Page 1

www.voltmag.no Mai 2016 • nr. 3 • 13 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

ECOHZ

Norge burde vært et ­kraftsentrum næringsmessig Les også:

Mulig å bli plusskunde i boligselskap • Skal levere høytrykksteknologi til Bolivia • Norges største vindturbiner Skagerak Elektro AS endrer navn til Laugstol AS • Seminarer og Brukersamling hos Maxeta • Den største møteplassen Beckhoff Automation er i vinden • Otera signerer med Statens vegvesen • Vil ha flere aktører i komposittsegmentet Fornyet galvanisering redder høyspentmaster over hele verden • Polens største produsent av lav og mellomspennings bryteranlegg • Med ny målebil fra BAUR • Kjent i bransjen // Steinar Antonsen

Volt 3 - 2016  
Volt 3 - 2016  
Advertisement