Page 1

www.voltmag.no

Juni 2013 • nr. 3 • 10 årgang

kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

Simulerer ”Dagmar” før ”Dagmar” kommer Les også:

Nytt stort vannkraftverk settes i drift • Effektiviserer norsk bilinnredningsproduksjon • Fikk teknologipris for Onboard DC Grid Flow gjør det enklere • Gjør fremskritt med Skarfjell • Hjelper med å forbedre nettpålitelighet • Kraftutstyr passerer fiskeeksport Mer energieffektive bygninger med nye energimålere • Satser på flerdobling i offshore-markedet • Skal gjøre våre kunder bedre Grønn teknologi i kraftig vekst • Polaris Ranger • Rejlers kjøper Omega Elkraft AS • Småkraftkontrakt med Eidefoss • Varanger Kraft og Troms Kraft i strategisk samarbeid • Tilstandskontroll i sterk vekst • Velger IT-løsninger fra Ventyx for smarte strømnett i Sverige • Ventyx gir Skagerak Energi full kontroll • Vinner vindkontrakt i Finnmark • Tester og finner feilen


En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kV kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: www.ensto.no

Norsk teknisk Porselen as Trosvikstranda 46-48 P.o boks 188 N-1601 Fredrikstad

tel: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no www.ntp-as.no


s. 18 - 19 Velger IT-løsninger fra Ventyx for smarte strømnett i Sverige

Varsler konsekvensen av vær I disse dager driftsettes verdens første online risikosimulator av kraftsystemet hos Statnett. Simuleringsverktøyet Promaps Online er en pilot som er installert hos Statnett og tilkoblet driftssentralen og skal motta live data. Piloten som skal testes ut har til hensikt å kunne beregne risiko for de kommende 12 timer gjennom planlegging av driften i sanntid. Dette skal muliggjøre for netteier å gjøre proaktive tiltak i nettet før noe har skjedd, i motsetning til i dag hvor reaktive handlinger er normen. Vi hadde stormen ”Dagmar” som ødela veldig mye i Gardermoenområdet og i Akershus. Bare i Akershus hadde nettselskapet ca 120 brudd. Disse var noen av de verste hendelsene som de har opplevd og etter slike hendelser er det mange som må svare litt for hvorfor de ikke var godt nok forberedt samt hva kan de gjøre annerledes ved neste gang en slik type vær inntreffer. Dette gjelder ikke bare når det er ekstremvær for været behøver ikke være ekstremt for å forårsake skade. I tillegg er dette en utvikling i værindustrien. Man varsler ikke bare været lenger, men man varsler også konsekvensen av vær. –Første gangen hadde vi mange ideer og en av alle ideene var Promaps, sier Arne Brufladt Svendsen i Goodtech. Vi har utviklet programmet ved hjelp av kunder. Kunder som Statoil, Statnett, Landsnet på Island og National Grid i UK. Nå er programmet oppe i dette kvartalet med hele Norge som skal beregne hele Norge online på Statnetts driftssentral i Oslo. Tørris Digernes er pådriveren bak metoden og han løste en begrensning tilknyttet Markovmodellen – et problem som lenge hadde stått uløst før Tørris løste dette for flere år siden. Tørris gjorde det mulig å regne på egenskapene på små system også for store system. Den matematiske løsningen inngår i risikosimuleringsprogrammet Promaps. Programmet har hvert utviklet gjennom kundeprosjekt, hvor Tørris har vært ansvarlig for matematikkutvikling og implementering i programmet. Yngve Aabø har vært ansvarlig for at behovene i kraftsystemet blir inkludert sammen med markedsstrategi, og Arne Brufladt Svendsen har vært prosjektleder og stått for gjennomføringen. God sommer Tor Bergersen

s.30 - 31 Lyn Elektro

s.38 - 41 Simulerer ”Dagmar” før ”Dagmar” kommer

Grønn teknologi i kraftig vekst s.4 Rejlers kjøper Omega Elkraft AS s.4 Henter bransjeprofil s.6 Polaris Ranger s.6 Lader elbuss på 15 sekunder s.8 Varanger Kraft og Troms Kraft i strategisk samarbeid s.8 Gode resultat og spennende fiberfremtid s.10 Hjelper med å forbedre nettpålitelighet s.12 Nytt stort vannkraftverk settes i drift s.14 - 15 Gjør fremskritt med Skarfjell s.16 30 år med spinning s.20 - 21 Mer energieffektive bygninger med nye energimålere s.22 Ventyx gir Skagerak Energi full kontroll s.22 Effektiviserer norsk bilinnredningsproduksjon s.24 - 25 Kraftutstyr passerer fiskeeksport s.26 Wintershall s.28 - 29 Tysk-Norsk energisamarbeid utvides s.28 Skal fortsette å vokse s.30 -31 Sammen om WindEnergy Hamburg s.32 Vinner ­vindkontrakt i Finnmark s.42 - 43 Flow gjør det enklere s.44 Skal gjøre våre kunder bedre s.46 - 47 Store administrative besparelser s.48 - 49 Styrer hotellets energiforbruk i bookingsystemet s.50 - 51 Nytt overvåkings sytem til Nornett AS s.51 Satser på flerdobling i offshore-markedet s.52 Tilstandskontroll i sterk vekst s.54 Småkraftkontrakt med Eidefoss s.54 Samarbeider om Schizophyllan s.55 Tester og finner feilen s.56 - 57 Produktnyheter s.58 - 64 Messeoversikt s.62

www.voltmag.no

Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no

Grafisk formgiver: Publitek

Neste utgave: Uke 35 Materiellfrist: 9. august 2013

Trykk: TS trykk AS

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk.

M

1

Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Forside: StormGeo, foto: Erik-Kolstad

Ø M ER KE T ILJ

16

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07

Spesialmedarbeidere: Magne Skåltveit Rolf Solheim

24

Nr 3 2013.10. årgang ISSN - 1503-8246

7 TR YKKERI

Samarbeidende foreninger NORWEA - interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no

Abonnement: Årsabonnement kr 489,Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Grønn teknologi i kraftig vekst Elektrobedriften Proxll økte i fjor omsetningen med 24 prosent, til vel 216 millioner kroner. Resultatmessig ga dette et overskudd på 12 millioner. Den kraftigste veksten kom innen sporvekselvarme for jernbane og ladestasjoner for elbiler. Bedriftens industriavdeling, som blant annet leverer varmeelementer til Jernbaneverkets sporvekslere, var den som opplevde den kraftigste veksten. Innenfor vår avdeling for samferdsel har vi også hatt en klart positiv utvikling. Prosjekter i forbindelse med utbygging og vedlikehold av betalbar vei, har vært viktige for oss, og styres nå via vårt kontrollsenter ved kontoret på Helsfyr. CO2 reduserende tiltak Et annet satsningsområde som bør fremheves er leveranser knyttet til CO2 reduserende tiltak som ladestasjoner til elbiler og strømregulerende løsninger for gatebelysning. Her vil jeg trekke frem Oslo kommune som en viktig pådriver og samarbeidspartner, sier administrerende direktør Geir Kvifte. Verktøy og sikkerhet –Våre øvrige avdelinger, sikkerhet og verktøy, har levert gode resultat, og har gjennom året

lansert en rekke nye innovative produkter med en klar miljøprofil. Gode eksempler på dette er vår bevisste satsing på LED lys i nød- og ledelysarmaturer, samt elektriske verktøy fra Panasonic som gir mindre belastninger for arbeidsmiljøet og lavt strømforbruk gjennom ny batteriteknologi, oppsummerer Kvifte. –Imidlertid er vi i en globalisert verden og konkurransen fra store utenlandske aktører er stor. Vi ser at i de fleste tilfellene er det prisen som veier tyngst når blant annet offentlige oppdrag skal tildeles. Det hindrer nyutvikling og gir negative konsekvenser i form av pressede priser og manglende kontinuitet på leverandørsiden. Proxll ønsker i større grad å kunne ta del i disse prosjektene for å sikre utvikling av løsninger, verdiskaping og vekst, avslutter Geir Kvifte. ■

Proxll AS er én av Norges ledende leverandører av sikkerhetsprodukter og elektrovarme- og trafikkløsninger til bygg-, industri- og samferdselssektoren, samt av verktøy for det profesjonelle markedet. Virksomheten er basert på å levere miljøvennlige, smarte og kostnadseffektive løsninger til kunder. Proxll AS har i dag 63 ansatte og en omsetning på 216 millioner kroner. I 2010 feiret Proxll AS 100-årsjubileum.

CO² fri ferdsel er viktig for administrerende direktør i Proxll, Geir Kvifte.

Rejlers kjøper Omega Elkraft AS Rejlers har inngått avtale om kjøp av Omega Elkraft AS. Med dette oppkjøpet vil Rejlers styrke sin posisjon som en ledende aktør innen energi- og elteknikk i Norge ytterligere. Omega Elkraft er et av Norges største uavhengige rådgivningsselskaper innen elkraftsektoren. Omega Elkraft er et veldrevet selskap med dyktige medarbeidere og selskapet er en profesjonell tjenestetilbyder til eiere og operatører av elkrafttekniske anlegg i produksjon, distribusjon og transmisjon. Omega Elkraft har store og små oppdrag for nettselskaper, offentlig forvaltning og kollektivtransport, kraftprodusenter og private aktører i markedet. Omega Elkraft hadde i 2012 en omsetning på 39 millioner kroner fordelt på 36 ansatte. 4 • Volt 3-2013

Alt ligger til rette for en betydelig vekst innen dette rådgivningsområdet og jeg er sikker på at Rejlers har den tyngden og posisjonen som skal til for å bli ledende i Norge, sier daglig leder i Omega Elkraft Knut Darre Christiansen. Rejlers arbeider innen bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur. –Vi har bredde, spisskompetanse og gjennom vårt oppkjøp av Omega Elkraft vil vi styrke vår posisjon innen elkraftsektoren i Norge ytterligere sier Eva Nygren, konsernsjef i Rejlers.

Rejlers vokser raskt og er et av Nordens største selskaper med rådgivende ingeniører innen sine valgte fagområder. Rejlers har over 1 500 medarbeidere fordelt på drøye 70 kontorer i Sverige, Finland, Norge og Russland. I fjor omsatte Rejlers for 1,2 milliarder kroner.


Henter bransjeprofil Infratek henter bransjeprofil innen høysikkerhet for å styrke satsingen på storkundemarkedet innen olje-, gass-, og energisektoren. Infratek har engasjert den svenske bransjeprofilen Robert Jansson, og vil med dette forsterke selskapets nordiske posisjon innen høysikkerhet. Jansson hentes inn for å ta et spesielt ansvar for salgsarbeidet mot storkundesegmentet innen høysikkerhet i Norden. Infratek leverer komplekse integrerte sikkerhetssystemer som er skreddersydd etter kunders behov i det nordiske markedet. Dette er integrerte høysikkerhetsløsninger innen hovedsegmentene; energi, olje, gass, transport og helse. Infratek leverer også systemer globalt for storkunder innen olje- og gassektoren. –Med en bransjeprofil som Jansson på laget tar vi ytterligere et skritt i retning med å etablere flere storkunder innen høysikkerhet i Norden, sier Espen Thorgersen, salgsdirektør for høysikkerhet i Infratek.

Robert Jansson har bakgrunn fra HID Global hvor han blant annet har vært Salgssjef med ansvar for det Nordiske markedet, samt vært ansvarlig for de 150 største kunden og konsulentene i Storbritannia, Nederland og i Norden. –Med hans erfaring og kompetanse styrker vi det nordiske salgsarbeidet ytterligere, sier Thorgersen. Tvers av landegrenser Trenden i det internasjonale sikkerhetsmarkedet er at større kunder vil standardisere egne sikkerhetsløsninger på tvers av landegrenser. –Dette gjør det nødvendig å ha en helhetlig nordisk satsning som ivaretar kunden i hele regionen, sier Thorgersen, og legger til at med Janssons internasjonale erfaring fra denne bransjen er Infra-

tek styrket i dette pågående arbeidet. Nordisk marked Tidligere i år kjøpte også Infratek det danske sikkerhets-

selskapet Plahn Systems. Dette er et ledd i selskapets strategi med å befeste posisjonen innen sikkerhets-virksomhet i Norden. ■

Robert Jansson og Espen Thorgersen, salgsdirektør for høysikkerhet i Infratek.

Polaris Ranger En Polaris Ranger defineres ofte som en Side by Side (SxS) eller Utility Task Vehicle (UTV). I all hovedsak er dette en type ATV hvor man sitter i et sete, likt som en bil eller traktor. Det er altså ingen sal, men to seter side om side, det kan også være fire seter fordelt på to rader. Da har du plass til å ha med en passasjer ved din side. Du styrer kjøretøyet med et ratt og aksellerer og bremser med pedaler. Du får fortsatt høy bakkeklaring og fremkommelighet i all slags terreng. En Polaris Ranger registeres som EU-traktor og du kan da kjøre på offentlig vei med hvite skilt. Solid veltebur Enkelte modeller som sportsutgaven RZR (Razor) registreres den gjerne som firhjulsmotorsykkel uten fartsbegrensing, men fortsatt hvite skilt. Ranger har naturligvis Polaris ekte firhjulstrekk med trekk på alle fire hjul, stort lasteplan og et solid veltebur. Sett på en tilhenger om du har behov for å ha med enda mer last. Mye tilbehør Det finnes masse ekstra tilbehør som er spesiallaget for Polaris Ranger, dette kan du montere uten verktøy og på et blunk. Du får alt fra komplette hytter, tak, vindskjerm, verktøyholdere, støtfangere, felger og masse 6 • Volt 3-2013

annet for å personliggjøre og tilpasse akkurat din Polaris Ranger iht bruksområde. Bensin, diesel eller el Polaris Ranger får du i to kjøretøystørrelser, tre motorstørrelser med bensindrift

og ikke minst både diesel og elektrisk drift. Med Polaris Ranger har du et robust, allsidig og trofast kjøretøy, klar for enhver utfordring. ■


Verdens beste kvinnelige bokser Cecilia Brækhus

VERDENS BESTE Pro-M - Ny serie strømforsyninger fra

    

Komplett serie - 3A til 40A - 1 fase og 3 fase Kompakte løsninger, plassbesparende De råeste godkjenningene UL/CSA og GL (EMC1-bro) Knockout priser fra 270,- (CP M SNT 3A 70W 24V) Ekstrem kvalitet

Bli med på vinnerlaget og bli en champion du også, kontakt oss for informasjon og priser. www jfknudtzen.no

SIVILINGENIØR


Lader elbuss på 15 sekunder ABB har utviklet en ny teknologi som vil forsyne verdens første høykapasitets elbuss med strøm.

mellom Genèves flyplass og byens internasjonale messesenter Palexpo.

På den internasjonale kollektivkonferansen UTIP i Genève kunngjorde ABB at selskapet samarbeider med byens kollektivtransportselskap TGP, OPI (Office for the Promotion of Industries and Technologies) og Genèves energiselskap SIG på pilotprosjektet for det elektriske buss-systemet TOSA.

Ikke kjøreledninger –Med denne ultraraske ladeteknologien er vi pilot for en ny generasjon elektriske bybusser som ikke lenger er avhengig av overhengende kjøreledninger. Dette prosjektet vil bane veien for overgang til en mer fleksibel, kostnadseffektiv infrastruktur for kollektivtransport, samtidig som forurensningen og støynivået reduseres, sier Claes Rytoft, interim leder for ABBs globale forsknings- og utviklingsavdeling.

På 15 sekunder For første gang vil en høykapasitets elektrisk buss, med plass til opptil 135 passasjerer, benytte den nye automatiske, ultraraske ladeteknologien. Bussen lades i løpet av 15 sekunder på utvalgte bussholdeplasser, mens passasjerene stiger av og på bussen. Pilotruten går

Laserstyrt bevegelig arm TOSA (Trolleybus Optimisation Système Alimentation) har null CO2-utslipp, siden bussene utelukkende blir ladet med strøm fra ren vannkraft. Ladetiden er så rask at den ikke påvirker busstidene, og mangelen på overhengende kjøreledninger fører til større fleksibilitet når

8 • Volt 3-2013

det gjelder rutevalg og et visuelt mer tiltalende bymiljø. I stedet for den vanlige strømavtakeren på taket, har systemet en laserstyrt, bevegelig arm som kobles til en overhengende ladekontakt på bussholdeplassene. Frekvensomformersystem Ladeteknologien og traksjonsutrustningen i dette prosjektet er utviklet av ABB og optimalisert for byområder hvor bussene frakter et stort antall passasjerer i rushtidene. Batteriene om bord

kan lades med 400 kW i løpet av 15 sekunder på utvalgte holdeplasser. På endeholdeplassen full-lades batteriene på tre til fire minutter. Takket være et innovativt, elektrisk frekvensomformersystem kan energi fra ladeutstyret på taket lagres i kompakte batterier sammen med kjøretøyets bremseenergi. Energien kan forsyne både bussens motor og annet strømkrevende utstyr om bord, som innvendig lys, med strøm. ■

I stedet for den vanlige strømavtakeren på taket, har systemet en laserstyrt, ­bevegelig arm som kobles til en overhengende ladekontakt på bussholdeplassene.


Annonse

Robust, lettkjørt og brukervennlig “Fordelen med en Polaris Ranger er at den er tyngre enn en 6-Hjuling, hvilket gir den større fremkommelighet når man trekker tilhenger. Samtidig har man mulighet til å kjøre langs vei, siden den er registrert som EU-Traktor på hvite skilt. Dette er en fordel for oss som jobber over lengre linjestrekk, hvor vi kan flytte oss mellom mastene, langs offentlig kjørevei” forteller Ole Ragnar Dihle, Prosjektleder i Ringeriks Kraft.

Ranger 800 HD EFI Ringeriks-Kraft sin historie strekker seg helt tilbake til 1882 hvor Hønefoss ble en av verdens første byer med kunstig belysning, i selskap av verdensbyene New York og London. Firmaet i seg selv feirer i 2012 sitt 100 års jubileum og jobber å tilby sine kunder miljøvennlig energi. Ringeriks-Kraft Service AS jobber med å bygge ut og vedlikeholde kraftanleggene på Ringerike. Av hovedvirksomheten er blant annet belysningsanlegg, fiber, AMS-montasje, byggestrøm og både lav- og høyspentarbeid. De har en Polaris Ranger 800 Heavy Duty i full sving i sitt arbeid. Denne benyttes hovedsaklig til å frakte mannskap og utstyr ut i terrenget i forbindelse med arbeid med høyspentnettet.

Polaris har et supert utvalg av utstyr og tilbehør. Lock & Ride utstyret kan man bare “kneppe” av eller på og er påmontert på sekunder, helt uten verktøy. Dette er veldig praktisk og det er flott å kunne tilpasse utstyrsnivået på Rangeren etter behov. Dihle og Ringeriks-Kraft er har en solid spekket maskin og utstyret omfatter proff hitch tilhengerfeste, sportstak, flipp-up front rute, aluminium drivakselbeskytter proff, Nerf Bars Black Edition, støtfanger proff, intergrert vinsj i front, støfanger proff bak, netting bakvegg, skjermbreddere, LED Bar Entreprenørseries på tak med egen bryter på dasbord, 2 X ekstra LED lys integrert i front og ikke minst Polaris’ Selvjusterende Fjæring bak (IRS). Altså en fullspekked Polaris Ranger HD!

“Alle som jobber i terrenget kan nyttiggjøre seg et slikt kjøretøy. Det samme gjelder alle nødetater som tidvis er i terrenget for å redde/hente personer som har skadet seg. Evnen til å komme seg frem i dyp snø, er enorm dersom man monterer belter på en Ranger”

Entreprenørmaskinen

-Ranger Diesel

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen alle jernbanetekniske fag. Veidekke Bane ble etablert i 1999. Avdelingen har 65 ansatte og en rekke forskjellige typer skinne/veimaskiner. Deres kunder er hovedsakelig de offentlige byggherrene, Jernbaneverket og Kollektivtransportproduksjon AS. En Polaris Ranger Diesel er perfekt for entreprenørskap. Den er sterk, allsidig og tøff. Det er en EU-Traktor, noe som tillater at man kan ha 2 personer ekstra bakpå, altså totalt 4 personer, bare man følger forskrift om bruk av kjøretøy, §3-1 d). I tillegg til at den er registrert for kjøring på almenn vei har en rå firehjulstrekk og går på Diesel som vi har på fat i våre anlegg.

“En Polaris Ranger gjør det enklere å få frem det man trenger for å kunne utføre jobben på raskest og sikrest mulig måte” Bjørn Modell, driftsleder og maskinansvarlig i Veidekke Bane forteller at dere bruk av Rangeren handler om å kunne frakte personell og materiell i og ved / langs jernbanelinja. Dette er på steder der det ikke er mulighet og komme frem med vanlig personbil. For eksempel i tuneller. Den er også tiltenkt oppgave som evakueringskjøretøy,

RANGER DIESEL

RANGER 800 HD EFI

EU TRAKTOR - 135.900,- eks mva

EU TRAKTOR - 143.900,- eks mva

(169.875,- inkl mva)

(179.875,- inkl mva)

Ranger Diesel i tilfelle det skulle oppstå en ulykke. Den har krok, og kan trekke hengere med vekt på opptil ca 750 kg. Det er ganske impornerende. Bjørn fortsetter med å fortelle at deres Ranger Diesel er godt utstyrt med tilbehør fra Polaris. Det er påmontert en skikkelig vinsj med fjernkontroll, kraftig arbeidslys både foran og bak med LED lamper og Bimini topp og bakvegg. Det er også naturligvis montert en gul “saftblander” eller rotorlykt på taket. Bjørn er veldig fornøyd med sin arbeidshest og kan trygt anbefale Polaris Ranger til andre entreprenører. Han avslutter med å trekke frem at Ranger også må være helt topp til jakt og innen landbruket.

Alta Hauans Alta AS, 78449430 • Elnesvågen Haukås ATV, 47347900 • Fredrikstad Monsen Maskin AS, 69301500 • Froland Arild’s Motorsenter AS, 37038940 • Fyresdal Bondal Motor AS, 35067200 Hægeland Aase Landbruk AS, 38153400 • Harstad Trama Harstad AS, 77059760 • Hattfjelldal Daleng Scooter & Service, 75184481 • Høvik Norsk Tilhenger Senter AS, 21690590 • Kleppe ATV Gården AS, 51420120 • Melhus AB Motor AS, 72870610 • Rognan Ernstsens MC & Snøscooter, 75691911 • Ski Harald Grønvold AS, 48003000 • Skien CBP AS, 35584141 • Skulestadmo Biltunet Voss AS, 56520700 Storslett Motorsenteret AS, 77765640 • Stryn Lars Kveen A/S, 57872000 • Tana Tana Scooter & ATV AS, 90628551 • Tromsø Maritim Center AS, 77662000 • Verdal Verdal Båt Scooter & MC AS, 74072288 Øverbygd Åsheim Maskin AS, 77721400 • Øvre Surnadal Polaris Nordmøre AS, 40007042

www.polarisindustries.no • facebook.com/PolarisNorway


Godt resultat og ­spennende fiberfremtid Eidsiva bredbånd oppnådde en omsetning på 266,3 millioner kroner i 2012, og for første gang i selskapets historie er det et plussresultat før skatt. Selskapet satser nå på en fortsatt omfattende fiberutbygging i Innlandet og levering av fremtidens bredbånd med høyere hastighet. –Den gode utviklingen fortsetter inn i 2013, sier administrerende direktør Trond Skjellerud. Han forteller at nær 100 prosent av alle husstandene i Hedmark og Oppland nå har et bredbåndstilbud. Bredbåndsnettet er nytt og moderne og leverer fremtidens bredbåndsbehov. Høyere hastighet God bredbåndstilknytning er nødvendig for å utvikle og opprettholde nærings- og bosettingsstrukturer i Innlan-

–Vi investerer i Hedmark og Oppland, og ambisjonen er, til tross for spredt bebyggelse, å kunne tilby alle innbyggerne gode bredbåndstjenester sier, administrerende direktør Trond Skjellerud.

