Page 1

www.voltmag.no September • nr. 5 • 11 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Spinning løser ­utfordringene Les også:

Valgt som leverandør av prosjektstøtte til InterCity - utbyggingen • Enklere for plusskunder • Konsesjon til kraftstasjon i Storåselva i Snåsa • AMS-samarbeid i stor skala • Konsesjon for Bukkanibba vindkraftverk • Ønsker å forhindre kryssubsidiering • Konsulenter som tenker innovasjon og helhet • Omfattende investeringer i kraftsystemet • Distribuerer spinnefiber til hele norden • Avtale om målebytte • Ny elektronikk i ærverdige kraftstasjoner • Nye grindrenskere i Rjukanstrengen • Elektrisifiserer Norges største vindpark • Nytt selskap med økt kapasitet • Åpen AMS-teknologi


En drøm for montøren og netteieren NTP presenterer en ny unik trinseklemme. Rask-enkel og kostnadsbesparende En nyutviklet trinseklemme blir i disse dager introdusert i det norske marked. Denne unike linjeklemme er tilpasset NTP`s 24 kV kompositt linjestøtteisolatorer. - Klemmen passer de fleste steder, belagte og blanke liner. - Integrert trinse som gir betydelige tidsbesparelser i linjebyggingen. - AUS vennlig, tilpasset eksisterende verktøy for hurtig og sikker montering / demontering. - Armaturer tilpasset vinkel/oppstrekk/ hengslet og fast opplagring. - Ingen løse deler. For nærmere informasjon, ta kontakt med vår forhandler: www.ensto.no

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 1608 Fredrikstad

tel: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no www.ntp-as.no


s. 4

Blir stor aktør

Valgt som leverandør av prosjektstøtte til InterCity - utbyggingen

Nettpartner Prosjekt AS er navnet, etter at Istad Energimontasje AS ble oppkjøpt og fusjonert med prosjektdivisjonen til Nettpartner. Resultatet er et nytt selskap som har blitt en mer komplett leverandør innen både kraftlinjer og –stasjoner.

s. 22 - 25

– Vi er veldig godt fornøyd med det som har skjedd, for vi utfyller hverandre veldig bra. Mens Istad Energimontasje har hatt sin styrke på kraftlinjer, og kanskje mest regionale nett, har Nettpartners prosjektdivisjon vært gode på stasjoner, sier adm direktør Einar B. Hjetland.

Eneleverandør på spinning av fiberkabel

Selskapet har fått flere store prosjekter etter sammenslåingen. Blant annet skal de lage fundamenter for 420 kV-linjen mellom Ofoten og Balsfjord. De har også inngått en rammeavtale på stasjonstjenester for Agder Energi, og har fått oppdraget med å oppgradere kraftlinjen Solhom–Arendal fra 300 kV til 420 kV. Både omsetningen for 2014 og ordrereserven ligger på rundt 400 millioner. Tenker innovasjon og helhet Rejlers Norge AS har brukt det siste året til å gjennomføre en rekke fusjoner og bygge en ny selskapsstruktur. Konsulentselskapet ansatte fra årsskiftet Morten Thorkildsen som administrerende direktør, og tanken er at de ulike fagområdene skal dra større nytte av hverandre og skape synergier. Ved å integrere ingeniørfag og IT ønsker man å skape effektivisering og modernisering av infrastruktur innen flere felter. Thorkildsen leder alle Rejlers-selskapene i Norge, som nå består av tre juridiske enheter. Fem selskaper ble slått sammen, mens Rejlers Consulting (tidligere Nettkonsult) og Rejlers Elsikkerhet fremdeles er egne juridiske enheter. Sistnevnte driver tilsynsvirksomhet, og kan på grunn av strenge forskrifter ikke fusjoneres inn. I løpet av det siste året har Rejlers Norge AS økt fra 130 til 250 ansatte. Selskapet har 20 lokasjoner i Norge, men alle Oslo-avdelingene samles i et nytt kontorbygg på Skøyen i oktober. Totalt teller det svenske konsernet ca 1800 medarbeidere. Ny elektronikk i ærverdige kraftstasjoner Hydro Projects har sammen med Voith Hydros avdeling i Trondheim ansvaret for elektrobiten på den delen av prosjektet som skal fullføres i perioden 2014–2015. I år jobbes det med modifikasjon og utbytting av kontroll- og koblingsanlegg for de to kraftstasjonene på Såheim og Vemork. På Såheim byttes i år kontrollanlegg for fellesanlegg og magnetiseringsutrustning for aggregat 1 og 2, de to eldste. Dette er gamle relébaserte stasjoner som er utgått på levetid både når det gjelder reservedeler og teknologi. Nå står nye PLS-baserte kontrollanlegg for tur.

s. 40 - 41 Nytt selskap med økt kapasitet

s. 4 Enklere for plusskunder s. 5 Konsesjon til kraftstasjon i Storåselva i Snåsa s. 6 - 7 GRP-rør till Norges äldste kraftverk s. 8 AMS-samarbeid i stor skala s. 10 Konsesjon for Bukkanibba vindkraftverk s. 12 Ønsker å forhindre kryssubsidiering s. 13 G  år for testing av jordfeilovervåking og spenningskvalitet i nye testprosjekter

s. 14 Velger Rejlers s. 16 - 17 Konsulenter som tenker innovasjon og helhet s. 18 Omfattende investeringer i kraftsystemet s. 26 - 29 Distribuerer spinnefiber til hele norden s. 30 Avtale om målebytte s. 32 - 33 Ny elektronikk i ærverdige kraftstasjoner s. 34 - 35 Nye grindrenskere i Rjukan-strengen s. 36 Oppgradering av vannveier og mekanikk s. 38 Elektrisifiserer Norges største vindpark s. 42 Åpen AMS-teknologi s. 44 - 45 Nye produkter s. 46 Messe/konferanser

Tor Bergersen

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no Forside: Spinning av fiberkabel over Suezkanalen. Foto: AFL

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS M

1

Neste utgave: Uke 40 Materiellfrist: 15. september 2014

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no

24

Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850

Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 5 2014.11. årgang ISSN - 1503-8246

7 TR YKKERI

Samarbeidende foreninger NORWEA - interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Valgt som leverandør av prosjektstøtte til InterCity – utbyggingen Rejlers Norge AS divisjon Railconsult, har vunnet oppdraget på prosjektstøtte til Intercity-prosjektet i Jernbaneverket.

Fra venstre Prosjektdirektør i Jernbaneverket Anne Siri Haugen og Divisjonssjef i Rejlers Norge Dagfinn Berge, foto Carl-Frederic Salicath.

En av de største satsingene myndighetene i Norge nå gjør innen samferdsel, er InterCity prosjektet. Nasjonal Transportplan 2014 - 23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom

Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.

Rejlers Norge, Divisjon Railconsult, har vunnet rammeavtalen for prosjektstøtte til Intercity-prosjektet i Jernbaneverket. Kontrakten ble vunnet i et samarbeid med Dronninga Landskap AS, CF Møller arkitekter AS og Tom Stillesby. - Vi i Jernbaneverket er veldig fornøyd med å få på plass denne avtalen. Dette blir en erfaren og kompetent sammenslutning som kan yte oss god bistand og rådgivning, og som har samlet alle fagfeltene vi søkte etter. Slik får vi styrket kompetansen og kapasiteten i prosjektorganisasjonen til planleggingen av 230 kilometer jernbane, som skal innom 21 stasjonssteder, mest mulig rasjonelt, sa prosjektdirektør for InterCity-prosjektet, Anne Siri Haugen, under signeringen. - For oss i Rejlers er dette en viktig og spennende kontrakt. Vi har et team med engasjerte

og kompetente medarbeidere som gleder seg til å være med å forme fremtidens jernbane i Norge, sier Dagfinn Berge som er divisjonssjef for Rejlers Railconsult Rammeavtalen er på fire år med opsjon på forlengelse med ett år og gjelder all prosjektstøtte til Jernbaneverkets InterCity-prosjekt innenfor områdene: • Senior jernbanekompetanse • RAMS for jernbane • Togframføring • Drift og vedlikehold • Arealplanlegging og offentlige planprosesser • Arkitektur/landskapsarkitektur • Prosjektstøtte for utarbeidelse av rapporter, grafisk design, møtereferat m.m • Prosessledelse og fremdriftsstyring • Jernbaneverkets Styringssystem og prosess for å utrede, planlegge og bygge (UPB) ■

