Page 1

www.voltmag.no

Mars 2006 • nr.2 • 3 årgang

kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

Kina skal bygge ut 120 000 MW vannkraft de neste 20 årene Les også: Reduserer strømforbruket med inntil 70 prosent, Bølge- og tidevannskraft: Kan dekke opp tyve prosent av Storbritanias kraftbehov, Energisk design, Fra Pirelli til Prysmian, Automatisering og instrumentering: Nivåmålinger del 2


+OMPETANSE PÍELEKTRISKEPROSESSER s0ROSESSINDUSTRI s/LJEINDUSTRI s%NERGIFORSYNING

WWWTROLLPOWERNO


s"EREGNINGEROGTEORETISKEVURDERINGER s6ERN KONTROLLOGAUTOMATISERING s)SOLASJONSKOORDINERINGOVERSPENNINGSANALYSE s4RADISJONELLE2/3ANALYSER s2ISIKO PÍLITELIGHETOGSÍRBARHETIKRAFTSYSTEM s3PESIlKASJONAVELEKTRISKESYSTEMER s%LKVALITET s0RIMRKOMPONENTER s2ELÏPLANLEGGINGSELEKTIVITETSANALYSE s2OTERENDEMASKINER ANALYSER PRAKTISKEMÍLINGER s4OTALPROSJEKTGJENNOMF’RING s0R’VEUTSTYRFORTESTINGPRIMR SEKUNDRSYSTEMER s+RAFTSYSTEMPLANLEGGING s)DRIFTSETTELSE s$RIFTSENTRALSYSTEMER

v$ETSOMGJ’R4ROLL0OWER#ONSULTING!3UNIKERVÍR KJENNSKAPTILSAMSPILLETAVDETTEKNISKEUTSTYRETIET KRAFTSYSTEM FRATEORITILPRAKTISKGJENNOMF’RINGv


s.6-9 Kina skal bygge ut 120 000 MW vannkraft de neste 20 årene

Utnytt vannressursene nå! Basert på alle protester og demonstrasjoner kan man gå ut ifra at miljøvernforkjempere verken har behov for oppvarming eller lys. Resten av oss har et skrikende behov for elektrisk energi og da gjerne produsert i Norge av det mest miljøvennlige som finnes – nemlig vannkraft. I en pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat leser vi at ”Mindre snø enn normalt og lite tilsig har gitt redusert vannkraftproduksjon de siste ukene. Det har medvirket til å holde kraftprisene oppe, og høy produksjon fra nordiske varmekraftverk. Samlet har dette gitt kraftimport til Norge også i uke 16, og i løpet av de fire siste ukene har det vært en norsk nettoimport av elektrisk energi på 0,7 TWh. Kraftprisene i Norden er fortsatt høyere enn i Tyskland…..”

s.18-19 Reduserer strømforbruket med inntil 70 prosent

s.20-21 Bølge- og tidevannskraft: Kan dekke opp tyve prosent av Storbritanias kraftbehov

Vernet 44,2 TWh

Utbygd 118,9 TWh

O/U og ny kraftproduksjon over 10 MV 15,4 TWh Under bygging 1,2 TWh

Små kraftverk 23,8 TWh

Konsesjon gitt 1,5 TWh

Disse pressemeldingene har vi jo etter hvert blitt vant til og med politikere som ikke evner å ta beslutninger må vi nok i mange år fremover se oss nødt til å importere kraft. Tar vi en titt på hjemmesiden til Norges vassdrags- og energidirektorat vil vi finne et nytt og interessant diagram som viser vannkraftpotensialet per 1.1.2005. Det totale teknisk/økonomiske utbyggbare vannkraftpotensialet per 1.1.2005 er beregnet til 205 TWh, med øvre investeringsgrense på 3 kr/kWh. Det er en betydelig endring fra oversikten per 1.1.2004 og begrunnes med økt kunnskap om potensial for små kraftverk. Mildere produksjonsevne i utbygd system er beregnet til 118,9 TWh og 44,2 TWh er vernet gjennom verneplan for vassdrag og vern etter naturvernloven. Gjenværende utbyggbart potensiale er 41,9 TWh. Dette er prosjekter som er under bygging, har fått tillatelse til å bygge ut og har søknader under behandling. I tillegg kommer det prosjekter som er registrert gjennom samlet plan for vassdrag og den digitale ressurskartleggingen for små kraftverk. Samlet plan for vassdrag ble etablert på 1980- tallet med det som målsetning å få til en samlet, nasjonal forvaltning av landets vassdrag. Planen har karakter av en nasjonal rammeplan for forvaltning av vassdrag, og ble ledet av Miljødepartementet. Er det ikke nå på tide å korrigere denne planen og bygge ut de 44,2 TWh som er vernet slik at vi ikke er avhengige av å importere elektrisk energi. Tor Bergersen

www.voltmag.no Nr. 2, 2006. 3. årgang ISSN - 1503-8246 Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 67 55 95 55 Mobiltelefon: 92 02 40 32 Mobilfaks: 92 17 21 20 Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 90 16 03 07 Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 92 61 78 50

s.10 Frekvensomformere, eit enkelt valg for Rikshospitalet s.10 Logging og rapportering av energi og nettkvalitet s.12 InfraCAM til inspeksjon av elektriske anlegg s.14-15 Betydelig energibesparelser med nye UPS anlegg s.22 Oljeovner sparer strøm s.24-26 Energisk design s.28 Presenterer kassevognslift med 16 meters arbeidshøyde s.29 Ny kabelsøker på det norske markedet s.30 Fra Pirelli til Prysmian s.31 Solid satsing på mainstream PLM s.32-33 Korrosjon skyldes konstruksjonsfeil s.34-36 Nivåmålinger del 2 s.38-44 Nye produkter s.45 Populær forbruksmåler for båtbatterier s.46 E1000-familien vokser videre

Spesialmedarbeidere Oddvar Lind Magne Skåltveit Rolf Solheim

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no Form SidepåSide

Utgiver Volt-Medium Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: 67 55 95 55 Telefaks: 67 55 95 56 Epost: post@voltmag.no

Forside: Jan Neste Design

Forside: Longtan, nest største kraftverk under bygging i Kina etter Three Gorges Neste utgave Uke 25, 2006 Annonsematr. til V3-06 Matr. frist 12. Juni Tema: Solenergi og alternative energiformer

Trykk Hestholms Trykkeri AS

Abonnement Årsabonnement kr 485,Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES

Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk.

Per Ivar Wethe, IFE

Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: www.sefkontakt.no

Terje Thomassen, NTP

Norsk Solenergiforening url: www.solenergi.no

Yngve Aabø, Troll Power AS

Terje Finsrud, Advokat
Satser på vannkraft

Kina skal bygge ut 120 000 MW Det er utrolig spennende å jobbe i Kina for tiden, og jeg kunne ikke si nei til forespørselen om å lede Voith Siemens Hydro Power Generation Shanghai, sier siv. ing. Åge Dalsjø når vi møtes i selskapets hovedbase i Minhang i Pudong utenfor Shanghai, en by med snart 20 millioner innbyggere og ”lokomotivet” i Kinas nye industrielle revolusjon. Dalsjø har snart fire års fartstid i Kina, først halvannet år for Kværner Hangfa på 1990-tallet, og han er en av 250 nordmenn som jobber i Shanghai-området. Av Oddvar Lind

Dalsjø viser oss turbiner og løpehjul i ”megaformat” når vi besøker fabrikken i Minhang. Her produseres utstyret med den ytterste presisjon, det files og slipes i time etter time, før det skrus sammen og sendes til kraftanlegg over hele Kina. I tillegg leveres alle typer tjenester knyttet til slike anlegg, inkludert nøkkelferdige vannkraftanlegg.

For øyeblikket jobber rundt 400 personer for Voith Siemens Hydro Power Generation Shanghai. Vi har kontrakter som omfatter leveranser av 40 enheter fram til 2009, dvs. 16 000 MW. Det betyr at tallet på ansatte skal økes til 500 de nærmeste årene, og vi utvider produksjonslokalene, forteller han.

Shanghai er ”lokomotivet” i Kinas nye industrielle revolusjon, her med Pudong-området i bakgrunnen. Millioner

Vi satser på å kapre markedsandeler i Kina som er verdens største marked for vannkraftutstyr, sier Åge Dalsjø som er adm. direktør i Voith Siemens Hydro Power Generation Shanghai, her fotografert sammen med privatsjåføren Zhuang Bin foran selskapets produksjonsanlegg i Minhang i Pudong-området utenfor Shanghai (foto: Oddvar Lind)

 • Volt 2-2006

Størst på vannkraft Kina har verdens største vannkraftpotensial, og hittil er ca. 120 000 megawatt (MW) bygd ut. Fram til 2025 skal ytterligere 120 000 MW bygges ut, og det vil øke andelen vannkraft til 25 prosent av det totale kraftproduksjonen i Kina. Det er et sterkt ønske i Kina å øke andelen fornybar energi i kraftsystemet, sier Dalsjø som er utdannet maskiningeniør ved NTH og har

jobbet med vannkraftutstyr siden midten av 1970-tallet, bl.a. som sjef for Kværner Sørumsand. Voith Siemens er i dag verdens nest største produsent av turbiner og generatorer med ca. 2 500 ansatte globalt. Bare Alstom er større. For turbiner og generatorer i storformat, dvs. 6-800 MW, har Voith Siemens halvparten av markedet i verden. Tendensen i markedet går mot stadig større maskiner.


W vannkraft de neste 20 årene

r av kinesere strømmer hvert år til strandpromenaden The Bund i Shanghai, og her er fotografering viktig (foto: Oddvar Lind)

Voith Siemens skal øke markedsandelene i Kina? Det er riktig. Vi satser på å øke våre markedsandeler av turbiner og generatorer framover. Vi har for øyeblikket en markedsandel på vel 10-12 prosent i Kina. Den skal vi forsøke å øke til 15-20 prosent de nærmeste årene. Det blir en stor utfordring, fordi byggingen av nye kraftanlegg skjer i et høyt tempo. Det stiller store krav til logistikk, leveringssik-

kerhet og kvalitet på alle nivåer. Noen ganger må elementene til løpehjul og turbiner produseres ”on site”, dvs. på selve vannkraftanlegget. Dette er ikke et marked for amatører, og det er ingen nykommere i markedet. Men det er økende konkurranse fra kinesiske selskaper. Det er snakk om store leveranser? Helt klart. Kina er det største

markedet i verden. De største vannkraftprosjektene framover er av tilnærmet samme dimensjon som Three Gorges-anlegget som vi for øvrig leverte utstyr til i et konsortium med General Electric. Three Gorges-anlegget er på 18 000 MW, og årsproduksjonen av kraft er beregnet til 84 TWh, dvs. over to tredeler av den totale kraftproduksjonen i Norge i et normalår. Hvert år skal det leveres turbiner og generatorer til nye

kraftanlegg i Kina som tilsvarer 8-10 000 MW. I tillegg kommer vannkraftutstyr til pumpekraftverk og til oppgradering av eldre kraftverk. Pumpekraftverkene har en viktig funksjon for å dekke ”toppene” i kraftetterspørselen, og Voith Siemens har levert utstyr til slike anlegg helt siden 1960-tallet. Du jobber tett sammen med kineserne? Ja, Voith Siemens i Kina etablerte 


Installed / Planned Hydro GW 300

Installed

Planned

255

250 200

155

150 100

79

83

86

92

108

125

50 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020

Source: China Electric Power News

 • Volt 2-2006

for noen år siden et joint venture med Shanghai Electrical Corp. som eier 25 prosent av selskapet. Det betyr at kineserne med høy kompetanse er med i ledelsen av selskapet og i salg og markedsføring av våre produkter. Vi anser dette som helt nødvendig, fordi Kina har en forretningskultur og et språk som stiller helt spesielle krav. Teamarbeid er svært viktig. Min erfaring er at samarbeidet med våre kinesiske partnere og kolleger stort sett går meget bra. Det er riktignok en økende konkurranse om kvalifisert arbeidskraft og økende lønninger i Shanghai-området, men vi får tak i de folkene vi trenger.

Mange av våre ansatte får kurs og opplæring i selskapet. Voith Siemens er godt kjent i Kina? Vi er anerkjent som en solid og pålitelig leverandør av vannkraftutstyr. Både Voith og Siemens har som separate selskaper drevet virksomheter i Kina i flere generasjoner, og etter etableringen av et felles selskap der også Shanghai Electrical Corp. Kom med, har det styrket vår posisjon ytterligere. En del norske ingeniører vil huske at Siemens leverte vannkraftutstyr til kraftanlegget i Lubuge i Yunnan-provinsen i 1983, et anlegg hvor Kværner


Longtan, nest største kraftverk under bygging i Kina etter Three Gorges hvor vi Voith Siemens Shanghai leverer turbinene. Dette er maskiner på 700 MW og løpehjulene produseres på anlegg i spesialbygget verksted. Anlegget ligger nord i Guangxi Provinsen, øvre del av Hongshui River Tiane County. Totalt installert kapasitet er 6300 MW, 9 maskiner. Anlegget vil få den høyeste RCC dam i verden med en høyde på 216.5 m, den største underground kraftstasjon ( lengde 388.5, bredde 28.5 og høyde 76.4 m) og den høyeste ship lift med løftehøyde 179 m i to steps (88.5 + 90.5). Anlegget er et av de top ten prosjektene som ingår i Great Western Development med overføring av kraft fra vest til øst i Kina.

leverte turbinene. Det var det første prosjektet av denne type som Verdensbanken finansierte i Kina. Du har ikke fritidsproblemer i Kina? Nei, her blir det ofte lange dager. Det er en god del reising, både til utlandet og til kraftanlegg i Kina. Men jeg forsøker å sette av tid til løpeturer et par tre ganger i uka. Vi bor et stykke utenfor Shanghai sentrum, der lufta er bedre enn inne i byen. Vi trives godt i Shanghai. Men jeg må innrømme at det rykker litt i foten når jeg hører om gnistrende skiføre i Nordmarka, slik det har vært i vinter, sier

Dalsjø til slutt. Det er store dimensjoner over vannkraftutstyret som produseres i Minhang utenfor Shanghai. Bildet viser produksjonen av løpehjul til et kraftverk i Longtan som skal installere 4 x 700 MW turbiner. Verdens største vannkraftanlegg, Three Gorges, under bygging over Yangtze i Kina. Anleggsperioden er ferdig i disse dager, og i 2008 vil kraftanlegget være i full drift og produsere 84 TWh årlig. Det tilsvarer mer enn to tredeler av den totale kraftproduksjonen i Norge i et normalår.Voith Siemens har i samarbeid med General Electric levert deler av utstyret til anlegget.

China Power Market Segment GW 1200 135 1000

Others Thermal

800 60 600

740 65.5%

8

19

400

69.9%

32573.7%

340

10824.5%

115

500

200

0

255

2004

2005E

21.7%

155

2010E

22.6%

2020E

Hydro


Frekvensomformere, eit enkelt valg for Rikshospitalet Då det nye Rikshospitalet i Oslo vart ferdigstilt i 1997, var dette Norges største byggeprosjekt. Det vart frå starten av utstyrt med turtalsregulerte vifter og pumper, for å kunne tilpasse luft og vannmengde til det aktuelle behov, og dermed spare store mengder energi. Sjukehuset inneheld over 500 regulerte motordrifter, og det vart valgt å bruke Telemecanique puls-breddemodulerte frekvensomformere. Hallvard Slettevoll, Stadt as

Johnson Control Norden AS har hatt ansvaret for denne del av ventilasjonssystemet ved Rikshospitalet. Ingeniør Steinar Aasheim fortel at det etter kort tid vart registrert ei rekkje problem knytta til frekvens-omformarane, som forstyrrelsar på kringliggande elektronisk utstyr, lagerhavari i elmotorane, høge jordfeilstraumar, og havari på sjølve omformane. Ingeniør Steinar Aasheim viser eit typisk kontrollkabinett, no utstyrt med NFO Sinus støyfrie

frekvensomformere. Som vi ser her; ingen lause ekstra filterbokser nødvendig. Det vart sett i gang ei omfattande gransking av problema, og det vart forsøkt med mange korrektive tiltak, utan at ein vart fornøgd. Det vart så forsøkt med å sette inn omformarar frå andre kjende produsentar, men resultata var minst like nedslåande. Ein fekk så høyre om dei nye NFO Sinus frekvensomformarane, og valgte å prøve desse. I motsetning til andre frekvens-

omformarar, genererer desse ei rein sinusspenning ut til motoren. Dette gjer at ein unngår alle kjende problem knytta til PBM-baserte frekvensomformarar. Elektroansvarleg ved Rikshospitalet, Arne Nilsen, seier

at erfaringane med NFO Sinus har vore svært positive. Så langt er om lag 200 NFO Sinus –frekvensomformarar installerte på dette sjukehuset, og dei har no standardisert på dei støyfrie NFO Sinusomformarane.

Logging og rapportering av energi og nettkvalitet Electrix startet i 1988, i tett samarbeid med Universitet og forskningsinstitutt i Finland, utvikling og produksjon av instrumenter for måling av nettkvalitet. Systemene som i dag leveres i Norge av Tormatic AS består av instrumenter for montering ute i felt, samt programvare for programmering, overvåking, registrering og rapportering. Instrumentet finnes i ulike versjoner avhengig av nøyaktighet og type nett (TN, IT). I tillegg fås det som fastmontert eller flyttbart. Instrumentet kan programmeres med PC før det settes på plass og kobles, og kan hente lagrede data enten direkte fra enheten eller via fast telefonlinje eller GSM. Teksnisk Hvert instrument kan, i tillegg 10 • Volt 2-2006

til å måle kvalitetsparametrene i nettet, sette reléutganger for styring ved tariffbasert abonnement, gi ut pulser for aktiv og reaktiv effekt, ta inn pulser fra for eksempel målere, vise kWh med mekanisk telleverk, vise målte data i display. Instrumentene kan dermed byttes ut med eksisterende målere, dersom nettkvaliteten skal måles i samme punkt. Programvare EQL Online; enkelt program for oppsett og avlesning av instrument. Transmit; detaljert programme-

ring av instrument. Automatisk avlesning av instrumenter via modem, og lagring av data i SQL-database.

QualityReport; henter opp lagrede data og lager grafiske visninger, samt skriver ut rapporter etter mal.