10 • Volt 3-2013

det, og det er høye bredbåndsforventninger både til jobb og privatbruk som skal oppfylles. Leveranse av bredbånd av høy kvalitet er fundamentet i Eidsiva bredbånds strategi. –Vi investerer i Hedmark og Oppland, og ambisjonen er, til tross for spredt bebyggelse, å kunne tilby alle innbyggerne gode bredbåndstjenester. Oppgaven fremover blir å kunne tilby høyere hastighet, noe som forutsetter en fortsatt omfattende fiberutbygging, og ikke minst sørge for det siste

delstrekket inn til husstander og virksomheter som mangler dette i Innlandet. Vi bygger i begge fylkene basert på interesse og utbyggingskostnader, forklarer Skjellerud. Stor virksomhet Det største fibernettet i Hedmark og Oppland har Eidsiva bredbånd bygget ut sammen med de 12 nettselskaper i regionen. Eidsiva bredbånd er for øvrig eid av ni av dem, og Eidsiva Vekst er største eier med 90,1 prosent av aksjene.

–Vi har en betydelig virksomhet i Innlandet med i overkant av 100 ansatte, hovedkontor på Lillehammer og lokalkontorer på Tynset, Vågå og Oslo. Arbeidsmiljøet er et prioritert område for Eidsiva bredbånd, og ambisjonen er å oppnå statusen som en av Norges 10 beste arbeidsplasser i 2016 på den årlige benchmarkmålingen til Great Place to Work, sier Skjellerud. ■


JA!

Ja, vi er nok mer enn normalt opptatt av jobben...

Vi er nok mer enn normalt opptatt – God morgen, Kjære! av jobben vår.

Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektronikk og automatisering “på hjernen” og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Som leverandør av verdensledende elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for styring, kontroll og overvåking, har Elteco hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Vi gjør dette på den tradisjonelle måten: Hver dag går vi på jobben for å gi det beste vi har – til både etablerte og nye kunder.

Elteco as Floodmyrveien 24, Porsgrunn telefon 35 56 20 70 telefaks 35 56 20 99 firmapost@elteco.no - www.elteco.no

Tung på fag, lett på tå!

Gifte annonse.indd 1

18.04.2013 12:32:51

Lillevahrskogen 28, 3160 Stokke • Tlf. 33 36 39 60 www.vestfold-trafo.no

Transformatorer med P-spole

Selvbeskyttende transformator

Oppgradert transformator i mast

På plass service

350 transformatorer i beredskap

Vestfold Trafo Energi AS - mer enn 66 års erfaring med reparasjon og service av transformatorer. Vi er totalleverandør av transformator-service og vårt mål er å gi våre kunder løsninger som gir den beste totaløkonomien. VTE har samarbeidet med norske e-verk siden 1947 og vår lange erfaring gir unik kompetanse, god logistikk og korte leveringstider. Med vårt store lager av byttetransformatorer og 24 timers beredskap tilbyr vi også fleksibilitet og trygghet til våre kunder.

11


Hjelper med å forbedre nettpålitelighet Eaton lanserer en automatisert versjon av sitt SF6-frie ringkabelanlegg (RMU) Xiria. Det nye 12-24 kV mellomspenning (MV) bryteranlegget er utstyrt med en ekstern terminalenhet (RTU) som tillater at kraftselskap enkelt kan innhente, behandle, lagre og overføre verdifulle data fra nettverket. Denne informasjonen gjør det mulig å bedre styre MV spenning-nettet og øke operasjonell oppetid. Endringen fra en sentral til en mer distribuert generasjon av energi, som stadig oftere kommer fra fornybare kilder som mates inn i nettverket ved forskjellige og variable punkter, krever et intelligent energisystem. Dette gjelder spesielt ved MV-nivået hvor det fremdeles er et behov for å automatisere bryteranlegg slik at kraftselskap kan innhente en detaljert oversikt over operasjonelle nettparametre. Automasjon kan hjelpe til med å fjerne kravet til at kunder rapporterer nettverksfeil og at teknikere må kjøre ut til transformatorstasjoner i feltet. Det gjør diagnoser mer effektiv og forbedrer derfor IEEE-pålitelighetsstandardene System Average Interruption Duration Index (system gjennomsnittlig avbruddsvarighetsindeks) (SAIDI) og System Average Interruption Frequency Index (system gjennomsnittlig

12 • Volt 3-2013

avbruddshyppighetsindeks) (SAIFI). Semi- eller fullautomatisk RTUen har blitt utviklet spesifikt for RMU-bruksområder. Den kan kontrollere og overvåke opp til fem Xiria-paneler. Kunder kan velge mellom to versjoner: den semiautomatiske Xiria (SA) tilbyr fjernkontroll, beskyttelse og et utvalg av kommunikasjonsfunksjoner (IEC 60870-5-104, Modbus RTU), mens den fullautomatiske Xiria (FA) også tillater måling og kontroll av MV og transformatorsiden av RMUen (spenning, strøm, retning). Med å måle strøm og spenning på lavspenningssiden (LV) og sammenligne disse dataene med informasjonen fra smartmålere finner man enkelt uoverensstemmelser. Disse indikerer enten en feil eller et ulovlig strømuttak.

RTU-funksjonaliteten inklu­ derer vanligvis alarmer og hendelseregistrering i tillegg til datalogging. Programmering er forenklet og utført i henhold til standarden IEC 61131-3. I tillegg er enheten utstyrt med en Ethernet-port og et trådløst modem, dette gir overvåking og konfigurasjon igjennom ethvert nettgrensesnitt. SCADA system Etter at en uregelmessighet oppdages i nettverket vil den auomatiserte Xiria automatisk ta kontakt med operasjonssenteret. Her vil varslene vises på et aSCADA-system og det medfører at operatøren kan gjøre nødvendig handling for å løse problemet eller unngå at videre problemer oppstår. I tilfeller med retningsfeilindikatorer og videre logikk kan brudd ofte løses i løpet av sekunder etter at en feil oppstod

slik at effekten på forbrukerne er minimal. Opp til 24kV Eatons Xiria bryterutstyrsystem er en pålitelig, økonomisk og miljøvennlig løsning for RMUer og industrielle bryterutstyr. Med Eatons vakuumog solide isoleringsteknologier kan bruken av den miljøskadende SF6-gassen unngås. Xiria er et av de mest kompakte systemene av sin type på markedet og det karakteriseres av det høye operasjonssikre nivået. Bryterutstyret passer for bruksområder opp til 24 kV og brukes i kompakte transformatorstasjoner for kraftdistribusjon i tillegg til tilgjengelige stasjoner i driftsbygninger og industrielt bruk. Bryterutstyret er tilgjengelig som to-, tre-, fire- eller fem-panelers konfigurasjoner. Alle panelene er integrert i en enkel kapsling. ■


Informer og kommuniser på en rask og effektiv måte med

Incident Information Manager

• Hva gjør du når det oppstår en hendelse eller avbrudd? • Hvordan informerer du kunder om tjenesteavbrudd? • Hvordan holder du interne og eksterne parter informert og oppdatert? Incident Information Manager IIM er utviklet for firmaer som benytter et nettverk eller eier sitt eget nettverk. IIM tilbyr en sentral funksjon for å administrere distribusjonen av informasjon for forskjellige hendelser i nettverket, som f.eks. planlagte og ikkeplanlagte avbrudd. IIM er et perfekt verktøy for firmaer som energiselskaper, nettverksoperatører, leverandører av økonomiske tjenester og mange andre.

SMS Informer kunder om avbrudd rett til mobiltelefonen med hjelp av tekstmeldinger. App-er I tillegg til å motta viktige meldinger om avbrudd via avansert push-teknologi, gir app-er alle mulige slags tilleggsfunksjoner og øker interaksjonen med kunden, som for eksempel å gi oversikt over bruk og egen konto, eller sjekke fakturaer. Internett Nettverksselskaper kan informere kunder og publikum generelt om tjenesteavbrudd direkte på websiden. Kart og sosiale medier gir mulighet for å levere bedre informasjon mot kunder og media. e-post Informasjon om avbrudd eller hendelser kan sendes ut via e-post.

Spre informasjon effektivt og raskt!

IVr Kunder kan motta en automatisk melding om gjeldende tjenesteavbrudd før de overføres til brukerstøtten. Ved å bruke IVR blir det mindre behov for å ekspedere innringere. radio Informasjon om et tjenesteavbrudd som en formatert melding kan sendes til den lokale radiostasjonen. Slik gjør IIM det mulig for brukeren å nå ut til mange mennesker raskt når det oppstår et tjenesteavbrudd eller -hendelse.

21st Century Mobile | sales@21st.se | +46 8 21 21 55 | www.21st.se 21st Century Mobile utvikler og markedsfører sikre og intelligente løsninger for å håndtere mobil kommunikasjon og mobil betaling.

Skanne QR-koden for å se en IIM-presentasjon


Nytt stort vannkraftverk settes i drift Det største elvekraftverket bygget i Norge siste 30 år er satt i kommersiell drift. Det nye kraftverket Embretsfoss 4 utnytter et fall på 16,3 meter i Drammenselva og vil sammen med Embretsfoss 3 produsere 335 GWh ren fornybar energi per år. Samtidig blir Embretsfossen en naturperle for fisk og folk. –Med ny kraftstasjon blir vannmengden i elva optimalt utnyttet og produksjonen på Embretsfoss økes med 55 prosent, tilsvarende strømforbruket til 6 000 boliger, sier Erik Andersen, konserndirektør produksjon i EB. Mye kraft og lite fall Embretsfoss ligger på Åmot i Modum kommune og får vann fra Hallingdal-, Valdres- og

–Kraftstasjonen har en av Norges største vannturbiner med diameter på 6,7 m, og en slukeevne på 340 m3/sekund. Med denne vannmengden fyller vi ett 50-meters olympisk svømmebasseng hvert sjette sekund, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

14 • Volt 3-2013

Dokkavassdragene. Utbyggingen av Embretsfoss 4 ble påbegynt i 2009 og har kostet 730 millioner kroner. Det benyttes en såkalt kaplanturbin, som ser ut som en skipspropell på høykant. Kraftstasjonene på Embretsfoss eies med like deler av E-CO Energi og EB, og skal driftes av EB. –Kraftstasjonen har en av Norges største vannturbiner med diameter på 6,7 m, og en slukeevne på 340 m3/sekund.

Med denne vannmengden fyller vi ett 50-meters olympisk svømmebasseng hvert sjette sekund. Det gjør at vi kan få mye kraft ut av et relativt lite fall, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi. Ren fornybar energi Vannkraft er ren, fornybar energi og dermed også det mest klimavennlige energialternativet. Strøm som importeres til Norge er i hovedsak basert på

fossil kraft og kjernekraft. Et kullkraftverk med tilsvarende produksjon som Embretsfoss kraftstasjon ville slippe ut CO2 tilsvarende seks prosent av alle personbiler i Norge. Tilrettelagt for fisk –Fisken i elva og folk som bruker området skal ”oppleve” at vi produserer den mest miljøvennlige energien. Derfor har vi lagt ned store ressurser for et godt miljø i og omkring elva på Embretsfoss, sier Erik


Sepio™

– for den kvalitetsbevisste

ke

rs o N r o f t k e f r e P forhold

PP KABELRØR – Sepio - det latinske ordet for “å beskytte”

–Fisken i elva og folk som bruker området skal ”oppleve” at vi produserer den mest miljøvennlige energien, sier Erik Andersen, konserndirektør produksjon i EB.

Andersen i EB. Kraftstasjonen blir liggende i en av Østlandets beste fiskeelver. Derfor har det vært avgjørende å ivareta fiskeinteressene i området. Utbyggerne har bidratt til et økonomisk fundament for et utvidet kultiveringsanlegg og rene og levedyktige fiskestammer i Drammensvassdraget. Hele den gamle industritomten er miljøsanert. Store mengder forurensede masser har blitt fraktet bort og deponert på en forskriftsmessig

måte. Området blir nå et grønt friluftsområde. Kraftproduksjon siden 1870tallet Allerede på 1870-tallet ble Embretsfoss i Modum kommune tatt i bruk for å gi kraft til papirfabrikken. Det ble imidlertid ikke produsert strøm før Embretsfoss 1 sto klar i 1913. Kraftbehovet var voksende og Embretsfoss 2 var ferdig allerede i 1921, mens Embretsfoss 3 ble idriftsatt i 1954. ■

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør- Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.

EB er et energikonsern med virksomhet innenfor følgende forretningsområder: Produksjon, Infrastruktur (kraftnett og fjernvarme) og Markedstjenester (strøm, el-entreprenørtjenester, tjenester over fiberbredbånd og kundeservice). I tillegg har EB ulike aktiviteter innenfor ny fornybar energi.

Har du hørt om Sepio før? Kanskje ikke navnet, men produktet kjenner du nok godt fra før. Det er Wavins velkjente PP kabelrør som har fått nytt navn. Hvorfor Sepio PP kabelrør? • Sepio er slagfaste ved lave temperaturer • Sepio kan installeres under alle temperaturforhold og endrer ikke egenskaper uansett temperatur • Sepio tåler de slag og støt som måtte oppstå under lagring, transport og legging, også ved lave temperaturer • Sepio tilfredsstiller gjeldende krav og standarder Besøk oss på vår stand på Ren metodedagene i Drammen 5-6. Juni.

Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.

Besøk oss på www.wavin.no


Gjør fremskritt med Skarfjell Wintershall har avsluttet en vellykket boring av avgrensningsbrønnen på Skarfjell-feltet i den nordøstre delen av Nordsjøen. Brønn 35/9-8 ble boret 1,8 kilometer nord for funnbrønnen på Skarfjell (35/9-7), og omtrent 16 kilometer sørvest for Gjøa-plattformen. med tanke utbygging sammen med andre funn i området, enten som en tilknytning til Gjøa-feltet eller en selvstendig utbyggingsløsning. Brønnen er den andre i utvinningstillatelse PL 418, som ble tildelt i TFOrunden i 2006. Brønnen påviste en hydrokarbonkolonne på 64 meter i Intra Heather sandstein av god reservoarkvalitet og med en brutto tykkelse som forventet. Det ble tatt kjerneprøver av hele reservoarintervallet og utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Trykkdata viser kommunikasjon mellom oljekolonnen i avgrensningsbrønnen og kolonnen i funnbrønnen, og det ble påvist olje/vann-kontakt i brønnen. Brønnen ble boret med boreriggen Transocean Arctic til en vertikal dybde på 3232 meter under havoverflaten. Vanndypet er 368 meter. Plugget Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt. Nåværende

–Vår andre avgrensningsbrønn vil eventuelt bekrefte om feltet strekker seg sørover, og etter det vil vi evaluere en mulig utbygging, sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør for Wintershall Norge AS.

Formålet med brønnen var å påvise olje i øvre jura sandstein i Heather-formasjonen, som i funnbrønnen (35/9-7). –Avgrensningsbrønnen bekrefter at reservoarsanden som ble kartlagt i funnbrønnen strekker seg nordover og at våre volumestimater ligger mellom 60 og 160 millioner fat oljeekvivalenter. Den vellykkede testen bekrefter også de gode reservoaregenskapene. –Vår andre avgrensningsbrønn vil eventuelt bekrefte om

feltet strekker seg sørover, og etter det vil vi evaluere en mulig utbygging, sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør for Wintershall Norge AS. Enda en avgrensningsbrønn i 2014 En avgrensningsbrønn nummer to er under planlegging i den sørlige delen av Skarfjellstrukturen med implementering innen midten av 2014. Skarfjellfunnet vil bli videre evaluert

partnere i lisensen er Wintershall Norge AS (operatør) 35 %, Capricorn Norge AS (tidligere Agora Oil & Gas AS) 20 %, Bayerngas Norge AS 20 %, Edison International Norway 15 % og RWE Dea Norge AS 10 %. Kjerneområde Nordsjøen er et kjerneområde for Wintershall. Med over 40 lisenser og mer enn 20 operatørskap er Wintershall en av de største lisensinnehaverne i Norge. Bare på norsk kontinentalsokkel investerte selskapet omtrent halvparten av det totale letebudsjettet i 2012. Wintershall planlegger å investere bortimot to milliarder euro i leting og feltutbygging i Norge og Storbritannia og har ambisjoner om å øke produksjonen til 50 000 FOE per dag innen 2015. Feltene Knarr, Edvard Grieg og Cladhan vil bidra til at vi lykkes i å nå dette målet. ■

Wintershall Holding GmbH, basert i Kassel, Tyskland, er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktiv i leting og produksjon av olje og gass i over 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneområder hvor selskapet har bygget opp en høy grad av regional og teknologisk ekspertise. Disse er Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika, samt Russland og Det kaspiske hav. I tillegg har selskapet voksende leteaktiviteter i den Arabiske gulf. I dag sysselsetter selskapet mer enn 2500 ansatte på verdensbasis fra 40 ulike nasjoner, og er Tysklands største produsent av olje og gass. Wintershall Norge AS er en av de største lisenshaverne i Norge med mer enn 40 lisenser og over 20 operatørskap. I 2011 investerte selskapet rundt halvparten av sitt globale letebudsjett på den norske kontinentalsokkelen. Innen utgangen av 2015 planlegger selskapet å investere bortimot to milliarder euro i leting og feltutbygging i Norge og Storbritannia. Wintershall har til hensikt å øke produksjonen til 50 000 fat oljeekvivalenter per dag frem til 2015. Vi forventer at feltene Knarr, Edvard Grieg og Cladhan bidrar til å nå dette målet. Selskapet er basert i Stavanger og har i dag over 200 ansatte.

www.voltmag.no 16 • Volt 3-2013


Tranemo Workwear er kjent for sin kvalitet, passform og brukerkomfort og er et sikkert valg når du skal velge arbeidstøy. Tranemo Workwear har holdt arbeidere varme, tørre og sikre helt siden 1934, alltid med hovedfokus på flammehemmende bekledning, synbarhet, industri- og håndverksbekledning.

Med en unik kompetanse på flammehemmende bekledning, et bredt produktspekter samt en rekke spesialprodukter utarbeidet i samarbeid med våre kunder, dekker vi de aller fleste behov med våre naturlig flammehemmende plagg (ingen flammehemmende kjemikalier tilsatt). Med naturlig flammehemmende plagg er du garantert at plagget er like flammehemmende den dagen du tar det i bruk som den dagen det er utslitt.

www.tranemoworkwear.com

ARBEIDSKLÆR


Velger IT-løsninger fra Ventyx for smarte strømnett i Sverige Energiselskapet E.ON har valgt IT-løsninger fra ABB-selskapet Ventyx for konsernets smarte nett. E.ONs strategiske initiativ på dette feltet skal støtte regionens økende etterspørsel etter stabil og bærekraftig strømforsyning. E.ON er et av verdens største privateide energiselskaper og har mer enn 26 millioner kunder i mer enn 30 land. 18 • Volt 3-2013


-60 min

Som ledd i et strategisk FoUsamarbeid, har E.ON og ABB utviklet et nytt kontrollsystem for smarte strømnett. Det nye systemet vil representere en «best practice»-modell for globale energiselskaper, for å sikre høyere effektivitet i de komplekse strømnettene. –Smarte strømnett handler om å optimalisere kraftforsyningen etter kundenes behov. For å nå dette målet må de nye kontrollsystemene for smarte strømnett kunne håndtere

operative krav på en ny måte. –Vi er glade for samarbeidet med Ventyx, en av våre viktige samarbeidspartnere innen forskning og utvikling. Ventyx’ IT-løsninger er avgjørende for at dette initiativet innen smarte strømnett skal fungere, sier Peter Sigenstam, sjef for E.ON Innovation Centre Distribution. SCADA Kontrollsystemet bygger på det tidligere Ventyx-systemet SCADA (Supervisory Control

-30 min

-15 min

-5 min

+5 min

+15 min

+30 min

+60 min

–Ventyx’ IT-løsninger er avgjørende for at dette initiativet innen smarte strømnett skal fungere, sier Peter Sigenstam, sjef for E.ON Innovation Centre Distribution.

–Vi er glad for det tette samarbeidet med E.ON, og ser frem til å videreutvikle den spennende løsningen for fremtidens smarte strømnett, sier Kennet Wilhelmsson, Senior Vice President i Ventyx.

and Data Acquisition). Sammen med E.ON skal følgende ITløsninger utvikles og testes: Business Analytics, Network Optimization, Load Forecasting, Demand Response og Distributed Resource Management. E.Ons driftssystem for smarte strømnett vil, gjennom en kombinasjon av informasjonsteknologi (IT) og operativ teknologi (OT), kunne levere en høyere grad av automasjon, måling og visualisering som resulterer i bedre kontroll over den desentraliserte produksjonen og ytterligere støtte etterlevelsen av lover og regler. –Driftssystemet som E.ON bruker i sitt kontrollrom for smarte strømnett, er et viktig og innovativt fremskritt på området. Vi tror det kommer til å vise veien for kraftselskaper verden over når de skal håndtere de økende variasjonene innen både produksjon og forbruk av kraft. –Vi er glad for det tette samarbeidet med E.ON, og ser frem til å videreutvikle den spennende løsningen for fremtidens smarte strømnett. Ventyx er den

eneste programvareleverandøren som kan levere de IT- og OT-løsninger som er nødvendige for å kunne løse noen av kundenes største utfordringer, sier Kennet Wilhelmsson, Senior Vice President i Ventyx. Flere avanserte funksjoner Større kunnskap om nettets tilstand med forbedrede prognoser ved hjelp av driftsdata i sanntid eller tilnærmet sanntid, værdata og nevrale nettverks algoritmer. Optimalisert reaktiv effektflyt og spenningsregulering ved hjelp av mer nøyaktige prognoser for kapasitetsutnyttelse og distribuerte ressurser både når det gjelder produksjon og forbruk. Mer korrekt overvåkning og kontroll av effektflyt mellom overførings- og distribusjonssystem med økt kontroll av belastning og etterspørsel. Bedre prognoser for overbelastning fra fornybare energikilder, i hovedsak vindkraftparker, basert på værmelding. Det nye kontrollsenteret for smarte strømnett blir installert i Malmö og skal etter planen idriftsettes i begynnelsen av 2014. ■ 19


30 år med spinning I fjor hadde Britene tretti års jubileum for spinning av fiberkabel på line. Vi her hjemme adopterte ideen hurtig og i 1983 ble den første spinnejobben utført på Vinstra, som den andre SkyWrap installasjonen world wide. Det var en periode på 1990 tallet hvor det ble spunnet veldig mye fiberkabel på liner her i Norge. De siste årene har det vært stille på fronten, men med forbedret utstyr og materiell ser det ut som det tar seg opp igjen. Vi i Volt kommer tilbake med en fyldig reportasje i neste utgave hvor vi vil se på utstyr og metoder for spinning.

Første utgave av spinnemaskinen kom for tretti år siden, fra venstre Jim Rowe ved AFL og den norske representanten Nils Østnes ved Necks Electric AS.

Varig merking – produsert og sendt i dag!

Vi leverer graverte merkeskilt i plast eller rustfritt stål. Besøk SkiltDirect.no. Vi garanterer at du blir fornøyd.

www.skiltdirect.no 20 • Volt 3-2013

21 07 55 07

post@skiltdirect.no


An eye on the future Aidon leverer smartmålerteknologi med øye for fremtiden. Vår kundeorienterte arbeidsmetode og åpne systemarkitektur er allerede godt synlig i Norden, hvor Aidons målere er å finne ved over én million målepunkter. Aidons løsninger tilpasses kundens behov i dag. Samtidig vet vi at behovene vil endre seg med tiden. Derfor tilbyr vi teknologi som kan tilpasses fremtidens krav og som tilrettelegger for smarte nett. Sammen kan vi realisere vår visjon om sikre, effektive og fremtidsrettede målesystemer.