Enklere for plusskunder NVE foreslår å endre reglene slik at det blir enklere for strømkundene å levere og få betalt for strøm som leveres på nettet. Endringene medfører forenkling for både kundene og nettselskapene. - Vi foreslår endringer som gjør at det blir et felles regelverk og like rettigheter for strømkunder som produserer strøm, og som ønsker å levere strømmen de ikke selv bruker på nettet. Dette betyr blant annet at såkalte plusskunder som installerer solceller på taket ikke lenger trenger å ha en egen strømmåler for å måle produsert strøm, men kan ha én smart strømmåler som måler både produksjon og forbruk, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE. Forslaget til forskriftsendringer er utformet slik at det ikke er noe tak på hvor mye strøm ”plusskundene” kan produsere 4 • Volt 5-2014

til eget forbruk, men det er satt en begrensing på at en de ikke kan levere mer effekt tilbake til nettet enn 100 kW. Det tilsvarer effekten som 8-10 bolighus bruker en kald vinterdag. - Forslaget innebærer også at plusskundene ikke betaler innmatingstariff slik øvrige kraftprodusenter må gjøre, og at de i tillegg slipper å betale nettleie og avgifter på strømmen de selv bruker, sier Flataker. Forslag til endring av de to forskriftene er sendt på høring. Frist for å sende inn kommentarer til NVE er 10. oktober 2014. ■


Konsesjon til kraftstasjon i Storåselva i Snåsa Den nye stasjonen er planlagt å gi en årlig produksjon på 70 GWh. Stasjonen skal utnytte det 124 meter høye fallet mellom Mollanseteren og Skromoen og er kostnadsberegnet til 340 millioner kroner. –Storåselva er et meget godt prosjekt. Kraftutbyggingen her er lite konfliktfylt og alle beregninger så langt viser at det kan være lønnsomt å bygge ut, sier adm. direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi. –Vi går nå i gang med å detaljplanlegge utbyggingsprosjektet, først når det er gjort kjenner vi de endelige kostnadene. Vi regner med å ta investeringsbeslutning tidligst i løpet av 2015. Byggetida er beregnet til to og et halvt år. ■

- Det er svært gledelig at Regjeringen nå gir NTE konsesjon for å bygge kraftstasjon i Storåselva i Snåsa, sier adm. direktør Kenneth Brandsås i NTE Energi etter at Regjeringen har gitt klarsignal for prosjektet. Blir anlegget bygd, kan produksjonen av ren og fornybar energi økes ytterligere i Nord-Trøndelag.

SMART INNOVATIONS

Optical Ground Wire

SkyWrap®

AccessWrap™

Komplette løsninger for transmisjons- kraft- og distribusjonsnett Enten du trenger en helt grunnleggende installasjon, eller møter utfordringer som høy spenning og lange strekk, kan AFL levere. Som den ledende produsenten av optiske fiberkabler, er AFL i en unik posisjon til å tilby skreddersydde løsninger som inkluderer planlegging, utstyr og installasjon. AFL har en komplett portefølje og kan levere kabler, maskiner og tjenester som takler de mest krevende overføringsog distribusjonsforhold. Distributor in Norway: Necks Electric AS

+44 1793 647200 | www.AFLglobal.com

+47 945 22 475 | post@necks.no | www.neckselectric.com

5


Skifter rørgate etter 114 år

GRP-rør til Norges eldste kraftverk

Hammeren kraftverk i Maridalen er Norges eldste kraftverk i drift, og det eneste i Oslo. I disse dager rustes kraftverket opp med ny rørgate i GRP som vil sikre energiproduksjon langt inn i fremtiden. APS Norway har levert rørene til den cirka 2,4 kilometer lange rørgaten i Maridalen. Hammeren Kraftverk ble satt i drift så tidlig som i 1900 og var tiltenkt å holde hele Oslo med energi i overskuelig fremtid. Dagens produksjon holder imidlertid til å dekke normalbehovet til rundt 800 husstander.

Den nye rørgaten har en diameter på DN1400 og DN1600, og erstatter rørgaten i stål som tidligere besto av to parallelle løp, begge på DN 1100.

6 • Volt 5-2014

–Vi er selvsagt stolte av å levere rør til Norges eldste kraftverk. Litt spesielt å tenke på at GRP-rør ikke engang var funnet opp da kraftverket ble satt i drift, sier Rune Amundsen i APS. Den nye rørgaten har en diameter på DN1400 og DN1600, og erstatter rørgaten i stål som tidligere besto av to parallelle løp, begge på DN 1100. Sterk økning i bruk av GRP-rør Flowtite GRP-rør har vært på markedet i snart 50 år og er benyttet i over 450 kraftverk bare i Norden.


–Etterspørselen etter rørene har vært jevnt stigende, de siste 10-12 årene har vi levert rør til nærmere 30 kraftverk hvert år bare i Norge. Vi opplever at GRP-rør stadig befester en god posisjon i markedet og erfarer at stadig flere velger dette, både når de skal kjøpe for første gang, eller når en rørgate i annet materiale skal skiftes ut. Mange har erfart rørenes egenskaper som gjør dem godt egnet til kraftverk. Lav vekt bidrar til enklere installasjon. GRP er i tillegg et korrosjonsfritt materiale som er fordelaktig med hensyn på levetid og falltapsproblematikk, noe som bidrar til å opprettholde virkningsgraden ved kraftverket år etter år, avslutter Amundsen. ■

–Vi opplever at GRP-rør stadig befester en god posisjon i markedet og erfarer at stadig flere velger dette, både når de skal kjøpe for første gang, eller når en rørgate i annet materiale skal skiftes ut, sier Rune Amundsen i APS.

Hammeren kraftverk, satt i drift 1900. • Byggherre er Oslo Lysverker, eiet av E-Co Energi. • Utnytter et fall på 105 meter og produserer 16 GWh per år. • Den nye rørledningen i GRP er på cirka 2,4 kilometer, høyeste trykklasse er 16 bar. • Er regnet for å være et kulturminne

Spar installasjonskostnader med fabrikkblåst fiber i mikrorør Sma kabell rte øsn fra Ne inger xans

Fordeler: • væruavhengig montasje • ingen kostnad ved fiberblåsing • reduserte installasjonskostnader • reduserte trommelkostnader

TSLF-OF

Vi har bredde, spisskompetanse og ikke minst energi som skaper resultater. Vi kaller det Energized Engineering– du får det hos Rejlers. rejlers.no

• redusert frakt og håndteringskostnader • redusert fare for skader

og brekasje

www.nexans.no 7


AMS-samarbeid i stor skala I alt 11 nettselskap på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, med til sammen ca. 700.000 nettkunder, skal samarbeide om innføring av smart strøm (AMS). Dermed er Norges største samarbeid om anskaffelse, montasje og drift av nye automatiske strømmålere en realitet.

–Vi ser tydelige skalafordeler ved å gå sammen om felles innføring og drift, sier Bård Olav Uthus, administrerende direktør i TrønderEnergi Nett.

Nettselskapene BKK Nett, Haugaland Kraft, Helgeland Kraft, Nordlandsnett, NTE Nett, SFE Nett, SKL Nett, Sognekraft, Sunnfjord Energi, TrønderEnergi Nett og Varanger KraftNett har nylig undertegnet en samarbeidsavtale om felles innføring og drift av AMS. I tillegg til disse 11 er ytterligere 14 nettselskap tilknyttet samarbeidet. Totalt utgjør denne smart strøm alliansen ca 700.000 nettkunder. –Det er liten tvil om at dette er og blir et utfordrende

prosjekt, men med god tilgang på ressurser og unik kompetanse fra deltakende selskap er jeg sikker på at dette samarbeidsprosjektet vil lykkes. Gjennom denne nye alliansen av nettselskap viser vi både vilje og evne til samarbeid som i flere sammenhenger trekkes frem som suksessfaktor for fremtidig drift av strømnettet, sier Hans Terje Ylvisåker, programsjef i smart strøm i Vestlandsalliansen (SiV). Han har siden 2013 ledet AMS-samarbeidet i Vestlandsalliansen. Ylvisåker vil fortsette

–Det er liten tvil om at dette er og blir et utfordrende prosjekt, men med god tilgang på ressurser og unik kompetanse fra deltakende selskap er jeg sikker på at dette samarbeidsprosjektet vil lykkes, sier Hans Terje Ylvisåker, programsjef i smart strøm i Vestlandsalliansen (SiV), foto: BKK

som programsjef i det utvidete samarbeidet. Forvalte og drifte Det felleseide driftsselskapet Validér skal forvalte og drifte sentralsystemet for innsamling og behandling av alle måledata fra de nye automatiske strømmålerne som de 25 samarbeidende nettselskapene skal ha installert hos kundene sine innen 1.1. 2019. Samarbeidet forventas å gi betydelige gevinster i reduserte investeringskostnader og ikke minst

reduserte årlige driftskostnader sammenlignet med separat drift. –Etableringen av et eget driftsselskap og måten selskapene i Vestlandsalliansen har samarbeidet på gjorde det naturlig for TrønderEnergi Nett å utrede muligheten for å ta del i samarbeidet. Vi ser tydelige skalafordeler ved å gå sammen om felles innføring og drift, sier Bård Olav Uthus, administrerende direktør i TrønderEnergi Nett. ■

Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner • Garantert kortslutning • Enkel og trygg montering • Går lett inn i kabelen • Ivaretar personsikkerheten • Hindrer livsfarlige situasjoner • God merking av kabelende

Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon.