,"- Ê*,"*  ,Ê1 / É ³ ʱÊ"/"\Ê

,-Ê,/ -

- Ê ,Ê6Ê-/ , œÀÎiÊ ‡ÛiÀŽÊœ}Êi‡ˆ˜ÃÌ>>Ì©ÀiÀÊÃÌFÀʜÛiÀvœÀÊLiÌÞ`iˆ}iÊÕÌvœÀ`Àˆ˜}iÀʈÊFÀi˜iÊvÀi“œÛiÀ°Ê ÌÊ «>À̘iÀÎ>«Ê“i`Ê"ÌiÀ>Ê ˜ÌÀi«Ài˜©Àʎ>˜ÊÛCÀiʘ©ŽŽii˜Ê̈ÊFʅF˜`ÌiÀiÊ`ˆÃÃiÊÕÌvœÀ`Àˆ˜}i˜iÊ ©˜˜Ãœ“Ìʜ}Ê«Àœvi͜˜iÌ°Ê iÀiÊÕÌi˜>˜`ÎiÊÃiÃŽ>«iÀÊiÀʈÊviÀ`ʓi`ÊFÊÌ>Ê«œÃˆÃœ˜ÊˆÊ`iÌʘœÀÎiÊiiŽÌÀœÌiŽ˜ˆÃŽiÊ “>ÀŽi`iÌ]ʜ}ʓ>˜}iʏœŽ>iÊ>ŽÌ©ÀiÀÊvÀގÌiÀÊ>ÌÊ`iʈŽŽiÊۈÊŽ>Àiʎœ˜ŽÕÀÀ>˜Ãi˜Ê“i`Ê`iÊÃ̜ÀiÊ Žœ˜ÃiÀ˜i˜i°Ê ˜Ê>ÛÊ`iÊÃÌ©ÀÃÌiÊÕÌvœÀ`Àˆ˜}i˜iÊvœÀÊLÀ>˜Ãi˜ÊiÀÊFÊȎÀiʎœ“«iÌ>˜Ãiʜ}ÊÀiÃÃÕÀÃiÀÊvœÀÊFÊ œ««ÀiÌ̅œ`iʎÛ>ˆÌiÌi˜ÊˆÊÃÌÀ©“vœÀÃޘˆ˜}i˜°Ê>˜ÊÃÌFÀʜÛiÀvœÀÊiÌʜ“v>ÌÌi˜`iÊ}i˜iÀ>͜˜Ã‡ ΈvÌi]ʜ}Ê`iÌÊiÀÊiÌÊÃ̜ÀÌÊLi…œÛÊvœÀÊFÊÀiŽÀÕÌÌiÀiÊ՘}iʓi`>ÀLiˆ`iÀiʈ˜˜ÊˆÊLÀ>˜Ãi˜Ê˜F°Ê 6FÀÌÊÃ>“>ÀLiˆ`̘Ãi«ÌÊ»"ÌiÀ>Ê*>À̘iÀÎ>«»Ê}©ÀÊ>ÌÊÓFʜ}ʓiœ“Ã̜ÀiÊ>ŽÌ©ÀiÀÊ ˆ˜˜i˜Ê`i˜ÊiiŽÌÀœÌiŽ˜ˆÃŽiÊLÀ>˜Ãi˜ÊŽ>˜ÊÕÌۈŽiÊÃi}Êۈ`iÀiÊ̈ÊFÊLˆÊ܏ˆ`iʏœŽ>i]ÊÃiÛÃÌi˜`ˆ}iÊ ÛˆÀŽÃœ“…iÌiÀÊܓÊvFÀÊ`iÊˆÊ˜Þiʓ>ÀŽi`iÀʜ}ʘÞʎœ“«iÌ>˜Ãi°Ê iÀi`iÊvÀ>ÊÃÌ>ÀÌi˜ÊiÀÊ"ÌiÀ>Ê ˜ÌÀi«Ài˜©ÀÊ«œÃˆÃœ˜iÀÌÊܓÊi˜Ê>Ûʏ>˜`iÌÃʏi`i˜`iÊiiŽ‡ ÌÀœi˜ÌÀi«Ài˜©ÀiÀ°Êi`ʜÛiÀÊ{ÎäÊi˜ÌÕÈ>Ã̈Îiʈ˜}i˜ˆ©ÀiÀ]ÊÌiŽ˜ˆŽiÀiʜ}ʓœ˜Ì©ÀiÀÊiÀÊ"ÌiÀ>Ê ˜ÌÀi«Ài˜©ÀÊ̜Ì>iÛiÀ>˜`©ÀÊ>ÛÊ̍i˜iÃÌiÀÊ>Ûʈ˜vÀ>ÃÌÀՎÌÕÀʈ˜˜i˜ÊiŽÀ>vÌʜ}ʈ˜`ÕÃÌÀˆ]ÊÌiiVœ“]Ê ÌÀ>wŽŽÌiŽ˜ˆŽŽ]ʓ>Àˆ˜iʜ}ʜi]ÊLÞ}}ʜ}ÊÃiÀۈViÊÃ>“ÌÊLiÀi`Î>«°Ê 6ˆÊÃiiÃÊ«FÊÃÌ>˜`ʘÀ°Ê ·ÎnÊ«FÊ ˆ>`i˜° ÜÜÜ°œÌiÀ>°˜œ "ÌiÀ>ÊiÀÊiÌÊÛ>Ài“iÀŽiÊiˆ`Ê>ÛÊ}`iÀÊ ˜iÀ}ˆÊqÊiÌÊ>ÛÊ œÀ}iÃÊÃÌ©ÀÃÌiÊi˜iÀ}ˆÃiÃŽ>«°ÊÊ̈i}}Ê ÌˆÊŽÀ>vÌ«Àœ`Վ͜˜]ʅ>Àʎœ˜ÃiÀ˜iÌÊi˜ÊÀiŽŽiÊ>˜`ÀiÊ>ŽÌˆÛˆÌiÌܓÀF`iÀ]ÊL>˜ÌÊ>˜˜iÌʈ˜˜i˜Ê ˆ˜vÀ>ÃÌÀՎÌÕÀ°

" / ,  Ê / , * , (,Ê- 11


InfraCAM til inspeksjon av elektriske anlegg Nye InfraCAM 2006 har et større temperaturområde og en markant større skjerm enn den tidligere modellen. Videre har det nye kameraet lavere vekt (550 g) og en mer kompakt utforming. Nytt batterisystem gir 7 timers driftstid for termografering ute i felten. FLIR Systems presenterer nå oppfølgeren til suksessen InfraCAM. Å inspisere elektriske anlegg med varmekamera er i dag en helt naturlig del av vedlikeholdet. Termografi er en ypperlig metode til å avdekke

termiske feil og avvik på elektriske komponenter under normal drift. InfraCAM er et verktøy som gir mulighet til å oppdage feil og svakheter som ikke kan sees med det blotte øyet. Typiske avvik er over-

temperatur i kontaktpunkter, defekte sikringer, rekkeklemmer osv. InfraCAM kan også lokalisere varmekabler og lekkasje i vannbaserte varmekabler. Ergonomisk, brukervennlig og lett InfraCAM er et lite, robust og brukervennlig varmekamera som passer utmerket til elinspeksjon. Kameraet har en detektor med 120 x 120 piksler som gir et klart og tydelig bilde som vises på den store LCD skjermen. Temperaturområdet

er fra -10 °C til +350 °C. Den store fordelen med kameraet er brukervennligheten som gjør at det bare tar et par minutter å lære seg å bruke kameraet. InfraCAM styres med kun fire taster og en joystick. Kameraet har en innebygd laserpeker – LocatIR som gjør det enkelt å lokalisere problemer som oppdages ved hjelp av kameraet. Solid Kameraet er konstruert for å brukes i krevende miljøer og er IP 54 klasset som sammen med den lange driftstiden gjør det til et ypperlig inspeksjonsverktøy. For å dokumentere feil og svakheter som oppdages med InfraCAM, lagres opp til 50 varmebilder i kameraet som senere kan overføres til PC for rapportering i QuickView (som følger med ved levering) eller i andre programmer som Word, Excel eller lignende. Fakta Presisjons Teknikk as er Norges ledende leverandør av termiske kameraer til bruk innen elektrisk vedlikehold, bygginspeksjon og forskning og utvikling og har over 20 års erfaring med faget. Presisjons Teknikk as tilbyr det mest komplette kursprogrammet innenfor termografi i Norden med kurser for de fleste bruksområder. Presisjons Teknikk as er sertifisert servicesenter for FLIR System. FLIR Systems er ledende innen konstruksjon, produksjon og markedsføring av varmekameraer og flybårne kamerasystemer. FLIR har mer enn 30 års erfaring med termografi og over 30 000 systemer i bruk verden over. Dette er systemer som bl.a. brukes til forebyggende vedlikehold, prosesstyring i produksjonsindustrien, forskning og utvikling m.m. FLIR Systems termografihovedkontor ligger i Stockholm, med produksjonsenheter også i Portland, Boston og Santa Barbara i USA. FLIR har 1000 ansatte, og et 80-talls representanter verden over.

12 • Volt 2-2006


VI HAR GJORT DET IGJEN! Besøk oss på Eliaden og opplev vår siste nyhet!

www.moredesignteam.no

Stand B1-17


Betydelig energibesparelser Investeringen i nytt nødstrømsanlegg fra Sønnico Teknikk har resultert i en årlig energibesparelse på nærmere 50 000 kroner på hovedkontoret til Gjensidige Forsikring, sier sikkerhetskonsulent Alf Haugen i forsikringsselskapet. UPS’ene sikrer kraftbehovet til noen av de viktigste tjenesteplattformene til NetCom i Norge. Vi har ikke opplevd noe driftsutfall med UPSene som vi har installert, sier byggteknisk sjef Arnt Hernes i NetCom as Gjensidige Forsikring har ut fra et sikkerhetsperspektiv valgt et helautomatisk nødstrømsanlegg (UPS) fra Sønnico Teknikk. Systemet ble installert i 2005 og har en ytelse på 300 KVA. - Det sikrer strømforsyningen på vårt hovedkontor på Lysaker 365 dager i året. Vi er også operative med dieselaggregat til alt prioritert utstyr i bygget umiddelbart etter et strømbrudd, sier Haugen. Katastrofale følger UPS-anlegget er koblet til en batteribank og et dieselaggregat, som opprettholder kontinuerlig drift så lenge strømforsyningen er nede. - Uten et slikt anlegg vil det ta ca 6-8 timer før hele bygningsmassen er i drift etter et strømutfall. Et slikt nettutfall vil få katastrofale følger for forsikringsselskapets forretningsdrift, mener Haugen. Markedets mest driftsstabile løsning Da UPS-anlegget hos Gjensidige Forsikring ble skiftet ut i fjor tok selskapet i bruk den sikreste og mest driftsstabile løsningen i markedet - SOCOMEC SICON UPS. Leverandøren Sønnico Teknikk har et godt utbygd serviceog vedlikeholdsapparat som så langt har fungert meget tilfredsstillende, sier Haugen. - Det er bl.a. etablert gode testrutiner av nødstrømsanlegget. – Oppdager vi feil rettes disse opp før et eventuelt strømbrudd oppstår. Gjensidiges hovedkontor er bemannet 24 timer i døgnet av et vaktselskap som 14 • Volt 2-2006

kontinuerlig inspiserer utstyret. I tilfelle varslinger meldes disse til ansvarlig personell i vår sikkerhetsavdeling. Energibesparelse Fornyelsen av nødstrømsanlegget har resultert i en årlig energibesparelse på ca 50 000 kroner. - I løpet av få år vil det være nedbetalt med dagens høye energikostnader, sier Haugen. Gjensidige Forsikring har derfor valgt et UPS-anlegg dimensjonert for fremtidige behov. Full beskyttelse NetCom benytter en avansert online UPS fra Sønnico Teknikk. Det er en UPS som gir full beskyttelse for alle typer applikasjoner. - Den korrigerer til enhver tid spenningen fra nettet og stabiliserer og filtrerer spenningen til vårt bruk, sier Hernes. Teleoperatøren benytter to 160 KVA UPS’er som er koblet som et redundant A + B system. – Kobles for eksempel UPS A ut vil UPS B opprettholde driften,.og vi har den andre i reserve. I tilegg til intern bypass har vi ekstern bypass som muliggjør UPS bytte uten å måtte koble ut strømmen for våre tjenesteplattformer.

UPS’ene sikrer kraftbehovet til noen av de viktigste tjenesteplattformene til NetCom i Norge. Vi har ikke opplevd noe driftsutfall med UPSene som vi har installert, sier byggteknisk sjef Arnt Hernes i NetCom as

Null feil I 2004 gikk NetCom ut med en tilbudsrunde hvor 3 tilbydere kjempet om å få kontrakten. Vi valgte UPS’ene fra Sønnico Teknikk på grunn av pris, kvalitet og ytelse, sier Hernes. Driftsstabiliteten har vært meget god og installatøren har et godt service- og vedlikeholdsapparat, som er raskt på pletten når behovet er til stede.

hele Norge. – UPS’ene er ennå ikke fullt belastet men vi er i ferd med å henge på flere og flere tjenesteplattformer. I løpet av 2006 vil behovet være dekket. UPSene er dimensjonert for to forhold. Det ene er å opprettholde drift ved strømutfall inntil nødaggregat overtar strømforsyning, og det andre er å opprettholde drift hvis funksjonsfeil i nødaggregat skulle oppstå..– Så langt har det ikke vært driftsutfall på utstyret.

Dekker NetComs kraftbehov UPS’ene dekker kraftbehovet til noen av de viktigste tjenesteplattformene til NetCom over

Aktuell UPS-leverandør Har dere planer om å installere flere UPS’er? Vi kommer til å implemen-

tere nye UPS’er etter hvert som utrangerte systemer er modne for utskiftning. Da vil vi gå ut med en åpen tilbudsrunde. Det gjør vi for å sikre oss den beste teknologien som er tilgjengelig i markedet, sier Hernes. Han mener Sønnico Teknikk er en aktuell UPS-leverandør i en slik tilbudsrunde. Avansert teknologi Sønnico Teknikks leverandør - Socomec Sicon - er en av de ledende UPS produsentene i Europa. De driver med kontinuerlig produktutvikling. Alle UPSene er full digitalisert, og har trans-


med nye UPS anlegg

Investeringen i nytt nødstrømsanlegg fra Sønnico Teknikk har resultert i en årlig energibesparelse på nærmere 50 000 kroner på hovedkontoret til Gjensidige Forsikring, sier sikkerhetskonsulent Alf Haugen i forsikringsselskapet Gjensidige Forsikring.

istorbaserte like- og vekselrettere. Med en slik teknologi blir det minimale forstyrrelser i anlegget. Dette gir 100 prosent

stabil spenning ut under alle forhold, sier Henning Holmøy, salgs og markedssjef i Sønnico Teknikk AS.

15


Komplett tilbud for jordmotstandsmåling Tormatic presenterer de nye tangampermeterene for jordsystemsmåling. Disse kompletterer Meggers produktspekter slik at alle behov for jordmotstandsmålinger kan dekkes med deres produkter. DET10C og DET20C Måler overgangsmotstand fra 25 mΩ til 1550 Ω, måler uten å åpne jordledningen, måler uten jordspyd, måler lekkasjestrøm fra 0,2mA til 35A, automatisk kalibrering, automatisk område, alarmer og lagring og overføring til PC. DET10C/20C Egner seg godt der en har full oversikt over jordingssystemet som mastejord, elektroder, kiosker og lignende som har gjennomgående jord og gir fordeler som rask måling og mulighet for avlesning av lekkasjestrøm. Metoden forutsetter at parallelle jordingsforbindelser finnes. Den vil ikke måle motstanden til jordsmonnet. Det er visse betraktninger som må gjøres og instrumentet erstatter ikke tradisjonelle jordplatemålere tilsvarende DET 2/2 som måler med elektroder etter ”Spenningsfall” metoden. Men for en

16 • Volt 2-2006

rask kontroll i et kjent system vil DET10C/DET20C gi store besparelser i tidsbruk, og kan faktisk være eneste mulige løsning for eksempel hvor en av sikkerhetsgrunner ikke vil åpne jordingsforbindelsen. Ved forebyggende vedlikehold vil lagring og utskrift av måleresultatet for sammenlignende analyser gi en stor sikkerhet for at jordingssystemet tilfredsstiller sikkerhetskravene. DET10C/20C Baserer seg ikke overraskende på Ohms lov R=E/I. En kjent vekselspenning på 1,667KHz induseres i jordledningen og som resultat vil en strøm flyte i jordkretsen. Denne strømmen måles og motstandsverdien kalkuleres. Tangen inneholder en kombinasjon av senderspole og mottagerspole. Dette fører til at hele kretsen med parallelle jordingsforbindelser, inkludert koblingsmotstand måles. For-

utsatt at det er mange parallelle jordforbindelser vil disse være små i forhold til den aktuelle jordelektroden som måles i serie med disse. DET 2/2 Markedets kraftigste jordplatemåler med filter som gir svært nøyaktige målinger også i støy-

fylte omgivelser. Opptil 50mA teststrøm og justerbar testfrekvens. Baserer seg på måling i følge ”Spenningsfall” metoden med elektroder. Måleområde: 0,01Ω – 19,99kΩ. DET 5/4 er en enklere og rimeligere modell med samme funksjon og måleområde som DET 2/2.

Ny innovativ løsning fra Møre Trafo på Eliaden Møre Trafo AS lanserer ny løsning som erstatning for mastearrangement. Det dreier seg om en kompakt pakkeløsning med transformator og LS-arrangement. Dette er montert inn i en kapsling i moderne innovativt design. Kapslingen er vedlikeholdsfri og er designet av Møre Trafo’s samarbeidende designbyrå Widenoja Design AS. Løsningen er utviklet i samarbeid med Skagerak Nett, som har ca. 900 mastearrangement

som skal bygges om i løpet av en periode på 10 år. Produktet har fått navnet FLEX1, og er den minste i en serie på 7 forskjellige varianter i Møre Trafo sin nye nettstasjonsserie FLEX. FLEX-serien består av nettstasjoner med plass til transformatorer opp til 1250 kVA. FLEX1 blir lansert på Eliaden 2006.