Aidon Norge - Askerveien 61, 1384 Asker, Norway, Tel: +47 66 90 17 20, info@aidon.com, www.aidon.com/no


Mer energieffektive bygninger med nye energimålere Energimålere er en viktig komponent i enhver energieffektiviseringsstrategi og bør være en naturlig komponent i enhver tavle. Schneider Electric introduserer Acti 9 iEM3000-serien energimålere. Målerne kan enkelt benyttes både ved rehabilitering og ved nye installasjoner. Acti 9 iEM3000-serien er enkel, pålitelig og effektiv å bruke, noe som gjør produktene, og dermed energieffektivitet, mer tilgjengelig for industribygg. –Vi installerte energimålerne på hovedlageret vårt på Gardermoen for ca. to måneder siden, forteller salgssjef hos Solar Norge, Jan-Eirik Sørensen. –Nå ser vi frem til å få mer oversikt over hvor vi bruker energi, og forventer at vi ved å synliggjøre energibruken kan redusere de totale energikostnadene med i hvert fall 1 prosent av den total energibruken, som i dag er på 3,5 mill kWh. Enkle til svært avanserte Acti 9 iEM3000-serien av DIN monterte energimålere er ideelle for pålitelig del-fakturering, måling av effekt, strøm og spenning. Målerne varierer fra enkle kWh-målere, for lokal avlesing, til avanserte energimålere med

pulsutgang eller Modbus RS485 kommunikasjon. –For å spare energi må du vite hvordan energien brukes, og det er derfor viktig å ha de riktige målerne på riktig sted i installasjonen, sier Odd Arvid Kleven, produktsjef for måling, elektrisk distribusjon, i Schneider Electric. –Man bør måle på ulike steder i det elektriske distribusjonsnettet. Med ti forskjellige modeller å velge mellom blir det dessuten enklere å finne den måleren som passer best inn i installasjonen. Alt i ett I Acti 9 iEM3000-serien, er det både direktemålere (63A) og strømtrafo-tilkoblede målere, basismålere for manuell avlesing, MID-sertifiserte målere, målere med pulsutgang og multi-tariff målere med digitale innganger, digitale utganger og Modbus- RS485 kommunika-

–For å spare energi må du vite hvordan energien brukes, og det er derfor viktig å ha de riktige målerne på riktig sted i installasjonen, sier Odd Arvid Kleven, produktsjef for måling, elektrisk distribusjon, i Schneider Electric.

–Nå ser vi frem til å få mer oversikt over hvor vi bruker energi, og forventer at vi ved å synliggjøre energibruken kan redusere de totale energikostnadene, sier Jan-Eirik Sørensen Solar Norge AS.

sjon, (M-bus, LON, juli 2013). Hver enkelt måler kan brukes i alle nettsystemer, (2- og 3-fas,

samt 3 +N) Dette gjør valg og loggføring av målerne, svært enkelt. ■

Ventyx gir Skagerak Energi full kontroll Skagerak Energi har tildelt ABB-selskapet Ventyx en ordre på nytt kontrollsystem, som vil bidra til stabil strømforsyning ved hjelp av sikker styring og overvåking av strømnett og produksjon. Ventyx Network Manager er et SCADA-system for energi- og produksjonsstyring (EMS/GMS) av kraftproduksjon og strømnett. ABB-selskapet Ventyx skal i løpet av 2013 oppgradere driftssentralen til Skagerak Energi i Porsgrunn til siste versjon av Ventyx Network Manager. Moderne kontrollsystemer gir netteiere og kraftprodusenter optimal drifts- og beslutningsstøtte og bidrar til stabil strømforsyning og økt leveringssikkerhet. Sikkerhet Driftssentralen til Skagerak Energi blir også en av de første installasjonene i Europa som tar i bruk Ventyx Network Manager sammen med Industrial Defender, et av markedets mest 22 • Volt 3-2013

komplette programvarepakker innen informasjonssikkerhet. –Informasjonssikkerhet blir en stadig viktigere komponent i alle automasjonssystemer, ikke minst i forbindelse med store industrianlegg og infrastruktur som er viktig for samfunnet. Industrial Defender beskytter datasystemene gjennom å hindre at uvedkommende får adgang, sørger for at driftskritisk informasjon ikke kommer på avveie eller at systemer blir ødelagt av for eksempel virus, sier Arne Sveen, direktør i ABBselskapet Ventyx. Sømløs integrasjon Foruten sanntidsinformasjon om egen kraftproduksjon og tilstanden i strømnettet gir Ventyx Network Manager Skagerak

Energi sømløs integrasjon av selskapets øvrige informasjonssystemer. –Med denne avtalen viderefører vi et godt samarbeid med Skagerak Energi som allerede har vart i flere tiår. Kontrakten bekrefter at kunden er fornøyd

–Informasjonssikkerhet blir en stadig viktigere komponent i alle automasjonssystemer, ikke minst i forbindelse med store industrianlegg og infrastruktur som er viktig for samfunnet, sier Arne Sveen, direktør i ABB-selskapet Ventyx, foto: Peter Tubaas ABB.

med den jobben vi gjør og de systemene vi leverer. Det nye kontrollsystemet gjør Skagerak Energi enda bedre rustet til å møte stadig høyere krav til sikker strømforsyning, sier Arne Sveen. ■


Kraft i en enkelt dråpe

Gnister av naturen Rehabilitering og levering av turn key kraftverk

Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder.

Ingeniørtjenester kraftsystem Engineering og analyser Rehabilitering og levering av turn key transformatorstasjoner fra 20-420 kV Risikovurdering av kraftsystem

Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små transformatorstasjoner fra 20 til 420 kV med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger. Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører.

Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass Reservekraftverk opp til 10 MVA

Levering av elektriske systemer til industrianlegg

Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, yngve.aaboe@goodtech.no, m. 91739969 Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johansson, ko@goodtec.no, m. 40037570


Effektiviserer norsk bilinnredningsproduksjon Toolpack AS, Drammen, har investert i en ny knekkemaskin, P2Xe fra Salvagnini for å forbedre ­konkurranseevnen, kvaliteten og ledetiden til produksjonen. gjenstander i varerommet. Toolpack er ledende innen bilbokser og har de lengste på markedet som er på over 1.5m. Store investeringer Med høyt fokus på å levere best kvalitet på produktene så har Toolpack investert flere millioner det siste året på både CNC-maskin for fresing av gulv og kledning samt helautomatisk knekkemaskin. Dette også for å forbedre konkurranseevnen og ledetiden til produksjonen som kommer kundene til gode.

–Vi er i stor vekst og er avhengig av gode maskiner for å øke produksjonen i forhold til etterspørselen, sier John Idar Oseberg, som eier Toolpack AS sammen med sin far Otto Oseberg.

Toolpack er et av markedets ledende aktører innen bilinnredning og kledning. De er et innovativt og kunnskapsrikt Drammensfirma som produserer og monterer ca. 1 700 bilinnredninger hvert år, spesialtilpasset verkstedsbiler, servicebiler og håndverksbiler. –Vi er i stor vekst og er avhengig av gode maskiner for å øke produksjonen i forhold til etterspørselen. Vi har lenge hatt en målsetting å utvide vår maskinpark med en ny knekkemaskin. Vi har hatt i tankene å velge noe fra Salvagnini i en lengre tid, siden knekkemetoden deres er godt egnet for våre produkter. P2Xe har den kapasiteten vi leter etter, da vi stiller høye krav på økt fleksibilitet, i kombinasjon med teknologi, kvalitet, ekspertise og totaløkonomi”, sier John Idar Oseberg, som eier Toolpack AS sammen med sin far Otto Oseberg. Eneste med TÜV-godkjenning –Vi er en av få norske produsenter av bilinnredning og er den eneste norske som har TÜV- godkjent bilinnredning. De siste årene har HMS blitt mer og mer viktig under valg av bilinnredning, så det å vite at 24 • Volt 3-2013

bilinnredning er kollisjonstestet har høyt fokus. Dette har vi også høy fokus på og har derfor kollisjonstetet våre produkter og festeanordninger, og har som eneste bilinnredningsleverandør, 5 års garanti på våre egneproduserte produkter, sier Oseberg. Alt under ett tak –Det som også er unikt med Toolpack er at vi har alt under ett tak. Der kundene kan komme inn i å se produksjonen, og montasjen og få sin løsning skreddersydd til sitt behov. De sparer også ledetid og minsker fare for skade under transport siden vi gjør alt fra dekor, elektrisk montering, kledning og har alt annet tilleggsutstyr på bygget, som er nærmeste nabo til Drammen bilhavn og biltransportfirmaene. Dette gjør at bilen kan settes rett ut i arbeid med en gang den er levert ut fra forhandler. Bilbokser Blant annet er elektrikere og entreprenører veldig fornøyd med våre bilbokser. Dette er et supert produkt for plassbesparing, få lavt tyngdepunkt og ha god oversikt over verktøy og

Kitt-produksjon P2’en som Toolpack nå investerer i, har en automatisk innstilling av

kappedelen, ABA, som muliggjør ”kitt-produksjon”, siden Toolpack oftest har flere detaljer som inngår i ett ”kitt”. Dette er en stor fordel om man sammenligner med en tradisjonell kantpresse, som oftest krever flere sett med verktøy og som en må knekke i flere tempoer. –Operatøren kan nå montere sammen/ pakke, mens P2’en samtidig knekke et nytt panel, fortsetter John Idar Oseberg. Med både universelle knekkverktøy og Salvagnini’s programmeringsmuligheter, er det enkelt for eksempel å kunne radiusbøye samt å få til finurlige løsninger, som ellers krever både spesialverktøy og en lengre prosess.


Elektrikere og entreprenører veldig fornøyd med våre bilbokser. Dette er et supert produkt for plassbesparing, få lavt tyngdepunkt og ha god oversikt over verktøy og gjenstander i varerommet sier, sier John Idar Oseberg.

Mer effektive Produksjonsprogrammeringen skjer enkelt ved maskinen eller som oftest via kontoret, der man etter programmeringen av detaljen (som kan skje igjennom import av filer, snarvei eller tegning av detaljen), overfører programmet filen via

nettverket til maskinen. Opprettelsen av produksjonslisten gir en produksjonsplanlegging direkte til dagens behov. Med denne maskinen kan Toolpack AS effektivisere produksjonen av bilinnredning enda bedre og frigjøre menneskelig arbeidskraft til andre arbeidsoppgaver.

Stolte av våre kunder Vi har i dag en solid og god kundeportefølje, som vi er meget stolte av å kunne jobbe med. Noen av dem er Statnett, Relacom, NTE, Sønnico, Jernbaneverket, Nettpartner, Oslo kommune vann og avløp, Loomis, Eidsiva energi og

Get m.fl. Vi har også mange kunder fra små og mellomstore bedrifter i forskjellige bransjer. Vår salgsavdeling jobber tett med kunden for å få til en så bra løsning som mulig, avslutter Oseberg. ■

KVALITETSVERKTØY fra kjente produsenter

Panasonic oppladbart verktøy med ekstra beskyttelse mot støv og vann Klauke kabelsko og pressverktøy med dokumentert kvalitet Diager bor med høy kvalitet og lang levetid Greenlee hullstansere - komplette systemer for manuell og hydraulisk hulltaking

Vi sees på REN metodedager! www.proxll.no

25


Industrieksport

Kraftutstyr passerer fiskeeksport Eksporten av kraftutstyr, som kabler, turbiner, instrumenter, apparater og kraftsystemer passerte i fjor 30 milliarder kroner, og er på høyde med nivået før finanskrisen. Eksporten er hovedsakelig utstyr til fornybar energi som vannkraft, solkraft og vindkraft. Bransjen var ved utgangen av februar den fjerde største innen eksport av industrivarer etter kjemisk, metaller og maskiner. Veksten fortsetter så langt i 2013, og eksporten av kraftutstyr passerte eksporten av bearbeidede næringsmidler (hovedsakelig fiskeprodukter) i løpet av vinteren. Eksporten av utstyr til fornybar energi er dermed den fjerde største eksportvare, og den har økt med 12,1 % det siste året. Opp for elektro Februar ble en sterk måned for flere av produktene innen elektrobransjen; kraftmaskiner og utstyr økte eksporten med 21,6 %, elektriske apparater

økte 23,6 %, mens instrumenter økte med 22,9 %. Mest til Storbritannia I 2012 var eksporten størst til Storbritannia foran USA, Sverige og Kina. Eksporten til Kina var over to milliarder kroner i fjor. Kraftturbiner og -kabler var også en viktig eksportvare til flere land i den tredje verden, blant annet største eksportvare fra Norge til Bangladesh med en eksportverdi på over 600 millioner kroner (over 90 % av vår eksport til landet). Eksport fra industribedriftene i fastlands-Norge har de siste månedene vært stabil rundt 310 milliarder kroner, og en økning av eksporten av utstyr til fornybar energi blir dermed gradvis viktigere innen total industrieksport. ■

RAUFOSS EKSPLOSJONSARMATUR En sikker forbindelse

Vi ble valgt som leverandør til Ørskog – Fardal • Fjordspenn • Stasjoner • Linjemateriell

Utvikling – Kvalitet – Service

VP metall AS

tel: 61151787

Postboks 7

fax: 61152556

2831 Raufoss

e-post: post @vpmetall.no

www.vpmetall.no


Bryteranlegg fra Schneider Electric:

Pålitelig, sikkert og enkelt! Våre vakuum- og SFX-løsninger dekker dine behov. PIX bryteranlegg er en av våre unike og mest komplette løsninger for mellomspenning opp til 24 kV. PIX Compact og PIX High løser dine utfordringer både med tanke på plass og krevende applikasjoner opp til 5000A og 50kA. Pålitelighet Typetester er gjennomført for hvert ytelsesnivå. Enkelhet Enkel betjening og forriglinger forhindrer feilbetjening. Sikkerhet Betjening og indikering er samlet i front, med spenningsindikering i umiddelbar nærhet av jordslutter.

Registrer deg på www.SEreply.com og tast inn kampanjekode 35498p og vær med i trekningen av en iPad mini!


Tysk-Norsk energi­ samarbeid utvides Norge skal få en enda større rolle som en av Tysklands viktigste energileverandører. Det gikk T ­ ysklands forbundskansler Angela Merkel inn for under statsbesøket. –Jeg er overbevist om at Norge også i fremtiden vil være en viktig støttespiller for den tyske gassforsyningen. Også på det politiske området har vi høy tillit til Norge, sa Merkel etter samtalene med Norges statsminister Jens Stoltenberg. For Wintershall er Norge er en viktig partner i gass- og oljeproduksjonen, ikke minst på grunn av samarbeidet med Statoil. At de tysk-norske energirelasjonene er i utvikling, kan illustreres med planene om å bygge en likestrømskabel fra

Norge til Tyskland som kan transportere strøm generert av vind- og vannkraft. Også Norge investerer for å sikre pålitelige gassleveranser til Tyskland. Wintershalls administrerende direktør Rainer Seele roste Norges høye investeringsnivå. –Norge er villig til å utvide energisamarbeidet. Men for at Norge skal kunne foreta de nødvendige milliardinvesteringene, må imidlertid en viktig forutsetning være til stede: Landet må ha garanti for at Tyskland fortsatt kommer til å være et aktuelt marked. Norge

ønsker å vite hvorvidt Tyskland tar naturgass, og dermed norsk gass, med i betraktning under den pågående overgangen til fornybar energi, sa Seele. –Tyskland må gjøre hjemmeleksen sin og legge om kursen slik at naturgass fortsetter å spille en stor – og helst får en større – rolle i energikombinasjonen, understreket Seele. Omfattende samarbeid Norge er svært interessert i å utvide energisamarbeidet med Tyskland. Dette kommer til uttrykk gjennom det omfat-

tende samarbeidet mellom Wintershall og det norske energiselskapet Statoil. Innenfor rammen av en bytteavtale som er verdt flere milliarder, bygger BASFs datterselskap ut olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen, samtidig som Statoil samarbeider med Wintershall i forskningsprosjekter, for eksempel om å utvikle miljøvennlige produksjonsmetoder og å øke utvinningsprosenten fra eksisterende reservoarer. ■

–For Wintershall er Norge er en viktig partner i gass- og oljeproduksjonen, ikke minst på grunn av samarbeidet med Statoil, sa Wintershalls administrerende direktør Rainer Seele.

–Jeg er overbevist om at Norge også i fremtiden vil være en viktig støttespiller for den tyske gassforsyningen. Også på det politiske området har vi høy tillit til Norge, sa Angela Merkel. Bilde fra Cebit-2013.

28 • Volt 3-2013


Den ekstra kraften, en motor i prosjektet. Som øker farten, finner løsninger og får flere til å jobbe bedre sammen. Som bidrar med kompetanse og en visjon om hvordan ting kan forbedres. Vi vokser raskt og er en av Nordens største tekniske konsulentselskaper med 1 500 eksperter innen energi, bygg og eiendom, infrastruktur og industri. Hos oss møter du spesialiserte ingeniører med bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater! Vi kaller det Energized Engineering – du får det hos Rejlers. rejlers.no/energized


Skal fortset

–På prosjektavdelingen er ordrebøkene fulle for 2013 når det gjelder installasjon så der har vi innleide ressurser. På servicemarkedet drar det seg bare oppover og oppover med et voldsomt trykk sier, (til høyere) Glenn Ottosson, avdelingsleder Energi og Svein Bellmann (til venstre) ansvarlig for måle- og feilsøkerbilen.

Fra en omsetning på 5,6 millioner kroner i oppstartsåret til en omsetning på 53,3 millioner kroner året etter, forteller at Lyn Elektro AS er i ferd med å bli en aktør innenfor bransjen som vil bli lagt merke til. Volt har vært innom for å se nærmere på selskapet som holder til på Grålum i Sarpsborg. –Vi vokste med 42 nye ansatte i fjor. Vi startet opp i midten av april 2011 med en omsetning på 5,6 millioner kroner i 2012 økte vi til 53,3 millioner kroner så det har vært en formidabel økning sier, Vidar Minge daglig leder i Lyn Elektro. – Virksomheten vår består av flere avdelinger, en kabel-TV og fiberavdeling som jobber mye med leveranser til Get og Tessta. Så har vi ordinær boliginstallasjon som virker mot privatmarkedet samt egen prosjektavdeling på større bygg som restauranter, kontorer, leilighetskomplekser og industri. Og ikke minst har vi en energiavdeling for distribusjons og regionalnett som har rammeavtaler med Fortum Distribution, Fredrikstad Energinett og Fredrikstad/Hvaler kommune om gatelys. –Vi har rammeavtale med Fortum på måleroppsett stikkledninger og høyspentanlegg samtidig som vi har kontrakten 30 • Volt 3-2013

på gatebelysning i Fredrikstad og Hvaler. Samtidig regner vi på alt av prosjekter for Hafslund Nett og Fredrikstad Energi, sier Glenn Ottosson, avdelingsleder Energi. –På prosjektavdelingen er ordrebøkene fulle for 2013 når det gjelder installasjon så der har vi innleide ressurser. På servicemarkedet drar det seg bare oppover og oppover med et voldsomt trykk og vi har ventelister på vanlig elektrisk husinstallasjon. Mye av dette er selvfølgelig sesongavhengig, hvor det var litt roligere i vinter, men nå har det eksplodert. Vi har hatt full rulle hele året og ikke noe dødtid, vi har leid inn montører også i lavsesongen fra januar til mars i år noe som er en utvikling vi er veldig fornøyd med. Vi har to ekstremt dyktige foredragsholdere som reiser rundt i Norge og holder kurs i førstehjelp, elsikkerhet og driftsforskrifter.

Våre kunder er som eksempel Statoil, Hydro og resten av landets små og store energiverk. Dette gjør vi i et samarbeid med Trainor AS som er store på kurs for elektrobransjen. De er også en partner for LYN Elektro når det gjelder tilstandskontroll av jordingsanlegg. –Vi ser for oss et godt år også i år, til tross for den enorme veksten har vi positive tall. Fjoråret med 42 nye ansettelser medførte mye kontraktskriving, sier Minge. Rekruttering LYN Elektro har en stor og bra søkermasse, men vi skulle gjerne ønske oss noe mer voksent personell på høyspent siden som kunne forvalte og ta seg av de som er nyutdannende energimontører. Vi har vært veldig heldig og hatt stor søkermasse når vi har vært ute og etterspurt montører. -Vi ser for oss mer vekst i energiavdelingen og fiberavdelingen.

–Det er dyrt å starte opp et selskap på høyspentsiden i dag, vi må ha utstyr som type lastebiler, kraner og tyngre maskiner og mye utstyr for å kunne betjene bransjen. Men selv om kostnadene var høye mener vi at et slik lite selskap som oss med liten administrasjon og lave overheadkostnader skal kunne konkurrere med store bastioner som har 45 mann i administrasjon, sier Minge. –Vi ser fordeler i driften på de stedene der vi allerede har installasjonsarbeid. Etter avtale med netteierne får vi automatisk arbeidet med etablering av stikkledning og målermontasje. Dette muliggjør mer rasjonell drift av montørene og færre utførende ledd. For oss er dette en fin synergieffekt som også kommer kundene til gode i form av lavere priser. –Vi jobber over hele Norge og priser oppdrag der det måtte være. Som nevnt tidligere reiser foredragsholderne fra Kurs og


tte å vokse kompetanseavdelingen rundt i hele Norge, det er også resten av vår bedrift innstilt på ved behov.

Avansert målebil –Når det er snakk om vår nye målebil som var en investering

også ofte standard i disse bilene med opptil 54 kV og leverer en 5 μF i kapasitanse og det betyr i praksis at du kan teste lange kabler. Over lengre avstander kommer denne VLFen til kort, men da er det jo DC testing, sier Svein Bellmann, ansvarlig

–Vi ser for oss et godt år også i år, til tross for den enorme veksten har vi positive tall. Fjoråret med 42 nye ansettelser medførte mye kontraktskriving, sier Vidar Minge daglig leder i Lyn Elektro.

på 2,3 millioner kroner så vil vi bruke bilen i hele Norge. Det er den mest moderne målebilen som finnes på markedet, med nyeste og mest avanserte utstyr du kan tenke deg. Bilen er innredet på Seba KMT fabrikken i Tyskland og levert av sebanor AS. Bilen er spesialdesignet til de oppdragene vi skal utføre. –Nå trenger vi bare å få markedsført bilen som vi fikk i desember. Centrix systemet som er montert i bilen består av en basisenhet som går opp til 80 kV i test spenning med både DC og AC testutstyr på høyspent. Det er da både testing av kabel og feilsøking, finne feil på energikabler samtidig som det er bygget inn et avansert ekkometer (TDR). VLF-testsytem (Very Low Frequency) er

for måle- og feilsøkerbilen i Lyn Elektro AS. Tre forskjellige patenterte lysbuestabliseringsteknikker som har betegnelsen ARM som står for (Arc refleks measurement) det vil si at man kan forlokalisere avstanden fram til en høy ohmig feil på en lang kabel. Hvis du har fem kilometer høyspentkabel og en veldig vanskelig feil på si to kilometer og den feilen knekker ikke før du kommer opp i 20 – 30 kV i spenning. De feilene er jo normalt vanskelig å ta, men da kan man ved hjelp av lysbuestabliseringsteknikk se feilen, du får en kurve som du vil se på displayet. Så kan man gå ut med løpehjul på to kilometer. Starter så støtgeneratoren og med en marklytter vil man høre feilen ved at støtgenera-

toren starter et akustisk smell som vil kunne lokaliseres ved skadestedet. Operatøren vil være i stand til å finne feilen på kort tid, hadde du ikke hatt den forlokaliseringen ville du brukt en hel dag hvor du måtte ha gått hele streket og finlyttet

støtgenerator på 32 kg og går på batterier, du kan støte inntil en halvtime. Den lille generatoren går til 12 kV og 500 Ws energi og innebygget ekkometer med lysbuestabliseringsteknikk. Du kan oppdage høy ohmig feil med instrumentet

–Det er den mest moderne målebilen som finnes på markedet, med nyeste og mest avanserte utstyr du kan tenke deg sier, Svein Bellmann, ansvarlig for måle- og feilsøkerbilen i Lyn Elektro AS.

for hver meter. Du kan tenke deg alle de problemene ved en trafikkert vei og med mye støy i område. I tillegg er det veldig gode dokumentasjonsmuligheter for oss som skal jobbe eksternt mot netteier. Systemet har automatisk logging av hver eneste måling så alt blir automatisk lageret. Og etter målingen kan jeg gå inn og huke ut spesielle målinger og overføre dette til en ekstern PC eller skrive det rett ut i bilen, eller eksportere filen som en PDF eller hva som måtte ønskes. Alle muligheter er lagt til rette for enkel dokumentasjon, sier en stolt Bellmann. –Det er enda flere interessante ting i bilen, fortsetter Bellmann. Det er en portabel støtgenerator ,en liten bærbar

og tanken var at vi kan sjekke sjøkabel. Tenk deg at du er ute i en båt eller oppe på en fjelltopp eller hvor som helst, der målebilen ikke kommer til, da har du denne lille tassen, sier Bellmann. -Og det jeg nesten hadde glemt er et sikkerhetssystem for faseutvelgelse. Et instrument som tar 100 prosent sikker utvelgelse av faser mens anlegget ligger til jord. Temografering og avansert kabelsøker for både feilsøking og kortsluttninger og deteksjon av traseer så bilen er virkelig komplett med alt av tenkelig utstyr til å måle på kabelnettet, vi kan vel si at dette er den mest avanserte målebilen som finnes, avslutter Bellmann. ■

HIOKI PW3360-20IN - Pakke er en ny energilogger for både 1 og 3 faset nett opp til 780V. Den kan også brukes til lekkasjestrøms måling og logging. Instrumentet er svært enkelt i bruk på grunn av instruksjoner direkte på skjermen for både tilkobling, konfigurasjon og måling. Tilkobling og konfigurasjon testes automatisk og ved evt. feil gis det forslag til korrigerende tiltak.

