenkollen Park i Oslo. Olje– og energiminister Tord Lien og vassdrags– og energidirektør Per Sanderud er to av innlederne på årets viktigste bransjetreff. EUs mål om et felleseuropeiske energimarked får praktiske konsekvenser for den norske kraftbransjen. En lang rekke detaljerte europeiske forskrifter, nett– og markedskoder, er på vei inn i det norske regelverket. Nye rammer for elsertifikatordningen, nye avskrivningsregler for vindkraft og regjeringens lovforslag om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet, vil også kunne føre til store endringer i kraftbransjen. Dette er bakteppet for Norges energidager 2015. Sett av 15. – 16. oktober 2015. Program og påmelding kommer på www.energidagene.no ■ Olje– og energiminister Tord Lien er en av innlederne på årets viktigste bransjetreff, foto: OED / Scanpix.

Melbye Skandinavia er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som leverer fremtids-rettede produkter og smartere systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett samt til vei-og anleggsbransjen.

Trådløs faseprøver til innendørs og utendørs bruk Melbye har lansert en faseprøver – TAG 5000S - som også kan brukes innendørs. Faseprøveren er trådløs og er svært enkel i bruk.

Infratek ønsker alle velkommen til vår stand på «Drift og vedlikehold» for en hyggelig samtale og en forfriskning. Delta i vår konkurranse og vinn flotte premier.

WWW.INFRATEK.NO Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

11


Samarbeider for å redusere ­forsinkelser på Ørskog-Sogndal Statnett har i samarbeid med SFE Nett (Sogn og Fjordane Energi) funnet en løsning for å unngå ytterligere forsinkelser i Ørskog-Sogndal prosjektet, for de strekninger som Statnett har tilgang til. Rettsprosesser prosjektet ikke kontrollerer medfører at det fremdeles er knyttet usikkerhet til ferdigstillelse av hele prosjektet.

– Vårt mål er å ferdigstille alt med unntak av de sju mastepunktene i Sørdalen i Bremanger kommune i løpet 2016, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim. Vi har per dags dato ikke tilgang til disse punktene, som følge av rettslig uenighet om Olje– og energidepartementets valg av trasé gjennom Myklebustdalen.

Nå avventer vi hva Fjordane tingrett vil gjøre videre med denne saken, forklarer Vardheim. I den opprinnelige fremdriftsplanen var det en forutsetning å ha forbindelsen Ørskog-Høyanger på plass, før vi kunne fortsette arbeidet videre ned til Sogndal for å ha tilstrekkelig god forsyning av strøm til Høyanger og Hydro sitt smelteverk. Dette er ikke mulig så lenge vi ikke har tilgang til å bygge gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger kommune, grunnet de rettslige prosessene. I samarbeid med SFE Nett har Statnett funnet en løsning slik at vi kan ferdigstille kraftledningen mellom Sogndal og Høyanger, som er nødvendig for å kunne opprettholde

– Vårt mål er å ferdigstille alt med unntak av de sju mastepunktene i Sørdalen i Bremanger kommune i løpet 2016, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

12 • Volt 5-2015

fortsatt fremdrift i prosjektet. Ved å drifte ny 420 kV mellom Moskog og Høyanger på et lavere spenningsnivå i tillegg til eksisterende 132 kV som eies av SFE Nett, vil vi kunne forsyne Høyanger med to strømforbindelser. – At ledningen ikke kan ferdigstilles fra Ørskog og ned til Høyanger gjør at løsningen vi nå går for innebærer at vi for en periode får en lavere forsyningssikkerhet enn det som er normalt og ønskelig i deler av fylket. Men, alternativet med ytterligere forsinkelser av Statnett sitt prosjekt har enda større konsekvenser for funksjonen til kraftsystemet i Sogn og Fjordane, sier Atle Isaksen Nettdirektør i SFE Nett. – I tillegg til en svakere strømforsyning ser vi at så lenge vi ikke har en ny sterk forbindelse mellom Ørskog og Sogndal så vil samfunnet påføres ekstrakostnader. Både som følge av utsettelse av småkraftprosjekter, men også kostnader knyttet til et svakt

nett. Derfor er det viktig for Sogn og Fjordane og MidtNorge at Ørskog-Sogndal prosjektet kan ferdigstilles så raskt som mulig. For det er først når hele strekningen er komplett at forsyningssikkerheten vil bedres, fortsetter Vardheim. For alle småkraftaktørene som venter på en avklaring for når de kan få koble seg til nettet, så jobber vi for at aktører kan koble seg til etter hvert som vi blir ferdige fra nord og sørover. I dag er kraftledningen i drift mellom Ørskog og Ørsta. Når forbindelsen blir ferdigstilt sørover til Ålfoten vil det bli åpnet for tilknytning mellom Ørsta og Ålfoten. Vi forventer at denne strekningen blir ferdigstilt i løpet av 2015. Så lenge vi ikke får ferdigstilt strekningen mellom Ålfoten og Høyanger som følge av at vi ikke har tilgang til sju mastepunkt i Sørdalen, kan vi ikke si noe om når tilkobling kan skje for de småkraftaktørene som i dag venter på å få koble seg til. ■


Har du rett mann i toppen av masta? I Otera har HMS høyeste prioritet ved gjennomføring av prosjekter.

Vårt HMS slagord er: Hver Medarbeider Sikkert Hjem www.otera.no

Vi elektrifiserer samfunnet


Godt håndverk uansett vær For å bidra til at de som jobber i utsatte områder og dårlig vær får en sikker arbeidsdag, er Synfiber på markedet med Krafla skalljakke og bukse. Plaggene er flammehemmende, vanntett og synlig 24/7. Jobber du under forhold hvor du kan bli eksponert for varme, lysbuer, gnister eller glør, er det ekstra viktig at du har klær som kan beskytte deg. Legg til at arbeidsplassen din kan bli utrygg i det noen ikke ser deg – og glem for all del ikke at det kan komme en regnskur i løpet av arbeidsdagen. Designen tar utgangspunkt i funksjonalitet, beskyttelse og sikkerhet. Plaggene er produsert i ett solid og lett stoff med mykt og komfor– tabelt fôr. Metervaren, Tencate Tecasafe Plus, har gode fuktighets– regulerende evner, tørker fort, har en miljøvennlig produksjon og er dessuten testvinner innenfor flammehemmende stoffer.

Jakken har praktiske detaljer som nettbrettlomme, ID-lomme, lufting under armene og treveis justerbar hette, som sitter godt både med og uten hjelm. Buksen har solide seler og praktiske lommer, og kan brukes med både lange og korte kneputer. Knapper, glidelåser og lommeåpninger er tildekket i henhold til CE-kravene. Krafla er sertifisert i henhold til den nye synlighetsnormen EN ISO 20471, hvor kravene til fargeekthet er skjerpet i forhold til tidligere norm. Jakken og buksen er sertifisert som sett i klasse 3. Brukes plaggene hver for seg, tilfredsstiller jakken klasse 2 og buksen klasse 1.

Krafla er spesielt egnet for de som f.eks. jobber i oljeinstallasjoner som oljeplattform, raffinerier, tankbilsjåfører, gassindustrien, kjemisk industri og energisektoren, og er sertifisert på følgende normer: EN ISO 11612 Beskyttelse mot varme og ild, EN 1149-5 Elektrostatiske egenskaper, IEC 61482 Lysbue, EN 343 Beskyttelse mot dårlig vær, EN ISO 20471 Synlighet. ■ http://synfiber.no/ Produkter/Jakker/ Jakker/23216-6-Kraflajakke, Tlf. 23 17 75 11

Synfiber AS ble grunnlagt i Sogn, og har i over 50 år utviklet arbeidstøy og vernesko for det norske markedet under merkenavnet Synfiber. I tillegg har selskapet over lang tid designet og produsert kolleksjoner med arbeidstøy og vernesko for store internasjonale aktører som Stihl, John Deere, m.fl. Synfiber ble innlemmet i Würth gruppen i 2008.

KraftCERT velger Embriq KraftCERT har inngått en tre års avtale med Embriq om drift og forvaltning av IT-sikkerhetsplattform. Avtalen omfatter etablering av IT-infrastruktur, og påfølgende drift og forvaltning. Foruten å ta forvaltningsansvaret skal Embriq levere IT-støtte og service og support. KraftCERT er et kompetansesenter for håndtering av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser for kraftbransjen i Norge. KraftCERT er under etablering og skal levere tjenester innenfor informasjonsinnsamling og kartlegging av trusselbildet, sårbarhetsanalyser, hendelseshåndtering og sikkerhetsovervåking. – Embriq fremstår som et godt alternativ, fordi de har grunnleggende forståelse av våre IT-behov. De har

Vi i Embriq ser frem til å levere IT tjenester som bidrar til å øke IT-sikkerheten for bransjen, sier Rene Eriksen, direktør for Operations i Embriq.

14 • Volt 5-2015

gjennomgående god kjennskap til kraftbransjen, IT systemene som anvendes og domenekunnskap rundt IT utfordringene kraftbransjen står ovenfor. Embriq har overbevist om at de har det som skal til for å levere den robuste IT infrastrukturen vi har behov for, sier Margrete Raaum, daglig leder i KraftCERT.

– Embriq er stolte av at KraftCERT velger oss som partner. Kraftbransjen er inne i en fase der IKT sikkerhet blir enda mer krevende og trusselbildet må tas på alvor. Vi i Embriq ser frem til å levere IT tjenester som bidrar til å øke IT-sikkerheten for bransjen, sier Rene Eriksen, direktør for Operations i Embriq. ■

Embriq designer, utvikler og forvalter IT-løsninger gjennom forretningsområdene Consulting, Operations og Software. Embriq er et norsk integrert høykompetanseselskap med over 120 ansatte og en årlig omsetning på ca. 230 millioner kroner. Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for våre kunder gjennom smarte valg og strategisk bruk av IT. Embriq leverer tjenester til kunder i hele Norden og er representert i Oslo, Halden, Drammen og Göteborg.


Norge velger

Fremtidsrettet AMS Sammen med kunder og samarbeidspartnere fortsetter Aidon arbeidet med realiseringen av Smart Grid. Vi trenger flere dyktige folk som kan være med å skrive det neste kapittelet i vår Norgeshistorie.

Ta kontakt hvis du vil bli en del av teamet

Aidon Norge - Erteløkka 3, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no

Datakommunikasjon

Trådløs dataoverføring for utfordrende områder Korenix JetWave trådløs IP gateway for utvidelse av datanettverket til områder der fysiske nettverk ikke er tilgjengelig. • Pålitelig MIMO wifi kommunikasjon for tettsteder og avsidesliggende områder • Høyhastighets 3G/4G LTE og sikker VPN forbindelse • IP31 kapsling, driftstemperatur: -40 til 70°C for tøffe miljøer Les mer på www.beijer.no

15


NR. 1 innen kabelpåvisningsinstrumenter !

             

200

80

www.megger.no Tlf. 22 28 00 40

Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

Innendørs og utendørs måletransformatorer fra ARTECHE

Greepage distance 2370 mm. Linea de fuga : 2370 mm. Krafttransformatorer

Toma tang. Toma tang S Tang S tap

opp til 500 MVA og 420 kV 90

M12

300

18

de Baja Tensión . 0,72KV

2330

Transformador ansformador de intensidad ansf Low voltage oltage current transformer ormer 0,72K 0,72Kv 2

150

Design: Wera

230 170

16 • Volt 5-2015

1280

Ø108

www.energia.no 900

Energia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 post@energia.no


spartner

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Din samarbeidsp

Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, fjernvarme og energikrevende industri. er tilKomplette energiforsyningen, driftsovervåkingssystemer driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, t fjernvarme og Komplette energikrevende industri.

ende industri. fjernvarme og energikrevende fjernvarme industri. og energikrevend

ViVileverer: leverer:

Vi leverer: Vi leverer: 3000 SCADA-systemer, Netcon®®3000 SCADA-systemer, Netcon ®3000 ® ® con®3000 SCADA-systemer, NetconSCADA-systemer, Kommunikasjonsløsninger, Netcon Kommunikasjonsløsninger, NetconAll-IP All-IP Netcon ®All-IP ®Outstations nger, Netcon®All-IP Kommunikasjonsløsninger, Netcon ®Outstations Understasjonsterminaler,Kommunikasjonsløsninge Netcon Understasjonsterminaler, Netcon er, Netcon®Outstations Understasjonsterminaler, Understasjonsterminaler, Netcon®®Outstations Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100 ®100 Nettstasjonsautomasjon, Netcon on, Netcon®100 Nettstasjonsautomasjon, Nettstasjonsautomasjon, Netcon®100

S

.com

Våre tjenester: Våre Våretjenester: tjenester: Våre tjenester: Engineering Engineering Engineering Kurs: Netcon®CAMPUS Engineering Netcon®®CAMPUS CAMPUS Kurs: Netcon®CAMPUS Kurs:Netcon Kurs: HelpDesk HelpDesk HelpDesk HelpDesk Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand www.netcontrol.com www.netcontrol.com

www.netcontrol.com

www.netcontrol.com


Quantflow

Fiks ferdig IT-løsning ”Embriq låser opp 50 milliarders marked med Quant Flow”. Dette er tittelen på en fersk pressemelding som har nådd Volt-redaksjonen. Det dreier seg altså om en fiks ferdig IT-løsning som kan håndtere all kommunikasjon for nettselskaper, kraftleverandører og nye tjenestetilbydere i det norske kraftmarkedet, og som vil gjøre det enkelt å koble seg til en kommende elhub. Vi tok turen til Embriq for å høre mer om nyvinningen.

– Quantflow har de definerte, sertifiserte grensesnittene som prosessene mot Elhub vil kreve, sier Jens Haug og Truls Klokkerud hos Embriq.

– Vi har hatt dialog med nettselskaper i lang tid, og har inngående kjennskap til Elhub. Embriq vil ha en sentral rolle her, både overfor nett– og kraftselskaper. Elhub skal kommunisere med alle markedsaktører og man trenger løsninger som favner over alle forretningsprosesser. Vi tilbyr en tjeneste basert på en fleksibel løsning, for å håndtere nettopp disse utfordringene, sier Jens Haug hos Embriq. I dag har selskapene store, tradisjonelle data– og nettløsninger. Disse har vært relativt statiske over mange år, og er i mindre grad tilpasset fremtiden. – Gjennom AMS med sin datamengde og Elhub med meldingsutveksling og håndtering av data, samt tredjepartsleverandører som kommer inn, vil prosessene bli endret. Da mener 18 • Volt 5-2015

vi det er veldig viktig å velge en uavhengig tjeneste som kan tilby disse forskjellige aktørene tilgang til Elhub, data og prosessene, sier Haug. – Quant Flow har de definerte, sertifiserte grensesnittene som prosessene mot Elhub vil kreve. Vi vil håndtere alle aktørene, sertifisering, sikkerhet, og lage effektive tjenester som kommuniserer begge veier, fortsetter han. Mange av de tradisjonelle systemene er gamle. Store, tunge applikasjoner som ikke er fleksible nok til å utnytte mulighetene som kommer. Hos Embriq tror de standard CRM– og billing-systemer vil kunne erstatte de kraftspesifikke og skreddersydde systemene som brukes i dag. – Quant Flow muliggjør at systemene kan snakke sammen,

og det er stor fleksibilitet for endringer. Vi har veldig god integrasjonskompetanse som har jobbet med slike oppgaver i veldig mange år. Teknisk sett er vi ett av de selskapene som kan lage dette effektivt. Og det sier jeg fordi noen konkurrenter der ute tenker at dette er et system som kan ligge i de gamle løsningene. Men da optimaliserer man ikke med tanke på trafikkmengden som kommer, og man låser kunden til de gamle løsningene. For at det skal bli moderne og fleksibelt, kan man ikke være avhengig av andre tradisjonelle løsninger, forklarer Haug. – Nå står bransjen overfor en IT-revolusjon. Vi går fra gammeldagse, proprietære løsninger som krever spesialisert kompetanse, til effektive IT-løsninger som krever en

annen type kompetanse. Men som også, hvis det gjøres riktig, gir helt andre muligheter for å ta ned kostnadene. Det betyr at å låse inn funksjonaliteten i gamle systemer, er å bruke de nye byggeklossene feil. Den riktige måten er å forholde seg til integrasjonslag, slik Quant Flow representerer. Ved å bygge IT-arkitektur på den måten vil selskapene ha muligheten til å skalere virksomheten sin opp og ned på en kostnadsmessig effektiv måte. I tillegg til å gjøre noe med selve produktet også; tilby nye tjenester til sluttkundene, sier Truls Klokkerud. Elhub vil gi tilgang til nye aktører, og jedd på telekom de siste 20 årene. Om bare en brøkdel av dette treffer energimarkedet, kan man tenke seg hva som vil skje på produktsiden.