PRODUKTGRUPPER � � � � � � � � � � �

Pigg/LP isolatorer porselen Støtteisolatorer porselen Epoxyisolatorer Kompositt isolatorer Glassisolatorer Flymarkører Keramisk sveisemothold Avstandsholdere/Klemmer Gjennomføringer Elektrostatfilterisolatorer Keramiske tekniske komponenter

Nærmere tekniske data av enkeltprodukter, besøk vår web side www.ntp-as.no

www.ntp-as.no Postboks 188 - 1601 Fredrikstad Telefon: 69 38 30 00 Telefaks: 69 38 30 30


Reduserer strømforbruket me Strømkostnadene til Oslo Sporveier kan reduseres med nærmere 30 000 kroner per døgn med nye sporvekselvarmerne fra Proxll (tidligere Sønnico Teknikk) Under normale værforhold har Jernbaneverket redusert det årlige strømforbruket med inntil 70 prosent på Østlandsområdet med tilsvarende utstyr. Gardermobanen styrer og regulerer effektforbruket på sporvekselvarmere via bærbare PC’er Oslo Sporveier har installert sporvekselvarmere av typen ”System 94” fra Proxll for å holde sporvekslerne fri for snø i vinterhalvåret. Årlig strømforbruk er nå på ca. 5,5 GWh, som tilsvarer en kostnad på 3-4 millioner kroner. – Tidligere har anleggene hatt fullt strømpådrag fra september til april, sier Johnny Lie, leder av energiforvaltningen i Oslo Sporveier. – Årsaken var at togledersentralen på Tøyen i Oslo ikke kunne koble dem ut.

Tøyen. – Vi vurderer å helautomatisere denne operasjonen i løpet av neste vintersesong, basert på værprognoser fra Meteorlogisk Institutt.

Styringsautomatikk Anleggene har nå fått styringsautomatikk som reduserer og regulerer strømpådraget. Vi kan hente ut store energibesparelser ved å koble anleggene ut i tørrværsperioder, sier Lie. – Ved snøvær er anleggene manuelt operert fra togledersentralen på

Overordnet styringssystem Så langt er 40 styreskap, som administrerer 2-3 sporvekslere, ombygd av Proxll. 20 av skapene er sammenkoblet i et Ethernet (LAN). I hvert av skapene er det montert PLS’er som er linket opp mot Oslo Sporveiers overordnete styringssystem. - De resterende

Nytt varmesystem Fra 2000 og frem til i dag er ca 1/3 av sporvekslerne til Oslo Sporveier skiftet ut med et nytt varmesystem fra Proxll. – På de østlige banestrekninger i Oslo er anleggene innstilt med en innkoblingsverdi og en skinnetemperatur på 5 grader. Resultatet er at energiforbruket er redusert med ca 50 prosent sammenliknet med fullt effektpådrag, som kun benyttes ved kraftig snøfall. Sparepotensialet er på 75 prosent, sier Johnny Lie. - Systemet er pålitelig og har fungert feilfritt.

På en 15 kW sporvekselvarmer kan vi årlig redusere energiforbruket med 27 000 kWh. Det utgjør ca. 20 000 kroner med dagens strømpriser, sier ENØK ansvarlig Ingebjørg S. Bjørgum og oppsynsmann lavspent Per Løvstad i Jernbaneverket/ Drammen Vestfoldbanen.

18 • Volt 2-2006

Gardermobanen tok i bruk System 94 da hovedflyplassbanen ble bygd i perioden 1996-1998. – Systemet har så dermobanen. Selskapet har til sammen installert varme i120 sporveksler fra Etterstad til Eidsvoll.

20 er koblet til styringssystemet via GSM linjer. Om kort tid vil styringen bli automatisert, sier Lie. – Det er ikke lenge siden vi begynte å fjernstyre vekselvarmen. Vi arbeider intenst med å optimalisere våre driftsrutiner for å sikre best mulig regularitet. Uten store feil og mangler Gardermobanen tok i bruk System 94 da hovedflyplassbanen ble bygd i perioden 19961998. – Systemet har så langt vært uten store feil og mangler, sier vedlikeholdsingeniør Trond Runar Paulsberg i Strømforsyning Gardermobanen. Selskapet har til sammen installert varme i120 sporveksler fra Etterstad til Eidsvoll. Disse styres og overvåkes via selskapets Elkraftsentral på Oslo S. – Alle feilmeldinger registreres i oppfølgingssystemet Maximo. Optimalisert effektforbruk Paulsberg overvåker i dag 10 av 60 sporvekselvarmegrupper fra sin bærbare PC både på jobb og privat. Her kan han regulere energipådraget eller varmesettepunkt på vekselen. Ved ekstremt snøvær, slik det har vært i år, kan vi sette på maksimal effekt på sporveksel-

varmeren. Via PC’en kan jeg også optimalisere effektbehovet på en veksel med lav temperatur. Strømforbruket kan reduseres med 60-70 prosent i forhold til konstant forbruk som er på mellom 15-30 kW pr veksel. Oppgradering Gardermobanen jobber kontinuerlig med å oppgradere sporvekselvarmen. – Mitt umiddelbare behov er å kunne styre alle 60 sporvekselgruppene fra min bærbare PC. Det vil forenkle overvåkingen av systemet som utføres på kontoret vårt i Lillestrøm. Sparepotensial På en 15 kW sporvekselvarmer kan vi årlig redusere energiforbruket med 27 000 kWh. Det utgjør ca. 20 000 kroner med dagens strømpriser, sier ENØK ansvarlig Ingebjørg S. Bjørgum og oppsynsmann lavspent Per Løvstad i Jernbaneverket/ Drammen Vestfoldbanen. De legger til at styringsenheten System 94 fra Proxll har bidratt til reduksjonen. Overvåkes via GSM-nettet Jernbaneverket i Drammen Vestfoldbanen (strekningen Lysaker til Skien, Nordagutu, Kongsberg


ed inntil 70 prosent Bjørgum har hatt det nasjonale ansvaret for etatens ENØK-satsing fra 2002. Prosjektet har så langt fått innvilget to søknader fra ENOVA om økonomiske tiltaksmidler. – Det har vært utløsende for etatens satsing på ENØK. Sammen med flere andre tiltak har Jernbaneverket på landsbasis totalt spart 26,5 GWh. Det tilsvarer en årlig besparelse på ca 16 millioner kroner. Lang erfaring Proxll har lang erfaring med leveranse av sporvekselvarmere. ”System 94” er et komplett system med styring utviklet sammen med kunder og samarbeidspartnere.

Systemet er mekanisk robust, lett å installere og driftsikkert. De fleste anlegg vi har levert har et redusert effektforbruk på mer enn 70 prosent, som tilsvarer ca 7 GWh pr år. - Alle deler som er montert ute i sporet er utviklet spesielt for sporvekselvarme slik at varmeelementer og øvrig utstyr tåler ekstreme forhold, sier produktansvarlig Lasse Andersson i Proxll. - Flere kunder ønsker nå å integrere sporvekselvarme i et toppsystem for å kunne optimalisere driften. Vi har utviklet løsninger som enten går via GSM nettet eller over Ethernet slik at våre kunder får en enda bedre utnyttelse av anleggene.

langt vært uten store feil og mangler, sier vedlikeholdsingeniør Trond Runar Paulsberg i Strømforsyning Gar-

og Drammen) har siden midten av 90-tallet skiftet ut ca 35 sporvekselvarmegrupper. I tillegg er det installert 7 grupper på det nye dobbeltsporet mellom Sandvika og Asker. – Med unntak av fem grupper er alle overvåket via GSM-nettet fra våre bærbare PC’er. Det gjør at vi kan endre effektpådraget på anlegget etter skiftende værforhold, sier Løvstad. Varmen reguleres via temperaturfølere (luft- og nedbørsdetektorer) på skinnene. Styring av varme Værsituasjonen på Østlandet har vært ekstrem i år med lange kul-

deperioder og store snømengder. Det har ført til økt energiforbruk, sier Bjørgum og Løvstad. Ved å styre varmepådraget fra bærbare PC’er kan Jernbaneverkets oppsynsmenn gå inn å heve minimumstemperaturen i sporvekslene før et meldt snøfall. Oppstår det driftsforstyrrelser på en veksel kan vi benytte PC’en til å øke effekten slik at vi unngår forsinkelser i togtrafikken. ENØK-prosjekt Montering av regulering på sporvekselvarmegrupper er en del av Jernbaneverkets ENØK-prosjekt som har pågått siden 1998.

Oslo Sporveier har installert sporvekselvarmere av typen ”System 94” fra Proxll for å holde sporvekslerne fri for snø i vinterhalvåret. Årlig strømforbruk er nå på ca. 5,5 GWh, som tilsvarer en kostnad på 3-4 millioner kroner. – Tidligere har anleggene hatt fullt strømpådrag fra september til april, sier Johnny Lie, leder av energiforvaltningen i Oslo Sporveier.

Enklere og mer effektiv innmåling av ledningsnett Med DPOS-data korrigeres dine GPS-målinger slik at du oppnår desimeters nøyaktighet i sanntid

S AT R E F

dpos www.satref.no

❯ Spar opptil 70% i utstyrsinvestering ❯ Spar tid til forberedelse og i feltarbeid ❯ Bedrer muligheten til å måle ved lett vegetasjon ❯ Kun en GPS-mottaker er nødvendig – vi har basestasjonene

STATENS KARTVERK 19


Bølge- og tidevannskraft

Kan dekke opp tyve prosent a Rapporten er utarbeidet av Carbon Trust, en uavhengig ikke-profitt-organisasjon som er finansiert av den britiske regjeringen for å oppmuntre til, fremme og akselerere utviklingen og anvendelsen av lavkarbonteknologi, samt å bidra til at landet omdannes til en lavkarbonøkonomi. I følge en rapport som er nettopp blitt utgitt kan bølge- og tidevannskraft dekke opp til 20 prosent av dagens strømbehov i Storbritannia og bli priskonkurrerende med konvensjonelle eller andre fornybare energier. Administrerende direktør Tom Delay sier: “Havenergi kan få en stor positiv virkning på både miljøet og bedriften Storbritannia. Hittil har ikke noe land tatt en ledende stilling innen havenergi. En relativt liten investering nå kan ha en betydelig virkning på Storbritannias konkurransestilling og bidra til å utvikle en verdensledende industrisektor.” For å oppnå dette har Carbon Trust begitt seg ut på det de kaller for deres Marine Energy Challenge MEC, en undersøkelse som koster tre millioner britiske pund og som skal forbedre forståelsen for bølge- og tidevannskraft ved å hjelpe utviklere til å fremme deres teknologier. Verdensledende Selskapets programingeniør John Callaghan sier: “Storbritannia er verdensledende innen utviklingen av fornybar havteknologi. Takket være våre fremragende naturressurser og lang erfaring innen offshore olje og gass, skipsbygging og kraftproduksjon, står Storbritannia godt utrustet til å få til kommersiell fremgang innen havenergisektoren og sikre økonomiske verdier ved å selge havenergiinnretninger, utvikle bølge- og tidevannsanlegg og skape nye inntekter fra strømproduksjon.” Han fortsetter: “Vår rapport tyder på at bølge- og tidevannsressurser kan til syvende og sist dekke opp til en femtedel av energibehovet i Storbritannia. Gitt sektorens potensial som en lavkarbon- og hjemmehørende energikilde, gir utviklingen av 20 • Volt 2-2006

havenergimarkedet spennende muligheter i Storbritannias kamp mot klimaforandringer.” Marcus Rand er administrerende direktør på Den britiske vindkraftforeningen (BWEA) som kjemper for både fornybar vind- og havkraft. Han støtter Carbon Trust i deres tro om at Storbritannia har potensialet for å bli en global leder innen havkraft og sier: “Den nye rapporten er en viktig impuls bak visjonen om at Storbritannia kan herske over vinden og bølgene og dermed oppnå en betydelig reduksjon i landets karbonutslipp. Samtidig kan vi skape nye industrier i verdensklassen for bedriften Storbritannia. Rapporten bekrefter at havkraft kan spille en stor rolle i forbindelse med å produsere 20 prosent av landets kraft på en sikker og karbonfri måte.” Rapporten fra Carbon Trust opplyser også at sektoren kan dekke tre prosent av Storbritannias strømforsyning innen 2020. Flere aktører Havenergiutfordringen ble lansert i januar 2004, og siden den gangen har åtte utviklere av havkraftinnretninger og fem rådgivende ingeniører inngått samarbeidsavtaler som skal allerede ha ført til reduksjoner i energikostnadene knyttet til konstruksjonen av flere bølge- og tidevannskraftinnretninger. En talsmann sier: “Arbeidet har også gitt en bedre oversikt over kostnader og prestasjon, samt størrelsen av potensielle marked for visse innretningstyper og nye fremgangsmåter innen både offshore risikoer og muligheter for optimalisering av innretningsdesign.” Arbeidet på de åtte bølgekraftanleggene som er utført i regi av havenergiutfordringen kommer

etter mange år med undersøkelse i Storbritannia innen bølgekraft prosjekter med svingende vannsøyle (OWC) som skal gjennomføres langs eller like utenfor kysten. Storbritannia er for tiden demonstrasjonsverten for et 0,5 MW OWC-anlegg langs kysten som heter LIMPET (land-installed marine-powered energy transformer) og som er knyttet til strømnettet. Da det ble bygd på kysten av øya Islay i det skotske høylandet ble det verdens første bølgekraftomdanner på kommersiell skala. Nå er det bygd prototype OWCer ved eller like utenfor kysten i fire andre land, Australia, India, Japan og Portugal. En undersøkelse om potensialet for slike anlegg, som ble utført på vegne av Carbon Trust, har vist at når det gjelder Storbritannia så er kystanlegg de mest lovende med et anslått potensial for å levere 7,8 terawatt timer strøm pr. år, noe som tilsvarer ca.

2,3 prosent of dagens etterspørsel i Storbritannia. Flere anlegg samtidig Selv om kystlanlegg skal ha en optimal størrelse på mindre enn 2 MW installert effekt er det mer fornuftig å bruke anlegg litt utenfor kysten når man skal produsere mer enn 2 MW: det er anslått at et 2,25 MW OWC-anlegg med en effekt på 6,1 MW/t per år kan bygges for 4,6 millioner pund dersom det bygges som ett anlegg i en serie på 10 pengebesparende anlegg. Studien konkluderer: “Hvis man tar i betrakning den anslåtte lærehastigheten, virker det som det vil bli mulig å oppnå de prisog prestasjonsforbedringene som kreves for at OWC like utenfor kysten kan bli priskonkurrerende.” Opp og ned De åtte konstruksjonene som inngår i havenergiutfordringen


av Storbritannias kraftbehov Innretningen beveger seg opp og ned med bølgene og sjøvann blir da trukket inn og ut av røret. Halvveis langs røret er det et stempel festet til to slangepumper som trekker seg sammen og utvider seg for å gi en pumpevirking. Slangepumpene og de separate vannmengdene reagerer mot stampebevegelsene og omdanner svingebevegelsen til en vannstrømning under høyt trykk som driver en turbin og en generator. Pelamis En annen design er Pelamis bølgekraftomdanneren (750 KW) som er konstruert for anvendelse i vann med en dybde på 50-60 meter. Denne har vært under utvikling siden slutten av 1990tallet, og i 2004 gjennomgikk en fullskala prototype sjøprøver på European Marine Enegy Centre på Orknøyene i Skottland der den leverte den første offshore bølgekraften til det britiske strømnettet.

bruker noe som er kjent som en AquaBuOY punktabsorbator som integrerer flere sider av to tidligere konstruksjoner. Den består av en løsfortøyd flottør og et nedsunket loddrett rør som er åpent mot sjøen i begge ender.

En pendel Flere andre innretninger har spennende navn, bl.a. PS Frog, Sperboy, Wavebob, Wave Dragon og Waverotor. PS Frog, som ble utviklet av Universitetet i Lancaster i nord-England, er en stor flytedyktig skovl som beveger seg opp og ned med bølgene. Kraften produseres ved å motstå bevegelsen av en masse som svinger i føringer over havoverflaten, nokså lik en pendel.