Kun kr. 16 025,- inkl. 3 stk. 500A strømtenger! Elveveien 28, 3262 Larvik l Tlf. 33 16 57 00 l IKMinstrutek@IKM.no

Volt.indd 1

l

www.IKM.no

www.IKM.no l Nettbutikk: www.ikmwebshop.no

31 16.05.2013 15:43:58


Sammen om WindEnergy Hamburg For å kunne beholde, og å videreutvikle en internasjonalt ledende vindmesse i Nord-Tyskland har de to messeselskapene i Hamburg og Husum nå blitt enige om sammen å arrangere messen WindEnergy Hamburg i Hamburg 24. – 26. september 2014. Som maritim metropol, dreieskive for internasjonal sjøtransport og hovedsete for ledende selskap innen vindteknologi, er det i Hamburg og området rundt samlet vesentlig kompetanse innen on- og offshore vindkraft. Med et topp moderne messeområde beliggende midt i byen, med betydelig hotellkapasitet og med flyplassen plassert kun 8 km fra sentrum, er Hamburg det perfekte sted for denne messen. WindEnergy Hamburg er en internasjonal fagmesse for on- og offshore vindkraft som hvert annet år vil bli arrangert i Hamburg, første gang i 2014. Husum Wind vil ikke bli

arrangert i 2014. Fra 2015 har de to messeselskapene avtalt å arrangere en regional vindmesse i Husum, som skal arrangeres de årene det ikke er WindEnergy Hamburg. Bedrifter som allerede er påmeldt Husum Wind 2014 vil få tilbud om plass i Hamburg. WindEnergy Hamburg vil bli arrangert i hallene B1 – B7 på messeområdet i Hamburg. Nærmere 500 utstillere har allerede meldt seg på messen. 80% av planlagt areal er allerede solgt. Andelen onshore utstillere utgjør så langt 60%, offshore 40%. www.windenergyhamburg.com

Bernd Aufderheide fra Hamburg Messe og Kongress her sammen med Peter Becker fra Messe Hussum og Kongress under avtalesigneringen i Rendsburg.

Lifter for vedlikehold

n AS - Ny Brubakke mann r av Ruth forhandle i Norge Tyske kvalitetslifter! I sortementet finnes billifter med arbeidshøyde opp til 104 meter!

Velkommen til vår stand på REN Metodedager Drammen Travpark 5-6 juni Vi er på stasjon AUS og har fem biler med oss, deriblant en ren AUS bil. Kom innom for prøvkjøring eller bare en hyggelig prat! Velkommen!

BRUBAKKEN AS Tlf. 35 93 04 00 www.brubakken.no 32 • Volt 3-2013


GRAVOnytt Nyheter og tilbud fra Gravograph Norge AS

Juni 2013

KRAV OM VARIG MERKING AV ELEKTRO­ INSTALLASJONER Varig merking med graverte skilt er i de fleste tilfeller et udiskutabelt krav når man leverer elektroinstallasjoner. Med varig merking menes graverte skilt i plast eller metall som festes mekanisk til underlaget. Merking basert på tosidig tape eller annen selv­ klebende merking anses ikke som varig. • Merkingens stykkpris blir lavere enn selvklebende merker • Anleggene du leverer får et profesjonelt preg • Kunden får opplevelsen av høy kvalitet på leveransen • Grafiske fremstillinger som flytskjema graveres rett fra tegning (DWG, PDF, DXF m. fl.) • Merkingen utføres raskt og uten feil • Data fra prosjektering benyttes via fletting til gravering (MS Excel, ASCII m. fl.) • Feilsøking, retting og ombygginger blir enklere med god merking

Vår kunnskap og høye produktkvalitet gir våre kunder best lønnsomhet i bransjen!

LEVERANDØR TIL ELEKTROBRANSJEN I OVER 50 ÅR Gravograph har levert graveringsmaskiner til tavlebyggere, e-verk, elektroentreprenører og skipselektrikere siden 1960. Vi leverer komplette løsninger for varig merking og våre maskiner og programvare leveres riktig utstyrt og konfigurert fra begynnelsen. Vi garanterer rask implementering og god opplæring, en forutsetning for at utstyrets kapasitet utnyttes best mulig. Gravograph har utviklet moderne markedsledende produkter spesielt for elektrobransjen som du finner i denne brosjyren. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig graveringsprat. Morten Steen, daglig leder

www.gravograph.no

VINN

EN iPAD Se siste side


M20 – KOMPAKT MASKIN FOR ELEKTROMERKING • Graveringsareal 100 x100 mm, tar liten plass og støyer lite • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plastmateriale med seriegraveringsfunksjon • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv.

M20 1.190,pr. mnd.

IS400 – KRAFTIG MASKIN FOR PLAST OG METALL • Graveringsareal 305 x 210 mm, kraftig aksedrift • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plast og metall, også rustfritt- og syrefast stål • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv. • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

IS400 2.890,pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen www.gravograph.no


LS100 EX – LASERMERKING I TOPPKLASSE • CO2-laser med 30, 40, 60 eller 80 watt effekt • Graveringsareal 610 x 305 mm • PC-styrt modell med Windowsprogram på norsk • Merker på skilt i plast, aluminium og stål (med laserspray) • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

LS100 EX 3.290,pr. mnd.

IS900 – MARKEDSLEDER FOR STORE SERIER • Graveringsareal 635 x 432 mm med høydeføler • PC-styrt modell med Windows-program på norsk • Graverer skilt i plast, aluminium og messing • Seriegraveringsfunksjon med datafletting og automatisk utskjæring • Langplateprogram for gravering av større skilt enn graveringsarealet • Populære symboler som jordingstegn, CE-merke osv. • Unik Point-and-shoot funksjon utnytter graveringsmaterialet

IS900 4.090,pr. mnd.

Installasjon, opplæring og serviceavtale er med i prisen www.gravograph.no


VINN EN iPAD Registrer deg på www.gravograph.no/ipad og du er med i trekningen av en eksklusiv iPad 32Gb Wi­Fi inngravert med ditt navn.

NETTHANDEL HELE DØGNET Vi er en foretrukket leverandør fordi vi leverer raskt og korrekt. Våre kunder trenger skiltemner raskt for å unngå forsinkelser på kritiske leveranser. Ferdige skilt eller hele plater? Med vår nye kappekalkulator kan du raskt og enkelt designe skiltemnene du trenger og bestille for omgående levering. Dersom du ikke har maskin som skjærer ut og kantfreser skiltene, gjør vi jobben for deg.

Materialer som holder Gravograph har levert UV-bestandige og solide skiltmaterialer siden 60-tallet. Vi vet hva som tåler tidens tann og vi hjelper deg med å finne riktig skiltmateriale til akkurat den jobben du holder på med.

Priser du merkejobber? Prisen på skiltemner finner du ut ved å bruke kalkulatoren på nettet. Hvis du produserer skilt og merking for andre, kan du gi pris videre til din kunde umiddelbart, enten det er natt eller helg.

“Gravograph har en imponerende nettløsning. God produktinformasjon og en webshop som vi bruker dag­ lig for bestilling av varer.” Asbjørn Bakken, Stjørdal.

LEASING ELLER KJØP? Hos oss er det enkelt å velge mellom forskjellige former for finansiering. Leasing er en hensiktsmessig måte å finansiere produksjonsutstyr på. Hvor skal pengene dine være? Hvorfor skal bedriftens driftskapital bindes opp i varig produksjonsutstyr? Er penger gratis? Vi får ofte spørsmål om leasing er ‘dyrt’. Svaret er nei! Leasing er ikke dyrt, men har normalt en noe høyere rente enn f.eks. boliglån, fordi sikkerheten for lånegiveren er lavere. Men renten på kassakreditt i banken kan til gjengjeld være høyere. Dersom du har kapital i bank eller verdipapirer, taper du avkastningen dersom du anvender disse midlene til å investere i maskiner og utstyr.

Direkte utgiftsføring og skattefradrag Ved leasing mottar du en regning pr. måned som utgiftsføres direkte. Ingen aktivering av eiendeler i regnskapet er nødvendig. Skattefradraget får du umiddelbart. Fremtidsrettet drift For deg som ønsker nytt og konkurransedyktig utstyr til enhver tid, og samtidig ønsker en trygg og seriøs aktør innenfor finansiering i ryggen, er GravoLease en meget god måte å finansiere produksjonsutstyr på.

Velg solide partnere Gravograph Norge AS og DnB NOR Finans har samarbeidet i mange år om å tilby våre kunder den mest fleksible og konkurransedyktige finansiering i bransjen. Vi gir deg både handlefrihet og trygghet!

Gravograph Norge AS • Kobbervikdalen 63 • 3036 Drammen Telefon: 67 17 82 00 • Telefaks: 67 17 82 01 E-post: post@gravograph.no www.gravograph.no


WAGO PLS med IEC protokoller For fjernstyring innen elkraft Måletrafoklemmer

WAGO PLS med IEC protokoller er en kosteffektiv løsning for fjernstyring og lokal kontroll innen f.eks. vannkraft, vindkraft og solenergi. PLS-systemet kan utrustes med et stort utvalg av inn- og utgangsmoduler , inkl. 3-fase effektmåling.

Måletrafoklemmer Bedret HMS

Strømtrafoklemmer Sikker frakobling med automatisk lasking av sekundærkrets.

www.wago.no

RoHS og WEEE direktivet Cenika AS leverer iht RoHS og WEEE direktivet.

KABELINNTAKSSKAP

Medlem av:

IP3X FOR MODULÆRT UTS+SIKR.SKILLEBR 160A

BESØK OSS PÅ REN METODEDAGER 5-6 JUNI

www.cenika.no Ordretelefon 32 24 03 00 • Ordrefaks 32 24 03 01 • Ordremail post@cenika.no VOLT_halvside2.indd 1

MÅLERSKAP BYGGSTRØM UTVENDIG ENKEL AVGANG

kvalitet til markedets beste priser

5/27/2013 10:54:06 AM


Simulerer ”Dagmar” f I disse dager settes i drift verdens første online risiko simulator av kraftsystemet hos Statnett. Simuleringsverktøyet Promaps Online er en pilot som er installert hos Statnett og tilkoblet driftssentralen og skal motta live data. Piloten som skal testes ut har til hensikt å kunne beregne risiko for de kommende 12 timer gjennom planlegging av driften og online i driften. Dette skal muliggjøre for netteier å gjøre proaktive tiltak i nettet før noe har skjedd, i motsetning til i dag hvor reaktive handlinger er normen. Ved å inkludere real time værdata og prognoser for de kommende timene/døgnene kan risiko for utfall settes direkte i sammenheng med prognosert vær. Dette åpner for helt nye muligheter og detaljeringsgraden i risikoberegningen økes betraktelig. I dag benyttes gjennomsnitt verdier av forventet utfall per komponent. Det vil si av utfall som skyldes vær ligger innbakt i frekvens for utfall. Med værpåvirkning på hver komponent som er eksponert vil beregningen gå fra gjennomsnittsverdier til høyoppløst verdier. Dette vil si at i godt vær vil risikonivået bli lavere enn beregnet i

38 • Volt 3-2013

dag, i dårlig vær vil risikonivået bli høyere enn i dag. StormGeo Volt tok turen til Bergen for å få nærmere kunnskap om prosjektet som vil være et paradigmeskifte i drift av kraftsystem. Der traff vi Jostein Mælan, Vice President Renewables i StormGeo. –StormGeo arbeider med mange ulike deler av industrien som på en eller annen måte, direkte eller indirekte, er avhengig av været, sier Mælan. –StormGeo er nå femten år og har bursdag og fornybar energi er en av de fem områder vi jobber med, hvorav vindkraft er det største forretningssegmentet innenfor fornybar. Andre områder er olje- og gass, også shipping er avhengig av god værinformasjon. Media er den fjerde, Corporate entreprises er det femte. Det siste er store multinasjonale selskaper som har kontorer, virksomhet og operasjoner rundt omkring i verden –Storm-

Geo er din weather department som passer på at virksomheten er forberedt på det været som kommer -om det er av personellmessig sikkerhet eller annet. Vi er 155 medarbeider nå, for fem år siden var vi bare 30-40 ansatte, så vi har vokst kraftig de fire siste årene. Goodtech og StormGeo –Samarbeidet med Goodtech kom igjennom et prosjekt vi hadde i Irland, hvor vi skulle se på en risikovurdering i forbindelse med ising på strømnettet. Vi oppdaget at Goodtech hadde gjort lignende analyser og kontakten var opprettet. Vi så kjapt at her burde vi kunne snakke sammen også om andre felles prosjekter, sier Jostein Mælan. I endring Været er i endring og man ser en klimaendring hvor det å ha god informasjon om været er blitt mer og mer viktig. ’Klimakostnadene’ stiger. Folk bor tettere og i utsatte områder og dette har stor innvirking på skadene som oppstår av f eks dårlig vær. Økonomisk betyr dette svært mye for mange selskaper i Norge. For eksempel KILEkostnad, det at forbrukerne ikke har tilgang på elektrisitet straffes forbrukerne for, og dette må erstattes av leverandøren. Så det å kunne bemanne rask og effektivt og flytte mannskap

til rett sted for å reparere hurtig er svært viktig. Vi har de siste to årene jobbet direkte med selskaper som, Hafslund, Agder Energi og S­ kagerak kraft, de som har et distribusjonsansvar i Norge. Statnett begynte vi å arbeide med for et par år siden, på transmisjon. Vi hadde stormen ”Dagmar” som ødela veldig mye i Gardermoen området og i Akershus. Bare i Akershus hadde nettselskapet ca 120 brudd. Og det var noe av de verste hendelsene som de har opplevd og etter slike hendelser er det mange som må svare litt for hvorfor de ikke var godt nok forberedt. Og hva kan de gjøre annerledes ved neste gang en slik type vær inntreffer. Dette gjelder ikke bare når det er ekstremvær, været behøver ikke være ekstremt for å forårsake skade Og dette er en utvikling i værindustrien. Vi varsler ikke bare været lenger, men vi varsler konsekvensen av vær. For Hafslund sin del får de en rapport hver morgen hvor vi stipulerer hvor mange avbrudd vi tror de vil få i løpet av dagen i Akershus, Oslo og Østfold. Og det er da anslått en to og tre dager fram i tid. Uforutsigbar ­kraftproduksjon Fornybar kraftproduksjon er uforutsigbar og varierer mye fra time til time. Slik er det med vind og slik er det med bølger.


før ”Dagmar” kommer

Skjermdump av Promaps Online med risikonivå fargeindikert for CIM regioner

39


Kina er det hvert kvarter. Og da skal du ha ganske sofistikerte løsninger for å kunne klare dette. –Dette er en utfordring vi forsøker å bidra med å løse, sier Mælan.

–Samarbeidet med Goodtech kom igjennom et prosjekt vi hadde i Irland, hvor vi skulle se på risikovurdering i forbindelse med ising på kraftnettet, sier Jostein Mælan Vice President Fornybar energi i StormGeo.

StormGeo arbeider med å forutsi produksjon av fornybar energi. Hvor mye de produserer -hver time eller hallvtime. Dette driver prisingen på elektrisk kraft ute i Europa. I Kina er dette et kjempeproblem, produsentene av fornybar energi, som vind, har mangelfull kontroll på hvor mye kraft de sender inn i nettet. Man har begynt å premiere det å melde inn presis produksjon. I England skal man melde inn hver halvtime og i Norge er det hver time, i

Promaps –Første gangen hadde vi mange ideer og en av alle ideene var Promaps, sier Arne Brufladt Svendsen i Goodtech. Vi har utviklet programmet ved hjelp av kunder. Kunder som Statoil, Statnett, Landsnet på Island og National Grid i UK. Nå er programmet oppe i dette kvartalet med hele Norge som skal beregne hele Norge online på driftssentralen i Oslo. Statnett sin driftssentral i Oslo, og jeg tror at vi er de første i verden som gjør dette, sier en stolt Arne Brufladt Svendsen. Når en regner på risiko så er det mange feilkombinasjoner som skal beregnes på kort tid. Og når du tenker på at vi nå er online mot det norske kraftsystemet så betyr det at alle de målte kraftsystem parameter for hele Norge inngår og deretter kalkuleres de ulike kombinasjoner. Det som er det geniale nå er at nå har vi mulighet til å knytte den nye analysekunnskapen (online) til ulike områder innenfor drift og kraftsystemstudier. Et eksempel kan være å tenke på en vei, –en vei er mye viktigere enn en annen vei og i

et kraftsystem er noen komponenter som er viktigere enn noen andre komponenter. Det som er viktig for oss er å finne disse komponentene som er viktige. Og det finner vi med det nye systemet. Med komponenter mener vi, transformatorer, linjer alt som er i et nett. Det som er vårt utgangspunkt er tilstanden i kraftsystemet nå, og hvordan denne tilstanden påvirker andre aktiviteter i et kraftsystem med tanke på eksempelvis vedlikehold. –Du har dette med myndighetskrav i forbindelse med beredskap hvor myndighetene er strenge med å kreve at du skal ha reserve komponenter, vi mener å ha en metode hvor vi rangerer disse viktige komponentene, sier Yngve Aabø, markedsdirektør i Goodtech. –Så denne biten har vi jobbet med ganske lenge og har nå funnet en systematikk som vi mener vi er klar for å gå ut i Europa med. Gjennom Statnett, vår store samarbeidspartner de siste fire årene og FOU avdelingen til Statnett har fått dette godt fram med god hjelp av FoU Direktør Jan Over Gjerde og Prosjektleder Stig Løvlund på Statnett. Og gjennom dette samarbeide med Statnett har vi kommet til en pilot versjon som

skal på nå i Q2. –Vi ble utfordret av Statnett om Promaps kunne anvendes til en risikovurdering på tvers i verdikjeden i Statnett. I vedlikeholdsavdelingen, beredskapsavdelingen og investeringsavdelingen kan Promaps brukes, vi har stresstestet settet og tilbakemeldingen vi får er svært positive. –Hvis du tenker på et kraftsystem som skal takle ”Dagmar” og du venter på at ”Dagmar” kommer inn i dag må vi prøve å simulere å ta inn de åtgjerder og da regner vi risiko rundt dette. Så kommer ”Dagmar” og vi får en masse hendelser rundt dette som vi regner online på, –et scenario som vi tror vil skje. Værdata i sann tid –Plutselig har den stiplede boksen vi har hatt tegnet inn i mange år nå blitt til værdata i sann tid fra StormGeo, sier Svendsen. –Vi har jobbet med dette i 10 år og det har vært en tung vei, men en viktig vei og vi håper nå å lage et produkt som kan gå ut i Europa. Og å kunne koble seg til ulike driftssentraler i Europa og tenke kommersielt. Vi trodde dette skulle gå mye hurtigere, men ting tar tid, avslutter Svendsen. ■

Goodtech har en omsetning på ca 2,2 milliarder SEK og drøyt 1 400 ansatte. Goodtech er en komplett elteknikkentreprenør og Nordens største automasjonsentreprenør og instrumentmontasjeselskap. Goodtech er lokalisert over 40 steder i Sverige, Norge og Åland. Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr, fra fiber til 400 kV. Alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon via vindkraftparker og vannkraftverk til tekniske løsninger for kraftdistribusjon som forbereder tilgjengelighet innen norsk og svensk kraftforsyning, sammen med et tungt analysemiljø.

PROMAPS (Probability Methods Applied to Power Systems) er det eneste tilgjengelige verktøyet som er utviklet for tekno-økonomiske beregninger i store og komplekse kraftsystemer.

StormGeo er det nest største værselskapet i Europa og arbeider mot Olje/gass, Fornybar energi, Shipping, Corporate Enterprises og Media. StormGeo teller i dag 155 ansatte på 13 kontorer og har fortsatt hovedkontor i Bergen. StormGeo tilbyr produkter og tjenester til væravhengig næringsliv – av sikkerhetsmessige eller økonomiske årsaker. StormGeo formidler i dag forståelse og konsekvenser av vær og klima til tusenvis av selskaper over hele verden. StormGeo har i dag over 60 meteorologer og tilbyr gjennom årelang satsing på kompetanse tjenester av faglig høy standard og innovasjon. 40 • Volt 3-2013

PROMAPS benytter en metode som kombinerer tradisjonell kraftsystem-analyse med moderne sannsynlighetsteori, og beregner sannsynligheten for feiltilstander i kraftnettet og den økonomiske konsekvensen av disse. PROMAPS er derfor et nyttig verktøy ved: tilkobling av ny produksjon, kraftlinjer, kabler og last, design av transformatorstasjoner og kraftverk, planlegging av drifts- og vedlikeholdsoperasjoner, driftssentraler og online overvåkning av kraftsystemer. Fordeler med PROMAPS, bedre overvåkning og behandling av risker, resultater presentert i tekno økonomiske størrelser sammenligning av tekniske løsninger, risker og kostnader. Overlegen som støtte for driftsoperatører til å beregne risiko, enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt.


– Tilfeldigheter Arne Brufladt Svendsen stanget hodet i fagbøkene i forbindelse med Diplomoppgaven på NTNU, og hadde problemer med å knekke koden. Gjennom arbeidet med oppgaven oppdaget veileder Digernes en matematisk formulering som kunne brukes på et uendelig antall komponenter. – Jeg gikk i gang med en oppgave som faglitteraturen sa ikke var mulig å løse. ­Takket være tilfeldighetenes spill, folkene som ble med underveis og en god porsjon uvitenhet, gikk vi i gang med problemstillingen og løste den uten at vi egentlig visste at vi hadde møtt den, sier Arne Brufladt Svendsen. – I matematikken brukes Markovmodeller for å beregne risiko i veldig små systemer. Vi ønsket å regne på risiko i hele det norske kraftsystemet. Siden kraftnettet består av ufattelig mange greiner, ble de matematiske modellene for store, sier Yngve Aabø markedsdirektør i Goodtech.

Løste 90 år gammel ­matematisk gåte Tørris Digernes er pådriveren bak metoden og løste en begrensinig tilknytett Markovmodellen, problemet med Markovmodellen har stått uløst siden Tørris løste dette for flere år siden. Tørris gjorde det mulig å regne på egenskapene på små system nå også for store system. –Modellere komplekse pålitelighetssystemer. Den matematiske løsningen inngår i risikosimuleringsprogrammet Promaps. Programmet har hvert utviklet gjennom kundeprosjekt, hvor Tørris har hvert ansvarlig for matematikk utvikling og implementering i programmet. Yngve Aabø har hver ansvarlig for behovene i kraftsystemet blir inkludert sammen med markedsstrategi, og Arne Brufladt Svendsen har vert prosjektleder og stått for gjennomføring av utviklingen.

Programmet gjør det mulig å analysere komplekse kraftnett med høy detaljeringsgrad, noe som har vært en mangelvare i elkraftbransjen frem til nå. Typiske anvendelser er pålitelighetsbasert design, investeringsanalyse, vedlikeholdsplanlegging og overvåking av leveransepåliteligheten til nett i operativ drift. –Det teoretiske grunnlaget for programmet er basert på en ny måte å bygge komplekse Markovmodeller. Prinsippet, som er enkelt, nytter enhetsmodeller til å bygge sammen store Markovmodeller. På denne måten er det mulig å lage Markovmodeller med flere millioner tilstandsvariable, mens det i lærebøkene stort sett blir hevdet at modeller over ca. 30 variable er uhåndterlige. Dette prinsippet kombinert med en metode til å

samle informasjonen i tilstandsvariablene danner en effektiv måte til å modellere komplekse pålitelighetssystemer. Sammen med en modell for det elektriske netter kan også forventet ikke levert effekt og tilhørende kostnader beregnes. Blant viktige andre variable som beregnes er leveransesannsynlighet, sviktsannsynlighet, midlere funksjonstid, midlere nedetid ved feil, feilfrekvens, effekt i nettgreinene, overføringstap og mulige feilårsaker. Metoden er generell og kan sannsyn-

ligvis også anvendes på andre typer transportprosesser som fluidtransport, varetransport og muligens også på analyse av trafikksystemer. ■

Tørris Digernes er pådriveren bak metoden og løste en begrensinig tilknytett Markov­ modellen.

