Page 1

www.voltmag.no Februar 2014 • nr. 1 • 11 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Fjordspenn en norsk spesialitet Les også:

Fleksibel og rask installasjon på Sokna • Skal energimerke Kristiansands kommunale skoler • Rejlers har overtatt Nettkonsult • VEO styrker seg på Vestlandet • Miljø- og energikonferanse på Eliaden, Blir verdens elbilhovedstad Vil utvikle ny type komposittmast • Smart Energimontasje AS, Skal bli en merkbar aktør • Norske bedrifter stiller ut på Hannover messe 2014 • Ny revolusjonerende ATV • Voith Hydro Sarpsborg inn i nye lokaler • Stålmaster og design fra Polen • Wind Energy Hamburg • Endringer i det europeiske transformatormarkedet • Etablerer Norges største elkraftmiljø


En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kV kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: www.ensto.no

Norsk teknisk Porselen as Trosvikstranda 46-48 P.o boks 188 N-1601 Fredrikstad

tel: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no www.ntp-as.no


s. 22 - 23 Ny revolusjonerende ATV

Økt kapasitet Samfunnets avhengighet av strøm har økt kraftig de senere årene. I Stor-Oslo har strømforbruket økt med 30 prosent siden 1990 uten vesentlige investeringer i sentralnettet. –Forventet befolkningsvekst og nytt forbruk, som elbiler og varmepumper til erstatning for oljefyring, tilsier at strømforbruket vil øke i fremtiden. Nettet må forsterkes og fornyes for å møte fremtidens krav til sikker strømforsyning, byutvikling og klimaløsninger. Å oppgradere dagens nett i Stor-Oslo er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Statnetts beste estimat er investeringer på om lag 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år. Det er enorme krefter som settes i sving når elektriske ledninger skal trekkes over en fjord. Og helt spesielle krav settes til utstyr og montører. –Vi i beredskapsavdelingen eller populært kalt fjordspenngruppen skal bygge tre av fjordspennene. Det å ha spisskompetanse på fjordspenn og ikke minst ta vare på det spesialutstyr og alle maskiner som kreves til slike oppdrag er uhyre viktig, sier Risdal. Vi ønsker å være førstevalget for alle nettselskaper og infrastruktureiere i Norge når det er forespørsel om utredning eller hva som helst innen elkraft rådgiving, sier Michael Egholm, regionssjef/ avdelingssjef for avdeling sør. Også har vi i Rejlers mål om ytterligere vekst og organisk vekst så vi kan bli enda flere. Det skal investeres store summer i nasjonal elkraft infrastruktur og da trengs det kapasitet og konsulentselskap som Rejlers, sier Egholm. Og med de oppkjøpene har vi etablert Norges største elkraftmiljø i konsulent sammenheng. Rejlers har vært taktiske og bygget opp en god organisasjon. Vi er nå 80 elkraftingeniører, og det er det ikke mange andre konsulentmiljøer i Norge som kan vise til, sier Egholm. Tor Bergersen

s. 28 - 30 Fjordspenn en norsk spesialitet

s.4 Fleksibel og rask installasjon på Sokna s.5 Skal energimerke Kristiansands kommunale skoler s. 6 Kontrakt med Jernbaneverket på byggeledelse for ERTMS s.6 Rejlers har overtatt Nettkonsult s. 8 Tieto utvikler på Microsoft Cloud OS nettverk s.8 Kuoreveden Sähkö bytter til Aidons fjernavlesningssystem s. 10 - 11 Embretsfoss 4 EPD-sertifisert s. 12 VEO styrker seg på Vestlandet s. 13 Klemmer skikkelig til på Eliaden 2014 s. 14 - 15 Miljø- og energikonferanse på Eliaden, Blir verdens elbilhovedstad s. 16 - 17 Vil utvikle ny type komposittmast s. 18 Hannover messe 2014 s. 19 Smart Energimontasje AS, Skal bli en merkbar aktør s. 20 - 21 Norske bedrifter stiller ut på Hannover messe 2014 s. 24 - 25 Første utleiemaskin til Akershus utleie s. 26 Kristiansand Havn velger Rejlers s. 27 Voith Hydro Sarpsborg inn i nye lokaler s. 32 Alltid sikker strømforsyning s. 34 - 35 Gamle HQL-armaturer skiftes ut s. 36 - 37 Utslippsfrie busser for London s. 38 Hybrid London drosje s. 39 Stålmaster og design fra Polen s. 40 - 41 Nettet må forsterkes og fornyes for å møte fremtidens krav s. 42 - 45 Små Krafttransformatorer med reduserte kjernetap s. 46 Wind Energy Hamburg s. 48 - 49 Echelon hjelper SEAS-NVE med å innføre Smart Grid s. 50 - 51 Etablerer Norges største elkraftmiljø s. 52 - 54 Er galvanisering i eget verksted løsningen? s. 56 - 59 Nye produkter s. 60 Nytt fra bransjen s. 62 Messer/konferanser

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no

Neste utgave: Uke 10 Materiellfrist: 17. februar 2014 Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk.

Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS M

1

Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850

Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Forside: Rolf M. Risda, beredskapsgruppen i Statnett, foto: Tor Bergersen.

24

Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Spesialmedarbeidere: Magne Skåltveit Rolf Solheim

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 1 2014.11. årgang ISSN - 1503-8246

7 TR YKKERI

Samarbeidende foreninger NORWEA - interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/ voltmag.no

3


Installasjon av subrør og kabel med Ringeriks Kraft AS.

Fleksibel og rask ­installasjon på Sokna Melbye leverte to uavhengige prosjekter på Sokna høsten 2013. Det første prosjektet ble bestilt av Jernbaneverket Produksjon for Statens Vegvesen i forbindelse med bygging av ny bru over jernbane og det andre av Ringeriks-Kraft Service AS. På grunn av at Statens Vegvesen bygger ny bru over jernbane på Sona st. måtte forbigangsledning med matekabel legges om. Jernbaneverket valgte i den forbindelse å ta i bruk Melbye’s multikanaler og kummer. Og i tillegg leverte Melbye jernbanekanaler. Alt i samme løsning Årsaken til at Jernbaneverket valgte Melbye’s løsninger var kort installasjonstid og HMSvennlige. Kanalene er lette å håndtere samt veldig solide. Installasjonstiden ved å bruke multikanalene er betydelig kortere enn ved alternative løsinger. Det ble valgt å bruke jernbanekanalene til høyspentkablene og trekkekum for å knyte sammen multikanalene som ligger under jernbanesporet. Det betyr at det ligger en jernbanekanal, trekkekum og multikanal i samme løsning. Oppsynsmann Bjørn Hagen hos 4 • Volt 1-2014

Jernbaneverket var godt fornøyd med den fleksible løsningen. Rask installasjon hos Ringeriks-Kraft Service AS Hovedveien i Sokna skulle oppgraderes og det måtte legges klart for ny infrastruktur. Melbye’s multikanaler ble valgt til den nye infrastruktuen. Rask installasjonstid var svært viktig for dette prosjektet da det var veien måtte holdes åpen. Installasjonen ble gjort på natten og i løpet av tre timer var kanalene lagt. Dette er betydelig besparelse i tid i forhold til andre løsninger og man slapp å stenge veien. Ansvarlig hos Ringeriks-Kraft Service, Roger Hansen som utførte jobben, var spesielt fornøyd med kort installasjontid og at produktet var enkel å jobbe med. ■

Bjørn Hagen hos Jernbaneverket og Stig Adolfsen hos Melbye ser på installasjonen.


Skal energimerke Kristiansands kommunale skoler Rejlers har fått oppdraget med å energimerke samt energikartlegge 39 skoler for Kristiansand Kommune ved Kristiansand Eiendom. Arbeidet inkluderer også energivurdering av alle tekniske anlegg på skolene. –En stor og viktig jobb, som befester vår stillingen i dette markedet, sier Linda Rabbe Haugen, divisjonssjef i Rejlers Norge. Med denne og flere andre oppdrag den senere tid er Rejlers nå markedsledende på energimerking av yrkesbygg i Norge.

Kristiansand kommune rår over store bygningsmasser. Avtalen omfatter i første omgang på 39 kommunale skoler på hele 165 000 m² og arbeidet startet allerede opp i november i fjor. Rejlers vil gå gjennom hver skole og presentere en energi-

rapport med forslag til energibesparende tiltak. –Selv om vi allerede har et enøkprosjekt og har utført mange energitiltak ser vi en miljømessig og økonomisk gevinst i å iverksette energibesparende tiltak basert på rapporten som

energimerkingen vil gi oss, sier energiforvalter Yngvar Einarsmo i Kristiansand Eiendom. Rejlers er en av Nordens største selskaper med rådgivende ingeniører innen energi, elektro bygg, elkraft, elsikkerhet, jernbane og telecom. ■

–En stor og viktig jobb, som befester vår stillingen i dette markedet, sier Linda Rabbe Haugen, divisjonssjef i Rejlers Norge. Hellemyr Skole

ww HMI/SCADA HMI/SCADA

zenon zenonEnergy EnergyEdition Edition Brukervennlig, Brukervennlig,sikker sikkerog ogi iforkant forkant av avinternasjonale internasjonalestandarder. standarder.

Sikkerhet, Sikkerhet,standarder, standarder,fleksibilitet fleksibilitet- automatisering automatiseringi ienergibransjen energibransjenstiller stiller høye høyekrav kravtiltilHMI/SCADA-løsningene. HMI/SCADA-løsningene. zenon zenonEnergy EnergyEdition Editionererutstyrt utstyrtfor foralle alle automatiseringsoppgaver automatiseringsoppgaverfor forkraftverk kraftverkog og transformatorstasjoner, transformatorstasjoner,kraftdistribusjon kraftdistribusjon og ogvindparker. vindparker. Les Lesmer merpå påwww.beijer.no www.beijer.no

Energiseminar Energiseminar 12. 12.februar februari iDrammen Drammen Registrer Registrerdeg degpå påwww.beijer.no www.beijer.no

5


Kontrakt med Jernbaneverket på byggeledelse for ERTMS Sweco har fått kontrakt med Jernbaneverket om innleie av fem byggeledere til Prosjekt ERTMS erfaringsstrekning, stasjonstiltak – European Rail Traffic Management System –et signalsystem for jernbaner i Europa.

-Prosjektets hensikt er å tilrettelegge for ERTMS, samt å oppgradere stasjonen med tanke på tilgjengelighet, sier administrerende direktør Tron Kjølhamer i Sweco.

Byggelederne skal bistå med erfaringsstrekning og stasjonstiltak på stasjonene på Østfoldbanen - Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen. Det innebærer at jernbanetraseen ved stasjonene skal oppgraderes. -Prosjektets hensikt er å tilrettelegge for ERTMS, samt å oppgradere stasjonen med tanke på tilgjengelighet. Det skal etableres plattformer på 220-250 meter med tilhørende utrustning, utskifting av kontaktledningsanlegg, under- og overbygninger skal skiftes ut, skinner og sviller skal skiftes ut eller rehabiliteres. Vi vil bytte ut noen sporvekslere og gjøre noe signaljobb, sier administrerende direktør Tron Kjølhamer.

Styrket kompetanse Sweco har gjennom oppkjøpet av Vectura knyttet til seg medarbeidere med god kompetanse innen prosjektering og gjennomføring av jernbaneprosjekter. -Ved å ha tilknyttet oss nye medarbeidere, har vi klart å øke vår kompetanse innen prosjektering og gjennomføring av jernbaneprosjekter. Dette oppdraget for Jernbaneverket

er et resultat av denne sammenslåingen, sier Kjølhamar. Samarbeidet er ment å vare i et år og oppstarttidspunkt for Swecos oppdrag er fastsatt til januar 2015. Det vil være opsjon på forlengelse av kontrakten ytterligere et år. Den samlede kontraktsverdien vil ha en minimums størrelsesorden på 11 millioner kroner. ■

Sweco er et av Norges ledende rådgiverselskap som tilbyr tverrfaglige rådgivningstjenester innen teknikk, og miljø. Sweco i Norge har rundt 1 200 ansatte og 30 kontorsteder spredt over hele landet. Sweco-konsernet har en sterk posisjon i Norden, en omsetning på 7,2 mrd. SEK og 9 000 ansatte i 12 land. For tiden gjennomfører Sweco oppdrag i ca. 80 land rundt om i verden.

Rejlers har overtatt Nettkonsult Rejlers AB har sluttført oppkjøpet fra Agder Energi av de resterende 51 prosent av aksjene i det Kristiansand - baserte selskapet Rejlers Consulting AS (tidligere Nettkonsult AS). I et hardt og trangt arbeidsmarked når det gjelder ingeniører skal vi bli best i vår nisje og øke vår attraktivitet. Det er en utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på, sier adm. direktør Morten Thorkildsen i Rejlers Norge AS.

Med dette innleder Rejlers året 2014 like offensivt som fjoråret ble avsluttet. –Vi er godt fornøyd med at Rejlers nå har overtatt Nettkonsult. Salget er i tråd med konsernstrategien vår, og vi er trygge på at virksomheten sikres en god utvikling fremover, sier Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi. Ambisiøse mål Siden det svenskeide Rejlers etablerte seg i Norge i 2009 er seks selskaper kjøpt opp, i tillegg til overtagelsen av NetCom sitt feltapparat. I løpet

av året blir alle selskapene organisert inn i Rejlers Norge AS. Virksomheten teller nå 250 ansatte innen telecom, jernbane, elkraft, elsikkerhet og energirådgivning. –Vi har satt oss ambisiøse mål for virksomheten på nordisk plan. Rejlers skal vokse til en omsetning på 2015 millioner kroner i Norden, - og til like mange ansatte innen 2015. Vi i Norge skal ta vår del av denne veksten og for å klare det må vi ha 200 flere ansatte innen våre virksomhetsområder i samme tidsrom. ■

Historikk Rejlers i Norge 2009 Etablering av Rejlers AS 2010 O ppkjøp av APAS E ­ nergiteknikk AS 2011 K jøpte 49 % av Nettkonsult AS 2012 Oppkjøp av SEEN Nordic AS 2012 O ppkjøp av Oslo E ­ lprosjektering AS

6 • Volt 1-2014

2012 O vertok NetCom sitt feltapparat 2013 Oppkjøp av Omega Elkraft AS 2013 Oppkjøp av Railconsult AS 2014 Kjøpte resterende 51 % i Nettkonsult AS (Rejlers Consulting AS)


2-døgns KonferanseCruise med alt samlet på ett sted!

Herlige matopplevelser

Konferanse med havutsikt

fra kr

2 565,-

pr. person

Prisen inkluderer to overnattinger, møterom og måltider. Gjelder avreise midtuke april, mai og juni. Spør oss om tilbud i dag!

For bestilling og mer informasjon

colorline.no/konferanse | 815 00 860

Unikt og bredt underholdningstilbud


Tieto utvikler på Microsoft Cloud OS nettverk Tieto blir nå del av Microsofts Cloud OS-nettverk, og ønsker med dette samarbeidet å videreutvikle Tieto Productivity Cloud-tjenestene som tilbys i de nordiske landene. Avtalen gir Tieto mulighet til å bygge løsninger på Microsoft Cloud plattform (Windows Server 2012 R2 med Hyper-V, System Center 2012 R2 og Windows Azure).

–Tieto og Microsoft sitt globale partnerskap er viktig, og at Tieto nå blir en av svært få partnere til Microsofts Cloud OS-nettverk styrker vår posisjon sier Kolbjørn Haarr, administrerende direktør, Tieto Norway.

–Kundene våre ser etter de beste leveransemodellene til sine Microsoft-baserte løsninger. Tieto kan supportere kundene uavhengig av miljø, enten via en privat skyløsning som inkluderer Tieto Productivity Cloud, eller med Microsofts offentlige nettsky, Azure og Office 365. Tieto kan også supportere hybridløsninger av ovennevnte. Med Cloud OS basert på Tieto Productivity Cloud er det mulig med full tjenestelevering mellom ulike nettskyløsninger og sømløs overgang mellom disse løsningene, sier Mikko Pulkkinen, VP, Managed Services, Shared Services, Tieto. Kundene kan velge mellom en kombinasjon av tjenester som Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft Lync,

Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk, Microsoft Active Directory og Microsoft Dynamics CRM-tjenester som alle kan leveres som hybride skyløsninger. Bedre utvalg Microsoft sin Cloud plattform inneholder en konsistent infrastruktur på tvers av kundedatasentrene, Windows Azure og nettskyer fra tjenesteleverandørene, og gir kundene bedre utvalg og økt fleksibilitet enn noen andre nettskyleverandører i bransjen. Cloud OS-nettverket innbefatter en global oversikt over leverandører som tilbyr nettskytjenester som har tatt i bruk Microsoft Cloud OS-versjonen. Disse organisasjonene tilbyr infrastruktur og applikasjonsløs-

ninger basert på en Microsoftgodkjent plattform utviklet for å imøtekomme bransjens varierte behov. Medlemmer av dette nettverket kombinerer bransjeledende Microsoft-teknologi med sin egen geografiske kompetanse og ekspertise, noe som medfører full fleksibilitet og stor valgfrihet med hybride datasenterløsninger. –Som deltager i Cloud OS-nettverket kan Tieto tilby norske og nordiske kunder markedets mest fleksible og kostnadseffektive dataplattform. Kundene kan dermed raskt utvikle eller utnytte nye løsninger og tjenester for å drive forretningen videre. De får full valgfrihet til å utnytte nettskyen på egne premisser, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Microsoft Norge. ■

Kuoreveden Sähkö bytter til Aidons fjernavlesningssystem Ved årsskiftet trådte i Finland bestemmelsene som ble vedtatt i 2009, i kraft: innen 2014 skal 80 % av strømmålerne i Finland være fjernavlesbare og kunne måle strømforbruket på timebasis. Strømselskapet Kuoreveden Sähkö, som driver virksomhet i det sørvestlige hjørnet av Midt-Finland, oppfyller klart 80 %-kravet, siden nesten alle de 2350 målerne i regionen allerede er byttet ut med fjernavlesbare målere. Både målerne og det nødvendige avlesningssystemet er levert av Aidon.

–Naturligvis er den største fordelen med fjernavlesning at kundenes strømregning blir basert på faktisk forbruk, sier Tero Karhumäki, administrerende direktør hos Kuoreveden Sähkö. –I tillegg gir informasjonen fra fjernavlesbare målere oss mer informasjon om statusen i strømnettet, for eksempel

strømbrudd eller forstyrrelser. Etter planen Utbyttingen av målerne, som startet i mars 2013, har gått i henhold til planen. I tillegg til å bytte ut målerne, krevde byttet til fjernavlesning også at informasjonssystemene måtte slås sammen, slik at dataene

som samles inn fra de nye målerne, kan brukes for eksempel ved fakturering. Systemet Fjernavlesningssystemet består av Aidon Gateware-avlesningsprogramvare og 2350 fjernavlesbare strømtjenesteenheter, som sender målingsdata til systemet en gang per dag. ■

Les mer på www.voltmag.no 8 • Volt 1-2014


” Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger”

Teori

POWER

Kraftsystemanalyser onshore og offshore

Anlegg

Vi bygger, tester og setter i drift transformatorstasjoner og kraftverk

Promaps

Vi regner risiko i kraftsystemer onshore og offshore

www.goodtech.no 9


Embretsfoss 4 EPD-sertifisert Det største elvekraftverket bygget i Norge siste 30 år. Den nye kraftstasjonen utnytter vannmengden i elva optimalt og produksjonen på Embretsfoss øker med 55 prosent, tilsvarende strømforbruket til 6 000 boliger. Samtidig blir Embretsfossen en naturperle for fisk og folk. –Som mange av de andre vannkraftverkene her i landet, ble utviklingen av Embretsfoss

drevet frem av industriens behov for kraft, sa konsernsjef i EB Pål Skjæggestad i sin

hilsningstale. Med hjelp fra forretningsmenn fra Kristiania kunne ingeniør Johan Rikard Lied fra Drammen etablere Embretsfos Træsliperi i 1872. Tresliperier, cellulosefabrikker og papirfabrikker var en betydelig del av norsk industri fra 1870-tallet. Rundt århundreskiftet var det 140 bedrifter og titusenvis sysselsatt i denne industrien. En stor del av disse bedriftene lå i tilknytning til nedre del av Drammensvassdraget hvor tilgangen til

–Dette er en av Norges største vannturbiner med en diameter på 6,7 m, og en slukeevne på 340 m3/sekund. Med denne vannmengden fyller vi ett 50-meters olympisk svømmebasseng hvert sjette sekund. Det gjør at vi kan få mye kraft ut av et relativt lite fall, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

10 • Volt 1-2014

massevirke og fossekraft var spesielt gode. I 1872 ble Embretsfossen tatt i bruk for å gi kraft til cellulosefabrikken. Det ble imidlertid ikke produsert strøm før Embretsfoss 1 sto klar i 1915. Kraftbehovet var voksende og Embretsfoss 2 var ferdig allerede i 1921, mens Embretsfoss 3 ble idriftsatt i 1954. Nesten 100 år etter at den første kWh ble produsert på Embretsfoss, og ca 40 år etter at papirfabrikken ble nedlagt, blir den fjerde kraftstasjonen åpnet. EPD-sertifisert Embretsfoss 4 er som et av få kraftverk EPD-sertifisert, og har oppnådd den laveste utslippsfaktoren som noen gang er gitt i denne internasjonale sertifiseringsordningen. Sertifiseringen ser kraftverkets miljøpåvirkning i et 100-årsperspektiv. Embrets-


fossen ligger på Åmot i Modum kommune og får vann fra Hallingdal-, Valdres- og Dokkavassdragene. Den nye kraftstasjonen utnytter et fall på 16,3 meter i Drammenselva og vil sammen med Embretsfoss 3 produsere 335 GWh ren fornybar energi per år. Kaplanturbin Utbyggingen av Embretsfoss 4 ble påbegynt i 2009 og har kostet 730 millioner kroner. Det benyttes en kaplanturbin, som ser ut som en skipspropell på høykant. Den nye kraftstasjonen utnytter et fall på 16,3 meter i Drammenselva og vil sammen med Embretsfoss 3 produsere 335 GWh ren fornybar energi per år. –Dette er en av Norges største vannturbiner med en diameter på 6,7 m, og en slukeevne på 340 m3/sekund. Med denne vannmengden fyller vi ett

50-meters olympisk svømmebasseng hvert sjette sekund. Det gjør at vi kan få mye kraft ut av et relativt lite fall, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi. Tilrettelagt for fisk –Fisken i elva og folk som bruker området skal «oppleve» at vi produserer den mest miljøvennlige energien. Derfor har vi lagt ned store ressurser for et godt miljø i og omkring elva på Embretsfoss, sier konserndirektør produksjon Erik Andersen i EB. Kraftstasjonen blir liggende i en av Østlandets beste fiskeelver. Derfor har det vært avgjørende å ivareta fiskeinteressene i området. Utbyggerne har bidratt til et økonomisk fundament for et utvidet kultiveringsanlegg og rene og levedyktige fiskestammer i Drammensvassdraget. Hele den

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS. For mer informasjon se www.e-co.no

Adm. direktør i E-CO Energi, NVE-direktør Per Sanderud og politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet Elnar Remi Holmen.

gamle industritomten er miljøsanert. Store mengder forurensede masser har blitt fraktet bort og deponert på en forskriftsmessig måte. Området

blir nå et grønt friluftsområde. Kraftstasjonene på Embretsfoss eies med like deler av E-CO Energi og EB, og skal driftes av EB. ■

EB er et energikonsern med virksomhet innenfor følgende forretningsområder: Produksjon, Infrastruktur (kraftnett og fjernvarme) og Markedstjenester (strøm, el-entreprenørtjenester, tjenester over fiberbredbånd og kundeservice). I tillegg har EB ulike aktiviteter innenfor ny fornybar energi. For mer informasjon se www.eb.no.

An eye on the future Aidon leverer smartmålerteknologi med øye for fremtiden. Vår kundeorienterte arbeidsmetode og åpne systemarkitektur er allerede godt synlig i Norden, hvor Aidons målere er å finne ved over én million målepunkter. Aidons løsninger tilpasses kundens behov i dag. Samtidig vet vi at behovene vil endre seg med tiden. Derfor tilbyr vi teknologi som kan tilpasses fremtidens krav og som tilrettelegger for smarte nett.