Wave Dragon Sperboy er en bøyeinnretning som består av flere nedsunkede rør, en flottørinnretning og en lufturbin/generator. Wavebob er en selvreagerende innretning som utnytter den relative bevegelsen av to flytende gjenstander som har forskjellige reaksjoner til stampefrekvenser. Wave Dragon, som ble opprinnelig utviklet og testet i tanker i Danmark og Irland, er nettopp blitt valgt ut til å levere et 7 MW bølgekraftanlegg ved kysten av Wales i 2007, og det forventes at dette skal produsere nok strøm til opp til 6000 husholdninger. Dersom prosjektet blir vellykket skal ytterligere 11 Wave Dragon anlegg plasseres i dypere walisiske vann for å øke utgangseffekten til 77 MW. Waverotor Waverotor er konstruert for bølger som skal dreie en rotor med nok dreiekraft slik at kraften kan taes ut av en konvensjonell generator koblet via en girkasse til vertikalakselen. Fordelen med denne fremgangsmåten er at kraften overføres sakte og direkte til den roterende akselen. Dessuten sørger rotorens åpen struktur for at bare litt av konstruksjonsmaterialet utsettes for ekstreme bølger slik at overlevelsesevnen beskyttes. Laboratorieforsøk og sjøprøver er allerede gjennomført på en modell i målestokk, og produksjon av utgangseffekten til et nettverk er

“Den nye rapporten er en viktig impuls bak visjonen om at Storbritannia kan herske over vinden og bølgene og dermed oppnå en betydelig reduksjon i landets karbonutslipp. Samtidig kan vi skape nye industrier i verdensklassen for bedriften Storbritannia. Rapporten bekrefter at havkraft kan spille en stor rolle i forbindelse med å produsere 20 prosent av landets kraft på en sikker og karbonfri måte.” sier Marcus Rand administrerende direktør på Den britiske vindkraftforeningen (BWEA)

blitt demonstrert. Nå vurderer man en rotorkonstruksjon med en diameter på 40 meter. www.thecarbontrust.co.uk

Din fiber-leverandør! kontakt oss i dag!

www.cablecom.no

tlf.: 33 48 33 48 21


Oljeovner sparer strøm I etterkant av debatten som for en tid tilbake oppsto etter de innrapporterte branntilløpene i billige mobile oljefylte ovner, er Pål Wimpel hos varmeleverandøren Wimpel AS opptatt av det store strømsparingspotensialet som ligger i bruk av hans nye oljefylte veggovner. Et potensial som blir stadig viktigere jo mer strømmen går opp i pris. Hans Christian Færden, Prorex Kommunikasjon

Ovnene som selges av oss er selvfølgelig ikke de viktigste i debatten om man er for eller mot oljefylte flyttbare ovner. Men jeg kan ikke unngå å peke på fleksibiliteten som ligger i den oljebaserte varmeteknologien som benyttes. En teknologi som også gjør at Wimpel AS kan levere svært så effektive veggovner som like fullt bare holder 50 grader på utsiden. Dermed passer de sikkerhetsmessig på barnerom, barnehager, skoler, andre institusjoner og ellers i vanlige husstander selvfølgelig. Samtidig inneholder de miljøvennlig vegetabilsk olje og gir derfor en behagelig komfortvarme, med

en luft 100 prosent fri for svidd svevestøv. Sistnevnte gir den største forskjellen i luftkvalitet mellom oljefylte veggovner og tradisjonelle varmeovnene, sier Wimpel. Unik nyhet De nye digitale oljefylte veggovnene med touchdisplay, som i praksis er en triac regulering av effektstyringen, er vår nye baby. Her drar vi i tillegg til den nye effektreguleringen også nytte av oljen som varmemedium. Ovnen er i praksis som et automatisk effektmagasin nettopp på grunn av oljen. Dette tror vi markedet vil sette pris på, fortsetter

Wimpel. Tenk på hva dette egentlig betyr. Tradisjonelt vil termostaten legge inn hele effekten når det er nødvendig for å opprettholde varmen. Men ovnene til Wimpel AS bruker bare hva som er nødvendig i den gitte situasjon for å opprettholde varmen i rommet. Det jeg kaller den innebygde elektroniske meteorologen vil ha regnet ut behovet, og ofte vil det bare være 15-30 prosent av maks effekt, avhengig av hvor kaldt det er ute selvfølgelig, sier Wimpel. En krone her og en krone der… Det burde ikke være nødvendig å forklare hva dette vil bety både for forbruker og netteiernivå. Om alle hadde en slik løsning vil for eksempel elektrisitetsverkenes leveranseutfordring når alle kjører på full kraft samtidig med sine 1000 watt eller sterkere ovner, være en saga blott. Pål Wimpel er svært stolt av sine fleksible nye ovner. Ovner som ikke hadde eksistert uten at de var oljefylte, og dermed leverte den typen varme som gjør slike

I Sverige er oljefylte veggovner et stort og svært trygt og anerkjent produkt. Pål Wimpel hos vameleveradøren Wimpel AS ser ingen grunn til at det ikke skulle være slik i Norge også, og han reagerer på de manglende nyansene i debatten om oljefylte mobile ovner.

ovner så gode for luftkvalitet og miljø. Han håper det snart går opp for både journalister og markedet ellers at man må se forskjell på slike avanserte produkter og det ekstremt billige utstyret som det til nå har blitt solgt i bøtter og spann av, og som vi nå begynner å ane resultatene av. Fremtiden vil vise om Pål Wimpel og Wimpel AS får rett.

Falcon Spider til den norske opera Worldlift Industries AS, det tidligere E. Falck Schmidt A/S, og Denka lift A/S har nå fornøyelsen av å levere en Falcon Spider lift med mer enn 29 meters arbeidshøyde til Den norske opera.

Liften skal brukes til fremtidig rengjøring og vedlikehold av det imponerende byggverket. Liften leveres av DanMiljø AS som forhandler Worldlift Industries sine produkter i Norge. Leveringen er resultatet av et tett samarbeid mellom arkitekt og byggherre, hvor man fra starten av ønsket en fleksibel løsning når det gjaldt vedlikehold av bygningen som ikke skjemmet arkitekturen. Valget falt på en 22 • Volt 2-2006

Spider lift siden den helt unike svingarmen gjør liften i stand til å nå helt utenkelige hjørner av bygningen. Falcon Spider har det til felles med de to operaene at den er et kvalitetsprodukt med et innovativt og elegant design. I tillegg har Worldlift Industries AS en Falcon Narrow lift liggende i bestilling til Den svenske opera. Her skal liften ha sin plass på scenen og brukes til hjelp ved sceneoppbygging.


3EOSSP³STAND# 

Våre systemløsninger er bra for dine kunder!

Beijer Electronics er en komplett leverandør av produkter, effektive verktøy og systemløsninger for automatisering i energibransjen.

En løsning bygget på standardprodukter med fokus på sikkerhet og fleksibilitet gir lave livstidskostnader.

Vi gjør det enkelt å automatisere!

w w w. b e i j e r. n o

|

32 24 30 00


Energisk design Design er et godt virkemiddel for å bygge allianser og dempe konflikter rundt energi-installasjoner, hvor industridesigneren er spesielt kvalifisert til å utforme disse produktene. Eva Widenoja, partner og daglig leder i Widenoja Design AS, kommer her med en del betraktninger rundt industridesign og holdninger i en bransje som ikke er kjent for å være innovativ. Industridesign er et av industriens konkurransefremmende virkemidler og benyttes i økende grad innen de fleste bransjer. Noen bransjer, for eksempel bilindustrien er for mange opplagte designbrukere, mens teknisk pregede bransjer som energibransjen blir sett på som fjernere fra design. Når jeg forteller at jeg designer trafokiosker og høyspentmaster er det vanlige spørsmålet: Må de ikke bare være som de er? Går vi tilbake i tid var design nært knyttet til energibransjen, og min påstand er at design også vil bli viktig for bransjen i fremtiden. Hva har så industridesign med energibransjen å gjøre? Hva slags tradisjoner er det innen dette feltet? Og hva har moderne industridesign å gjøre med historiske tradisjoner? Spesielt for bransjen er at mange av produktene og installasjonene har en størrelse og kompleksitet som sterkt påvirker våre visuelle omgivelser. Folk flest har en oppfatning av høyspentmaster og trafostasjoner som stygge, farlige og uønsket. Design kan brukes til å minske denne konflikten.

Eva Widenoja

24 • Volt 2-2006

Historisk tilknytning Energibransjen har en lang og stolt designtradisjon som mange yngre bransjer kan misunne. Dette har mange glemt i dag. Tradisjonen strekker seg tilbake til en tidlig industriell epoke, den gang estetikk var et selvfølgelig element i maskin- og byggingeniørenes høyere utdannelse. Estetikk ble sett på som en del av dannelsen til et ethvert opplyst menneske, ved begynnelsen av forrige århundre var diskusjonen rundt tekniske innretninger og deres manglende skjønnhet et aktuelt tema. De tekniske nyvinningene var store, og det var en kamp for de tidlige designerne, den gang arkitekter og maskiningeniører, å få frem gode estetiske løsninger. Vi kan fremdeles se resultatet på en del av kraftverkene, turbinene, trafokioskene og på enkelte master som ble bygget den gangen. Nå blir en del av de gamle kraftverkene tatt vare på nettopp på grunn av utmerket og holdbar design og arkitektur. Mange av dem er bygget med tanke for rolig linjevirkning med enkel og harmonisk formbehandling. Ofte ble det bygget monumentalt og med høy kvalitet slik at vi fortsatt i dag kan glede oss over disse løsningene. Design for fremtiden Energibransjen bygger gjerne med krav om at produkter og installasjoner skal vare i flere tiår, og både teknisk og estetisk kvalitet må tilpasses et langt livsløp. Derfor er også enkel og harmonisk utforming viktig for ikke å bli utdatert på linje med vanlige forbruksprodukter. Dette gir industridesigneren en ekstra utfordring som må behandles grundig gjennom designanalyser tidlig i prosjekteringsfasene. Tanken bak designen til de første energi-designerne og dagens industridesignere er derfor ikke så ulik. Den store forskjellen er hvordan markedet ser ut. Pris

er en stadig viktigere faktor, og kampen mellom høy kvalitet og lav pris en utfordring i alle utviklingsprosjekter. Vi har nå også tilgang til mange nye materialer og prosesser, og må veie fordeler og ulemper ved disse mot kravene til pris og kvalitet. Nye markedsforhold En viktig og sterkt voksende trend er aktive forbrukere som setter krav til estetikken i sine omgivelser, noe bransjen i økende vil komme i kontakt med. Vi ser det blant annet i sterke krav om å legge kabler i bakken i stedet for i luften. Å fjerne produktene er den

enkleste måten å reagere på når en opplever omgivelsene som stygge, forstyrrende eller til og med skadelige. Dessverre er det av samfunnsøkonomiske og geografiske årsaker ikke alltid mulig å oppfylle disse ønskene. Ett alternativ som er billigere for samfunnet, og dessuten mer praktisk, er å legge vekt på estetikk og brukervennlighet i det som bygges over bakken. Energibransjen har i perioder bygd ut raskt og omfattende med sterk politisk og allmenn støtte. Vi ser noe av det tilsvarende innen mobilnettet, som også er et gode ønsket av befolkningen. Vi ønsker god tilgang på strøm, vi


trafokiosker har blitt foretrukket av rent estetiske hensyn. Arkitekten av bygget hvor kiosken skulle plasseres hadde her en avgjørende stemme. Denne faggruppen er i økende grad opptatt av hvordan omgivelsene til byggene deres ser ut, og ser ikke det enkelte bygg isolert slik tendensen har vært tidligere. Det er en sterkt voksende trend at vi vil forme våre felles omgivelser og at den estetiske ekspertisen får gjennomslag for sitt syn. Spesielt innen offentlig forvaltning er det nå vanlig at tunge beslutningstakere har en estetisk bakgrunn, dette gjelder i både kommuner og tunge institusjoner som Norges vassdrags og energidirektorat, NVE og Vegdirektoratet. I denne endrede situasjonen vil industridesigneren bidra med en tilnærming som minsker avstanden mellom utbygger og beslutningstager. Gjennom grundig analysearbeid og utviklingsprosjekter som tilfredsstiller både kommersielle og humanistiske krav søkes løsninger som både ivaretar hensyn til omgivelser og forbrukere, samt gir oppdragsgiver argumenter for gjennomslag hos beslutningstager.

ønsker god mobildekning og i en utbyggingsfase vil vi ofte overse de negative implikasjonene på natur og visuelle omgivelser. Det er flere tiår siden de hittil største utbyggingsprosjektene ble gjennomført i Norge. Forbrukeren tar det for gitt at strømmen er noe som kommer av seg selv, og retter nå heller fokus mot de negative sidene ved utbygging. Vanlige forbrukere vil som regel oppfatte energi-installasjoner som stygt og påtrengende, mens fagfolk gjerne ser det faglig interessante og til og med det som kan være pent ved slike anlegg. Dessverre sammenfaller befolkningens økende skepsis med at

vi nasjonalt står foran en omfattende fornying av gamle anlegg samt nye utbyggingsprosjekter. Bransjen kan ikke regne med at det vil være like lett å få aksept for utplassering av nye tekniske installasjoner nå som det har vært før. God design av nye og oppgraderte anlegg vil i denne sammenheng være et viktig argument for å få gjennomslag hos offentlige myndigheter og grunneiere. En annen viktig markedsfaktor er at beslutningstagerne endres. Der det før satt fagfolk fra bransjen, sitter nå økonomer og/eller arkitekter og landskapsarkitekter. Jeg har nylig sett en sak hvor

Designeksempler Som konkrete eksempler på bruk av industridesign i energibransjen kan jeg nevne to prosjekter fra min egen praksis, utvikling av en høyspenttrase og en serie trafokiosker. Høyspenttraseen ble designet for å kunne bygge smalere med færre stolper, noe som gav smalere og dermed billigere ryddegater. Denne traseen tar mindre areal fra grunneieren og med en ryddig, harmonisk formbehandling forstyrrer den mindre visuelt. Innvirkningen på dyre- og fugleliv minskes på grunn av mindre krav til areal. Som følge av en omfattende designgjennomgang av en serie trafokiosker brukes nå færre elementer i produksjon, kioskene har fått et ryddig og harmonisk ytre, med skjulte dører og innvendige låser. Markedet får tilbud om valgbare overflater som kan tilpasses mange ulike omgivelser. Samlet gir dette 25


gir mulighet til å nå ut over landegrensene med produkter og tjenester. Viktige krav til sikkerhet og tekniske løsninger setter strenge rammer for designarbeidet, og desto mer interessant er det å søke gode designløsninger. Mange spør hva som er god og riktig form i denne sammenhengen, og en vanlig holdning er at produktene gir seg selv. Ved å gå inn i produktenes kompleksitet på en strukturert måte, finner vi at mange løsninger er vaner som ikke nødvendigvis må opprettholdes. Til spørsmålet om det skal være enkeltstående kunstverk eller generelle, lavmælte produkter, er svaret at

1230

med å implementere design som ett av sine virkemidler for å tilby markedet bedre trafokiosker. Satsning på design og på å bringe estetikken inn igjen i energibransjen har vært villet fra offentlige myndigheter over flere år. Mye av grunnlaget legges i de offentlige rapportene som har kommet med anbefalinger om utforming av alt fra damanlegg til mastetraseer og enkeltprodukter. Når vi nå ser konkrete eksempler på at industrien selv satser og benytter seg av den ekspertise som finnes på området, er det håp om en ny epoke der vi bygger teknisk godt, sikkert og vakkert for fremtiden. Art.nr.

1230

1250

2170

2170

1230

her er det ingen absolutt regel. Én måte å tenke på er å la det som dominerer omgivelsene, være diskret og tilbakeholdt, for eksempel en komplett 22kV trasé. På den andre siden kan man gjerne designe noe spesielt ut av enkeltelementer, for eksempel én bestemt trafokiosk. Det som kanskje overrasker er at det er minst like vanskelig å designe de lavmælte produktene som de høyttalende. For å realisere potensialet for gode designløsninger i energibransjen er vi helt avhengig av bedrifter som vil satse. Ett eksempel på dette er bedriften Møre Trafo, som er i full gang

1250

1250

Art.nr.

Art.nr.

2170

diskrete designløsninger som tar mindre oppmerksomhet og lar omgivelsene spille hovedrollen. Jeg har jobbet med designoppdrag for energibransjen siden 1994. Bakgrunnen for det er et sterkt ønske om å forskjønne våre felles omgivelser, og da i særlig grad å forbedre det som vi oppfatter som styggest. Dette er dessuten en av de viktigste bransjene i Norge, og da vår industri ikke er spesialister på typiske forbrukerprodukter, mener jeg at det er her man kan gjøre nytte for seg. Som et av de viktigste industriområdene vi har, finnes også en kompetanse som er spennende å jobbe med og som

1134

1134

400

400

400

1:20 1:20 1:20

832

1134

832

832

Høyspent: DirekteHøyspent: tilkobling Direkte til trafo, tilkobling 250A. til trafo, 250A. Høyspent: Direkte tilkobling til6stk trafo,160A. 250A.eller 6stk 160A. Lavspent: Maks 3stk sikr.lister 400A eller Lavspent: Maks 3stk sikr.lister 400A Lavspent: Maks 3stk sikr.lister 400A eller 6stk 160A. Trafo: 50 eller 100kVA, med eller uten innebygde Trafo: 50 eller 100kVA, med eller uten innebygde Trafo:høyspent50Ikke elleromkoblingsbar 100kVA, med eller utenls.innebygde høyspent- sikringer. hs. eller sikringer. Ikke omkoblingsbar hs. eller ls. høyspentsikringer. Ikke omkoblingsbar hs. eller ls. Opsjon: V-meter med vender. Opsjon: V-meter med vender. Opsjon: V-meter med vender.

1

1

1

06 Tegn. A.N. Målesto Målestokk T Trac. T A3 A3 Kfr. A3 Erstatning for: Erstatnin Erstatning for: Målestokk

FLEX 1FLEX FLEX 1 1 1:15

1:1 1:15

N-4336N-43 N

MØRE TRAFO AS MØRE TRAFO AS MØRE AS N 6230 SYKKYLVEN N TRAFO 6230 SYKKYLVEN Erstattet av: N 6230 SYKKYLVEN

26 • Volt 2-2006

Erstattet Erstattet av:


Rekkeklemmer med ”Push In” teknologi Med P-serien presenterer Weidmüller en ny generasjon av rekkeklemmer karakterisert av sitt verdifulle allsidige konsept. Hovedelementet i konseptet er bruk av ‘Push In’ tilkobling i kombinasjon med reduksjon av varianter basert på en tre raster filosofi.

Alt du trenger for effektiv kobling av ledere opp til 16 mm2 er de tre klemmene PDU 2,5/4, PDU 6/10 og PDU 16. Tidligere trengte man fem forskjellige klemmer for å koble dette – med flere varianter og varenummer. Reduksjonen i variantene er garantisten for effektiv og fordelaktig innkjøp – med en korresponderende reduksjon i kostnader. Presset for å redusere kostnadene fortsetter å øke. Imidlertid, kan ikke høyere kostnader bare sendes til kunden, de har også den effekt at de reduserer konkurranseevnen på selskapet. Det er hvorfor produkter som gir tilleggsverdi er så viktige. Weidmüller’s P-serie er akkurat et slikt produkt. Fordelene: minimalisert design størrelse i kombinasjon med maksimal strømstyrke. Dette betyr at lednings tverrsnitts områder kan sammensmeltes og antall varianter reduseres. Færre varenummer betyr: lavere planleggings og administrative kostnader, kortere vareliste

for raskere produktvalg under design. Slankingen av innkjøpet og reduksjonen av logistikkostnadene ved mottak av færre artikler, mindre lager plass og færre reservedeler er viktige elementer i å optimalisere driften og redusere kostnader. Færre varenummer betyr også: mindre kapital bundet i lager, bedre behovsplanlegging og innkjøp med økt antall innkjøps enheter; derved, gir det rammeverket for å oppnå videre kostnadsfordeler. Med 3-raster produkt strategien tar P-serien fra Weidmüller et betydelig skritt i retning av å redusere de totale kostnadene for våre kunder. Det elektromekaniske konsept Det innovative produktkonseptet ble gjort mulig ved dedikert detalj engineering som karakteriserer hele P-serien. Med en bredde på kun 5,1 mm, har PDU 2,5/4 samme bredden som en 2,5-mm2 klemme; men kan allikevel, med 32 A skryte på seg merkestrømmen

www.voltmag.no

til en 4-mm2 klemme. Dataene for PDU 6/10 er: bredde 8,1 mm og 57 A merkestrøm; PDU 16 tilbyr bredde 12 mm med merkestrøm 76 A. P-seriens motto er: høyere ytelse i mindre klemmebredde. P-series inneholder også gjennomgangsklemmer og jordklemmer med

2, 3 og 4 tilkoblinger, to-etg utførelse, skille og null-leder klemmer – alle for montasje på TS 35 skinner. Ved bruk av enleder eller fleksible ledere med endehylse – presses lederen inn i koblingspunktet til den treffer bunnen – ferdig. Ingen verktøy nødvendig for å koble.