41


Vinner vindkontrakt i Finnmark Siemens har signert en avtale med Varanger Kraft-Vind AS om kjøp av 15 vindturbiner til Raggovidda vindkraftverk i Finnmark. I tillegg vil Siemens stå for service og vedlikehold av turbinene. Varanger Kraft vil totalt investere 600 millioner kroner i vindkraftprosjektet, hvorav vindturbinene står for en betydelig del. Varanger Kraft-Vind AS, som er et datterselskap av Varanger Kraft AS, blir samtidig det første selskapet som benytter 42 • Volt 3-2013

ordningen med grønne sertifikater til å finansiere utbygging av ny vindpark i Norge. Ordningen med grønne sertifikater trådte i kraft den 1. januar 2012, og som mål å bygge ut til sammen 26,4 terrawattimer med ny fornybar kraft i Sverige og Norge innen 2020.

Fremtidsrettet vindteknologi Leveransen fra Siemens inkluderer 15 vindmøller på hver 3 megawatt av samme type som har stått på Havøygavlen de siste to årene. Denne turbintypen har en moderne og fremtidsrettet teknologi basert på girløse turbiner. Turbinen er godt testet

både i Norge og i utlandet og forventes å gi en høy produksjon på det som skal bli en av Norges beste vindparker. Parken vil ha en total effekt på 45 megawatt og en produksjon som er nok til å forsyne 9500 husstander med ren og fornybar elektrisitet.


med å bygge opp en norsk divisjon for leveranser og service på vindmøller. –Med innføringen av grønne sertifikater er Norge et attraktivt marked innen fornybar energi generelt og vindkraft spesielt. Derfor ser vi viktigheten av å kunne betjene dette markedet med lokale krefter. Vi er stolte at vi med denne avtalen viser at vi fortsatt er størst på vind i Norge, samtidig som vi beviser at vårt norske team er en attraktiv partner for utbyggere i Norge, sier divisjonsdirektør Tore Tomter i Siemens AS. –Vi er stolte at vi med denne avtalen viser at vi fortsatt er størst på vind i Norge, samtidig som vi beviser at vårt norske team er en attraktiv partner for utbyggere i Norge, sier divisjonsdirektør Tore Tomter i Siemens AS. Foto: Berit Roald

–Denne dagen er en milepæl for oss. Vi har jobbet med vannkraft i mange tiår, og de siste åtte årene har vi jobbet med dette vindkraftprosjektet. Nå blir det en realitet, og vi er strålende fornøyd med å få Siemens med på

laget, sier adm. dir. Kjell Eliassen i Varanger Kraft AS.

15 vindmøllene vil være ferdig i løpet av det samme året.

Juni neste år Den første vindmøllen vil ankomme vindparken i juni 2014, og installasjonen av alle

Størst på vind i Norge For Siemens i Norge er dette prosjektet også en milepæl. Selskapet har siden 2009 jobbet

–Vi har jobbet med vannkraft i mange tiår, og de siste åtte årene har vi jobbet med dette vindkraftprosjektet. Nå blir det en realitet, og vi er strålende fornøyd med å få Siemens med på laget, sier adm. dir. Kjell Eliassen i Varanger Kraft AS, foto: Knut Åserud.

Gigantprosjekt til lands I tillegg til kjøp av 15 vindmøller, inngår Varanger Kraft Vind en serviceavtale som omfatter service og vedlikehold på samtlige turbiner. –Dette er en stor avtale for Siemens i Norge, og den største vi har inngått i år. Prosjektet er også å regne som et av de største industriprosjektene på land i Norge i perioden 2013-2014, og er viktig for industriutviklingen i nordområdene. Dette er spennende å være med på, sier adm. direktør Per Otto Dyb i Siemens.

–Prosjektet er også å regne som et av de største industriprosjektene på land i Norge i perioden 2013-2014, og er viktig for industriutviklingen i nordområdene. Dette er spennende å være med på, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens. Foto: Berit Roald

43


Flow gjør det enklere Nima Shahinian har designet en stikkontakt som gjør det enkelt å sette inn støpselet uansett om du er svaksynt, har nedsatt kroppsmotorikk eller bare har en dårlig dag. Nå har han vunnet Design for alle-klassen i konkurransen Unge talenter 2013.

Under Designdagen 2013 vant produktdesignstudent Nima Shahinian fra Høgskolen i Oslo og Akershus vant Unge talenter, Design for alle-klassen med stikkontakten Flow, foto: John Hughes / Norsk Designråd. –I tillegg er Flow estetisk pen, i alle fall så pen som en stikkontakt kan bli. Dermed passer den inn både i boliger og forretningslokaler, fremfor å se ut som et hjelpemiddel. Det er svært viktig når du lager noe som skal være et rent hverdagsprodukt, sier Shahinan.

Prisen ble delt ut onsdag 17. april i Oslo under Designdagen, et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd. Unge talenter er en konkurranse som belønner unge og fremadstormende designere. –Årets vinnere viser stort samfunnsengasjement og løser både komplekse og hverdagslige problemer med empati og innovasjon. Deres generasjon med designere skal forme de produktene og løsningene vi alle kommer til å bruke i fremtiden, sier Thea Mehl. Hun er prosjektleder for Merket for god design og Unge talenter i Norsk Designråd.

Norsk Designråd og Deltasenteret står bak Design for alleklassen i konkurransen Unge talenter. Leder for Deltasenteret, Åse Kari Haugeto, håper prisen kan inspirere morgendagens designere til å ta tak i små og store samfunnsutfordringer. –Å treffe kontakten med støpselet er vanskelig for folk med nedsatte motoriske ferdigheter, men vi har vel alle blitt irritert over en vrang stikkontakt. Prisvinneren løser dermed et veldig allment problem, sier Haugeto. Stagnert stikkontakt Vi skaffer oss stadig flere dingser som trenger strøm, enten det er

mobiltelefoner, tv-utstyr eller kjøkkenmaskiner. Likevel har stikkontakten ikke utviklet seg nevneverdig på flere tiår. Ikke sjelden må man ned på alle fire for å sikte inn støpselet. Hvorfor må en tilsynelatende enkel oppgave være så vanskelig? Nettopp dette spørsmålet stilte Nittedal-gutten og designstudenten Nima Shahinian seg. –Det begynte ved en tilfeldighet. Jeg prøvde å koble inn en lader til min bærbare datamaskin, og ble sittende og fomle. Deretter slo det meg at det som var et bittelite irritasjonsmoment i min hverdag måtte være et stort problem for andre, forteller han. Ikke et hjelpemiddel Shahinian bestemte seg derfor for å bruke prinsipper fra universell utforming når han

–Årets vinnere viser stort samfunnsengasjement og løser både komplekse og hverdagslige problemer med empati og innovasjon. Deres generasjon med designere skal forme de produktene og løsningene vi alle kommer til å bruke i fremtiden, sier Thea Mehl. Hun er prosjektleder for Merket for god design og Unge talenter i Norsk Designråd.

44 • Volt 3-2013

skulle skrive oppgaven sin ved Institutt for produktdesign på Høgskolen i Oslo og Akershus. Han ble utfordret av sin veileder Torgrim Eggen. Hva er egentlig universell utforming?, spurte den erfarne industridesigneren. –Jeg hadde aldri tenkt over akkurat dét før. Det var viktig for meg å ikke lage et stygt og stigmatiserende hjelpemiddel. I stedet ønsket jeg å tenke helt nytt rundt stikkontakten og komme opp med noe som alle kunne ha nytte av, forklarer Shahinian. Gjennom Deltasenteret kom han i kontakt med en revmatiker som ga nyttige innspill. Deretter lagde Shahinian et halvt dusin prototyper som ble testet ut på familie og venner. Spiralform Sluttresultatet heter ”Flow”, og er like enkelt som det er genialt. En spiralform i bunnen av kontakten gjør at støpselet finner veien helt av seg selv. I tillegg er kantene avrundet slik at de fungerer som en trakt som gjør det lettere å treffe stikkontakten. Flow er laget for å passe til all slags innmat. Stikkontakten følger dessuten alle elforskrifter og er tilpasset storproduksjon i fabrikk. ■


200

80 Utendørs Skillebrytere fra 52 kV

Innendørs og utendørs måletransformatorer fra ARTECHE

Greepage distance 2370 mm. Linea de fuga : 2370 mm. Krafttransformatorer

Toma tang. Toma tang S Tang S tap

opp til 500 MVA og 420 kV 90

M12

300

18

de Baja Tensión . 0,72KV

2330

Transformador ansformador de intensidad ansf Low voltage oltage current transformer ormer 0,72K 0,72Kv 2

150

Design: Wera

230 170

1280

Ø108

www.energia.no 900

Energia AS Postboks 265, 3901 Porsgrunn Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 post@energia.no

45


Ny prosjektavdeling

Skal gjøre våre kunder bedre Lyskomponenter i Kristiansand har etablert en ny prosjektavdeling, som får ansvaret for prosjektering av belysning til sine kunder. Avdelingen vil bli ledet av islandske Omar S. Gislason. –Hans mangeårige erfaring fra tilsvarende stilling i Reykjavik, er viktig når vi nå posisjonerer oss til elektroinstallatører som retter seg mot kjøpesterke kundegrupper i Norge, sier daglig leder Yngvar Rønning i selskapet. Rønning kan fortelle at denne målgruppen lenge har etterspurt slik kompetanse hos lysleverandører. –Som en konsekvens av dette ble prosjektavdelingen etablert for å tilfredsstille kundenes behov for gjennomtenkte belysningsløsninger av høy kvalitet og som er godt prosjektert. I første omgang retter vi oss mot eneboliger og leiligheter. På sikt ønsker vi å tilby tilsvarende løsninger mot næringsmarkedet, påpeker han. –Prosjektavdelingen er viktig for vår videre vekst og for å styrke vår posisjon i markedet. Verdifull kompetanse –Prosjektavdelingen vil tilføre oss verdifull kompetanse og erfaring inn i organisasjonen og styrke vår konkurransekraft 46 • Volt 3-2013

utad, mener Rønning. – Vi skal bidra med vår kompetanse når installatører får oppdrag på bolig- og leilighetsprosjekter utover normal standard. Planen er på sikt å arrangere prosjektkurs for å øke deres kunnskap i fremtidige prosjekter. Det gode og nære samarbeidet vi har med installatørene vil bli styrket med denne ordningen, påpeker han. Unik belysningskompetanse Lyskomponenter har i løpet av 22 år opparbeidet seg betydelig belysningskompetanse hvor prosjektering har hatt en sentral plass i organisasjonen. – Med økte arbeidsoppdrag og nye satsingsområder, så vi behovet for å etablere en egen prosjektavdeling, sier Rønning. –Vi

valgte Gislason som prosjektleder på grunn av hans allsidige bakgrunn som elektriker, lysdesigner og lysplanlegger. Når han planlegger nye belysningsprosjekter, er han like opptatt av lysdesign som installasjonsvennlige fremføringsveier. Dette er noe våre kunder vil dra stor nytte av. Flere års yrkeserfaring Han har flere års yrkeserfaring hos en av Islands største elektrogrossister Reykjafell. Produktkompetanse har han tilegnet seg fra leverandører som Zumtobel, Glamox Luxo, RZB, SBP, Ares, Prolicht og Tridonic. Reykjafells kundegruppe er eneboliger, leiligheter, næringseiendommer, industri og sykehus. Selskapet er også spesialist på

leveranse av eksklusive elektrotekniske løsninger til kjøpesterke kunder. –Jeg var salgssjef for selskapets lysavdeling og hadde et nært samarbeid med konsulenter, arkitekter og designere i utforming av de beste belysningsløsninger for våre installatørkunder. Et av mine største prosjekter var leveranse av lys- og styringssystemer og nødlys fra Zumtobel til konserthallen Harpa og universitetet i Reykjavik, forteller han. Viktig ressurs Gislason blir en viktig ressurs i salgsorganisasjonen til i Lyskomponenter I startfasen vil prosjektavdelingen bestå av to medarbeidere. Hans inntrykk av selskapet er meget bra. –Lyskomponenter


–Prosjektavdelingen vil tilføre oss verdifull kompetanse og erfaring inn i organisasjonen og styrke vår konkurransekraft utad, sier daglig leder Yngvar Rønning i Lyskomponenter.

har kvalitetsprodukter i verdensklassen. Ett eksempel på dett er gode garantiordninger. Flere av våre produkter har 7 års garanti, noe som er unikt i det norske markedet. Vår viktigste oppgave er å tilby våre kunder et riktig utvalg av belysningsprodukter, påpeker han.

Lyskomponenter øker salget av belysningsløsninger til kjøpesterke kundegrupper. –Vi skal tilby kundene skreddersydde løsninger til sine prosjekter, der lys får en mer fremtredende plass, sier Gislason. Han mener norske kunder er villig til å ta steget opp på et høyere lysnivå der kvalitet og komfort får en fremtredende rolle.

Klar for nye utfordringer –Jeg er klar for nye utfordringer og skal bidra til at både elektro installatøren og

Vi må forstå kundenes behov –Våre belysningsprodukter og kunnskapen om lysdesign vil være med på å øke komforten.

–Jeg er klar for nye utfordringer og skal bidra til at Lyskomponenter får fart på salget av belysningsløsninger til kjøpesterke kundegrupper, sier prosjektleder Omar Gislason Lyskomponenter.

Vi skal sammen med arkitekter og konsulenter tilby de beste løsninger som er å oppdrive i markedet, sier Gislason. –Det krever at vi forstår kundenes behov og tilbyr dem løsninger de etterspør. Dette gir også økt bunnlinje i prosjekter for installatøren. Vi har faglig dyktige medarbeidere som har førstehåndskunnskap om belysning, sier Gislason. Han mener dette er et klart konkurransefortrinn. –Sammen med entreprenører, konsulenter og arkitekter kan vi ytterligere styrke kundesam-

arbeidet. Målet er å skape en vinn-vinn situasjon for alle. Nyttige erfaringer Island har opplevd både økonomiske opp- og nedgangstider. –I oppgangstiden var det mange mennesker som investerte i nye boliger og leiligheter. Det ble verken spart på avanserte belysnings- eller styringssystemer. Erfaringene herfra vil jeg bruke når vi nå tilbyr tilsvarende løsninger til pengesterke kundegrupper i Norge, avslutter Gislason. ■

Melbye Skandinavia er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som leverer fremtidsrettede produkter og smartere systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett.

Brukervennlig kabelvogn Melbye Skandinavia tilbyr markedets mest fleksible og brukervennlige kabelvogn.

Dette er en kabelvogn tilpasset for det norske markedet og er svært allsidig da den kan benyttes til langt mer enn transport av tromler. Med tilleggsutstyr kan den benyttes til utlegging av kabel, innspoling av gammel line og strekking av nye liner. Med et hydraulikkaggregat forvandler kabelhengeren seg til en kraftig linjevinsj. Aggregatet kan også benyttes for løfting av trommel, drive hydrauliske støtteben og skaffe hydraulikk for drift av annet hydraulisk verktøy. Kabelvognen finnes i flere forskjellige versjoner og vår toppmodell Kabelvogn JKS 3500 har følgende fordeler: -

Kan ha nyttelast opp til 2500 kg/tillatt totalvekt 3500 kg Trommel K24 Hydraulisk støtteben Elektrisk start Bremsemotor Dobbel belysning 12/24 V

Er dere på utkikk etter verktøy og metoder for enklere og mer effektivt kabelarbeid er det bare å ta kontakt med oss i Melbye.

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

47


Store administrative besparelser NLI Industriservice har hatt store administrative besparelser siden de tok i bruk standard Handymanløsning fra ePocket Solutions i fjor med Microsoft Dynamics NAV integrasjon. – Vi har lettet timeog materialfangsten og oppnådd bedre prosjektkontroll, forteller avdelingsleder Ole-Martin Lunde i selskapet. –Med Handyman har vi overflødiggjort to medarbeidere i serviceavdelingen som tidligere utelukkende holdt på med manuell inntasting av fakturaunderlag, sier Lunde. Han mener mobile arbeidsverktøy er helt avgjørende for å oppnå ytterligere vekst. –Uten Handyman måtte vi ansatt en ekstra medarbeider i serviceavdelingen til manuell inntasting av arbeidsordre. Flerfaglig selskap NLI Industriservice er et flerfaglig selskap som betjener kommunale- og næringsselskaper i Grenland, i tillegg til private kunder. Elektroavdelingen, som ledes av Lunde, leverer alt av tele og data, brannalarmanlegg, innbrudds anlegg, ITV og kameraovervåking. Til sammen sysselsetter de 20 servicemontører. Selskapet har en egen prosjektavdeling som primært arbeider mot industrien. Et eget motorverksted har spesialisert seg på vikling og vedlikehold av elektromotorrør. Selskapets årlige omsetning er på ca. 60 millioner kroner. Anbefalinger NLI Industriservice forespurte høsten 2011 to leverandører om sine mobile ordrehåndteringssystem. Like før jul 2011 bestemte selskapet for å gå til anskaffelse av Handymanløsningen til ePocket Solutions som ble idriftsatt i februar 2012.

–Med Handyman har vi overflødiggjort to medarbeidere i serviceavdelingen som tidligere utelukkende holdt på med manuell inntasting av fakturaunderlag, sier avdelingsleder Ole-Martin Lunde hos NLI Industriservice. –Mobile arbeidsverktøy er helt avgjørende for å oppnå ytterligere vekst.

48 • Volt 3-2013

–Vi valgte ePocket Solutions på grunn av produkt, kvalitet og brukererfaringer. Flere virksomheter i nærområdet kom med varme anbefalinger til Handyman, sier Lunde. Prosjektets hovedmål Lunde forteller at prosjektets hovedmål var å lette time- og materialfangsten i selskapet og oppnå bedre prosjektkontroll. –Tidligere ble alle timer, fakturaunderlag og materiellforbruk skrevet manuelt. Det skapte mye plunder og heft. Ofte ble fakturaunderlaget liggende ukesvis i servicebilene før det ble levert inn til serviceavdelingen og tastet inn i datasystemet, sier Lunde. –Dette tapte vi store penger på. Administrator- og brukerpakke ePocket Solution har levert en administrator- og brukerpakke som gjør at NLI Industriservice daglig fanger opp timer og materialforbruk. –Serviceavde-

lingen overfører prosjektnummer, kunde og telefonnummer til montørenes smarttelefoner. De legger inn time- og materiellforbruk som synkroniseres mot forretningssystemet. Når oppdraget er sluttført signerer kunden på arbeidsordren i Handyman som sendes elektronisk til forretningssystemet for fakturering. I tilfelle monteringsproblem kan montøren ta et bilde og sende det elektronisk til saksbehandler. Han kan overføre tegninger av anlegget til montørens smarttelefon for å lette feilsøket, sier Lunde. Lagerstyrings- og bestillingssystem NLI Industriservice er i ferd med å innføre et nytt lagerstyrings- og bestillingssystem der montørene bestiller varer direkte på Handyman. –Vi har store forventninger til løsningen som vil skille materiell på prosjekter fra lagerbeholdningen. Dermed oppnår vi større varelagerkontroll og kan

redusere svinn, sier Lunde. Han legger til at NLI Industriservice vurderer å ta i bruk Handyman ressursplanlegger. –Vi vil styrke vår posisjon i privatmarkedet og her vil planleggeren komme til nytte. Elektronisk ordrehåndtering –Vi har levert elektronisk ordrehåndtering til NLI Industriservice, sier salgsmedarbeider Tony Håland Gundersen i ePocket Solutions. –De benytter smarttelefoner med Android operativsystem for utfylling av arbeidsordre i felt. Fordelen er at montørene slipper å utfylle manuelle arbeidsordre. Løsningen styrker også den interne kommunikasjonen i selskapet. Data føres rett inn på en ordre som transporteres inn i selskapets forretningssystem. Handyman lisenser NLI Industriservice har i dag 20 Handyman-lisenser. –I løpet av kort tid vil vi ansette flere medarbeidere som får hver


Løsninger for Solutions the future fremtiden Marine/ Olje & Gass

–Våre kunder sparer 1-2 timer pr uke med bruk av Handyman. I løpet av ett år snakker vi om store besparelser, sier salgsmedarbeider Tony Håland Gundersen i ePocket Solutions.

Vindenergi Solenergi Vann og avløp

Trafikk og infrastruktur

Prosess Energieffektivisering

Servicetekniker Tor Arne Ingebrigtsen hos NLI Industriservice har stor nytte av Handyman i sine montøroppdrag.

sin håndholdte terminal. Vi vurderer også å la lærlinger få en enkel Handyman-versjon til registrering av timer, sier Lunde. Enkelhet i løsningen Handyman er utviklet og programmert ut fra en 10-sekunders regel hvor registreringen tar ekstremt kort tid. –Bruker du lengre tid begynner de fleste å notere opplysningene på papir, gule lapper eller plankebiter, sier Håland Gundersen. –Våre kunder sparer 1-2 timer pr uke med bruk av Handyman. I løpet av ett år snakker vi om store besparelser. Tilbakebetalingstiden på et typisk Handyman-prosjekt er mellom 3-6 måneder, påpeker han. Forenkler hverdagen For selskaper med liten ITkompetanse vil Handyman

forenkle hverdagen. Implementeringen tar ekstremt kort tid. –Nå er det ingen grunn til å kaste bort tid og ressurser på manuell utfylling av arbeidsordre og fakturagrunnlag. Vi har kompetente medarbeidere som gir råd og veiledning til bedrifter. I forkant kjører vi workshop der vi kartlegger organisasjonen og arbeidsprosessene. Dermed vet vi hva som kreves for å tilpasse Handyman til virksomhetens behov, sier Håland Gundersen.

… med innovative tilkoblings- og automatiseringsløsninger

Produkter og løsninger for fremtiden

Godt samarbeid Lunde forteller at samarbeidet med ePocket Solutions har fungert meget bra fra prosjektering til implementering. –De har vært og er fortsatt en viktig sparringspartner i prosjektet. Så langt har vi ingenting å utsette på dem, avslutter han. ■

www.phoenixcontact.no eller ring 22 07 68 00

© Phoenix ContaCt 2012


Styrer hotellets energi­ forbruk i bookingsystemet Comfort Hotel Grand Central i gamle Østbanehallen er et av få hoteller i landet hvor bookingsystemet ikke bare styrer disponering av rom, men også lys, luft og varme på hotellets 170 gjesterom.