Stansefabrikken Products AS Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

8 • Volt 5-2014


Metering AS er nå leverandør for Injab Kraft Teknik AB i Norge. Se vår nettside for informasjon om våre nye produkter.

Velg Reka Dryrex for pålitelig kabling av nettverk i vindparker.

Metering AS Web: metering.as Mail: Info@metering.as Tlf: +47 5146 2600

Sylindrisk stålmast for 1-22kV - et solid alternativ til tre og kompositt

• Styrke • Levetid • Miljøpåvirkning • Vekt • Klatring

TSLF 12–170 kV

• Innfestninger • Jording • Fundamentering

• Mellom- og høyspenningskabler for krevende bruksbetingelser • Vanntette • Tåler store variasjoner i temperatur og fuktighet • Blyfrie

tlf. 66808866 www.rekakabel.no www.bberntsen.no +47 32 10 97 70 9


Konsesjon for Bukkanibba vindkraftverk Lyse har fått konsesjon for Bukkanibba vindkraftverk i Vindafjord. En utbygging av vindkraftverket vil årlig gi om lag 90 GWh ny kraftproduksjon. Bukkanibba vindkraftverk er planlagt for 10 vindturbiner hver på 3 MW.

–Dette er et prosjekt hvor vindforholdene er gode, og det er greit å knytte vindkraftverk til strømnettet. I tillegg er prosjektet innenfor krav som settes til støy og skyggekast, sier Mette Kristine Kanestrøm, avdelingsleder for forretningsutvikling i Lyse Produksjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har gitt konsesjonen, legger vekt på at det er gode vindforhold i planområdet og at området er egnet for vindkraftproduksjon. Utbygging av vindkraftverket vil være et bidrag til å oppfylle politiske målsetninger om økt satsing på fornybar kraftproduksjon i Norge. –Vi er glad for å ha fått konsesjon for et prosjekt vi har jobbet med i flere år. Dette er et prosjekt hvor vindforholdene er gode, og det er greit å knytte vindkraftverk til strømnettet. I 10 • Volt 5-2014

tillegg er prosjektet innenfor krav som settes til støy og skyggekast, sier Mette Kristine Kanestrøm, avdelingsleder for forretningsutvikling i Lyse Produksjon. NVE skriver i en pressemelding at de har vurdert fordelene ved ny fornybar kraftproduksjon opp mot ulempene tiltaket fører med seg. De viktigste virkningene av Bukkanibba vindkraftverk er knyttet til friluftsliv og landskap. Etter en samlet vurdering mener NVE at virkningene er akseptable for miljø og samfunn. ■


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no 11


Ønsker å forhindre kryssubsidiering NVE foreslår å innføre et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse. Målet er å forhindre at nettselskapene kjøper overprisede varer og ­tjenester fra søsterselskap. - Bygging og drift av kraftnett er monopolvirksomhet som er finansiert av brukerne. Vi foreslår å innføre krav om konkurranse på konserninterne kjøp for å forhindre at nettselskapenes kunder betaler høyere nettleie enn nødvendig, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE. Uten konkurranse på konserninterne anskaffelser kan konsernet øke sin fortjeneste gjennom å sette høye priser på varer og tjenester som selges til eget nettselskap. Hvis nettselskapene kjøper overprisede varer og tjenester fra tilknyttede søsterforetak, vil nettselskapenes tillatte inntekt øke fordi NVE setter inntektsrammen delvis basert på selskapets kostnader. Høyere kostnader i

nettselskapene medfører at nettselskapenes kunder må betale høyere nettleie. - Det er viktig å sørge for at det ikke foregår overprising når nettselskapet kjøper fra annen virksomhet i samme konsern. Vi mener dette sikres best ved at det er konkurranse på anskaffelsene. Nettselskapene må ifølge anskaffelsesreglene for forsyningssektoren gjennomføre konkurranse ved innkjøp, men disse reglene gjelder ikke ved konserninterne anskaffelser. Forslag til endring av ”Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer” er sendt på høring. Frist for å sende inn kommentarer til NVE er 10. oktober 2014.■

Forslaget til forskriftsendringer som nå sendes på høring, legger til rette for likebehandling av alle leverandører uavhengig av selskapsmessig tilknytning, og kan bidra til nye markedsmuligheter for uavhengige leverandører, sier avdelingsdirektør Ove Flataker.

Unngå brannkatastrofen! Unik høykvalitets brannsikring fra Deflector

• Kjøler • Kveler • Forsegler • Enestående slukkeevne • Forhindrer reantennelse • Ingen sekundærskader • Ufarlig for mennesker og miljøet • dielektrisk opp til 1000 volt Stansefabrikken Products AS Tel: +47 91 32 09 44 • E-post: info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

12 • Volt 5-2014


Sintef, NTE og Aidon

Går for testing av jordfeilovervåking og spenningskvalitet i nye testprosjekter To interessante og viktige testprosjekter pågår nå i samarbeid mellom Sintef, NTE og Aidon. ­Hensikten er å utføre funksjonelle tester og verifikasjoner knyttet til to meget viktige og nyttige AMS-funksjoner: Måling av jordfeil og spenningskvalitet, som begge er funksjoner knyttet opp mot kravene i henholdsvis REN og Forskrift om leveringskvalitet (FoL). Jordfeil forårsaker skader og ulykker, og jobben med å oppdage, finne og rette jordfeil medfører betydelige kostnader for nettselskapene. Automatisk rapportering om jordfeil via AMS gir imidlertid nettselskapene et effektivt verktøy som muliggjør lokalisering og korrigering av jordfeil på en effektiv måte, og medfører store besparelser i feilsøkingsarbeidet. Jordfeiltesten foretas i Demo Steinkjer-prosjektet og omfatter deteksjon av jordfeil, både i nettstasjoner og hos sluttkunder. Testen omfatter rundt 900 målepunkter av

typen Aidon ESD 6000, som er installert i distribusjonsnettet til NTE. Testen omfatter også overføring av oppdagede jordfeil til Siemens Spectrum, et Distribution Management System (DMS), via innsamlingssystemet Aidon Gateware. Integrasjonen mellom Siemens DMS og Aidon Gateware er basert på IEC 61968-9 ed2.0, som er et grensesnitt basert på Common Information Model (CIM). Spenningskvalitet Dårlig spenningskvalitet forårsaker tap i nett, skade på elektriske apparater og kan

være årsak til brann. Kontinuerlig overvåking av spenningsnivå og spenningsvariasjoner via AMS gir nettselskapene muligheten til å foreta forebyggende korreksjoner og tiltak i nettet for å opprettholde spenningskvaliteten og redusere skadeeffekten. Spenningskvalitetstesten er en del av Devid-prosjektet, som fokuserer på leveringskvalitet i henhold til FoL. I testen skal det samles inn et utvalg viktige parametere for spenningskvalitet som overføres fra målepunkter på ett minutts intervall. Det måles blant annet, gjennomsnitts-

spenninger, spenningsendringer og total harmonisk forvrengning (THD) for hver fase. Testen blir utført på målinger foretatt av 30 målepunkt, som utrustes med Aidon ESD 6000 med Aidon RF kommunikasjon. Funksjonaliteten testes på både tre-leder- (IT) og 4-ledernettverk (TT / TN). Testen omfatter både målinger i nettstasjoner og i sluttbrukerpunkter. Resultatene av testene vil bli rapportert senere i år. ■

De er søte når de er små...

Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektronikk og automatisering “på hjernen” og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Som leverandør av verdensledende elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for styring, kontroll og overvåking, har Elteco hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes. Vi gjør dette på den tradisjonelle måten: Hver dag går vi på jobben for å gi det beste vi har – til både etablerte og nye kunder.

Elteco as Floodmyrveien 24, Porsgrunn telefon 35 56 20 70 firmapost@elteco.no www.elteco.no

Tung på fag, lett på tå!

Møt oss på OTD i Bergen 15.-16.10.2014, Hall B - Stand.nr.3035 13


Velger Rejlers Agder Energi utløser en opsjon på konsulenttjenester innen fagområdene Elkraft og Energi fra Rejlers Consulting AS, og Agder Energi Nett utløser opsjon på DLE (Det Lokale Eltilsyn) tilsynstjenester fra Rejlers Elsikkerhet AS. De 2 opsjonene har en samlet anslått årsverdi på 45 mnok.

–Ved å benytte Rejlers’ tjenester får Agder Energi Nett tilgang til en kvalifisert personell som kjenner våre behov. De tilbyr også en nøytral tilsynsvirksomhet med spisskompetanse, og frigjør ressurser til nettselskapets kjernevirksomhet. Dette uttaler Svein Are Folgerø, adm direktør for Agder Energi Nett.

Agder Energi selskapene har outsourcet deler av sitt behov for ingeniørtjenester og gjennom denne rammeavtalen sikrer de seg ressurser og forutsigbar kapasitet på ingeniørtjenester i et marked hvor det til tider er knapphet på erfarne infrastruktur ingeniører. –Vi er fornøyd med avtalene med Rejlers, som innebærer prosesser for kontinuerlig forbedring. Ved å benytte Rejlers’ tjenester får Agder Energi Nett tilgang til en kvalifisert personell som kjenner våre behov. De tilbyr også en nøytral tilsynsvirksomhet med spisskompetanse, og frigjør ressurser til nettselskapets kjernevirksomhet. Dette uttaler Svein Are Folgerø, adm direktør for Agder Energi Nett. –Rejlers er meget glade og stolte over å få fornyet tillit hos Agder Energi Nett, som er et av Norges ledende og mest innovative nettselskaper og som fyller en viktig rolle for samfunnet innen fornybar energi. Samarbeidet med Agder Energi selskapene er også strategisk med bakgrunn deres profesjonaliserte arbeidsprosesser og høye tekniske standarder. Vi ser frem til å utvikle vårt gode samarbeide med Agder Energi Nett, sier Morten Thorkildsen, adm direktør for Rejlers Norge AS. ■

–Vi ser frem til å utvikle vårt gode samarbeide med Agder Energi Nett, sier Morten Thorkildsen, adm direktør for Rejlers Norge AS.

Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, totalt 19.400 km linjer. Agder Energi Nett overfører energi til 184.000 nettkunder på Agder. Rejlers er et av Nordens største tekniske konsulentselskaper og utfører tjenester innen bygg og eiendom, energi, telecom, jernbane og elkraft. Rejlers har vokst raskt i Norge gjennom oppkjøp av Nettkonsult fra Agder Energi, Oslo Elprosjektering, Omega Elkraft, Railconsult, outsourcing av Netcom’s feltingeniører i Norge og Seen Nordic fra Stange Energi. Rejlers har ca 250 medarbeidere over hele Norge.

Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner • Garantert kortslutning • Enkel og trygg montering • Går lett inn i kabelen • Ivaretar personsikkerheten • Hindrer livsfarlige situasjoner • God merking av kabelende

Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon.

Stansefabrikken Products AS Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

14 • Volt 5-2014


Spar opptil 20% på levering av spesiallengder Sma kabell rte øsn fra Ne inger xans

Fordeler: • ingen skjøter • sikrere nett • mindre kapp og null restlengder • færre tromler

TSLF

• reduserte leggekostnader • redusert trommel håndtering • reduserte fraktkostnader • reduserte lagerkostnader

Tel 61 26 22 00 www.owren.no post@owren.no

www.nexans.no

Melbye Skandinavia er et ledende teknisk Skandinavisk salg- og markedsføringsselskap som leverer fremtidsretted produkter og smartere systemløsninger for infrastruktur innen energi- og fibernett.

Melbye er leverandør av maskiner og utstyr fra Omac Melbye har overtatt agenturet på Omac og leverer dermed utkjøringstrinser, trommelstativer og strekkmaskiner.

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2021 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

15


Konsulenter som tenker innovasjon og helhet Rejlers Norge AS har brukt det siste året til å gjennomføre en rekke fusjoner og bygge en ny selskapsstruktur. Konsulentselskapet ansatte fra årsskiftet Morten Thorkildsen som administrerende direktør, og tanken er at de ulike fagområdene skal dra større nytte av hverandre og skape synergier. Ved å integrere ingeniørfag og IT ønsker man å skape effektivisering og modernisering av infrastruktur innen flere felter. Thorkildsen leder alle Rejlersselskapene i Norge, som nå består av tre juridiske enheter. Fem selskaper ble slått sammen, mens Rejlers Consulting (tidligere Nettkonsult) og Rejlers Elsikkerhet fremdeles er egne juridiske enheter. Sistnevnte driver tilsynsvirksomhet, og kan på grunn av strenge forskrifter ikke fusjoneres inn. I løpet av det siste året har Rejlers Norge AS økt fra 130 til 250 ansatte. Selskapet har 20 lokasjoner i Norge, men alle Oslo-avdelingene samles i et nytt kontorbygg på Skøyen i 16 • Volt 5-2014

oktober. Totalt teller det svenske konsernet ca 1800 medarbeidere. Noen hoveddisipliner Rejlers har vært offensive, og har i raskt tempo kjøpt opp virksomheter i Norge. Et av selskapets hovedområder er telekommunikasjon, der selskapet blant annet drifter Netcom her i landet. Jernbane er en annen markant disiplin. Der driver de rådgivning, mulighetsstudier, utredninger og prosjektgjennomføring. Eksempler på

prosjekter er høyhastighetsutredninger, hvordan togstasjoner skal ligge i fremtiden – og kartlegging av krav til fremtidig infrastruktur for alt som går på skinner. Et viktig prosjekt fremover blir prosjektstøtte til intercityprosjektet. Dette prosjektet ble nettopp vunnet i hard konkurranse med andre lokale og globale aktører. Elkraft er et tredje satsingsområde, og der jobber de primært for nettselskapene. Agder Energi er en viktig kunde som de nå forlenget kontrakten

med. De gjør mange prosjekteringstjenester på elkraftsiden, og har i tillegg avtaler på tilsynsvirksomhet og el-sikkerhet. – Omega elkraft (som ble kjøpt opp i fjor), kombinert med elkraft mijøet i tidligere Nettkonsult, blir blant de største rådgivningsenhetene av eksterne, frittstående konsulenter i Norge innen elkraft. Dette er en sterk nisje for oss. Elkraft, med linjeprosjektering, stasjonsanlegg, master, koblingsanlegg, trafo, nettdokumentasjon og geografiske informasjonssystemer. Mye av denne fysiske


infrastrukturen blir etter hvert knyttet sammen digitalt med sensorer som kan sende og motta data, sier Morten Thorkildsen. Dette skaper nye muligheter i årene som kommer. Digitalisering er fremtiden Thorkildsen fremhever GIS (Geografisk informasjonssystem) som et viktig verktøy. Dette brukes blant annet til å visualisere hvordan prosjekter ser ut i terrenget, med visning i 3D. Slik kan man dokumentere alt som blir prosjektert og bygget ut. – Det blir stadig større behov for den type verktøy og dokumentasjon. Vi ser også at dette sprer seg til andre bransjer. Det vi driver med her, kan vi også gjøre for fiberselskapene, for eksempel. GIS er høyaktuelt for telekom, fiber og elkraft. Vi har laget vår egen interne GIS-portal, slik at GIS-miljøene i Kristiansand og Oslo kan samarbeide effektivt. De kan få frem tegninger på alt fra gatebelysning til linjestrekk. Og dette er veldig viktig for nettselskapene. Det er vanskelig å tro det, men mye av dette