Aidon Norge - Askerveien 61, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no

11


VEO styrker seg på Vestlandet Vaasa Engineering AS (VEO) har signert kontrakter for bygging og rehabilitering av 4 transformatorstasjoner på Vestlandet. Den ene er for Sognekraft AS i Sogn og Fjordane og de tre andre er for Voss Energi AS og Odda Energi AS i Hordaland. Norge står ovenfor store innvesteringer innen regionalnettet i tiden som kommer. Som en solid og seriøs systemleverandør innen feltet håper VEO på mange nye oppdrag over hele landet. Dagens kunder stiller strenge krav til leverandørene på pris, gjennomføringsevne, leveringstid og kvalitet. Gang på gang har VEO oppfylt kundens krav, dette har resultert i pågående oppdrag på Vestlandet for en totalsum på nærmere 50 millioner kroner. –Vi er takknemlig for tilliten, og dette viser at vi er en sterk og konkurransedyktig aktør i markedet. Vårt fortrinn ovenfor konkurrentene er god kompetanse på systemintegrasjon, som en frittstående aktør kan vi kombinere det beste fra flere miljøer for å gi kunden optimale løsninger, sier Viktor Forss, Daglig Leder for VEO i Norge. Kort leveringstid Utvidelsen av Voss Energi AS sine to trafostasjoner Urdland og Kjønnagård er nylig avsluttet. Arbeidene har omfattet nytt 132 kV apparatog kontrollanlegg samt integrasjon av nytt kontrollanlegg med eksisterende 22kV apparatanlegg. Tiden fra kontraktsignering til ferdig igangkjørt anlegg var bare 9 måneder. Men tross den korte leveringstidene var VEO ferdig innen fristen. –Vi er godt fornøgd med innsatsen VEO har utført både når det gjelder tid og kvalitet. At arbeidet ikke har ført til nokon alvorlige HMS hendelser setter vi også høgt, sier John Magne Herre, Prosjektleiar i Voss Energi AS. Innendørs trafostasjon Sogndal trafostasjon, som er neste prosjekt ut for VEO, har en noe moderne løsning. Her bygges hele 66 kV trafostasjonen innendørs. Dette stiller 12 • Volt 1-2014

strenge krav til materialer og komponenter, i tillegg er god prosjektering og planlegging viktige kriterier for å lykkes med prosjektet. Installasjon og montering på anlegget er planlagt å starte i oktober 2014 med levering og overtakelse i desember 2014. –Sognekraft har hatt eit godt samarbeid med VEO i den innleiande fasen av dette prosjektet. VEO var konkurransedyktige på pris, leveringstid og kvalitet. I kontraktsforhandlingane vart detaljer i leveransen diskutert og VEO synte stor fleksibilitet til å koma våre ynskje i møte, sier Harald Stadheim, Nettsjef i Sognekraft AS. God kunde I 2011 hadde VEO sin første leveranse til Odda Energi AS. Leveransen den gang omfattet VEO’s egenutviklede 22kV «VEKE» apparatanlegg som bygges ved deres fabrikk i Finland. Med signeringen av den nye kontrakten for Åsen koblingsstasjon viser kunden at de var godt fornøyd med arbeidet sist. Til Åsen koblingsstasjon skal VEO levere et 66 kV duplex apparatanlegg med tilhørende kontrollanlegg. Anlegget er planlagt ferdig idriftsatt mai 2015. –Etter en tilbudskonkurranse valgte vi å tildele VEO oppdraget. Vi har tidligere gode erfaringer med selskapet, og er svært fornøyd med leveransen og arbeidet som ble utført for

Vårt fortrinn ovenfor konkurrentene er god kompetanse på systemintegrasjon, som en frittstående aktør kan vi kombinere det beste fra flere miljøer for å gi kunden optimale løsninger, sier Viktor Forss, Daglig Leder for VEO i Norge.

oss i 2011. Derfor har vi stor tillit til at vi vil få et anlegg med god kvalitet som vår organisasjon vil bli fornøyd med, sier Kjetil Berge, prosjektleder i Odda Energi AS.

–For å møte den store ordrepågangen har vi styrket vår organisasjon på Lysaker med 2 nyansatte prosjektingeniører. De to vil få mye å gjøre i tiden fremover, avslutter Forss. ■

VEO er en Nordisk energiekspert som tilbyr løsninger for automatisering og elektrifisering av elektroproduksjon, overføring, distribusjon og forbruk av energi. Løsninger for fornybar energi står for over halvparten av selskapets omsetning. VEOs hovedkontor og fabrikk ligger i Vasa, Finland. I Norge er VEO representert med eget kontor på Lysaker hvor organisasjonen tar hånd om salg, service og prosjektledelse. I tillegg har selskapet kontor i Sverige og Russland. Totalt har VEO over 400 ansatte.


Wago

Klemmer skikkelig til på Eliaden 2014 Eliaden er en viktig møteplass for WAGO og den viktigste messen for å vise våre nyheter og produktbredde. Hele vår bredde innen automasjon, fjærklemmer og koblingsmateriell blir behørig vist, men for å få vist mest mulig og samtidig nå alle våre kunder har vi to stands på Eliaden. To stand En i automasjonshallen og en i installasjonshallen. Hele 130 kvm blir fordelt på de to standene. Bakgrunnen for

dette er de siste års betydelige vekst innen begge sektorene. I år skal vi satse stort innen automasjon for industri, marine, olje&gass og bygg, og trenger derfor god plass til å vise fram våre løsninger. På den annen side har vi store leveranser av våre pluggbare kablingsløsninger WINSTA med tilhørende fordelingsløsninger og vi vil vise fram dette også. Det er derfor naturlig å vise våre automasjonsløsninger på stand C03_14 og våre installasjonsløsninger på stand D02-14. Begge standene vil være bemannet av våre produktsjefer og distriktssjefer for å kunne hjelpe våre kunder best mulig. ■

Merke og etikett systemer

Aer-Electric AS leverer det meste i merkesystemer som eks: Printere, Software, Kabel merker, Etiketter, med mer. Vi leverer ESD Produkter, Varslings utstyr og LED Belysning. Aer-Electric AS Bassengvegen 9, 1929 Auli Tlf: 4042 7160 post@aer-electric.com ° www.aer-electric.com

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no

13


Miljø- og energikonferanse på Eliaden

Blir verdens el Som en av de hurtigst voksende byene i verden har Oslo store miljøutfordringer. Dette skal blant annet løses med økt bruk av elbiler. Med drøyt 2 000 på veiene er Oslo verdens elbilhovedstad målt i antall elbiler i forhold til folketallet.

Den langsiktige målsettingen er at elbilene skal utgjøre en tredjedel av den totale bilparken i byen. I løpet av et par år regner kommunen med at de selv vil ha rundt 1 000 elbiler i bruk. –Dette er noe av det byrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune skal snakke om på miljø- og energikonferansen Elektroforum gjennomfører på Eliaden i år. Dessuten skal adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO fortelle om hvordan teknologibransjen kan bidra til å utvikle fremtidens grønne arbeidsplasser, sier prosjektleder Vigdis Sværen. 14 • Volt 1-2014

–Konferansen, som gjennomføres parallelt med Eliaden, setter søkelyset på energiløsninger i morgendagens energismarte samfunn. Her skal eiendomsselskaper, utbyggere, kommuner, planleggere, arkitekter, rådgivere og leverandører, statlige etater og myndigheter, politikere og andre som påvirker rammebetingelsene i byggebransjen, diskutere hvordan teknologi kan være med på å løse morgendagens utfordringer for å skape et mer energi- og miljøvennlig samfunn. –Konferansen ser på hvordan elektrobransjen og teknologileverandørene kan bidra med god infrastruktur og effektive

energi- og miljøløsninger i byer, tettsteder og bygg, eksempelvis god og effektiv energiforvaltning, energieffektivisering, smarte nett og kritisk infrastruktur. Strømkutt Sammen med Siemens og Bellona har Oslo kommune gjennomført prosjektet ”Ja til det store strømkuttet”. Her var målsettingen å få næringslivet til å kutte unødvendig høye strømregninger. 230 bedrifter sa ja til å se på energiforbruket sitt. Dette prosjektet var en del av Smart City, som Siemens og Bellona i samarbeid med utvalgte

byer står bak. Ifølge rapporten ”Oslo Smart City –En rapport om hovedstadens miljøpotensial” kan Oslo kutte energiforbruket med rundt en tredjedel. Det største kuttpotensialet oppnås ved å energieffektivisere næringsbygg. 85 prosent av utleierne av næringsbygg i Oslo mener det er viktig at lokalene deres bruker så lite energi som mulig. Oslo kommune har også etablert prosjektet ”Næring for klima”. Dette er et møtested mellom kommunen og virksomheter i hovedstaden, der aktørene kan utveksle erfaringer om klimaprosjekter, spre informasjon om støtteordninger


lbilhovedstad og tiltak og videreutvikle virkemidler for klimakutt. Sværen peker på at det ikke kun er Oslo kommune som har behov for teknologien og løsningene som blir presentert på konferansen og av utstillerne på Eliaden. –Dette gjelder alle byer, tettsteder og bygg i Norge. Mye å bidra med Konferansesjefen fremhever at teknologibransjen er godt forberedt til å løse fremtidens energi- og miljøutfordringer. –Det gjelder både teknisk infrastruktur, gode samferdselsløsninger og nye energieffektive bygninger. Alle disse områdene blir belyst på konferansen. Dessuten blir det et teknologitorg, der de besøkende kan se løsninger og møte leverandører og myndigheter.

A dm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO skal fortelle om hvordan teknologibransjen kan bidra til å utvikle fremtidens grønne arbeidsplasser under årets konferanse på Eliaden, foto: Berit Roald. B yrådsleder Stian Berger Røsland i Oslo kommune er en av foredragsholderne på den nye miljø- og energikonferansen Elektroforum gjennomfører på Eliaden i år. De siste årene har kommunen blant annet satt i gang en rekke energieffektiviseringstiltak, bygd velferdsboliger og satset sterkt på elbiler

–Konferansen er en viktig møteplass for hele verdikjeden. Også rådgivere, planleggere og entreprenører har behov for å se helheten i samfunnsutviklingen. Siden konferansen blir gjennomført parallelt med Eliaden har de også direkte tilgang til en rekke utstillere. ■

Konferansen blir arrangert av Elektroforum, som er en stiftelse eid av Elektroforeningen, Norsk Industri, Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering, Nelfo, Energi Norge og RIF. Elektroforum eier også Eliaden.

Kunnskap gir energi VEO er ekspert på energibransjen, med lang erfaring i produksjonsprosesser. Som en uavhengig leverandør, kan vi i fellesskap velge den mest optimale løsningen for kundens behov. Informasjon om kraftgenerering, transmisjon/distribusjon og prosessindustri finnes på: www.veo.no

Vaasa Engineering AS • Postboks 557 • 1327 Lysaker • Tel. +47 91 670 699 • www.veo.no 15


Vil utvikle ny type ­komposittmast Statnett jobber med å utvikle master som skal gi bedre byggeprosess, økt ­sikkerhet og enklere visuelt preg.

16 • Volt 1-2014


Statnett har i sitt Lean Line program satset på flere forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) med mål om å gjøre byggeprosessen sikrere, raskere og mer kostnadseffektiv. Ivar Brovold har vært prosjektleder for prosjektet. –Ett av resultatene som nå begynner å ta form er bruk av karbonfiberarmerte komposittmast på høyere spenningsnivå. Dette materialet kan kanskje gi vektreduksjon også på 420 kV-spenningsnivå. Det er det samme materiale som brukes i blant annet marine-, fly-, forsvars-, bil- og sportsindustrien, sier Sonja M.Berlijn, seniorrådgiver i Statnett Mindre helikopterbruk Statnett benytter i dag hovedsakelig helikopter for å montere master. –Ved å redusere vekten på mastene, vil Statnett kunne spare en betydelig mengde helikopterbruk. Det kan bidra til økt sikkerhet, men også raskere byggeprosess. I dag leveres mastene som et byggesett av ståldeler som må settes sammen på et sted nær ledningen som skal bygges. Master laget av karbonfiberarmert polymer (CFRP) materiale vil kunne bestå av færre deler enn dagens, sier Berlijn. –Det vil kunne gi et enklere visuelt preg. Samtidig vil konstruksjonen med komposittmaterialer kreve elementer med større diameter enn stål, og derfor få større mastebein. Tre trinn Prosjektet består av tre trinn: Finne et materiale og en mastedesign som kan redusere vekten på 420 kV master

kombinert med en effektiv montasjeprosess. Undersøke om materialet oppfyller krav til blant annet elektriske forhold, transport, montasje, produksjonsteknikk, dynamiske analyser og detaljprosjektering. Prototyputvikling. Siden begynnelse av 2013 har SINTEF og Re-Turn jobbet med første trinn i prosjektet. SINTEF har innhentet kompetanse fra NTNU Institutt for Produktdesign og Miljøsystemanalyse AS. Re-Turn har innhentet kompetanse fra n-Tec, Installit Marine Engineering og FiReCo. Utfordringer –Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase hvor mye er usikkert og hvor man ennå ikke kan vite de endelige resultatene. Det er blant annet knyttet en del utfordringer til benyttelse av CFRP, spesielt ved master på 420 kV nivå og med både den elektriske og mekaniske kompleksiteten til disse konstruksjonene. Ved benyttelse av et slikt materiale er det for eksempel viktig med videre studie av elektriske forhold. Det skal gjøres i neste prosjektskritt som starter i år, sier Berlijn. Videre skal prosjektet, som gjennomføres av kraftledningsavdelningen, utføre en detaljprosjektering, se på produksjonsteknikk, utrede svakheter av materiale når det gjelder slag og støt, samt svakheter når det gjelder elektriske overslag og felt. Forventet livslengde, driftsvennlighet og tilstandskontroll samt hvilken effektivisering i byggeprosess det kan gi, skal også utredes. –På et senere tidspunkt vil dette også kunne medføre

–Hvis vi lykkes, kan mastene bli de første karbonfiberarmerte ­komposittmaster for 420 kV-spenningsnivå i verden, sier ­seniorrådgiver og leder av Fou programmet Lean Line Sonja M. Berlijn i Statnett, foto: Statnett.

fullskalatesting. På grunn av disse utfordringer, jobber vi derfor parallelt med å finne andre løsninger i mer tradisjonelle materialer. Mulig ”først i verden” Om prosjektet lykkes med å finne en fungerende design, både elektrisk og mekanisk, vil Statnett trolig være de første i verden som bruker karbonfiber-

armert polymer i kraftledningsmaster på 420 kV spenningsnivå. –For Statnetts del er dette derfor et meget spennende prosjekt, men hvor det gjenstår mange faktorer som må avklares. En grundig teknologikvalifiseringsprosess er derfor en forutsetning for at prosjektet skal lykkes med implementering, avslutter Berlijn. ■

17


Hannover messe 2014 Fra 7. - 11. april avholdes den tradisjonelle Hannover messen. Messen samler ulike fagkategorier, og skaper på den måten en unik plattform for møter på tvers av vanligvis adskilte teknologiske avdelinger. I 2013 hadde messen over 6 500 utstillere og mer enn 200.000 besøkende fra 193 forskjellige land. Av utstillerne på Hannover Messe er en omtrentlig fjerdedel på en eller annen måte involvert i energigenerering, overføring, distribusjon eller oppbevaring. For disse er neste steg på veien å oppgradere og ekspandere energioverføringer og datanettverk. Det innebærer også å finne brukbare måter å erstatte dagens energisystem på, slik at det ikke lenger er basert på et desentralisert system med hundretusenvis av små naturgasskraft-, solkraft-, vindkraft- og biomassekraftenheter, sier prosjektleder Tereza Kjos i Norsk-Tysk Handelskammer. Smart Grid Fremtidens energi er nemlig ikke bare grønn, men også smart. Med smart grids vil hver kraftenhet være i stand til å

kommunisere med hverandre, noe som bidrar til et kolossalt potensial for energibesparelser. Realiseringen av denne visjonen krever koordinasjon og samarbeid. Hannover Messe er dermed en ideell møteplattform i arbeidet med å modernisere dagens energisystemer for å møte fremtidens utfordringer. Energy Det skjer nå en gedigen og utfordrende transformasjon av verdens energisystemer. På verdens største messe for energiteknologi viser utstillerne hvilken teknologi og løs­ninger som faktisk finnes i dag. I april kan du være tilstede når aktører fra hele verden viser det siste innen fornybare og konvensjonelle løsninger for energiforsørging, overføring, -distribusjon og – lagring. ■

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi ble valgt som leverandør til Ørskog – Fardal • Fjordspenn • Stasjoner • Linjemateriell

Utvikling – Kvalitet – Service

VP metall AS

tel: 61151787

Postboks 7

fax: 61152556

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no


Smart Energimontasje AS

Skal bli en merkbar aktør Det er vanskelig å få ut konkurranseelementet når netteier sitter som eier. Med en historie og en kultur som gjør det vanskelig å komme fram til konkurransedyktig kostpris på riktig måte, sier Jan Olav Anseth, daglig leder i Smart Energimontasje AS. –Det grunnleggende for etableringen av Smart Energimontasje AS var å bruke det samme rammeverket som ble benyttet da Smart Elektro AS ble etablert, både som NELFO medlem og hvordan prosesser og systemer benyttes. Det å ta med erfaringene fra installasjonsverden inn i everksmarkedet har jeg stor tro på, sier Anseth. –Netteier-entreprenørene har et rammeverk med Energi Norge i ryggen, som netteierne er tungt inne i. Jeg har mer tro på en organisasjon som er tilrettelagt for entreprenører, som type NELFO, med fokus på blant annet å holde konkurranseelementet oppe. Hårete mål Det langsiktige målet for 2017 er hårete, –men vi holder en stø kurs. Vi skal ha 200 millioner i omsetning i konsernet, med en resultatgrad på 10% og vel 90 ansatte, sier Anseth. Smart Energimontasje AS ble etablert i 2011, som et datterselskap av Smart Elektro AS. Selskapet er eid 51% av Smart Elektro AS og de resterende 49 % er eid av tre nøkkelpersoner, Asgeir Norevik, Thor-Egil Johannessen og Jan Olav Anseth. Alle tre har lang fartstid i bransjen. Selskapet leverer alt av tjenester innen lav – og høyspenningsanlegg for infrastruktureiere. Fronter to segmenter Smart Elektro AS og Smart Energimontasje AS fronter to markedssegmenter, fortsetter Anseth i Smart Energimontasje AS. Smart Elektro AS fronter tradisjonelle installasjonsmarkeder, alt fra svakstrøm, styring og overvåking, til større rehabiliteringsprosjekter hvor kundegruppen gjerne er nærings-, og eiendomsbesittere. Smart Energimontasje AS fronter netteiere, som Hafslund Nett og Statnett. Vi er også i ferd med å etablere oss via utstyrleverandørene inn i

markedet. Vi er nylig ferdig med å skifte skillebrytere for Statnett, hvor EB Elektro er utstyrleverandør og vår oppdragsgiver. Statnett er et typisk fellesmarked for konsernet, med det mener jeg at begge selskapene er involvert og leverer tjenester innen hele elektrospekteret. –Vi vant en rammeavtale med Statnett i fjor sommer, med Smart Elektro AS som underleverandør. På det meste har vi hatt syv ansatte fra konsernet gående på denne rammeavtalen. –Dette har gitt oss et nytt bein å stå på. Voldsom vekst Ny kabelinfrastruktur for Hafslund Nett, Oslo Havn og Forsvarsbygg på Akershusstranda var det største enkeltprosjektet vi har hatt så langt. Dette var et av de to store prosjektene vi hadde i 2012 og som utgjorde hovedårsaken til den voldsomme veksten i 2012, hvor vi gikk fra 0 til 43 millioner kroner i omsetning. Dette krevde mye av oss for å holde balansen mellom ordreinngang, ressurstilgang og ikke minst likviditetsstyring. Energimontører vokser ikke på trær Vi bruker blant annet et rekrutteringsselskap for å hente inn nye energimontører. De har hjulpet oss underveis, og vi har en intensjonsavtale hvor montøren er hos oss i seks måneder og blir fast ansatt hvis alt fungerer for begge parter. Vi har fått flere montører inn på denne måten. Vår siste montør fikk vi fra Nord-Østerdal, etter ett år på fagskolen på Gjøvik. Tilsvarende en fra Uvdal, som ønsket å flytte til Oslo. Dette er gode gutter som bidrar til en bredde i miljøet, både kompetansemessig og sosialt. –Rekruttering av montører og prosjektledere pågår kontinuerlig, og veksten i selskapet følger den strategiske planen, avslutter Anseth. ■

F ra venstre, Mohammad Waseem, Dag Andreas Jonsrud og Geir Helge Holmvik i Smart Energimontasje AS.

D et langsiktige målet for 2017 er hårete, –men vi holder en stø kurs. Vi skal ha 200 millioner i omsetning i konsernet, med en resultatgrad på 10% og vel 90 ansatte, sier Jan Olav Anseth.

Smart Energimontasje AS satser i el-infrastrukturmarkedet, og typiske kunder er netteiere, utstyrsleverandører/produsenter, entreprenører og rådgivere/konsulenter. Selskapet er et datterselskap av Smart Elektro AS. Øvrige eiere er daglig leder Jan Olav Anseth, prosjektleder Thor-Egil Johannessen og prosjektleder Asgeir Norevik. Basert på gode erfaringer fra installasjonsmarkedet, skal vi gjennom leveranser med riktig pris og kvalitet inn i infrastrukturmarkedet, sikre fornøyde kunder og god økonomi for ansatte og eiere i selskapet. Med vår markedsorienterte og kompetente organisasjon skal vi være mer aktive og utviklende enn våre konkurrenter, både for oss selv og våre kunder. 19


Norske bedrifter stiller ut Fra Norge har vi noen bedrifter som er blant disse innovative virksomhetene. Med over 200.000 besøkende fra hele verden er dette en unik og sjelden mulighet hvor norsk industri kan vise seg frem. Fra Norge vil Kunnskapsbyen Lillestrøm og Parat Halvorsen stille som utstillere. Kunnskapsbyen Lillestrøm er en samling med 120 bedrifter innen næringsutvikling som blant annet har landets fremste forskningsmiljø på fornybar energi og miljø. Målet er å bidra til økt innovasjon og nasjonal verdiskapning. Av bedrifter tar de med seg CerPo Tech AS, Hexagon Raufoss, HystorSys AS, NEL Hydrogen og ZEG Power AS som sammen stiller på en liten, norsk fellesstand. CerPo Tech har spesialisert seg innen utvikling og av avansert keramisk pulver. Med denne

20 • Volt 1-2014

teknologien kan CerPo Tech produsere komplekse kjemiske oksider til bruk i videre prosesser. Bedriften ble startet opp i 2007 av tre professorer fra NTNU, og jobber også i dag tett med forskningsmiljøet på NTNU. Samtidig som de produserer og leverer produkter i stor skala, publiserer de også hyppig forskningsartikler innen fagområdet. Hexagon Raufoss er en ledende aktør innen produksjon og utvikling av lettvekts kompositt propanbeholdere. Ut fra hovedbasen i

Ålesund opererer de både i Europa, USA, Sør-Amerika og Asia og leverer til flere av verdens største distributører av propan og gass under trykk. Hystorsys utvikler metoder og produkter for å komprimere og lagre hydrogen. De har utmerket seg på grunn av sine produkter som går nesten helt lydløst, uten vibrasjon og uten deler som beveger på seg. De har særlig fokusert på å utvikle produkter med lave kostnader og få andre produsenter kan skilte med lignende kostnadsnivå.

NEL Hydrogen selger, utvikler, prosjekterer og leverer anlegg for produksjon av hydrogen. Selskapet regnes for å være en av verdens ledende leverandører av hydrogenproduserte systemer basert på elektrolyse. ZEG Power står bak en spesiell teknologi for høyeffektiv energiproduksjon fra hydrokarboner med integrert CO2 fangst. Denne teknologien håper ZEG Power på å kunne industrialisere for å tilby en miljøvennlig og bærekraftig forsyning av energi.


på Hannover messe 2014 Parat Halvorsen AS stiller som egen utstiller noe de også gjorde på forrige Hannover messe i 2013 og hadde stor suksess med. Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. De leverer i tillegg komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle hjørner av verden er kjeler fra Parat Halvorsen i daglig bruk. De ble etablert allerede i 1842, og er en tradisjonsrik norsk bedrift. På messen i Hannover håper de å igjen nå ut til nye kunder fra alle verdens land og et marked som har behov for nye måter å produsere og utnytte energi på. Hannover messen er en svært viktig event i bransjen og den får mye oppmerksomhet fra verdenspressen. At norske bedrifter deltar på messen viser at også Norge kan utvikle teknologi som er ledende på verdensmarkedet, sier prosjektleder Tereza Kjos i Norsk-Tysk Handelskammer. ■ v utstillerne på Hannover Messe er en omtrentlig fjerdedel på en eller annen måte involvert i energigenerering, overføring, distribusjon eller oppbevaring. I 2013 hadde messen over 6 500 utstillere og mer enn 200.000 besøkende fra 193 forskjellige land. D et skjer nå en gedigen og utfordrende transformasjon av verdens energisystemer. På verdens største messe for energiteknologi viser utstillerne hvilken teknologi og løsninger som faktisk finnes i dag..