Nordic Choice Hotels sin nye hotellsatsing har, med hjelp fra energispesialisten Schneider Electric, fått skreddersydd et styringssystem som ikke bare styrer og overvåker ventilasjon, varme og lys, men som automatisk styrer gjesterommene utfra bookingstatus. –Styringssystemet i gjesterommene er knyttet til den enkelte rombookingen, noe som tilsier at varme og ventilasjon befinner seg i stand-by inntil et par timer før gjesten ankommer sier Nariman Fakhraee i Schneider Electric. Avhengig av utetemperaturen, vil styringssystemet starte klimatisering av rommet og sørge for en behagelig temperatur innen 50 • Volt 3-2013

gjesten ankommer rommet. Når gjesten setter inn nøkkelkortet i bryteren blir rommet satt til lokal styring og gjesten kan selv påvirke ønsket temperatur med +/- 3 grader, forklarer Fakhraee. For å integrere styringssystemet til gjesterommene, utviklet energispesialisten et grensesnitt som gjør at SD- og automatikkanlegget kommuniserer med bookingsystemet. Løsningen styrer rommene i tre nivåer –

–Vi er veldig glade for at hotellkjeden viser vei og velger løsninger med strenge krav til reduksjon av energiforbruk, sier Nariman Fakhraee i Schneider Electric.


ikke i bruk, klar til bruk og i bruk. Det vil si at rommene ikke bruker energi før de skal klargjøres til bruk. Miljøfokus på hotellet –Hotelldrift krever daglig fokus på energiforbruk. Et fredet Østbanehall-bygg er i seg selv en krevende bygning, i form av store vinduer og 4,5 meter takhøyde på mange rom. I tillegg kommer gjesters minimumskrav til nok varmtvann, varme og ventilasjon. Kunsten er å finne balansen mellom romdekning, sesong og energiforbruk. Med

–Vi kan redusere energikostnadene når gjesterom ikke er i bruk uten at det går på bekostning av våre boende gjesters komfort, sier Olav Langli, hotelldirektør på Comfort Hotel Grand Central.

styringssystemet fra Schneider Electric kan vi enkelt justere og tilpasse hotellet. Vi kan stenge av en fløy direkte fra bookingsystemet i lavsesongene, og vi kan redusere energikostnadene når gjesterom ikke er i bruk uten at det går på bekostning av våre boende gjesters komfort, sier Olav Langli, hotelldirektør på Comfort Hotel Grand Central. –Vi tror dette er en teknologi som vil bli etterspurt av mange i hotellnæringen etter hvert som flere får opp øyene for besparelsene, både med tanke på miljøet men også kostnadsbesparelser som slik teknologi muliggjør. Som en sentral aktør innen reiselivet har Choice strukket seg mot de strengeste energikravene i bransjen. Vi er veldig glade for at hotellkjeden viser vei og velger løsninger med strenge krav til reduksjon av energiforbruk, sier Nariman Fakhraee i Schneider Electric. ■

Schneider Electric er en global spesialist innen energistyring, og leverer helhetlige løsninger innen elektrisk distribusjon og installasjon, automasjon for industri, bygg og boliger, sikker strømforsyning og kjølesystemer, samt sikkerhetsløsninger. Selskapet har virksomhet i mer enn 100 land, og hadde totalt en omsetning på 24 milliarder euro i 2012. Schneider Electric har mer enn 140 000 ansatte som fokuserer på å gjøre energi sikker, pålitelig, effektiv og grønn: Make the most of your energy.

www.pcschematic.no

Software til automasjon og el-installasjon Danmarks mest solgte EL-dokumentasjonsprogram! PC|SCHEMATIC leverer PC programmer for: • Automasjon/Elektro • Loop tegninger • Kraft/Gass/Vann distribusjon PC | SCHEMATIC-familien, en serie moderne og fremtidsrettede Windowsbaserte CAD-program! Lav brukerterskel, avanserte automatiske funksjoner = meget effektive verktøy. E-mail: pcs@hultin.no, tlf 67 55 09 00

Annonsen anses som trykningsklar om vi ikke har hørt fra Dem i løpet av onsdag 8. mai. Korrektur sendes på telefax: 67 14 05 90, eller ta kontakt med Morten, tlf. 67 16 34 62, morten@texthuset.as

Les mer på www.voltmag.no

NYTT

pcs@hultin.no

Nytt overvåk­ ings system til Nornett AS IKM Instrutek AS har levert ett nytt overvåkings og monitorerings system for driftsovervåking av kabel-TV nettet til Nornett AS. Nornett AS har sitt hovedsete i Alta og har kabel-TV nettverk i fler byer og drifter også TV-nett for andre leverandører. Systemet som nå er levert dekker deler av anlegget og er en start av en større planlagt utbygging. Systemet er basert på produkter fra VeEx og er basert av flere utplasserte CX180R. En CX180R dekker overvåkning av 10 noder og en sentralt plassert server logger alle data fra de ulike CX180R og gir en oversikt på blant annet Return Path og QAM. Systemet kan varsel om det oppstår unormale hendelser som brudd, forstyrrelser, trafikkoverbelastning mm. Dette gir en bedre oversikt og driftssikkerhet samt øket servicegraden til alle kunder som Nornett betjener. ■ 51


Satser på flerdobling i offshore-markedet Gjennom et nystartet nettverk, Telemark Offshore, satses det nå tungt på å markedsføre fylket mot offshorenæringen. Målet er å øke den offshore-relaterte omsetningen fra 4 til 15 milliarder innen utgangen av 2015. Telemark vil ha en større del av veksten innen olje, offshore og engineering-­markedet.

–Telemark Offshore har ambisjoner om å nå 15 milliarder kroner ved utgangen av 2015, sier fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i Telemark Offshore, EvyAnni Evensen. –Vi har kompetansen, vi har kapasiteten, vi har sterke forskningsmiljøer og vi har ikke minst viljen til å vokse, sier fylkesordfører og tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Vann fra Telemark har gjennom generasjoner skapt et industrieventyr i fylket knyttet til sagbruk, bergverk, jernverk, Hydro og prosessindustrien. Nå står oljenæringen for tur. –Telemark skal bli en viktig spiller innen oljerelatert industri, sier fylkesordfører og tidligere olje- og energiminister Terje RiisJohansen. –Vi har kompetansen, vi har kapasiteten, vi har sterke forskningsmiljøer og vi har ikke minst viljen til å vokse sier han, og fremhever det tette samarbeidet mellom næringsliv, offentlig forvaltning og det politiske beslutningsmiljøet i fylket. Sterk industriklynge På knapt et år har 70 virksomheter innen industrien med tilhørighet i fylket meldt seg inn i det nye nettverket og industriklyngen Telemark Offshore. Pådrivere for å etablere en sterk industriklynge er Telemark fylkeskommune, NHO Telemark, Norsk Industri, 52 • Volt 3-2013

Innovasjon Norge og Høgskolen i Telemark. –Telemark er et lite stykke Norge og vi er et uoppdaget fylke innen oljenæringen. Det skal vi endre fremover gjennom å løfte fram våre mange gode bedrifter som satser mot oljenæringen, innen subsea, engineering, testing, drift- og vedlikehold og prosjektledelse, sier RiisJohansen, og trekker frem fylkets mange fordeler i kampen om oljekronene. Høy industri- og teknologikompetanse –IRIS-rapport 2013 for Østlandet viser at Telemark, sammenlignet med Agderfylkene, Buskerud, Vestfold og Østfold er det fylket som har flest bedrifter i oljerelatert industri. Vi har høy industri- og teknologikompetanse med over 12.000 telemarkinger allerede i jobb inne i industri- og teknologibedrifter og vi har en av landets høyeste andeler av

forskere med dokotorgrad. Vi har den fjerde største høyskolen i landet med en lang historikk for å satse på ingeniør- og realfag gjennom kombinert fag- og ingeniørutdannelse, og betydelig fagkompetanse både ved Statoils forskningssenter i Porsgrunn og Gassnovas base i Porsgrunn, fremhever fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Fylkesordføreren trekker også frem fylkets unike beliggenhet, én times flytur fra norsk sokkel, og med en beliggenhet midt i «den nye oljekysten» mellom NODE i Agder og Subsea Valley som strekker seg inn i Telemark fra Oslo/Akershus. –Vi i politisk ledelse skal være en sterk støttespiller og samarbeidspartner for vekst og teknologiutvikling i årene fremover. Dette er det solid tverrpolitisk enighet om for å sikre at vi skaper vekst i hele Telemark i årene fremover, sier Riis-Johansen. NODE og Subsea Valley Mens Agderfylkene i løpet av de siste årene har etablert NODE nettverket med stor suksess, satser Telemark på å ta opp «konkurransen» med sitt initiativ Telemark Offshore og dermed bli det nettverk som koble sammen NODE og Subsea Valley, slik at vi får koblet samen hele østlands-

kysten for økt næringsutvikling. –Vi ser med beundring til det Agderfylkene har fått til innen dette området i de senere år. I fjor omsatte leverandør- og tjenesteindustrien knyttet til olje, offshore og gass i Agder for opp mot 40 milliarder kroner. Tilsvarende tall for Telemark var litt over 4 milliarder kroner. Vi har nå startet vår offensiv her i Telemark. Telemark Offshore har ambisjoner om å nå 15 milliarder kroner ved utgangen av 2015, sier fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i Telemark Offshore, Evy-Anni Evensen. Nytt forskningssenter Telemark har også gjennom Høgskolen i Telemark søkt forskningsrådet om muligheten for å etablere et «Forskningssenter for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel». –Vi håper nå å bli prekvalifisert til å delta i konkurransen om å skape et dette forskningssenteret, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. Får vi det til vil vi ha mulighet til å bygge opp et tyngre miljø innen forskning og utvikling knyttet til økt utvinning, og dermed bidra til å legge grunnlaget for enda et innovativt forsknings- og utviklingsmiljø i Norge. ■

Telemark Offshore er en tverrfaglig, frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshore området. Nære allierte samarbeidspartnere i satsingen er Subsea Valley, NODE nettverket i Agder og NCE System på Kongsberg. –Vi har ambisjoner om å ta teknologi fra Telemark ut i verden. Vi vet at mye av veksten innen sektoren vil skje i BRICS-landene (Brasil, Russand, India, Kina og Sør-Afrika), og Telemark har et sterkt internasjonalt fokus, sier Arnt Helge Hauglid som er styreleder i Telemark Offshore. –Gjennom å etablere et sterkt miljø, og la oss inspirere av de spennende klyngene som er etablert i Stavangerregionen, Trondheimsregionen, Bergensregionen, Node nettverket på Sørlandet, er målet å bidra til å skape et femte, sterkt klyngesenter i Norge. Det vil bidra til økt samarbeid og muligheter for bedriftene i Telemark, Subsea-Valley og NODE-området som igjen leder til økt innovasjonstakt, sier Hauglid. –Gjennom nettverket har vi nå formalisert et samarbeid hvor bedrifter møtes, knytter kontakter, diskuterer felles utviklingsprosjekt og felles oppdrag, møter samarbeidspartnere og kunder og ikke minst, deler kompetansen om olje og gass, forteller han


Mai 2013

,

UNI skap for nettovervåkning og måling Skap klargjort for AMS målere, men GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon og varme for å få ideelt klima for elektroniske komponenter.

UNI Effektskap

• For 230V • 2 stk Effektbryterer. • Innebygd klatrefri sone på 2,5m

UNI Signalskap for stolpe

UNI Signalskap for kiosk

For 230V-IT og TT og 1000V

For 230V-IT

Besøk oss på REN metodedager i Drammen

www.el-­tjeneste.no


Tilstandskontroll i sterk vekst IKM Instrutek AS er sertifisert av DNV som «Certified Service Supplier Engaged in Condition ­Monitoring of Machinery Onboard Mobile Offshore Units and Ships». Som en komplett leverandør med sterk fokus på høyest mulig service grad, fleksibilitet og tett samarbeid med kundene har vi hatt stor suksess innenfor tilstandskontroll tjenester de senere år og opplever nå en sterk vekst. –Dette medfører at vi er i ferd med å ansette ytterligere personell med kompetanse innenfor områdene vi leverer varer og tjenester, sier salgsdirektør Rune Hassum i IKM Instrutek. –I dag er har vi hovedkontoret i Larvik og avdelingskontorer i Stavanger og Bergen. Totalt er vi nå 16 høyt kvalifiserte personer som jobber med tilstandskontroll, alt i fra Service ingeniører til Sivilingeniører. Bergen er et av våre viktigste områder hvor vi har et analysesenter med vibrasjonsovervåking av maskineri, og vi har ambisjoner om å doble staben i Bergen i 2013 og videre bemanne godt opp i 2014. Dette kommer i tillegg til oppbemanning ved hovedkontoret i Larvik.

og rutiner for å unngå kostbare havarier. IKM Instrutek har blant annet signert en rammeavtale med Statoil innenfor tilstandskontroll. IKM Gruppen er en av de store lokomotivene innen service og tjenester til offshore industrien, noe som medfører at våre tjenester innen tilstandskontroll markedsføres godt innenfor segmentet.

Offshore og shipping Tilstandsbasert vedlikehold er et viktig område vi tilbyr våre kunder både innen offshore og shipping. Vår engineeringsavdeling jobber tett sammen med kundene for å implementere de rette vedlikeholdssystemer

ATEX produkter –Et meget viktig område innen tilstandsbasert vedlikehold er å kunne foreta vibrasjonsmålinger og dette fortrinnsvis ved hjelp av permanente online systemer med analysering onshore ved service selskapets analysesen-

Kjerneområder Overvåking og maskinvern systemer, vibrasjonsmåling og vibrasjonsanalyse, laseroppretting, balansering, akustikk, nettkvalitet/THD og termografering. –Videre har vi oppfølging av online vibrasjons systemer ved vårt analysesenter. Vi utfører engineering, trouble shooting, teknisk support, installasjon av systemer og vedlikeholds strategier for forebyggende vedlikehold. I tillegg er opplæring av brukerne en viktig del av vår service ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere.

ter. I offshore står en del utstyr i ATEX område og vi leverer trådløse ATEX Zone 0 sensorer nettopp for dette formålet. Dette gir unike muligheter offshore. Software Produktene og software som leveres er state-of-the art produkter siste teknologi og touch screen som dekker alle de måleparametere som kreves innenfor våre områder. Flere av produktene er bla. ATEX Zone 0 godkjent. Profesjonalitet, høy service grad og tett samarbeid –Markedet vil være økende for alle typer vedlikeholdstjenester og de profesjonelle aktørene har stadig større fokus på preventivt tilstandsbasert vedlikehold. Det er her vi vil hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere ved å sørge for et tett og godt samarbeide basert på langsiktige og gode avtaler både med kunder og leverandører. –Ved å foreta denne form for forebyggende vedlikehold på roterende maskineri om bord i skip og flyttbare offshore enheter vil man redusere behovet for å foreta unødige inngrep og service iht gitte service intervaller for gir, elektriske motorer, pumper, turbiner, drilling utsyr samt undervannsdelen av thrustere. Man vil dermed spare store

–En komplett leverandør med sterk fokus på høyest mulig service grad, fleksibilitet og tett samarbeid med kundene har vi hatt stor suksess innenfor tilstandskontroll tjenester de senere år og opplever nå en sterk vekst, sier salgsdirektør Rune Hassum i IKM Instrutek.

kostnader i form av service og ikke minst tid. –Med tett samarbeid og langsiktige avtaler sammen med de rette produsentene av utstyr innenfor områdene har vi også tilgang til enorm kompetanse innenfor vibrasjon/akustikk og 3D modellering, strukturberegninger, samt meget stor tilgang til engineering- og service kapasitet innenfor flere av fagfeltene, størst innenfor vibrasjon, oppretting og akustikk, avslutter Hassum. ■

Småkraftkontrakt med Eidefoss Siemens har inngått en avtale med kraftselskapet A/S Eidefoss i Vågå om leveranser av en komplett elektromekanisk løsning til småkraftverk i Smådølaprosjektet. Avtalen har en verdi på nærmere 50 millioner kroner og skal ferdigstilles i løpet av 2014. Kraftverket som skal bygges er ment å gi en årlig produksjon på 45 GWh, som er nok til å forsyne 2250 husstander med ny fornybar vannkraft.

Salgssjef Arne Løchting i Siemens (t.v) og adm dir Hans Kolden i Eidefoss.

54 • Volt 3-2013

Tre turbiner Siemens er valgt til leverandør av en samlet elektromekanisk løsning for kraftverket, og vil levere til blant annet tre turbiner på henholdsvis 10,5 MW, 3,5 MW og 1,5 MW. I tillegg vil Siemens stå for leveranse av generator og styrings- og koblingsanlegg til kraftverket.

–Dette er en spennende avtale som viser at Siemens har konkurransedyktige løsninger også innen det voksende markedet for småkraftverk. Vi er godt posisjoner som markedsleder innen vindkraft samtidig som vi også ønsker å være en toneangivende leverandør i dette vekstmarkedet, sier divisjonsdirektør Tore Tomter i Siemens. Grønne sertifikater Eidefoss har estimert totalkostnaden i Smådøla kraftverk til 195 millioner kroner. Prosjektet fikk konsesjon i november i fjor, og er finansiert blant annet gjennom ordningen med grønne sertifikater. ■


Samarbeider om Schizophyllan –Vi vil fortsette å vokse, både organisk og med målrettede oppkjøp og vi vil fortsette å utvide Wintershall internasjonalt, sa Dr. Rainer Seele Chairmann of the Board of Executive Directors i Wintershall under årets pressekonferanse i Kassel.

–Dette gjør oss i stand til å bli en av de ledende produsentene i Norge og balansere vår globale portefølje enda mer effektivt, sier Rainer Seele, styreleder i Executive Directors av Wintershall.

Norge er Europas viktigste leverandør av råolje og naturgass sammen med Russland. Wintershall har betydelig utvidet sin virksomhet i Norge siden opprettelsen av det norske datterselskapet Wintershall Norge i midten av forrige tiår, og oppkjøpet av Revus Energy i 2008. Med over 40 lisenser og mer enn 20 operatørskap er Wintershall allerede en av de største lisenshaverne i Norge og investerer om lag halvparten av sitt globale lete budsjett i den nordlige delen av Nordsjøen. Rundt halvparten av naturgassen som brukes i Europa kommer

i dag fra landene rundt Nordsjøen Norge, Nederland, Danmark, Storbritannia og Tyskland. Råoljeproduksjon fra denne regionen dekker mer enn en fjerdedel av Europas oljeforbruk. Nordsjøen er en av de store europeiske ressurser av råolje og naturgass, og dermed en av kjerneområder i Wintershall. Biopolymeren Schizophyllan Som en del av samarbeidet, er selskapene undersøke offshore anvendelse av innovativ teknologi ”Schizophyllan” som er utviklet av Wintershall og moderselskapet BASF å øke

–Videre med sin miljøvennlighet, kan dette organisk produkt også brukes offshore i følsomme økosystemer for å øke utvinningsgraden fra råolje reservoarer, sier Martin Bachmann i Wintershall.

produksjonen fra oljefelt (EOR). Partnerne er enige om å forske sammen på ukonvensjonelle ressurser som skifergass og olje. –Gjennom den planlagte samarbeid med Statoil, er Wintershall spiller også en rolle i å forlenge levetiden for produksjon av reservoarer og øke utvinningsgraden på feltet, et strategisk mål om Statoil og den norske regjeringen, sier Martin Bachmann, styremedlem i Executive Directors av Wintershall og ansvarlig for leting og produksjon. Wintershall har flere tiår med erfaring i teknikker for økt oljeutvinning. Sammen

med morselskapet BASF utvikler Wintershall nå en ny miljøvennlig teknologi for å øke utvinningsgraden fra enkelte oljereservoarer: biopolymeren Schizophyllan, som er produsert av en sopp. Den gelatin-aktig substans fortykker vann som er sprøytet inn i innskuddet for å øke oljeproduksjonen. Wintershall er i ferd med å starte en onshore felttest av denne innovative teknologien i NordTyskland. –Vi vil sammen gjøre bruk av den innsikten vi får og videreutvikle sin søknad, for eksempel offshore i Nordsjøen, Bachmann sa. ■

SKANDINAVIAS STØRSTE PRODUSENT AV FORDELINGSTRANSFORMATORER.

VI PRODUSERER TRANSFORMATORER FRA 10 kVA TIL 4000 kVA MØRE TRAFO AS N-6230 SYKKYLVEN TEL. +47 70 24 61 00. WWW.MORETRAFO.NO

4•9,;9(-6(:

M E R

A V

D E T

S O M

T E L L E R

55


Tester og finner feilen Fra håndholdte testinstrumenter til spesialdesignet måletestbiler har selskapet Seba nor as funnet sin nisje i et marked innenfor kabelpåvisning og feiltesting av høyspentkabel. Volt har tatt turen til Grålum i Sarpsborg der vi treffer daglig leder Leif Bjørge Pedersen som overtok aksjemajoriteten i Seba nor as fra 2008. Seba nor ble etablert av familien Ringeriede og hadde fast tilholdssted i Oslo. Etter Pedersen tok over flyttet selskapet til Grålum. Seba nor ble etablert i 1982 og er drøyt 31 år. Det britiske selskapet Megger kjøpte opp det tyske moderselskapet Seba KMT i juni 2012 så på slutten av året fikk Pedersen enda et agentur. –Vi er fire ansatte og dekker hele Norge med salg- og kursvirksomhet innenfor måleteknikk. Vår nisje er kabelfeilsøking, kabeltesting og kabeldeteksjon. Alt som har med kabel å gjøre i utgangspunktet. Vi har også noen produkter for vann og avløp og VA bransjen, men hovedfokus er på energisiden, everk først og fremst. Eget kabeltestfelt Etter vi hadde flyttet ned til Grålum etablerte vi et kabel testfelt, i samarbeid med Nexans hvor vi gravde en kabelgrøft og har lagt ned flere type kabler. Kabler med ulike feiltyper for deteksjon. Vi har jordfeil, lav ohmige kabelfeil, kappeskader og diverse feil vi kan teste på. Feltet blir flittig brukt når vi arrangerer kurs. Vi kjører den teoretiske delen inne og går deretter ut for å teste på ulike kabel feil på feltet vårt. Dette er en fin kombinasjon. –I år har vi kurset over 200 montører i energibransjen siden nyttår og ikke bare her på testfeltet vi arrangerer jo kurs over hele Norge og er ute hos energiverkene. Vi kan kjøre skreddersyde kurs etter hva everkene har behov av innenfor måleteknikk. –Jeg kommer akkurat tilbake fra Tromsø hvor vi har hatt over 100 montører fra Troms Kraft til kursing i kappefeiltesting og feilsøking, sier Pedersen. Kabelprodusentene Offshore har vi etter hvert fått mer og mer å gjøre med og gjerne via kabelprodusenter som Nexans i Halden, Aker 56 • Volt 3-2013

Solutions og Parker Scanrope. Vi har et nært samarbeide med IKM Laboratorium som har gått over mange flere år. IKM Laboratorium har kjøpt mye måleutstyr av oss, som de igjen leier ut til offshore bransjen. Kabelmålebiler Disse målebilene er jo de største enhetene vi selger og dette er en stor type varebil hvor vi installerer et stort målesystem som f.eks. kan være 80 kV i test spenning med både DC og AC testutstyr på høyspent. Det er da både testing av kabel og feilsøking, finne feil på energikabler samtidig som det er bygget inn et avansert ekkometer (TDR). VLF-testsytem (Very Low Frequency) er også ofte standard i disse bilene med opptil 54 kV og leverer en 5 μF i kapasitanse og det betyr i praksis at du kan teste 6 - 7 km lange kabler. Over lengre avstander kommer denne VLFen til kort, men da er det jo DC testing. Og du kan jo i prinsippet teste med DC over svært lange avstander med unntak av tiden du trenger for å lade opp kabelen med den spenningen du ønsker. –Vi har solgt mange målebiler og har i de senere årene solgt ti biler av toppmodellen Centrix. Det er vi kjempefornøyd med. Det er veldig hyggelig å få lov til å levere noe så omfattende utstyr. Teleflexen Den tyske fabrikken vår har i mange år hatt et spesielt type TDR (Time-Domain-Reflectometer) instrument som vi kaller for teleflex det er et instrument som jobber etter radar prinsippet (ekkometer), man sender ut en liten puls også reflekteres det tilbake igjen når pulsen treffer en impedans i kabelen. Så kan man måle lengden fram til det punktet og kan da lokalisere hvor feilen er. Teleflexen har siden år 2000 vært en standard i offshore bransjen for å måle på lange lengder sjøkabel. –I år har det kommet et nytt teleflex instrument som har en unik rekkevidde og funksjonalitet. Med en standard rekkevidde på over 1 200 kilometer. Det

nye instrumentet skal vi senere i år teste ut sammen med Statnett på sjøkabelen til Nederland som er 580 km lang. Det er fra før installert en tidligere utgave av Teleflexen stående på norsk side og et instrument stående på hollandsk side. Så testes det fra begge sider av kabelen. –Det spennende nå blir jo hvor godt vi kan klare å måle hele kabelen bare fra en side. Med den nye Teleflex-VX skal vi prøve dette ut sammen med Statnett. Hvis dette blir en suksess så vil det være et godt feilsøkings redskap for de nye kablene som skal til England og Tyskland. Høyspentlaboratorier Vi har levert et høyspentanlegg til Simens sitt nye høyspent laboratoriet i Trondheim. Der har vi levert et komplett PD test system. For testing av komponenter for glimming eller korona på norsk. Det er et system som kan gå opp til 120 kV hvor man kan teste ulike typer høyspentkomponenter

eller det kan være kabelkomponenter eller lignende ting for offshore. Laboratoriet har fint følende utstyr som kan måle om det glimmer eller er utladninger som ikke er ønskelig. Det kan jo være en svakhet som kan medføre en feil over tid. Håndholdte instrumenter Det har etter hvert blitt et stort varesortiment av ulike test og påvisningsutstyr, men vi må ikke glemme at vi også leverer mange portable håndholdte instrumenter som er godt egnet for feltbruk. Fra i fjor da vi ble kjøpt opp av Megger har vi nå fra nyttår begynt å forhandle originale Megger produkter som isolasjonstestere, jordplatemålere og mikroohmmeter. Så vi har en del handy instrumenter også. På kabeldeteksjons instrumenter er vi ledende i Norge og når det gjelder kabelpåvisningsutstyr og vi har store kunder som Geomatikk, Jernbaneverket, kommuner og landets elverk som kjøper kabelsøkere fra oss.