– Samtidig åpner det for en effektiv konkurranse i markedet, for man kan jo spørre seg om man har hatt det til nå, selv om dette var energilovens intensjon i 1991. Det har vært få andre faktorer enn pris og fargen på fakturaen som har skilt aktørene overfor sluttkundene, sier Klokkerud. De mener selskapene må tenke seg om før de begynner å bygge om dagens systemer. – Det vil være helt feil å bruke gammel arkitektur til å løse de nye utfordringene. Her må man hoppe i det og bygge nytt, effektivt og skalerbart. Og da er det løsninger som Quant Flow som er den riktige veien å gå, mener Truls Klokkerud. – Nettbransjen er jo opptatt av hva konkurrentene gjør. Man skal ha samme inntektsrammer og kostnadssituasjon. De som tar dette steget nå, vil mye raskere komme i en situasjon hvor de får betydelig mer effekt ut av AMS-investeringene. De som ikke gjør det, vil ha store utfordringer, men også større kostnader, ved å gjøre det senere. Dessuten forsinker de effekten, sier Jens Haug. Truls Klokkerud mener et sentralt moment er at IT gir nye

muligheter for organisering av virksomheten. Nå kan man få levert prosesser som komplette tjenester. – Quant Flow vil leveres som en fiks ferdig IT-tjeneste, som man kan forholde seg til som et tjenestekjøp. Det gir helt nye muligheter når nettselskapene skal få den riktige kompetansen på plass, sier han. – Embriq har kapasitet som er bygget for dette. Vi har eget driftssenter, drifter systemet selv, og har full kontroll fra hardware til ferdig tjeneste. Vår store konsulentenhet gjør oss i stand til å være fleksible på kompetanse og arbeidskraft. Vi har de ferdige løsningene, som vi tilpasser til dette formålet, fortsetter Jens Haug. Elhub blir den fremtidige prosessflyten mellom nettselskapene og kraftsiden, men det kommer en mellomsituasjon gjennom innføringen av Nordic Balance Settlement. Tidspunktet for dette er satt til april 2016. – Det betyr i hovedsak at balanseavregning ikke skal sendes til Statnett lenger, men til en nyopprettet nordisk organisasjon. Avregningen skal inneholde noen andre elementer, så det er en endring i meldingsflyten.

Dette har man valgt å gjøre som et steg på veien mot Elhub. Dette er en betydelig utfordring for bransjen, men den kan vi løse i Quant Flow. Dette har historisk ligget i KIS (Customer Information Systems), men vi tror det er viktig å tenke, at her kan vi ta et steg på veien. For noen har dette kommet litt brått på, og de ser på det som en større utfordring enn Elhub. Man har ikke vært helt klare over konsekvensene, sier Haug. – Vi har grovt estimert verdien av markedet til å være 50 milliarder. Vi tror det er et marked som er av stor interesse

for aktører som ikke er der i dag. Men nye aktører trenger kompetanse, løsninger og tjenester som Quant Flow for å komme i posisjon. Man må være kostnadseffektive og ha god funksjonalitet for å være en del av den konkurransen i fremtiden, sier Truls Klokkerud. – Ja, nå trenger bransjen selskaper som stikker hodet frem og sier at de vil være med på reisen. Og vi vil hjelpe dem til å få nytte av investeringen. Embriq har et veldig godt fundament for å bidra i fremtidens energibransje, sier Jens Haug. ■

Melbye Skandinavia er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som leverer fremtidsrettede produkter og smartere systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett.

Brukervennlig kabelhenger Melbye Skandinavia tilbyr markedets mest fleksible og brukervennlige kabelhengere. Dette er hengere som kan benyttes til mer enn bare transport av tromler. Hengerne kan benyttes for utlegging av kabel, innspoling av gammel line og strekking av nye linjer. Vi tilbyr i dag tre forskjellige modeller; Kabelhenger 1500, 2500 og 3500. 1500 er den minste og har manuell betjening. 2500 og 3500 er komplette kabelhengere med motor og hydraulikk, men forskjellen ligger i den totale lastevekten. Det finnes mye ekstrautstyr til våre to største modeller. Disse er derfor utstyrt med ekstra hydraulisk uttak. Vi kommer gjerne og demonstrerer!

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

19


Del 1 av en todelt serie om Smart Grid Sikkerhet I denne første artikkelen vil vi utforske cybersikkerhet i dag innenfor rammen av et moderne nettselskap, hvordan nettselskaper forholder seg til cyber sikkerhet og til sikkerhets trender i ulike bransjer, samt legge grunnlaget for del to av denne artikkelen i neste utgave, om de nødvendige elementer for et vellykket neste generasjons cyber sikkerhetssystem tilpasset de spesielle behov og stadig utvikling innen smart grid.

20 • Volt 5-2015


Cyber Security dag Når nettselskaper stiller krav eller velger blant systemer, kan det være lett å fokusere på imponerende lange nøkler og akkrediterte algoritmer for sikkerhets spørsmål. Dette kan gi vanskeligheter med en sikker implementering, som må være i flere lag, og også integreres enkelt inn i selskapets sikkerhetsinfrastruktur slik at informasjon om tilstanden i systemet kjapt og sikkert blir gjort tilgjengelig. Dette for å være klar over og svare på sikkerhetsangrep når de starter, ikke uker eller måneder senere. Petter Pettersen, salgsdirektør for NES En del av problemene med å håndtere den generelle sikkerheten hos nettselskaper er at et nettselskap som administrerer mange systemer av ulike årganger fra flere leverandører og med ulike sikkerhets implementeringer, og hvert system forskjellige sikkerhetsfunksjoner eller sårbarheter. I tillegg til dette implementeres nyutvikling, og hvert av systemene vil være (eller bør være) forbedret gjennom oppdateringer av sikkerheten over tid. Derfor er en helhetlig systemtilnærming nødvendig slik at nettselskapene kan identifiserer og koordinere klart definert samhandling mellom de ulike sikkerhetselementer mellom hver av de interne grensesnitt, og fullt forstår trusselbildet og etablerer strategier for hvert av systemene, og hvordan de forholder seg til hele nettselskapet. Diskusjon om cybersikkerhet kan ofte være vanskelig, for det er et helt vokabular som må læres, og mange av de relaterte emnene krever dyp diskusjon og forståelse for å være sikker på at systemet som implementeres og driftes lever opp til løfter fra leverandørene. Dessuten er forståelsen av sikkerhetsspørs-

mål ikke universell, så nettselskapet må også vurdere den erfaring og holdning til hver leverandør med hensyn til sikkerhet, og også kontrollere seg selv, muligens ved hjelp av eksterne sikkerhetsanalytikere slik at sikkerheten og gjennomføringen er som beskrevet. Fokus på cybersikkerhet i dag, relatert til smart grid, inkludert feltutstyr skal beskytte felt nettverk (enten kablet eller trådløst, eid, leid eller abonnert), data (enten de er lagret på plass i minnet i enheter eller data i bevegelse mellom enhetene i nettverket) fra uautorisert tilgang fra endringer eller ondsinnet ødeleggelse. Videre må cybersikkerhet i dag, for å inkludere elementer som automatisk reagerer på angrep, sikre at ledelsen i selskapene er klar over angrepene og automatiserte tiltak mot disse angrepene umiddelbart. Betydningen av ­cybersikkerhet Anslagene for den totale årlige kostnaden for cyber kriminalitet i den globale økonomien varierer stort, men er nå målt i hundrevis av milliarder dollar årlig, men de fleste estimater indikerer at antall brudd og tilhørende kostnader er økende. På en global skala, øker datakriminalitet raskere enn noe annet og organisasjoner og systemer forsøker å redusere denne type kriminalitet. Finansinstitusjoner, sykehus, forhandlere, regjeringer, militære, bedrifter og andre virksomheter samler inn,

De neste trinnene i utviklingen av Patagonias sikkerhet er å fortsatt arbeidet med ulike bransje allianser, spesielt OSGP Alliance sier Petter Pettersen

bearbeider og lagrer mye informasjon og overfører disse dataene på tvers av nettverk til andre datamaskiner. Det er en jevn og økende strøm av høy-profilerte selskaper som har hatt cyber sikkerhetsbrudd. Effekten av dette har forårsaket selskaper til å stenge, eller har sensitiv informasjon lukket. Det finnes ingen andre muligheter til å gjemme seg bort fra cyberkriminalitet annet enn å være helt frakoblet eller frakoblet. Å være frakoblet er ikke løsningen. I andre bransjer, der data er en del av et selskap eller institusjon, er fokus på sikkerhet i utgangspunktet å stoppe inntrenging ved første tilgang til bedriften, slik at det sikres en indre sfære der servere, databaser, mellomvare og applikasjoner kan operere fritt i et antatt sikkert miljø. Men, ved bruk av «malware» og virus som kan komme inn gjennom e-postsystemer og andre sosiale medier, eller «phishing» angrep, vil endepunktbeskyttelse, spesielt på datamaskinene til de ansatte, som også blir brukt til å kommunisere utenfor selskapet i samspill med kunder og leverandører, være nødvendig og følge bestemte normer. Men selv ved å beskytte endepunktene vil poster i databasene fortsatt være utsatt for angrep. Også sikkerheten må bli gjennomgripende på hvert lag, i hvert system, innenfor alle nettverk, innenfor den informasjonen som lagres. Et perspektiv fra andre næringer enn energiselskaper; nettselskaper har generelt betydelig mer tilkoblede enheter utplassert over store områder. Det har vært vanskelig å helt fysisk adressere hvor disse enhetene er installert, og de bruker ofte kommunikasjonsnett som ikke er direkte under styring av

selskapet eller også kjent for å ha mindre sikkert i iboende struktur. Disse enhetenes sikkerhetsmekanismer kan være begrenset slik at sikkerhets implementeringer designet for store servere med sine relasjonsdatabaser og bedriftsprogramvare lag, ikke kan benyttes. For smarte målere er det også krav om at enheten ikke kan besøkes under sitt lange (20 år eller mer) livs løp. Dette gir helt andre driftskrav enn for servere og applikasjons lag slik som i selskapets datasenter, med lett tilgang, og med kortere levetid, som betyr at sikkerhets gjennomføring vil bli helt erstattet med noe nyere med kortere tidsrom. Så sikkerhet for et smart grid system må være betydelig mer avansert og i neste artikkel vil vi diskutere hvordan Patagonia plattformen fra NES svarer opp behovet i smart grid for disse vesentlig forskjellige kravene. For noen år siden kunne man avvise noen av de sikkerhetsproblemer som ble prognosert som overdrevet og sensasjonspreget, for å hjelpe de som kan komme inn og gi en løsning mot sikkerhetsproblemer. Mye skremselspropaganda ble blant annet brukt om «Y2K» problemet i eldre dataprogrammer før år 2000. Men nå er vi forbi det punktet med allerede store og økende raffinerte cyberangrep. Det er økende oppmerksomhet for å beskytte sensitive forretnings– og personlig informasjon, samt ivareta nasjonale sikkerhet. Kort sagt, er trusselen og aktualitet for angrep på digitale aktiva en langsiktig oppgave for energiselskaper. Typer trusler mot kommunikasjon på smart grid I denne delen vil vi belyse noen av de deler av et cyber sikkerhetssystemet, og noen vanlige 21


Figur 1. Public Key Infrastructure

typer angrep på dem. Først en kort forklaring på hvordan kommunikasjonen er sikret. Det er to forskjellige beskyttelser som må være til stede for et sikkert system. Først må man ha autentisering, som sikrer at de to enhetene som er i kommunikasjon er faktisk som de sier de er. Både autentisering og kryptering må brukes sammen for å gi tilstrekkelig beskyttelse av kommunikasjonsøkten. Det finnes en rekke angrep som blir forsøkt på nettverkssystemer, med noen målretting autentiseringssystemet, med andre rettet mot den type kryptering. Det følgende er beskrivelser av noen av de mer vanlige angrep. En type trussel er et «in-themiddle» angrep. Denne type angrep gjennomføres ved at angriper befinner seg på et sted på kommunikasjonsbanen mellom to kommuniserende enheter. Målet til angriperen er å sette seg inn i kommunikasjonsstrømmen uten at noen av de to enhetene som kommuniserer oppdager dette. Angriperen kan deretter, i er smart grid miljø, kunne endre på rapportering av hvor mye strøm som brukes (for profitt), eller åpne 22 • Volt 5-2015

eller lukke skillebrytere for å skape en driftsstans eller forsettlig skade distribusjonsutstyr. Generelt har dette angrepet en større sjanse for suksess om avstanden mellom de to kommuniserende enheter økes, etter hvert som antall repeterende linker øker, og når nettverket traverserer ubeskyttede fysiske områder som de kan ikke nå bli effektivt og overvåkes økonomisk. I et smart grid miljø er dette spesielt et problem siden kommunikasjonsveier ofte er lange og typisk i ubeskyttede fysiske områder, for eksempel på fysisk ubeskyttet fiberforbindelser, på trådløse koblinger som er sårbare for angrep i området uten fysisk tilkobling En annen type angrep på nettverk, inkludert smart grid-nettverk er et «replay» angrep der angriper gjenbruker og videresender data fra en tidligere gyldig kommunikasjons økt med en annen enhet som et forsøk på å lure enheten under angrep for å godta som gyldig legitimasjon blir gjenbrukt. Et refleksjons angrep er en som forsøker å forvirre en enhet under angrep for å faktisk hjelpe angriperen ved å gi svaret

på sin egen -autentiseringsforespørsel. Til slutt, er et on-line aktivt angrep hvor en angriper forsøker kontinuerlig å søke etter nøkkelen så fort som mulig i et forsøk på å finne den riktige nøkkelen. Det er begrensninger mot alle disse angrepene, og en omfattende sikkerhets design kan forhindre sårbarheter for slike angrep. Neste fase av sikkerhetsbeskyttelsessystemer Det er mange trusler og trusler utvikler seg og blir mer farlig. Hvordan skal så nettselskaper svare på dette? NES har en åpen og transparent tilnærming til de unike kravene til sikkerhetsløsninger for smart grid ved å arbeide med både sikkerhet og nytte for bransjen for å bygge det mest sikre og pålitelige systemet. Med det sagt, erkjennes at det ikke finnes et perfekt system, så vi har utviklet et verktøy for integrering med nettselskapenes egen infrastruktur. Systemet gir respons med påvisning og avstengningsmekanismer ved deteksjon av innbrudd eller forsøk på innbrudd i infrastruk-

turen. En del av denne avanserte sikkerhetsinfrastrukturen innbefatter analyse av trussel modeller for å sikre at nettselskapene finner, analyserer, behandler og automatisk responderer på angrep på en enkelt enhet, i tillegg til å finne overordnet større angrep på flere enheter eller på systemet i seg selv. NES Patagonia sikkerhetsarkitektur drar nytte av de nyeste verktøyene som er tilgjengelige, inkludert algoritmer anbefalt av EUs avdeling for Network and Information Security (ENISA), National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA, EU-kommisjonens Data Protection Impact Assessment Mal (DPIA) for Smart Grid og AMS systemer, og andre kjente sikkerhetsrelaterte tiltak. Patagonia kombinerer disse algoritmene med et komplett og tett integrert Public Key Infrastructure (PKI) system. Først litt om hva PKI er. Før innføring av PKI-sikkerhetssystemer, var den typiske måten å etablere kommunikasjon mellom 2 enheter å bruke et «passord» eller, «pre-delte nøkkel», som er kjent for begge enheter som skal kommunisere med hverandre.


En av svakhetene ved denne modellen er at denne nøkkelen må være kjent av begge parter for å kommunisere, og en stor risiko for tap av sikkerhet ved tap av denne nøkkelen. Med andre ord, det er symmetrisk. En av fordelene med å bruke symmetriske nøkler er at det er relativt enkelt å implementere algoritmer og dermed kan ha lavere behandlings– og infrastruktur krav, og dermed lavere kostnader enn andre systemer slik som PKI, se figur 1. I motsetning vil en PKI-arkitektur, slik som vist i figur 1, støtte fordeling og identifisering av offentlige krypteringsnøkler som er bundet til en bestemt kjent enhet (f.eks en AMS måler), slik at andre enhetene som kommuniserer med denne enheten kan stole på identiteten til enheten de kommuniserer med samt å være i stand til sikkert å utveksle data over nettverket med den aktuelle enheten. Hver enhet har sin egen private nøkkel, og avslører aldri sin egen nøkkel, og dermed elimineres en av sårbarhetene i en symmetrisk nøkkel infrastruktur. PKI-syste-

mer bruker såkalte sertifikater (tekst i et bestemt format som brukes til å formidle sikkerhetsinformasjon); PKI-systemer krever en betrodd tredjepart som signerer sertifikatet som inneholder den offentlige nøkkelen for en bestemt enhet, som binder sertifikatet til den enkelte enheten. Sertifikater inneholder informasjon som kan være offentlig tilgjengelig uten å kompromittere det beskyttede system, og inkluderer også en sertifiseringsbane som brukes til å validere sertifikatet opp til nettstedets tredjepart (ofte referert til som sertifiseringsinstans). For å oppnå kompleksiteten i en PKI-modell, er Patagonia systemet designet med hele livsløpet til systemet i tankene, fra sikker produksjon av kompatible enheter uavhengig av produsent, inkludert installasjon av de private sikkerhetsnøkler i disse enhetene, sikker installasjon av enheten i feltet, løpende drift inkludert automatisk endring av nøklene i systemet basert på både tid og bruk. Videre inkluderer Patagonia vedlike-

hold gjennom drift av enhetene og til slutt sikker avvikling inkludert tilbakekalling av sikkerhetsinformasjon ved slutten av enhetens levetid. I likhet med det foregående punkt kan en viss algoritme være til fordel (for eksempel Advanced Encryption Standard eller AES, som standard i NES komponenter), eller en bestemt nøkkel lengde (128, 256, 512, etc.). PKI er bare et verktøy, og bruken av PKI gir ingen garanti for at et bestemt system er sikret. Ethvert sikkerhetssystem er bare så sterk som det svakeste leddet, og krever omfattende flerlags implementering og forståelse. Det er i hele systemet, inkludert design, implementering, drift og automatisering, som gir sikkerhet. Den velprøvde NES løsningsarkitekturen er i sin helhet spesialbygd fra starten med ende til ende sikkerhet i tankene. Vi ønsker å sette standarden for IT og kommunikasjonssikkerhet med Patagonia. Som nevnt tidligere, har NES utviklet Patagonia ved å bruke en åpen prosess og får

IK

M

INSTRUTEK

AS

30 198

Kampanjetilbud! HIDT4256 Kr. 995,Veil kr. 1460,-

5-2015

mye støtte for dette fra en rekke sentrale sikkerhets– og smart grid organisasjoner. En del av denne arkitekturen gir også muligheten til å ha «reservert plass» i for eksempel AMS målere, for å legge til flere sikkerhetsfunksjoner, for å endre algoritmer som stadig blir bedre når de er tilgjengelige i fremtiden, og fleksibilitet til å kunne erstatte hele nøkkel infrastrukturen uten å måtte erstatte maskinvare eller gjøre feltbesøk. De neste trinnene i utviklingen av Patagonias sikkerhet er å fortsatt arbeidet med ulike bransje allianser, spesielt OSGP Alliance, og å innlemme «state of the art» og «beste praksis» sikkerhetstilpasninger. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at systemet er det beste som kan oppnås i dag, designer vi også for å legge til fleksible innovative sikkerhetsoppgraderinger på hvert lag av systemet, for å holde tritt med den stadige utviklingen innen IT– og kommunikasjonssikkerhet i alle NES sine produkter og i alle NES AMS målere og kommunikasjonskomponenter. ■

IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til blant annet shipping, offshore, industri, offentlig sektor og øvrige virksomheter med ulike måletekniskebehov. Vi har kompetanse innenfor måleinstrumenter, maritim navigasjon og kommunikasjon, prosessinstrumentering, tilstandskontroll, kalibrering og skaffevarer. Selskapet ble etablert i 1985, har hovedkontor i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi er ca. 60 ansatte, har en budsjettert omsetning på over 200 mill., og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 900 ansatte som omsetter for rundt 4,5 milliarder.