Behov for test- og måleinstrumenter? Ta kontakt med Bjorn-Erling.Elgesem@IKM.no Elveveien 28, 3262 Larvik l Tlf. 33 16 57 00 l IKMinstrutek@IKM.no

Volt.indd 1

l

www.IKM.no l Nettbutikk: www.ikmwebshop.no

19.11.2013 12:14:30 21


Ny revolusjonerende ATV Designet og produsert i Finland for å takle nordiske forhold, vil Outlander 6X6 forandre forventningene til en ATV. Vi hadde en pressevisning i Finland og Finsk presse uttalte at det er naturlig å sammenlikne den nye Can-Am 6x6 hjulingen med en konkurrent med 6x6 som har vært på markedet i mange år, men utover de seks hjulene er det ingen sammenligning, sier

22 • Volt 1-2014

Tommen Klevstad, salgssjef i BRP Norway AS og Country Manager Tor Isaksen i BRP Norway. –Mot tøffere bruk og til profesjonelle brukere har vi manglet en skikkelig anleggsmaskin og her har vi kommet med Outlander 6x6 som vil

revolusjonere dette markedet, sier Isaksen. Rotax 1000 V-Twin-motor BRPs Can-Am ATV-serie inkluderer nå en revolusjonerende spesialbygd modell for ATV-entusiaster som liker å gjøre arbeidet til en lek. Det nye

Can-Am Outlander 6X6 kjøretøyet er basert på G2 (Generation 2) Outlander ATV-plattformen, og har bransjeledende kraft og kapasitet som en kompromissløst nyttekjøretøy i ATV-klassen. Denne nye modellen har bransjeledende Rotax 1000


V-Twin-motor på 82 hk. Den kraftigste motoren på ATV-markedet, Rotax 1000 V2, og en girkasse designet for tunge oppgaver, sørger for at du kan ta lasten til bestemmelsesstedet selv under krevende forhold. Raskt innslag på 6-hjuls trekk og Visco-Lok QE gir en ubeskrivelig fremkommelighet. Visco-Lok er en automatisk låsing av det sjette hjulet – og QE betyr quick engagement – eller rask innslag av låsing. Med TTI² uavhengig fjæring bak og stabilisatorstag som kan justeres, slik at du får den beste kjøreopplevelsen i forhold til

last og terreng. Steder som tidligere var ufremkommelige er nå innen rekkevidde. Ulike utstyrspakker Med brukervennlige og robuste modulbaserte utstyrspakker endrer du umiddelbart kjøretøyet ditt etter behov. Du tar med deg det du trenger enkelt og lettevint. Standard utstyr: WARN vinsj 3000 med roller, kabelstyrt fjernstyring og integrert lagring av fjernstyring. Tre-trinns Dynamisk Servostyring (DPS), Visco-Lok QE, 12” aluminiumsfelger, 26” sekslags Carlisle ACT radial dekk, kraftig støtfanger

foran, vindavvisere foran håndtak, 650 watts magneto og flatt lasteplan. Velg Standardmodell; Lasteområdet har en lagringskapasitet på 80 liter. Lasteområdet er tilpasset en Europalle som enkelt kan festes med kroker. Manuell tipp for enkel avlossing. Lastepakke; Bak luke og sidepaneler legger til anvendelighet av plattformen. Enkel og rask å montere uten bruk av verktøy. Landbrukspakke; Lasteplanforlengeren fungerer også som en inndeler av lasteplanet festet med LinQ hurtigkobling. Bukplaten beskytter og forbedrer off-road egenskapene. Inkluderer også bakmontert vinsj, lasteramme foran og gripearmer for redskap. Cargopakke; Låsbar hardtopp øker lastekapasitetenopp til 400 liter og beskytter lasten. Vinterpakke; Ekstra høy vindskjerm gir beskyttelse mot vind og varme i styret gir ekstra komfort under kalde forhold.

Skogspakke; Med tømmerstaker og bakvegg transporterer du for eksempel ved raskt og sikkert. En uttrekkbar og meget anvendelig nedre lasteboks på 70 liter med lokk og ergonomiske bærehåndtak beskytter utstyret ditt fra vann og skitt. Uslåelig i bruk Hver Can-Am ATV har en motor som er kraftigst i sin klasse. ATVen er designet til å utnytte denne kraften maksimalt for å gi en skikkelig ytelsesfordel. Og nå har to av våre signaturmotorer blitt enda mer dominante i sine respektive klasser: den nye 62 hk Rotax 650 og Rotax 500, som nå yter 46 hk, en 15 % økning sammenlignet med forrige modell. Rotax-motorer har vært i sentrum for så og si hvert eneste av BRPs kjøretøyer i nesten 60 år. Demomaskiner vil være tilgjengelig i mars også vil kundene våre få maskinene fra april, avslutter en stolt Isaksen. ■

D en kraftigste motoren på ATV-markedet, Rotax 1000 V2, og en girkasse designet for tunge oppgaver, sørger for at du kan ta lasten til bestemmelsesstedet selv under krevende forhold. V i hadde en pressevisning i Finland og Finsk presse uttalte at det er naturlig å sammenlikne den nye Can-Am 6x6 hjulingen med en konkurrent med 6x6 som har vært på markedet i mange år, men utover de seks hjulene er det ingen sammenligning, sier fra venstre Country Manager Tor Isaksen i BRP Norway og Tommen Klevstad, salgssjef i BRP Norway AS..

BRP er en global leder innen design, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av sportskjøretøyer. Selskapets portefølje av merkevarer og produkter distribueres i 105 land, og omfatter og Lynx snøskutere, Sea-Doo vannskuter, Can-Am terreng- og side-by-side-kjøretøyer, Evinrude påhengsmotorer og Rotax drivmidler. BRP har cirka 6 800 medarbeidere over hele verden. 23


Første utleiemaskin til Akershus utleie Nettselskaper og entreprenører har lenge hatt et ønske om å kunne leie spesialmaskiner for bruk i ulent terreng. –Grunnen til at vi kontaktet Akershus Utleie var at vi hele tiden har fått spørsmål fra netteiere og entreprenører om fantes maskiner til utleie. Vi tok kontakt med Akershus Utleie AS og der var beslutnings veien veldig kort, sier Thorstein Ouren i Trygve Owren AS. Selskapet Trygve Owren er kjent

for Prinoth snøprepareringsmaskiner og for kraftbransjen terrengkjøretøyer med ulike løsninger for ekstra utstyr, som kraner, vinsjer og hjelpemidler kraftbransjen etterspør. Akershus utleie Akershus utleie AS ble startet i 2004 av Alfred Bakken og Ola

Første leietaker er Infratek som skal bygge ny line ved Steinsjø i Hurdal.

24 • Volt 1-2014

Blakisrud. Selskapet har åtte ansatte og leier ut hovedsakelig maskiner og utstyrenheter til kunder innenfor bygg og anlegg. –Kraftverksbransjen er en solid bransje som står overfor store investeringer på høyspentnettet i tiden framover og vi har stor tro på å kunne hjelpe til med utleie av

spesialmaskiner for nettselskaper og entreprenører som skal utføre arbeider innefor denne nisjen, sier Ole Blakisrud i Akershus Utleie AS. –Vi fikk en hyggelig forespørsel fra Thorstein Ouren i Trygve Owren og kjøpte vår første spesialmaskin. En Prinoth Panther T8 med åtte tonns


Nå kan nettselskaper og entreprenører leie spesialmaskiner for bruk i ulent terreng, sier fra venstre, Ole Blakisrud i Akershus Utleie AS, Thorstein Ouren og Trygve Owren fra Trygve Owren AS.

lasteevne, bygget opp med et krokvekslerflak som det sitter en 12 tonn meter kran på. Krokvekslerflak blir mye brukt i dag og fordelen er at det er enkelt å skifte utstyret etter hvert som behovene melder seg. Samtidig er det stativ og utstyr

for å kunne frakte stolper, traverser og materiell inn i ulent terreng. Kran og personkurv Svært mange nettselskaper og entreprenører må forholde seg til nye regler ved personløft og

mye av det gamle utstyret tilfredsstiller ikke lenger kravene til HMS og maskindirektiver, sier Jan Erik Bjørnstad i Palfinger. Vi har påmontert maskinen en 12 tonn meter kran som leveres med en personkurv som tilfredsstiller

de nye kravene til Europanorm 82, maskindirektivet og Europanorm 1299, så her er det trygt for montørene å bruke maskinen og kurven, sier Bjørnstad. ■

Prinoth Panther T8 Dimensjoner: Lengde 5,40mm, bredde: 2,45m, høyde: 2,56m, vekt: 8619kg. Ytelser: Lastekapasitet: 7257kg, maks hastighet: 10km/t, Svingradius: 0m, marktrykk: 156g/cm2, fullt lastet 288g/cm2. Motor: Catepillar (CT Acert),64-sylindret på 225 hk, turbodiesel. Elektrisk system: 12 Volt, 115 A dynamo, standard med 2x 950 CCA batterier. Belter: Bredde 70 cm, automatisk stramming.

Grønn energi til Martin Linge-plattformen Olje- og gassplattformen Martin Linge får miljøvennlig og fornybar energi fra land i stedet for gassturbiner til havs. Elektrifisering av plattformen og er nok et eksempel på at fremtiden er elektrisk. Når anlegget, som ligger 160 kilometer vest for Martin Linge-plattformen, står ferdig i 2015, vil CO2-utslippene reduseres betydelig – helt i tråd med norske myndigheters langsiktige klimamål. Siemens er stolt over å kunne bidra til dette.

–Elektrifisering av olje- og gassvirksomheten med kraft fra land er et viktig tiltak for å redusere klimautslippene, og øke effektiviteten i produksjonen. For å lykkes med dette kreves det avansert og innovativ teknologi. Det er

derfor en stor anerkjennelse for oss som leverandør når fremtidens olje- og gassplattformer blir realisert med energieffektive og miljøvennlige løsninger fra Siemens, sier administrerende direktør i Siemens, Per Otto Dyb. ■ 25


Kristiansand Havn velger Rejlers Rejlers Norge AS har vunnet anbudet om å gjennomføre enøkmålene til Kristiansand Havn. Målet er blant annet å redusere energiforbruket med minimum 10 %. Denne oppgaven har et stort omfang og innebærer energianalyser av mer enn 400 000 kvadratmeter bygningsmasse. Bygningsmassen står for et årlig energiforbruk på 5 GWh – pluss forbruk på leietakeres arealer. Kristiansand Havn eier store havneområder, og arealene er stadig under utvikling. Kristiansand Havn ble etablert rundt år 1600 og er i dag en av Norges syv utpekte havner. Avtalen omfatter eiendommer på 400 000 m² i grunnareal, 35.800 m² i lager- og kontorbygninger i tillegg til 2500 m² trafikk-kaier. Til sammen har disse arealene et energiforbruk på cirka 5 GWh/ år ekskludert leietakernes arealer.

Minst 10 % Kristiansand Havn ønsker å redusere energiforbruket med minst 10 %. Energianalysene som Rejlers skal gjennomføre omfatter belysning, oppvarmings-systemer og ventilasjonsanlegg samt byggkonstruksjoner med oppvarmingsarealer. Informasjonen fra analysene skal brukes til energiminimering og energioppfølging på hele havneområdet. Energianalysen gjennomføres med ENOVA støtteprogrammet ”Program introduksjon til energiledelse i industrien”. ■

Kristiansand Havn eier store havneområder, og arealene er stadig under utvikling. Kristiansand Havn ble etablert rundt år 1600 og er i dag en av Norges syv utpekte havner.

Rejlers er et av Nordens største tekniske konsulentselskaper. 1 800 eksperter som arbeider med prosjekter innen bygg og eiendom, energi, industri, og infrastruktur. Hos oss møter du spesialiserte ingeniører med bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi fortsetter å vokse raskt og finnes i dag på 70 steder i Sverige, Finland, Norge og Russland. Rejlers omsetter for ca. 1,3 milliarder kroner og B – aksjen er notert på NASDAQ OMX, Nordiske listen. 26 • Volt 1-2014


Voith Hydro Sarpsborg inn i nye lokaler Med stor tro på et økende behov av servicetjenester innenfor vannkraftbransjen har Voith Hydro Sarpsborg investert i nytt bygg og oppgradert til Voith Hydro standard. Eierne våre i Voith Hydro har stor tro på bedriften og markedet, sier markedssjef Pål Heine Torp i Voith Hydro Sarpsborg AS.

Det som er ekstra hyggelig er at vi har fått lov til å gjøre dette av eierne våre, sier markedssjef Pål Heine Torp til Volt. Eierne våre i Voith Hydro har stor tro på bedriften og markedet. Tidligere var vi lokalisert i Sarpsborg med administrasjon, prosjektavdeling og verksted. Lokalene var ikke optimale og vi har vært på jakt etter nye lokaler en stund. Nå blir vi å finne på Øra industriområde med en suveren infrastruktur, hvor vi har kort vei til kai og kort vei med lastebil til E6. Bygget som tilhørte Fredrikstad Mekaniske Verksted var på 1 500 m2 og vi har bygget på tilsvarende areal. På bakkenivå vil vi få et helt moderne verksted, mens administrasjon og prosjektavdelingen blir å finne i andre etasje av bygget. Tidligere var vi lokalisert med verksteder på to steder i Sarpsborg. Kvadratmetermessig er det ikke så mye mer, men bedriften blir samlet. Samtidig som vi får en infrastruktur i

verkstedet som ikke kan sammenlignes med hva vi hadde. Spesielt krankapasiteten blir forbedret med to 30 tonns kraner pluss mange små kraner, traverser og bommer ved de fleste arbeidsområdene. Det vil bli vesentlig mer effektivt å jobbe. Dette vil gi våre ansattes arbeidssituasjon et løft, samtidig som vi kan få vist våre kunder et verksted med Voith Hydro standard. Verksted Vi flyttet administrasjonen og prosjektavdelingen rett før jul. Verkstedet flyttes nå fortløpende. Samtidig oppgraderer vi eksisterende maskiner. Systematisert verktøy og utstyr som skal på plass nå i løpet av februar måned. Voith mener at servicebedrifter som oss skal ha eget verksted for å betjene markedet lokalt. De har klare krav til standarden på et bygg og vi har oppgradert mye for å komme opp på et Voith

Hydro nivå. Vi innfører 5S Lean, eller OPEX, ( Operational Excellence), som Voith kaller det. Dette går på systematikk i verkstedet og bedriften generelt, En standard som kundene våre vil sette pris på. Viklingsverksted I tillegg bygger vi en helt ny viklingsfabrikk fordi vi ønsker å beholde viklingsproduksjonen. Det vil være samme produkt vi har levert hele tiden med Resin Rich isolasjonsteknologi. Vi har også mulighet til å reparere gamle viklinger når det er påkrevd, eller produsere små serier som f.eks. reserveviklinger til maskiner vi vet nærmer seg slutten av levetiden. Linje for polrevisjoner Vi bygger opp en ny linje for polrevisjoner. Vi har revidert poler i eget verksted siden dag en i bedriftens historie, men nå tar vi løftet og bygger også dette inn i det nye verkstedet.

Vil øke staben I dag er vi oppunder 50 ansatte og er hele tiden på jakt etter flere medarbeidere. Vi har gjort ganske mye de siste årene med å bygge opp bedriftens administrasjon. Bedriften har jo blitt såpass stor etter hvert at vi hadde behov for å styrke oss på administrasjonssiden. Samtidig har vi ansatt flere ingeniører, mekanikere og montører, men vi er fortsatt på leting etter flere I tillegg utdanner vi viklere, dette er noe vi har gjort i mange år og det vil vi fortsette med. Vi har et meget godt samarbeide med Østfold Fylkeskommune. Så langt har vi stort sett hatt elever fra Sarpsborg og Fredrikstad distriktet. Årlig utdanner vi 1 til 2 som får tittel og så vidt meg bekjent er vi de eneste i Norge som utdanner viklere i dette spesielle fagområde. Nå gleder vi oss til å vise kundene våre det nye bygget, avslutter en stolt Torp. ■ 27


Ørskog - Sogndal

Fjordspenn en n Det er enorme krefter som settes i sving når elektriske ledninger skal trekkes over en fjord. Og helt spesielle krav settes til utstyr og montører. Vi har besøkt beredskapsgruppen til Statnett som har lang erfaring og spesialkompetanse til å utføre slike oppgaver.

Fakta: 297 km kraftledning med totalt ca 800 master. Seks nye transformatorstasjoner (Sogndal, Høyanger, Moskog, Ålfoten, Ørsta og Sykkylven). Utvidelse av eksisterende transformatorstasjon i Ørskog. Sanering av Fardal transformatorstasjon i Sogndal og fjerning av ca 170 km av eksisterende stålmastledninger. Berører 15 kommuner: Ørskog, Sykkylven, Ørsta, Volda, Eid, Bremanger, Flora, Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal Er beregnet til å koste mellom 4.6 - 5.6 mrd Planlagt ferdigstillelse Ørskog - Høyanger 2015, planlagt ferdigstillelse Høyanger - Sogndal 2016.

28 • Volt 1-2014


norsk spesialitet Dette er det første fjordspennet av i alt 7 fjordspenn på Ørskog – Fardal ledningen, sier beredskapsleder Rolf Risdal i Statnett. Fjordspennet over

Storfjorden mellom Gausneset og Vindsneset må på plass for at vi kan spenningssette seksjonen fra Ørskog trafostasjon til Sykkylven trafostasjon fra mars

i år. Vi har laget anleggsvei fram på Gausneset, men på Vindsneset er det veiløst, så alt som skal fraktes dit må fraktes med helikopter. Kontrakten på byggingen av ledningen er delt mellom de to utenlandske entreprenørselskapene, Dalekovod fra Kroatia og Consorzio Italia 2000 fra Italia Dalekovod har den sørlige delen, mens Consorzio Italia 2000 har den nordlige delen av linen. –Vi i beredskapsavdelingen eller populært kalt fjordspenngruppen skal bygge tre av fjordspennene. Det å ha spisskompetanse på fjordspenn og ikke minst ta vare på det spesialutstyr og alle maskiner som kreves til slike oppdrag er uhyre viktig, sier Risdal. Enorme krefter Fjordspenn er litt annerledes enn linestrekking over land, det er mye større krefter enn det vi har på vanlig linestrekking, så det skal tyngre og kraftigere utstyr for å utføre jobben. På fjordspenn har vi en spennmast per fase. Standard ved alle line fjordspenn er at man skal ha en reservefase i tilfelle det skjer et havari med den ene fasen, så har man en fase i reserve. Og hvis det skjer på vinteren så kan det ta flere måneder før man får bygd opp igjen linen, derfor har vi en reservefase. Storfjorden Det lengste spennet mellom Gausneset og Vindsneset er 2 997 meter som er horisontallengde og med en bue lengde på 3 049 meter. Ledningen som strekkes over fjorden er Teist og har en diameter på 56,7mm. og veier 6,4 kg per meter. Den vanlige linen som brukes på normale spenn er en Parot duplex 38,24 mm. og veier 2,88 kg per line og per meter. Flyr ut pilotlinen Det første vi gjør når vi starter er med fjordspennstrekkingen etter å ha rigget opp med maskiner, utstyr og blokker er at et

helikopteret flyr ut en tynn 10 mm. wire fra den ene siden til den andre, og da har vi etablert en forbindelse over sjøen. Med pilotlinen drar vi ut en litt sterkere 13 mm wire mellom spennmastene på begge sider av fjorden. Når vi har fått ut wiren så begynner vi å trekke ut trekklina, som består av flettet wire med litt varierende diameter 24 mm. 26 mm. også kommer en 28 mm. wire til slutt. Kreftene er størst på slutten av utkjøringen og derfor har vi disse diameter-forskjellene på wiren. Samtidig er det et poeng å holde vekten nede. Når vi drar ut trekklina så er trekklina så tung at vi ikke klarer å ha den i fristrekk over sjøen, derfor må vi legge trekklina på blåser på sjøen for ikke å overbelaste. Vi legger på blåser med ca 20 meters mellomrom, også fløter vi lina over. På denne måten holder vi oss innenfor de trekkbelastninger som er satt. Vinsj og brems Når vi så har fått fram trekklina til trommelplassen så kobler vi trekklina sammen med faselina og deretter begynner vinsjen på den andre siden å trekke faselina over sjøen. Vi har en 35 tonns vinsj og en 20 tonns brems. Og der er det slik at etter hvert som faselina kommer ut blir det så tungt at vi ikke klarer å dra lina i fristrekk og faselina må legges på sjøen med blåser. Faselina er mye tyngre enn trekklina og vi må legge blåser for hver 5. meter og få faselina over på den måten. –I dag kan vi ikke kjøre lengre enn at vi klarer å få faselina opp av sjøen og i fri seilingshøyde for båttrafikken. Hvis faselina blir liggende for lavt må vi ha vaktbåter for å hindre påkjørsel. –Derfor kjører vi ikke mer enn 1 000 meter i dag, det totale spennet er jo ca 3 000 meter. Vi kjører ut en tredjedel i dag. Og så har vi nok krefter og sterk nok wire for å kunne la linen henge i fri høyde over sjøen, –ca 90 meter over sjøen. 29


D et lengste spennet mellom Gausneset og Vindsneset er 2 997 meter som er horisontallengde og med en bue lengde på 3 049 meter. D et å ha spisskompetanse på fjordspenn og ikke minst ta vare på det spesialutstyr og alle maskiner som kreves til slike oppdrag er uhyre viktig, sier Rolf Risdal. K largjøring for å skyte på en avspenningsklemme.

Avspenningsklemme Når vi da har kjørt ut den lengden som måles på bremsen så merker vi der vi skal kappe lina og setter på fire kilefrosker for å låse lina fast slik at vi får kappet lina. Lina må ikke være stram når vi skal kappe den. Så kapper vi enden og skyter på en avspenningsklemme. Kobler på en pilkjøringswire, en 34 mm. fletta wire. Den er på forhånd trukket igjennom en 35 tonns vinsj og når vi har koblet den på trommelplass siden så slakker vinsjen ut mens en tilsvarende vinsj på den andre siden drar, der har vi bare en 28 mm. wire. Trekantplate Da er det en trekantplate som kobles til i masten med en bolt. Når vi da har fått huka i masta begynner vinsjen på trommelplass- siden å trekke lina tilbake og på sjøen plukkes da blåsene av lina. Lina stiger opp i riktig høyde. Lina hukes inn i masta på samme måte ved hjelp av trekantplate og en bolt. Så slakker vi ut wiren og overfører kreftene til masta. Etterpå monterer vi vibrasjonsdempere på linen inn mot spennmasta, avslutter en stolt Risdal.

30 • Volt 1-2014


spartner

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Din samarbeidsp

Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, fjernvarme og energikrevende industri. er tilKomplette energiforsyningen, driftsovervåkingssystemer driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, t fjernvarme og Komplette energikrevende industri.

ende industri. fjernvarme og energikrevende fjernvarme industri. og energikrevend

ViVileverer: leverer:

Vi leverer: Vi leverer: 3000 SCADA-systemer, Netcon®®3000 SCADA-systemer, Netcon ®3000 ® ® con®3000 SCADA-systemer, NetconSCADA-systemer, Kommunikasjonsløsninger, Netcon Kommunikasjonsløsninger, NetconAll-IP All-IP Netcon ®All-IP ®Outstations nger, Netcon®All-IP Kommunikasjonsløsninger, Netcon ®Outstations Understasjonsterminaler,Kommunikasjonsløsninge Netcon Understasjonsterminaler, Netcon er, Netcon®Outstations Understasjonsterminaler, Understasjonsterminaler, Netcon®®Outstations Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100 ®100 Nettstasjonsautomasjon, Netcon ® ® on, Netcon 100 Nettstasjonsautomasjon, Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100

S

.com

Våre tjenester: Våre Våretjenester: tjenester: Våre tjenester: Engineering Engineering Engineering Kurs: Netcon®CAMPUS Engineering Netcon®®CAMPUS CAMPUS Kurs: Netcon®CAMPUS Kurs:Netcon Kurs: HelpDesk HelpDesk HelpDesk HelpDesk Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand www.netcontrol.com www.netcontrol.com

www.netcontrol.com

www.netcontrol.com


Alltid sikker strømforsyning Eidsiva Nett er én av flere samfunns- og næringslivsaktører som har Satemas mobile dieselaggregater (MDA) i sin tjeneste. Kundeforholdet illustrerer den økende viktigheten av å ha mobil strømforsyning tilgjengelig innenfor en rekke grener av samfunnet.