–Fra i fjor da vi ble kjøpt opp av Megger har vi nå fra nyttår begynt å forhandle originale Megger produkter som isolasjonstestere, jordplatemålere og mikroohmmeter sier, Leif Bjørge Pedersen.


Kabelfeil Innimellom har vi noen artige måleoppdrag og typisk er det hvis ikke andre har funnet feilen vi blir spurt. I fjor hadde vi to vindmølleparker den ene var Smøla vindmøllepark hvor de hadde et problem de hadde slitt med i årevis. De hadde masse kappefeil siden anlegget var nytt men det viste seg at det meste av problemet var lekkasjestrøm via et halvledende lag på T kontaktene og ikke kappefeil mot marken. –De fleste everkene er flinke til å kappeteste og entreprenørene er forsiktige under legging ettersom de vet at de får regningen etterpå for å utbedre skadene ved kappefeil. Har kabelen en tett ytterkappe har du en lang levetid på kabelen, kanskje en 80 – 90 år istedenfor å måtte bytte ut kabelen etter en 20 år, avslutter en travel Pedersen. ■

–I år har det kommet et nytt teleflex instrument som har en unik rekkevidde og funksjonalitet. Med en standard rekkevidde på over 1 200 kilometer sier, Leif Bjørge Pedersen og serviceteknikker Robin Paulsen.

Skandinavisk Linjerydding AS www.skandinavisklinjerydding.no Trefelling og Vegetasjonsrydding – Tlf: 958 06 365

• Langsiktig, metodisk og effektiv linje­rydding der kunder og sikkerhet er i fokus • Vi benytter moderne utstyr, utdannet personell og vi har lang erfaring med arbeid nær strømførende anlegg. • Vi utfører linjerydding hele året, takket være tilrettelagte kontrakter på regional,distribusjon og lavspentlinjer. 57


Nye produkter

Radio enhet med batteri og solcellepanel

hurtig oppdateringsintervall. Visualiseringsprogramvaren WEB-VV er det ideelle verktøy for bearbeiding og analyse av måledata. Det muliggjør brukervennlig visualisering og datalagring samt tilkobling til et database system. www.hypteck.no, tlf. 32 24 13 20

M-7024R I/O modul med RS485, 4 analoge utganger og 5 digitale innganger. Utgangssignalene (strøm/spenning) konfigureres i software. www.mar-el.no, tlf. 35 07 58 00 Ny kraftig filtervifte

Patchpaneler med hurtigfeste

Et solcellepanel er nå tilgjengelig som strømforsyning til GSM/GPRS-radio enheten PLICSMOBILE T61. Ved å gi strøm til både radioenheten og den ​​tilkoblede plics sensoren, skapes det et helt selvstendig system for overføring av måleverdier. På avsidesliggende steder, langt fra strømnettet, kan et solcellepanel benyttes for å drive en komplett overvåkningsstasjon. PLICSMOBILE bruker dermed solenergi for å gi strøm til sensoren og overfører data trådløst over mobilnettet. For å opprettholde best mulig drift under alle lys- og værforhold, vil to forskjellige solcellepaneler være tilgjengelig - en med 5 W og en med 20 W toppeffekt. PLICSMOBILEladeregulator og intelligent energistyring sikrer optimal utnyttelse av tilgjengelig solenergi. Et typisk bruksområde for PLICSMOBILE T61, med akkumulator og solcellepanel, er målestasjoner for vannbasseng eller pumpekummer. Også målepunkter der regelmessig utskifting av et batteri innebærer mye arbeid eller store kostnader på grunn av behov for 58 • Volt 3-2013

Patchpaneler 19” for S-One konnektorer fra Schneider Electric. Leveres med Quick Fix hurtigfeste på begge sider, noe som gjør at det enkelt kan frigjøres uten bruk av verktøy. Konnektorene sneppes fast i panelet og kan løsnes vha. inkludert verktøy. Panelet er utsyrt med 24 stk lysgrå støvdeksler, 4 etikettholdere og 1 kabelorganisator. Som tilbehør fåes støvdekselet i flere farger, med mulighet for fargekoding. Patchpanelet er ikke kompatibelt med DPM konnektorene (LexCom), det passer kun til de nye S-One konnektorene. Kjennemerke på S-One panelet i forhold til DPM panelene, er formonterte støvdeksler. www.schneider-electric.com/ no, tlf. 07023 Nye Automasjonsprodukter

Den nye serien Rittal TopTherm filtervifter tilbyr energibesparinger på over 60 prosent. For å oppnå denne effektiviteten benyttes EC-motorer (Electronically Commutated). Den ny EC-utgaven er ustyrt med intelligente styre- og overvåkningsfunksjoner. En effektiv klimakontroll er en forutsetning for økt installasjonstetthet i elektronikkskap. Filtervifter - en kombinasjon av vifte og støvfilter - er en spesielt økonomisk måte for å forminske varmebelastningen. De benytter omgivelsesluft for nedkjøling. Den nye serien Rittal lanserer har børsteløse likestrømsmotorer, som sammenliknet med konvensjonelle vekselstrømsmotorer i ventilasjonsvifter viser en 2,5-foldig motorvirkningsgrad. ECløsningen muliggjør dermed en energibesparing på opptil 63 prosent, sammenliknet med vekselstrømsvifter. For en produksjonshall med 100 aktive vifter kan dette bety en besparing på flere titusener av kroner hvert år. www.rittal.no, tlf. 969 02 176 Øker PLS-ytelsen betydelig

Scana Mar-El AS utvider sitt fra før brede spekter av automasjonsprodukter fra ICP-DAS. TPD-433-EU er en ny kompakt PLS med 4,3» høyoppløselig touch skjerm og Ethernet/ Modbus interface. CAN-2015D CAN Bus I/O modul med DeviceNET interface. 8 kanals 16 bit analoge innganger dedikert for RTD signal. M-7084 I/O modul med RS485 interface med 8 stk. 32 Bit innganger for tellere, frekvens eller encoder. Forskjellige moduser er tilgengelig.

WAGO lanserer nye PLS-systemer Serie PFC200, der du selv velger om du vil programmere i høynivå språk (C/C++) eller i PLS-softwaren CoDeSys. Det samme gjelder forskjellige typer konfigurering som

enten gjøres i CoDeSys via innebygget webserver eller via configuration dialog (Linux console) uten krav til kunnskap om operativsystemet. Med de 4 nye CPU’ene imøtekommer WAGO det økende kravet til prisgunstige og plassbesparende systemer som både støtter klassiske PLS-oppgaver og kommunikasjonsløsninger både mot feltbus og overordnede systemer. CPU’ene er basert på Cortex A8 prosessor arkitektur og er kompatible med alle CPU’er og I/O-moduler i den velkjente Serie 750. (over 400 forskjellige I/O-moduler) Alle CPU’ene har 2 Ethernet porter – og avhengig av type – ytterligere interface for RS232/485, CAN, CANopen eller Profibus DP. CPU’ene støtter Modbus TCP/UDP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, TELNET, HTTP i tillegg til SSH og SSDL/ TLS. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Ohmmeter RM3544 og RM3548

IKM Instrutek AS lanserer to nye ohmmeter fra Hioki som er ideelle for testing av komponenter i produksjonslinjer og for drift, vedlikehold og reparasjoner. Nyheten erstatter det populære 3540 ohmmeteret som var uunnværlig for å levere topp kvalitet med tanke på kvalitetskontroll. Ohmmeteret RM3544/ RM3544-01/RM3548 kan måle spolemotstand på enheter som motorer og transformatorer, kontaktmotstand av kraft kontakter (releer og brytere), og DC motstand av sikringer, motstander, og underlag som ledende gummi og ark. Det gjøres raskt og presist ved hjelp av fire-terminale målinger. RM3544/RM3544-01 er godt egnet til bruk for justering og testing på produksjonslinjer samt akseptanseinspeksjoner, mens RM3548 omfatter en


Nye produkter

bærbar løsning for måling av motstand verdier som varierer i størrelse fra microohm til megaohm, noe som gjør den ideell for bruk til vedlikehold, reparasjon og drift av større utstyr. www.ikm.no, tlf. 33 16 57 00 SmartPrinter

Kompakt og rimelig merkeskriver til rekkeklemme-merking. WAGO Smartprinter er en «thermoprinter» som merker et på bredt spekter av materialer på rull. Skriveren merker først og fremst på WAGO’s merkestrip til rekkeklemmene, men også på etiketter/komponentmerking og ledermerker. Det blir klar og presis utskrift som er motstandsdyktig mot industrielle miljøer og påvirkninger, skriften er tørke- og ripefast henhold til DIN EN 60068. Fargeskjermen har en intuitiv meny med veiledning under installasjon og bruk. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50 Full CAN integrasjon

For best mulig tilpasning til kundens applikasjoner kan modulen operere i de 3 forskjellige kommunikasjonsmodusene sniffer, transparent eller mapped. I mapped mode kan man velge om modulen skal sende data syklisk, ved endring eller på en kommando. CAN modulen er kun 12mm bred, og settes inn i et PLS-system eller en distribuert I/O på samme måte som hvilken som helst annen I/O-modul. Med over 400 forskjellige I/O-moduler å velge mellom er WAGO’s Serie 750 et svært fleksibelt og kompakt system med et svært godt pris/ytelses forhold. www.wago.no, tlf. 22 30 94 50

boring/skruing med momentkontroll. Maskinen har 1/2’’ firkant innfesting for standard slagpiper. I slagmodus oppnås et moment på hele 150Nm og en hastighet på 2.300 o/min. Ved hjelp av en velger kan slagfunksjonen kobles ut og maskinen vil da kunne benyttes som en kraftig drilltrekker med et maks moment på 26Nm. I drillmodus er det to hastighetsinnstillinger og 21 momenttrinn gjør at man vil kunne skru med god kontroll. Maskinen leveres standard i koffert med to 4,2Ah batterier, en 6,35mm bitadapter og en 13mm nøkkelfri chuckadapter. www.proxll.no, tlf. 932 16 204 3-kanal solenergilogger

Nøyaktig skrutrekker

Kombinerer du varmeelementet med for eksempel en hygrostat, kan energiforbruket halveres, sammenlignet med en motorvarmer som er montert uten en slik kontrollenhet. Den har en operativ grense på minus 60°C, har fem montasjemuligheter (se bilde) og tar utrolig liten plass. Tykkelsen på 1,6 mm gjør at den kan installeres i de områdene montøren aldri bruker, som bak monteringsplaten, innervegger, mellom utstyr, og i sokler. Fakta: Spacial CRS: Innovativt festesystem, kan festes uten skruer. Kompakt, kun 1,6 mm tynn. Maks overflatetemperatur på 70°C. Kommer i 240V og 120V. www.schneider-electric.no, tlf. 07023 Fornybar energilogger

EY7420LA2S er en 7,2V skrutrekker for de som verdsetter presisjon og nøyaktighet ved valg av skrutrekker. Maskinen har hele 21 momenttrinn som gir en meget presis momentutkobling med et avvik på kun +/- 5 %. Autostopp funksjonen sørger for at rotasjonen stopper når innstilt moment er oppnådd. Automatisk låsing i girkassen gir mulighet for manuell tiltrekking. Maskinen leveres i koffert med to 1,5Ah batterier og lader. Vekt på kun 0,63kg, LED-lys, to gir og krok for festing til belte gjør EY7420LA2S meget brukervennlig. www.proxll.no, tlf. 932 16 204

Modell PV-3 data logger benyttes av installatører, gårdeiere, fornybar energi selskap til å sjekke PV (solcelle installasjoner, også kalt photovoltaic cell / photo voltaic) installasjoner. Den kan registrere sol irradians opptil 1,500W/m2 (watt per kvadratmeter), DC spenning og DC strøm produsert av solpanelet, og det synliggjør «ytelsen» til solcelle installasjonen. Loggeren kan registrere opptil 300 dager med den inkluderte strømforsyning PSU og data kan lastes ned til PC for analyse med gratis programvare, Electrosoft, og analysert. www.sebanor.no, tlf. 22 28 00 40

Modell DC-3VA data logger er ideell for monitorering og registrering en eller to kanaler med DC spenninger opptil 300Vdc og en kanal med DC strøm med enten opptil 10A, 100A eller 300As skala; for eksempel fra batterier, ladekretser, strømforsyninger, fotoceller (PV), DC motorkretser, DC Generatorer, DC telekomkretser. www.sebanor.no, tlf. 22 28 00 40 Nytt og utvidet samleskinnesystem

Ultratynt varmeelement

Muttertrekker og drilltrekker

Med den nye CAN modulen 750-658 er det enkelt å integrere CANopen, DeviceNet eller SAE-J1939 inn i WAGO I/Osystemet Serie 750. Modulen kan enten justere baudrate automatisk i området 20kbit/s til 1Mbit/s, eller den kan stilles inn manuelt.

EY7549LS2S er en 14,4V kombinert muttertrekker og drilltrekker som kombinerer sideveis slag og tradisjonell

Spacial CRS, det siste tilskuddet i ClimaSys serien fra Schneider Electric, løser problemet med høy fuktighet og kondens. Lav strømtetthet per kvadratcentimeter gjør det mulig å spre varme langs hele overflaten – og dermed holde duggen permanent borte.

Linergy Evolution er laget for Schneider Electrics tavlesystem Prisma Plus. Det nye systemet leverer forbedret sikkerhet, pålitelighet, fleksibilitet og øker ytelsen fra 3200A til 4000A. Linergy Evolution inkluderer horisontale samleskinner og en rekke nytt tilbehør designet for å forbedre den elektriske 59


Nye produkter

ytelsen, montasjevennligheten og samtidig optimalisere samleskinne-layout. Samleskinnene er lette, har høyere kapasitet (opp til 4000 A), høyere kortslutning (tåler opptil 100 kA/1s Icw), og er dessuten fleksible, trygge og enkle å håndtere. Linergy Evolution skinnene er ekstrudert for å oppnå en unik profil, med både lukkede og rillede seksjoner, noe som gir bedre avstivning, temperaturregulering og motstandskraft mot kortslutning. Serien er sertifisert av ASEFA iht. til IEC61439-2. www.schneider-electric.no, tlf. 07023

Nytt inspeksjonskamera med WIFI og vCAM-5

Universell og solid

Seba nor AS presenterer et helt nytt inspeksjonskamerasystem som representerer en revolusjonerende oppgradering med nye muligheter. Ny skjerm og data hardware, nytt operativsystem, ny stakekabelstativ, nye bedre kamerahoder, wifi tilkobling etc. Halvert i størrelse og langt bedre. Veier omkring 6 kg med innebygget 300 GB harddisk. USB eller SD-kortleser. Trådløstnett (Wifi) integrert. Helt ny og forbedret design av stakefjær (kabel) - bedre brems, lås og styring av kabel. Enklere montering og bruk. www.sebanor.no, tlf. 22 28 00 40

MLC er den intelligente Sikkerhetslysgardinen fra Leuze Electronic. I motsetning til andre sikkerhetslysgardiner hvor brukeren bestemmer seg for type 4 eller type 2 (MLC 500 eller MLC 300) enhet, er det i tillegg tre forskjellige funksjoner brukeren har valget mellom med MLC 300 / MLC 500. Dette betyr at brukere kan definere ytelsen av sensoren selv for og perfekt oppfylle kravene til sine applikasjoner. MLC kommer med 3 forskjellige funksjonspakker; Basic, Standard og Extended. Basic-versjon har automatisk start-/restartfunksjon, Standard-versjon kommer med integrert start-/ restartforrigling + kontaktovervåking, og til slutt Extended som er versjonen med den høyeste ytelsen. Her tilbys brukeren funksjoner som muting og blanking (fast eller flytende), tre skanningmodus og mulighet for sammenkobling av flere sett. Alt gjøres uten bruk av PC. Denne sensoren har en usedvanlig tynn kapsling (29 x 35 mm), men er samtidig svært solid grunnet forsterkede sidevegger, endestykker av metall og mekanisk beskyttet/innfelt frontglass. Et bredt spekter av monteringsbraketter gjør installasjonen lekende lett. www.eltelco.no, tlf. 35 56 20 70 60 • Volt 3-2013

innebærer at det må finnes en dokumentert løsning som viser tavlenes oppbygging. Verktøyet viser automatisk de komponenter som trengs for oppbyggingen og konfigurasjonen av fordelingstavlen. All informasjon finnes i form av CAD-tegninger, PDF eller som data til konstruksjonsverktøyet EPLAN Electric P8. Automatiske funksjoner i programmet fremskynder konstruksjonsprosessen. www.rittal.no, tlf. 902 64 580

tilkobling fra baksiden. Dette er en ekstra liten finesse ved kaskadekobling som gir en svært liten dødsone. Dette reduserer dødsonen mellom to gardiner til 25 mm. I tillegg til konfigurerbare I/O leveres CML 720-serien med IO-link, CANopen, Profibus eller analogt grensesnitt. www.eltelco.no, tlf. 35 56 20 70 Kraftige sensorer - allsidig program

Ekstremt rask lysgardin for måling

Smart verktøy for ny IECstandard

En ny standard stiller høyere krav til fordelingstavler og koblingsanlegg. Standarden krever betydelig mer omfattende dokumentasjon. Rittal er nå i teten og presenterer en oppgradert versjon av Rittal Power Eningeering, versjon 6.1. Verktøyet tar høyde for en ny arbeidsprosess. Forskjellen fra tidligere er at den nye IEC-standarden 61439-1 og 2 for fordelingstavler og koblingsanlegg tar hensyn til det ferdige produktet - ikke bare til at individuelle komponenter er utviklet i henhold til standarden. Det

Med CML 720-serien lanserer Leuze Electronic nå en ny generasjon av elektroniske lysgardiner for måling. Denne lysegardinen med integrert display har en responstid på 30 µS per stråle, og kan dermed detektere de raskeste prosessene i alle vanlige industrielle applikasjoner. Med en oppløsning ned til 5 mm kan selv de minste endringer i dimensjon bli oppdaget. Med avstander opp til 6 m og et målefelt opp til 3 m gjør det mulig å måle store objekter med maksimal ytelsesreserve. PC for konfigurering under idriftsettelse er ikke nødvendig på grunn av det integrerte displayet i tilkoblingshodet. CML 720 kan leveres med

Denne nye 28 serien med fotoseller fra Leuze Electronic er utstyrt med mange tekniske høydepunkter. Det som kjennetegner denne serien er det sofistikerte monteringskonseptet. En robust, fiberarmert plastkapsling og en tetthetsgrad på IP67 gjør det mulig med montering gjennom skruehullene i kapslingens side. Kapslingen har i tillegg integrerte spor for M3 mutter som har som formål å stoppe M3 mutterens rotasjon. I tillegg har Leuze Electronic også utstyrt kapslingen med M18 gjenger i front og bunn for enklere montering. Inkludert i leveransen er det også en M18 mutter for front- eller stående montering. Ved hjelp av ytterligere tilbehør er det også mulig å montere denne sensoren på stang. Disse forskjellige monteringsmulighetene gir brukeren en enkel, fleksibel og rask montering i alle typer applikasjoner. Med høy funksjonsreserve og aktiv undertrykkelse av eksternt lys (A²LS), gir det en pålitelig deteksjon i vanskelige industrielle forhold - selv ved ekstreme temperaturer ned til -40°C. Serie 28 har både lys- og mørkkoblende utganger, to lysdioder for indikasjon og synlig rødt lyspunkt. Dette gjør innjustering av sensoren så


Nye produkter

enkelt som et «barneskirenn». www.eltelco.no, tlf. 35 56 20 70 360 graders overvåkningskamera

Proxll kan nå levere nye overvåkningskamera fra Panasonic med stor funksjonalitet. De har ett objektiv og ingen bevegelige deler. Kameraene kan ha opptil åtte forskjellige bildemoduser og kan levere inntil fire bildestrømmer. Kameraet kan også panorere og zoome. Panasonics 360-graders domekamera WV-SW458/ WV-SF468, med full HD 1080P, fire bildestrømmer og åtte forskjellige bildemoduser. I tillegg nevnes Super Dynamic for montering i motlys med ansiktsdeteksjon, innvendig eller utvendig IP66 vandalsikret ned til - 40 kun med PoE. Kameraene leveres for både tak og veggmontering, og er kompatible med EN50155 og EN50121for elektronikkutstyr som brukes på rullende materiell. www.proxll.no, tlf. 917 59 852 Tosibox Remote Access

Beijer Electronics introduserer et nytt finsk agentur i produktsortimentet. Tosibox er verdens første plug-and-play kommunikasjonsløsning for Remote Access, der brukeren selv kan sette opp en ekstern tilgang til sine systemer – også innenfor brannmurer. Tosibox har utviklet og patentert en ny revolusjonerende løsning for å sette opp en ekstern tilgang. For første gang i historien kan brukeren selv opprette en ekstern tilgang. Oppkoblingen er helautomatisk

og sikker og tar kun noen få minutter. Med Tosibox kan nettverkskomponenter i bedriften som PLSer, operatørterminaler, PCer, servere og overvåkingskameraer styres fra kontoret eller et annet sted med tilgang til internett. Bygninger og industrilokaler som er plassert i forskjellige geografiske områder kan kommunisere med hverandre uten behov for PC-baserte operativsystemer eller operatører i den andre enden. Det er enkelt å koble sammen nettverksenheter i en lokalt nettverk. Problemet oppstår ved lengre avstander der internett kommer i mellom og enhetene ikke finner hverandre. Tosibox løser problemet ved å koble nettverksenhetene sammen over internett - direkte og automatisk. Med Tosibox kan brukeren være sikker på å ha full kontroll over informasjon og tilkoblinger. Tilkoblingskryptering er like sikkert som å logge inn i banken. Fordeler med løsningen: Oppstart tar kun få minutter. Sikker og pålitelig tilkobling. Enkelt å utvide med flere brukere. Krever ingen spesiell IP-adresse. Ikke behov for å åpne brannmurer. Ingen faste månedlige avgifter. www.beijer.no, tlf. 32 24 30 00

behov for å tegne, merke eller bore. Spacial FlexiCable krever heller ingen bestemte verktøy, så monteringen kan skje raskt og enkelt. Spacial FlexiCable er basert på bruk av SilTop ® kompositt-tekstil teknologi. Det er et komposittmateriale, laget av skum-silikon gummi kombinert med glassfibertekstil. Skum-silikon gir høy elastisitet, takket være høy molekylær tetthet. Materialet trekker seg sammen rundt kabelen og man oppnår IP55. Spacial FlexiCable er tilført glassfibertekstil for å få nok styrke. Tekstilen er laget av tvunnet glassfiber, bestående av 600 fibre, hver på 9 mikron, vevet i to vinkelrette retninger. Mikroperforeringen av tekstilen gir enkel gjennomføring, og samtidig høy motstand mot trykk – 300 kg/5 cm bredde og slagfasthet på IK10. www.schneider-electric.no, tlf. 07023

Effektbrytere med unik ytelse – 100kA ved 690V

Verdens mest avanserte kabelsøker

Ny revolusjonerende kabelinnføring

Spacial FlexiCable er en ny og revolusjonerende kabelinnføring for apparatskap. Nå er det ikke lenger behov for å tegne eller bore. Schneider Electric introduserer nå en ny kabelinnføring for Spacial S3D veggskap. Den nye kabelinnføringen er et resultat av et langsiktig samarbeid med Ferrari SA, en anerkjent spesialist innen utvikling av tekniske tekstiler til bygg- og industribransjen. Produktet løser en svært gammel utfordring når det gjelder kabelinnføring i vanntette stålskap. Nå er det ikke lenger

32 Hz og opptil 200 kHz for aktivt søk. A-ramme (kappefeilsøk) og utvelgelse mulig med tilleggsutstyr. SiS og SD utvelgelsesmetode mulig med ny induktiv spesial tang/clamp automatisk impedansetilpassing av sender og justerbar utgangstrøm opptil 1 A (avhengig av jordmotstand). Dual frekvensfunksjon fra sender. Stor lyssterk fargeskjerm på mottaker. Alle menyer på norsk. www.sebanor.no, tlf. 22 28 00 40