Hioki DT4256 og DT4282 Digitale multimeter Suveren ytelse og profesjonell testing

www.IKM.no www.IKMwebshop.no Volt_Nr. 5_2015.indd 1

Kampanjetilbud! HIDT4282 Kr. 2765,Veil kr. 3950,-

5/19/2015 2:50:02 PM

23


Linjeservice AS

Alt av linjemateriell bare ikke stolper Linjeservice AS har siden etableringen drevet med linjemateriell i vid forstand. Det familieeide selskapet har gjennom 25 år levert produkter som har vært med på å gjøre bransjen mer effektiv, og med sin innovative tankegang, er de stadig på let etter nyskapende og rasjonelle løsninger, produkter og verktøy.

– Etter sammenstilling hos oss merkes alt i henhold linjeprofil. Det er kun for montøren å plukke med seg traversen og montere den i stolpen. I samme leveranse kommer også en komplett pakke med tilbehør for hvert mastepunkt, sier Kim Tore, Kristian Glavin, Anders Glavin, Martin Andersen og Terje Glavin.

Terje Glavin startet firmaet sammen med en partner i 1990. I dag har de 6,5 årsverk, og blant de ansatte finner vi Terjes to sønner, Kristian og Anders. Tanken er at de skal overta firmaet når den tid kommer. – De har begge tatt relevant utdannelse med tanke på å ta over, så det er veldig hyggelig å etter hvert kunne overlate firmaet til gutta. Det har vært andre friere ute flere ganger, sier Terje. Anders jobber i dag mye med prosjekter, har hovedansvaret for markedsbiten og agenturene. Kristian er innkjøpsansvarlig og jobber med salg. Linjeservice samarbeider tett med flere leverandører. PLP sørger for spiralarmaturer og opphengsmateriell, mens 24 • Volt 5-2015

Hammarprodukter leverer skilt og systemmerking. Britiske Henley produserer komposittisolatorer i samarbeid med de norske gutta. I 1996 startet Linjeservice arbeidet med en trinseklemme som Stenslie hadde grunnideen til. Denne har vært i produksjon en årrekke. – For noen år siden kom vi også med en ny og forbedret variant, som er ferdig utviklet nå i disse dager. Dette er en utkjøringstrinse som gjøres om til en klemme med et enkelt grep. En god patent som montørene er veldig fornøyde med. Enkelt og kostnadsbesparende i montasje, forteller Terje. ES-system er utviklet med tanke på å gjøre montasje og bygging av høyspentlinjer

rasjonelt. Sammenstillingen foregår i Oslo, med deleproduksjonen i Gjøvik-området. – Etter sammenstilling hos oss merkes alt i henhold linjeprofil. Det er kun for montøren å plukke med seg traversen og montere den i stolpen. I samme leveranse kommer også en komplett pakke med tilbehør for hvert mastepunkt: topphette, varselskilt inkludert spiker, nedjording med nødvendige kramper og jordmåleklemme. Innholdet vil naturlignok variere etter hvordan mastepunktet ser ut. Totalt kan vi levere utstyr for 2,6km linje stablet en europall, nummerert etter oppgave fra energiverket. Kunden sparer 50–70 % i arbeidstid, forteller han. Det eneste som skiller Linjeservice fra å være en

totalleverandør på området, er stolpene. Men de utelukker ikke at dette også kan bli aktuelt i tiden fremover. De leverer også spesialverktøy for linjemontører, kuttetenger og jordingssystemer. – Vi er de eneste som har jordspyd i KEMA klasse A, med et tykt kobberlegg på 0,90 millimeter, mens annen «midlertidig» jording er på 0,25 millimeter og er elektrolytisk belagt. Dette har langt lavere holdbarhet. Her snakker vi 20-30 år kontra over 90 år, sier Terje Glavin. Og nettopp jording er et aktuelt tema. – Det heter seg at jordingen skal holde installasjonens levetid. Når det gjelder landbruk og jording,


har man mye surt jordsmonn i Norge, og dette påvirker spesielt kobber. Når du setter ned et elektrolytisk jordspyd, så sier det seg selv, at med dette sure jordsmonnet vil spydet være borte lenge før det burde, sier salgsansvarlig Martin Andersen. For noen år tilbake ble Linjeservice kontaktet av det store franske selskapet Sicame. Franskmennene ønsket at det norske firmaet skulle ta tak i produktene deres og tilpasse dem til det norske markedet. Dette er en omfattende jobb, men et spennende samarbeid med en anerkjent produsent. I takt med dette opplever Linjeservice vekst på alle området. For bare et år siden flyttet de grunnet behov for større lokaler, men allerede nå må de utvide igjen. – Vi har doblet staben, tredoblet lageret og hatt en markant økning i omsetning de siste årene, forteller markedsansvarlig Anders Glavin. Martin Andersen var ti år i grossistbransjen før han begynte i Linjeservice for rundt et år siden:

– Det er litt gøy å komme inn som ny og se hvordan Linjeservice tenker, med tanke på dette med lager, produkter og god tilgjengelighet. De tenker nesten litt motsatt av det jeg opplevde i grossistverden. Der bygde vi ned lageret, mens her bygger vi opp. Det er et stort fokus på service. Anders Glavin tror at markedet vil bli veldig bra de neste to til fem årene, før man vil oppleve en liten utflating. Det er mye som skal gjøres med gammelt materiell og etterslep. – Det er utstyr fra 50-tallet som må byttes ut, og mange feil må rettes opp om man skal få litt mer forutsigbarhet. Dette er man nødt til å gjøre, sier han. Opphengs– og festemateriell for fiber er et annet markant satsingsområde for Linjeservice. De har levert utstyr for dette i over 10 år, og er ifølge dem selv en av markedslederne. – Vi har levert materiell til stamfiberprosjektet, et kjempeprosjekt både i bakke og luft i Nordland og Nord-Trøndelag. Vi har gjort leveransen i luft i samarbeid med General Cable Nordic. De leverer fiber og vi opphengsutstyret. Dette pakker

Linjeservice vokser på alle området. For bare et år siden flyttet vi grunnet behov for større lokaler, men allerede nå må vi utvide igjen, sier Terje Glavin i Linjeservice AS.

vi også ferdig for hvert mastepunkt, sier Anders. – For å imøtekomme etterspørsel og vekst ser vi nå også på systemene internt i firmaet for bedre kunne holde orden på logistikken. Spesielt når vi driver montasje og produksjon, er det viktig at dette matcher, så vi til enhver tid har materiell på lager. Mangler det en komponent i pakken, kan det ødelegge hele leveransen. Dette er sårbart, og det koster mye energi fra den

enkelte. Derfor må vi innføre gode systemer som tar seg av dette i større grad, fortsetter han. Martin Andersen forteller at de har fokus på å snu seg fort etter kundens ønsker og behov: – Det er veldig kort omstillingsprosess og fort gjort å sette sammen løsninger, ettersom vi ikke er større enn vi er. Hvis vi ikke får kjøpt ting, lager vi det selv. Vi har utviklet mange deler. Service i fokus, og dette er det stor intern enighet om, sier han. ■

PELI OPPLADBART ARBEIDSLYS

TM

Kraftig arbeidslys når du trenger det – glem støyende aggregat og lange ledninger! Peli RALS portable, oppladbare arbeidslyssystemer har kraftig LED-lys og lang lystid. Mange modeller til bruk hvor som helst, uavhengig av strømaggregat eller nettilkobling! l l l l l

Kraftig LED-lys – lang lystid! Bærbare modeller fra kun 3,8 kg! Portable modeller med regulerbart lys/lystid Tilleggsfunksjon som portabel strømkilde Værtette og robuste Nyhet

Peli 9430

Peli 9490

Peli 9420XL

Høyde: 183 cm

Se www.daconshop.no for øvrige RALS-modeller!

Rask levering, full service og forhandlernett i Norge. Dacon AS - Tlf: 21 06 35 01 - Faks: 67 53 30 29 - peli@dacon.no - www.dacon.no 25


Slipper utkjøringstrinser med ES høyspenningssystem Edmund Stenslie er mannen som har utviklet og gitt sine initialer til ES høyspenningssystem – Linjeservice AS sitt unike system for en mer effektiv bygging av 20 kV-linjer. I en årrekke har e-verksmontører hatt glede av konseptet, og Nord-Østerdal kraftlag har vært både en viktig kunde og sparringspartner i hele denne perioden. Idéen oppstod da Edmund selv var montør og opplevde hvor krevende arbeidet i stolpen kunne være, både fysisk og tidsmessig. Han gikk så i gang med å utvikle et system som skulle gjøre arbeidsprosessene enklere, et konsept som fortsatt er unikt i europeisk sammenheng. – Det har vært veldig bra. Systemet er lettvint, vi slipper utkjøringstrinser, og vi sparer mye tid. Produktene pakkes for

hver mast, merket med tilhørende mastenummer og vi får produktene komplette ferdig sammensatt, sier Terje Redtrøen, som selv er en svært erfaren energimontør i NordØsterdal kraftverk. Inntil ES-systemet så dagens lys, var det tyngre. Man brukte vinsj for å få traversen opp. Nå kan én mann bære den opp. Edmund forteller: – Før var det i stor grad porselensisolatorer. Komposit-

ten begynte å komme, men det var ikke noe fornyelse av den grunn. Man måtte bruke utkjøringstrinser, og eventuelt jekke over lina fra utkjøringstrinsen og opp på toppen av isolatoren. Og så bensle. Nå har man den ferdig lagt opp på toppen når man skal bensle, og man kan bare glemme utkjøringsblokker. – Det sparer veldig mye tid, for man skal bruke tid på å kjøre den ut, bære den opp i stolpen, montere den på plass, kjøre ut lina og så bensle den. Så er det samme veien ned igjen, ta utkjøringsblokken ned igjen og kjøre dem inn igjen. Alt dette slipper du med ES-systemet, sier utvikleren.

Terje Redtrøen fortsetter: – Ved renovering har vi av og til revet den gamle først, og da står det vanligvis en mann oppe og tar imot når man kommer med traversen. Vi er to mann, men klarer det alene også. En holder, og en skrur på, setter den i vater og passer på at den står 90 grader på linja. ES-systemet fører til at vi får gjort mer og bygger raskere. Edmund Stenslie forteller at Linjeservice er alene i bransjen om å ha et eget høyspenningssystem som er komplett og ferdig sammensatt. Traverser, isolatorer og trinseklemmer er et resultat av egen utvikling gjennom flere år. Vi tilbyr en totalløsning i dobbeltforstand.

Edmund Stenslie i Linjeservice AS setter pris på å reise rundt og treffe mennesker han har lært å kjenne godt gjennom årene.

26 • Volt 5-2015


Både i form av produktutvikling og at det hele er satt i system fra linjestart til avslutning. – Vi har testet systemet vårt etter RENs anbefalinger. Det må vi gjøre med riktig travers mot riktig isolator. Det går ikke an å begynne å blande ting der, for da har du ikke korrekte testresultater på det. Vi har komplette resultater på systemet vårt, sier Stenslie. Med Stenslies trinseklemme spiller det ingen rolle om det er blank line eller belagt line. – Vi kan bygge belagt line opp til 241 kvadrat. Om tabellen viser at 241 passer med diameteren, kan vi bygge det på blank line også, sier han. Edmund forteller videre at det kom dokumenter fra NVE i 2012 som få ser ut til å ha oppdaget enda. – De vil at det skal bygges mer på heng, og hvis det skal søkes om konsesjon, så er dette en betingelse. Det har med fugledød å gjøre. Det vil si at lina henger under traversen og ikke på oversiden. Da har vi laget det slik at det pendler i linjeretningen og er stivt sideveis, og da kan man opprettholde den smale linjetraseen som man har gjort tidligere på BLL-en, forklarer han. Edmund Stenslie er produktansvarlig og jobber med salg hos Linjeservice. Han setter pris på å reise rundt og treffe mennesker han har lært å kjenne godt gjennom disse 20 årene. Og han legger ikke skjul på at han setter

stor pris på å ha lojale og ærlige kunder, og hvor viktig dette har vært for utvikling og utprøving av produktene. – Jeg har hatt et spesielt godt forhold til Nord-Østerdal kraftlag. Det er flott med karer som Terje her, som sier sin klare mening, og kan vurdere produktene fra en energimontørs ståsted, sier han. Og selv om det sikkert har vært både diskusjoner og meningsutvekslinger opp gjennom årene, er Terje Redtrøen enig i at ES-systemet har vært en suksess: – Det er enkelt, og vi sparer vanvittig med tid. Helt genialt. Salgsansvarlig i Linjeservice, Martin Andersen, stiller seg også bak viktigheten av det nære samarbeidet. – For oss er det et tillitsforhold. At vi kan kontakte noen kunder som forteller oss hvordan det fungerer. Nå er både skjøten og endeavslutningen på høyspent-en et nytt produkt for Linjeservice, så det er viktig for oss å få vite hvordan produktene fungerer for montøren, sier han. Slik kan vi forbedre oss og utvikle effektive løsninger som funger i praksis. ■ Systemet er lettvint, vi slipper utkjøringstrinser, og vi sparer mye tid, sier Terje Redtrøen, energimontør i Nord-Østerdal kraftlag. Terje Redtrøen og Håvard Sand Semmingsen i Nord-Østerdal Kraftlag er fornøyd med en enklere og letter hverdag med linjemateriell fra Linjeservice.

27


Netcontrol

Kommunikasjon den ­viktigste komponenten Netcontrol leverer et bredt spekter av produkter innen automasjon av driftssentraler og smart grid, men de var tidlig ute og er fremdeles langt fremme når det gjelder datasikkerhet i ulike systemer. Vi har møtt daglig leder Lars Gunnar Lif og Thor Røhne i Netcontrol Norge for å få et lite innblikk i hva selskapet har å tilby, og hva som blir fokus fremover.

Netcontrol ønsker å være en markedsleder på datasikkerhet, kommunikasjon, automasjon – og helheten, sier Thor Røhne og Daglig leder Lars G ­ unnar Lif i Netcontrol Norge.

Morselskapet ligger i Helsingfors, Finland, og i tillegg til Norge, har de søsterselskaper i både Sverige og Storbritannia. Kundene er i energibransjen: distribusjons-, transmisjons– og produksjonsselskaper i første rekke. Men også entreprenører, jernbane og energikrevende industri er i kundemassen. Selskapet er 100 % eiet av de ansatte. – Vi har et heldekkende produktsortiment. Netcon 3000 er et driftssentralsystem; ett og samme for både små og store selskaper. I systemet finnes 28 • Volt 5-2015

mange ulike funksjoner for innsamling av målerdata, rapportering, og koblinger mot andre administrative systemer både på distribusjons– og produksjonssiden, sier Lars Gunnar Lif. Single Line Diagram er en applikasjon som kan lese og overføre nettverksmodellen i et CIM standard format(CIM=Common Information Model) fra Powels PGOsystem og som bygger opp nettbildet automatisk i Netcontrols SCADA-system. – Vi ligger langt fremme i

utviklingen av den nye teknologien som kommer, forteller Thor Røhne. – Det er en del av overvåkningssystemet vårt; et hjelpeverktøy for e-verkene som kan overføre data automatisk fra NIS-systemet til SCADA-systemet, slik at man slipper å vedlikeholde to steder. Dette sparer kunden for mye arbeid, utfyller Lif. De har også produkter innen stasjonsautomasjon. Netcon 500 er en RTU, modulær og rackbasert. Den blir utstyrt med de inn– og utganger som kreves,

samt at man kan legge inn ulike kommunikasjonsprotokoller for å kommunisere med relébeskyttelsen. – Netcon 100, RTU for nettstasjonsautomasjon, er utviklet for kommende smarte nett. Den kan blant annet logge kvalitetsmålinger og registrere jordfeilsindikasjoner, noe som vil bli etterspurt fremover. Vi har valgt å bygge denne rackbasert, for markedet forandrer seg hele tiden, og nye krav kommer. Derfor vil en modulbasert løsning enkelt kunne kompletteres med ny


datasikkerhet, kommunikasjon, automasjon – og helheten. De setter også utdanning og opplæring høyt på agendaen:

funksjonalitet når dette kreves. En slik funksjon er at den kan implementeres med sekundærvern, forteller de. Lars Gunnar Lif fremhever at kommunikasjon er en av de viktigste delene innen nettautomasjon: – Uten sikker kommunikasjon er det vanskelig å bygge både nettautomasjon og smarte nett. Vi har løsninger for mange typer kommunikasjon. De siste årene har markedet stilt stadig større krav til datasikkerhet, og her var Netcontrol tidlig ute. – Vi tok tidlig kontakt med myndighetene. Når vi så hvordan energibransjen forandret seg gjeldende type kommunikasjon som for eksempel via IP, presenterte vi

hvordan vi så på sikkerheten og hvordan vi begynte å utvikle produktene. Vi fikk sterk støtte på at vi var på rett vei, sier Lars Gunnar Lif, og fortsetter: – Nå har vi datasikkerheten innbygd i produktene våre, med VPN, kryptering og sertifikater. Man trenger ikke eksterne komponenter utenfor, og man får et veldig sikkert grensesnitt mellom stasjonen og kommunikasjonen. – Så har vi gateways som vi kan levere til kunder som benytter andre systemer for å sikre datakommunikasjonen fra stasjon til driftssentral. For å gjøre dette trenger vi et stort antall kommunikasjonsprotokoller, og vi har et 50-talls som vi kan legge inn i systemene. For en del år siden gikk vi over til å benytte Linux i produktene: et kraftfullt operativsystem til dette

formålet, forteller Thor Røhne. De forteller at behovet for datasikkerhet ble aktualisert i Norge senest i høst, da man opplevde angrep mot oljeindustrien og energibransjen. Statnett gikk da ut med en pressemelding om dette. – Vi har gått videre med den kunnskapen vi har bygget opp, både lokalt i landene og med kolleger i morselskapet. Nylig hadde vi et seminar i Troms sammen med norsk sikkerhetsmyndighet, som fortalte hvilke scenarioer de ser for seg. Dette er viktige forum, så det vil vi fortsette med, sier Lif. Sikkerhetsordningene kan de altså tilby til alle nettselskaper. Man trenger ikke være kunde av Netcontrols øvrige systemer for å sikre sine kommunikasjonsforbindelser. Selskapet ønsker å være en markedsleder på