ligger på papir i dag, og er dokumentert på en veldig gammeldags måte, forteller den administrerende direktøren. Morten Thorkildsen ledet tidligere IBM i Norge, og ser at denne bakgrunnen er relevant også i sin nye bransje. Han øyner nemlig store muligheter for digitalisering på mange områder: – I IBM var det veldig stort fokus på dette med smarte løsninger, der fysiske og digitale infrastrukturer smelter sammen. For å lykkes må man ha forståelse fra begge sider. Det er kanskje dette jeg har sett som den største oppdagelsen dette halvåret. IT-miljøene og ingeniørmiljøene har ikke snakket godt nok sammen. De kommer fra hver sine tekniske fagdisipliner som nå smelter mer sammen enn noen gang før. Alle våre ingeniører er tunge IT-brukere. – Om man skal drive innovasjonen her, må man utnytte data på nye måter. Og man ser hva som skjer innenfor nettselskapene som elhub-er, smart strøm, energieffektivisering av bygg, sensorbaserte installasjoner, avlesning av data fra målere, nye togstyringssystemer og signalanlegg, mobil telekom, – alt dette er jo IT i dag. Hvis du går inn i en moderne basestasjon, så ser det ut som et lite datasenter. Fordi Rejlers i Norge har en miks av disipliner som favner både tradisjonelle ingeniørfag og telecom, der mobildata er i ferd med å bli helt sentralt i alt vi gjør, så er vi i stand til å addressere kundenes infrastrukturbehov på en helhetlig måte. Jeg tror det er de selskapene som klarer å integrere disiplinene som vil vinne, sier Morten Thorkildsen. Behov for effektivisering og modernisering Thorkildsen forteller at en av de store drivkreftene for dette arbeidet, er byene. Der må man i fremtiden utnytte den eksisterende infrastrukturen langt bedre. – I Oslo venter man 200 000 flere innbyggere de neste 15–20 årene. Da kommer denne infrastrukturen til å bli veldig sprengt. Alt som går på skinner, bygg, veier, strøm- og vannforsyning. Vi må gjøre noe, jobbe mye smartere. Det er allerede køer her! – Jeg er glad for at vi har både elkraft, telekom og jernbane,

samt energirådgivning for å skape en grønn profil. Data og telekom vil i fremtiden binde hele den fysiske infrastrukturen sammen, slik at vi kan utnytte den bedre. Å få frem dimensjonen med både de som kan se ting på tvers og de som kan gå dypt i enkelt fag, er noe av det vi kan bidra med, sier han. I tillegg til at Rejlers er opptatt av å bedre samarbeidet mellom fagene, fremhever de behovet for flere moderne tekniske løsninger. Bedre sanntidskommunikasjon med objekter – om det er på skinnegangen eller i strømmasta. De ser for seg smarte instrumenterte løsninger for å utnytte kapasiteten bedre, og kunne tilføre kunnskap om de nye disiplinene inn i gammel infrastruktur. – Dette jobber vi med hver dag. Energi, samferdsel og telekommunikasjon er noen av de viktigste innsatsområdene i samfunnet for at vi skal kunne gjøre noe med effektivisering, klima og CO2-utslipp. Vi prøver å favne dette i ett konsept. Vi kan ta utgangspunkt i flere typer nett, om det er jernbane, strøm eller kommunikasjon. Alt dette kommer til å jobbe veldig tett sammen, mener Morten Thorkildsen. Hvem ser totalbildet? Hvordan ser du for deg koordineringen av disse ulike nettene? – Noen er kommunenes ansvar, mens andre nett hører til den sentrale forvaltningen. Det sentrale spørsmålet er: Hvem ser totalbildet? I Oslo har de jo laget en veldig lovende plan for smart, grønn og trygg by frem mot 2050. Veldig krevende målsettinger for hva de skal gjøre på klima, transport og det hele. Man skal satse på skinnegående transport og energieffektive bygg. Men noen etater er jo ikke underlagt kommunen, så det finnes kompliserende faktorer. Bykommunene har en mulighet til å ta lederskapet med å integrere, en etat av gangen. Så vil flere komme med etter hvert. Det må nok skje veldig mye relativt raskt hvis målene skal nås. Vi ønsker Oslo Kommune og andre byer med tilsvarende ambisjoner lykke til med disse flotte initiativene. – Men man har jo kommet ganske langt på en del områder i Norge, spesielt på fornybar

energi, selv om den har et stort etterslep på kapasitet og forsyningssikkerhet, som skal oppgraderes mye i årene som kommer. Vi har en vei å gå å med energieffektivisering totalt sett. Strømmen er jo billig, så folk ser kanskje ikke verdien av tiltakene. 40 % av CO2-utslippene i verden kommer fra bygg, så dette er et godt sted å starte. Klimavennlige kontorbygg som det ute på Kjørbo, powerhouse. Vårt team har gjort el-prosjekteringen der. For å få dette til blir bruken av data veldig relevant for å utnytte informasjonen bedre. Men det nytter ikke å bare komme fra den siden. Man må også forstå fagdisiplinene. Vi er oppe i en spennende utvikling, sier Thorkildsen. Vekstselskap Det er mye snakk om dårlig tilgang på ingeniører generelt. Har dere merket dette? – Vi har hatt en gledelig pågang, har ansatt 26 ingeniører så langt i år, og søker stadig etter nye. Så har vi veldig mange ressurser vi kan hente fra Sverige og Finland. Vi er i kundesituasjoner der de trenger et stort antall konsulenter, og da kan vi låne fra hverandre, noe som er en stor fordel. Morten Thorkildsen forteller at det nye selskapet har jobbet hardt for å få på plass en grunnmur på kort tid, og at de aller fleste deler av den interne infrastrukturen nå er på plass. – Vi har fusjonert selskaper og laget et miljø som er solid for videre vekst. En del folk har fått nye roller, men vi er veldig opptatt av fagmiljøene våre. Å bygge en slik struktur på kort tid er ganske krevende. Det berører mange mennesker, og mange fundamentale spørsmål skal besvares. Men vi er i høyeste grad et vekstselskap. Det er planen. – Vi kommer til å forsterke oss på en del av de områdene vi allerede er på, og vi bør kunne vokse innenfor flere geografiske deler av landet. Det finnes store investeringsplaner i Norge på alt fra strømforsyning til elkraftprosjektering og jernbane, så vi ser et attraktivt marked. Så vil vi vurdere elektrifisering innen olje&gass, gjerne sammen med nye partnere. Vi tror det vil mangle en del elkraft-ingeniører innenfor dette området fremover. Vi vil se litt på muligheter for vekst også der, sier Thorkildsen. ■ 17


Omfattende investeringer i kraftsystemet Den europeiske nettutviklingsplanen legges ut på høring. Planen viser at omfattende investeringer i kraftsystemet er nødvendig for å nå klimamål og ivareta forsyningssikkerheten. Den viser også at norske mellomlandsforbindelser bidrar vesentlig til lavere CO2-utslipp fra europeisk kraftproduksjon. Formålet med den europeiske nettutviklingsplanen, TYNDP (Ten Years Network Development Plan), er å samordne planleggingen av det europeiske kraftsystemet i årene fremover. Det er denne gang valgt å se på situasjonen ikke bare for neste tiårsperiode, men helt frem til 2030. Planen legger vekt på hvordan en skal ivareta forsyningssikkerheten samtidig som en tilrettelegger for europeiske og globale klimamål. Den europeiske nettutviklingsplanen utgis hvert andre år av den europeiske organisasjonen 18 • Volt 5-2014

for kraftsystemoperatører (ENTSO-E), og er nå ute på høring. Behov for store investeringer Den europeiske planen identifiserer et samlet investeringsbehov i Europa på opp mot 150 milliarder Euro frem til 2030. Bak dette tallet ligger prosjekter (kraftlinjer og kabler) med en total lengde på 50 000 km. 15% av dette er oppgradering av eksisterende linjer. Den europeiske planen tar utgangspunkt i fire ulike scenarier for fremtidens kraftsystem, med fokus på klima, forsyningssikkerhet og markedsintegrasjon. Scenariene spenner fra et konservativt der

en fortsatt kun har oppnådd EUs klimamål for 2020 i 2030 til et grønt scenario der kraftsystemet er tilrettelagt slik at det er mulig å nå FNs 2-gradersmål. I alle scenarier identifiseres behovet for et sterkere kraftsystem. Norske kabelprosjekter på topp ENTSO-E er også bedt av EU-kommisjonen om å evaluere 120 prosjekter som er definert som særlig viktige europeiske prosjekter i planen som nå legges fram. Prosjektene evalueres blant annet ut fra samfunnsøkonomi, reduserte CO2-utslipp, økt fornybarproduksjon og forsyningssikkerhet.