Den nye vLoc 5000 kabelsøker (påvisningsinstrument) kombinerer det robuste designet og funksjonaliteten fra vLoc Pro2 søkeren med de patenterte løsningene fra Metrotech i5000 søkeren i en ny topp modell. Her følger en kort oversikt og vLoc 5000 sine funksjoner: Intern GPS med intern datalogging. Intern bluetooth standard. SiS (signal-select) og SD (signal-direction) metode inkludert for sikker utvelgelse og kabelidentifikasjon. Distortion Alert - varsel når forvrengte eliptiske elektromagnetiske felter inntreffer. Fremover rettet kabel-kompass for enkel orientering under søket. Kompatibel med VM Map Androide App og MyLocator2 programvare. Standard ekstra kraftig sender med 10 watt utgangseffekt stort antall frekvenser fra

Compact NSX-serien tilbyr markedets høyeste bryteevne i sin klasse, med hele 100kA ved 690V, innenfor svært plassbesparende fysiske mål. Høye kortslutningsnivåer opp mot 100kA, kombinert med svært begrenset plass, er en velkjent problemstilling for leverandører av distribusjonstavler til spesial- og supplyskip. Schneider Electric lanserer effektbrytere som, med sin brytekapasitet, kompletterer NSX-serien. Den høye ytelsen beskytter mot ekstreme kortslutningsfeil, og ivaretar sikker drift av av 690V lavspenningsnett. Dette kan gi betydelige kostnadsbesparelser fordi man kan unngå behovet for, for eksempel, mellomspenningsanlegg, og dermed økte drift- og vedlikeholdskostnader. Compact NSX er spesielt designet for 690V applikasjoner til marine, offshore, datasentere, og andre kraftkrevende applikasjoner. Som alle effektbrytere fra Schneider Electric, kan selvfølgelig også disse råtassene leveres med vern med integrert måling. www.schneider-electric.no, tlf. 07023 61


Nye produkter

Nettanalysator

PowerLogic PM3200-serien målere overvåker alle viktige parametere og bidrar til å oppdage avvik i den elektriske distribusjonen. Schneider Electric lanserer PowerLogic PM3200-serien. En tre-faset, modulær nettanalysator, ideell for måling og overvåking av det elektrisk distribusjonssystemet. Nettanalysatoren har stor bakgrunnsbelyst skjerm og automatisk vekslende skjermbilder for enkel avlesing av måleverdier. PowerLogic PM3200-serien målere overvåker alle viktige parametere og bidrar til å oppdage avvik i den elektriske distribusjonen. Den innebygde loggen med tidsstempling, gjør det enkelt å analysere driftsmønstre i distribusjonen. PowerLogic PM3200-serien har digital inngang for innsamling av data fra andre enheter i installasjonen, digital utgang for alarmering, pulsutgang og RS-485 Modbus for å overføre data til installasjonens toppsystem. www.schneider-electric.no, tlf. 07023 Nye effektbrytere –100kA ved 690V

Schneider Electric kompletterer NSX-serien med ekstreme ytelser for 440V og 690V. Effektbryterne har markedets høyeste bryteevne i sin klasse – 100kA ved 690V. Den utvidede bryteevnen ved 690V muligjør full og sikker utnyttelse av de mest 62 • Volt 3-2013

krevende anlegg. Med evne til å tåle ekstreme kortsluttningsfeil, kombinert med moderne vernteknologi og optimale, plassbesparende, fysiske mål, er Compact NSX-serien en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for alle applikasjoner. Compact NSX MCCB er spesielt designet for 690V applikasjoner til marine, offshore, datasentere, og andre markedssegmenter med kraftkrevende utstyr. Effektbryterne kan leveres som en del av en komplett, fullt integrert 690V distribusjonsløsning fra Schneider Electric. Fakta: Compact NSX. Bryteevne opp til 100kA fra 100 til 630 A. Vern for alle applikasjoner. Tilgjengelig i standard, plassbesparende rammestørrelser. Samme brede sortiment av vern og hjelpeutstyr som for resten av NSX-serien. Som alle effektbrytere fra Schneider Electric, kan selvfølgelig også disse råtassene leveres med integrert måling. www.schneider-electric.no, tlf. 07023 Nyhet for tilstandskontroll av kraftlinjer og nettkomponenter

Corona (glimming) på høyspentkomponenter er en viktig indikator på feil og svakheter som kan lede til strømbrudd med alvorlige konsekvenser og kostbare følgeskader. Ny teknologi utviklet av OFIL SYSTEMS kan måle det ultrafiolette (UV) lyset som utstråles fra corona uten å la seg forstyrre av det naturlige UV-lyset fra solen. Et OFIL corona-kamera kan dermed visualisere corona på kraftlinjer og nettkomponenter på en avstand av opptil 100 meter, selv i fullt dagslys. Termografering er en populær metodikk for tilstandskontroll av kraftlinjer og et

corona-kamera kan forbedre tilstandskontrollen ved å avdekke feil som ikke er mulig å avdekke med termokamera. Vind, sollys og lav strømbelastning kan dessuten gjøre det vanskelig å bruke temperatur som indikator for feil av nettkomponenter. OFIL corona-kamera anbefales derfor brukt i kombinasjon med termokamera for å få den beste og mest effektive tilstandskontrollen. OFIL har levert flere hundre kamera som er i bruk av kraftverk, nettselskaper, høyspentlaboratorier, industribedrifter og konsulenter over hele verden. www.detektor.no, tlf. 64 97 30 70 Veggkasse for montasje av K rør

Trontek lanserer nå et nytt produkt som vil lette arbeidet med montasje av rør på skjultanlegg i moderne bygg. Særlig gjelder dette når man monterer veggbokser og rør sammen med 50mm isolasjon i et siste lag foran dampsperra. Veggkasse KB1 monteres slik at den omslutter veggboksene. Dermed blir rørene løftet fram mot kledningen og kommer foran isolasjonen. I tillegg får veggboksene ekstra kjøling. Veggkasse KB1 er tenkt benyttet sammen med stenderplate KL10 og stenderskinne KL60 som er lansert tidligere. Veggkasse KB1 kan også brukes som takkasse for downlights. www.trontek.no, tlf. 73 50 63 53

Sentralt i V7.30 står et helt nytt utstyrshierarki. Ved hjelp av dette kan man skape gjenbrukbare objekter som representerer det fysiske utstyret i ditt anlegg. Utstyrshierarkiet genererer automatisk variabler, trender, alarmer og tidsstyring for utstyret. Denne funksjonaliteten vil gi enklere prosjektering og vedlikehold, for SCADA ingeniøren. Alarmserveren er oppgradert med ny database med OLE-DB og OPC A&E tilgang for eksterne klienter. Det er også inkludert en ny visning for hendelsesforløp (SoE). Kraften i alarmserveren utnyttes i den nye alarmsiden og prosessanalysemodulen for å gi en slående og funksjonell presentasjon. Nye integrerte funksjoner for alarmdiagnostikk gir enkel tilgang til verdifull informasjon direkte i prosessbildene. Åpenheten styrkes gjennom nytt funksjonsbibliotek for databasetilgang og OPC DA 3 server sertifisert av OPC foundation. Lisensiering kan nå gjøres med Softkey løsning fra Flexera, i tillegg til de tradisjonelle USB og LPT nøklene. www.autic.no, tlf. 33 30 09 50 Teleflex T30VX

CitectSCADA V7.30

Skalerbarhet, fleksibilitet og brukervennlighet for HMI og SCADA, står i fokus når CitectSCADA V7.30 nå lanseres.

De siste 4-5 årene har Teleflex T30-E vært en bestselger innen energi og off shore hva ekkometere (TDR instrumenter) angår. Spesielt på lange sjøkabler og på umbilicals off shore har instrumentet blitt en standard grunnet sin overlegne ytelse og store rekkevidde, alt pakket i en bærbar liten pelicase koffert. Nå kommer arvtageren Teleflex T30VX med helt utrolige tekniske spesifikasjoner i en liten kompakt koffert, stor


Nye produkter

lyssterke 10,4» fargeskjerm og menystyrt betjening på norsk. Med standard rekkevidde fra 20 meter og opptil 100 km ved vanlig pulshastighet på 80 m/μs, pulsbredde fra 20 ns … 10 μs og en oppløsning på 0,1 m @ V/2 80 m/µs blir dette en kraftpakke i kompakt utførelse for de krevende kabelfeilsøkingsjobber. Videre kommer nye funksjoner som ProRange der motvirker demping, ARM Slide der gir 15 «bilder» ved ARMfeilsøking, to-fase sammenligning direkte, ICE støtgeneratoremetode, IFL metdoer for periodiske feil, Decayspenningsdempingsmetode og ARM for høyohmige kabelfeil m.m. Alt styres fra samme moderne grensesnitt som finnes i Seba KMT sine avanserte kabelmålebiler av typen Centrix. Internt har Teleflex T30VX en harddisk på 4 GB for lagring av målinger og ethernet samt USB grensesnitt for dataoverføring til PC er selvsagt. www.sebanor.no, tlf. 22 28 00 40

prosessoren. Elektronikken måler tiden signalet bruker tur retur for å beregne tiden til overflaten til mediet, og den målte verdien vises i displayet. GRLM radar nivåmåler påvirkes ikke av atmosfæriske endringer (trykk, temperatur, støv, damp) og overfor endringer i mediet (dielektrisk konstant eller konduktivitet). Nivåmåler med «Guided Wave Radar». Egnet for kontinuerlig nivå måling av ulike medier, som væske og faste stoffer. Enkel montering i tanker, siloer, reservoarer, etc. Stang- eller vaierelektrode i rustfritt stål. Egnet for bruk i aggressive væsker. Lineær måling. Hurtig visning av målerverdier på displayet. Enkel å sette opp og stille inn. 4...20 mA utgang, med HARTprotokoll. www.ikm.no, tlf. 33 16 57 00

merkingen i form av kunststoffringer på huset, som hjelp mot feilplugging. Låseteknikken Speedcon låser pluggforbinderne raskt og pålitelig med kun en halv omdreining. Posisjonen gjenkjennes med «openlocked»-merkingen. Husene har beskyttelsesgrad IP 67 og er skjermet mot elektromagnetiske påvirkninger. Alle tidligere isolasjonslegemer i standardserien M17 fra Phoenix Contact kan kombineres med rundpluggforbinderne M17 compact og er en god løsning når kompakt utstyr og drivenheter skal forsynes med energi. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28

GRLM-70 radar nivå måler

IKM Instrutek AS introduserer GRLM radar nivåmåler, som er et kompakt måleinstrument, bestående av en transmitter som sender ut mikrobølgepulser, en sentral prosessor og display modul. Elektronikken slipper ut svært korte elektriske pulser (0,5 ns), som er knyttet til en én-tråds transmisjonslinje (måleelektrode). Måleelektroden kan lages som stang eller vaier. Pulsen forplanter seg langs elektroden i form av elektromagnetiske bølger mot nivået i overflaten der det delvis er reflektert. De reflekterte pulsene returneres til mottaksmodulen i den sentrale

WirelessHART-produkter

Operatørenheter for grafikkintensiv bruk

M17-pluggforbinder i miniatyrformat for effekt opptil 630 V

Med rundpluggforbinderne i serien M17 compact har Phoenix Contact nå redusert standardpluggenes byggstørrelse. Kabelpluggens diameter er redusert med 2,6 mm til 18,7 mm. Total lengde er også redusert med ca. 15 %. Porteføljen avrundes med tre nye husbyggformer: Ved siden av kabel- og koblingsplugger finnes det også en veggjennomføring med integrert monteringsflens. Ved helt enkelt å skifte ut formpakningen kan veggjennomføringen brukes både til bak- og forveggmontering. I tillegg kommer åtte- og nipolede isolasjonslegemer på markedet med krympekontakter med 1 mm diameter. En annen nyhet er muligheten for farge-

ner. Aluminiumhusene er i høy kvalitet og støv- og vannbeskyttet på forsiden i henhold til beskyttelsesgrad IP65 og gjør at skjermene kan brukes i de fleste bransjer. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28

Med serien TP 5000 utvider Phoenix Contact sin HMIproduktportefølje med en ny ytelsesklasse. Ved siden av den sterke CPU-en Intel Atom 1,6 GHz CPU utmerker enhetene seg med et høyt antall funksjoner. I forbindelse med visualisering kan programmet Visu+ Runtime brukes på tre forskjellige displayer. Disse displayene spenner fra 30,73 cm (12,1») og 38,1 cm (15») til 43,2 cm (17»). Tilknytningen til styrenivået foregår via den integrerte OPC-serveren eller andre drivere som er basert på Ethernet. Enhetene støtter i tillegg en tilknytning til Profinet. Dermed gir de fordeler som for eksempel IP-tilordning via engineeringstasjonen eller PLC for oppstart og identifisering av lokalisering ved service og support. Ved siden av standardgrensesnittene, som Ethernet (2x), USB (4x) og RS 232, er også et VGA-grensesnitt tilgjengelig. Ved å koble til en ekstern monitor får man betjening med flere stasjoner. Enhetene er egnet for store maskiner og anlegg der det kreves HMI SCADA-funksjo-

Phoenix Contact tilbyr en WirelessHART-gateway med integrert WLAN-støtte. Gatewayen forbinder opptil 250 WirelessHART-enheter med et nettverk. Ved å konvertere HART-data mot Modbus TCP får man dermed en enkel integrering i praktisk talt alle styresystemer. Utover dette kan den integrerte WLAN brukes som alternativ forbindelse til styresystemet, slik at gatewayen kan installeres nærmere de overvåkede HART-enhetene i felten. Med WirelessHART-adapteren kan opptil fire HART-enheter kobles til en eneste adapter, noe som holder investeringskostnadene nede. Retrofit og utvidelser av anlegg går dermed både raskere og enklere. Utover dette supplerer adapteren 4-20 mA signalledninger eller erstatter dem fullstendig. Den kan kobles til eksisterende HARTenheter i felten slik at også data som ikke kan overføres via 4-20 mA signalledningene, kan sendes til et nytt system via radiosignaler. Det eksisterende 4-20 mA baserte systemet forblir intakt. WirelessHART-gatewayen og adapteren er internasjonalt godkjent for bruk i Ex-områder, Class I, Zone 2. Teknologien som WirelessHART baserer på, gir denne wirelessstandarden nettopp den gode robustheten og påliteligheten. TSMP (Time Synchronized Mesh Protocol) gir redundans 63


Nye produkter

samt sviktsikkerhet og støtter frekvenshoppmetoden. Utover dette støtter TSMP meshnettverk. Protokollen viser seg å være pålitelig også i krevende industrielle omgivelser. Resultatet er et radiosignalnettverk med kort rekkevidde som er enkelt å installere uten at det forutsetter spesialkunnskaper. Det tilpasses automatisk i takt med endrede omgivelser og kan utvides ved behov. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28

for eksempel momentanverdier samles inn, slik at kurveformen i en måleverdi kan analyseres. Andre fordeler ved effektmålemodulen: Spenningsmåling opptil 690 V AC (L-L), direkte strømmåling på 1 A hhv. 5 A inklusive nullederstrøm, muligheter for analyse av harmoniske svingninger opp til 31. harmoniske svingning samt synkronisering til energiforsyningsenhetens måleintervall. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28

Identifiser energitopper og spar kostnader

Rask WLAN til automatikkskap

Innenfor rammen av et langsiktig teknologisk samarbeid har produsenten av industrielektronikk, Phoenix Contact, og Gossen Metrawatt, som produsent av måle- og prøveteknikk, i fellesskap utviklet et produkt for innsamling av energidata. Ved slik datainnsamling ønsker man å identifisere effektivitetspotensialer og dermed lette kostnadsberegningene. Effektmålemodul IB IL PM 3P/N/EF-PAC supplerer Inline I/O-stasjoner med funksjonen effektmåling og registrerer skanne- og basismåleverdier i nettstørrelser som for eksempel spenning, strøm og effekt. Med den kan man analysere vekselstrømsnett, og den kan brukes overalt der vanlige analoge måleenheter ikke lenger er i tråd med de kravene som stilles i fordelingsanlegg. I driftsmodus «skannemåleverdier» kan

Med den industrielle WLAN Access Point/Client WLAN 5100 presenterer Phoenix Contact en ny enhet for trådløs kommunikasjon i henhold til WLAN-standard IEEE 802.11n. Radiosignalkomponentene støtter Mimo-teknologien (Multiple Input Multiple Output) med tre antenner. Slik blir trådløs kommunikasjon enda mer robust, raskere og får større rekkevidde sammenlignet med WLAN802.11a/g-systemene som er vanlige i dag. Access Point/Client WLAN 5100 oppnår datahastigheter på opptil 300 Mbit/s både i 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd. En spesiell egenskap er den nye Cluster-Managementfunksjonen, som gir en enkel, sentral konfigurering og overvåking av WLAN-nettverket. Access Point er like godt egnet for trådløs dataoverføring innen

automatisering som på industrinære områder som logistikk, transportsystemer og nettorganisering av undergrupper. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28 Mobilradiomanual gir praktiske tips

Ønsket om å vedlikeholde og overvåke maskiner på avstand blir stadig større. Kommunikasjon via radiosignaler er ofte passende løsning i industrien: Hvis man skal kommunisere med en mobil enhet, hvis fast tilkobling mangler på planlagt lokalisering eller sluttbrukeren ikke tillater maskin-/anleggsprodusenten å bruke sitt lokale nettverk. Den nye manualen «Mobil kommunikasjon - dataoverføring i industrien» fra Phoenix Contact gir nyttige, praksisrettede tips omkring mobilradiosignaler. Manualen henvender seg til prosjektplanleggere som ønsker å utveksle data i industrielle applikasjoner for første gang via mobil kommunikasjon. For å oppnå praktiske referanser ble reelle spørreundersøkelser blant kunder fra forskjellige kilder, som salg og teknisk telefonstøtte, satt sammen og evaluert. Målet er å komme frem til korte og lett forståelige svar på spørsmål som oppstår i det daglige arbeidet på plassen.

En utskrifts- og onlineutgave av manualen på rundt 80 sider kan bestilles gratis fra salgsmedarbeiderne i salgsavdelingen til Phoenix Contact. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28 Kretskorttilkobling for sterkstrømapplikasjoner

Med kretskortmodulene PLA 5 og PLH 5 utvider Phoenix Contact serien med verktøyløs ledertilkobling for sterkstrømapplikasjoner. Modulene PLA 5 med 30 grader og hendelbetjening og PLH 5 med horisontal lederutgang er egnet for ledertverrsnitt fra 0,5 mm2 til 6 mm2. Siksakpinningen gir den kompakte modulen 600 V UL-godkjennelse allerede i delingsmål fra 7,5 mm og har en strømledeevne opptil 41 A. Med Push-Lockteknologien kan ledere både med og uten endehylse kobles til. Kretskortklemmene har merkeflater på synlig område samt et lett tilgjengelig prøveuttak skiller denne kretskortmodulen fra de andre. Skivekonstruksjonen gjør det mulig å foreta fargekoding fra en til tolv poler. Også varianter med én pol monteres pålitelig på kretskortet, takket være dobbelpinningen. De nye kretskortmodulene avrunder produktspekteret Combicon power med PushLock-teknologi fra Phoenix Contact. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 28

SKANDINAVIAS STØRSTE PRODUSENT AV FORDELINGSTRANSFORMATORER.

VI PRODUSERER TRANSFORMATORER FRA 10 kVA TIL 4000 kVA MØRE TRAFO AS N-6230 SYKKYLVEN TEL. +47 70 24 61 00. WWW.MORETRAFO.NO

4•9,;9(-6(: 64 • Volt 3-2013

M E R

A V

D E T

S O M

T E L L E R


Kraft i en enkelt dråpe

Rehabilitering og levering av turn key kraftverk Ingeniørtjenester kraftsystem. Engineering og analyser

Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder.

Rehabilitering og levering av turn key transformator stasjoner fra 20-420 kV Risikovurdering av kraftsystem

Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små kraftverk og transformatorstasjoner fra 20 kV til 420 kV, med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger.

Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass

Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører. Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, yngve.aaboe@goodtech.no Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johannsson, ko@goodtech.no

Reservekraftverk opp til 10 MVA

Levering av elektriske systemer til industrianlegg


Messeoversikt Mars – september 4. – 6. mars 2013 Produksjonsteknisk konferanse 2013 PTK Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen, EnergiAkademiet, http://www. energinorge.no/kalender/ 5. – 7. mars 2013 EMV Germany – electromagnetic compability Stuttgart, Germany, http://www.mesago.de/en/EMV/For_visitors/Welcome/ index.htm 19. – 21. mars 2013 Småkraftdagane Raddison Blue Royal Hotel, Bryggen Bergen, http://kraftverk.net/visskjer. php?id=152 8. – 11. april 2013 Power & Electricity World, Africa 2013 Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa, www.terrapinn.com/exhibition/power-electricity-world-africa/index.stm 8. – 10. april 2013 The 13th China International Electric Power & Electric Engineering Technology Exhibition Shanghai, Kina, http://www.chinaexhibition.com/trade_events/2300China_Epower_2013_-_13th_China_International_Electric_Power_and_ Electric_Engineering_Technology_Exhibition.html

21. – 22. mai 2013 Nordic Baltic Bioenergy 2013 Radisson Blu Scandinavia, Oslo, Nobio, www.nobio.no 23. – 25. mai 2013 Enery Europe Bella Center, København, http://energyeurope.dk/ 29. – 31. mai 2013 Energy Efficiency & Renewable Energy Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria, www.eco.viaexpo.com/en/exhibition 29. – 31. mai 2013 SMART Buildings South-East Europe, Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria, Via Expo, www. eeandres.viaexpo.com/en/smart-buildings 29. – 31. mai 2013 SOLAR PV & Thermal Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria, Via Expo, www.eeandres.viaexpo.com/ en/seesolar 29. – 31. mai 2013 Save the Planet, International Eco Forum Inter Expo Center, Sofia, Bulgaria, Via Expo, www.eco.viaexpo.com/en/ exhibition/

8. – 12. april 2013 HANNOVER Messe Hannover, Germany, http://www.hannovermesse.de/home

4. – 6. juni 2013 Power-gen Messe Wien, Østerike, www.powergeneurope.com/index.html

8. – 12. april 2013 Energy, Hannover Messe Germany, http://www.hannovermesse.de/en/about-the-trade-show/programme/tradeshows-lineup/energy

5. – 6. juni 2013 REN Metode dager Drammen Travbane, www.ren.no

17. – 18. april 2013 Smart Utilities Scandinavia Stockholm, Scandic Infra City Hotel, http://www.smartutilitiesscandinavia. com 13. – 17. mai 2013 elfack 2013 / light 2013 Svenska Mässan, Göteborg, Sverige, http://www.elfack.com/ 14. – 16. mai 2013 GreenPOWER The fourth edition of the International Renewable Energy Fair, Poznan, http://greenpower.mtp.pl/en/

26. – 29. september 2013 ELEX Electricity Cycle, Transmission And Distribution Exhibition, Tyrkia Istanbul Expo Center, MARMARA Tanitim Fuarcilik, www.elexfuari.com/ 15. – 17. oktober 2013 European Utility Week Amsterdam, www.european-utility-week.com 23. – 26. september 2014 WindEnergy Hamburg Hamburg Messe, www.windenergyhamburg.com


yesilkoy - istanbul - turkiye

www.elexfuari.com

www.marmarafuar.com.tr

marmara@marmarafuar.com.tr

T. +90 212 503 32 32


Returadresse: Volt Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Service på generator og turbin Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, både for nyanlegg og moderniseringer, herunder også service. Voith Hydro Sarpsborg AS har ansvaret for å betjene det norske vannkraftmarke­ det for revisjon av generator og mindre turbinprosjekter. • Alle typer generatorer • Alle typer turbiner • Viklingsproduksjon

Vi har en stab av dyktige montører og ingeniører klare til å handtere ditt revi­ sjonsprosjekt. Ta kontakt for alle behov fra inspeksjoner, hjelp med budsjettering til gjennomføring. For komplekse turbin­ prosjekter samarbeider vi med Voith Hydro AS i Oslo/Trondheim. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 186, 1701 Sarpsborg Tlf: 69 14 84 00, Faks: 69 14 83 90 Mobil: 907 59 092, Pål H. Torp Epost: pal.torp@voith.com

B-Economique

Volt2013-3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you