– Vi har to kurssentre der vi driver opplæring på produkter og systemer. De fleste kundene arbeider selvstendig i systemene etter opplæringen, både når de gjelder RTU og SCADA-systemet. Vi har lykkes med å få frem gode og enkle produkter, sett fra operatørens ståsted, sier Lars Gunnar Lif. Han ser indikasjoner en bransje som vil fortsette å vokse, men som skal gjennom store investeringer og samtidig utfordres på å gjøre det smarte nettet enda smartere. – Smart grid har vi jo egentlig hatt i mange år, for vi har jo kunnet styre brytere tidligere også. Men nå går vi lengre, mot nettstasjonsautomasjon, mikroproduksjon og solceller. For at smarte nett skal bli slik vi vil, må vi ha et utrolig fint kommunikasjonsmiljø. Det holder ikke kun med noen smarte enheter. Alt henger på kommunikasjon, og kanskje også en rask kommunikasjon mellom enhetene. – Det handler også om hva man kan oppnå ved å gjøre flere automatiseringsinstallasjoner i nettet. Hvordan man kan optimere investeringene i fremtiden. Ved å gjøre målinger lengre ut i nettet, kan man konstatere om man benytter riktig dimensjonert utstyr i de ulike områdene, og at man kan se behov for endringer før det oppstår kritiske feil, sier Lif. ■

29


Eliaden tar grep Eliaden har slitt med manglende utstillere og sviktende besøkstall på energisiden, og dette har de bestemt seg for å gjøre noe med. Planleggingen for sommeren 2016 er allerede godt i gang, og arrangørene tenker nytt på flere områder.

– Eliaden sikter seg inn på beslutningstakernivå, og vil fokusere på fremtidsrettede temaer som er viktige for mellomledere og toppledere i hele energibransjen: ingeniører på driftssentraler, nettsjefer, kraftverksjefer og e-verksjefer, sier Svein Hjelmås, prosjektdirektør for Eliaden 2016.

– Den store nyheten er en avtale med Energi Norge, som også er på eiersiden i Eliaden, om at de skal ta langt større del i energiområdet. Sist var oppslutningen nesten nede i null, så det trengs solide grep for å få bygd denne delen opp igjen. Men det vi gjør, må ha mål og mening; noe vi kan bygge videre på inn i fremtiden. Det er allerede gjort en grundig jobb med å tegne ut kursen, sier Svein Hjelmås, prosjektdirektør for Eliaden 2016. Eliaden sikter seg inn på beslutningstakernivå, og vil fokusere på fremtidsrettede temaer som er viktige for mellomledere og toppledere i hele energibransjen: ingeniører på driftssentraler, nettsjefer, kraftverksjefer og e-verksjefer. Alle som er involvert i beslutningene rundt de store nettinvesteringene. – Energi Norge kommer først og fremst til å legge en av sine større, etablerte konferanser til 30 • Volt 5-2015

Eliaden. På den måten får vi lagt den første hjørnestenen. Det vil trekke med seg både besøkende og utstillere. Ellers er det planlagt en rekke små og store konferanser og seminarer om aktuelle temaer: HMS, sikkerhet, lovverk, normer og mye rundt kommende teknologi på både produksjon og kommunikasjon, forteller han. Forrige gang opplevde Eliaden en litt kald skulder fra utstillergruppen. Når de nå har presentert de nye planene sammen med Energi Norge, opplever de positive tilbakemeldinger. – Tidligere har Eliaden vært fra mandag–torsdag, der mandag har vært en litt stille dag med besøk av skoleungdommer, og torsdag har vært hjemreisedag. Det har lagt beslag på mye ressurser hos utstillerne. I tillegg har det vært en utfordring at messen stengte klokka 17 hver dag. Mange har måttet finne på andre arrange-

menter for gjestene sine, og kanskje endt opp med firmakortet i baren på Aker brygge for å spandere på sine besøkende. Det har medført store kostnader også utenfor standen for utstillerne, sier Hjelmås. – Nå komprimerer vi messen til tre dager, onsdag–fredag. Onsdag har vi langåpent til klokka 19, og avslutter med humorshow. Da er det kun én kveld som står åpen til egne arrangementer. Det blir mer kompakt og kostnadseffektivt for utstillere, og så styrer vi besøkstallet, slik at vi får utnyttet tiden bedre. Noen av utstillerne har klaget på prisnivået tidligere. Derfor har Eliaden gjort en grundig undersøkelse av hele kostnadsbildet. – Vi fryser standprisene på 2012-nivå. På de andre faktorene vi rår over, som leie av møterom, annonser på nettsiden og oppføring i utstillerguide, reduserer vi

prisene med 25 %. Et tredje element er de kostnadene man har på standen, tjenester fra Norges varemesse og Thon hotell. Der har vi fått lovnader om en egen meny, slik at vi kan opplyse om prisene på forhånd. Da vil utstillerne kunne sammenligne med hva det vil koste å kjøpe disse tjenestene eksternt i Lillestrøm. Vi har jobbet mye med kost– og nyttesiden, sier Svein Hjelmås. De har begynt tidlig med markedsføringsjobben, og startet allerede før jul med å kontakte samarbeidspartnerne. Mye skal planlegges, og markedet skal bearbeides innen 1–3 juni 2016, da neste utgave av Eliaden går av stabelen på Norsk varemesse i Lillestrøm. – Energiområdet trenger en messe som er rettet mot det nivået som vi sikter oss inn på, som gir mer enn bare utstillinger, et stort faglig tilbud. Det prøver vi å skape, sier prosjektdirektøren. ■


GRAVOnytt Nyheter og tilbud fra Gravograph Norge AS

Juni 2015

KRAV OM VARIG MERKING AV ELEKTRO­ INSTALLASJONER Varig merking med graverte skilt er i de fleste tilfeller et udiskutabelt krav når man leverer elektroinstallasjoner. Med varig merking menes graverte skilt i plast eller metall som festes mekanisk til underlaget. Merking basert på tosidig tape eller annen selv­ klebende merking anses ikke som varig. • Merkingens stykkpris blir lavere enn selvklebende merker • Anleggene du leverer får et profesjonelt preg • Kunden får opplevelsen av høy kvalitet på leveransen • Grafiske fremstillinger som flytskjema graveres rett fra tegning (DWG, PDF, DXF m. fl.) • Merkingen utføres raskt og uten feil • Data fra prosjektering benyttes via fletting til gravering (MS Excel, ASCII m. fl.) • Feilsøking, retting og ombygginger blir enklere med god merking

Vår kunnskap og høye produktkvalitet gir våre kunder best lønnsomhet i bransjen!

LEVERANDØR TIL ELEKTROBRANSJEN I OVER 50 ÅR Gravograph har levert graveringsmaskiner til tavlebyggere, e-verk, elektroentreprenører og skipselektrikere siden 1960. Vi leverer komplette løsninger for varig merking og våre maskiner og programvare leveres riktig utstyrt og konfigurert fra begynnelsen. Vi garanterer rask implementering og god opplæring, en forutsetning for at utstyrets kapasitet utnyttes best mulig. Gravograph har utviklet moderne markedsledende produkter spesielt for elektrobransjen som du finner i denne brosjyren. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig graveringsprat. Morten Steen, daglig leder

www.gravograph.no

VINN

EN iPAD Se siste side


M20 – KOMPAKT MASKIN FOR ELEKTROMERKING • Graveringsareal 100 x100 mm, tar liten plass og støyer lite • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plastmateriale med seriegraveringsfunksjon • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv.

M20 1.190,pr. mnd.

IS400 – KRAFTIG MASKIN FOR PLAST OG METALL • Graveringsareal 305 x 210 mm, kraftig aksedrift • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plast og metall, også rustfritt- og syrefast stål • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv. • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

IS400 2.890,pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen www.gravograph.no


LS100 EX – LASERMERKING I TOPPKLASSE • CO2-laser med 30, 40, 60 eller 80 watt effekt • Graveringsareal 610 x 305 mm • PC-styrt modell med Windowsprogram på norsk • Merker på skilt i plast, aluminium og stål (med laserspray) • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

LS100 EX 3.290,pr. mnd.

IS900 – MARKEDSLEDER FOR STORE SERIER • Graveringsareal 635 x 432 mm med høydeføler • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plast, aluminium og messing • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Langplateprogram for gravering av større skilt enn graveringsarealet • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv. • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

IS900 4.090,pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen www.gravograph.no


VINN EN iPAD Registrer deg på www.gravograph.no/ipad og du er med i trekningen av en eksklusiv iPad 32Gb Wi­Fi inngravert med ditt navn.

NETTHANDEL HELE DØGNET Vi er en foretrukket leverandør fordi vi leverer raskt og korrekt. Våre kunder trenger skiltemner raskt for å unngå forsinkelser på kritiske leveranser. Ferdige skilt eller hele plater? Med vår nye kappekalkulator kan du raskt og enkelt designe skiltemnene du trenger og bestille for omgående levering. Dersom du ikke har maskin som skjærer ut og kantfreser skiltene, gjør vi jobben for deg.

Materialer som holder Gravograph har levert UV-bestandige og solide skiltmaterialer siden 60-tallet. Vi vet hva som tåler tidens tann og vi hjelper deg med å finne riktig skiltmateriale til akkurat den jobben du holder på med.

Priser du merkejobber? Prisen på skiltemner finner du ut ved å bruke kalkulatoren på nettet. Hvis du produserer skilt og merking for andre, kan du gi pris videre til din kunde umiddelbart, enten det er natt eller helg.

“Gravograph har en imponerende nettløsning. God produktinformasjon og en webshop som vi bruker dag­ lig for bestilling av varer.” Asbjørn Bakken, Stjørdal.

LEASING ELLER KJØP? Hos oss er det enkelt å velge mellom forskjellige former for finansiering. Leasing er en hensiktsmessig måte å finansiere produksjonsutstyr på. Hvor skal pengene dine være? Hvorfor skal bedriftens driftskapital bindes opp i varig produksjonsutstyr? Er penger gratis? Vi får ofte spørsmål om leasing er ‘dyrt’. Svaret er nei! Leasing er ikke dyrt, men har normalt en noe høyere rente enn f.eks. boliglån, fordi sikkerheten for lånegiveren er lavere. Men renten på kassakreditt i banken kan til gjengjeld være høyere. Dersom du har kapital i bank eller verdipapirer, taper du avkastningen dersom du anvender disse midlene til å investere i maskiner og utstyr.

Direkte utgiftsføring og skattefradrag Ved leasing mottar du en regning pr. måned som utgiftsføres direkte. Ingen aktivering av eiendeler i regnskapet er nødvendig. Skattefradraget får du umiddelbart. Fremtidsrettet drift For deg som ønsker nytt og konkurransedyktig utstyr til enhver tid, og samtidig ønsker en trygg og seriøs aktør innenfor finansiering i ryggen, er GravoLease en meget god måte å finansiere produksjonsutstyr på.

Velg solide partnere Gravograph Norge AS og DnB NOR Finans har samarbeidet i mange år om å tilby våre kunder den mest fleksible og konkurransedyktige finansiering i bransjen. Vi gir deg både handlefrihet og trygghet!

Gravograph Norge AS • Kobbervikdalen 63 • 3036 Drammen Telefon: 67 17 82 00 • Telefaks: 67 17 82 01 E-post: post@gravograph.no www.gravograph.no


Om 20 år har sikkert mye forandret seg. Vår systemgaranti gjelder uansett. Med et komplett Ribbonet® blåsefiber system kan du være sikker på at dine installasjoner er sikret for framtiden. Vi har markedets beste blåsepistol, blåsefiber, fiberkabel, fiberrør og en rekke andre gjennomtenkte produkt utviklet for en enkel og smidig nettverksinstallasjon. Gjør deg klar for å møte framtiden. Vi er der allerede.

Hexatronic C&I er en systemleverandør av fiberoptisk kabel, og infrastruktur­

løsninger for telekom. Hexatronic C&I har egen produksjon av blåsefiber, fiberkabel, b. berntsen 03-15_ANNONSEMAL IN 19.02.15 14.50 Side 1 rør, kobberkabel og nettverksmateriell. Bedriften har sine røtter/opprinnelse fra Ericssons fiberkabelvirksomhet/produksjon i Hudiksvall. hexatronic.com

FLYMARKØR - Tilfredstiller ny forskrift av 1.09.2014 - Aluminium - Diameter 800mm - Passer de fleste line dimensjoner og typer - Fleksibelt oppheng skåner linen

www.bberntsen.no


Fremsynte ledere og Nexans Norway AS startet som Skandinaviske Kabel– og Gummi­f­abriker i 1915, og er for mange også godt kjent som Standard Telefon– og Kabelfabrikk (STK) og Alcatel. Selskapet er i dag ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons– og varmekabler i Norge, og er blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og høyspente sjøkabler. Selskapet har hovedkontor i Oslo, produksjonsanlegg på Rognan, Namsos, Langhus, Karmøy og Halden. Selskapet har omlag 1 600 ansatte og er en del av det verdensomspennende kabelselskapet Nexans Group.

36 • Volt 5-2015


g dyktige ingeniører Nexans feirer 100-årsjubileum i Norge. Kabelgiganten tror evnen til å ligge i forkant, smarte nisjeprodukter og godt samarbeid med kunder og fagmiljøer, er årsaken til at de fremdeles kan drive med suksess i høykostlandet Norge. Vi har snakket med Ragnhild Katteland, Vice President Technical and Projects Operations, Submarine High Voltage i Nexans. – Vi har vært i stadig utvikling; fra de første kablene i 1915 til i dag har det skjedd store endringer der vi steg for steg har tatt teknologien videre og utviklet oss i takt med samfunnets behov. Rammevilkårene har vært gode, og vi har hatt fremsynte ledere og dyktige ingeniører, sier Ragnhild Katteland om hvorfor Nexans i løpet av disse 100 årene har blitt en av de store internasjonale kabelprodusentene. –Langt tilbake i tid ønsket myndigheten og det politiske miljøet å elektrifisere fjord-Norge, og skaffe strøm til folk flest. Vi var den eneste kabelleverandøren i Norge på den tiden, og var med i forkant sammen med kundene. Det var en samarbeids– og dugnadsånd, forteller hun. Det nære samarbeidet med kunder har vært med på å drive utviklingen fremover. – At Norge er et høykostland, har de senere årene vært en fremgangsfaktor i seg selv. Man være kosteffektive og samtidig være nytenkende. Vi hadde ikke eksistert uten det svært gode samarbeidsmiljøet mellom kunder, forskningsinstitusjoner/universiteter og leverandører. Vi er ikke store nok til å ha all ekspertise selv, men vi har dratt nytte av hverandres erfaringer, sier Katteland. Da Nexans Norway leverte de første produktene til Nordsjøen dro de med seg det de hadde lært om sjøkabel inn i den bransjen, og utviklet det videre. Nå tar de med seg det de lærer i Nordsjøen tilbake til sjøkabelutviklingen. – Vi har dratt nytte av en vekselvirkning og –læring i de markedene og på de arenaene vi har jobbet, sier Ragnhild Katteland. Hun tror en annen viktig grunn til at de har lykkes, er at de har klart å finne nisjer: – Vi greier ikke konkurrere med standard produkter produsert i Norge. Et unntak er produkter fra Namsos-fabrikken, hvor det produseres mellomspente landkabler. Der har vi i stedet opparbeidet oss stor nærhet til markedet. Vi er gode på utvikling og på å skape verdi for både kunder og brukere. Men selv om Nexans Norway stort sett produserer nisjeprodukter, har de samarbeidspartnere både internt og eksternt som gjør at de kan levere komplette systemer. – På sjøkabel leverer vi turn key-prosjekter, der vi i tillegg til å levere kabel gjør alt fra survey og installasjon, beskyttelse– og landarbeider, og da med hjelp fra leverandører og samarbeidspartnere, forteller Ragnhild Katteland. I dag produserer Nexans sjøkabel og umbilical i Halden; ROV, seismikk og fiberkabler i Rognan; landkabler i Namsos; varmekabler og installasjonskabler på Langhus og aluminiumsledere på Karmøy. – Historien til aluminiumsfabrikken i Karmøy er interessant. Vi bygget fabrikken i sin tid sammen med Hydro, i kort avstand fra deres smelteverk. En vinn-vinn-situasjon for to selskaper, og en suksess. Hydro ønsket nærhet til en fabrikk for videreforedling av aluminum, og vi trengte aluminiumen i vår kabelproduksjon. Etter hvert overtok vi fabrikken 100%. Dette er ikke det eneste eksempelet på at Nexans har vært gode på smarte løsninger. Det gjelder både selve produktet, emballasjen og arbeidsprosessen. Ferdigblåst fiber i mikrorør er ett eksempel. Et annet er kabel i bøtte, som både beskytter kabelen, og er enklere for installatøren å arbeide med. >> 37


Kabelgata 1960 på Økern i Oslo.