–Uansett årsak er det vår jobb å sikre at vi kan levere energi til våre kunder, understreker seksjonsleder Mads Hansen-Møllerud ved Eidsiva Nett AS.

Mobile dieselaggregater (MDA) har en litt ”usynlig”, men ikke desto mindre vital funksjon i samfunnet vi er omgitt av. Akutte nettutfall som følge av eksempelvis lynnedslag, flom og ras vil med fremtidens forventede villere og våtere klima naturlig medføre større behov for mobile strømforsyningsløsninger og vekke oppsikt i mediene. Likevel er de mobile aggregatenes kanskje

viktigste funksjon å jobbe i det „skjulte” i det daglige. Alt fra enkeltpersoner som er avhengige av pustemaskiner, til vitale instanser som datasentraler, sykehus, banker og offentlige bygg er avhengige av sikker midlertidig strømtilførsel når strømnettet svikter. –Sykehus har som regel en egen reserveforsyning, men vi har eksempelvis noen kunder som er avhengige av pustemaskiner og som bor i egen bolig, sier Mads Hansen-Møllerud fra Eidsiva Nett AS. På Satema Moelv utvikles og produseres mobile strømaggregater til kunder innen de fleste av de nevnte samfunnsgrenene. Leverer strøm når strømmen går Satema er markedsleder innenfor byggestrømbransjen i Norge og har i mange år vært én av de viktigste leverandørene av mobile aggregater til blant annet

e-verksbransjen. For kundene har kombinasjonen av Satemas erfaring innen flere fagfelt medført en rekke praktiske fordeler og stor fleksibilitet i forhold til ulike strømforsyningsbehov. Navnet Satema står for Salg Av Teknisk Elektrisk Materiell. I produksjonsavdelingen på Moelv i Hedmark utvikler og produserer selskapet mobile strømaggregater til kraftselskap som Eidsiva Nett. Eidsiva Nett er Innlandets regionale nettselskap, eid av 26 kommuner og de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Som ett av Norges største nettselskaper med 21 000 km strømnett og 140 000 kunder er det viktig å ha strømforsyning til en rekke ulike situasjoner og scenarier uten strøm. Sikrer kunden strøm Selskapet benytter mobile dieselaggregater fra blant annet

Satema til å dekke sine kunders ulike behov, enten det gjelder planlagt vedlikehold på strømnettet, eller langvarige nettutfall der det er viktig å sikre kunden strøm. Kabelfeil tar f.eks ofte lang tid å reparere og dersom omkoplingsmulighetene er begrenset kan avbruddet bli langvarig. I slike sammenhenger kan midlertidig forsyning i form av et aggregat være et godt alternativ. Årsaken til kabelfeil kan være mange. Graveskader, overbelastning, aldring og aldring i kombinasjon med elektriske påkjenninger som jordfeil og kortslutninger er vanlige scenarier. Mer sjeldne årsaker er flom og jordras. Uansett årsak er det vår jobb å sikre at vi kan levere energi til våre kunder, understreker seksjonsleder Mads Hansen-Møllerud ved Eidsiva Nett AS. ■

Nytt micro ohmmeter fra Megger! Megger MOM2 • • • • •

200A teststrøm Håndholdt - veier bare 1 kg! Brukervennlig og allsidig Måler trygt, raskt og enkelt Meget godt egnet til feltarbeid

NYHET!

IKM Instrutek AS l Elveveien 28 l 3262 Larvik l Tlf. 33 16 57 00 l www.IKMinstrutek.no l IKMinstrutek@IKM.no

32 • Volt 1-2014


Markedets beste isolasjonstestere kjøper du av Seba Nor AS

Ring 22 28 00 40 www.sebanor.no

MEGGER MIT 1025 - 10kV isolasjonstester og kappetester Les mer på www.sebanor.no

Varig merking – produsert og sendt i dag!

Vi leverer graverte merkeskilt i plast eller rustfritt stål. Besøk SkiltDirect.no. Vi garanterer at du blir fornøyd.

www.skiltdirect.no

21 07 55 07

post@skiltdirect.no


Den nye LED belysningen på Valderøya i Giske kommune gjør høstmørket lettere å takle for både gående og bilister.

Gamle HQL-armaturer skiftes ut Det jobbes intenst med energieffektiviseringsprosjekter blant kommunene på Sunnmøre. I regi av Sunnmøre Regionråd har man gått sammen og bedt om priser fra aktørene i bransjen på hele 12.552 LED armaturer (av totalt 14.000 for hele Sunnmøre). Etter omfattende evalueringer falt valget på CREE Lighting LEDway Road som er et velprøvet armatur og leveres av EnergyOptimal. Dette er den klart største kontrakten om levering av LED-gatelys som er inngått så langt i Norge. Prosjektleder Einar Haram i Sunnmøre Regionråd har store ambisjoner for energieffektivisering i regionen. Han er nå godt tilfreds med at denne viktige milepelen med LEDgatelys er nådd, etter flere år med grundige utredninger. 34 • Volt 1-2014

Reduserte vedlikeholds­ kostnader De nye LED-gatelysene fra CREE Lighting er vesentlig billigere i drift og gir bedre lys enn dagens HQL-armaturer. Vi har forventer besparelser på bortimot 60 til 70 prosent av energien vi bruker på denne typen belysning i dag, sier Haram. I tillegg får vi betydelig lavere vedlikeholdskostnader ved at levetiden på LED-gatelys er svært lang. I løpet av levetiden på rundt 25 år forventer vi at regionen vil

kunne spare rundt 90 millioner kroner bare i reduserte vedlikeholdsutgifter. Selv om investeringen er stor regner vi med at den er tilbakebetalt i sin helhet i løpet av få år, avslutter Haram. Montering i år og 2015 Tafjord Kraftnett AS, nå Mørenett AS er hovedansvarlig for kontrakten monteringen av de nye LED armaturene, enkelte av armaturene også leveres med egne fotoceller. Vi er allerede godt i gang, da det

ikke er spesielt komplisert å montere disse armaturene. Vi forventer derfor at det aller meste er på plass innen 2015, sier Prosjektingeniør Robert Skjong i Mørenett AS. Nano-optisk linseteknologi Daglig Leder i EnergyOptimal, Morten Groseth er en av Norges fremste eksperter på LED belysning og er svært godt tilfreds med at man også på Sunnmøre valgte å gå for CREE Lighting LEDway Road. Tidligere har også Asker og


flere andre foregangskommuner valgt denne kvalitetsløsningen. Viktige årsaker til at de fleste nå velger nå CREE Lighting LEDWay Road på de store prosjektene er at vi kan tilby den beste kombinasjonen av kvalitet og pris. Armaturer fra CREE Lighting har alltid siste generasjons lysdioder, og har en rekke patenterte løsninger som våre kunder verdsetter. F. eks får vi med bruk av nano-optisk linseteknologi stedet for reflektorer vesentlig mindre lystap og lysforurensning, og kan i praksis styre lyset dit vi vil i forhold til ulike veityper og bebyggelse, sier Groseth. ■

Både leverandører og kunder er godt fornøyd med resultatet så langt. Fra venstre: Morten Groseth, Janicke Groseth, Robert Skjong og Einar Haram.

Melbye Skandinavia er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som leverer fremtidsrettede produkter og smartere systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett.

Miljøvennlige og vedlikeholdsfrie komposittmaster

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

35


Utslippsfrie busser for London Transport for London (TfL) og bussoperatør Go-Ahead London har i gang satt prøvekjøring av de første elektriske bussene i den britiske hovedstaden. Elektrisks busser har null eksosutslipp, noe som fører til mindre karbonutslipp. Prøvedriften skal bidra til utvikling av planer om mer utbredt bruk av elektriske busser i sentrum av London i fremtiden og dermed støtte 36 • Volt 1-2014

visjonen om en ultralav utslippssone. Enetasjes bussene som har en lengde på 12 m er bygget av den kinesiske produsenten BYD Auto Ltd., et datterselskap i BYD-gruppen, en av verdens største produ­senter av oppladbare batterier.

Grønn busspark Sjefsrådgiver til Londons ordfører for miljø- og energi, Matthew Pencharz, sier: –Elektriske busser kan være med på å gi oss en renere og grønnere busspark, noe som er viktig dersom vi skal redusere

karbonutslipp og oppnå bedre luftkvalitet. –Hvis prosjektet er en suksess har vi planer om å innføre flere elektriske busser i løpet av de neste årene slik at de kan drives ved siden av hybrid- og hydrogen-bussteknologien, som


– Vi gleder oss til et langt og godt forhold med Transport for London og Go-Ahead London, samt å videreføre leveranser av våre markedsledende produkter i London og andre britiske byer, sier administrerende direktør Isbrand Ho på BYD Europa. S iste modell av den kjente Routemaster-bussen, en av 600 null-utslipps hybridbusser som nå kjører på gatene i London. P røvekjøring av elektriske busser på travle ruter er et av flere tiltak som nå innføres for å få til en mer miljøvennlig busspark i London.

brukes allerede for å bekjempe luftforurensning og karbonutslipp i hovedstanden, sier Pencharz. Følger nøye med Bussdirektør på TfL Mike Weston sier: –Vi skal kontrollere nøye hvordan disse bussene presterer mens de prøvekjøres her i London. –Dersom prestasjonen og påliteligheten av bussene møter de krav som stilles kan dette representere et meget viktig skritt å ta i bruk, sier Weston. e-busser Administrerende direktør Isbrand Ho på BYD Europa sier: –Vi er overbevist om at en utbredt bruk av e-bussene fra BYD kan ha en positiv virkning på å redusere forurensningsni-

våene i de store byene, så denne utviklingen i London, som er en av verdens største byer, er meget viktig. –Vi gleder oss til et langt og godt forhold med Transport for London og Go-Ahead London, samt å videreføre leveranser av våre markedsledende produkter i London og andre britiske byer, sier Isbrand. Sparte driftskostnader Prøvedriften viser potensielle besparelser i driftskostnadene på omtrent 75 prosent sammenlignet med diesel-busser. Det tar ca. 4-5 timer å lade opp bussene om natten og de skal klare 250 km i løpet av dagen uten at de må lades opp på nytt. Dette holder for rutene som er valgt for prøvedriften, nemlig de travle pendlerrutene som er satt

opp mellom stasjonene Victoria, Waterloo og London Bridge. Hybrid og elektriske I tillegg til de to bussene som deltar i prøvedriften skal bussparken til TfL økes med ytterligere seks busser i år. Prøvedriften av disse elektriske bussene er et av flere tiltak som er innført for å gjøre bussparken i London mer miljøvennlig, bl.a. drift av hydrogenbusser med null utslipp på den ene ruten, samt leveranser av europas største hybrid busspark. Det er nå ca 600 hybridbusser som kjøres i London, bl.a. den aller siste Routemastermodellen. Innen år 2016 skal det være over 1 700 hybridbusser, noe som representerer 20 prosent av den totale bussparken i London.

Ombygging til hybridbusser TfL er nå kommet over halvveis i et betydelig program med ombygging av 900 gamle busser. Dette innebærer at de utstyres med et nyskapende system som heter selektiv katalytisk reduksjon slik at det skal bli mulig å redusere NOX-utslipp med opp til 88 prosent. Hittil har 580 busser fått montert dette utstyret, mens resten skal bli ferdig innen mars 2014. Samarbeider om hybride løsninger Man regner med at flere busser skal bli med fordi London og syv andre byer i Europa har nå inngått et samarbeid om å levere et tilbud om finansiering av prøvedriften av ren elektrisk/ hybrid bilteknologi og oppladingsteknologi. ■ 37


Hybrid London drosje En ny og utvidet serie med hybride drosjer, som er konstruert og bygd i Storbritannia, er klar til prøvekjøring i London. Metrocab er en ny drosje for London som er konstruert og bygd av firmaene Ecotive og Frazer-Nash på Myrchett i Surrey, sør-England.

London-ordfører Boris Johnson klarte ikke å motstå fristelsen om å sette seg bak rattet for å ta seg en rask prøvetur i den nye elektriske Metrocab, foto: Frazer-Nash.

Miljøet skal nyte godt av null utslipp, bedre luftkvalitet og redusert støyforurensning, mens sjåføren skal dra fordel av 3.76 l/100 km, hjemmelading via vanlige kontakter og betydelig reduserte kostnader, samt økt komfort, ytelse og teknologi. Passasjerene skal høste fordeler av en bedre kjøretur, seks passasjerseter, et panoramisk glass hus i full lengde, romslig bagasjeplass og godt tilrettelagt for handikappede. Hybrid Styreformann Sir Charles Masefield sier: «Metrocab er konstruert som den neste 38 • Volt 1-2014

generasjons London drosje. Den representerer en revolusjon på markedet fordi den er den aller første elektriske drosjen som klarer å fullføre oppgavene til en London drosje. Det er ikke uvanlig at drosjesjåførene må kjøre mange mil utenfor hovedstaden og da blir det upraktisk med hel-elektriske biler og dagens teknologi/ infrastruktur.» –Vår utbedret drivkjede teknologi er nå klar og er løsningen som søkes av London og andre ledende globale byer. Vi er sikker på at Metrocab skal virkelig slå an på markedet og levere en bedre tjeneste til både

byene, sjåførene og passasjerene, sier Masefield. Elektriske transportløsninger Metrocab fra Ecotive og Frazer-Nash er den siste nyhet i en lang rekke elektriske transportløsninger som er markedsført av virksomhetene. I løpet av de siste 25 årene har de utviklet digitale elektriske og hyrbid-elektriske drivlinjer i verdensklasse som er meget effektive og optimaliserte. Prislappen på Metrocab er konkurransedyktig på Londonmarkedet. Kraftkilden er et litium-ion polymer batteripakke med en elektrisk motor som

driver hver av bakhjulene. Etter prøvedriften skal Metrocab rulles ut i London og andre nøkkelbyer rundt omkring i verden. ■ Frazer-Nash Ltd. ble etablert tidlig på 1900-tallet for å produsere varebiler til en rimelig pris. I løpet av de siste 25 årene har firmaet utviklet seg til å levere energieffektiv digital elektrisk og hybrid-elektrisk drivlinje teknologi i verdensklasse for sine egne merker i regi av Ecotive, bl.a. Bristol Cars og Metrocab Ecotive


Stålmaster og design fra Polen Tradisjonelt har stål gittermaster og tremaster vært ledende når netteiere eller utbyggere bygget infrastruktur med ledningsnettet i Norge. Nå er design og miljøhensyn sterkt dominerende og det kan se ut til at stål kombinert med ny design kan dominere i tiden framover. Valmont ble grunnlagt i Valley, Nebraska i USA i 1946. Det de startet med var store vanningsanlegg for jordbruk og plantasjer. Selskapet er representert i over 90 lokasjoner rundt omkring i verden og har vell 10 000 ansatte. Nå består produktspektere til Valmont av fire områder, Utility som omfatter alt av master og stål til netteiere. Signal & Transport som omfatter vei, bane og tog. Lighting, med hovedsak lysmaster og Telecommunication som henvender seg til alt innenfor master til telekombransjen. Her i Norge er Amo kraftkabel AS representant for selskapet Valmont og vi har tatt en prat med Einar Karlsen som er glødende opptatt av stålmaster til norske netteiere og utbyggere. Siedlce Tradisjonelt er Polen en stor stålprodusent som har vært godt kjent i lang tid. Valmont etablerte seg i Siedlce i Polen i 1994 som et joint venture, hvor Valmont investerte 70% og

Mostostal med 30%. Fabrikken i Siedlce er på 7 000 m2 og med et lager på 5 000 m2. Det er 148 ansatte på fabrikken som i de siste årene har blitt vesentlig oppgradert med presser og sveiseroboter. Og fullskala testrigger for testing av master. Valmont leverer alt av stålmaster fra 1 kV og opp til 720 kV og med seksjoner opp til 30 meters lengder. Spesialmaster blir produsert på fabrikken i Frankrike. Egen engineeringsavdeling Engineering, tegninger og underlag, alt av tekniske beregninger foretas av engineeringskontoret i Frankrike. Der sitter det 10 ingeniører som er dedikert for å beregne stålmaster for hele Europa. Det går på alle markeder, alt av beregninger spesielt av vind- og islaster. Når vi har fått informasjon fra kunden om belastningene masten vil være utsatt for vil vårt engineeringskontor i Frankrike regne ut dette og komme med løsninger på master og design. Vi

har et stort spillerom når det gjelder løsninger for mastetyper og design. Det finnes veldig mange konfigurasjoner, men hovedpunktet er at mange ønsker å gå vekk ifra dette med gittermaster og den form for mastebygging. Det er ikke noen nyhet at EnergiNorge og bransjen har engasjert arkitekter og designere for å komme fram til andre løsninger på master. –Personlig tror jeg at design og miljø i årene framover vil bli vektlagt sterkere, sier Karlsen. Prosjekter Vi jobber med tre prosjekter nå. Det første prosjektet vi leverte stålmaster til var i Ørje for Hafslund Nett. Nå skal vi reise master for Eidsiva og det er alt i uke 7. Da blir det reising av master, der vil Eidsiva Anlegg selv montere mastene godt hjulpet av Valmonts to supervisere som reiser rundt og hjelper til med utstyr og superviser kundene slik at montasjen foregår etter nøye anvisninger fra produsenten.

Det tredje prosjektet er i Nordland hvor det er litt spesielt. Der skal hver mast bære sin egen fase. Det er et stort fjordspenn på over 700 meter hvor det stilles helt andre krav til beregninger og sikkerhet. Dekker hele området Vi jobber nå aktivt innen alle områdene fra sentralnett, via regionalnettet og nå også distribusjonsnett. Samtidig som vi nå har en løsning for montering av stålmaster på fjell i distribusjonsnettet med stag. Dette med fjellstag og vanlig trestolpe har vært vanlig, det kan vi også få til med stålstolper. Her ser vi for oss store investeringer i tiden framover. Dette med kreosotforbud diskuteres, men det er klart at fra 2014 må det dokumenters og fra 2018 skal alt av kreosot og gifter ut. Og da har vi et meget godt alternativ. Ikke minst prismessig er vi konkurransedyktige, avslutter en glødende Karlsen. ■

Einar Karlsen i Amo kraftkabel AS sammen med Tadeusz Turzanski fra Valmont i Polen er klare for å bistå norske kunder med design av stålmaster.

39


Stor-Oslo

Nettet må forsterkes og forny Illustrasjonsfoto. Foto Tor Bergersen

Nettplan Stor-Oslo anbefaler å fornye og forsterke dagens sentralnett for å møte fremtidens behov for sikker strømforsyning i hovedstadsregionen. Det fremgår av konseptvalgutredningen som nylig er lagt frem. –Kraftnettet i Stor-Oslo må rustes opp, dels fordi det er gammelt og dels fordi strømforbruket forventes å øke i fremtiden. Det vil gi folk bedre strømforsyning, frigjøre arealer og gi færre master i marka. Vårt beste estimat er at det må investeres rundt 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen, i forbindelse med konseptvalgutredningen. –Dagens anlegg er gamle. Flere av dem vil passere forventet levealder de nærmeste

–Det må investeres rundt 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år, sier prosjektleder Kyrre Nordhagen i Statnett, foto: Statnett.

40 • Volt 1-2014

årene. Behovet for utskifting grunnet alder og slitasje er stort. Selv om forbruket ikke skulle øke, vil det på et tidspunkt bli nødvendig å ruste opp nettet fordi komponenter vil ryke. Å oppgradere nettet er derfor eneste løsning, sier prosjektleder Nordhagen. Økt kapasitet Samfunnets avhengighet av strøm har økt kraftig de senere årene. I Stor-Oslo har strømforbruket økt med 30 prosent siden 1990 uten vesentlige investeringer i sentralnettet. –Forventet befolkningsvekst og nytt forbruk, som elbiler og varmepumper til erstatning for oljefyring, tilsier at strømforbruket vil øke i fremtiden. Nettet må forsterkes og fornyes for å møte fremtidens krav til sikker strømforsyning, byutvikling og klimaløsninger.


yes for å møte fremtidens krav Illustrasjonsfoto. Foto Tor Bergersen

Energieffektivisering og lokal produksjon er ikke nok –Tiltak som energieffektivisering og nye byggstandarder vil kunne bremse forbruksveksten. Det vil påvirke hvor raskt vi må forsterke nettet, men ikke fjerne behovet for å oppgradere det. Nesten alt strømforbruk i Oslo og Akershus en kald vinterdag forsynes via sentralnettet, fordi den lokale kraftproduksjonen er svært begrenset. Et tilfredsstillende sentralnett er forutsetningen for utvikling i regionen. Vi må derfor ha flere reserver i nettet for å opprettholde en like sikker strømforsyning som resten av landet, sier Nordhagen. Gevinster –Det gir rom for frigjøring av arealer, færre master i marka og mindre strømnett nær der folk bor. Det legger dessuten til rette for gunstige klimaeffekter og redusert lokal forurensing. Og så sikrer det folk trygg forsyning av strøm for fremtiden. Men alt henger sammen med alt. Skal vi

høste gevinstene i prosjektet, må vi forsterke nettet i hele området for å kunne frigjøre arealer, sier Nordhagen. Lønnsomhet Å oppgradere dagens nett i Stor-Oslo er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Statnetts beste estimat er investeringer på om lag 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år. –Prosjektets størrelse, kompleksitet og varighet tilsier at usikkerheten knyttet til investeringskostnader er betydelig. Det vil alltid være knyttet usikkerhet til beregninger av kostnader så langt frem i tid. De største usikkerhetsdriverne når det gjelder investeringsomfang, er pris på varer og tjenester i fremtiden, og omfang av kabling i sentrale strøk. Kostnadene ved ikke å investere vurderes å være langt høyere enn investeringene og prosjektet vurderes derfor som lønnsomt. –Denne løsningen har en robust lønnsomhet, til tross for usikkerheten som både ligger i

investeringskostnader og nytteberegninger. Årsaken er at samfunnets kostnader ved at det ikke er nok kapasitet i nettet vurderes som svært store sammenlignet med investeringskostnadene, sier Nordhagen. Ikke trasevalg Nettplan Stor-Oslo ble som det første prosjektet i energisektoren underlagt Olje- og Energidepartementets (OED) nye

konseptvalgregime i mai i år. Utredningen tar for seg behovet for nett i regionen i fremtiden, overordnet løsning og lønnsomhet. Konseptvalgutredningen skal nå til behandling i Olje- og Energidepartementet, som skal gi en anbefaling. –Konseptvalgutredningen tar ikke stilling til trasevalg eller kabling versus luftledning. Beslutning om det vil komme senere. ■

41


Små Krafttransformatorer med reduserte kjernetap

Endringer i det europeisk Økodesigndirektivet og nye EU-krav vil få store konsekvenser for produsenter og brukere av fordelingstransformatorer. Prisene vil stige betydelig og det kan bli mangel på materialer. ­Produsentene pålegges ved lov å benytte de mest kostbare materialene og prosessene. Mål­ settingen er lavest mulig totale tap i nettet. For norske produsenter vil det være en fordel at lavpristransformatorer med høye tap fjernes fra markedet, under forutsetning av at økt etterspørsel og økningen i pris på de beste kjernematerialene, holdes på et rimelig nivå. Aluminium har god tilgjengelighet. Det forventes kamp om kobberressursene som er begrenset. Historien gir indikasjoner på hvor potensialet vedrørende tapsreduksjon er størst.