I samarbeid med anerkjente produsenter, kan vi levere følgende materiell: Måletransformatorer

– Ar teche

Skillebrytere

– Hapam

Krafttransformatorer

– Etra 33 – VA TECH EBG – VA TECH ELIN – �EA ��p�a� �EA ��p�a� – Ga��� Tra��E�e�tr� Ga��� Tra��E�e�tr� – Tami�i

Fordelingstransformatorer – �EA ��p�a� Smelte- og likerettertransformatorer – Tami�i Støtteisolatorer

– Argi����

Jordslutningsspoler

– �EA ��p�a�

Postboks 265 • 3901 Porsgrunn • Tlf: 35 55 93 18 Fax: 35 55 93 19 • post@energia.no • www.energia.no

27


Presenterer kassevognslift med 16 meters arbeidshøyde Det danske firmaet Worldlift Industries AS og Dan Miljø AS introduserer på stand U-18 kassevognslift med 16 meters arbeidshøyde. Worldlift Industries AS, tidligere E. Falck Schmidt AS er et veletablert dansk konsern, grunnlagt i 1935 med hovedsete i Odense, hvor firmaet beskjeftiger ca. 130 ansatte. Firmaet er som produktutvikler og produsent av hydrauliske arbeidsplatformer til elverksindustrien ledende innen sitt felt. Firmaet er ekspanderende på det skandinaviske markedet med et velutviklet produktprogram som inkluderer lifter med arbeidshøyder fra 10 - 55 m. I programmet inngår så vel spesielle kompakt- lifter som kassevogns- og lastevognsmonterte lifter. Som produsent av høykvalitetsprodukter, herunder lifter, har firmaet gjennom årene levert flere hundre standardog spesialdesignede lifter til forskjellige elverk i Danmark og Skandinavia. Falck Schmidt liftene er bygget opp i henhold til spesifikke kundeønsker og i

nært samarbeid med brukerne. Eksempelvis er skapplassering og -oppbygging tilpasset brukernes daglige behov. Således kan skapene bygges med skuffer, varme, lys og sentrallås mv. Elverksliftene er alle bygget opp etter erfaringsmessig anerkjente prinsipper, inneholdende moderne teknologi, som sikrer at kunden/brukeren får et optimalt produkt med fokus på arbeidsmiljø, driftssikkerhet og kvalitet. Liften er produsert med fokus på brukeren, dvs. det er tatt ekstra hensyn til den enkelte bruker for at gjøre hans hverdag lettere og mer sikker. Liften er bygget opp på en 6,5 t. Iveco Daily 65V 17,2 m3 kassebil. Det betyr en liten bil med stor arbeidshøyde og langt utlegg. Liften er forsynt med en ny type støtteben, som gir mer gulv- og arbeidsplass i kabinen/kassen. Kassen er helt ren for bevegelige

deler og er derfor mer anvendelig som ”oppholdsrom” og helt ideel som verksted.

har bruk for langt vannrett utlegg for å kunne nå fra fortauskant til husfasade.

Rett ut i kurven Videre er det som noe helt nytt direkte gjennomgang fra hytten til kassen og videre fra kassen ut i kurven. Dette har stor betydning for brukeren, da han med dette slipper å bevege seg unødig ut i trafikken. Kassen kan inredes etter den enkelte brukers behov med filebenk, arbeidsbord og stol, hyller og skap m.m. Den direkte gjennomgangen ut i kurven sikrer først og fremst økt sikkerhet, men er også en kraftig tidsbesparelse når det skal hentes verktøy eller lignende i kassen.

Alt levert De første KT2016 med ovenstående egenskaper er allerede levert til, Eidsiva Energi Entreprenør AS Lillehammer, Andøy Energi AS 8493 Risøyhavn, Elverum Energiverk Nett AS Elverum, Tromsø Energi Net AS Silsand, Lusterjok Kraftlak A/L Lakselv, RIK Industriservise AS Hønefoss og Eidsiva Energi Nett AS Hamar. Neste leveranse går til, Elektro Nord AS i Alta KT.2016 på Iveco.

Utleggskontroll Den siste nyheten er at liften er forsynt med kurvlastavhengig utleggskontrol. Dette betyr at liften har et lengre utlegg dersom det eksempelvis kun er én mann i kurven, fremfor maks. last, som er 2 mann = 200 kg. Dette er en stor fordel for elverkslifter, hvor man ofte

Viser også T 2020 Falck Schmidt Lift med Vannrett/loddrett støtteben på.M.B. T 2016 Falck Schmidt Lift på Volvo Fl 614 levert til Hafslund Installasjon AS samt FALCON SPIDER FS 290 levert til Nye Opera Bygg Oslo. Av viktige egenskaper kan nevnes: Robust og kompakt konstruksjon, med kort og lav oppbygning. Full hydraulisk teleskoperbart armsystem. Proporsjonal styring av samtlige liftbevegelser via betjeningsvennlig joystick. Samtlige lift- og støttebensfunksjoner kontrolleres fra kurven. Liftens automatikk muliggjør liftarbeid uten bruk av støtteben. Elektronisk overvåking av liftens elsystem (PLCstyring) Reoler, skap, hyller i kassen bygges opp i henhold til kundeønske Markedets største glassfiberkurv, med ”walk-in” dør. Fullautomatisk sikkerhetsog stabilitetskontrol. Kjørsel av bil frå kurv Erstatningslift DanMiljø AS Og Worldlift Industries AS introduserte ifjor et nytt konsept med erstatningslift til elverk i forbindelse med serviceettersyn, belastningsperioder m.v. Dan Miljø AS har i år 22 års jubileum, som forhandler av Falck Schmidt Lifter, og har mer enn 100 enheter kjørende over hele Norge. Se og prøv den nye Falck Schmidt liften på Eliaden 2006

28 • Volt 2-2006


Ny kabelsøker på det norske markedet Ridgid Seektech introduserer i disse dager sin innovative SR-20 kabelsøker på det norske markedet gjennom firmaet Eskeland Electronics. Den nye søkeren benytter seg av unik teknologi med antenner som er like følsomme i alle retninger (omniseek) i motsetning til de tradisjonelle horisontale og vertikale antennene som vanligvis benyttes i kabelsøkere. Det store displayet viser ledningens posisjon og oppdaterer kontinuerlig retning, vinkel, signalstrøm

og dybde til ledningen. Dette gjør det raskt og enkelt å søke seg inn på og følge kabler. Ledningsindikatoren, kontinuerlig dybdemåling og signalstrømindikator reduserer sjansen for at brukeren blir lurt av en parallell eller kryssende kabel. Velkommen til vår stand C1-29 på ELIADEN, 8-11 mai 2006

Fra demonstrasjon for Harald Dahle og Knut Eriksson hos Trondheim Energiverk november 2005. ”Dette er en ny og spennende søker som presenterer måleresultatene på en presis måte, og funksjonen med retningsbestemmelse av kablene er imponerende” Knut Eriksson.

DIN PROFESJONELLE SAMARBEIDSPARTNER INNEN MÅLE OG REGULERINGSTEKNIKK

Fakta om Eskeland Electronics Eskeland Electronics (etabl. 1993) er et firma med 3 ansatte som spesialiserer seg på utstyr for lokalisering av rør og kabler og underjordiske gjenstander.

Jumo AS

Postboks 210, 1471 Lørenskog Telefon 67973710 • Telefax 67973711 mail helge.hoff@jumo.no • web www.jumo.no

Leveringsprogrammet inkluderer kabelsøkere, kabelfeilsøkere, metalldetektorer, lekkasjesøkere, markradarer og EML markører. analyse

regulatorer

skrivere/indikatorer

temperaturfølere

termostater

trykktransmittere

“Din samarbeidspartner med kvalitetsprodukter til sterke priser”

KABEL OG LEDNING

•Installasjons-, Jord- og Gummikabel, Monteringsledning •EUPEN Funksjonssikker kabel m/KERAM, Halogenfri kabel •EUPEN Koaksialkabel (RG, RF) og Strålekabel, Konnektorer •Signal-, Data- og BUS-kabel •Fiberkabel - inne, ute, ADSS •Spesialkabel for industri, bane, havn, anlegg, gruve Stanseveien 6 N-0975 Oslo Telefon: +47 22 89 78 00 Telefaks: +47 22 89 78 01 E-mail: rmapost@geatech.no www.geatech.no

29


Fra Pirelli til Prysmian I fjor sommer ble Pirelli kjøpt opp av det amerikanske investeringsselskapet Goldman Sachs og i oktober i fjor fikk vi navnet Prysmian Kabler og systemer AS, forteller key account manager Bjørg Christensen til Volt.

Mange typer kabel Sortimentet består av mellom- og høyspentkabler, gummikabler, skipskabel, sjøkabel, installasjonskabler, kraftkabler og elverkskabel. Hovedområdet er everkskabel og skreddersøm av spesialkabel på bestilling.

Prysmian Kabler og systemer er et datterselskap av Prysmian Cables & Systems OY i Finland. Bjørg Christensen har holdt i trådene helt tilbake til NK Cables i 1999 og har lang erfaring i bransjen. I oktober i fjor fikk hun med seg Fritz Leiknes som salgssjef. Han kommer fra grossistbransjen, nærmere bestemt Industrimateriell på Finsnes. Begge har god kjennskap til bransjen, noe som kan komme godt med i en tøff bransje hvor det knives om marginer. Pikkalafabrikken ligger utenfor Helsingfors i Finland og er hovedkontor for Norden med ansvar for Finland, Sverige, Norge, de baltiske stater og Russ-

Satser på grossistene Vi satser på grossister og arbeider aktivt med de, forteller salgssjef Fritz Leiknes. De nordiske markedene avviker noe i forhold til resten av Europa hva distribusjon angår. Grossistens rolle er sterk i Norge og i Norden, og det gjelder innenfor de fleste områder av kabelsortiment. I Europa forøvrig er grossistens distribusjonsrolle i stor grad knyttet til mindre el-entreprenører og aktører mens alle kundegrupper i Norge har et forhold til sin lokale grossist. Det er mange grossister i Norge i dag, men fire til fem er store og tunge. Vi har en klar målsetning om å være i posisjon

land. Fabrikken omsatte i 2005 over 100 millioner Euro, hvorav over 60 prosent var eksport, og har passert 50 milliarder kroner på verdensmarkedet. Pikkalafabrikken er verdensomspennende med Nord-Amerika som det største markedet på høyspentkabel. Hovedkontoret for all virksomhet ligger i Milano i Italia. Selskapet er representert i alle verdensdeler. Kabelprodusenten har holdt på med kabel helt siden starten i 1879, den gang med sjøkabel over Atlanteren. I 1917 het selskapet Suomen Kaapelitehdas, i 1966 fikk de navnet Nokia Cables, i 1998 NK Energy, i 2000 navnet Pirelli og nå i 2005 navnet Prysmian Cables & Systems OY.

som første leverandør til minst en av disse. Vi ser det som naturlig å arbeide etter det mønster som er vanlig for distribusjon av kabel i Norge. Som utenlandsk leverandør vil vi ha behov for en norsk grossists logistikk og distribusjonsmodell. Likevel vil vi ha en responstid fra Pikkalas lager i Helsingfors på underkant av en uke, noe som bør være akseptabelt fra en norsk grossists ståsted, sier Bjørg Christensen. Positivt marked Markedssituasjonen er positiv i hele Pikkalasfabrikkens hjemmeområde og det forventes at situasjonen vil være positiv i årene fremover. Derfor har vi ambisjoner om å markere oss og bli enda mer synlige i tiden fremover, sier Christensen. Selskapet blir å finne på Eliaden og kunder og interesserte er hjertelig velkommen til stand nr B1-03, forteller en engasjert Bjørg Christensen.

Salgssjef Fritz Leiknes og key account manager Bjørg Christensen i Prysmian Kabel og systemer er klare til å møte kunder og interesserte på Eliaden 2006 på Lillestrøm.

30 • Volt 2-2006


Cosmic Solutions AS

Solid satsing på mainstream PLM Med ni års erfaring fra CAD/CAM-bransjen og SolidWorks starter Lars Erik Jensen i disse dager Cosmic Solutions AS, med planer om å bli en ledende leverandør av løsninger fra det amerikanske selskapet UGS. Et selskap som blant annet gjennom sin Velocity Series har mye å tilby norske elektronikkbedrifter. Hans Christian Færden, Prorex Kommunikasjon

I følge Jensen er UGS verdens største og teknisk ledende leverandør innen markedet for PLM (Product Lifecycle Management). Gjennom fire årtier har de utviklet løsninger for å sikre kundenes konkurranse evne gjennom innovative og brukervennlige løsninger. I dagens konkurranseutsatte industrier er innovasjon og nytenkning det viktigste konkurranse fortrinn. Merkeva-

renavn som 3D CAD løsningen Solid Edge, PLM løsningen Team Center og beregningsløsningen FEMAP har lenge vært markedsledende navn i bransjen. Kanskje er det mange som ikke vet at UGS er kåret til verdens ledende leverandør for PLM av Cimdata. Men de kjenner kanskje merkevarenavnet Unigraphics, som er mest utbredt gjennom bil- og flyindustrien.

Lars Erik Jensen har tatt skrittet fra SolidWorks verden og over til PLM verden til det amerikanske selskapet UGS og deres produkter Solid Edge, Teamcenter og FEMAP med flere.

Cosmic Solutions AS vil være et selskap som retter fokus mot det store gross av norske industri-

bedrifter, inkludert dem som definerer seg innen elektronikk og elektro. Fortsettelse på side 37

FEILSØKINGSSPESIALISTEN               Markedets beste kabelsøker, nye 810 Dx, fra Metrotech. Besøk oss på Eliaden, stand nr. B3-23, 8. til 11. mai 2006.

31


Korrosjon skyldes kon Hvorfor er det så ofte elektrisitetsleverandøren som får skylden når det mange kaller krypstrømmer skaper korrosjonsproblemer i båter? Vår erfaring er at kontakt mellom flere metaller i et saltvannsholdig miljø o.l. er et vesentlig større problem. Det handler ofte om feil i båtkonstruksjonen, som skaper batterieffekt der ingen strøm skulle være, sier Ole Petter Hillestad hos Electromarine as i Stavanger. Hans Christian Færden, Prorex Kommunikasjon

Hillestad har lenge vært ”evangelist” for sitt korrosjonsbudskap. Han opplever det nå svært gledelig at stadig flere båtbyggere tar til seg budskapet, og på den måten vil spare sine kunder for masse penger og enda flere grå hår. For det finnes gode løsninger som kan spare båtfolket for svært store beløp. Blant annet tenker han på sink-anodemeteret som han måler båter med i samarbeid med båtstrømleverandøren Staubo ElektroMaskin AS. Det er mange forskjellige ting som kan forårsake korrosjon der denne ikke skulle være. Flere metaller kommer i kontakt med hverandre i en konstruksjon som er i kontakt med en elektrolytt er bare et mulig problem. Andre problemkilder kan være montering av anoder som gir feil beskyttelsesnivå, feil plassering av anoder, for mange anoder, påtrykt spenning som følge av lekkasjestrøm fra båtens DC anlegg, påvirkning gjennom båtens beskyttelsesjord fra land, montering av bondingsystemer, jordplate, lynavledere, radioskjerming og meget annet, fortsetter en engasjert Ole Petter Hillestad som helt siden 80-tallet har interessert seg for disse problemstillingene. Uten å møte så mange med det samme synet. Spesielt de siste årene, etter at han for alvor skjønte hvor skoen trykket.