38 • Volt 5-2015


Værøy – kabelen, Norges lengste sjøkabel – 25800 meter. Fabrikert av Standard Telefon og Kabelfabrikk AS. Spenning 200000 Volt, Tverrsnitt 3 x 50 mm2. Vekt 415 tonn. Kabelen ble lagt mellom Verøy og Røst i hhv 1961 og 1963.

Et egenutviklet system for nedspyling av kabler på havbunnen er et annet. Stikkordet er merverdi for kunden. Hun har klare tanker om hvordan de skal gå fremtiden i møte. – Innen olje og gass segementet er usikkerheten i oljeprisen og dermed usikkerheten på når og hvilke typer nye prosjekter blir realisert, en utfordring. Da må vi være innovative og starte utviklingen av nye forbedrede kosteffektive produkter og systemer. – Vi må være lydhøre for hva kundene ønsker seg, og hva de trenger, forklarer Katteland. De har nylig underskrevet kontrakt på NordLink, et stort og viktig prosjekt for Nexans som utløste store investeringer ved selskapets fabrikk i Halden. – Vi er et franskeid selskap, men når det kommer et slikt interessant prosjekt i ”vår” bakgård, hadde det vært en ordentlig nedtur og ikke fått ta del i det. Prosjektet er nå delt i to hvor vi skal levere kabel fra Norge og ned gjennom den danske sektoren, før ABB overtar på den tyske. Kabelen er en masseimpregnert HVDC

kabel, identisk med den vi leverte til Skagerrak 4, forteller hun. – I disse dager produserer vi en kabel som skal forbinde Montenegro og Italia. Den legges helt ned på ca 1500 meter, det dypeste noen gang for en masseimpregenert HVDC kabel. I midten av mai overleverte Nexans kabelen mellom Mallorca og Ibiza, verdens lengste og dypeste tre-leder PEX-kabel. En av mange verdensrekorder. Forskning og utvikling er en viktig del av arbeidet de gjør. – En ting er selve R & D-arbeidet, men vi gjør også en del utvikling i prosjektene. Vi leverer jo ikke bare standardprodukter, også i stor grad produkter som er skreddersydd for å imøtekomme kundenes behov, sier Ragnhild Katteland. Hun tror det er viktig at man fortsetter å tilrettelegge for fortsatt nært samarbeid mellom kunder, forskningsinstutisjoner / universiteter og leverandører. – For Norge AS er dette viktig, for at Norge skal kunne videreutvikle våre kompetanse på energiområdet.

Rammevilkårene har vært gode, og vi har hatt fremsynte ledere og dyktige ingeniører, sier Ragnhild Katteland, Vice President Technical and Projects Operations, Submarine High Voltage i Nexans.

Noen av Nexans verdensrekorder: 1977: installerer verdens første fiber luftkabel 1986: installerer verdens første fiber sjøkabel 1992: utvikler første stålrørsumbilical 1996: første sertifiserte ROV til 6000 meters dybde 1996: leverer første dynamiske umbilical 2001: leverer dypeste umbilical til 2351 meter 2005: leverer lengste umbilical på 144, 6 km 2007: leveres første tre-leder PEX sjøkabel med 245 kV 2010: første anlegg for forsyning av offshore-felt med all strøm fra land 2013: installerer første 420kV PEX-sjøkabler med fabrikkskjøter 2013: installerer første massekabel med aluminiumsleder (ca 400 km lengde og vanndyp ca 1200 m) 2014: leverer lengste og dypeste tre-ledede PEX kraftsjøkabel (115 km 132 kV AC PEX, ned mot 750 meter) 39


Elforsyning og jernbane Maxeta har forsynt markedet med elektrotekniske produkter helt siden 1960. Gjennom stabile agenturer og egenproduksjon tilbyr de utstyr og verktøy til alt fra elforsyning, jernbane, private næringsbygg og offentlige servicebygg. Selskapet har i dag rundt 54 ansatte. Hovedkontor, produksjon og sentrallager er lokalisert i Skien, og i tillegg har de salgskontorer i Sandnes, Oslo og København. Maxeta har et bredt spekter av produkter, og avdelingsleder og produktsjef Geir Holt gir oss en liten innføring i noe av det mest sentrale: – Vi har nå endeavslutninger og skjøter for opp til 420 kV. Dette er et nytt produktspekter for oss, sier han. – Så har vi endeavslutning for stasjoner, en litt lettere versjon, som også kan heises inntil seks meter, og der all montasje skjer på bakkenivå. Da trenger man ikke bygge stillas, og dette reduserer nedetiden. Vi har også en variant for mast som kan heises 25 meter. Vi har levert mange endeavslutninger i det norske markedet de siste tre årene. Det nye med varianten som kan heises opp til 25 meter, er kraftige klammer som skal motstå vridninger i kabelen. – I toppen av denne avslutningen har vi en patentert klokke som oppdager strekket, altså forskjellen i lederlengden, sånn at endeavslutningen alltid vil se rett ut. Hvis det er temperaturforskjell, vil man ofte få en krum endeavslutning, som man kaller bananeffekten. Dette

unngår man med den patenterte klokken, forklarer Geir Holt. – Da vi kom med den fleksible endeavslutningen, som må støttes opp av en isolator, kom spørsmålet fra kundene umiddelbart: Kunne det ikke ha vært en overspenningsavleder? Jo, sa Pfisterer, men det ville ta litt tid å finne ut av hvordan man skulle gjøre dette med tanke på felter og styrker på toppvolt og kabeltype. Men det har vi jobbet med, og nå er produktet salgbart i løpet av året. Det har vært etterspurt, så vi håper kundene responderer på det, fortsetter han. Han forteller om en økning i de viktigste markedssegmentene. – På jernbane har vi hatt en veldig økning i salget de siste fem årene. Aktiviteten har økt, og det har kommet flere produkter som har blitt godkjent av Jernbaneverket. På elkraftsiden har vi også hatt en fin stigning på mange produkter. Vi har økt fra 35 til 50 millioner kroner i omsetning de siste årene, og dette gjelder produkter som endeavslutninger på høyere spenninger, skjøter, trafoklemmer, skruskjøtehylser og skrukabelsko. De har også solgt spenningsprøvere til store kunder. – Her er det noen regler. De

skal være produsert etter IEC, og det er viktig. Da er det kanskje en begrensning i spenningsområdet. Det er anbefalt at disse testes hvert sjette år, og det kan vi gjøre i laboratoriet vårt. Om testen er bestått, får man et sertifikat for seks nye år. Dette er interessant for både nettselskaper og offshore, for vi kan gjøre denne testen nesten på strak arm, med liten ventetid, alternativt er å sende de til Tyskland med den ekstratiden det innebærer,forteller Holt. Maxeta har også forhandlet fordelingstransformatorer i over 20 år. De kommer fra SGB Starkstrom-Gerätebau GmbH i Tyskland og Royal SMIT Transformers B.V. i Nederland, er fra 50 kVA til 1200 MVA. De har solgt rundt 60 stykker av disse til de store aktørene på transmisjon og i regionalnettet de senere årene. I kraft av sin lange erfaring og omfattende kompetanse holder de kurs og seminarer innen en rekke av fagområdene. Der de tidligere gjorde opplæring ute på lokasjon hos kunden, arrangerer de nå seminarer for store grupper montører. I tillegg til å hente inn fagfolk fra leverandører, har de også utdannet opplæringspersonell selv. De lager spesialprodukter for avskjerming som går opp til 36

kV, og de har et plastverksted, der de lager skjermplater i forskjellige utførelser. – Vi har et veldig bredt sortiment: kabelskap, nedfellbare kapslinger og AUS-verktøy. Vi har alltid hatt gode leverandører, og dette er policyen fra gründerne. Vi har alltid kikket etter kvalitet, og har nok aldri vært billigst. Men så har det også til gjengjeld vært lite problemer med produktene. Det er nok en grunn til at vi har hatt agenturet med Pfisterer siden 1960. Dette er en av styrkene til Maxeta; vi har hatt agenturer i årtier. Det betyr at produsenten mener vi gjør en god nok jobb for dem, og at både vi og markedet er fornøyde med leverandørenes produkter. Det å stadig skifte leverandører er et dårlig signal, sier Geir Holt. Maxeta selger også målebiler, og har agentur fra Baur i Østerrike. De har holdt på med dette i nærmere 30 år, og har i snitt solgt en bil i året. – Dette er biler for kabelfeilsøking, hvor man spesialinnreder kjøretøyet med mye måleutstyr etter kundens ønske. Kundene er e-verk og enkelte entreprenører. Vi har solgt en bil til Lyse nå – en helt ny modell, så det er spennende. Egenproduksjon av spenningsindikering er fortsatt et satsingsområde, selv om slike

Vi selger også målebiler fra Baur i Østerike. – Dette er biler for kabelfeilsøking, hvor man spesialinnreder kjøretøyet med måleutstyr etter kundens ønske. Kundene er e-verk og enkelte entreprenører. Vi har levert mer enn 40 målebiler, siste bestilling kom nylig, en bil til Lyse, sier Geir Holt i Maxeta.

40 • Volt 5-2015


Maxeta arrangerer tema dager hvor interesserte fra jernbane og energibransjen kommer innom.

volumprodukter har en tendens til å havne østover. – Vårt produkt ble utviklet i samarbeid med ABB for 15–20 år siden. Vi er ikke så store på dette som før, men har fortsatt omsetning på noen millioner på dette, sier Holt. – Vi er delt i to, en energi– og en installasjonsavdeling. Vi har satset mye på kanaler for

sykerom. Der er vi MDD(Medisindirektivet)-godkjente i Norge; det vil si at vi kan levere utstyr til sykehus. Det var en lang prosess, og er et kvalitetsstempel. Vi lager kanaler med ulikt innhold: uttak for gass, strøm og signaler, og dette monteres i verkstedet vårt. Det er en viktig del av omsetningen vår, og fremover

Vi har eget laboratorium for spenningsprøvere. Om testen er bestått, får man et sertifikat for seks nye år. Dette er interessant for både nettselskaper og offshore, for vi kan gjøre denne testen nesten på strak arm, sier avdelingslederf Geir Holt i Maxeta.

skal det bygges en del sykehus som vi leverer til, også i Sverige og Danmark. Maxeta lager også jord– og kortslutningsapparater etter kundens ønske. – Dette har vi gjort i mange år, og er også en service. Om noen mangler verktøy, kan vi oftest levere dette på veldig kort tid. Dette er sikkerhetsutstyr, og

da er det ofte slik at man ikke kan sette i gang en jobb uten at det er på plass. Hvis noen har glemt dette, hender det vi får en telefon om at det haster litt. Da hiver vi oss rundt og produserer, og så videre for å levere. Dette har vi gjort både jul og påske, avslutter Geir Holt. ■

linjeservice.no

LINJESERVICE AS Sandstuveien 70A N-0680 OSLO

T: (+47) 22 67 60 65 post@linjeservice.no

41


Med finske øyne mot Norge

can-am.no UTVIKLET OG PRODUSERT I FINLAND

Mai var måneden da Aidon gjennomførte sitt første såkalte webinar, hvor kunder og samarbeidspartnere fra Finland samlet seg foran skjermen for å rette blikket mot det norske AMS-caset. Webinaret gikk live på nettet fra Aidons lokaler i Jyväskylä, Finland, og sammen kunne Petteri Heinänen, Business Unit Director for Finland, og Marko Penttinen, Business Development Director i Aidon, ønske et førtitalls deltakere fra ulike nettselskap og samarbeidspartnere i Finland velkommen til en halvtimes samtale om det norske AMS-markedet. Marko er ansvarlig for Aidons produkt– og løsningsportefølje og er intensivt involvert i anbudsarbeidet i Norge. Hensikten var å informere deltagerne om hva som skjer på markedet akkurat nå, hva som har vært de norske AMS-kravene, og hvordan norske nettselskap har sett på selve AMS-investeringen og hva de kan få ut av den. Alt dette av en spesifikk grunn: Kunder og samarbeidspartnere i Finland spør stadig etter hva som skjer i Norge, og interessen for informasjon er stor, forteller de to vertene. Flere ganger har Aidon hatt med seg norske nettselskap på tur til Finland for å lære av erfaringene fra deres AMS-utrulling. Nå er det Finland som ser framover mot neste steg. Etter at nærmere 98 prosent av det finske markedet hadde ferdigstilt utrullingen ved inngangen til fjoråret, er finske nettselskap nå interessert i å vite hvordan de kan videreutvikle AMS-løsningene de nå har implementert og hente ut ytterligere merverdi fra investeringene som er gjort. Tilleggsfunksjonalitet Det er spesielt tilleggsfunksjonalitet utviklet for det norske markedet som det finske nå er interessert i å lære mer om. Fordi de norske regulative kravene har vært høyere enn i Finland, er det mye å hente i Aidons løsninger utviklet for Norge som finske nettselskap tidligere ikke har hatt tilgang på. Eksempler på dette er utvidet nettnyttefunksjonalitet og nettstasjonsovervåkning. Blant spørsmålene som ble stilt på webinaret var nettopp hvilken funksjonalitet som harblitt nyutviklet, hvordan disse er relevante for det finske markedet, og når de vil være tilgjengelig også der. Svaret deltakerne fikk var at FoU-arbeidet fortsetter i henhold til kundeavtaler og vil for det meste være klart for masseutrullingen som starter i Norge neste år. Da vil også planleggingen av «overføringen» til Finland påbegynnes. For halvparten av deltakerne på webinaret var denne formen for seminar noe helt nytt. Av tilbakemeldingene som har kommet inn kan vi lese at deltakerne opplevde webinaret som en meget effektiv måte å dele informasjon på, og at informasjonen som ble delt ble oppfattet som relevant for kundenes videre AMS-arbeid. Et eksempel til etterfølgelse. ■ 42 • Volt 5-2015

OUTLANDER 6x6 650 DPS T3

Power

Freedom

Comfort

Versatility

Confidence Modularity

OUTLANDER 6x6 1000 XT T3 fra 124.720,- eks. mva

107.920,- eks. mva / 134.900,- inkl. mva.

fra 155.900,- inkl. mva.

PROFFESJONELL TUNGVEKTER Can-Am Outlander traktor ATV´er er originale, fabrikkmonterte BRP produkter. I tillegg til Can-Am standardutstyr har den også spesielle traktor egenskaper. Outlander T3 gir deg en helt unik kombinasjon av kraft, komfort og tilbehør til alle årstider og bruksområder.

CAN-AM T3 STANDARD MED KRAFTIG MOTORBREMS, SUPERLAVT L-GIR, TRE TRINNS DYNAMISK SERVOSTYRING, LINQ HURTIGFESTESYSTEM FOR TILBEHØR OG KRAFTIG WARN VINSJ MED FJERNKONTROLL.

OUTLANDER MAX 500 DPS T3

OUTLANDER 500 DPS T3

Konstruert og godkjent for to! Kraftig ROTAX 500 ccm V2 motor.

En-seteren Outlander 500 DPS T3 er en allsidig traktor ATV for arbeid og fritid med ekstra lavt L-gir.

82.160,eks. mva

69.520,eks. mva

102.600,inkl. mva

86.900,inkl. mva

LINQSYSTEMTILBEHØR LinQ-systemet er et robust, låsbart monteringssystem som passer sammen med en hel serie med tilbehør. Det er en enklere, raskere og tryggere måte for å feste og fjerne tilbehør på din Can-Am Outlander. Du kan nå raskt endre kjøretøyet etter ditt behov, uten verktøy. RASK – umiddelbar tilkobling ENKEL – ingen verktøy er nødvendig TRYGG – låsbar mekanisme KUN FRA CAN-AM ALTA Ski-Doo Senteret AS 78457500 ARENDAL Sigmund Aasen AS 37023512 BARDU Brødrene Bakkehaug 77182228 DALEN Øverland Scooter og ATV 35078560 ELVERUM SFG AS 62426822 FARSTAD Haukås ATV AS 47347900 FREKHAUG Meland Auto AS 56170976 FYRESDAL Moland Auto AS 35041300 GOL Traktorservice AS 32074796 HAMMERFEST H.O. Motor AS 78409400 HOL Hol Bil og Traktor AS 99417666 JESSHEIM Akershus Traktor 63948580 KARASJOK Frode Utsi AS 78466082 KAUTOKEINO Isan 78485333 KIRKENES Kirkenes Bil AS 78970100 KLEPPE R. Helleland AS 51786680 KONGSBERG Powersport AS 41413232 KONGSVIK R. Jacobsen AS 91350894 KRISTIANSAND Båthuset AS 90080099 LILLEHAMMER Motorspeed AS 61268000 LYNGDAL Trippel Motor AS 38346200 MO I RANA Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 NESTTUN Bilskadesenteret AS 55929070 OPPDAL Storlismia AS 72404300 RJUKAN Powersport AS 90030042 ROGNAN Rognan Auto AS 75681670 RYSSTAD Hylestad Auto AS 37936111 RØDBERG Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 SAND Møgedal Mek.Verksted AS 52792530 SANDNESSJØEN Nothuset AS 75040616 SKIEN Moflaten AS 35587200 SKJEBERG Hagemaskiner AS 91579598 SNÅSA Hjelde Maskinservice AS 74151240 STEINKJER Steinkjer Motorsenter AS 74162232 STRYN Kveen AS 57872000 SØRKJOSEN Nyvoll Motor AS 77767200 TANA Frode Utsi AS 78925250 TRONDHEIM Brødrene Ler AS 72885330 TYDAL Bil & Landbruk AS 73815480 VANG I VALDRES Vang Auto-Service AS 61367500 VARTDAL MC-Deler 70048000 VERDAL Maskin og Motor AS 90798589 VEST-AGDER H&H Motor AS 91630848 VOSS HMV Maskin AS 56529130 ØVERBYGD Åsheim Maskin AS 77721400 ØVRE SURNADAL Nordmøre Scooter & ATV 40007042

Få mer informasjon hos din lokale forhandler!