Siv.ing. El.kraft Kårstein Longva Produktsjef og Konstruksjonssjef for Transformatorer Møre Trafo AS (fra 1983) Medl. NK14 Transformatorer (fra 1989)

Økodesign- og Energimerkedirektivet Økodesigndirektivet 2009/125/ EF fra oktober 2009 har som målsetting å fjerne de minst energieffektive produktene fra det europeiske markedet. NVE, Norges Vassdrags og Energidirektorat er fra norsk side driver av pro-

sessene og har valgt å prioritere 14 energirelaterte produktområder. [1] På transformatorområdet vil fordelingstransformatorer bli mest påvirket av de nye kravene. Fordelingstransforma-

torer eller mer riktig Små Krafttransformatorer produseres i størrelser fra 25kVA opptil 3150kVA med merkespenning opptil 33kV (36kV systemspenning) og forbrukerspenning <=1,1kV. Nedtransformering typisk for Norge er 22/0,415kV eller

22/0,24kV. Ved opptransformering benyttes gjerne 22/0,69kV eller 22/1,0kV evt. 22/6,6kV. Et historisk tilbakeblikk sett fra en norsk produsent av fordelingstransformatorer Dersom man går vel 30 år tilbake, ble det i 1980 ved Møre Trafo kun brukt kobber som viklemateriale. Kjernematerialet var 117M2H30 (Max 1.17W/kg og tykkelse 0,3mm). Fra 1983 ble laserbehandlet blikk med 20 % lavere tap introdusert. Kvalitet 95M0H27( 0,95W/kg og 0,27mm) ble på slutten av 80-tallet standarden for det nordiske markedet. Forholdet mellom kapitaliserte tomgangstap og belastningstap anbefalt av EFI/SINTEF var Po:Pk = 3:1. ca Po=30 kr/W og Pk=9 kr/W. Finanskrisen i 1987-88 og et ønske om å tilpasse Norge til EU -landene, førte til nye verdier i 1988 på Po=22 kr/W og Pk=9 kr/W. Da grep norske myndigheter inn og hevet kapitaliseringsverdiene for 1989 til Po= 38 kr/W og Pk=7,5 kr/W. Dette var et klart signal om at man ønsket å beholde lave kjernetap i transformatorer for det norske markedet. Modellen for belastningstap ble endret idet forholdet Po:Pk ble endret til 5:1, se eget avsnitt nedenfor.

1600 kWA transformator

42 • Volt 1-2014


ke transformatormarkedet Sterkt prispress i det europeiske markedet førte til at flere fabrikker ble flyttet til lavkostland. Inntak av lavpristransformatorer i det Svenske markedet ført til prisnedgang også i Norge. Preferanseregelen eller 10 % regelen var i strid med Norges forpliktelser etter EFTA-konvensjonen og EU (EF) -direktiver. Energiloven av 29. juni 1990 åpnet for et fritt marked. Prisene på transformatorer i det norske markedet falt betydelig. Det var overproduksjon av transformatorer i Europa og flere fabrikker ble lagt ned i denne perioden. Også i de nordiske landene ble flere fabrikker stengt eller flyttet. Møre Trafo startet å legge ned tørrtransformatorproduksjonen i 1998. Det ble i stedet vedtatt å satse på anvendelse av miljøvennlige isolervæsker utviklet av Cooper Power (Cargill, USA) i 1997. Møre Trafo var i 2001 først i Europa med kommersiell anvendelse av FR3 Naturlig Esterolje basert på planteoljer. I transformatorer med FR3 Miljøolje har man en løsning med god miljøsikkerhet og god brannsikkerhet i kombinasjon med oljetransformatorens lave tap. [2] Tørre har høyere tap [3] Hele perioden fra 1990 til 2005 ble preget av lave priser både på materialer og transformatorer. De som brukte kobber som viklemateriale måtte utvikle nye transformatorer med aluminium for å kunne konkurrere. I Norge, Sverige og Sveits har det likevel vært lønnsomt å bruke laserblikk med lave tap på grunn av relativt høye kapitaliseringsverdier. (I 2003 vurderte rett nok Møre Trafo å lage en lavprisvariant med M5 blikk 1,40W/kg for å kunne konkurrere i EU-land, med dette ble lagt på is.) Se tabell 2. Valg av viklemateriale Kobber ( Cu) eller Aluminium (Al) Tapene i viklingene består av resistans-(DC)-tap og tilleggstap Vz. DC-tapene i Al er 1,6 x DC-tap i Cu. Imidlertid er tilleggstapene for Vz Al = 0,4 x Vz Cu. Dette er fordi virvelstrømstapene er omvendt

proporsjonal med kvadratet av resistansen. ( 1/ [1,6x1,6]). Aluminium har flere tekniske og miljømessige fordeler som vekt og lokal produksjon av folieviklemateriale i Norge. [2], [3] Kjernens volum og vekt blir noe større med aluminium sammenlignet med kobber. Materialprisstigning I 2004 begynte materialprisene å stige på verdensbasis på grunn av stor utbygging blant annet i Østen. I 2005 gikk råvareprisene rett opp, og prisen på laser kjerneblikk økte med 300 %. På grunn av generell økning i kostnadsnivået økte kapitaliseringsverdiene i Norge i 2006 med 60-70 % til Po= 61 kr/W og Pk=12 kr/W. På verdensbasis har man nå justert opp kapasiteten for konvensjonelt kjerneblikk, slik at prisene er noe redusert. Pristoppen i 2005 startet en prosess i å vurdere amorfe kjerneløsninger med meget lave kjernetap. Anvendelsen av amorfe kjerner er mindre i Europa enn i Asia av flere grunner. Transformatorer med amorfe kjerner har større dimensjoner og høyere akustisk støy, se nedenfor. EU-landene og kjerneblikk I hele 30-årsperioden har 80-90 % av forbruket av kjerneblikk i de største EU -landene vært med kvalitet 1.30W/kg eller 1.40W/kg. Det er 40-50 % høyere kjernetap enn det vi har benyttet i norske transformatorer. Innen EU var det spesielt på 80 og 90 -tallet stor fokus på tiltak for å sikre grunnvannet. Man var redd for at oljelekkasjer skulle forurense grunnvannet. Med dette som utgangspunkt, har dette ført til en større andel installasjoner med tørre epoxytransformatorer i EU. En tørr epoxytransformator vil på grunn av høyspenningsteknikk og kjøleteknikk måtte ha en større kjerne i vekt enn en tilsvarende oljetransformator. Typiske verdier for tørre transformatorer er 1,4-2,0 ganger høyere kjernetap og 1,3-1,5 ganger høyere belastningstap enn oljetransformato-

rer, sammenlignet med samme materialkvaliteter. [3] Omstillingen blir størst for de store medlemslandene i EU. Hvorfor lovregulere tapene direkte? Årsaken til at EU -landene helt fram til i dag har installert transformatorer med høye tap er at de har kapitalisert med kortere økonomisk levetid og derav med lavere kapitaliseringsverdier. Beskrivelsen ovenfor viser at potensialet for energisparing er stort. Dersom man velger å innføre lave tap kun på nye installasjoner, vil omstillingen gå for sakte. Det må stimuleres til utskifting av eksisterende transformatorer. EU har valgt å gå inn for direkte regulering av tapene for å unngå at mange tenker kortsiktig og ikke kapitaliserer tapene med i den totale prisen. En politisk oppjustering av kapitaliseringsverdiene i alle land i Europa ville kunne gi en god effekt, forutsatt lovpålagt kapitalisering. Fordelen med å gå rett på produsentene av transformatorer og regulere ned tapene, er at man samtidig legger press på de store produsentene av kjerneblikk. De nye direktivene vil gjøre det lønnsomt å utvikle nye og bedre kjerneblikk kvaliteter. Denne prosessen er allerede i gang. Kapitalisering ved kjøp av transformator til industribedrifter Industrien i Europa og også i Norge, kjemper med «ryggen mot veggen» for å oppnå lønnsomhet. En industribedrift som skal betale en transformator selv og kanskje er truet med utflagging, vil helt klart velge en transformator med lav pris og dermed med høye tap dersom denne er tilgjengelig. Et høyere kostnadsnivå ved bygging og forbedring av elektriske anlegg vil være negativt for industrien. Utbygging av fornybar kraft, vindkraftanlegg, transformator med høye tap ble valgt Dette er et konkret eksempel fra 2009 ved utbygging av fornybar

energi. For 10 vindturbiner ble det forespurt på 2500 kVA transformatorer. Kapitaliseringsverdien for kjernetap var oppgitt til Po=77 kr/W. Utbygger valgte å kjøpe 10 stk transformatorer med pris kr 200.000,- med tomgangstap Po=2900W. Tilbudet fra Møre Trafo med Po=1800W med pris kr 285.000,- ble ikke valgt selv om den totale kapitaliserte pris var ganske lik. Differanse i tapskostnad : 1100 W x 77kr/W = kr 84.700,-. Utbygger sparte 85.000 x10 = 850.000,- ved innkjøp av transformatorer, men man taper 11kW (1100W x 10 ) kontinuerlig når transformatorene er satt spenning på, uavhengig av belastningen. Med det nye EU -direktivet i kraft ville utbygger bli presset til å velge det beste alternativet for fremtiden, lavpristransformatoren ville være ulovlig å produsere. Hvordan kan EU lykkes mest mulig med å bremse tapsøkningen fra produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisk energi? Løsningen er etter vår mening er å sette kravene slik at det blir mer lønnsomt å utvikle og bruke bedre materialer og produkter, men at kravene ikke må settes for harde. Økt etterspørsel etter de beste materialene vil føre til prisstigning, det er det stor enighet om. Det er bekymring i bransjen for at prisene på transformatorer vil bli så høye at fornyingen, utskiftingen av gamle transformatorer med høye tap vil stoppe opp eller bremses for mye. Uavhengig av om man er netteier, entreprenør, montør eller produsent, er det en fordel at investeringstakten er noenlunde jevn. Det trengs veltrimmede organisasjoner og bedrifter med god tilgang på høy kompetanse og god kapasitet for å kunne gjennomføre omstillingsprosessene. Kompetanse er tidkrevende å bygge opp og vedlikeholde. En for sterk økning i prisen på energirelaterte produkter generelt vil kunne føre til stagnasjon i all type industri 43


som samfunnsstrukturen er bygd opp rundt. Tomgangstap, belastningstap, impedans og spenningsfall Tomgangstapene er konstante ved påtrykt spenning og er uavhengige av belastningen. Tomgangstapene er det samme som kjernetapene og refereres til merkespenning. Belastningstapene er i hovedsak strømvarmetap i viklingene og disse refereres til merkestrøm. Belastningstapene er proporsjonale med strømmen i kvadrat. Dersom belastningen er gjennomsnittlig 0,5 blir belastningstapene 0,25 eller 25% av belastningstapene ved merkestrøm. Dette viser at å overdimensjonere transformatoren i kVA fører til lave belastningstap og man er forberedt på økt belastning. En annen fordel ved å gå opp i størrelse på transformatoren, er at spenningsfallet blir lavere på grunn av lavere kortslutningsimpedans i ohm. (Forutsatt riktig ønsket kortslutningsnivå). Ulempen med å velge en større transformator enn behovet, er at kjernetapene blir høyere.

begge separat eller i parallell. Vedlikehold kan utføres spenningsløst. Fra Anbefaling og Harmonisering til krav styrt av Lover og Forskrifter og Normer IEC60076 er en serie normer som styrer den tekniske kvaliteten, rutinetester og spesielle tester for krafttransformatorer. De nye forslagene fra EU berører de internasjonale normene i mindre grad. Unntaket er forslag til strengere toleranser på tap. Tapsklasser for europeiske transformatorer var en del av såkalte harmoniseringsdokumenter med målsetting om standardisering over landegrensene. HD428 for oljetransformatorer utarbeidet av CENELEC ble senere til EN 50464. Denne europanormen har 4 tapsklasser for belastningstap Ak,Bk,Ck og Dk og 5 tapsklasser for tomgangstap Ao,Bo,Co,Do og Eo. Klasse A er laveste tap. I tabell for tomgangstap er også maksimal

lydeffektnivå i dB(A) oppgitt. EU foreslår å fjerne Dk (høyeste belastningstap) og alle klasser for tomgangstap høyere enn Ao. I tillegg har man opprettet AAo og AAAo=Ao/2. Ao/2 er i prinsippet amorf kjerne. AAo har vært gjennom en pruteprosess og man har foreløpig landet på Ao-10 %. Samtidig med dette arbeidet har en arbeidsgruppe CLC/TC 14, normkomiteen for transformatorer, utarbeidet et forslag til erstatning av EN 50464. Den har fått betegnelsen prEN 50588-1 og skal opp til avstemming i NK14 i april 2014. Økodesigndirektivet planlegges pr. dags dato gjennomført i 2 trinn, juli 2015 og juli 2021 Første trinn 2015 er foreslått AoCk opp t.o.m. 1000kVA og AoBk fra 1250 til 3150 kVA. Toleransene på tap er foreslått endret fra 10(15)% til maksimalt 5 %. Etter 3 år i 2018 vil man vurdere tilgjengeligheten på materialer, og om man skal

Omlegging til bedre kvaliteter av kjerneblikk i Transformatorer (reduksjon av tap W/kg) I Norge, Sverige, Sveits og Australia har man i 20-25 år hovedsakelig anvendt de beste kvalitetene av konvensjonelt kjerneblikk 0,27mm med

Tabell 1: Gjenvinning av materialer 98,3 %.

MØRE TRAFO AS Optimalisering av Nettsta­ HOVEDKONTOR sjoner og fordelingssystem N-6230 SYKKYLVEN Strømforbruket har økt TLF.: 47 -70 24 61 00 betydelig. Det samme gjelder kravene til kvalitet på strøm og 4•9,;9(-6(: spenning. I de største byene er Materialer GJENVINNING areal til tekniske anlegg en VEKTFORDELING I % begrensende faktor. Det er rett 1600 og slett ikke plass til større Materialer transformatorer med større Type : LH1600D4 lengde og bredde. Spesielt i gamle bydeler kan transformaM90-27P Laser Kjerneblikk torrommet være vanskelig Aluminium Al Viklinger LS tilgjengelig for bytte til transforAl Viklinger HS mator med lavere tap og større Al Spoleuttak ytelse. Nyere anlegg dimensjoAl Uttaksleder neres gjerne for en framtidig Messing Ms Gjennomf. LS høyere ytelse og transformatorPlug-in EP Gjennomf. HS rommet er plassert med dør mot yttervegg slik at transformatoren Papir Isolasjon lettere kan skiftes. Man setter Stål St. Fotlabb inn en mindre transformator og St. Bjelker/stag/bolter bytter til en større når behovet St. Lokkplate melder seg. En transformator St. Eksp.tank med FR3-olje vil utsette behovet Div. for skifte av transformator fordi Kjerne & vikl. den kan overbelastes kontinuerLav St. Beholder lig med 15%. (dette gjelder ikke dersom skiltet allerede er Mineral M Olje stemplet med Temp.kl B dTo75 Vekt og dTv80 ). En annen løsning St. Tralle som reduserer kjernetapene, er St. Kapsling å installere 2 like transformatoTotal rer, men at bare den ene er satt spenning på. Denne løsningen St. Kapsl.grad IP gir flere driftsmuligheter. Man kan øke ytelsen ved å drifte St. Isol.kapsling 44 • Volt 1-2014

innføre kravene for 2021 som er Ao-10 % og Ak. Garanterte tap og tapsklasser skal nå også angis på skiltet til transformatoren. Testprotokoll/ dokumentasjon utvides slik at den også inneholder vekter av hovedkomponenter inkludert typen av viklemateriale og kjernemateriale. En del produsenter leverer denne dokumentasjon på forespørsel, men nå blir det et krav. Hensikten er blant annet å gjøre gjenvinning, resirkulering lettere. Man får bedre kontroll med verdien av vikle-materialet ved gjenvinning etter endt levetid. Råvarepris pr.kg for kobber, Cu er 3,5 ganger høyere enn for aluminium, Al. [3], tabell 1

GJENVINNING Materialer 98,3 % Vekt 23-Oct-01 2001

kVA OTK Vekt

Olje 8578 kg 1 392,0 142,3 294,9 15,7 7,6 63,2 4,2 51,9 5,8 73,0 54,6 4,0 2 109,0 686,0 707,0 3 502,0 44,0 3 546,0 00 0

Hermetisk tett TRANSFORMATOR % % % kg kg kg 39,3 39,3 39,3 4,0 8,3 12,3 51,585 0,4 0,2 1,8 0,1 2,6 14,9 1,5 1,46 0,2 2,1 1,5 0,0 0,1 3,9 59,5 19,3 23,2 19,9 19,9 98,8 1,2 1,24 0,0 0 100,0 100,0

0,0


laserbehandling [4]. Tynnere blikk 0,18mm og 0,23mm er til nå lite brukt i fordelingstransformatorer på grunn av høy produksjonskostnad av kjerner. I andre land, spesielt de store industrilandene i Europa, har man helt fram til i dag benyttet 0,30 mm blikk med opptil 40-50 % høyere tap W/kg. (sammenlignet med 0,27 laser). Tomgangstapene består av hysteresetap og virvelstrømstap. Virvelstrømstapene kan blant annet reduseres ved å benytte tynnere blikk. Ulempen er at fyllfaktoren blir dårligere og at produksjonskostnad både hos kjerneblikkprodusent og transformatorprodusent øker. 0,27/0,18= 1,5 det må klippes og pakkes 50 % flere blikk pr. kjerne, ved omlegging fra 0,27 til 0,18mm blikk. En ny tykkelse, 0,20mm foreslås nå fra en leverandør for bedre optimalisering. Det har også foregått en kontinuerlig forbedring av kjerneblikkproduksjonen generelt. Beste 0,27mm kvalitet er nå 85M0H27, 0,85W/kg og beste 0,23mm er 75M0H23, 0,75W/kg. En omlegging til 0,23 -blikk 0,27/0,23= 1,17, dvs. 17 % økning i produksjonskost er mer overkommelig. Trinn 1 : 2015 AoCk er da innen rekkevidde og det vil bety at prisen på transformatorer øker med 20-40 % avhengig av om man bruker viklinger av Al/Al eller Al/Cu. Trinn 2: 2021 Ao-10 % Ak vil kreve viklinger av kobber Cu/ Cu og/eller enda bedre blikkkvaliteter, konvensjonelle 0,18mm (0,20)mm eller forbedring av 0,23mm tykkelsen. Ut fra dagens materialpriser

anslås prisøkningen pr. transformator å bli 60-100 %. Trinn 2 kan også oppnås ved å benytte amorf kjerneproduksjon. Viklinger blir da Al/Cu eller Cu/Cu og prisøkningen 60-80 %. Hva er best tilgjengelig teknologi? Forventet utvikling Amorfe kjerner og konvensjonelle kjerner har ulik konstruksjon og egenskaper. Det amorfe blikket er 0,025mm i tykkelse og fyllfaktoren bare 80 %. Konvensjonelle kjerner har fyllfaktor 97 %. Amorf metningsgrense er 1,6 Tesla (typisk induksjon 1,2-1,4T), konvensjonell metningsgrense 2,0 Tesla ( Typisk induksjon1,6- 1,8T). Dette fører til at amorfe transformatorer blir større i volum og vekt enn de konvensjonelle. På grunn av større kjerne, blir belastningstapene høyere med amorfe kjerner. Fordelen er meget lave tomgangstap Ao/2. Amorfe transformatorer er allerede installert, men med blandet mottagelse i det europeiske markedet. Årsaken er høyt støynivå, og store mål L x B, lengde x bredde. Nettselskapenes hverdag er økt strømforbruk og økt toppbelastning og ofte manglende kjøling. Det behovet tilsier et ønske om økt kVA i transformatorrommet, lavere tomgangstap og belastningstap uten økning i L x B. Eksempel på kundekrav for 800 kVA transformator, Maksimale ytre mål L x B Kravet er ganske likt i de nordiske byene L x B = 1600 x 900mm. Dersom denne 800 kVA transformatoren må byttes

kan man få inn en 1250kVA med konvensjonell kjerne. Med amorf kjerne vil man få problem med å få inn en 315 kVA. Se tabell 2 utvikling av 800 kVA Oljetransformatorer. Konklusjon EU-direktivene er et nødvendig og positivt tiltak, men kravene må ikke settes for harde. EU’s opprinnelige forslag vedr. tap var toleranse 0% :)). Som et eksempel kan toleransen på kjerneblikktykkelsen nevnes; EN 10107:2005 Section 7.2.1 For 0,23 og 0.27 mm tykkelse à Toleranser: - 0.015 / + 0.005 mm. Stålverkene må øke kapasiteten og bruke mer energi på å valse ned en større andel til tynnere blikktykkelser med bedre utgangsmateriale. Amorf produksjonskapasitet er liten i dag. Størrelsen på nettstasjoner for nye anlegg må øke i størrelse og volum dersom den amorfe teknologien skal vinne fram. ■ [1] Økodesign/Energimerking, Eu-direktiver og NVE Lover og forskrifter på høring 2009-2013. NVE [2] Miljøvennlige Fordelingstransformatorer- Forbedret Sikkerhet og pålitelighet. 2005 K.Longva [3] Oljeisolerte Transformatorer eller Tørrisolerte Epoxy Transformatorer. Hvilken fordelings-transformator bør man velge ut fra energisparing, driftssikkerhet og miljøbelastning? 2011 K.Longva [4] Tabell 1: Gjenvinning av materialer, vektfordeling. Møre Trafo AS. 2001 [5] Tabell 2: Utvikling av 800 kVA oljetransformatorer Møre Trafo og Amorf 1,2 og 3

Tabell 2: Utvikling av 800 kVA oljetransformatorer. Tapsfaktor W/kg er angitt ved 1,7 Tesla for konvensjonelt blikk og for amorft blikk ved 1,3 Tesla.

OTD8760 Kundekrav OTK7560 OTW6960 OTE6760 OTE6760 M5 OTE6760 OTW51160F Amorf 1 Amorf 2 Amorf 3 OTW51170 OTW51170B OTW6960 OTW6970

År 1980

Vekt kg 3010

1995 2001 2003 2003 2003 2005 2012 2012 2012 2013 2013 2015 2021

2460 2260 2080 2080 2570 2100 3708 4005 3515 2390 2390 2258 3260

L 1735 1600 1740 1500 1480 1480 1500 1280 1610 1610 1950 1280 1280 1500 1480

B 905 900 890 900 890 890 900 830 1080 950 1100 830 830 900 900

H 1950

Po 1100

W/kg 1,17

mm 0,30

Pk 5670

Cu/Cu

Klasse DoAk

1625 1490 1490 1490 1490 1460 1610 1490 1600 1710 1710 1490 1590

800 840 930 1350 650 850 340 300 350 880 880 650 580

0,95 0,95 0,95 1,40 0,90 0,90 0,30 0,30 0,30 0,90 0,90 0,75 0,75

0,27 0,27 0,27 0,30 0,27 0,27 0,025 0,025 0,025 0,27 0,27 0,23 0,23

6820 6490 7500 7500 6900 9560 7500 6420 7000 6040 8520 7350 5880

Cu/Al Al/Al Al/Al Al/Al Cu/Cu Cu/Al HT Al/Al Cu/Al Al/Al Cu/Al Al/Al Al/Al Cu/Cu

BoBk CoBk CoCk EoCk AoBk CoDk Ao/2 Ck Ao/2 Bk Ao/2 Bk BoAk BoCk AoCk Ao-10 % Ak 45


Gå ikke glipp av denne nye møteplassen for hele vindbransjen, sier Marit Aadnøy representant for Hamburg Messe.