Analyseresultatene viser at de planlagte mellomlandsforbindelsene mellom Norge og Tyskland og mellom Norge og Storbritannia ligger på topp for alle scenarier når det gjelder bidrag til reduserte CO2-utslipp fra europeisk kraftproduksjon. De to kablene Statnett planlegger å bygge bidrar til årlige utslippsreduksjoner fra europeisk kraftproduksjon i området 1-5 millioner tonn CO2 for de ulike scenariene. Den europeiske nettutviklingsplanen vil være på offentlig høring frem til 20. september. Endelig plan publiseres desember 2014. Kilde: Statnett ■


RSB® stålmast for 22kV - et solid alternativ til tre og kompositt • Styrke

Hioki Plus One kampanje!

• Lange spenn • Store høydeforskjeller

Vinn en iPad og få med en ny HIOKI DMM ved kjøp av utvalgte HIOKI produkter*

• Levetid • Miljøpåvirkning • Vekt • Klatring

IKM Instrutek AS er en ledende salgsog service leverandør innen test- og måleinstrumenter.

Vi har spesialkompetanse innen elektro, elektronikk, automasjon, tilstandskontroll, maritim navigasjon og kommunikasjon samt kalibrering.

• Innfestninger • Jording • Fundamentering

Som en komplett samarbeidspartner tilbyr vi våre produkter og tjenester til blant annet industri, marine og offshore, installatører, strømleverandører, teknisk opplæring til skoleverket og offentlig sektor.

* iPad trekning vil finne sted i slutten av kampanjeperioden. En vinner vil bli valgt. * Gjelder ved kjøp foretatt mellom 1.mai og 21.oktober 2014.

Selskapet har hovedkontor i Larvik og avd. kontor i Stavanger og Bergen. Vi er ca. 60 ansatte, har en årlig omsetning på ca. 200 mill. Vi er en del av IKM Gruppen med ca. 2 900 ansatte som omsetter for rundt 4,5 milliarder.

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70

HIOKI tilbyr en sjanse til å vinne en Apple iPad ved kjøp av utvalgte HIOKI flerkanals dataloggere, minneskrivere eller strøm analysatorer.

Ta kontakt med Salgsingeniør Bjørn-Erling Elgesem for demonstrasjon og pristilbud! Mobil: 90 75 77 68 Bjorn-Erling.Elgesem@IKM.no

www.IKM.no www.IKMwebshop.no

SKANDINAVIAS STØRSTE PRODUSENT AV FORDELINGSTRANSFORMATORER. Volt_Mai 2014.indd 1

TRANSFOMATORER OG NETTSTASJONER FOR DE STØRSTE OPPGAVENE

08.05.2014 14:52:43

MØRE TRAFO AS N-6230 Sykkylven Tel. +47 70 24 61 00. www.moretrafo.no 4•9,;9(-6(:

WWW.MOREDESIGNTEAM.NO

VI LEVERER TRANSFORMATORER FRA 10 kVA TIL 4000 kVA

MER AV DET SOM TELLER 19


PC-basert kontroll

Det komplette system for alle krav i vindindustri På messen WindEnergy 2014, som finner sted 23. - 26. september i Hamburg, Tyskland, vil Beckhoff presentere sin integrerte kontrolløsning for vindkraftindustrien. PC-basert kontroll gjør det mulig å integrere operativ styring, pitch kontroll, inverterkontroll, tilstandsovervåking og visualisering på en enkelt prosessor. Selv integrering med svært raske vindparkkontroller utføres raskt og enkelt. De viktigste temaene på Beckhoffs stand på Windenergy 2014 vil være kontrollintegrert tilstandsovervåking og kraftnettstøtte gjennom intelligente vindmøllenettverk, sier daglig leder Einar Bråthen i Beckhoff Automation AS. Tilgjengelig og utprøvd ­systemløsning PC og EtherCAT teknologi, så vel som en modulær, presist skalérbart utvalg av standard programvare- og maskinvarekomponenter, representerer en globalt tilgjengelig og utprøvd systemløsning som muliggjør effektiv og økonomisk utnyttelse av vindenergi. Den nye CX5100 Embedded PC-serien er ideell som en sentralt styringsplattform for vindturbiner. De kompakte og robuste Embedded PCene med I/O-systemet festet direkte på DIN-skinner kan utstyres med en, to eller fire prosessorkjerner og gir høy ytelse

til en lav pris. CX51xx kan håndtere alle kontrolloppgaver for en vindturbin, inkludert visualisering, sikkerhet og tilstandsovervåkning. Beckhoffs automatiseringsprogramvare TwinCAT 3 støtter multicore teknologi, noe som gjør det mulig å gjennomføre dataintensive oppgaver som tilstandsovervåking på en egen kjerne. Den høye prosessorhastigheten CX51xx står for, fjerner også begrensninger ved installasjon av ekstra programvare. EtherCAT Terminaler integrerer tilstandsovervåking i kontrollsystemet PC-basert kontroll integrerer tilstandsovervåkning av vindturbiner sømløst med det eksisterende automasjonssystemet: EL3632 EtherCAT Terminaler for vibrasjonsmåling med høy presisjon eller EL3356-0010 for analyse av strekklapper kan enkelt legges

til det eksisterende I / O-systemet. Innsamlet rådata er tilgjengelig for programvareløsninger på høyere nivå. Brukerens CMS-programvare, som er integrert i styresystemet via et åpent grensesnitt, for eksempel OPC, letter analysen og initieringen av downstream tjenester. Den integrerte løsningen gjør den konvensjonelle «black box» overflødig. Med andre ord, er kompleks kobling mellom maskinvarebasert tilstandskontroll og styresystemet ikke lenger nødvendig. Brukere profitterer ikke bare på fleksible utvidelsesmuligheter og betydelig lavere systemkostnader, men også av bedre diagnostikk. For fremtiden: vindmøllenettverk med EtherCAT Beckhoff setter nye standarder i vindmøllenettverk med hensyn til ultrarask respons på spenningsfall eller endrede krav. Systemer

basert på EtherCAT leverer øyeblikkelig verdier av strøm og spenning, samlet på feedin point, faktisk opp til 10 000 målinger per sekund. Ved et eventuelt spenningsfall, kan den innstilte verdispesifikasjonen for alle vindturbiner bli oppdatert på tvers av hele vindmølleparken på mindre enn 1 ms. Måleverdiene for alle vindturbiner og målinger på matepunkt kan bli synkronisert til en tidsramme som er mindre enn 1 μs med korresponderende styring av strøm, spenning, samtidig som det gis optimal støtte for strømnettet. Forenklet systemstyring med TwinCAT 3 TwinCAT, integrert automatiseringsprogramvare fra Beckhoff, gir brukerne valgfrihet med hensyn til programmeringsspråk: i tillegg til objektorienterte utvidelser til IEC 61131-3, er også C og C + + tilgjengelig for programmering av sanntidsapplikasjoner. Støtte av MATLAB /Simulink tillater felles simuleringsverktøy som brukes i vindsektoren, for eksempel til kalkulering av last å være beleilig integrert i styresystemet. ■

Kom innom oss på stand til Beckhoff på WindEnergy Hamburg 2014 (hall B6, stand 309) sier en fornøyd Bråthen.

20 • Volt 5-2014


Mai 2013

Mai 2013

UNI skap for nettovervåkning og måling Skap klargjort for AMS målere, men GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon og varme for å få ideelt klima for elektroniske komponenter.

UNI skap for nettovervåkning og måling

Skap klargjort for AMS målere, men GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon og varme for å få ideelt klima for elektroniske komponenter.