Leveringskostnader tilkommer. © 2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).

SKI-DOO LYNX SEA-DOO EVINRUDE ROTAX CAN-AM ®

®

®

®

®

®

brp.com


Nordens mest innovative

i fra utvikling til leveranse av line og kabel Med et 1000-talls kundetilpassede kabelkonstruksjoner er amokabel TM en av Nordens ledende produsenter av k r a f t l e d n i n g , i n s t a l l a s j o n s k a b e l og s p e s i a lk a b e l. For oss er skreddersydde løsninger med gjennomfør t kvalitet like viktig som å kunne tilby bransjens beste leveringstider. amokabel TM ivaretar dine muligheter til å utvikle innovative løsninger.

amokabel AB • Kabelvägen 5 • SE-36075 Alstermo • +46 481 50880 • www.amokabel.com amo kraftkabel AS • Fritzøe Brygge 9A • 3264 Larvik • +47 450 71440 • www.amokabel.no amo spesialkabel AS • Vasstrandvegen 75 • 6011 Ålesund • +47 70 17 1890 • www.amokabel.no

SERTIFISERT I HENHOLD TIL ISO 9001 OG 14001


NEF

Skiensfjorden Gruppe med Teknisk Konferanse Norsk elektroteknisk forening er en gammel og ærverdig interesseorganisasjon med aner tilbake til 1911 da det ble stiftet en elektroteknisk forening i Trondheim. I 1918 ble den landsomfattende foreningen stiftet, kjent som NEF i dag. Selv om den ikke nødvendigvis har en politisk agenda lenger, har foreningen med årene utviklet seg til å bli en solid aktør; et samlingssted hvor de tar opp forskjellige temaer innen fagområdet og driver nettverksbygging. Teknisk konferanse er i år lagt til Skien og kanalen, foto: Jan-Thore Øvrum.

44 • Volt 5-2015


– Vi har klart å beholde en medlemsmasse i Norge på rundt 1000. Det er en god miks av eldre og yngre medlemmer, og rekrutteringen blant studenter og nyutdannede er rimelig bra. Vi arrangerer både temamøter, lokale arrangementer, og forskjellige aktiviteter med geografisk tilhørighet. Det er en høyst oppgående forening, sier Ivar Lifjeld, leder i NEF Skienfjordens gruppe og medlem av fellesstyret. Foreningen driver sin virksomhet gjennom seks lokale grupper: Agder, Bergen, Oslo, Rogaland, Skiensfjorden og Trondheim. Nord-Norge er ikke representert, men de håper det kan bli en endring på dette etter hvert. – Hovedfokuset til fellesstyret har vært å videreføre og støtte de lokale gruppene og gi dem redskap for videre vekst. Det har i enkelte grupper vært varierende aktivitet som påvirker oppslutningen. Så vi har gjort noen tiltak for ny rekruttering. De mest aktive og største gruppene i dag er Trondheim og Oslo, sier Lifjeld. Han forteller videre at det holdes ulike arrangementer i gruppene: – Trondheim har befestet sin posisjon ved å arrangere Teknisk møte hvert tredje år, et solid arrangement som de klarer å trekke rundt 200 deltakere til. De andre gruppene bytter på å arrangere Teknisk konferanse. Skiensfjord-gruppen har fått stafettpinnen i år. I fjor ville jeg ikke trodd det var mulig å få til, men grunnet noen ildsjeler og store kapasiteter blant våre medlemmer, er vi godt i gang. Vi har etablert en arbeidsgruppe, og har satt opp et

Vi arrangerer både temamøter, lokale arrangementer, og forskjellige aktiviteter med geografisk tilhørighet. Det er en høyst oppgående forening, sier Ivar Lifjeld, leder i NEF Skienfjordens gruppe og medlem av fellesstyret.

program som bør være interessant for hele bransjen. – Vannveien gjennom Telemark utgjør 10 % av elproduksjonen i Norge. Thorium i Fensfeltet ved Ulefoss er spennende. Vi har ABB som produserer mellomspenningsanlegg og har verdensansvaret for dette produktet med forskning og utvikling i Skien. Vi har fått tak i mange ressurser, og har også hentet foredragsholdere fra SINTEF-miljøet. Alt i alt en bra miks. Lifjeld forteller at utfordringen med et slikt arrangement, er en faglig rød tråd: – Vi favner bredt: begynner første dag med vannveiene og produksjonsmulighetene, fra gamledager til moderne vannkraft i dag. Så går det videre med Thorium; er det

mulig med et nytt eventyr ved Ulefoss? Her har vi lagt inn en ekskursjon med kanalbåten Victoria fra Skien til Ulefoss deltagerne får stifte nært kjennskap til bade vannvei og Fensfeltet med Thorium. Dag to er det over på mellomspenningsnettet, spesielt bryteranlegg og isolasjonsmedier, før vi avslutter med smarte nett og intelligent styring av distribusjonsnett, sier styrelederen. Arrangementet går av stabelen 15.–16. september i Skien, der ærverdige Thon Høyer hotell blir basen for foredrag og festmiddag. Konferansen er ikke bare for medlemmer, men åpen for alle, til fornuftige priser. Ivar Lifjeld forteller videre at de er bevisste på rekrutteringsarbeidet:

– Styret i Skiensfjorden består av fem representanter fra de største bedriftene i regionen, inklusive høyskolemiljøet. Vi har kampanjer med oppslag, sender ut vervebrosjyrer, og vi får med nye mennesker på temamøter. Spesielt julemøtet med lutefisk som hovedrett og vår meget spesielle dessert bestående av spekemat er populært, ler han. Nå håper de å sprenge alle grenser på høstens konferanse. – Vi er ikke bortskjemte med antall deltakere, så vi vil gjerne se 50 stykk. Men vi har ikke noe tak, altså. Noen mener Skien ligger litt avsides, men det er både flyplasser i nærheten, jernbane og gode bussforbindelser. Det burde ikke være vanskelig, sier Ivar Lifjeld.■

AAK Safety leverer personlig verneutstyr og faste systemer som ivaretar sikkerheten ved arbeid i høyden. Ved arbeid i høyden, eller hvor det er en risiko for fall, skal det benyttes fallsikringsutstyr.

www.aaksafety.no Våre kontorer finnes i Åndalsnes, Kristiansund, Bergen og Vestfold

45


2015

nef konferansen

Tirsdag 15. og onsdag 16. september ThON hOTell høyeR i sKieN

Teknologivalg i krafTforsyningen Kraftproduksjon, bryteranlegg og isolasjonsmedier

46 • Volt 5-2015


Registrering og enkel servering

10.00

Åpning av konfeRansen v/ leder i nef skiensfjorden gruppe Møteleder: Wilhelm Rondeel - professor ved Høyskolen i Telemark. Vannkraft og thorium Flomregulering, vannkraftutbygging, industri, gruvedrift og kjernekraft.

10.15

vassdragsregulering, vannkraft og industriutvikling. Finn Werner Bekken, konserndirektør Skagerak Kraft AS

11.00

Thorium i fensfeltet – Hvor og hvor mye? Sven Dahlgren, Regiongeolog i Buskerud, Vestfold og Telemark

11.40

pause med mulighet for innsjekking.

12.00

energiforsyning, kjernekraft og thorium. Øystein Asphjell, CEO Thor Energy AS

12.30

ByvandRing til Laugstol Brug, skandinavias første kraftverk for salg av strøm. Guiding med Jan-Thore Øvrum, Product Management ABB AS

13.00

vi TaR kanaLBÅTen gjennom slusene i Telemarkskanalen opp til ulefoss. gRuvesafaRi ved fensfeltets gamle jerngruver – Blir de framtidas thoriumgruver? Guiding ved Sven Dahlgren, Regiongeolog i BVT

17.00

Retur til skien med buss.

19.00

apeRiTiff med tilbakeblikk. Bildekåseri ved Jan-Thore Øvrum, ABB AS / Skien Historielag

20.00

fesTmiddag

Møteleder: Vidar Berg, Fagansvarlig Skagerak Nett AS Bryteranlegg i fordelingsnettet driftserfaring, pålitelighet og personsikkerhet. Teknologivalg for høyspenningsanlegg og valg av isolasjonsmedium. 08.30

Åpning dag 2 med kjapt tilbakeblikk fra dag 1 Ved møteleder.

08.40

oversikt og oppbygging av fordelingsnettet tradisjonelt og fremover. Rolf Erlend Grundt, Sivilingeniør Nettutvikling- Agder Energi Nett AS

09.15

utvikling og introduksjon av sf6 isolerte mellomspenningsanlegg. overgang fra luft til sf6 på 80 tallet, hva var drivkraften? Wilhelm Rondeel - professor ved Høyskolen i Telemark

10.00

pause med mulighet for utsjekking.

10.15

feilstatistikk i fordelingsnettet og lokalisering av viktigste feilkilder. driftserfaringer med gasstette bryteranlegg. Hanne M. Vefsnmo – Sivilingeniør Energisystemer SINTEF Energi

11.00

mulig utfasing av sf6 , klimabegrunnelsen - utslipp av sf6 gass, hvor stor er utfordringen knyttet tii høyspenningsanlegg? Bjørn Arild Thon –adm. direktør RENAS

11.45

Lunsj

12.45

Life Cycle analysis (LCa) - for luftisolert og sf6 isolerte bryteranlegg i nettstasjoner, materialbruk og Co2 – regnskap. Thor Endre - QA Manager ABB

13.30

forbedret overvåkning og drift med kommunikasjon og nettstasjonsovervåkning. Stig Harald Simonsen, Skagerak Nett AS

14.00

oppsummeRing og avsLuTning av nef konferansen 2015

Påmelding via www.tekna.no

foto: jan Thore Øvrum

09.30

ONsdAG 16. sePTeMbeR:

PROGRAM

TiRsdAG 15. sePTeMbeR:

47


En nestor innen ­trafoer takker for seg Erik Ahlbom har jobbet for Maxeta siden 1967, og er en nestor innen arbeidet med skreddersydde transformatorer. Selv om bestanddelene hovedsakelig har vært de samme i alle år, stilles det stadig større krav til design og utforming. Etter at den lange og detaljpregede produksjonsprosessen er over, er det ofte også noen hindre som må forseres når de største kolossene skal fraktes til endelig lokasjon. Å bygge en trafo er en lang prosess; ofte to år fra forespørsel til drift. Maxeta får som regel oppdrag i e-verkens fordelingsnett fra 132 kV, da det oftest er dette de har som regionspenning. De leverer transformatorer til e-verkene i størrelsen 12 til 90 MVA, i forskjellige utførelser, med skreddersøm hver gang. – Alle har forskjellige sekundærspenninger. Det er fra 11 og opp til 24 kV. Og så er det forskjellige krav fra e-verkene. Noen kommer med en liten ringperm som inneholder 40 ark, mens andre kommer med tre fulle ringpermer med spesifikasjoner, forteller Erik Ahlbom. I tillegg til e-verkene, leverer Maxeta til Statnett og Statkraft på nivået over. – Transformatorene er fra 300 til 1000 MVA, noe de kaller autotrafo, som går mellom 305 og 420 kV-nettet. Svære utjevningstrafoer. De største veier 250 tonn, uten olje. Over hundre tonn med olje blir fylt på i etterkant for å kjøle og isolere. Det tilsvarer fire tankbiler! Ahlbom forteller om en trafo som står utstilt hos Royal Smit Transformers i Nederland: – Den er fra 1913 og er veldig lik dagens trafoer. De består fremdeles av kobber, papir, trafoblekk og olje. I Maxeta har vi levert trafoer siden 1990. Da begynte vi med noen 30– og 40-MVA-er til datidens SKK og i områdene rundt, og så har vi spredd oss over hele landet. – Den største enkeltkunden på e-verk har vært Hafslund. De har en del stasjoner som står 48 • Volt 5-2015

nede i bakken og under gate­nivå, så der har vi levert en kompakttrafo som går ned i den lille luka som blir åpnet på gatenivå. Der er det trangt. På Solli, for eksempel, ligger transformatorene under en lekeplass, og på Majorstua er det tett mellom bygningene. Det er trangt i hele Oslo. Og nettopp målene på trafoene er veldig viktige, for det er mange trange stasjoner. – Fabrikkene har flere måter å gjøre det på; de har størrelsen på trafoen elektrisk sett som utgangspunkt, men så kan de utføre innpakningen annerledes. Skreddersøm hver gang. Det har kommet så langt, at med 3D-tegninger av bygning og trafo kan vi sette dem sammen på forhånd. Da er det mye lettere, og vi kan gå rundt trafoen før den er påbegynt, sier Ahlbom. Han forteller at trafoene var romsligere før i tiden, og at de ofte bytter ut enheter som er 50–60 år gamle, som er forventet levetid. Av og til må man være kreative også. – Et eksempel er på Montebello. Der gjorde Hafslund en antikvarisk jobb i en vernet bygning. De tok ut den gamle fronten, gjorde avstøpning av denne, fjernet sperren, og gjorde fem rom om til tre. Så laget de nye vegger og støpte inn igjen en replika av frontveggen. – De gamle trafoene hadde nok et enklere liv fra starten, og blir kjørt hardere nå grunnet større belastning og variasjon i drift. De var nok også mer overdimensjonerte før. Det koster å dimensjonere, så nå gjør de ikke mer enn de må, sier han.

Erik Ahlbom har jobbet for Maxeta siden 1967, og er en nestor innen arbeidet med skreddersydde transformatorer.

Når de bygger nye transformatorer, får de i dag gode spesifikasjoner fra dyktige mennesker, som de formidler videre til fabrikkene. – Vi har som regel en design review på fabrikken før de setter i gang produksjonen, slik at alle er enige om instrumentering, plassering, størrelser og elektriske verdier. Så blir trafoen bygget, og deretter testet i fabrikken med kunden til stede. Kunden følger med på rutinetesten og vet at det han får er i henhold til IEC-kravene. – Men så kommer det vanskelige punktet, og det er transporten. Trafoen fraktes som regel med lastebil og båt. Men å komme opp i dalene kan jo være vrient nok. Da er det om å gjøre at høydene passer, og at man kommer forbi linjestrekk, bruer og tuneller. Av og til må man ta vekk noen skilter eller gjerder for å komme rundt en sving. Så er det å få den på plass og i drift. Et langt lerret å bleke, forteller Erik Ahlbom.

Men nå takker Ahlbom snart for seg. Han fyller nemlig 70 neste år. – Da slutter jeg. Min interne arvtaker har fulgt meg i to år. Nå tar han over ansvaret, og jeg bidrar som støtte det siste året. Jeg har vært inni mange fjell og kjenner mange stasjoner rundt om kring etter alle disse spennende årene. – Og jeg har vært med på noen linjeåpninger med Statnett. Det er ofte stor stas når de åpner en ny strekning. Men da blir trafoen knapt nevnt, for den er bare et hjelpemiddel i hver ende av linja. Men vi er nok ganske nødvendige, for trafoen bør være riktig bygget, og e-verkene må følge med dem. Om én faller ut, er det ikke mange ekstra å ta av rundt omkring, og om en av de største ruggene går, blir det mørkt over store områder. Men Statnett har jo noen i reserveberedskap som kan flyttes rundt, men det tar jo litt tid, avslutter transformatoreksperten. ■


BEST I

KLASSEN

NYHETER 2015

Polaris er markedslederen og har 30 års erfaring av å produsere firehjulinger, og hver eneste produserer vi for at den skal være best i sin klasse. Vi har bransjens største utvalg av spesialutviklet tilbehør til våre modeller. Alt handler om at du skal få det ultimate verktøyet og hjelpemiddel til ditt behov. Med vårt patenterte dempersystem og ekte firehjulsdrift får du markedets beste og mest behagelige fremkommelighet. Polaris er klar for innsats. Vi måker snø, vi trekker tømmer, vi henter ut bytte etter jakta. Du bestemmer! Vi har også det beste forhandlernettverket i bransjen. Alle står klar for å hjelpe deg til å dekke ditt behov. Ta kontakt i dag.

SPORTSMAN XP 1000 FOREST

RZR XP 1000

RANGER 325 ETX

POLARIS ATV SELGES FRA

KR

69.900,-

INKL. MVA.

SPORTSMAN ACE 570

SPORTSMAN 570 UTE

SPORTSMAN 570 SP

SPORTSMAN 325 ETX

VELG TRYGT - VELG MARKEDSLEDEREN WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM//POLARISNORWAY

Ett samarbete med Santander Consumer Bank


I høypolitisk fokus under årets Elfack Aidon fikk besøk av den svenske energiministeren Ibrahim Baylan under Elfack, Nordens største messe for el-bransjen, som i år ble arrangert i Gøteborg i begynnelsen av mai. Samarbeidet mellom regjering og bransjeaktørene er avgjørende for å nå en stabil og langsiktig løsning på kjerneutford­ ringen: Hvordan få sluttbruker engasjert og delaktig i eget energiforbruk?