Wind Energy Hamburg Når Wind Energy Hamburg åpner dørene 23. september 2014 er det etablert en ny, ledende møteplass for hele vindbransjen i Europa, både on- og offshore vindkraft. Med over 1 000 utstillere fra alle relevante sektorer og 40 000 fagbesøkere fra hele Europa vil WindEnergy Hamburg bli det desidert viktigste treffpunktet for hele bransjen. Messen dekker hele verdikjeden innen vindkraft, og pr januar 2014 er alle de ledende aktørene i vindbransjen påmeldt til WindEnergy Hamburg 2014. Utvikling og produksjon av 46 • Volt 1-2014

vindturbiner, underleverandører, utstyrsleverandører og tjenestetilbydere fra så vel onshore som offshore teknologi vil være å finnes som utstillere på messen. Andelen utstillere rettet mot onshore vindkraft ligger på ca 60%, offshore på ca 40%. Norsk paviljong Som representant for Hamburg Messe i Norge skal Internasjo-

nale Messetjenester AS arrangere den norske paviljongen på messen. 100 kvm standareal er reservert til den norske standen i hall B7. Fellesstanden er delt inn i 7 individuelle områder på 6 kvm, 12 kvm og 15 kvm. Moderne messeområde Som maritim metropol, dreieskive for internasjonal sjøtransport og hovedsete for

mange ledende selskap innen vindteknologi, er det i Hamburg og området rundt samlet vesentlig kompetanse innen on- og offshore vindkraft. Med et topp moderne messeområde beliggende midt i byen, og med betydelig hotellkapasitet og med flyplassen kun 8 km fra sentrum, er Hamburg det perfekte sted for denne messen. ■


Kortsluttere Kortsluttere -- hindrer hindrer livsfarlige livsfarlige situasjoner situasjoner • • Garantert Garantert kortslutning kortslutning • • Enkel Enkel og og trygg trygg montering montering

• • Går Går lett lett inn inn ii kabelen kabelen • • Ivaretar Ivaretar personsikkerheten personsikkerheten • • Hindrer Hindrer livsfarlige livsfarlige situasjoner situasjoner • • God God merking merking av av kabelende kabelende

Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vannBeslag og hylse som og slutter og operasjon. forsegler kabelende motfunksjonen vanninntrenging i en rask enkel Den viktigste inntrenging i en rask og enkel operasjon. Den viktigste funksjonen er kortslutningen som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår. er kortslutningen som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår. KR beslaget slås på enden av kabelen. Bruk hammer og hold godt tak KR beslaget på enden Brukkortslutter hammer alle og hold tak i kabelen forslås mothold. Pass av påkabelen. at beslaget fasergodt og jord. iTre kabelen for mothold. Pass på at beslaget kortslutter alle faser og jord. deretter endekoppen over KR beslaget og enden av kabelen. Tre deretter endekoppen over gummi KR beslaget og enden kabelen. Endekoppen er laget i EPDM og brukes for åav beskytte samt Endekoppen er laget i EPDM gummi og brukes for å beskytte samt tette KR beslag og kabelende mot forurensing og fuktighet. tette KR beslag og kabelende mot forurensing og fuktighet. Den gir beskyttelse mot mekanisk påvirkning. Endekoppen krymper Den beskyttelse mekanisk påvirkning. Endekoppen krymper uten gir bruk av varme. mot Plassere koppen over KR beslaget og kabelende, uten bruk av varme. Plassere koppen over KR beslaget og kabelende, trekk så i spiralen. Hvis kabelen blir påsatt spenning, vil vernet løse ut trekk så i spiralen. kabelen blir blir påsatt spenning, vil vernet løse ut momentant og enHvis farlig hendelse avverget. momentant og en farlig hendelse blir avverget. Spenningsprøving av kabelen er en selvfølge før jord/kortslutning av Spenningsprøving av kabelen er en selvfølge før jord/kortslutning av alle kabler! alle kabler!

Forpakningen leveres med: Forpakningen leveres med: • KR Kortslutter • KR Kortslutter • Montasjeinstruks • Montasjeinstruks • Endekopp • Endekopp • Klistremerke/merkeskilt • Klistremerke/merkeskilt

Teknisk spesifikasjon: Teknisk spesifikasjon: Rustfrie stålspiker som hindrer Rustfrie stålspiker som hindrer bøying av spiker ved montering. bøying av spiker ved montering. KR26 har diameter 26 mm KR26 har diameter 26 mm og 7 stk. 30 mm spiker. og 7 stk. 30 mm spiker. KR42 har diameter 42 mm KR42 har diameter 42 mm og 9 stk 30 mm spiker. og 9 stk 30 mm spiker. Kortslutterne er godt beskyttet Kortslutterne er godt beskyttet med isopor i pakken. med isopor i pakken.

For ytterligere montasjeveiledning, se film på www.stansefabrikken.no For ytterligere montasjeveiledning, se film på www.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS Stansefabrikken Products AS

Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no


Echelon hjelper SEAS-NVE med å innføre Smart Grid Dette er en case-studie om hva SEAS-NVE gjør med smart grid dataene de samler inn fra smarte målere som gir dem mulighet til å gå utover fakturering og inn i virksomheten for å bedre leveringskvaliteten, reagerer raskere på strømbrudd og bedre styring av energieffektiviteten.

Petter Pettersen, Regional Sales Manager Echelon

SEAS-NVE er en sammenslåing av to energiselskaper, SEAS og NVE, som begge ble etablert tidlig i 1900. Selskapene ble sammenslått i 2005 og SEASNVE er Danmarks største forbrukereide energiselskap med over 375 000 eiere. Selskapet representerer et bredt spekter av energi produkter fra energi- og nettprodukter til avansert rådgivning-tjenester og avansert vindparks teknologi. Fire år etter fusjonen gikk SEAS-NVE til innkjøp av et smart måle system for å erstatte eldre målere. Smarte målere hjalp SEAS-NVE med å oppnå full utnyttelse med en klage rate fra forbrukere som var så lav som 0,5% - ti ganger bedre enn forventet mål World-Class Som mange nettselskaper ønsket SEAS å installere smarte målere for å forbedre deres faktureringsrutiner, men hadde bekymringer om hvordan de skulle bytte hundretusener av målere. For å hjelpe installeringen, ble de smarte målerne klargjort på fabrikken for å støtte SEAS-NVE krav ferdig

konfigurerte målere før installasjon. Under ledelse av Eltel Networks, ble så mange som 2000 målere installert på en dag, og de samme målerne kommuniserte og startet innsamling på 99,7 til 99,9% pålitelighet på samme dag. 99% av forbrukerne ble nådd innen deres 15 minutters planlagt avtale gjennom en konstant kartlegging av forbrukernes tilfredshet. I så lite som to og et halvt år var hele systemet installert og SEAS-NVE admini­strerer nettet ved hjelp av automatiske funksjoner fra de smarte målerne. Hvordan Echelon Smarte målere fungerer på SEAS-NVE Echelon Energy Control Networking plattform er et tredelt styringssystem bestående av smarte målere på enhetsnivå, datakonsentratorer eller kontrollnoder som samler måler og nettenhetsdata, og NES System Software som sømløst leverer alle disse dataene slik at den kan brukes av programmer som kjører på nettselskapet (f. eks. MDM, OMS, DMS-systemer). Måleren har avanserte funksjoner for last profilering, nettkvalitetsmålinger, fjernlaststyring, fjernfrakobling, og mulighet for å sette individuelle effekt begrensninger. Echelon smarte målere kommunisere med kontroll noder eller datakonsentratorer som samler inn data fra målere, aggregerer data, og sender det tilbake til NES System Software. Datakonsentratorer kan sende

”Jeg kunne ikke forestille meg å leve uten smarte målere. Det er nå helt normalt. Ingen i min avdeling kunne tenke seg å leve uten dem.” –Bo Danielsen, leder for Smart Metering / Smart Grid, SEAS-NVE.

48 • Volt 1-2014

alarmdata, som for eksempel hendelser som strømbrudd, til Echelons NES System Software når en hendelse inntreffer. I SEAS - NVE installasjonen, blir det innsamlet og lagret forbruk per time, flere timer er lagret i en belastningsprofil og profilen blir lest fire ganger per dag av nettselskapet om ikke det ønskes hyppigere avlesninger. Forbrukere kan sjekke deres bruk når som helst på nettet via en egen hjemmeside, og dataene oppdateres en time etter at hver belastningsprofil er avlest fra måleren. I SEAS - NVE er 380.000 Echelon smarte målere installert og som kommuniserer over ledningsnettet (PLC kommunikasjon), med et gjennomsnitt på 43 måler for hver data konsentrator. Det er installert 8716 datakonsentratorer. Data blir samlet konstant i hele SEASNVE sitt område, med en daglig data hente suksessrate på over 99,7 %. NES System Software er systemprogramvaren som kommuniserer med Echelons datakonsentratorer for å administrere infrastrukturen, administrasjon av enhetene, håndtering av hendelser slik som avbrudd, effekttopper eller over/underharmoniske svingninger. SEAS - NVE bruker programvare for systemadministrasjon til å legge til og fjerne funksjonalitet i målerne, for eksempel for å tilpasse en eksisterende måler for bruk sammen med solcellepaneler. Dette tillater dem å laste ny firmware og kommandoer inn i apparatet uten feltbesøk. Event Management lar SEAS - NVE spore tap av kommunikasjon, strømbrudd, og manipulering. Datainnsamling brukes til å administrere belastningsprofiler og strømkvalitetsinformasjon. Med systemet ferdig installert,

og kjørende på så høye nivåer av pålitelighet, ønsket SEAS - NVE å benytte de smarte målerne til mer enn forbruksregning. Med evne til å planlegge nettkvalitetsmålinger på en annen og hyppigere syklus enn faktureringsdata gir dette SEAS - NVE en annen og helt ny måte å feilsøke nettet når problemer blir rapportert. Dette reduserte tid og kostnadene for analyse i feltet og holde fokus på pålitelig service til brukerne av nettet. Et godt eksempel på dette er hvordan SEAS - NVE brukte kvalitetsdata fra smarte målere til en vekst 10x i solcellepanel installasjoner siden begynnelsen av 2012 Feilsøking etter installasjon av solcellepaneler og strømkvalitetsutfordringer Som et ledende nettselskap i Danmark, har solcellepaneler og fornybar energi alltid regnet inn ligningen for SEAS - NVE. Forskjellen i dag er selve mengden solenergi installert. Fordi smarte målere allerede var en godkjent enhet på nettet, trenger ikke SEAS - NVE besøke kundene når de installerer solceller, en besparelse på 3500 Danske Kroner for hver installasjon. I stedet, var SEAS NVE i stand til å re - programmere målerne eksternt - en aktuell besparelse på ca. 6 millioner danske kroner eller så mye som 570 millioner danske kroner hvis hver av de 380 000 forbrukerne skulle installere solenergi. Når panelene produserer strøm, kan forbrukeren sjekke deres måler og se hvor mye strøm de har generert for seg selv og hvor mye de har levert til nettet. Hittil har solenergi forbrukere kunnet fritt overføre sin produksjon inn i nettet. Foreløpig er 36MW solcelleka-


pasitet blitt lagt til nettet i SEAS-NVE. Et annet område der Echelon smarte målere har vært gunstig for SEAS – NVE. Med denne eksplosjonen i solcellepaneler har vært i evne til NES System Software å overvåke nettet for å sørge for at spenningsnivået er innenfor akseptable områder. I det siste har de fleste spenningskvalitetsundersøkelser vært et resultat av forbrukerklager, for eksempel, når forbrukerne erfarer dimming eller flimring av lys og feil på utstyret. Før det var installert smarte målere, ville SEAS-NVE svare på klagen ved å sende linjemenn til stedet for å få innledende avlesninger og å identifisere alvorlighetsgraden av svingningene. Hvis linjemenn ikke umiddelbart kunne finne problemet, ville de installerer nettkvalitetsopptaksenheter inne hos forbrukerens og på ulike steder langs den krets som leverer strøm til forbrukeren. Spennings målinger blir så registrert over en gitt tid, som er bestemt av hyppigheten av feilen. Ved å sette en serie av alarmer og hendelser innenfor sin NES System Software, kan SEAS NVE nå overvåke og identifisere spenningskvaliteten samtidig som forbrukeren, eller til og med før forbrukeren opplever en feil. Hendelsesloggen registrerer de forekomster av måler hendelser og feiltilstander som er valgt til å bli logget. Dato og tid for hver hendelse lagres i loggen med den oppløsningen som nettselskapet selv velger. Noen nettkvalitetsmålinger måleren kan registrere er følgende: Spenning (RMS) «sag» (under spenning), Spenning (RMS) «swell» (overspenning), Overstrøm (RMS), strømbrudd, Frekvens, Fasetap og Total Harmonic Distortion (THD). Ved å registrere disse hendelsene kombinert med informasjon fra andre steder i lavspenningsnettet, kan SEAS – NVE analysere og bedre kvaliteten på spenningsnivået til hver forbrukere. Ved å samle og analysere hendelser, og være forberedt på å overvåke nettet hvor spenningsnivåer har blitt over-/ underskredet, kan SEAS - NVE møte sin forpliktelse til forbrukerne og oppfylle regulatoriske krav.

strømmen er ute på flere eller enkelte punkter i nettet. Dette hjelper selskapet å forutse problemer før forbrukerne ringer. Ved å vite når et område er nede gir en fordel av å isolere problemet, når bruddet er identifisert, kan SEAS - NVE begynne oppgavene med å gjenopprette nettet der feilen faktisk har inntruffet. Dermed unngås langvarig avbrudd, reduserer driftsstansen, og en bedret tilfredshet fra forbrukerne som får strømmen tilbake tidligere i området det er strømstans. SEAS - NVE har også evnen til å skille feil som skyldes problemer på eget nett eller feil som skyldes forbrukeren. Å forstå mønstre har blitt en del av SEAS – NVE’s aktiviteter for å unngå strømbrudd. Når strømmen er ute, foreligger det nå en detaljert forbruksmønster tilgjengelig for gjennomgang og en bedre forståelse av hva som har feilet, og hvorfor. Med denne informasjonen tilgjengelig, har SEAS - NVE sett hvordan deres nett har avbrudd, men de har også sett når forbrukere har overskredet energigrenser og forårsaket strømbrudd. Vedlikeholdskostnader under NES -systemet har vist seg å være fordelaktig for SEAS - NVE. Vedlikeholdskostnader under gamle systemet var i gjennomsnitt i 6 millioner danske kroner. Nåværende vedlikeholdskostnader, med NES -systemet, har blitt redusert til så lite som DKK 1,5. Optimalisere IT-systemet, ved å jobbe med NES systemprogramvaren, kombinert med optimalisering av vedlikeholdet og driftsorganisasjonen har gitt SEAS - NVE verdifulle besparelser til nettselskapet. Dette er gevinster som Echelons PLC teknologi gir gjennom automatisk deteksjon av hvordan lavspent nettet oppfører seg.

Svare på avbrudd SEAS - NVE installasjonen har etablert en rekke alarmer som varsler nettselskapet når

SEAS – NVE sin rolle for å redusere energiforbruket SEAS - NVE vet at utdanning av forbrukeren er en forpliktelse

for nettselskapet, og har jobbet hardt for å holde kommunikasjonslinjene åpne til forbrukerne. Ved å jobbe tett med energiforbrukene, fortsetter SEAS - NVE å bestrebe seg på å finne nye måter for forbrukerne til både å spare penger og å bruke energi mer effektivt. Dette er ikke bare bra for Danmark, men vil bidra til å oppfylle europeiske utslippsmål. Til dags dato har SEAS - NVE forbedret forbrukerengasjementet gjennom sin web -portal, markedsføringskonkurranser, og hyppig interaksjon. SEAS - NVE har gjennomført en studie av dagens energibruk ved å engasjere forbrukere i en månedlig konkurranse for å spare energi. Etter konkurransen var det en markert nedgang i forbruket. Om lag 40 000 forbrukere registrert seg og de som deltok reduserte energiforbruk med 17 % - godt over 5-8 % energibesparelse som ble spådd av bransjeeksperter. Fremover ønsker SEAS - NVE å fortsette å forbedre energiforbruket for sine kunder. SEAS - NVE har vist at det å gi forbrukerne innsikt i sitt eget energiforbruk er et verdifullt verktøy for å gjøre endringer som reduserer energiforbruket. Nå som de har tatt skritt for å gjøre fremskritt i disse grunnleggende funksjonene, ser de nå etter nye typer fremtidige tjenester som kan tilbys for å fortsette å forbedre forbrukernes tilfredshet. ”Hvis du ikke kan få folk til å endre sitt forbruk, vil du ikke se en endring i møte nåværende utslippsmål” sier Bo Danielsen på SEAS–NVE. ”Studier har vist at ved å øke bevisstheten og gi

folk logisk forbruksdata kan de begynne å bruke energi mer intelligent. Som et nettselskap, er dette vårt samfunnsansvar” Hva er det neste? For SEAS - NVE handler fremtiden om data. De vil fortsette å forvandle nettet inn i dataverdenen og skaffe kunnskapsrike data for å hjelpe dem å løse problemer - enten de er med på å forbedre strømkvaliteten, løse et faktureringsspørsmål, eller tilby nye tjenester som bygger forbrukernes lojalitet, Bo Danielsen mener ”disse nye data har et enormt potensiale”. Å komme dit betyr å hjelpe resten av organisasjonen med tilgang til dataene som er en spydspiss til virksomhetens transformasjon. Når ulike avdelinger kan få tilgang til målerdata vil de ikke lenger fungerer i siloer og hver kan utvikle nye tjenester eller produkter de ønsker å tilby for å forbedre de enkelte operasjoner i virksomheten. Det kan være så enkelt som å gi tekstvarsler når nettselskapet ser noe som kan være av interesse for deres forbrukere eller så komplisert som å kombinere værinformasjon for vind- og solenergi for nye tjenester i fremtiden. Det viktigste er at de innser at ved å lese data, oppstår nye ideer for virksomhetsforbedringer og at disse ideene ikke er teknisk vanskelig å gjennomføre etter installasjon av smarte målere fra Echelon. Dataene fra smarte målere er en viktig del av å transformere organisasjonen til å se på nye forretningsprosesser, og finne nye muligheter som er til fordel SEAS - NVE og deres forbrukere. ■ 49


Rejlers

Etablerer Norges største elkraftmiljø Vi ønsker å være førstevalget for alle nettselskaper og infrastruktureiere i Norge når det er forespørsel om utredning eller hva som helst innen elkraft rådgiving, sier Michael Egholm, regionssjef/avdelingssjef for avdeling sør. Knut Darre Christiansen divisjonssjef for Elkraftdivisjonen i Rejlers og Michael Egholm, regionssjef for ­avdeling sør.

Også har vi i Rejlers mål om ytterligere vekst og organisk vekst så vi kan bli enda flere. Det skal investeres store summer i nasjonal elkraft infrastruktur og da trengs det kapasitet og konsulentselskap som Rejlers, sier Egholm. –Det som nå har skjedd når Rejlers ekspanderer i Norge er at vi har kjøpt opp flere virksomheter. Vi har kjøpt opp Omega Elkraft og Nettkonsult og nå skal de slås sammen til en felles enhet. Og med de oppkjøpene har vi etablert Norges største elkraftmiljø i konsulent sammenheng. Rejlers har vært taktiske og bygget opp en god organisasjon. Vi er nå 80 elkraftingeniører, og det er det 50 • Volt 1-2014

ikke mange andre konsulentmiljøer i Norge som kan vise til, sier Egholm. Rejlers er mange i Norge, men enda bedre etablert i Sverige. Et selskap som har store ambisjoner og som har vokst mye de siste ti årene. I Sverige og Finland finnes det 200 elkraftingeniører til og i Skandinavia og Finland er vi 200 elkraftingeniører til sammen. Og erfaringen sier at de har akkurat de samme utfordringer som her, det trengs flere senioringeniører til elkraftteknikk. Så vi vil gjerne invitere folk som vil dyrke faget inn i et selskap som nettopp ønsker å være størst og best på elkraftteknikk.

Tre ganger 2015 Rejlers som konsern har et mål i 2015 og det er at de skal være 2015 ansatte i 2015, og de skal ha en omsetning på 2,15 milliarder svenske kroner, det er veldig ambisiøst, noe av det skjer igjennom oppkjøp, men det er også rigget for en kraftig organisk vekst og her i Norge skal vi ta vårt ansvar for det på å skape en organisasjon som det er mulig å utvikle seg faglig det er det beste vi kan friste med, både for folk som har erfaring og for nyutdannede ingeniører. Tre fagområder Filisofien til Rejlers er å være store på enkelte fagområder. –De tre største områdene for er

energi, telekom og samferdsel/ jernbaneteknisk. I Norge blir elkraft og telekom omtrent like store, men isolert sett vil det største område her være rådgivningsmiljøet på elkraftteknikk, sier Knut Darre Christiansen daglig leder i Omega elkraft AS og divisjonssjef for Elkraftdivisjon i Rejlers Norge fra 1. januar 2014. –Det var en veldig bra industriell match. Her i Omega Elkraft vi har de siste årene vært sterke på sentralnettet og regionalnettsystemer, og spesielt på kabel og stasjoner på regionalnettsiden, mens i Rejlers Consulting har det vært mye fokus på distribusjonsnettet, regional-


nett og kabel og stasjoner. Så det er en veldig fin match at vi ikke har så veldig store overlappinger og sammen blir vi veldig komplette. Behov og forventinger –Vi har fått med oss stort sett alle ansatte over i den nye organisasjonen og hos oss er det en positiv og spent forventning til Rejlers. Vi har kjørt ”business as usual” gjennom hele prosessen og fortsetter med det. Det blir litt nytt for alle, men i en slik prosess tror jeg det er bra å gripe fatt å gjøre det beste ut av situasjonen, verden går videre. For toget på elkraft det går, så da er det bare å henge med. I elkraftdivisjonen i Rejlers

Norge vil vi trenge 15 til 20 senior ingeniører innenfor elkraftteknikk på apparat, høyspentteknikk i år. Og vi ønsker å vokse mye og har spennende oppdrag for et sterke og voksende fagmiljø som gjerne vil ta imot den type kompetanse. Vi håper at vi vil være en attraktiv mulighet for de som ønsker å utvikle seg innenfor elkraftteknikk. Det er mange bransjer man kan velge, man kan velge netteiere, produsenter eller våre konkurrenter for så vidt, men vi tror vi kan tilby våre ansatte et godt faglig spesialistmiljø hvor man kan faglig utvikle seg i. Og være glad i elkraftfaget. Vi har en

bred og sammensatt oppdragsportefølje som gjør at det er mulig å prøve seg på mange ulike oppgaver. –Jeg personlig valgte elkraftfaget veldig tidlig og har aldri angret et sekund på det. Så for nyutdannede og folk med fartstid fra bransjen uansett hva det måtte være er veldig velkommen til oss. Og for å være med på å utvikle Rejlers navnet videre. Rejlers er en ung og dynamisk aktør som ønsker å ta skrittet videre, og da vil vi ha de beste hodene. Kontormiljøer Vi har kontormiljøer mange steder rundt omkring i landet. I Østfold har vi et miljø i

Sarpsborg og delvis i Halden, et miljø i Moss og vi har et miljø i Grenland. Det å etablere miljøer i Stavanger, Bergen og Trondheim ser vi for oss at vi veldig gjerne ønsker å få til. Markedet vårt er hele landet. I tillegg har vi et elkraftmiljø i Drammen og et i Arendal, Kristiansand og Lyngdal. Vi har tre kontormiljøer på Sørlandet pluss et i Drammen og selvfølgelig i Oslo. Det er naturlig etter hvert å etablere et sted i Nord-Norge med Narvik som et mulig utgangspunkt hvor det allerede er et universitetsmiljø. Det er helt klart at det vil være et bra utgangspunkt, avslutter Christiansen. ■

Havvindmøller på 6 MW til Dudgeon Statoil, som er operatør av havvindprosjektet Dudgeon, har inngått to avtaler med Siemens plc om detaljprosjektering, leveranser, mon­ tasje, idriftsettelse og service av 67 havvind­ turbiner til Dudgeon Offshore Wind Farm. Turbinkontrakten omfatter detaljprosjektering, leveranse, montasje og idriftsettelse av 67 havvindmøller. Hver turbin (6 MW) består av tårn, maskinhus og en rotor med tre vinger (rotordiameter 154 meter). Prosjekteringen begynner i januar 2014 og vil påvirke utforming og valg av fundamenter og elektrisk infrastruktur. Den første turbinleveransen er planlagt i januar 2017. Servicekontrakten omfatter drift og vedlikehold i to år etter idriftsettelse, og i de påfølgende tre årene skal leverandøren stille teknikere til disposisjon og levere ytterligere tjenester. Samlet verdi for de to kontraktene er 516 millioner pund. Gjennomføring av prosjektet forutsetter endelig investeringsbeslutning i tredje kvartal 2014. ■


Er galvanisering i eget verksted løsningen? I løpet av de siste 20–30 årene har mange store lakkeringsbedrifter vurdert kostnadene ved å galvanisere i eget verksted. Ofte fordi de ønsker å ha full kontroll over hele prosessen fra start til slutt, men det gir dem også større trygghet ved at de kan følge fremdriften av en kundes ordre fra den blir mottatt og til den sendes tilbake ferdig behandlet til kunden.