Uortodoks tilnærming I begynnelsen på 80 tallet gikk jeg på teknisk fagskole i mekaniske fag etter endt bilmekaniker utdannelse. Jeg har med andre ord ingen tung utdannelse innen elektro, men bilelektro er en solid plattform å stå på hvis en i tillegg praktiserer dette yrket en tid, sier Hillestad. Mye av forklaringen på hans uortodokse tilnærming til korrosjon som problem kan ligge her. Han er i denne sammenheng rett og slett en ”halvstudert røver” som derfor antagelig lettere kan se tingene på nye måter. Ellers har jeg studert og hentet ut noen deler av teorien i kjemi og metallurgi læren på ingeniør plan, samt fått hjelp av flere fagfolk, blant annet min onkel som er sivilingeniør i kjemi. Jeg har vært teknisk leder i bilbransjen i 15 år, og de siste fem årene teknisk leder i et bilelektrisk firma som også utfører en del jobber innen båtelektro, fortsetter Hillestad og viser til at da han gikk på ”teknikken” hadde han materiallære og laboratorietimer hvor metallenes egenskaper og strukturer ble studert. Opplæringssamarbeid med Staubo Starten på min interesse for korrosjon startet på denne tiden fordi jeg leste en del artikler fra

www.voltmag.no 32 • Volt 2-2006

USA hvor de hadde problemer med korrosjon på gassrørledninger i byene hvor det også fantes elektriske trikkesystemer. Jeg begynte å studere sammenhengen mellom metallurgi, kjemi og elektro, og fikk en helt annen oppfatning av korrosjon enn det som var gjeldende sannhet blant fagfolk. Men det virket ikke særlig populært å uttale seg. Jeg begynte derfor å konsentrere meg om å reparere båtene i stedet for å bruke ressurser på å fortelle folk om det, sukker Hillestad og peker på at mye skjøt fart da han traff Guðbjørn Grimsson hos Staubo Elektro-Maskin og de startet sin diskusjon om korrosjon i båter. De var ikke bare enige, spesielt med hensyn til hvor problemene i en båt egentlig oppstår. Grimsson anbefalte ham å kontakte Brett Maddern som driver Marina protection. Jeg skrev noen mailer til Brett, og vi fant fort tonen. Vi hadde eksakt samme syn på årsakene til marine korrosjon. Brett Maddern er metallurgist av yrke, og har drevet med å bygge metallurgilaboratorier for den australske gruveindustrien, forteller Hillestad, som i dag arbeider tett sammen med nettopp Guðbjørn Grimsson og Staubo Elektro-Maskin AS når det gjelder opplæring og spredning av kunnskapen om korrosjonsproblematikk. . Teknologisk samarbeid med Maddern Jeg føler det er litt spesielt at vi to på hver vår kant av verden har kommet frem til samme konklusjon om korrosjonsproblemene. Marine korrosjon er en multidisiplin hvor man må ha kjennskap til grunnleggende elektro, metallurgi og kjemi sier Hillestad som er ekstra fornøyd fordi Brett Maddern har gjennom hele 15 år har studert korrosjon og reparerer båter over hele verden. Maddern har med sine erfaringsbakgrunn også utviklet monitorsystemet og blokkeren Electromarine og Staubo Elektro-Maskin bruker i dag. Electromarine as og Marina protection har pr. i dag en

Ole Petter Hillestad (bildet) og Electromarine as i Stavange rosjonsbekjempelse for det marine miljøet. Hillestad bidrar Staubo har et landsomfattende nett av forhandlere som ska


nstruksjonsfeil

er arbeider sammen med båtstrømleverandøren Staubo Elektro-Maskin AS om en helt ny giv innen korr med sin omfattende erfaring og kunnskap om hva som forårsaker korrosjon, og teknisk løsning på dette. al læres opp i nye og svært kostnadseffektive løsninger for dette for båteieren ofte så kostbare problemet.

internasjonal konfidensiell erklæring og utvikler Madderns system videre. Electromarine as realiserer nå Madderns drøm om å utvikle et intelligent korrosjonsmonitorsystem. Hillestad forventer å være ferdige med prosjektet om to år og vil da satse på proff markedet. Utstyret kommer til å bli for kostbart til fritidsmarkedet i første omgang. Omfattende kunnskap nødvendig Samtidig forsøker Electromarine gjennom Staubos nettverk å lære opp folk til å utføre korrosjonsanalyser, men dette har vist seg å være langt mer omfattende og vanskeligere enn de på forhånd trodde. Det er mange som ønsker opplæring, og tror det bare er å kjøpe et instrument og sette i gang. En holdning som kommer av at de mener de allerede har kunnskap nok om elektro og bare mangler instrumentet for å gjøre jobben. Det er noen som tror at en dags opplæring er nok, men jeg har holdt på med dette i 15 år og er fortsatt læregutt, kommenterer Hillestad, uten at vi egentlig oppfatter ham ironisk. Mannen mener åpenbart hva han sier. Kunnskap om korrosjon er ikke det enkleste du kan tilegne deg. Mekanisk feilkonstruksjon Et tegn på at vi har funnet en

god forhandler, er at de ringer meg med spørsmål etter hver eneste måling i begynnelsen. Vi brukte ca 500 000 kr på opplæring i 2005, men kan si at vi kun har tro på at tre av forhandlerne kommer til å bli flinke i dette yrket og kommer til å måle mellom 50 og 100 båter i året som må til for å bli flinke forteller Hillestad før han avslutter med å peke på proffmarkedets holdninger som en vesentlig årsak til at korrosjon ikke blir avdekket. Han har vært og målt helt nye båter. Elektrikerfirmaene som har gjort installasjonene er leie av å få skylden når en båt korroderer, og spurt om Hillestad kan måle båten. Typisk er at det ikke er noen elektriske feil i båten, men mellom 30 og 100 andre svakheter og feil som skyldes feil sammensatte mekaniske deler i båten, avslutter Hillestad og er egentlig tilbake der han begynte. Nå er det på tide å snu denne trenden og la båteiernes penger brukes mer fornuftig. Vil en årslig måling til en pris på ca. 1500 kroner være nok til å ta dette ondet ved roten? Fremtiden vil vise, men inntil da er det viktig å la utradisjonelle innovatører som Ole Petter Hillestad og hans folk få vise hva de kan.

Fra venstre Ole Petter Hillestad og Brett Maddern en korrosjons spesialist fra Australia, under METS utstillingen i november 2005.

33


Nivåmålinger del 2 Nivåmåling med bruk av mikrobølger (radarmålinger) I del 1 av artikkelserien som omhandlet nivåmåling vha ultralyd brukes det samme prinsippet som når mikrobølger brukes. Man sender ut et pulstog og måler tiden det tar ned og opp; mikrobølgene går med hastigheter opp mot lyshastigheten. Dette krever avansert elektronikk da tidsforskjellene er meget små. Thor Ole Gundersen har bred erfaring i faget både fra industrien hvor han var ansatt i Norsk Hydro i Porsgrunn som prosjektingeniør ved automasjonsavdelingen. Han er i dag ansatt som faglærer ved Skogmo Videregående skole i Skien, foruten å være daglig leder i sitt eget firma, PELEC A/S Det finns en annen måte å løse dette problemet på og det er å måle fase og amplitude av de reflekterte bølger - dette skjer ved forskjellige frekvenser i et frekvensbånd. Elektronikken foretar målingene i en tidsskala som er tilpasset måleområdet, dette fordi målingene ved hver frekvens gjelder for satt tidslengde. Tidligere ble disse målingene brukt i store tanker etc. De var dyre i bruk og ble ofte brukt istedenfor de elektromekaniske momentmålerne (Enraf etc.) Måleomfanget kunne komme opp i 50m med en nøyaktighet på noen få mm. De har også blitt brukt til å måle sjikt

Figur 9. Eksempel på radar til måling av nivå.

34 • Volt 2-2006

i tanker. Frekvensområdet som disse målingene opererer i ligger mellom 24–26 Ghz og pga den høye frekvensen er strålingsvinkelen (polardiagrammet) veldig smal. Som nevnt tidligere nevnt var disse radarmålerne dyre. Senere har prisene falt en del og det gjør dem anvendelige til mange applikasjoner, se fig. 9. Radar målingene er vedlikeholdsvennlige og tåler et røft industrimiljø, dvs de tåler beleggdannelse på utstyret. En ting som man må ta høyde for før man monterer inn målerne er å forvisse seg om at tanken, siloen etc. er fri for ting som kan gi falske ekko. Er man sikker på at den er ”ren” kan man montere disse inn nær tankveggen. Nivåmåling med bruk av laser I tanker hvor væskespeilet er rolig vil prinsippet med lysrefleksjon kunne brukes. Laserlyset faller skrått ned på væskespeilet og den reflekterte laserstrålen treffer detektoren. Det finnes flere prinsipper - en er at detektoren er laget slik at laserstrålen som viser nivået i tanken faller inn på optiske plater som hver viser nivået, en annen er en servomotor som styrer detektoren opp/ned, en tredje er at laserstrålen treffer et speilarrangement som dreies i takt med nivåendringen. Det forutsettes at nivået ikke endres for raskt, gjerne innenfor noen få cm. Nøyaktigheten vil da

kunne ligge på rundt 0.1 mm. Typiske applikasjoner er metallog glassmelter. Det er visse begrensninger på nøyaktigheten, og dette skyldes variasjoner i temperatur, partikler og bølger på overflaten av mediet. Kapasitive nivåmålinger Selve måleprinsippet er å

måle kapasitansen mellom to plater (kondensator), se fig 10. Størrelsen på kapasitansen C bestemmes av platenes evne til å ta opp elektriske ladninger. Utformingen av selve følerelementet (to elektroder) kan utføres på flere måter: den ene elektroden er et rør , den andre elektroden er en konisk stav


plassert inne i røret. Grunnen til at staven er konisk er at kapasitansendringen er lineær når åpningen er liten. Hvis væsken er elektrisk ledende kan begge elektrodene være isolert med plast eller at selve røret er koblet til tanken uisolert (tanken må være av metall). Røret kan sløyfes og man kan

bruke tanken som den andre elektroden. Man mister da det lineære sambandet, men metoden kan brukes når mediet er tørrstoff. Den type elektroder består av en vire med et tungt lodd i enden, dette loddet er for å holde viren stram slik at den ikke pendler for mye. Forhold som kan influere på

målingen er endringer i mediets og luftens dielektrisitetskonstant. Dette kan skyldes endringer i temperatur og fuktighet eller at mediets sammensetning endres. Formel :

C= ε - ( F )

Kapasitansen : C i farad.

Arealet : A i m² l : avstanden mellom platene m. ε : dielektrisitetskonstant (ubenevnt) Veiing av tanker, siloer etc For å kunne veie tanker , siloer etc. må vi ha et følerelement som kan registrere vektendrin35


Figur 11. Forskjellige typer veieceller, fra 1 kg til 200 tonn.

Figur 10. Kapasitiv nivåmåler for måling av nivået u olje.

Figur 12. Nivåmåling v.h.a. et fortrengningslegeme, prinsippskisse.

ger. Det som normalt brukes er en såkalt veiecelle, se fig 11. Denne består av tynn motstandstråd (eks. konstantan) som limes på et metallstykke som er utformet på en bestemt 36 • Volt 2-2006

måte. Ved belastning av veiecellen vil motstanden i tråden variere, avhengig om vekten trykker veiecellen sammen eller den dras ut. Det finnes også andre veiecelleprinsipper, men

den som er beskrevet her er den vanligste. Veiecellene kan plasseres slik at tanken enten hviler på veiecellene, eller at tanken er hengt opp i disse. Man må skille mellom det å måle nivået i en tank og det å veie innholdet i tanken. Skal man måle nivået må mediet være flytende (rasvinkel = 0) og egenvekten til mediet må være konstant. Veiecella (motstandstråden) inngår i en målebro og denne målebroen er koblet sammen med en forsterker. Tanken kalibreres tom og målebroen er da i balanse. Ved belastning endres motstanden i tråden og vi får en spenning inn på inngangen på elektronikken som er lineær med endringen i belastningen. Nivåmåling med fortrengningslegeme Denne typen av nivåmålesystemer bygger på Arkimedes lov. Et legeme som senkes ned i en væske letner like mye som den væskemengden den fortrenger. Den praktiske utformingen av systemet består av en sylinder (et stålrør sveiset sammen i begge ender) som er hengt opp i en hevarm. Overføringen fra ”røret” til måleomformeren skjer ved at vridningen av

hevarmen overføres via en torsjonsfjær til en differensialtrafo og inn på en forsterker. En fordel med denne type målere er at man kan måle store nivåvariasjoner 3–5m, hvor fortrengningslegemet beveger seg ca 25–30mm. Et krav som må stilles er at væskens egenvekt er konstant. En annen variant av fortrengningslegeme er der hvor man overfører bevegelsen vha en vire som er viklet rundt en trommel (Enraf – måler) Trommelen drives av en servomotor med ett system av fjærkontakter. Prinsippet er at legemet i ”fri” luft har en annen vekt enn i berøring av en væske. Når legemet treffer væskeoverflaten, endres vekten. Servosystemet fanger dette opp og servomotoren kjører legemet litt opp slik at det ”subber ”overflaten. Når nivået synker korrigerer servomotoren det ved å senke legemet til det ”subber” væskenivået, se fig.12. Disse målerne ble ofte brukt til å måle nivåer i store tanker. Men de er svært dyre i vedlikehold og ble ofte erstattet av radar- målinger. Neste artikkel, nivåmåling del 3, vil bla ta for seg kapasitive initiatorer og radioaktive kilder.


Fra side 31

Disse har ikke alltid fått tilbudet de har fortjent fra CAD/CAMbransjen. Dette ønsker Lars Erik Jensen å endre på, der dette er mulig. - Med ny teknologi fra SolidEdge skal vi sikre norske bedrifters evne i utviklingen av ulike elektriske komponenter. Det er mulig å koble elektriske komponenter sammen med bestillingsfunksjoner, som til sammen styrker våre kunders konkurransesituasjon, forteller Jensen. Han gleder seg derfor til å presentere sine løsninger for norske bedrifter innen denne sektoren. Hele livssyklusen En av de avgjørende punkter for Jensen, da han vurderte tilbudet fra UGS var PLM-tankegangen, forståelsen for bedriftenes helhetstenkning. Dette til forskjell fra øvrige aktører som spesialiserer seg mot enkeltfunksjoner og ingen tanke for helheten. Alle løsningene fra UGS er basert på helhetstanken. Fokus på utvikling og konstruksjon er ikke nok i dagens marked, helhetstanken underbygges gjennom PLM for å sikre bedriftenes konkurranse evne, gjennom hele produktets livssyklus. En hver leder i en elektronikkbedrift vil antagelig skjønne hva han snakker om. Hvordan eksempelvis endret regelverk, eller produkttekniske forbedringer krever endring av design. Da er det hensiktsmessig å holde styr på siste godkjente tegning eller modell for å få produktet raskere til markedet. Det beste er jo å kunne endre produktet uten å måtte helt tilbake til scratch. - UGS Velocity Series handler om et knippe produkter som bør dekke behovene fra A til

Å. Med Solid Edge har jeg et 3D-design verktøy som er mer komplett enn det jeg tidligere hadde å tilby da jeg solgte SolidWorks løsninger. Med PLM løsningen Team Center har UGS et produkt som klart skiller seg fra andre leverandører fordi det er svært enkelt å implementere, og fordi det har kostnadseffektive muligheter mot de fleste CAD brukere, med FEMAP blir tilbudet komplett, fortsetter Jensen og varsler samtidig at markedet snart vil merke at hans selskap Cosmic Solutions AS har flyttet inn i nye kontorer i Asker. Lars Erik Jensen, har inntil nylig vært en av bærebjelkene i oppbyggingen av markedet for SolidWorks i Norge. Etter snart ni år med SolidWorks ser han at markedet har endret seg, kundene krever bedre og fullintegrerte løsninger. Jensen sier at kundene skal forvente at hans selskap gjennom løsningene som tilbys bringer produktene raskere til markedet. I sin videre satsning vil skoler og universiteter være en viktig samarbeidsparter for Cosmic Solutions AS. Gjennom samarbeid med undervisningsinstitusjonene vil Jensen og hans medarbeidere sikre både bredde og kompetente folk for bedrifter som søker folk med 3D bakgrunn. Avslutningsvis ser Jensen ikke bort fra at mange av hans gamle SolidWorks kunder vil finne Velocity Series teknikken svært attraktiv i sin videre satsning. Han peker på selskapets visjon, å tilføre kundene bedret konkurranseevne. Da blir teknikken og et nært samarbeid med UGS svært viktig, i den videre satsningen som ledende PLM-leverandør fra kontoret i Hagaløkkveien i Asker.

HOBAS

www.voltmag.no 37


Nye produkter

Styring og betjeningsenhet i ett apparat

De nye Control Panels CP 306 ETH, CP 310 ETH og CP 312 ETH fra Phoenix Contact forener styring og betjeningsenhet i ett hus. Med hensyn til funksjoner er de fullgrafikkegnede apparatene identiske – bare displaystørrelsen skiller dem fra hverandre. Det belyste TFT-displayet samt den store lesevinkelen sørger for at dataene som vises er lette å lese også ved vanskelige omgivelsesbetingelser. Ved hjelp av betjeningsknappene kan man hente opp spesielle funksjoner, som for eksempel software-tastaturet. På grunn av den kompakte formen og forsiden i beskyttelsesklasse IP 65, er Control Panels egnet for bruk i koblingsskapet direkte på maskinen eller anlegget. På baksiden av apparatene, som programmeres på de fem

språkene til IEC 61131 ved hjelp av automatiseringssoftware PC Worx, befinner det seg henholdsvis fire digitale innganger og utganger. De integrerte Interbusog Ethernet-grensesnittene åpner for mange forskjellige utvidelsesmuligheter. Med variantene CP 306 ETH, CP 310 ETH og CP 312 ETH har man dermed en økonomisk og effektiv løsning for styring, betjening og overvåking innenfor maskin- og anleggsbygg. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00. Adapter for sensor-/ aktuatorkabling

Fordi det blir stadig viktigere at sensor-/aktuatorkablingen har en fleksibel form, tilbyr Phoenix Contact adapterstykker

Displays og regulatorer - DISPLAYS, vanlige og programmerbare, meget prisgunstige - REGULATORER, forskjellige INN / UT gangssignaler. - REGULATORER, for DIN SKINNE montering

AUTOMATISERINGSFIRMA Ing. Firma

AS 38 • Volt 2-2006

Strømdalkåsa 18, 3727 SKIEN Tlf: 90 16 03 07 Fax: 35 52 11 21 Email: firmapas@broadpark.no Org nr. NO 954 492 575 MVA

med ulike former. De forskjellige adapterne kan brukes på sensortilkoblingen. Leverandøren trenger da bare å lagre noen få ledningstyper, noe som reduserer lagerbehovet. Adapteret er å få med forskjellige poltall og forskjellige byggeformer som M8-stift på M12-bøssing eller omvendt. Adapteret til M12 på M8 i snap in-teknologi sørger for at ledningene kobles raskt til. Som alternativ til Y-stykkene finnes det nå også et T-adapter som muliggjør en kabelutgang på sensor-/aktuatorboksen i forskjellige retninger. På denne måten tas tilkoblingsrommet i maskinen i bruk på en hensiktsmessig måte. Samtlige adaptere oppfyller kravene i henhold til beskyttelsesklasse IP67 og er å få direkte fra lageret. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00.

på nettet. De er hensiktsmessige overalt der prosesser må opprettholdes selv om nettkvaliteten er dårlig og strømforsyningen som følge av dette ikke er pålitelig. Den integrerte batterimodulen med 1,3 Ah har en spesielt kompakt form med målene 100 x 130 x 125 mm. Buffertiden varierer avhengig av laststrømmen: Modulen forsyner 10 A i 1,5 min eller 1 A i 30 min. Med den integrerte dioden kan tilkoblede forbrukere inndeles i bufret og ikke-bufret last. Hvis en forbruker ikke nødvendigvis må forsynes gjennomgående, kan den kobles til 24 VDC-utgangen på strømforsyningen. Dette forlenger buffertiden for kritisk last. Takket være batterimanage-

Kompakte, avbruddsfrie strømforsyninger Den avbruddsfrie strømforsyningen DC-UPS/10A for hatteskinnen til Phoenix Contact sikrer driften til alle 24-volts forbrukere i elektriske anlegg ved feil

Norges mest brukte!