Det var som utstiller at Aidon var på plass under årets Elfack. På åpningsdagen var energiminister Ibrahim Baylan tilstede for å holde seg a jour på teknologifronten og oppdatere seg på hvilke løsninger som vil være relevante for fremtiden på det svenske el-markedet. Dermed avla han et besøk hos Aidon, hvor administrerende direktør for Aidon i Sverige, Fredrik Rex, demonstrerte Aidons løsning for smarte nett. Energiministerens var spesielt nysgjerrig på å diskutere hvordan man skal få 50 • Volt 5-2015

sluttbrukeren til å engasjere seg i og ta aktiv handling knyttet til eget energiforbruk – et spørsmål som hele bransjen forsøker å besvare. Budskapet var: samarbeidet mellom regjeringen og bransjeaktørene er avgjørende for å nå en stabil og langsiktig løsning. Det var riktignok ikke bare regjeringens, men også parlamentarisk interesse som var representert på årets messe. I tillegg til Baylan kom den parlamentariske energikomiteen til Aidons utstilling for å høre mer om smarte målere,

smarte nett, og hvilken rolle nettopp disse elementene spiller i EUs 20-20-20 mål. – Smarte målere og smarte nett spiller en viktig rolle i å skape nytte for sluttkunden gjennom nye løsninger og tjenester innen informasjonsteknologi og avansert måling hos el-forbrukere, påpeker Rex. – For å nå målsetningene er Sverige tvunget til å utnytte de fornybare ressursene vind og solkraft på en bedre og mer effektiv måte enn det som gjøres i dag. Gjennom en økt bevissthet og prismodeller som

gjør det gunstig for forbrukere å engasjere seg i el-forbruket sitt, kan Sverige raskere nå de oppsatte målene, men samtidig beholde et langtidsperspektiv. Takket være smarte målere kan hver enkelt privatperson få lettere oversikt over de gjeldende elprisene til enhver tid, og når man mest fordelaktig kan bruke strømmen – noe som i seg selv kan være et insentiv for mer mikroproduksjon og en mer aktiv styring, avslutter Rex. ■


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no


– Men det er fortsatt en liten misjonsjobb. Det holder ikke med en jordfeilmåler for å gjøre nettet smart. Jeg tror det kommer utrolig mye spennende teknologi og mange sensorer fremover, som vil gjøre dette interessant, spår Geir Aksdal.

SmartGrid

Det trengs misjonerings­ arbeid i det norske fagmiljøet Geir Aksdal i Smart Grid Norway begynte å tenke smarte nett allerede i 2005, da som daglig leder i Scandinavian Electric. De var også tidlig ute med AMS, men opplevde at stor interesse og nysgjerrighet rundt ny teknologi ikke nødvendigvis medfører umiddelbar salgssuksess i en konservativ bransje. Selv om 2019 nærmer seg, merker smart grid-tilhengerne at det fortsatt trengs misjoneringsarbeid i det norske fagmiljøet. – I 2005 drev Scandinavian Electric allerede med fellesmålinger i borettslag. Den avdelingen solgte vi til BKK Energitjenester i 2007. Da hadde vi ca 20 000 målepunkter. Vi var tidlig ute med AMS, med timesdata og informasjon på internett. Men det var ingen kunder som brukte det. Borettslagene hadde en hovedmåler fra nettselskapet og undermålere fra oss. Vi utviklet programvare og brukte strømnettkommunikasjon som fungerte veldig bra, og i dag driver BKK dette videre. Men de har gått over på vann og fjernvarme, for det kom et regelverk som sa at det ikke 52 • Volt 5-2015

lenger var lov å drive med fellesmåling i bolig. Men i industri er dette like aktuelt, så det gjør vi fortsatt i dag, forteller Geir Aksdal, salgs– og markedsdirektør i Smart Grid Norway, som ble fusjonert ut av Scandinavian Electric i 2010. – Så kom jordfeilregelen, og man skulle ha inn et flott instrument som målte spenningen mellom fase og jord. Da sa vi: Hvorfor ikke måle mer? Få et smart nett som kunne gi informasjon om strøm, belastning, temperatur på nettstasjonen, og det som ellers måtte være spennende å vite. Vi laget software for dette, og fikk veldig

mange hurrarop rundt omkring. Folk sa at hvis de kunne få dette, skulle de heise flagget. Mulig de heiste flagget, men de kjøpte ikke utstyr, smiler han. Og så ble alt utsatt og utsatt, og nå er det 2019 som gjelder. Smart Grid Norway trakk seg ut av AMS-markedet for 2,5 år siden. De fikk ikke gehør for sin PLC-måling, kombinasjon på strømnettet. – Denne beslutningen mener jeg var overilt og feil. Fordi de sammenlignet strømnettkommunikasjon fra 2000 med radiokommunikasjon i 2014. Istedenfor å se på strømnettkom-

munikasjon fra 2000 til 2014, som fungerer meget bra, mener Aksdal. – Det foregikk noen prosjekter i Norge, med G3 og Prime, en ny kommunikasjonsprotokoll på strømnettkommunikasjon. Det hadde vi testet, og visste at det ikke var det samme å få noe til på TN-nett i Europa som IT-nett i Norge. Så dette hadde vi hatt en løsning på i mange år, men vi var for små til å bli hørt. Så de kjørte et G3-prosjekt, hvor de oppdaget etter et år at det ikke var det samme med TN-nett som IT-nett. Det kunne gjerne ha spurt oss. Det har vært et langt lerret å bleke, men jeg tror vi har fått et


driftssentralen som følger med på skjermer. Nå får de heller beskjed når de trenger å se på skjermen. Dette er grunnregelen i det vi holder på med, sier Geir Aksdal. Han forteller at de gjennom mange år har fått testet smart grid-løsningene sine godt, og de vet at det fungerer. De har vært med i prosjekter for å tilpasse det til markedet, og leverer nå til flere aktører for å teste i nettstasjoner. – Vi vil finne ut hvordan vi kan få utnyttet fleksibiliteten i nettet på lokal produksjon, batterier, fremtidens nettstasjoner, ladding av biler og overfor plusskunder. Det tilsier at du ikke setter en vanlig måler inn i disse knutepunktene, du setter inn noe mye mer intelligent. Dette har vi utfordret litt med å kalle vår enhet for iRTU, der andre kaller det RTU (remote terminal unit). Vi setter i for intelligent foran. En meget kraftig konsentrator, forteller Aksdal. De har også involvert seg mye når det gjelder automasjon i distribusjonsnettet. godt navn etter hvert, sier han. Smart Grid Norway ser med spenning på det som skal skje fremover, og da spesielt det som har med smart grid å gjøre. – Jeg mener selvfølgelig at man ikke skal sette en målere for hjemmet inn nettstasjoner. Det er vel det mange gjør i prosjektene, og tror at de da har fått et smart nett. Man må inn med mer intelligens, og i dag er denne kommet ned på en slik pris at det ikke er så veldig mye dyrere enn en måler. Og da er man forberedt for fremtiden, forklarer Geir Aksdal. – Det er selskaper i dag som virkelig jobber med det man kaller disruptive tehnology, og lager sensorer som kan gå på batteri i ti år. Dermed blir det trådløst og rimeligere å installere. Da er det viktig å ha en enhet som kan motta disse, og laste ned et program som kan benytte sensorene til en fornuftig styring. AMS kommer, men Aksdal mener utfordringen er the big data. – Data er jo egentlig uinteressant, men informasjonen er interessant. Det vi har satset på, er en programvare som kan håndtere store datamengder og få ut informasjonen. Vi er opptatt av å plassere den intelligensen lengst

mulig ute. I nettstasjonen, industribygg eller bolig, såkalte smarthus. Da har man flere muligheter til å kontrollere. For nettet blir ikke smart før du kan kontrollere både produksjon og forbruk. – Vi lanserte vår programvare Discover & Recover i mars. Det går på at du sender ut et spørsmål og får tilbake svar. Du kan ikke følge med på alt. Man lager egne regelverk og får ut informasjon om det man ønsker. Filosofien er at man ikke skal trenge å gå inn for å finne informasjonen, for datasystemet er like bra til dette som et menneske som følger med på en skjerm. Det er dette som er det store nå med internet of things. Det vanskelige er å få data ned til nøkkelinformasjon, forklarer han. Smart Grid Norway tror at nettselskapene selv kan bruke sin kompetanse til å sette regelverket som gjør at data blir informasjon. – Det tror jeg vi har lykkes med i programvaren. Den gjør at de som jobber med drift enkelt kan sette disse grenseverdiene. Det liker de, for da blir de involvert i driften, og det er de som vet tilstanden og hva de vil ha tak i. Det er dette vi kaller event management – når det skjer noe får man beskjed. Man trenger ikke fem stykker på

– Vi mener det blir feil å tenke SCADA i distribusjonsnettet, for SCADA-løsningene er kostbare, men ikke intelligente nok. Det vil komme en annen måte å styre automasjon på i distribusjonsnettet enn i transmisjonsnettet. Det kan være klokt å se litt lenger frem enn akkurat det man trenger i dag. – Man kan ikke tenke at fordi vi ikke har hatt behov før, får vi det ikke i fremtiden heller. Jo mer du måler, jo mer kan du beslutte. Jo mer du måler, jo flere diagnoser kan du stille, og også forebygge. Vi har en jobb å gjøre, for de store selskapene er ofte de sterkeste, og det er ikke de som går først over til ny teknologi. Det er gjerne de små og innovative. Men til slutt kommer de store etter, og da blåser de over oss, fortsetter Geir Aksdal. I påvente av den store eksplosjonen i smart grid-markedet har Smart Grid Norway jobbet mye med overvåkning generelt. – Vi laget en programvare for overvåkning. Mens vi ventet på at nettselskapene skulle begynne, så ville vi lage smarte industribygg. Der har vi begynt å bygge opp en bra portefølje, og har blant annet rammeavtale med Caverion. Til energieffektivisering og –overvåkning bruker vi akkurat samme programvare som på nettstasjoner.

– I 2013 fikk vi en stor kontrakt med Norkring, og leverte 640 site monitorer for overvåkning av senderstasjoner for DAB-radio. Her utviklet vi en helt ny og moderne programvare, fikk testet alle problemstillinger, og opplevde et gjennombrudd. I den tiden det ikke har skjedd noe hos nettselskapene, er vi de eneste som har fått testet et smart grid, men mot senderstasjoner. Det er jo et lite paradoks at sendernettet for radio er smartere enn distribusjonsnettet for strøm. Vi har brukt tiden til å skaffe oss god erfaring, og jeg tror vi ligger foran de fleste, sier Geir Aksdal. Nettselskapene og hele energibransjen kan oppleves konservativ, og man er forsiktig med å ta bruk ny teknologi. – Det kan være lurt å tenke seg om før man begynner å tilpasse de tradisjonelle, proprietære systemene istedenfor å tenke nytt. De er dyre å vedlikeholde, kompliserte å lære seg, og er ikke forberedt for den nye IP-verden som etter hvert kommer, der hver sensor har en IP-adresse. Det blir et mer autogent nett som lærer opp seg selv, og man kan ikke sitte med folk som skal gjøre dette. Dette skjer med alle bransjer, og er hovedbudskapet i internet of things: utnytte informasjon, drifte billigere og hindre og varsle uønskede hendelser, slik at man kan handle i forkant. Mens Aksdal venter på det smarte nettet, lager han smarte kunder. – For energieffektivisering i bygg bruker vi Discover EOS og for fleksibilitet bruker vi Le-Key laststyringssystem som vi har utviklet og har rettighetene til. Vi har i dag rundt 2000 terminaler oppe på dette systemet. Når det gjelder smarte bygg, så kommer det frem i internasjonale undersøkelser, at det er mye enklere å hente energieffektivisering enn å bygge ut kraft. Alt regelverk som kommer på dette området er veldig spennende. Vi jobber med å lage smarte nett og smarte kunder, og så håper vi nettselskapene etter hvert ser at de trenger oss. – Men det er fortsatt en liten misjonsjobb. Det holder ikke med en jordfeilmåler for å gjøre nettet smart. Jeg tror det kommer utrolig mye spennende teknologi og mange sensorer fremover, som vil gjøre dette interessant. Det kommer et paradigmeskifte, spår Geir Aksdal. ■ 53


Nytt fra bransjen

Børge Edvardsen Klingan er ansatt som ny administrerende direktør i Clemens Kraft. Klingan er i dag utbyggingsdirektør i Clemens Kraft og tiltrådte som administrerende direktør fra 1. juni i år. Børge Edvardsen Klingan er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Han har mange års erfaring fra konsulentvirksomhet, kraftbransjen og småkraftvirksomhet. De siste ti årene har Klingan arbeidet mye med forretnings– og prosjektutvikling innenfor vannkraft. Han har også hatt ansvaret for utbygging av rundt 20 kraftverk. Klingan har i tillegg arbeidet med fornybarprosjekter, blant annet innenfor vannkraft. – Styret er svært tilfreds med at Børge Edvardsen Klingan har takket ja til stillingen som administrerende direktør, sier styreleder Ole-Wilhelm Meyer i Clemens Kraft. – Vi opplevde stor interesse for stillingen, og gjennomførte en grundig prosess med mange gode kandidater. – Etter en nøye vurdering var det gledelig å kunne konkludere med at den beste kandidaten var intern, sier Meyer. – Å utøve aktivt lederskap, motivere organisasjonen og samtidig sikre vekst og utvikling er viktige momenter for at jeg ønsket stillingen, sier Børge Edvardsen Klingan. – Clemens Kraft er i dag et av Norges mest offensive og målrettede selskaper som utvikler, bygger og drifter småkraftanlegg. Selskapet er i en spennende fase med konsolidering og utvikling. Når selskapets medarbeidere i tillegg er både hyggelige, profesjonelle og samspilte var det lett å takke ja til stillingen, legger Klingan til.

Lis Wium er ansatt som salgs ingeniør i Danfoss VLT Drives. Lis er utdannet ingeniør innen elektro/kyb fra Høyskolen i Buskerud, og har tidligere arbeidet med blant annet teknisk innkjøp for Dresser-Rand AS, innen olje– og gass sektoren. Lis skal ut og jobbe sammen med kundene våre så vi regner med at mange vil bli kjent med henne etter hvert.

54 • Vol Volt3-2015 5-2015

Annonsér i Volt Neste nummer kommer ut i august

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE NORGE AS

www.pipelife.no

Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer! Møt oss på messe: Ren Metodedager, 10.- 11. juni 2015 i Drammen PVC KABELVERNRØR

SNIPP OG SNAPP

FIBERKABEL

KABELVERN DEKKPLATER

Pipelife Norge AS - Tlf.: 71 65 88 00 E-post: firmapost@pipelife.no Hovedkontor: 6650 Surnadal


Nye produkter

ABF Ultra

Sepio™ – for den kvalitetsbevisste

ek Per f

no t for

for h rske

KA PP

er en forbedret versjon av Hexatronic vanlig luft blåst fiber. ABF Ultra har en enda bedre blåser ytelse, har ingen skjede svinn og er raskere og enklere å tilberede for skjøting. En unik fiber foringsrør eliminerer faren for fiber krymping og sikrer stabil drift, selv under ekstreme temperaturendringer. Spesifikasjoner: • Helt krympe fri • Opptil 10% bedre blåse kapasitet • Enklere skjøting • Redusert installasjonstid • Temperaturområde tilpasset det nordiske klimaet på -50° til + 85° C Et nytt materiale i fiber husets forbedrer luftblåse evner og eliminerer faren for fiber forskyvning, som et resultat av krympning som følge av temperaturendringer. Fiberen har forbedret miljøkvaliteter og tåler temperaturer fra -50 ° C til + 85 ° C.

B

old

ELR

ØR

– Sepio – det latinske ordet for «å beskytte» ABF Ultra har opptil 10% bedre blåser evne enn vår vanlige luft blåst fiber, noe som gjør lengre installasjons avstander og redusert installasjonstid mulig. Materialet i fiberen foringsrøret gjør det lettere å fremstille fiberen for spleising, noe som også bidrar til å redusere installasjonstiden og dermed reduserer installasjonskost­ nader. Den optimaliserte luft blåst fiber har blitt designet for stabil drift i et svært bredt temperaturområde. Reduserte installasjonskostnader kombinert med en unik driftsstabilitet betyr at ABF Ultra fiber gir netteiere en følelse av trygghet og kundetilfredshet.

• Sepio er slagfaste ved lave temperaturer • Sepio kan installeres under alle temperaturforhold og endrer ikke egenskaper uansett temperatur • Sepio tåler de slag og støt som måtte oppstå under lagring, transport og legging, også ved lave temperaturer • Sepio tilfredsstiller gjeldende krav og standarder

Besøk oss på vår stand på REN Metodedagene 2015 i Drammen 10.–11. juni.

www.hexatronic.se 55


Nye produkter

192-fiber

High Performance Micro Kabel Cable maksimal sikkerhet.

Med et unikt design, er kabeldiameteren nå redusert ned til bare 7,9 mm uten å påvirke holdbarhet og ytelse. Kabelen kan lett installeres ved å blåse luft i opp til 2 km i alle typer rør med en indre diameter på 10 mm, –en av de mest vanlige kanaler som for tiden brukes. Kabelen er svært robust og i stand til å tåle nordiske forhold. Med et ekstremt bredt temperaturområde fra -40 til + 70 °, garanterer 192-fiber Micro

192-fiberkabel har en design der fiber, innerskallet og rør har blitt optimalisert for å få så liten kabel diameter som mulig, mens installasjonsegenskaper og robusthet er maksimert. De indre rør av polyamid gir en svært robust konstruksjon som tåler tøffe forhold under installasjon og skjøting. Micro Cable er kun 7,9 mm i diameter og kan lett bli luft blåst for 1-2 km i eksisterende 10mm rør. Under testing av kabelen ble blåst 2 km på 37 minutter. Kabelen kan også være luft blåses inn uten kabel smøremiddel, i kortere avstander opp til 1 km.