Andre ønsker å holde galvaniseringen internt for å unngå ekstra transportkostnader og mulige problemer med leveringsdatoer, men også for å kunne ha full kontroll på alle produksjonsledd og rutiner. Forsinking Det var ikke særlig praktisk å installere et varmgalvaniseringsanlegg med svært høye oppstartskostnader, strenge arbeidskrav pluss de vanlige juridiske og følgende miljømessige problemene som er knyttet til en slik installasjon. På grunn av dette, men også fordi det slett ikke er økonomisk forsvarlig å installere et lite varmgalvaniseringsanlegg, valgte mange heller å bruke tanker for forsinking som til sammenligning er relativt enkle å installere og vedlikeholde. Det er faktisk mange selskaper over hele verden som med stor suksess fortsatt bruker slike forsinkingsmetoder. 52 • Volt 1-2014

Sherardisering (dampgalvanisering) Dampgalvaniseringsmetoden var et annet alternativ for å oppnå katodisk beskyttelse av metaller, og den har også vært brukt i lang tid. Men på grunn av at det krever (a) at forsinkingen gjøres i en trommelprosess, (b) svært høye temperaturer inne i trommelen og (c) mikroskopiske sprekker som oppstår i det avkjølte sinkbelegget, utelukker dette bruk av systemet med unntak for å galvanisere små deler som muttere, bolter og braketter osv. som kan tåle den røffe behandlingen og sterke varmen (opp til 800 °C). Mange ønsker ikke matt finish på sine produkter, og foretrekker heller en mer glanset overflate som oppnås ved forsinking. Sinkmalinger Enkelte selskaper har forsøkt å dekke sine galvaniseringsbehov ved å bruke ulike sinkmalinger,

og de har ofte blitt en dyr lærepenge. De får i realiteten bare en maling. Når malingen blir skadet eller det oppstår sprekkdannelser, begynner korrosjonsprosessen som vanlig fordi beskyttelsen stort sett er passiv. Unntaket fra denne regelen vil være sinksilikater, som er uorganiske sinkmalinger basert på en silikatmatrise. De faller ikke inn under samme kategori som epoksy, polyturetan og alkydbaserte sinkmalinger som med sin herdings- og festeevne er ganske annerledes enn vanlige organiske malingstyper. Sinksilikat brukes imidlertid i store industrielle prosjekter og er generelt ikke å anbefale på mindre konstruksjoner. Det kreves spesifikt utstyr og god forståelse av både forbehandling og ellers om teknikken som er påkrevet. Problemer med sinkbelegg Det er, og vil alltid være, selskaper som må belegge

metallgjenstander som på grunn av størrelse, vekt eller sluttbruk ikke er egnet for verken forsinking eller varmgalvanisering. Dette kan for eksempel være parkmøbler som skal stå ved sjøen, og som ikke kan være beskyttet av et sinkbelegg med en tykkelse på mellom 8μm og 15μm. Grunnen til dette er hvis topplaget skades under transport eller installasjonen slik at sinkgalvaniseringen blir synlig, vil sinken i disse partiene kun vare noen uker eller måneder, og noen ganger i enda kortere tid. Siden sinken går i oppløsning for å beskytte metallet, mister malingen hefteevnen til ståloverflaten og rustskader er ikke til å unngå. Det samme er tilfelle for tungt utstyr, for eksempel den fire meter lange galvaniserte armen på en kran som ikke kan varmegalvaniseres på grunn av faren for forvrengning, eller på grunn av for grunnet den kompliserte konstruksjonen,


toppstrøk. Med både varmegalvanisering og forsinking kan etsgrunning brukes før påføring av toppstrøkene. Men igjen – en tokomponent etsgrunning tørker til en gjennomsnittlig tykkelse på rundt 12 μm DFT. Ved bruk av forsinking ville du i dette tilfelle ende opp med en samlet tykkelse på beskyttelseslaget på rundt 25–30 μm før du påfører lakk. Tatt i betraktning at dette er alt som ligger mellom malingen og stålunderlaget, begynner man å forstå begrensningene som ligger i slike systemer. Igjen, når du bruker etsgrunning på varmforsinking, må ansvarshavende forsikre seg om at det absolutt ikke finnes passivisering på overflaten av sinken. Det kan ødelegge toppstrøket og bli en meget dyr affære. Tester for å finne ut om det er passivisering til stede kan være en enkel «vanntest» eller kanskje en litt mer avansert metode. Disse ekstra behandlingene vil uansett alltid medføre merkostnader til prosjektene i form av arbeidstid og materiell.

men også på grunn av kontaminasjon av de bearbeidede endene der tettsittende bøssinger eller lagere skal festes, normalt med krav om stor nøyaktighet. Igjen vil det ikke egne seg med forsinking, siden belegget helt klart vil bli utsatt for skader under sammenmonteringen av slikt tungt utstyr. Og når du prøver å rense vekk merker fra for eksempel skitne

hansker, kan sinkbelegget bli tilsmusset eller det oppstår skader på grunn av kjemikaliene i rengjøringsmidlene. Ekstra kostnader Ved å bruke maling eller pulver på en sinkbelagt overflate må du som regel først bruke et kromateringslag eller en form for stabilisator for å forbedre hefteevnen mellom grunning og

Zinganisering En galvaniseringsprosess som har blitt brukt i 36 år, og som nå benyttes daglig i hele 52 land verden over. Dette er et helt unikt galvaniseringskonsept som gir akkurat det samme beskyttelsesnivå som varmforsinking (spenning på 1,04 volt). Zinga kan påføres med sprøytepistol og oppnår dermed den høye kvaliteten på belegget som kreves til industribruk. En annen veldig stor fordel er at påføringen alltid blir utført ved omgivelsestemperaturer, noe som helt utelukker forvrengning eller andre misdannelser. Malte toppstrøk Det er ikke nødvendig med etsgrunning eller andre

filmdannende kjemikalier før påføring av et toppstrøk over Zinga, f. eks. for å oppnå ønsket farge eller finish. Dette vil også utelukke at miljøinspektører kommer på besøk for å sjekke avløp og andre avfallsdeponier for eventuelt å finne uønskede eller ulovlige kjemikalier. Dette eliminerer samtidig kostnadene for avfallsinstallasjoner og deponering av nevnte kjemikalier. Dersom du ønsker en høyglanset overflate som for eksempel en tokomponent polyuretanakryl over Zingabelegget, er det faktisk ikke engang nødvendig med grunning. Ved bruk av lakk som dette, vil sinken normalt være herdet i løpet av rundt 10–15 minutter i løpet av de varme sommermånedene, og i løpet av rundt 4 timer vil det være fullt polymerisert og klart til å bli overmalt. Noen bedrifter trenger en raskere tørke- / overmalingssyklus og bruker infrarøde ovner der de kan påføre både sink og toppstrøk på under en time. Da er gjenstanden både fullt galvanisert og ferdig malt/ lakkert på under én time! Denne høyhastighetstørkingen og lakksyklusen kan oppnås ved å bruke enten standard mellombølge IRbehandling eller «katter» (katalytisk infrarød behandling), som er en ny metode på markedet. Når sinken er hard, skal det første strøket med polyuretan påføres som en lett «dis» på nøyaktig samme måte som man sprøytelakkerer en bil eller et fly. Dette forsegler sinken mens den trekker inn i alle områder av overflaten og forhindrer eventuell utgassing som igjen kan forårsake «knappenålshull». Dersom Zinga er tørket med infrarøde paneler eller

53


tørket i en gasspulverovn, vil det faktisk ikke resultere i utgassing, og dermed unngås slike problemer nesten helt. Krav for galvanisering. Det viktigste kravet til alle selskaper som ser på denne lønnsomme virksomheten, er muligheten til å utføre sandblåsing. Dette har flere fordeler, ikke minst fordi du slipper å frakte gjenstander til sandblåsing andre steder og dermed også kostnadene ved levering og henting av stålet. Du har full kontroll over sandblåserarbeidet, bruk av riktig type blåsemidler for å oppnå ønsket resultat, og full kontroll av resirkulering samt deponering av blåsemidler osv. Når dette anlegget er oppe og går, er galvaniseringsprosessen relativt enkel. Sinken kan påføres med vanlige luftfrie, elektrostatiske eller luftassisterte høytrykkssprøyter, og resultatet er en feilfri og glatt overflate. En fantastisk fordel med å bruke Zinga er at lakkeringsbedriften har full kontroll over sinktykkelsen og dermed i stor grad også beleggets levetid. I motsetning til ved varmgalvanisering, trenger du ikke å streve med stålet for dobbeldypping osv., men siden det er enkelt å påføre flere lag med sink til ønsket tykkelse er oppnådd. Og ved tynning av sink med 10–12 % er det lett å beskytte bilkarosserier med en finish så glatt som glass, og som ikke krever ytterligere forbehandling før påføring av 2K-grunning. Når Zinga brukes til galvanisering av innvendige overflater i drikkeflasker i ulegert stål, vanntanker og rørledninger, kreves det selvsagt ingen toppstrøk siden sink er sertifisert til BS6920 for drikkevannsbruk. Siden sink har en renhet på 99,996 % (medisinsk renhet) er det ingen andre stoffer som kan lekke ut i drikkevannet, og vannet alltid er rent. God ytelse ved lave temperaturer Dersom interiøret i et fryserom må galvaniseres på nytt, kommer ytterligere en unik kvalitet ved dette sinkbelegget til nytte. For det første sparer eieren av kjøleanlegget mye penger på at det ikke kreves «nedetid», siden det ikke er nødvendig å slå av kompressorene for kjølevæsken under 54 • Volt 1-2014

galvaniseringsprosessen. Dette fordi sink kan påføres ved normal frysetemperatur på rundt -8 °C. Faktisk kan sink brukes ned til -15 °C uten noen problem. For det andre, etter at metallkomponentene er høytrykkspylte, kan de slurryblåses med av en blanding av vann og garnet. Dette etterlater ingen støvpartikler, bare en fin tåke som legger seg i løpet av noen minutter. Grusen blir deretter samlet sammen og fjernet, slik at man kan starte påføringen av Zinga med rulle. Siden Zinga ikke er maling, betyr det at den heller ikke har overflatespenning tilsvarende det en maling har, og kan dermed påføres omgående på en sandblåst overflate med malerulle. På store flater vil en påføring med rulle gi nøyaktig samme utseendet som en sprayet finish. I et fryserom vil ett godt lag med sink ofte være tilstrekkelig til å bevare metallet i minst 20 år. Det vil tåle sammenstøt med tunge kjøttkroker og motstår temperaturer ned til -40 °C. Galvanisering av forskjellige metaller Zinga brukes til galvanisk beskyttelse av støpejern og stål, siden disse metalltypene av flere grunner normalt ikke kan nedsenkes i et varmgalvaniseringsbad. Zinga har blitt brukt til å beskytte båtskrog i aluminium og har til og med blitt brukt til å beskytte messingpropeller for å stoppe avsinking i messing der sinken i legeringen går i oppløsning for å beskytte det rustfrie stålet i propellakselen osv. samtidig som det resterende kobberet, som er naturlig mykt, begynner å gå i oppløsning. På bimetalliske sveiser der vanlig stål er sveiset på rustfritt 304 og 316, er Zinga blitt brukt som beskyttelse på samtlige metaller med det resultat at dette styrker likevekten av elektriske potensialer på de sammensveisede metallene. Zinga brukes også til å motvirke korrosjon av bimetaller der støpt stål er sveiset på vanlig stål, eller hvor det er mulighet for karbonflukt i en sveiset skjøt, slik at det dannes et karbonrikt, og derfor et mer anodisk (mer aktive), område enn i de tilstøtende områdene. Dette fører normalt til at de

anodiske områdene korroderer tidlig der hvor malingen brytes ned. Siden en meget høy andel av moderne fabrikksveising gjøres med MIG, er det avgjørende at sveisetråden inneholder mangan for å opprettholde stivheten ved mating av sveisetråden i vanlige sveiseprosesser. På stål som ikke er katodisk beskyttet, blir sveisestrengene automatisk mer aktiv (mer anodisk) enn de tilstøtende metallflatene og blir derfor det første stedet som blir angrepet av korrosjon i svært fuktig eller maritimt miljø. Ph-verdiene I motsetning til varmgalvanisering som har en pH-toleranse på pH 5 til pH 9, tåler ZINGA ofte pH 3,5 til pH 12,5 og er dermed et mer allsidig materiale til bruk i industrielle og maritime miljø. Det er viktig å vite at alle sinkbelegg kan bli angrepet fra begge ender av pH-skalaen. Det er derfor aldri anbefalt å bruke disse sinkbeleggene som beskyttelse av metall i tanker eller rørledninger for lagring eller fremføring av sterkt oksiderende syrer eller kraftige basekjemikalier. Sink må ikke engang brukes under belegg som vinylestere, fordi faren for utvikling av hydrogen alltid vil være til stede og dermed skape en viss gnistfare. Bakteriell beskyttelse Zinganisert stål forblir helt beskyttet mot korrosjon selv i sjøvann som er kraftig forurenset med anaerobe sulfatreduserende bakterier (selv med aggressive stammer som Vibrio desulfuricans). Dette fordi en kompleks rekke med kjemiske og biologiske reaksjoner i sink hindrer dannelsen av en riktig biofilm, som bakterier normalt trives og utvikler seg under. Hardføre mekaniske egenskaper Siden Zinga har en vridningsog utvidelseskoeffisient som er tre ganger så stor som vanlig karbonstål, vil metaller som er zinganisert på riktig måte, tåle mange harde fysiske påkjenninger. Dette er årsaken til at Zinga brukes i metall som kan være utsatt for sykliske vibrasjoner. Et varmgalvaniseringsbelegg er sammensatt av fire forskjellige lag: gamma, delta, ETA og zeta. Gammalaget som er nærmest ståloverflaten, er et

legeringslag av jern/sink. Over der er deltalaget som er en jern/ sink legering, deretter kommer et lag med zeta, som er en sink/ jern–legering, og det øverste eta-laget som består av ren sink. Gamma-laget kan være like hardt som 244 DPN (Diamand Point Number) mens stålunderlaget bare er 159 DPN. Derfor har stålet mer bevegelse enn sink og ved enkelte typer kompresjon eller forvrengning kan sinken løsne fra stålet. I likhet med termisk sprayet sink og forsinking danner ikke Zinga en legering med flere lag på samme måte som med varmgalvanisering. Zinga gir et rent sinkbelegg som fester seg til stålet først ved en mekanisk reaksjon, og som deretter raskt blir en elektrokjemisk forbindelse som også gir enorm skjærfasthet og strekkfasthet. Sinkpartiklene fester seg faktisk til metallet på et molekylært nivå, slik at zinganisert stål med tykkelse på opptil 40 mm kan etterformes uten problemer. Selv tykke armeringsjern som brukes i betong kan etterformes på stedet med hydraulisk bendeverktøy uten at fører til skade på sinkbelegget. Ved avrivningstester (vedhefttester) deler sinkbelegget seg alltid i det øverste laget, men løsner aldri fra overflaten på stålet, slik at stålet alltid vil være katodisk beskyttet. Svært ledende Zinga har en dielektrisk styrke på 135 kv/mm (ISO IEC 243/1) og en overflatemotstand på rundt 3–5 kO, noe som gjør det svært ledende. Den elektriske motstandsevnen er på 2 x 105 O, noe som gjør den ideell som jordingsbelegg innvendig i bryterpanel og store kontrollkonsoller. På utvendige overflater på rørledninger og tanker som inneholder brennbar petroleum, sprit eller lignende kan et sinklag fungere som et «jordingsteppe» for å hindre oppbygging av statisk elektrisitet i de varme, tørre månedene dermed redusere, om ikke fjerne helt antennelsesfaren. Sinkbelegget bør også påføres betongsokkelen på store tanker der forankringsboltene kan lede elektrisitet til jord, og det bør også omfatte jordingsstropper eller festepunkter på rørledninger. ■


Ja, vi er nok mer enn normalt opptatt av jobben...

JA!

Vi er nok mer enn normalt opptatt – God morgen, Kjære! av jobben vår.

Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektronikk og automatisering “på hjernen” og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Som leverandør av verdensledende elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for styring, kontroll og overvåking, har Elteco hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år.

Elteco as Floodmyrveien 24, Porsgrunn telefon 35 56 20 70 telefaks 35 56 20 99 firmapost@elteco.no - www.elteco.no

Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Vi gjør dette på den tradisjonelle måten: Hver dag går vi på jobben for å gi det beste vi har – til både etablerte og nye kunder.

Tung på fag, lett på tå!

Gifte annonse.indd 1

SKANDINAVIAS STØRSTE PRODUSENT AV FORDELINGSTRANSFORMATORER.

18.04.2013 12:32:51

TRANSFOMATORER OG NETTSTASJONER FOR DE STØRSTE OPPGAVENE

MØRE TRAFO AS N-6230 Sykkylven Tel. +47 70 24 61 00. www.moretrafo.no 4•9,;9(-6(:

WWW.MOREDESIGNTEAM.NO

VI LEVERER TRANSFORMATORER FRA 10 kVA TIL 4000 kVA

MER AV DET SOM TELLER 55


Nye produkter

Kortslutning og forsegling av kabelende

Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Den viktigste funksjonen er kortslutning som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår. KR beslaget slås på,enden av kabelen. Bruk hammer og hold godt tak i kabelen for mothold. Pass på at beslaget kortslutter alle faser og jord. Tre deretter endekoppen over KR beslaget og enden av kabelen. Endekoppen er laget i EPDM gummi og brukes for å beskytte samt tette KR beslag og kabelende mot forurensing og fuktighet. Den gir beskyttelse mot mekanisk påvirkning. Endekoppen krymper uten bruk av varme. Plassere koppen over KR beslaget og kabelenden, trekk så i spiralen. Hvis kabelen blir påsatt spenning, vil vernet løse ut momentant og en farlig hendelse blir avverget. Spenningsprøving av kabelen er en selvfølge før jord/ kortslutning av alle kabler. Forpakningen leveres med, KR kortslutter, montasjeinstruks, endekopp og klistremerke/merkeskilt. Dekker kabeldiameter fra 25mm2 til 240mm2. www.stansefabrikken.no, tlf. 45 86 59 40

ner med gass i væskeform, f. eks. LNG-anlegg. Med Swing 66 kan vi nå utnytte de tekniske fordelene til dette måleprinsippet også i disse applikasjonene, noe som igjen vil bidra til å øke driftssikkerheten. Siden måleprinsippet er så å si uavhengig av mediets egenskaper er det knapt noen begrensinger for bruksområdet. Dette måleprinsippet vil fungere pålitelig som nivåvakt også ved varierende egenskaper på mediet, f.eks. ved endring i egenvekt. Det er heller ikke behov for justering ved idriftsettelse. Swing 66 har også integrert selvovervåkningsfunksjoner som igjen kvalifiserer instrumentet for SIL2-applikasjoner. Swing 66 kan selvfølgelig leveres med de vanlige godkjenningene for bruk i eksplosjonsfarlige områder, f. eks. Atex og FM. Vi har også skipsgodkjenning så det er i praksis ingen begrensinger for hvor dette instrumentet kan benyttes. Swing 66 i standardversjon har 74 mm innstikkslengde, vi kan selvfølgelig også levere den i ønsket lengde opptil 3 meter. www.vega.com/en/Switching_ Vibration_Vibration_Level_ Switch_VEGASWING66.htm, tlf. 32 24 13 00

56 • Volt 1-2014

Montering av festemateriell

Carlo Gavazzi AS kompletterer sitt sortiment av Solid State Releer med sin effektregulator type RGCXP. RGCXP regulerer utgangen proporsjonalt med analogsignalet inn. Utgangen kan styres med fasesnitt eller tidssyklus som kobler inn lasten i sinuskurvens nullgjennomgang. Serien har også mulighet for mykstarterfunksjon som

riell ut i fra hva som skal settes opp og hvor det skal settes opp (vegg/tak). De produktene du bruker oftest kan du lagre lokalt i en egen liste. For de som ikke har med eg en pc, eller liknende på jobb, er denne appen veldig praktisk. De fleste har en smartmobil og ved hjelp av den kan de nå få rask og enkel informasjon om hva de skal bruke for en rask montering. Foruten den praktiske produktkatalogen inneholder appen også instruksjonsfilmer for hvordan metallklammerserien TFK Fastis og TPH pluggen skal brukes - begge to er nye innovasjoner fra Schneider Electric. TFK Fastis lanseres i 2014. Appen er også utrustet med et nyttig vater. Appen er naturligvis gratis og finnes både for iPhone og Androidmobiltelefoner under navnet Festemateriell i AppStore og Google Play. Se vedlagte pdf for QR-koder. www.schneider-electric.no, tlf. 07023 Industriell ruter

Proporsjonal regulator

Vibrerende nivåvakt for applikasjoner ned til -196°C

Den nye VEGASWING 66 har imponerende ytelsesevner: den gir deg pålitelig funksjonalitet ved temperaturer fra -196 til 450°C og trykk fra vakuum til 160 bar. Trykk og temperatur har tidligere vært en begrensende faktor, bl.a. i applikasjo-

strømbegrenser utgangen i startøyeblikket. Dette er gunstig for laster som har en høy startstrøm som infrarøde lamper/paneler etc. Effektregulatoren kan for enkel effektyring også styres vha. eksternt potmeter. Den har innebygget faseovervåkning både av tilførsel og last, samt kortslutningsovervåkning med alarmutgang. RGCXP har DIN-skinne feste for enkel montering. Maks belastning for RGC2P er 75A pr fase, og for RGC3P maks 65A pr fase ved 40°C omgivelsestemperatur. RGCXP er ideell for regulering av kjølevifter (med fasesnitt), eller ohmske laster som varmebatterier i ventilasjonsanlegg, infrarøde varmeelementer etc. (med tidssyklus). www.gavazzi.no, tlf. 35 93 08 00

For montøren på veien kommer nå en praktisk og brukervennlig nyhet – en produktkatalog i app-format. Appen Festemateriell fra Schneider Electric inneholder alle produktene fra firmaet innen området festemateriell. Appen Festemateriell inneholder alle produkter innen området festemateriell, inklusive bilder, tekniske data og el-nummer. Dessuten inneholder den en utvalgsguide, der montøren kan få hjelp til å velge rett festemate-

Red Lion Controls kunngjorde nylig et nytt tilskudd til sin kompakte alt-i-ett RAM 6000 serie industrielle rutere. RAM 6021 gjør det enkelt å koble seg til automasjons- eller produksjonsnettverk på en sikker og fleksibel måte via fjerntilkobling. Red Lions robuste RAM 6021 industrielle rutere er spesialbygd for ekstreme forhold og leverer den sikkerheten som kreves for å hindre uønsket inntrengning. Ved å legge til rette for kommunikasjon mellom lokale nett (LAN) og områdenett (WAN), gir RAM 6021 brukere muligheten til sømløst å koble seg til, overvåke og kontrollere maskiner og utstyr. Legg til robuste sikkerhetsfunksjoner, som inkluderer brannmur, NAT (Network Address Translation) og VPN-tilkoblinger, og RAM 6021 gir en kraftig alt-i-ettløsning som sømløst kobler seg


Nye produkter

til eksisterende Ethernet-infrastruktur, herunder automasjonsnettverk. RAM 6021 benytter samme grafiske web-grensesnitt, for enkel konfigurering, som resten av RAM 6000 serien. www.autic.no, tlf. 33 30 09 50

innkommende kretsbryter i distribusjonstavler eller utgående forsyningsbrytere i energidistributører hjelper med å spare plass. www.eaton.no, Tlf. 23 03 65 50 Problemfri kommunikasjon

Integrert sylinderlås for NZM kretsbryter

En sylinderlås er integrert på en plassbesparende måte inn i utslagsdrivet på vridehåndtaket og/eller på vridehåndtaket til dørkoplingen. Brukere kan nå raskt og enkelt låse kretsbrytere og belastningsbrytere i «AV»-stilling med en nøkkel og forsikre at bryterne er beskyttet mot at de blir feilaktig slått på igjen. Mekanisk låsing forhindrer påslåing av den gjeldende kretsbryteren og er derfor i henhold til frakoblingsreglene i IEC/EN 60947-1 når i «AV»stilling. Den har direkte innvirkning på den relevante bryteren igjennom den innebygde sylinderlåser i kombinasjon med de utprøvde vridehåndtakene og vridehåndtakene på dørkoblinger. Låsemekanismen er en enkel metode for å kunne jobbe sikkert på avslåtte maskiner og anlegg og for å sikkert sammenkoble flere brytere. Kretsbryteren må være av for å kunne låse systemet. Sikkerhetsnøkkelen kan også kun tas ut i «AV»-stilling. Leveransen inneholder en sikkerhetslås for hver boks med to samtidige låsenøkler i kombinasjon med et forhåndsmontert konstruksjonssett som består av et vridehåndtak eller et vridehåndtak for dørkopling og bryter. NZM-porteføljen inneholder fire brytere med en generell bryterkapasitet fra 25 kA for en liten underdistribusjon opp til 150 kA for omfattende høyenergianlegg. Det kompakte designet til den lille 160 A bryteren, som en primærbryter i maskinkontroller og som en