UNI Effektskap • For 230V • 2 stk Effektbryterer. UNI • Innebygd klatrefri Effektskap sone på 2,5m • For 230V • 2 stk Effektbryterer. • Innebygd klatrefri sone på 2,5m

UNI Signalskap for stolpe UNI Signalskap For 230V-IT og TT forogstolpe 1000V

UNI Signalskap for kiosk UNI Signalskap for For 230V-IT kiosk

For 230V-IT og TT og 1000V

For 230V-IT

Besøk oss på REN metodedager i Drammen Besøk oss på REN metodedager i Drammen

www.el-tjeneste.no www.el-tjeneste.no


Eneleverandør på sp

22 • Volt 5-2014


pinning av fiberkabel På slutten av 90-tallet fikk spinning av fiberkabel på line en stor oppsving. Firmaet som den gang het Linjebygg, hadde på det meste 70 montører som gjorde installasjoner over hele landet. I dag heter selskapet Nettpartner Prosjekt, og selv om det har kommet nye metoder på markedet, har spinnefiberen fordeler som fortsatt gjør den aktuell. Første installasjon av fiberkabel spunnet på line skjedde i England i 1982. Men Norge var også tidlig ute, og allerede året etter kom fenomenet til Vinstra. I 1995 startet Linjebygg, som senere het Eltel Networks og Istad Energimontasje før dagens selskap ble etablert. Fiberoptisk line blir spunnet på topp- eller faseline, altså i luften. Før jobben starter, må det blant annet hentes inn linjeprofil og masteliste, kassettlengden må beregnes for at kabelen skal passe fra mast til mast, og når alle beregninger er gjort, bestilles kabelen. Deretter kontrolleres både kabel og kassettplan før man kan installere den hos kunden. To teknikker I dag kan man installere på kraftlinjer fra 10–500 kV? – Det er riktig. Vi har nå et eget konsept som heter AccessWrap og brukes på litt mindre linjer. Der bruker vi mye lettere spinnemaskiner som vi trekker manuelt, og da kan vi gå ned til 16 kvadrat på ledningen. Denne maskinen kan trekkes med tau, eller ved hjelp av en linjekamerat eller vinsj om terrenget er litt tøffere. Dette konseptet har kommet nå de siste to årene, og vi har en del kunder som har valgt denne løsningen. Det er ikke så godt kjent i Norge, men vi har mange forespørsler på det nå, forteller anleggsleder Harald Fedje. – Så har vi SkyWrap, der en motor trekker spinneren. Denne er fjernstyrt fra bakken. Den tidligste utgaven var basert på en Stihl-motor, en ombygd motorsag. Den var utrolig driftssikker. Det skjedde at vi glemte å slå av maskinen etter endt arbeidsdag, og da vi kom på jobb neste morgen, stod den

fortsatt og putret og gikk. Hensikten er at maskinen skal gå fra den ene masten til den neste. Flest mulig master på kortest mulig tid. Og når maskinen kommer til masten? – Da må vi rigge opp utstyr for å løfte den over mastetoppen, eller eventuelt bruke helikopter. Uansett må vi ha montører i masten for å klargjøre maskinen til videre bruk, forklarer Fedje. Eneleverandør på fordelaktig teknologi Nettpartner Prosjekt er det eneste selskapet som er godkjent for å levere denne tjenesten i Norge. Annethvert å sender de folk på kurs til England for å få supervisorgodkjenning i bruken av utstyret. De leier utstyr hos det britiske selskapet AFL, og har beredskap for Statnett og Broadnet. – Maskinen som står i beredskap kan ikke brukes på andre installasjoner. Ved større prosjekter for Statnett leier vi inn flere maskiner. Skal vi kjøre noen mil med kabel, bør vi i hvert fall ha to stykker, helst fire. Med to maskiner kan vi kjøre 3-4 km om dagen. Med fire må vi være 14 mann totalt, og kan klare 7 km. Alt etter hvilken type kabel det er og hvor mye som går inn på kassettene. Dette gjør at vi kan installere ganske mye på kort tid, noe som reduserer utkoblingstiden på linjene, sier anleggslederen. Hva er fordelen med denne metoden i forhold til kabling? – På linjer som det er vanskelig å koble ut, for eksempel for å 23


SkyWrap i aksjon. Harald Fedje anleggsleder i Nettpartner har spunnet fiber over hele kloden.

24 • Volt 5-2014


installere OPGW, er w en så hurtig installasjon at man sparer mye utkoblingstid. På 90-tallet gjorde vi også noen store jobber for Statnett med full spenning på ledningen. Både på 300 og 400 kV. Da jobbet vi også med AUS. Vi kjørte fire maskiner på hver ledning med to lag. Gjennom Østfold og Telemark, over Haukeli og ned til Kvanndal. Totalt 30–40 mil, minnes Harald Fedje. Side om side med OPGW Statnett bygger nå ut 420 kV-nettet i hele Norge, og de nye linjene har OPGW. Fedje tror likevel spunnet fiberkabel vil være aktuelt i fremtiden. – OPGW er ikke nødvendigvis en konkurrent, og kommer fra den samme fabrikken. Det er bare en annen måte å gjøre det på, og produktene har hvert sitt marked. OPGW er perfekt på de nye linjene og er mye mer robust. Men våre konsepter kommer inn der man trenger hurtig installasjon. Det kan være begge deler på sammen linje: en seksjon med

OPGW og den eksisterende spinnefiberen på resten. Alt etter muligheten til å koble ut ledningen. På maskenettutbygging der man trenger hurtig installasjon og kort utkoblingstid, vil vi fortsette å gjøre dette. Jeg tror også det vil komme prosjekter der vi må jobbe med spenningen på. Men har dere nok montører til dette arbeidet? – Det kan være en utfordring å få tak i nok montører og trene dem opp til å jobbe raskt og sikkert. Vi henter inn en del fra eget selskap i Kroatia, så per i dag har vi mer enn nok montører til å dekke behovet i Norge. Men hvis vi skal opp i 70 montører som i storhetstiden på 90-tallet, må vi nok samarbeide med andre, sier han. God fremtidstro Nettpartner Prosjekt tror på fortsatt god ordretilgang i flere segmenter. I tillegg har de etablert et godt samarbeid med engelske AFL, som stiller seg

positive til å bidra til utbyggingene i Skandinavia. De to selskapene leier også kompetanse hos hverandre. – De ringer rett som det er og spør om vi kan ta en jobb for dem i utlandet. Vi har vært i Israel, India, Tyskland, Oman, Finland og Sverige. Det hadde nok vært mer av dette om prisnivået i Norge og England var likere, tror Harald Fedje. Han forteller at det også har skjedd en utvikling på produktsiden. Blant annet har det kommet en ny kabel, som de selv var med Sintef til England for å teste. – Skagerrak, for eksempel, satser på SkyWrap, ettersom de trenger linjene sine hele tiden. Det er 20 år siden vi gjorde de første installasjonene i deres område, og det fungerer perfekt fortsatt, selv om det var sagt at levetiden ville være 15 år. Det er tydeligvis et konsept som er varig. Den nye kabelen er mekanisk dobbelt så sterk, og jeg forventer at den har mye lengre levetid. Utfordringen for disse kablene har vært fuglehakking og skudd fra

Jim Rowe, produktansvarlig for SkyWrap og AccessWrap i AFL, her med AccessWrap.

jegere, men siden den nye kabelen har mye sterkere ytterkappe, forsvinner dette problemet også, sier anleggs­ leder Fedje. ■

Tildelt kontrakt for ­elektrifiseringsstudie Statoil har tildelt ABB en kontrakt verdt om lag 60 millioner kroner for en studie i forbindelse med likestrøms kraftforsyning fra land til Johan Sverdrup-feltet. Kontrakten mellom ABB og Statoil ble inngått i andre kvartal 2014 og har en verdi på rundt 60 millioner kroner. Avtalen innebærer at ABB skal utarbeide en såkalt FEED-studie (FrontEnd Engineering and Design), det vil si et konsept for et 100 megawatt likestrøms kraftsystem fra Kårstø i Rogaland til Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden. Studien omfatter hele kraftløsningen fra nettet på Kårstø til distribusjonsanlegget offshore. Formålet med studien er å videreutvikle konseptet for elektrifisering av Johan Sverdrup-feltet og sikre Statoil et best mulig beslutningsgrunnlag og dokumentasjon med tanke på teknologi, kostnadsbilde og fremdriftsplan i dette arbeidet. - Dette er en kontrakt vi setter stor pris på. Forstudien til Johan Sverdrup-utbyggingen styrker vår posisjon som ledende på kraft-fra-land-prosjekter både på norsk sokkel og internasjonalt, sier leder for olje- og gassvirksomheten til ABB i Norge, Borghild Lunde. ABB har vært hovedleverandør av samtlige elektrifiseringsprosjekter basert på likestrøm på norsk sokkel til nå, to prosjekter på Troll A og ett på Valhall. I tillegg er ABB valgt

som leverandør av vekselstøms sjøkabler til Gjøa, Goliat og Martin Linge. På grunn av stort kraftbehov og lange avstander vil et likestrømssystem anvendes for Johan Sverdrup. Dette er spesielt egnet for store effekter og lange avstander, noe som gjør at teknologien er brukt i kraftforbindelser mellom Norge og kontinentet i mange tiår. - Elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner skjer i mange deler av verden og må vurderes separat fra felt til felt. De prosjektene som er levert til nå, har vist seg å være konkurransedyktige og miljøvennlige alternativ til gasskraft generert offshore, i tillegg til at arbeidsforholdene blir bedre, sier Lunde. Foruten å trekke på erfaringer fra andre kraft-fra-land-prosjekter, vil FEED-studien basere seg på studier utarbeidet av Statoil og ABB i fellesskap siden 2012. - Ved at vi nå er i gang med studien til Johan Sverdrup, vil dette sikre at fremdriftsplanen holdes, noe som er viktig både for utbygger, myndigheter og teknologileverandører, sier Borghild Lunde. ■ 25