Nano Cable er et nyutviklet kabel i FTTH, fiber til hjemmet produktspekter. Den har blitt utviklet som svar på kundenes forespørsler om en kabel som er holdbar og enkel å installere. Nano-kabel kan installeres både for hånd og blåses inn i mikrokanalene. Når installert uten blåseverktøyet, kan kabelen bli presset opp til 100 meter, noe som betyr at du får en enkel og tidsbesparende installasjon, som luften blåst utstyr er ikke alltid nødvendig. Ved bruk sammen med luften som blåses fiber installasjonsverktøy, er det mulig å blåse i det Nano Cable opptil 1 km eller mer i rør med en indre diameter fra 3,5 mm til 10 mm. Et ekstremt bredt temperaturområde mellom -45 til +70 ° garanterer maksimal sikkerhet, selv i våre nordlige klima.

Den robuste ytre kappen er laget av et material med lav friksjon, og når den brukes i kombinasjon med Hexatronic kanaler, blir optimale betingelser oppnådd for høy kvalitet og kostnadseffektive anlegg. Med en slank og robust design, kan Nano Cable monteres for hånd over en avstand på opptil 100 meter i 7 / 3.5 kanaler, eller luft blåses inn til 1 km eller mer i 14/10 kanaler. Dette betyr at du kan lufte blåse Nano Kabel mellom de fiberoptiske skjøteskap langs veiene. Når du installerer fra spleise skap til en eiendom, kan Nano Cable være i mange tilfeller er installert for hånd, av den personen som utfører installasjonen. Dette gir en betydelig kostnadsbesparelse for installatøren, hvor flere prosedyrer kan gjøres raskt, enkelt og effektivt. www.hexatronic.se

NEK 399 – En utfordring? Hvorfor, hvordan og med hva

• TKS Tilknytningskap. Laget i henhold til NEK 399 • Forutsigbart for alle parter • Likeverdig tilgang • Felles referansepunkt • • Lagerført hos grossister Egenskaper: Felles skap for sterkstrøm og ekom i varmgalvanisert stål, med målerplass. Skapet leveres med målerbrett og 18 modulplasser. Kabelbeskyttelse/skjørt kan leveres som tilbehør.

Stansefabrikken Stansefabrikken Products Products AS AS Tel: +47 Tel: 45 +47 8645 5986 4059 • 40 E-post: • E-post: info@stansefabrikken.no info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

TKS_NEK399_2.indd 1 56 •TKS VoltAnnonse185x127.indd 5-2015

1

20.04.15 15:47 12:49 10.11.14


Solar Light

Solar Light - fra kvikksølv til LED Tradisjonelle kvikksølvlamper (HQL 125W) blir forbudt i 2015 og går ut av produksjon. Solar Light ønsker derfor å promotere en nyhet i vårt sortiment - Delight 35W LED. Nye og gode tekniske løsninger finnes ved bruk av LED teknologi. Ved å bytte til LED oppnås et bedre og klarere lys på veien, som konsentreres på området som skal belyses. Informasjon om støtteordninger i forbindelse med bytte fra kvikksølv til LED finner du på www.enova.no Mer informasjon om vår produktnyhet Delight 35W får på www.solarnorge.no/solarlight/nyheter/delight Informasjon om Solar Light får du via QR-koden eller på www.solarnorge.no/solarlight


Nye produkter

Aluminumskapet DVA 08

Det dobbeltveggede aluminiumskapet DVA 08 fra Satema, er nå ferdigtestet av Nemko. Testen beviser at det er markedets mest hardføre alternativ. Testen som Nemko har utført for Satema er iht. EN 62208. I tillegg er DVA 08 testet i h.h.t. følgende normer/standarder: EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-30, EN 600682-14, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, og EN 60529. Dette innebærer testing av alle forhold av betydning for skap utplassert i et krevende miljø. Testene innebærer i korte trekk følgende: Testing av skapets evne til å tåle statiske og dynamiske krefter. Sikrer at skapene tåler de belastninger de blir utsatt for fra forbipasserende tog og vogntog • Testing av IP-grad. Skapene er testet i h.h.t. IP66 • Testing av termisk stabilitet • Testing av motstand mot varme og ekstrem varme og brann • Testing av motstand mot vind og vær • Testing av korrosjonsmotstand 58 • Volt 5-2015

Robuste piezoelektriske berøringsbrytere

Det norske klimaet er et av verdens mest varierende. Skap som står montert utendørs blir derfor kontinuerlig utsatt for kulde, varme, kondens og vibrasjoner. Nemkotesten av DVA 08 beviser at aluminiumskapet er laget for å takle de utfordringene naturen og forbipasserende trafikk kan medføre av nedbrytning og slitasje. Elektriske og elektroniske komponenter tåler i utgangspunktet lite, og da er det svært viktig at skapet beskytter mot elementer som kan bidra til ødelegge dem. Det er selvfølgelig også viktig at fukt og støv ikke trenger inn i skapet.

Rockwell Automation presenterer berøringsbrytere i beskyttelsesgrad IP69K som er såkalt vandalsikker og som er svært godt beskyttet mot miljøpåvirkninger. Betjeningsutstyr i 800K– serien er ideell til næringsmiddelindustrien hvor det stilles strenge krav til hyppig rengjøring og hvor høy omgivelsestemperatur samt sjokk/vibrasjoner er til stede. Alle industrielle krav i næringsmiddelindustrien oppfylles og bryterne er ECOLAB kjemikalietestet(15 sek. neddykking). 800K-serien benytter Piezoelektrisk teknologi og har ett glatt design som

Fordeler og standarder: • 316 Rustfritt stål • Korrosjonssikker mot kaustisk nedvasking • Ingen bevegelige deler • Lasergravering • IEC60947-5-1 • UL508 sertifisert • CSA sertifisert • ECOLAB testet www.goodtechproducts.no tlf. 22 79 05 20

Operatørterminal for røffe forhold

Satemas DVA 08 skapserie lagerføres i størrelser fra 600 x 800 x 400 mm (B x H x D) og opp til 1200 x 2000 x 800 mm.

www.satema.no tlf. 22 57 93 00

forhindrer skitt og bakterier å feste seg. Materialene er 316 rustfritt stål og korrosjonssikkert. Det er ingen bevegelige deler. Berøringsbrytere finnes i både 22,5mm og 30,5mm standard hulldiameter, med eller uten lys(24VDC).

Exor Int. lanserer operatørterminalen eTOP510G. Modellen har et bredskjermformat på 10,1” med oppløsning på hele 1280x800 punkter, samt driftstemperaturer fra -20 til +60ºC.

Terminalen har PCT-basert glass-Touch som tåler direkte høytrykksspyling. Lyssterk antirefleks-skjerm gjør den velegnet for bruk i sollys. Produktet blir typegodkjent av DNVGL for bruk på skip. eTOP510G konfigureres med HMI-programvaren jMobile, som gir en elegant grafikk. Panelet har HTML5 basert webgrensesnitt, som kan hentes frem på iPAD og smarttelefoner.

www.autic.no, tlf. 33 30 09 50


Afumex

- et trygt og sikkert valg

Halogenfri kabel • Minimal røykutvikling • Lys røyk, enklere å finne rømningsveier • Færre giftige gasser, lettere å komme seg ut • Skåner elektronikk og maskiner • Enklere å sanere, kortere avbrudd i produksjonen • Bedre for miljøet Les mer på: www.prysmiangroup.no

Fokuserer du på brannsikkerhet er halogenfrie og flammehemmende kabler det beste og eneste fornuftige valget. Afumex kabler redder liv når uhellet er ute. Andre argumenter trenger du ikke!

Vi sees på: REN Metodedagene

59


Nye produkter

TLS-Z-GD2 Frekvensomformere og mykstartere Kosteffektive fra Emotron unmanaged switcher

Gjennom mer enn 45 år har Elteco vært en ledende leverandør av elektroniske og elektrotekniske produkter til det norske markedet. Emotron er en globalt anerkjent leverandør av frekvensomformere og mykstartere med over 35 års erfaring med motordrifter. Emotron utvikler sine produkter med fokus på driftssikkerhet og brukervennlighet for å gi kunden rask igangsetting og stabil drift. Elteco vil lagerføre en del av sortimentet i Porsgrunn, noe som betyr meget rask leveranse ut til kunde. I tillegg er vår serviceavdeling alltid klar til å hjelpe med igangsetting eller dersom et problem skulle oppstå. Emotrons frekvensomformere kan gi enorme energibesparelser, spesielt i vifte og pumpe-applikasjoner. Fullt moment ved 0 rpm sørger for at knusere, transportbånd og andre krevende applikasjoner starter opp problemfritt.

(overload), eller stoppe en pumpe som har gått tørr (underload). På denne måten kan verdifullt utstyr reddes før det går i stykker. Integrert PID-kontroller og PLC-funksjoner. Kommer som IP20/ IP21/IP54 fra 0.75kW til 3MW løsninger for spenning 480V/520V/690V. VFX 2.0 Perfekt for krevende applikasjoner som steinknusere, transportbånd, kraner, kverner, vinsjer og andre applikasjoner med konstant moment og som krever høyt moment ved oppstart. Emotrons DTC (Direct Torque Control) gjør det mulig å få fullt moment allerede ved 0 rpm. Integrert vektorbremsfunksjonalitet kommer som standard, i tillegg til hastighetskontroller og lastmonitorering. Kommer som IP20/ IP21/IP54 fra 0.75kW til 3MW løsninger for spenning 480V/520V/690V

Emotron frekvensomformere kan deles i tre grupper:

AFE (Active Front End) Low Harmonic Drive: Ekstremt lav støynivå. Gir mindre enn 5% THDI (harmonisk støy på strømkurve). Oppfyller IEEE 519.

FDU 2.0 Et kostnadseffektivt alternativ for applikasjoner som pumper, vifter, kompressorer, ventiler og lignende applikasjoner med variabelt moment. Integrert lastmonitorering som vil stoppe en kvern som er fastklemt

Regenerative drive: Konverterer potensiell energi om til elektrisk energi som mates tilbake på strømnettet. Dette kan betydelig redusere strømforbruket til eksempelvis kraner – og kan også fungere som et kraftverk, for eksempel et samlebånd der

60 • Volt 5-2015

lasten skal fraktes nedover. Brukes også i små vannkraftverk. Både FDU og VFX serien kommer som AFE utgaver, med enten Low Harmonic, Regenerative eller en kombinasjon av de to. Emotrons mykstartere deles opp i to produktgrupper: TSA Kommer med integrert bypass-kontaktor. Lakkede kort og RTC (Real Time Clock) kommer som standard. 3-fase momentkontroll gir en jevn og konstant akselerasjon/nedbremsing. Integrert lastovervåking MSF Rask og kostnadseffektiv installasjon. Stort utvalg kommunikasjonsopsjoner: Profibus, DeviceNet, RS232, RS485, Modbus samt styring via analoge/digitale inngangssignaler.

www.elteco.no/frekvensomformere www.elteco.no/mykstartere

PanelView Merking 800

Phoenix Contact utvider området med eksisterende anleggsmerking med et tilpasset system med merkeskilt, fargede mediemerkeskilt i henhold til DIN 2403, skiltholdere og tilhørende festematerial. Merkesystemet for kraftverk (KKS) er et system som gir en enhetlig og systematisk merking av kraftverk. Merkeskiltene finnes som en enkel variant og som en intelligent utførelse med en integrert RFID HF– eller UHF-transponder og gir mange fordeler. Denne teknologien gjør vedlikehold og identifikasjon mer effektiv og brukervennlig og åpner dermed for nye muligheter ved service– og vedlikeholdsarbeid. Med merkesystemet Bluemark Cled kan, i tillegg til den eksisterende produktporteføljen, nå også nye anleggsskilt fra Phoenix Contact trykkes, med eller uten RFID transponder. Systemet oppfyller kravene som stilles i kraftverksomgivelser og tåler dermed høye termiske, kjemiske og mekaniske belastninger.

www.phoenixcontact.com/ online/portal/no


Noe er klart for nettselskapene: Glass isolatorer fra SGD La Granja

GLASS ISOLATORER Med over 100 millioner isolatorer installert i over 100 land og i alle slags miljøer siden 1932, er SGD en erfaren og pålitelig produsent i verdensklasse. I tillegg til et bredt spekter av AC-isolatorer opp til 750 kV, leveres også DC-linjeisolatorer og enestående RTV silikonbelagte isolatorer.

Distributør i Norge: Necks Electric AS

www.sgdinsulators.com insulators@sgdgroup.com

+47 945 22 475 | post@necks.no

www.neckselectric.com

Paseo del Pocillo s/n | 40100 San Ildefonso, SPAIN Phone: (34) 921 417500 | Fax: (34) 921 417555 Commercial Office: Pedro Teixeira, 8 | 28020 Madrid, SPAIN Phone: (34) 91 7707516 | Fax: (34) 91 7707542


MESSER/KONFERANSER Juni 2015 – juni 2016 8. – 9. juni 2015 – NVE, vindkraftseminar Drammen, www.nve.no/no/arrangementer/

28. – 30. oktober 2015 – efa, Fagmesse for bygg– og elektroteknikk Leipzig, Leipziger Messe, http://www.efa-messe.com/de/

10. – 11. juni 2015 – REN metodedager 2015 Drammen Travbane, www.ren.no

28. – 30. oktober 2015 – HIVOLTEC Fagmesse for høy– og mellomspenning, Leipzig, Leipziger Messe, http://www. hivoltec.com/de/

15. – 18. juni 2015, CIRED Electricity Distribution, Lyon, Frankrike, www.cired2015.org 15. – 16. september 2015 – NEF konferansen Teknologivalg i kraftforsyningen. Kraftproduksjon, bryteranlegg og isolasjonsmedier. Thon Hotell Høyer i Skien, www.n-e-f.no

3. – 5. november 2015 – European Utility Week Wien, Østerike, www.european-utility-week.com/ 10. november 2015 – Elmåledagene 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm, www.energinorge.no/kalender/

15. – 16. september 2015 – Smartgridkonferansen Clarion Hotel og Congress Trondheim, www.energinorge.no/nett/smartgrid­ konferansen-2015-article10578-244.html

18. – 20 november 2015, CWIEME Coil Winding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies, Istanbul, www.coilwindingexpo.com/istanbul

15. – 17. september 2015 – ENERGETAB, 28th Bielsko-Biala International Power Industry Fair Polen, http://www.ziad.bielsko.pl/energetab/english/

23. – 25. november 2015 – Nettkonferansen Expo Fornebu, www.energinorge.no/kalender/

15. – 18. september 2015, HUSUM Wind Tyskland, http://www.husumwind.com

25. – 26. november 2015 – NEK Elsikkerhetskonferansen Oslo Kongressenter, www.standard.no/toppvalg/nek/arrangement-og-kurs-franek/nek-elsikkerhetskonferansen-2015/

22. – 25. september 2015, TRAKO, International Railway Fair AMBEREXPO, Gdańsk, Poland, http://trakotargi.amberexpo.pl

1. – 3. desember 2015 – FNN – Fachkongress, Netztechnik Nürnberg, NürnbergMesse, www.fachkongress-netztechnik.de

29. september – 2. oktober 2015, elektrotechniek 15 Utrecht, The Netherlands, www.elektrotechniek-online.nl

7. – 9. mars 2016 – PTK – Produksjonsteknisk konferanse Bergen, http://www.energinorge.no/kalender/

6. – 8. oktober 2015 – NORDIC Rail, Elmia Jönköping, Sverige, http://www.elmia.se/nordicrail/

10. – 12. mai 2016 – CWIEME Coil Einding, Electric Motor and Transformer Manufacturing Technologies, Berlin, www.coilwindingexpo.com/berlin/

13. – 15. oktober 2015, TRANSFORM event Transformer business, Wien, www.transform.net 15. – 16. oktober 2015 – NVE, Energidagene Holmenkollen, www.nve.no/no/arrangementer/

1. – 3. juni 2016 – ELIADEN Norges Varemesse, Lillestrøm, www.eliaden.no

La oss håpe på noen fine sommerkvelder! God ferie fra oss i Volt

62 • Volt 5-2015


UNI skap for AMS, nettovervåkning og måling Skap klargjort for konsentrator, med GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon og varme for å få ideelt klima for elektroniske komponenter

UNI skap for AMS, nettovervåkning og måling Skap klargjort for konsentrator, med GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon og varme for å få ideelt klima for elektroniske komponenter

AMS – Smarte Nett

Styr Smarte Nett med EL-tjeneste sine UNI måleskap

Direkte avlesning – uten Nettnytte Mai 2013

GPRS-Radio

Jordfeil i hus

Driftssentral

UNI skap for nettovervåkning og måling Skap klargjort for AMS målere, men GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon GPRS – Fiber komponenter. Kabel – Fiber og varme for– Ex å få ideelt klima for elektroniske

GPRS – Fiber – kabel

Nullpunktsikring

Jordfeilovervåking

UNI-Måleskap med: Antenne, Målekonsentrator, kommunikasjon Fjernstyring og overvåking av bryter

UNI Signalskap for stolpe

UNI Signalskap for kiosk

For 230V-IT – Forbruk og TT og 1000V

For 230V-IT

Overvåking av transformator

– Spenning – Strøm

– Oljetemperatur

UNI Effektskap

• For 230V • 2 stk Effektbryterer. • Innebygd klatrefri sone på 2,5m

Besøk oss på REN metodedager i Drammen

www.el-tjeneste.no

www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A – Bygdøy N-0211 Oslo

Norsk produksjon av statorviklinger I våre moderne verkstedlokaler i Fredrikstad, Østfold, produserer vi viklinger til generatorer. Produksjonen er fleksibel, rask, av høy kvalitet og basert på Resin Rich isolasjonsteknologi. Vår lokale kompe­ tanse er tilgjengelig for alle viklingsrelaterte behov, fra mindre reparasjoner til komplette leveranser av nytt.

Montasje utføres med kvalifiserte fag­ arbeidere. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 975 79 985 Stig A. Lauritzen stig.lauritzen@voith.com

B-Economique

Volt 5 - 2015  
Volt 5 - 2015  
Advertisement