IP grensesnittet IPS/S2.1 og IP routeren IPR/S2.1 kan begge brukes som grensesnitt for å koble seg til KNX-anlegget med PC, smarttelefon og nettbrett via trådløs router. IPR/S2.1 kan i tillegg brukes som linje- og områdekobler istedet for vanlig linjekobler LK/S4.2. Område og hovedlinje kommuniserer ned til linjenivå via LAN (100MB), kommunikasjonen på en KNX-linje er på 9,6 kB. Produktene kan brukes i alle typer installasjoner i bolig, næringsbygg, skoler, omsorg osv. Programmering av KNX-anlegget fra PC kan også gjøres via IP-grensesnittene. Fordeler, problemfri kommunikasjon, kan brukes i alle typer installasjoner og kan kobles mot PC, nettbrett og smarttelefon. www.abb.no/automasjonsprodukter, tlf. 35 58 27 58 Acti 9 Smartlink

Ny kommunikasjonsmodul fra Schneider Electric gir minimal kabelføring, enkel og rask

installasjon samt full kommunikasjon mellom enheter i elektriske tavler. Løsningen er Acti 9 Smartlink, en ny modul som gjør det lettere enn noensinne å etablere full kommunikasjon mellom enhetene i hoved- og gruppetavler og det sentrale byggstyringssystemet. Smartlink er en kommunikasjonsmodul til montering i tavler, og del én av Acti 9-serien, den nye generasjonen DIN-skinnekomponenter fra Schneider Electric. Hver enkelt Acti 9-enhet, automatsikring, jordfeilbryter, relè, kontaktor eller måler med tilhørende hjelpekontakt forbindes til Smartlink-modulen med en prefabrikert kabel, og til slutt forbindes Smartlink til byggstyringssystemet med en enkel nettverkskabel. Når installasjonen kan overvåkes og styres sentralt via Smartlink, er det enkelt for den bygningsansvarlige å samle data om energiforbruk, såvel som standby-forbruk på hver enkelt kurs i installasjonen. Dessuten gjør overvåkningen det mulig å reagere raskere og mer presist på hendelser som utkoblinger og andre feil i store installasjoner. www.schneider-electric.no, tlf. 901 26 023 High Voltage Bridge

og menyer på stor LCD skjerm. Meget høy følsomhet med 5 µV. USB rapport mulighet. Skrittspennignsmetode for kappefeilsøking. Kappefeiltesting og forlokalisering integrert. Deteksjon og indikasjon ved feil oppkobling. Integrert utladning opptil 25 µF (dvs. kan teste svært lange kabellengder). Integrert oppladbart batteri. Kraftkabler kan ha et tverrsnitt fra 150 mm² til 1200 mm² og lengder kan være fra 500 meter og opp mot noen hundre kilometer. Maksimal kapasitans som HVB 10 kan lade ut er 25µF @ 10 kV, approximately 50 km @ 10 kV, approximately 200 km @ 5 kV. Hvorfor trenger vi en målebro når det finnes lysbuestabiliseringsmetoder som ARM, ARM Pluss, Decay etc? ARM og andre metoder for lysbuestabilisering og TDR (ekkometer) har begrenset rekkevidde og fungerer ikke alltid på lange kabelengder (4-5 km og oppover...). ARM og andre metoder for lysbuestabilisering og TDR (ekkometer) fungerer ikke alltid hvis man har ekstremt høyohmige kabelfeil. ARM og andre metoder for lysbuestabilisering og TDR (ekkometer) er påvirket av impedanseendringer langs kabelen (skjøter, ulike kabeltyper skjøtt sammen etc.). Målebro er ikke påvirket slik av impedanse eller lengde. Målebro virker så lenge kabelen og feilstedet er innenfor spesifike parametere. www.sebanor.no, tlf. 22 28 00 40 Måleverdiomformere konfigureres enkelt med PC’en

HVB 10 benyttes til forlokalisering av høyohmige kabelfeil mellom leder-til-leder og leder-til-skjerm. I tillegg har HVB 10 innebygget funksjonaliteten til MFM 10 kappefeilinstrumentet slik at det også kan benyttest til kappefeiltesting, forlokalisering av kappefeil og etterlokalisering av kappefeil med ESG NT. HVB 10 spesielle fordeler: Automatisk test sekvenser og kun en tilkoblingskabel. Bi-polar forlokaliseringsteknologi for eliminering av forstyrrelser. Meget enkel betjening med en-knapp jogdial kontroll

Detekter, konfigurer og visualiser: Den nye softwaren er et brukervennlig og effektivt alternativ til konfigurering via DIP-switcher. Softwaren gjennkjenner automatisk måleverdiomformeren den kobles til og gir et enkelt og oversiktlig grafisk skjermbilde på PC’en. 57


Nye produkter

Med et enkelt tastetrykk kan data leses ut, endres og lastes tilbake. I tillegg blir prosessdata presentert som en trendkurve. Alle parametere kan lagres og hurtig kopieres til andre enheter av samme type som skal ha samme konfigurering. Alle parametere kan også gjøres klar i offlinemodus, for eksempel på kontoret, og deretter lastes ned når man kommer på stedet. Kommunikasjonen mellom PC og måleverdiomformeren kan gjøres via en USB-kabel eller trådløst via et Bluetooth adapter (også via App for android). www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Full fleksibilitet med modulære tomme kapslinger

Alle dører er åpne for egne elektronikkløsninger med WAGO sin nye modulære kapslinger serie 2857. Når standard løsninger ikke finnes blir det nødvendig med egne skreddersydde løsninger. Derfor har WAGO utviklet nye modulære kapslinger for montasje på 35 mm DIN skinne. De leveres i 12,5 eller 22,5 mm bredde og tilkoblinger på begge sider og inntil 3 nivåer. På hvert tilkoblingsnivå kan du velge mellom pluggbar klemme, fastmontert klemme eller tomme plasser. Takket være WAGO sitt velkjente fjærklemmer kan en-ledere eller fintrådede ledere med endehylse plugges direkte inn uten verktøy. Tverrsnitt inntil 2,5 mm. Det tilbys ferdige laskeskinner som hurtig og enkelt plugges inn. Kapslingen leveres ferdig montert, det er kun å montere inn ditt eget printkort og snappe på endeplaten. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 58 • Volt 1-2014

Måleverdiomformere

WAGO har igjen satt standarden for brukervennlighet, fleksibilitet og kompatibilitet i interface elektronikk med den nye serie 2857. Den nye serie 2857 måleverdiomformere og galvaniske skiller (4kV) er designet med et felles design som også er kompatibelt med bestående serie 857. Takket være fjærtilkobling er det svært hurtig og enkelt med pluggbar lasking av strømforsyning, uansett bredde. Brukeren kan velge mellom flere måter å konfigurere måleverdiomformerene: Via DIP-switcher, PC-software, en App eller via det nye lille pluggbare operatørpanelet. Med operatørpanelet er det også enkelt å kopiere konfigurasjonen fra en måleverdiomformer til en annen. Det kan legges inn passord for beskyttelse mot utilsiktet tilgang eller manipulering. I starten kommer serie 2857 med en strømtrafo AC/DC 100A til analogverdi mA/V, et rent galvanisk skille og en grenseverdibryter for temperaturfølere, potensiometere og motstand. Serie 2857 er for omgivelsestemperatur -25 til 70°C. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Varsling og overvåking

Logging av temperatur og fuktighet over trådløst nettverk. Alarm og varsling ved brukerbestemte grenseverdier Meget brukervennlig betjening via GRATIS windows programvare. LCD display på hver logger for on-site avlesning. Robust design og oppladbart batteri

med lang driftstid. Enkelt å utplassere hvor man ønsker. Nå i salg fra firmaet NOVTECH med lokalt lager i Sarpsborg. GRATIS programvare for enkelt oppsett og kommunikasjon med alle WiFi loggerne utplassert. Velg mellom kombinert temperatur og fuktighetssensor, kun temperatur sensor, temperatursensor med ekstern probe, temperatursensor med thermocouple sensor, ekstern alarm enhet eller sensorer med ekstra høy nøyaktighet. www.novtech.no, tlf. 466 98 477 Robust medieomformer for energiteknikk

Phoenix Contact utvider sin produktportefølje for Industrial Ethernet for bruk innen energiteknikk: I det robuste metallhuset oppfyller den nye glassfibermedieomformeren FL MC 2000E LC strenge miljøkrav. Den gode EMCkompatibiliteten åpner for bruk i koblingsanlegg som krever godkjennelser for IEC 61850-3 eller IEEE 1613. Enheten er utstyrt med redundante tilkoblinger for spenningsforsyning for 24 og 48 V DC. Det utvidede temperaturområdet på -40 til +75℃ gjør enhetene egnet til mange bruksområder. Dataoverføringen via optiske fibre optimaliserer bruk sammen med Ethernet med hensyn til yteevne og overføringssikkerhet. Ved hjelp av multimodusglassfiberkabler dekkes avstander på ni kilometer. Ved siden av mange forskjellige diagnostikkdioder har medieomformerne funksjonen LFP (Link Fault Pass Through). Disse sørger for en permanent og gjennomgående overvåking av forbindelsen. Utover dette gir Ethernet-driftsmodus Pass Through forsinkelser på kun 700 ns. Dermed kan medieomformeren også benyttes i

tidskritiske applikasjoner som Profinet, Powerlink og Sercos lll. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00 Kontaktutvidelse med stort spenningsområde

Med kontaktutvidelsesenheten PSR-URM4 42-230V fra Phoenix Contact kan sikkerhetsrelaterte signaler behandles videre som potensialfrie kontakter for et inngangsspenningsområde på 42 til 230 V AC/DC. I forbindelse med passende basisenhet PSR ESAM 4 kan man slik sette opp sikkerhetsrelevante kretser opptil PLe eller SIL 3. Enheten kan også benyttes for applikasjoner i fyringsanlegg i henhold til EN 50156. Kontaktutvidelsesenheten supplerer porteføljen med PSR-sikkerhetsreleer fra sortimentet til Phoenix Contact. Ved siden av basisenhetene PSR-ESAM4, som allerede finnes i forskjellige spenningsvarianter, avrunder de nye enhetene nå også bruksområdet for nominell spenning over 24 V. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00 Ny sterkstrømsgjennomføringsrekkeklemme

Den nye sterkstrømsgjennomføringsrekkeklemmen PWO 16-POT fra Phoenix Contact er en støpeklemme med push-intilkobling. Den består av en ytterdel og en innerdel som festes til hverandre gjennom


Nye produkter

skapveggen, uten bruk av verktøy. På ytterdelen kobles lederen til via en push-in-fjær i en vinkel på 45 grader, innvendig via en rett ringkabelskotilkobling. Sterkstrømsgjennomføringsrekkeklemmen er designet for strøm opptil 76 A og spenning på 1000 V. Til tross for en kompakt byggstørrelse når klemmene i støpt tilstand eller ved bruk av egnede avstandsplater ubegrenset 600 V UL-godkjennelse i henhold til UL 1059. Push-in-fjæren gir en rask tilkobling av ledere i tverrsnittsområdet 1,5 til 16 mm², uten bruk av verktøy. Entrådede ledere og ledere med endehylse føres helt enkelt inn i klemstedet og presses der mot strømbjelken av fjæren. Ved tilkobling av fintrådede ledere uten endehylse åpnes klemmen ved hjelp av en vanlig skru­trekker. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00

Tidsreleer – med kun 6mm bredde

jumpere som plugges inn, dvs. ingen kabler som skal kuttes, avisoleres osv. Avhengig av type dekkes tidområdene fra 0,01 sek. til 100 timer. Dette stilles inn ved bruk av DIP-switcher og potensiometer/teach-in bryter. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Elektroniske sikringer for 24VDC

Med 5 nye tidsreleer dekker WAGO alle de mest brukte tidsfunksjonene, og med en bredde på kun 6 mm tar de svært liten plass i styreskapet. Alle tidsreleene er utrustet med WAGO sin velkjent fjærklemmer CAGE CLAMPS som sikrer en hurtig og pålitelig tilkobling. I tillegg er det svært enkelt og hurtig å laske med

Utfordringen i industrielle anlegg er å oppnå en hurtig utkobling av den kursen som har en feil slik at ikke hele strømforsyningen går ned. Dette er noe som ofte er

vanskelig å realisere med automatsikringer uten å benytte strømforsyninger med ekstra boost funksjon. De nye elektroniske sikringene garanterer en slik hurtig utkobling uten strømforsyninger med ekstra boost, og gir for eksempel en hurtig nøytralisering av jordfeil, ref. EN60204. De er også et godt valg der det er lange kabellengder eller små kabeltverrsnitt slik at boost funksjonalitet er lite egnet. De kan nå leveres med 2, 4 eller 8 utganger med strømområder 0,5 til 6A, 1 til 6A eller 2 til 10A. Enhetene med 2 eller 4 utganger er kun 42mm brede, mens de med 8 utganger er kun 45mm brede. Utganger som har løst ut kan resettes med et eksternt signal. På samme måten kan også kurser slås av eller på som et elektronisk rele. Dette kan også skje via kommunikasjon med et PLS-system. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50

amokabel er et skandinavisk kabelkonsern med tre selskaper : amo kraftkabel AB– amo spesialkabel AB – amo installsjonskabel AB som produserer ulike typer av liner, kabler og forbrukerrettet installasjonsmateriell. Konsernet er privateid og har ca. 115 medarbeidere i fem forskjellige land og hadde i 2012 en omsetning på ca. 650 millioner kroner. Konsernet har også salg og energiproduserende selskaper­både i Sverige og Norge.

Din spesialleverandør: • BLL / BLX liner • Al liner-FeAl liner • Farget/mattet liner • Fettet line og spesial line • Kopperline • EX-D

• Bardunwire • Stålstolper 1-420 kV • Spiralarmaturer • Flymarkører • Bardunmarkører • Trafoklemmer

amo kraftkabel AS hovedkontor: Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik +47 9483 0003 amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor: Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm +47 4507 1440 59


Nytt fra bra nsjen Morten Rognan er ansatt som produktsupport ved Phoenix Contact AS i Oslo. Han er utdannet Automatiker og har tidligere jobbet som servicetekniker i Swisslog, automatiker i Goodtech Environment, og det som i dag heter CTM Lyng som produktansvarlig for smarthus. Rognan har fra nevnte arbeidsgivere variert erfaring innenfor prosess, elektromekanikk og elektronikk. Phoenix Contact konsernet ble grunnlagt i Tyskland i 1923 og er i dag markedsledende med ca 13000 ansatte i mer enn 50 land. Virksomheten i Norge ble etablert i 1987. Hovedkontoret ligger på Furuset i Oslo med to regionale salgskontorer. Selskapet har totalt 31 ansatte.

Erik Sandsdalen tiltrer som daglig leder i Last Mile Communication AS. Sandsdalen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Miros AS og har ledet dette selskapet i 18 år. Last Mile Communication AS er Skandinavias ledende leverandør av robuste og spesialtilpassede datakommunikasjons- og videoløsninger for alle industrielle miljøer på land og til havs. Vi skal videreutvikle selskapets produkter og tjenester og fortsatt være ledende i utviklingen av industrielle kommunikasjonsløsninger kommenterer Erik Sandsdalen. Last Mile Communication AS leverer sine løsninger hovedsakelig gjennom autoriserte kompetansepartnere. Leveranseområdene er maritim sektor, vann & avløp, samferdsel, olje & gass, kraft og andre bransjer som stiller de særlige krav til kvalitet, stabilitet og sikkerhet.

Elisabeth Vike Vardheim blir konserndirektør for Bygg og anlegg, Elisabeth er i dag direktør for prosjekteierenheten i divisjonen for nettutbygging. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI og har mange års ledererfaring fra kommunesektoren innenfor ulike fagområder og prosjekt samt erfaring fra byggherreorganisasjonen for LillehammerOL. Hun har arbeidet i Statnett siden 2007. Ansettelsene av Vardheim er en del av omorganiseringen av Statnett for å møte de viktige utfordringene organisasjonen står overfor. Statnett skal i den neste tiårsperioden investere for mellom fem og sju milliarder kroner hvert år. Foto: Vike Vardheim/Statnett.

Bente Monica Haaland blir konserndirektør for Strategi og kommunikasjon. Bente er i dag direktør og avdelingsleder for analyse i divisjonen for nettdrift og er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Aberdeen og har en mastergrad innen ledelse fra BI. Hun har tidligere arbeidet i Statkraft og Eclipse Energy Group. Hun har arbeidet i Statnett fra 1993 til 2005 og nå siden 2010. Ansettelsene av Haaland er en del av omorganiseringen av Statnett for å møte de viktige utfordringene organisasjonen står overfor. Foto: Julie Evensen/Statnett.

Rolf Iver Mytting Hagemoen er fra 1. april 2014 ansatt som ny daglig leder i NOVAP. Hagemoen er utdannet Cand. Scient. i biologi ved Universitetet i Oslo og kommer fra Bellona hvor han i mange år har hatt ansvar for Bellonas samarbeidsprogram innen energi, klima og bygg. NOVAP skal øke aktivitetsnivået og i Rolf Iver har vi funnet en tydelig talsperson for foreningen, sier Gunnar Solem, styreleder i NOVAP. -Hans lange erfaring med relasjonsbygging og påvirkningsarbeid vil være en styrke i forbindelse med vårt utstrakte samarbeid med andre organisasjoner og gjennom vårt arbeid mot media, forbrukere, politikere og myndigheter. Det er i dag ca. 750.000 installerte varmepumper i Norge og vi forventer en fortsatt sterk vekst for varmepumpebransjen.

Gunnar G. Løvås blir assisterende jernbanedirektør. Konserndirektør Gunnar G. Løvås slutter i Statnett for å begynne i ny stilling som assisterende jernbanedirektør. Løvås blir nestleder i Jernbaneverket og får ansvar for planlegging og utbygging av de store jernbaneprosjektene i tiden framover. Løvås begynner i sin nye stilling senest 1. mars. –Jeg har hatt snart 20 fantastiske år i Statnett. Sammen med gode kolleger har jeg fått lov til å prege utviklingen av kraftsektoren i mange år, det var derfor ikke lett å bestemme seg for å takke ja til en ny utfordring. Samtidig var det umulig å si nei til en slik jobb. Mulighetene er mange og jeg gleder meg til å være med på å skape, formidle og realisere visjonen om framtidens transportløsninger, sier Løvås.

Stein Klevan begynte som fagsjef med ansvar for fag­området EKOM hos NEK 1. januar. Han har siden 1986 hatt ulike nasjonale og internasjonale posisjoner innen dette fagområdet. Stein Klevan har en M.Sc innen teknisk kybernetikk og prosjektledelse. Han har arbeidet med teknisk ledelse, undervisning, salg, prosjektstyring, personalansvar, normarbeid og kvalitetssikring innenfor faget EKOM. Han har også skrevet flere lærebøker innen temaet fiberoptikk.

60 • Volt 1-2014

Klevan har bl.a erfaring som fagsjef hos Vestfold Contracting as, fagsjef hos Norges Elektroentreprenørforbund NELFO og produkt/ markedsansvarlig hos Thorsman AS. Thorsman er en anerkjent produsent/leverandør av elektroteknisk materiell. Han har siden slutten av 80-tallet vært medlem av NEKs komitearbeid innen sikkerhet/alarm og data/telekommunikasjon. Stein Klevan har siden tidlig 2000 drevet «management for hire» fra eget selskap og hatt ansvar for en rekke utviklingsprosjekter innen ny teknologi i ulike bedrifter. Han har også hatt ansvar på en rekke av fagskolene i Norge med tilrettelegging og undervisning av autorisasjonskurs innen EKOM. Klevan vil ha spesielt ansvar for å følge opp normkomiteer innen fagfeltet EKOM.


AMS -­‐  Smarte  Nett  

Styr Smarte  Nett  med  EL-­‐tjeneste  sine  UNI  skap  for  nettanalyse  og   måling   Direkte  avlesning  -­‐   uten  Nettnytte   GPRS-­‐Radio  

Jordfeil i   hus  

Driftssentral

GPRS  –  Fiber  

Kabel –  Fiber  -­‐  EX  

GPRS –  Fiber  -­‐  kabel  

Nullpunktsikring

Jordfeilovervåking

UNI-­‐Måleskap med:   Antenne,   Målekonsentrator,   kommunikasjon   Fjernstyring  og   overvåking  av   bryter  

Overvåking av   transformator  

-­‐Forbruk -­‐Spenning   Strøm   Oljetemperatur  


Messeoversikt Februar - april 2014

Mai - juni 2014

26. – 28. februar 2014 World Smart Energy Week 2014 Tokyo Big Sight, Japan, Reed Exhibition, www.wsew.jp/en/Home/

13. – 15. mai 2014 EXPOPOWER, International Power Industry Fair, Poznan, Poland, www.expopower.pl/en/

3. – 5. mars 2014 PTK, Produksjonsteknisk Konferanse Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, www.energinorge.no/kalender/

20 – 22. mai 2014 sps/ipc/drives, Parma Quartiere Fieristico, Italia, www.sps-italia.net/en/inside.asp

11. – 12 mars 2014 Power & Electricity World Africa Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Afrika, www.terrapinn. com/exhibition/power-electricity-world-africa/index.stm

2. – 5. juni 2014 ELIADEN Norges Varemesse, Lillestrøm, www.eliaden.no

11. – 13. mars 2014 emv, International Exhibition with Conference on Electromagnetic Compatibility (EMC) Düsseldorf, www.mesago.de/en/EMV/For_journalists/Welcome/index.htm 18. – 20. mars 2014 Småkraftdagane 2014 Rica Hell på Vernes, http://kraftverk.net/visside.php?id=11 18. – 20. mars 2014 ENEX, 17. International Power Industry Fair, Kielce Trade Fairs, Poland, www.targikielce.pl/index.html?k=enex_ en&s=index 18. – 20. mars 2014 ENEX New Energy, 12Fair of Renewable Sources of Energy, Kielce Trade Fairs, Poland, www.targikielce.pl/index.html?k=enex_ne_ en&s=index 25. – 27. mars 2014 Energy Storage Messe Düsseldorf, Tyskland, www.energy-storage-online.de/ 8. – 10. april 2014 China Power 2014, The China International Electric Power & Electric Engineering Technology Exhibition Shanghai New International Expo Center, www.epower-china.cn/en/ 7. – 11. april 2014 Hannover Messe Hannover, Tyskland, www.hannovermesse.de/home 7. – 11. april 2014 Tube Messe Düsseldorf, Tyskland, www.tube.de 7. – 11. april 2014 Wire Messe Düsseldorf, Tyskland, www.wire.de

1. – 5. september 2014 EnergiForum 2014 Namsos, kontakt, Lisbeth Bråstad, tlf. 920 85 583 16. - 18. september 2014 Energetab 2014, 27th Bielsko-Biala International Power Industry Fair, Polen www.ziad.bielsko.pl/energetab/english/ 23. – 26. september 2014 WindEnergy Hamburg Messe www.windenergyhamburg.com 25. – 28. september 2014 ELEX, Electricity materials & equipment, electricity transmission & distribution fair Istanbul Expo Center, www.elexfuari.com/?lang=1 21. – 23. oktober 2014 eCar Tec Messe München, Tyskland, www.messen.de/de/12353/in/München/eCarTec/info.html 2. – 6. november 2014 interclima+elec Paris Nord Villepinte, www.interclimaelec.com/ 10. - 11. juni 2015 REN Metodedager 2015 Drammen Travbane, www.ren.no


3. - 5. mars 2014 www.energinorge .no/PTK

Kunnskap om kraft

Produksjonsteknisk konferanse (PTK) Energi Norges årlige forum for utveksling av driftserfaring, nyvinninger og teknologi. Fra årets program: • Hva påvirker kraftprisen i Norden frem mot 2024 • Hvordan påvirker kjøremønster slitasje og aldring i kraftverk • Optimal drift av vannveiene • Nye metoder for regulering av vannkraftanlegg • Økning av generatorens ytelse • HMS og hendelser • Kraftprosjekt i Norge og utlandet For deg som planlegger, tilrettelegger eller arbeider med drift og vedlikehold av kraftverk.

www.energinorge.no/PTK


Returadresse: Volt Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Service på generator og turbin Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, både for nyanlegg og moderniseringer, herunder også service. Voith Hydro Sarpsborg AS har ansvaret for å betjene det norske vannkraftmarke­ det for revisjon av generator og mindre turbinprosjekter. • Alle typer generatorer • Alle typer turbiner • Viklingsproduksjon

Vi har en stab av dyktige montører og ingeniører klare til å handtere ditt revi­ sjonsprosjekt. Ta kontakt for alle behov fra inspeksjoner, hjelp med budsjettering til gjennomføring. For komplekse turbin­ prosjekter samarbeider vi med Voith Hydro AS i Oslo/Trondheim. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 907 59 092, Pål H. Torp Epost: pal.torp@voith.com

B-Economique

Volt 1 2014 web  
Volt 1 2014 web  
Advertisement