Bilinnredninger Produsert i Norge for norske forhold!

-

System Orden Oversikt Mindre svinn Mindre skader Mer effektiv Bedre trivsel

For alle bransjer og biltyper! Sender over hele landet.

E-post: salg@nsi.as http://www.nsi.as

Oslo Moss Bergen Stavanger Trondheim Tromsø

tel tel tel tel tel tel

67 69 55 51 73 77

91 24 92 62 96 69

40 44 74 50 32 79

80 00 30 50 23 50


Nye produkter

ment og pülitelig signalisering, økes anleggets tilgjengelighet sammenlignet med vanlige installasjoner. Batterimodulens ladeprosess, driftsklarheten, bufferdriften og alarmmeldinger vises før batterimodulen er utladet. Integrerte funksjoner sørger for at arbeidet i forbindelse med installering blir minimalt, eksempelvis pü grunn av tidsutkoblingen eller forhündsinstallerte innleggsbroer i stedet for den vanlige kablingen. Godkjennelsen gjennom Germanisch Lloyd (GL) for skipsbygging og offshore-omrüdet stür for en lang og feilfri levetid, for den stiller høye krav med hensyn til atmosfÌriske og mekaniske püvirkninger samt elektromagnetisk kompatibilitet. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00. Ny C++ programmerbar sentralenhet

serte kommunikasjonsprotokoller og andre mer kompliserte oppgaver. Takket vÌre den nye sentralenheten kan man nü velge egnet plattform til sin applikasjon og allikevel fü tilgang til Mitsubishi Electrics verdensledende kvalitet av I/O-, spesial- og kommunikasjonsmoduler og alle typegodkjenningene i MELSEC System Q familien. Med den nye maskinvarekomponenten gis det muligheter til en myk overgang fra innebygde systemer til en standardisert PLS plattform. Man kan ogsü kombinere en eller flere vanlige PLS og C/C++ programmerbare sentralenheter i samme system og slik kombinere det beste fra to verdener. Sentralenheten er utstyrt med en 236 MHz SH-4 prosessor og 32MB RAM, en 100Mbps Ethernet interface, et RS-232 interface samt en slot for Compact Flash. VxWorks 5.4 fra Wind River er forhündsinstallert og klart og er et av verdens mest brukte sanntidsoperativsystemer. Som utviklingsverktøy brukes Tornado 2.1 der lisens anskaffes direkte fra Wind River. www.beijer.no, tlf: 32 24 30 00 48-volts nettdeler i alle ytelsesklasser

Den nye sentralenheten Q06CCPU til det modulÌre styresystemet MELSEC System Q visker ut grensen mellom innebygd PCstyring og standard PLS styresystem. Moderne PLS styresystemer blir for hvert ür som gür bedre til ü hündtere data, beregninger og kommunikasjon av forskjellig art. Allikevel gir tilpasninger til høynivüsprük som C/C++ en enklere implementering av avan-

For enfase-forsyningsnett er nü strømforsyningen Quint Power 48 V/20 A ü fü. Med denne utvider Phoenix Contact sitt store

program med spesialspenninger for universell bruk pü alle industrielle omrüder. Utgangsspenningen kan stilles inn mellom 30 - 56 V DC slik at den passer for de forskjellige anvendelsene. Med effektreserven Power Boost leverer apparatene 22,5 A utgangsstrøm. Pü denne müten startes last med høy innkoblingsstrøm pü en sikker müte. Hvis det oppstür kortslutning pü forbrukeren, utløses sikringer pü sekundÌrsiden som følge av den høye kortslutningsstrømmen. 48-volts strømforsyningene gir rom for mange forskjellige bruksomrüder: Enfase-nettapparatene med 48 V/5 A og 48 V/20 A samt trefasemodulene med 48 V/10 A og 48 V/20 A sørger for at effekttapet ved lange ledninger blir minimalt. Eksempelvis sørger de for at motorer som har et økt startmoment pü grunn av smuss, ogsü starter pü en pülitelig müte. Den internasjonale godkjennelsespakken og det brede forsyningsomrüdet gjør at den kan brukes pü alle vanlige AC- og DC-nett over hele verden. Ved drift pü ustabile nett ved nettbrudd pü over 20 ms, stür hele utgangseffekten til disposisjon. Trefaseapparatene fungerer kontinuerlig og uten begrensninger selv om en fase skulle svikte. Den oversiktlige LED-signaliseringen, en potensialfri relekontakt og en aktiv transistor-koblingsutgang utgjør funksjonsovervükingen. Med en slik forebyggende, tidlig registrering av feil kan produksjonen fortsette uten problemer. Hvis en effektøkning eller redundans er nødvendig, kan apparatene kobles parallelt. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00.

Nye gulvvarmeprodukter

FinnFoil Varmefolie er en prisgunstig lavtbyggende gulvvarmeløsning som er godt egnet til installasjon i tørre oppholdsrom, for eksempel under parkettgulv eller laminat. Folien er enkel og rask ü installere og leveres i ulike størrelser og effekter. www.stork.no, tlf: 67 17 64 35 PLC-klemme med elektronisk veksler

Den nye optokoblerklemmen PLC-OS...24 DC/48 DC/500/W med en byggebredde pĂĽ 6,2 mm utvider nĂĽ PLC-serien fra Phoenix Contact. For anvendelser som krever bruk av en veksler, men der elektromekaniske releer

L79ED<H;AL;DIEC<EHC;H;

Â&#x2122; @dbeV`i Â&#x2122; BdciZg^c\hkZcca^\ Â&#x2122; 7gj`ZgkZcca^\hd[ilVgZ Â&#x2122; 7gVch_Zi^aeVhhZYZaŠhc^c\Zg Â&#x2122; Egd\gVbbZgWVg

LWYed7I BWd]]WjW( )&.&>ebc[ijhWdZ

6ACON?UTFALLENDEINDD

Jb\0 ))&/,'(& <Wn0 ))&/,')& lWYed6lWYed$de

IfÂŞh[aif[hj[d[ K^ZgheZh^Va^hiZgeÂ&#x20AC; ]Vhi^\]ZihgZ\jaZg^c\

mmm$lWYed$de

!39


Nye produkter

som følge av koblingshyppigheten allerede etter kort tid nür grensen for elektrisk levetid, finnes det nü en elektronisk veksler. Denne elektroniske vekslermodulen har alle fordeler som halvlederbrytere kan ha, som for eksempel slitasjefri kobling, høy koblingshyppighet og lydløs kobling. Büde med lukkeren og üpneren kan man koble last opptil 48 VDC/500 mA. PLC-klemmen har en statusindikator og bromuligheter med PLC-stikkbroer. Den finnes i skru- og fjÌrkrafttilkoblingsteknikk. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00.

slike brytere og kan ha opptil 16 forskjellige programmer. ROTACAM kan erstatte en rekke mekaniske løsninger og mikrobrytere og kan benyttes i applikasjoner som papirmaskiner, pakkemaskiner og verktøymaskiner. Nøkkeldata, RS232 interface, 16 utganger (push-pull 100mA), Oppløsning opp til 0,1°, Utgang for hastighet, 4 innganger for ü velge mellom 16 programmer. www.stork.no, tlf: 67 17 64 35 Kompakte skruklemmer i en rekke

Enkoder erstatter kamaksel med mikrobrytere

ROTACAM fra Lika, en absolutt enkoder med programmerbare signalposisjoner. Bryterpunkter programmeres med PC over RS232 med nøyaktighet inntil 0,1°. Hvert bryterpunkt tilsvarer en mekanisk endebryter eller kamakselbryter. ROTACAM erstatter opptil 16

Den nye byggeserien til de universelle skruklemmene fra Phoenix Contact utmerker seg med den fjÌrende püsneppbare PE-foten og en standardisert stikkbro. Med den doble brosjakten kan potensialene fordeles raskt over alle klemmene i byggeserien. Flerlederklemmene UT -Twin og -Quattro er ü fü i tverrsnittsomrüdet fra 2,5 til 4 mm² og har samme profil som funksjonsklemmene. Den kompakte sikringsklemmen UT 4 HESI (5 x 20) med 4 mm² skrutilkobling utmerker seg med en dobbel stikkbrosjakt. Ved alle klemmene

i UT-byggeserien er de plassert gjennomgüende i en rekke. Dette muliggjør en rask potensialfordeling til gjennomgangs-, kniv-, skillearm- og flerlederklemmene pü 4 mm² med samme profil. Spesielt innen müle-, styre- og reguleringsteknikken sparer man pü denne müten büde tid og kostnader nür styringskretser skal bygges og kobles opp. I forbindelse med Clipline complete-systemet fra Phoenix Contact, kan samtlige rekkeklemmer i UT-serien benytte tilbehøret som gür pü tvers av systemene. Ved siden av et identisk brosystem, er ogsü hele tilbehøret for merking og testing helt likt fjÌrkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsteknikken. Pü denne müten kan alle klemmene i de fire tilkoblingsteknikkene kombineres fritt med hverandre, og lagerbehovet for tilbehøret reduseres. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00. Rask skrueoverføring med høy presisjon og repeterbarhet Stork AS kan nü tilby RGS skrueoverføring (Rapid Guide Screw) fra Kerk med føringsskinne for høye hastigheter. RGS er en prisgunstig og lite plasskrevende skrueoverføring bygget opp av en aluminiumsskinne og glidekloss, drevet av en valset skrue i rustfritt stül. Metalldelene er belagt med et lavfriksjonsbelegg. Skinnen har en unik profil med høy stivhet

30!2%.%2')/'0%.'%2 0,!.,%''6).4%2%..ÂŻ â&#x201E;˘

"%/-02%3%.4!3*/.4),"5$ 4!+/.4!+4-%$*!. .OENKUNDERSPARERINNSINE INVESTERINGERPĂ&#x152;Ă&#x152;R %NERGIKUTTER{NGJÂ&#x2019;RJOBBENUTENATDUMERKERDET 40 â&#x20AC;˘ Volt 2-2006

og en süle med fleksible festemuligheter. RGS kan leveres i lengder opp til 2,4 m og er spesielt egnet for ü omstille maskiner for forskjellige produkter. Den finnes i en rekke diametre og med stigninger for lineÌr bevegelse opptil 1,5m/s. RGS har svÌrt høy presisjon og repeterbarhet og leveres som standard med selvjusterende slarkfri overføring. RSG gir hastighet tilsvarende belte- og wiretrek med presisjon som en kuleskrue. www.stork.no, tlf: 67 17 64 35 Prisgunstig gigabit LAN-forbindelse

Standard SF-svitsj-familien i produktserien Factory Line fra Phoenix Contact har blitt utvidet med flere infrastruktur-komponenter: Med de nye svitjsene FL Switch SFN für man en rask og prisgunstig utvidelse av nettverket helt frem til feltnivüet. Pü grunn av den smale husformen er komponentene egnet for universell, desentral bruk i automatikkskap og klemmekasser. Svitsjene har fem hhv. ütte RJ45porter. Komponentene støtter autonegotiation-funksjonen for overføringshastighetene 10, 100 og 1000 MBit/s ved blandet drift. Ved hjelp av denne funksjonen kan man stille inn koblingen av nettsegmenter eller sluttutstyr med lik eller ulik dataoverføringshastighet. Autocrossingfunksjonen gjør inndelingen i kabelkonfeksjoneringstypene 1:1 eller Crossover overflødig. Svitsjene registrerer tilordningen av Ethernet-ledningene automatisk og stiller seg inn tilsvarende.


Nye produkter

Med de optiske fiber-portene kan segmentlengden i et nett, og da spesielt med tanke på røffe omgivelser, utvides til opptil 20 kilometer. Svitsj-porter som ikke er tilordnet, kan låses mekanisk slik at de er beskyttet mot uberettiget bruk. Porter som er tilordnet, oppfyller LAN-sikkerheten i trinn 1, ettersom de også kan låses slik at nettverkforbindelsene ikke kan fjernes uberettiget. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00. Ex-godkjent lyssterk LED lykt

Nettkobling av Ethernetkomponenter med Bluetooth Med Factory Line-modulen FL Bluetooth AP fra Phoenix Contact kan Ethernet-egnede automatiseringskomponenter integreres trådløst i Ethernetnettverket. Fordi videreføringen av dataene foregår protokolltransparent, kan både IP- og Layer 2-Ethernet-protokoller,

access point for opptil syv deltakere, som Ethernet client-adapter og som seriell Bluetooth COMserver. Netto datagjennomgang er opptil 400 kBit/s ved en rekkevidde på 50 til 100 m i industrihaller samt opptil 200 m ute i felten. Autokonfigurasjonen gjør det enkelt å sette komponentene i drift. Individuelle tilpasninger foretas via det integrerte web-grensesnittet. Med to FL Bluetooth AP-moduler kan man opprette en kryptert forbindelse mellom to Ethernet-deltakere uten ytterligere konfigurasjon. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00.

for eksempel Profinet, overføres. Som radiosignalteknologi tar man i bruk den robuste Bluetooth-standarden. Selv ved svært Setter standarden med vanskelige industrielle forhold sin nye multikalibrator sørger den for at kommunikasjonen er stabil og pålitelig. Utover dette kan mange radiosignalforbindelser drives parallelt lokalt. Takket være spesielle sameksistens-funksjoner, kan også WLAN-systemer i henhold til IEEE 802.11 b/g installeres samtidig. Jumo_1/4s.qxd 21.01.05 Tre forskjellige driftstyper støttes: 15:33 Side 1 Komponenten kan brukes som

G R A V E R I N G Gravermaskiner Skiltmaterialer Programvare Vi har Norges største lager av maskiner, utstyr og materialer for gravering!

Temperaturfølere

www.jumo.no

Termostater Trykktransmittere Transducere Gravograph Norge AS Postboks 1 - 1313 Vøyenenga - Ringeriksveien 158 - 1339 Vøyenenga tlf: 67 17 82 00 - fax: 67 17 82 01 - epost: post@gravograph.no

www.gravograph.no

Transmittere Postboks 210, 1471 Lørenskog - Tlf: 67 97 37 10 - Faks: 67 97 37 11 E-mail: helge.hoff@jumo.no – Internett: www.jumo.no

Din profesjonelle samarbeidspartner innen EX

En ny lykt fra Ex-spesialisten Ecom som er velkjent i offshoremiljøet for sine ATEX-godkjente produkter. Lite-Ex PL 30 er en LED lykt som lyser med et klart, hvitt lys som en xenon- eller halogenlykt, men med et vesentlig lavere batteriforbruk! Lykten gir et forbløf-

fende skarpt lys i en konsentrert lysstråle. Legg også merke til den solide utformingen og den smarte lysbryteren som er formet som en ring, noe som gjør den enkel å betjene, selv med hansker på. Bryteren har en magnetisk (og derfor kontaktløs) mekanisme, noe som reduserer slitasje og sparer vedlikehold. Tekniske data: Omgivelsestemperatur, 20ºC til +50ºC, Lyskilde 1 x LED (3 watt), Strømkilde 3x LR 14 batterier, Vekt ca 550gr, Beskyttelse IP 65, Mål 55/42 x 220mm, Ex sone 0/20, Ex data Ex II 1 G EEx ia IICT4, Ex II 1 D T130ºC IP 65, EC Certificate of conformity ZELM 05 ATEX 0272 X www.tormatic.no, tlf: 33 16 50 20

41


Nye produkter

DPI880, en multikalibrator som har funksjoner og muligheter som gjør den til en av markedets minste, letteste og mest kompakte i sitt slag. Kalibratoren har et stort, tydelig display med bakgrunnsbelysning, og med den lettfattelige menyen kan den enkelt opereres med etthåndsgrep. Flere funksjoner kan enkelt utføres samtidig, noe som gjør det lille, kompakte instrumentet unikt. DPI880 er egnet for konfigurering, verifikasjon av alarmer, trip og reléer, samt testing, vedlikehold, diagnostisering og kalibrering av nærmest alle prosessparametre. Genererer og måler mA, mV, V, ohm, frekvens og pulser Simulerer og måler 8 forskjellige motstandselementer og 12 termoelementer Måler trykk med eksterne trykkfølere fra 25 mBar til 700 Bar Har ”Plug and play” inngang for IDOS trykkfølere Samtidig avlesning på stort, tydelig display av to verdier Les samtidig f.eks temperaturen i ºC og tilsvarende mA i loopen Automatisk test for nivåbrytere, alarmer etc. og lekkasje-test i trykkanlegg Lagrer opptil 1000 komplette målinger inkludert tidsangivelse Viktig! Kan mate 24V DC til transmitter Hart motstand kan kobles inn og ut Benytter 3 stk. AA batterier Robust og værbestandig Det er enda mer, f.eks. den spesielle koldtpunktskompensasjonen ved temperaturmåling med ter-

moelement som nærmest eliminerer feil forårsaket av skiftende temperaturer i omgivelsene. Eller at instrumentet automatisk oppdager feil ved 2, 3 eller 4 tråds motstandselement. Mål trykket med tilpasset føler, du kan fritt velge trykkområde.Ved å koble til pumpesettet PV411 har en mulighet for test og kalibrering av transmittere, nivåvakter ol. Benytt loggefunksjonen enten til manuell lagring av data der og da, eller sett den på automatisk logging f.eks. for å overvåke en temperatur i løpet av natten. www.tormatic.no, tlf: 33 16 50 20 Push-/pull-stikkforbinder for Profinet

til tyske bilprodusenter (AIDA – Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller) har tatt dette stikkforbindersystemet, som er innlevert for internasjonal standardisering, opp i sine oppbygningsretningslinjer. Takket være dette gjennomgående systemet kan man, ved identiske ytre mål, ta i bruk dataoverføringen i kobber- eller FO-basert teknikk for alle fibertyper. Med kontaktinnsatsene RJ45 og SCRJ, som konfigureres i felten på en enkel måte, får man løsninger som er kompatible med løsningene i automatikkskapet. På grunnlag av utstyrstilkoblingsteknikken Combicon forsynes enhetene med strøm med to strømkretser på 24 volt. Et integrert T-forbinderkonsept gjør at man også ved linjestrukturer i energiforsyningen kan skifte ut enhetene avbruddsfritt. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00. Fiberoptisk teknikk for Profinet-systemer

Med stikkforbinderen Variosub push/pull fra Phoenix Contact kan man overføre optiske og elektriske signaler samt forsyningsenergi i høy beskyttelsesgrad (IP 67) direkte til desentrale enheter i røffe industrielle omgivelser. Det komplette konseptet med en pluggstandard forenkler integrasjonen i enheter og anlegg i Profinet-nettverk. Profibusbrukerorganisasjonen (PNO - Profibus Nutzerorganisation) samt automatiseringsinitiativet

Nå kan også Profinet-systemene dra nytte av den fiberoptiske teknikken, som er både prisgunstig og lett å håndtere: Phoenix Contact tilbyr et gjennomgående installasjonskonsept slik at Profi-

net kan nettkobles potensialfritt og støysikkert via polymer- og HCS-(PCF)-fibre. Med polymerfiber er avstander opptil 70 m mulig, og med HCS (PCF)-fibre 100 m. For strukturert nettkobling i linje-, stjerne- og redundante strukturer omfatter produktporteføljen en modular managed svitsj FL MMS PN, som kan ta opptil 24 FO-porter i dobbel granularitet. En helt spesiell fordel er den integrerte FOdiagnostikken, som overvåker overføringskvaliteten kontinuerlig og som står til rådighet i Profinet-systemet for ytterligere evaluering. Stand alone-mediaomformer FL MC supplerer installasjonskonseptet for å omforme styringer og desentrale I/O-stasjoner til fiberoptiske kabler. Den transparente omformingen og den korte latenstiden gjør at omformerne kan tas i bruk også i redundante svitsj-strukturer på ethvert sted i Profinet-systemet, helt uten konfigurering. Med den integrerte FO-diagnostikken kan man også her forhindre anleggsstans. Alle enhetene har den fiberoptiske push-/pull-stikkeren SCRJ fra Phoenix Contact som tilkoblingsstandard. Takket være skru- og klemteknikken for polymer- og HCS (PCF)-fibre, kan stikkerne monteres på stedet på under to minutter. Et stort fiberoptisk kabelprogram som er tilpasset de høye kravene til industrielle anvendelser, avrunder leveringsprogrammet for et fiberoptisk overføringssystem for Profinet. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00. Radiosignalløsninger for potensielt eksplosive omgivelser

Ved hjelp av Trusted Wirelessmodulene fra Phoenix Contact har man nå sikre og feilfrie radiosignalløsninger også for potensielt eksplosive omgivelser, slik man ofte finner i forbindelse med prosessteknikk. Med sertifiseringen i henhold til direktiv 94/9/EF (ATEX) og IECE kan einveis- og toveis-radiosignal42 • Volt 2-2006


Nye produkter

systemene RAD ISM 2400 samt utvidelsesmodulene tas i bruk internasjonalt i ex-omgivelser i sone 2. Radiosignalforbindelsen opprettes raskt og enkelt ved hjelp av plug and play. Radiosignaloverføringen mellom sender og mottaker kan gå igjennom sone 1 og sone 0 fordi sendeeffekten ligger under grensen for antennelse av den potensielt eksplosive blandingen. På denne måten kan prosesstekniske data som f.eks. analoge reguleringssignaler (4...20 mA) og digitale melde- og styresignaler registreres i potensielt eksplosiv atmosfære og overføres fra sender til mottaker over avstander fra noen hundre meter til flere kilometer. Der gjengis de akkurat slik de var i utgangspunktet. Fordi utvidelsesmodulene ganske enkelt kan rekkeplasseres på den integrerte bussfoten, kan systemet tilpasses de spesielle kravene. Med opptil åtte slike moduler, kan maksimalt 33 analoge og 66 digitale signaler overføres. For å automatisere tekniske prosesser ved vanskelige betingelser, får brukeren på denne måten et alternativ til

fastoppkobling som installeres på en både enkel og sikker måte. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00. Skinnemontert 24V strømkilde med display

sjon) og 4. såkalt lifemonitor for beregnet gjenværende levetid til strømkilden. Life Monitor, funksjonen baserer seg på levetiden for switching power supply som i høy grad avhenger av elektrolytt-kondensatorene i kretsen. Over tid tørker elektrolytten i kondensatorene ut og dette forårsaker lavere kapasitans og mulighet for andre skader. Skadene er i høy grad avhengig av omgivelsestemperaturen. MDC5 måler sin innvendige temperatur og beregner levetiden utifra temperatur og medgått tid. www.tormatic.no, tlf: 33 16 50 20 Nye produktserier for isolasjonstesting

Fra M-System kan Tormatic nå levere en ny strømkilde for transmittere og prosessutstyr på 24V DC / 2,5A og 60watt for montering på skinne. Det spesielle med MDC5 er at den har et digitalt display montert i fronten. Instrumentet har flere funksjoner; du kan avlese: 1. spenningen, 2. eller strømmen som følge av belastningen, 3. maksimum strømbelastning (hold funk-

Nye produktserier innen 5kV og

10kV testing fra Megger. Kompakte instrumenter med en rekke muligheter. Leveres i solide og hendige kofferter (IP54). Med dagens teknologi er det mulig å forutsi problemer som kan oppstå med isolasjonen i en kabel eller vikling. Med avanserte målemetoder, kan endringer i kvaliteten ettersom testobjektet ”stresses” i forskjellige nivåer logges over et tidsintervall som er forutbestemt. Flere metoder kan benyttes for å lokalisere feil, og rutiner for utførelse av disse er bygget inn i MIT 500 og MIT 1000 seriene. MIT500 og MIT1000 – henholdsvis 5kV og 10kV isolasjonsmålere er brukervennlige instrumenter med automatisk utførelse av en rekke målefunksjoner som IR (isolasjonsmotstand), PI (polarisasjons indeks), DAR (dielektrisk absorbsjon), SV (trinnvis spenningstest) og DD (utlade test). Instrumentene gir mulighet for valg av testspenning i følgende trinn: fra 50V til 1kV - 10Vs trinn, og fra 1kV til henholdsvis 5kV eller 10kV - 25Vs trinn. En viktig egenskap ved måling på

DIN PROFESJONELLE SAMARBEIDSPARTNER INNEN MÅLE OG REGULERINGSTEKNIKK Jumo AS

Postboks 210, 1471 Lørenskog Telefon 67973710 • Telefax 67973711 mail helge.hoff@jumo.no • web www.jumo.no

analyse

regulatorer

skrivere/indikatorer

temperaturfølere

termostater

trykktransmittere

NYHEIT

43


Nye produkter

maskiner er evnen til å opprettholde spenningen ved belastning, MIT 500 og MIT 1000 har mulighet for å levere opptil 3mA, og skiller seg derfor positivt ut i forhold til isolasjonsmålere på markedet som har lavere effektverdi. Både 5kV og 10kV finnes fra enkle modeller med de mest nødvendige funksjoner til avanserte instrumenter med en rekke muligheter bl.a. når det gjelder dataoverføring av testresultater. Spesifikasjon for modeller i mellomsjiktet: Måleområde opptil 15 Tohm på 5KV (MIT 520) Måleområde opptil 35 Tohm på 10KV (MIT 1020) Kan benytte innebygde, oppladbare batterier eller drives fra nettet RS-232 og USB port for nedlasting av testresultater. Måler lekkasjestrøm og kapasitans. Testspenningen kan trinnvis økes eller minskes under måling Stort, informativt og lettlest display med analog og digital visning www.tormatic.no, tlf: 33 16 50 20

Stikkforbindersystem for alle tilkoblingsteknikker

Med det ytelsessterke stikkforbindersystemet i byggeserien Combi fra Phoenix Contact kan brukeren nå fritt velge tilkoblingsteknikk. Basisklemmer og stikkere er å få i de fire tilkoblingsteknikkene skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsteknikken Quickon. Klemmer og stikkere kan kombineres fritt med hverandre, uavhengig av tilkoblingsteknikken. Denne fleksibiliteten gir spesielt gode konkurransefordeler for produsenter av automa-

tikkskap. Programmet avrundes med skjøtekoblinger som også er å få som veggjennomføring samt som skinnemonterbar variant. Stikkerne er å få både komplett og i en selvkonfeksjonerbar variant med enkelte pluggskiver i fargene grå, blå og gulgrønn. Med kombinasjonen av basisklemme og stikker kan brukeren omsette anvendelsene opptil 800 V og 32 A på en modulær, rask og fleksibel måte. Grunnet integrasjonen av stikkforbinderen Combi i rekkeklemmesystemet Clipline complete, kan man bruke samme tilbehør for alle anvendelser. På denne måten reduseres lagerbehovet hos kunden betraktelig, og logistikkostnadene blir lavere. www.phoenixcontact.no, tlf. 22 07 68 00. Prisgunstige markeringslys med LED fra Proxll LED Markeringslys fra Proxll (tidligere Sønnico Teknikk) er nå prismessig på høyde med tradisjonelle armaturer som benytter lysstoffrør. LED armaturer har vesentlig

mindre effektforbruk og man slipper bytte av lysstoffrør. Når effektforbruket og vedlikeholdskostnadene over tid tas med i betraktningen, blir dette en meget gunstig investering. Armaturene kan benyttes både i sentraliserte og desentraliserte nødlysanlegg. I nødssituasjon er driftstiden på 3 timer, ved bruk av miljøvennlige NiMh batterier. Lyskildene er hvite LED med over 80.000 timers driftstid. Armaturen er ensidig eller dobbelsidig, og kan monteres fritt i tak eller på vegg. -Leseavstanden er på 22 meter, og det leveres med 4 silketrykte skjermer. Armaturene har kapslingsgrad fra IP 40 til IP 65 og leveres med brakett for hurtigmontering, noe som er vesentlig med tanke på å senke installasjonskostnadene. www.proxll.no, tlf: 22 08 81 25

BOKSER OG SMÅ SKAP - BOKSER i polyamid, standard dimensjoner, meget prisgunstige - BOKSER i aluminiumutførelse - PG. nippler - SMÅ KONSOLLER - INSTRUMENT montasjekasser - MODULKASSER AUTOMATISERINGSFIRMA Ing. Firma

AS 44 • Volt 2-2006

Strømdalkåsa 18, 3727 SKIEN Tlf: 90 16 03 07 Fax: 35 52 11 21 Email: firmapas@broadpark.no Org nr. NO 954 492 575 MVA


Enda bedre

PopulÌr forbruksmüler for bütbatterier Siden den ble introdusert for fem ür siden har batteriforbruksmüleren BTI-I blitt en favoritt blant bütfolket. BTM-III, den nye og forbedrede versjonen, tilbyr nü bedre dataovervüking og brukervennlighet enn noen gang tidligere. Mange seil- og motorbüteiere har oppdaget at man ved ü installere en BTM batteriforbruksmüler kan unngü mange problematiske overraskelser, som flatt batteri pü maksimalt uheldig tidspunkt. Dette har gjort BTM kjent verden over. BTM har ogsü av charterselskaper som Sunsail blitt anerkjent som det enkleste systemet ü installere, bruke og vedlikeholde. Sunsail har bestemt seg for ü utstyre hele sin utleieflüte med BTM mülere. I europeiske land som Frankrike og Holland har BTM müleren av lokale bütmagasiner ogsü blitt rangert som best i test. Forbedrede muligheter Den nye BTM-III batteriforbrukmüler har fütt et antall sentrale forbedringer. I stedet for den forrige to, kan nü tre batterilagre overvükes separat. Nøyaktighet er forbedret fra 95 til 99 prosent, mens kraftforbruket har blitt redusert med 30 prosent. Müling av den maksimale ladings/utladingstrømmen har blitt økt fra 500 til 1000A ved ü utnytte en forbedret type parallellstrømkrets (shunt). BTM-III tilbyr ogsü automatisk effektivitetskal-

kulasjon for lading, med indikasjon av hvor mye du kan regne med ha igjen pü batteriet. Mer historiske data kan ogsü hentes ut fra BTM-III: antall timer som batteriet forble utladet, gjennomsnittlig utlading over en periode, antall dager siden batteriet sist ble fulladet osv. En egen teller har blitt tilføyd, for overvüke overdreven total utlading eller meget langsom utlading. Noe som lett kan forürsake alvorlig skade pü semi-traksjonÌre batterier. Avlesning pü ti sprük Sist, men ikke minst, Mastervolt har igjen vist sitt engasjement overfor internasjonale kunder ved ü gjøre BTM-IIIs müleravlesning mulig pü ti forskjellige sprük: engelsk, hollandsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, norsk, svensk, dansk og finsk. Avslutningsvis er det viktig ü fü med at Mastervolts nye mülere er NMEA 0183 kompatible, og at de dermed er fullt kapable til ü kommunisere med andre systemer. Du vil møte Mastervolts norske representant Staubo ElektroMaskin AS pü Eliaden 2006, stand B3-12.

Fakta Om Staubo Elektro-Maskin AS Staubo Elektro-Maskin AS ble etablert i 1959, og startet med produksjon av elektromekaniske komponenter. Etter som firmaet utviklet seg ble produksjonsavdelingen erstattet med agenturvirksomhet. Selskapet er i dag et handels â&#x20AC;?Engineering â&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;? hus med elektrorelaterte bransjer som kundekrets. MĂĽlsetningen er ĂĽ gi kunden den nødvendige trygghet for ĂĽ sikre hans beslutninger. Staubo Elektro-Maskin AS skal til enhver tid vĂŚre oppdatert innen selskapets fagomrĂĽder, og kunne levere deg den beste løsning til dine behov. Selskapet er sertifisert

ihht. ISO 9001:2000. Mer informasjon finner du pü: http://www.staubo.no. Om Mastervolt Mastervolt er et verdensledende selskap innen leveranse av strømløsninger til steder hvor det ikke er mulig ü fü det levert via noe offentlig nett. Selskapet leverer büde innen det marine, mobile og fornybare markedet. I Norge er det spesielt innen det marine markedet Mastervolt har et spesielt godt grep, gjennom sitt langvarige samarbeid med Staubo Elektro-Maskin AS. Mer informasjon finner du pü: http://www.mastervolt.com.

www.voltmag.no

,VSTUJMCVEGSB/*50,PNQFUBOTFTF

       

TU0514s48_48NY.indd 48

5/10/05 3:32:06 PM 45


E1000-familien vokser videre Beijer Electronics har utviklet operatørterminaler siden slutten av 1980-tallet. I fjor ble de fem første modellene i fjerde generasjon terminaler introdusert. Nå utvides den nye E1000-familien med seks nye mellomsegments-produkter. Beijer Electronics arbeid med å fornye terminalsortimentet fortsetter med uforminsket styrke. Produktsjef Marcus Jillgart beskriver de seks nye modellene i mellomsegmentet som snart er ferdige til å møte kundene. Salget av disse E1000-modellene – som erstatter de ”gamle” E300 til E710 – innledes i mai. Deretter starter det tredje og siste steget – å lansere etterfølgere også til de små E-terminalene, det vil si E50 til E200. – Våre nye terminaler bygger på det samme tekniske grunnlaget som de første E1000-modellene og har åpen arkitektur, forklarer han. De fuktbestandige terminalene er IP66-klassifiserte med typegod-

kjenning i henhold til CE, UL, DNV og NEMA. De fungerer optimalt i tøffe industrimiljøer med støv og vibrasjoner da de er bygget i aluminium. Selv om terminalene er robuste har de fått et tiltalende design. Hjertet i E1000-terminalene er Intels RISC-baserte XScale, en strømbesparende prosessor med høy kapasitet. Intel PSM (Persistent Storage Manager) sørger for svært god sikkerhet i og med at program- og datafilenes integritet ikke påvirkes av et eventuelt strømavbrudd. Operativsystemet er Microsofts velkjente Windows CE.Net. Terminalene kan tilkobles via 10/100 Mbps Fast Ethernet alternativt gjennom RS-232-porten.

Våre nye terminaler bygger på det samme tekniske grunnlaget som de første E1000-modellene og har åpen arkitektur, forklarer Produktsjef Marcus Jillgart

RS-422/485 er også standard – akkurat som USB-kontakten som i tillegg gjør det mulig å tilkoble PC-mus eller tastatur. I en spesiell kontakt på E1000-terminalenes bakside er det mulig å sette på ulike typer kommunikasjonsmoduler. I dag tilbys Profibus DP-tilkobling av denne typen og det planlegges ekspansjonsmoduler også for feltbusser som DeviceNet og CANopen. Flere touch-modeller Fire modeller er utstyrt med touch-skjerm og to betjenes via taster. Tydelige symboler og

logisk plasserte programmerbare knapper forenkler bruken. –Salget har svingt fra terminaler med knapper til en kraftig etterspørsel etter operatørterminaler med touch-skjermer, konstanterer Marcus Jillgart. Akkurat som de større E1000-terminalene smelter de kompakte modellene i mellomsegmentet uten problemer inn i ulike maskiner og skap. Enhetenes dybde er kun 57 millimeter og montasje gjøres med Snap In-montage. Kunder kan, om de ønsker, sette sitt preg på terminalene med egne farger og egne logotyper.

Siste nytt på www.voltmag.no 46 • Volt 2-2006


Rett ut i kurven betyr sikkerhet

• • • • • •

KT 2016 Falck Schmidt, teleskoplift 16,2 meter arbeidshøyde Ca. 10 meters utlegg Ny type støttebein vannrett/loddrett Gir full gulv/ arbeidsplass i verkstedrom Direkte gjennomgang fra kabinen til kurven

• • • • •

Økt sikkerhet og kraftig tidsbesparelse (ikke rett ut i veibanen) Liften er forsynt med kurvavhengig utleggskontroll Betyr fullt utlegg Stor romslig kurv m/ ”Walk in door” P.L.C styring mm

TA KONTAKT med oss for demonstrasjon og tilbud når det gjelder E-verkslifter - Vi har 21 års erfaring. Fossumkroken 21, 0982 Oslo Telefon +47 22 10 78 50 Telefax +47 22 10 78 49 Mobil +47 901 25 640 E-post: marinusn@online.no Foretaksregisteret NO 975 927 199 MVA Bankgiro 2220 04 54328 www.danmiljo.no


B-blad

Retur: Volt Postboks 122, N-1300 Sandvika

Spør oss også om generatorer til småkraft

Se oss på stand C1-19

Volt2006-02  

Les også: Reduserer strømforbruket med inntil 70 prosent, Bølge- og tidevannskraft: Kan dekke opp tyve prosent av Storbritanias kraftbehov,...