Distribuerer spinne Necks Electric AS i Lillestrøm er den nordiske leverandøren av tjenester og produkter fra det britiske selskapet AFL. De tilbyr komplette løsninger for spinning av fiber på line, og besitter lang erfaring og bred kompetanse innen fagfeltet. Hva er fordelen med å spinne fiber på kraftlinjer? – Det er et enkelt, raskt og rimelig alternativ til andre løsninger når man skal få frem fiber. Andre alternativer, som å installere OPGW eller å grave ned kabelen, er mye mer omfattende. Spinning løser utfordringene, samtidig som det er driftssikkert og holder lenge, sier daglig leder Nils Østnes. Britiske pionérer AFL har produsert spinnefiber og utstyr til dette siden tidlig på 1980-tallet. Fra Swindon i England leverer de til hele verden. De egenutvikler ikke bare kabler, men også tilbehør og maskiner. I tillegg produserer de andre typer fiberkabler som OPGW og ADSS. – I senere tid har AFL kjøpt opp tyske Drakas OPGW-divisjon i Tyskland, og nå foregår denne produksjonen der. De

Fremtiden ser lys ut, og vi er klare til å ta utfordringen med å installere mer, sier t.v. Nils Østnes, daglig leder i Necks Electric AS og Terje Tøgard, tidligere sjef for Necks Electric AS og en nestor i bransjen.

26 • Volt 5-2014

leverer et komplett spekter på alle kabeltyper til Skandinavia, sier Terje Tøgard, som er tidligere sjef for Necks Electric og en nestor i bransjen. Han gjør nå konsulentoppdrag for sin tidligere arbeidsgiver. Norge var tidlig ute Terje, du er en av dem som har holdt på lengst med fiberspinning i Norge? – Ja, jeg begynte i 1990, da med et anlegg for Norsk Hydro. Senere fulgte det jevnt med utbygginger. Vi hentet i supervisors – eller installasjonsansvarlige – fra England, som var med på å lære opp montører fra e-verkene. Det kunne være ganske mange slike prosjekter som pågikk samtidig, forteller Tøgard. – E-verkene gikk så sammen om å danne Enitel, og det ble satt voldsom fart i utbyggingen fra rundt 1995. Det ble spunnet og levert OPGW over en lav

sko, og nesten alt ble dirigert gjennom Enitel. Utstyrsavtalen ble gitt til Ericsson, og da flyttet jeg over dit og holdt fast i den avtalen. Alle prosjekter gikk gjennom Ericsson, fortsetter han. Etter en del år ble ansvaret overført fra Enitel til BaneTele, som hadde denne posisjonen lenge. I dag er altså Necks Electric partner og distributør for AFL, mens Nettpartner AS utfører alle installasjoner. De sertifiserer sine ansvarlige hos AFL i England. Flere bruksområder, typer og metoder Nettselskapene bruker fiberkablene både til egen kommunikasjon og til utleie av kapasitet? – Ja, de brukes til begge deler. Men det er stadig større behov for intern kommunikasjon i nettselskapene, både til bruk for

overvåkning og styring. I fremtiden vil dette være et større behov også på distribusjonsnettet, som til nå har vært forbeholdt transmisjon, sier Nils Østnes. Hvor mange typer fiberkabler finnes det? – Man har OPGW som erstatter jord/toppline; OPPC som er den samme typen, men på strømførende ledning; spinnekabel, som vi nå snakker om; samt ADSS som er en selvbærende fiberkabel. Så har man kanalkabler som er beregnet for å legges i grøfter og rør. Den største spinnefiberkabelen har 192 fibre. Selve kabelen har 96, men så kan man spinne tvilling. Da har man voldsom kapasitet, forklarer Østnes og Tøgard. Man kan enten spinne fiber på jordtråd, fase- eller toppline. Dette er spenningsavhengig. Man har toppline når det er 50


fiber til hele norden kV og oppover, mens spenning opp til 24 kV ofte ligger på en jordline, to meter under fasen. Spinning av fiberkabel på fase er begrenset til 150 kV. Og så finnes det to ulike metoder å spinne fiber på? – Den tradisjonelle typen er SkyWrap. Da bruker man en maskin som trekker selve spinnemaskinen. Denne er fjernstyrt fra bakken og kan

spinne på en eller to kabler om gangen, opp til 192 fibre totalt. – I fjor kom en enklere variant som heter AccessWrap. Dette er en mindre og lettere maskin som trekkes for hånd eller ved hjelp av vinsj. Den kan spinne fiber på både fase og jordline med små tverrsnitt, og er en veldig fin løsning for distribusjonsnett med tynn jordtråd. Tidligere var selve maskinene for tunge til dette. Denne maskinen kan per i dag

trekke kabel opp til 24 fibre, forklarer Nils Østnes. Spinnefiber også i fremtiden? Den daglige lederen forteller at spunnet fiber er et supplement til andre løsninger, men ser at distribusjonsnettet er et nytt område som åpner seg nå som AccessWrap har kommet på markedet. – Så har vi transmisjonsmarkedet hvor de ønsker å ha korte

utkoblingstider ved installasjoner, og hvor det blir for kostbart eller tar for lang tid å bytte til OPGW. Spinnefiber er en fullgod løsning sammenlignet med OPGW, også med tanke på driftssikkerhet. Man ser også at Smart Grid gir større behov for overvåkning og styring på nettene, i tillegg en mulig utbygging av maskenettene. Fremtiden ser lys ut, og vi er klare til å ta utfordringen med å installere mer, forsikrer Østnes. ■

På verdensbasis er det spunnet ca. 30 000 km fiberkabel, hvorav Norges andel utgjør godt over 3000 km. I dag kan man benytte seg av teknologien på høyspentlinjer fra 10 kV og opp til 500 kV. Den første installasjonen ble utført i Kent i England i 1982, og året etter var det Norges tur, på Vinstra. På midten av 1990-tallet ble det spunnet mye fiberkabel på liner i Norge. De siste årene har det vært stille på denne fronten, men med forbedret utstyr og materiell ser det ut til å ta seg opp igjen. De ulike kabelforkortelsene: OPGW: Optical Ground Wire OPPC: Optical Phase Conductor ADSS: All Dielectric Self Supporting Cable MASS: Metal Armoured Self Supporting Cable

AFL er verdens ledende leverandør av fiberoptiske produkter, engineering og integrerte tjenester til kraftforsyning. Med kunder i mer enn 100 land over hele verden, og med over 30 års erfaring innen OPGW, ADSS og SkyWrap, har AFL en uovertruffen kunnskap om optiske fibersystemer. AFL er en del av Fujikura-gruppen, med en årlig omsetning på 7 milliarder USD, kontorer og anlegg i over 20 land over hele verden, og mer enn 50 000 ansatte. Selskapet ble dannet i 1984 etter Alcoa Securities Corporation (ASC) – et heleid datterselskap av Aluminum Company of America (ALCOA). I 2005 overtok Fujikura 100 % av AFL. Som datterselskap av Fujikura, er AFL et selskap med lang historie i kommunikasjonsindustrien. Fujikura har vært over 120 år i bransjen, og er en av de eldste produsentene av kabler og ledninger i Japan. I Fujikura har telekommunikasjon vært en kjernevirksomhet med betydelige bidrag til deres vekst.   Necks Electric AS er leverandør av komplette systemer for bygging av kraftlinjer i spenningsområdet 45 –400 kV, og komponentleverandør fra 11–22 kV. Necks Electric AS inngår som en del av Addtech konsernet, et konsern med mer enn 2000 ansatte og > 6 Mrd SEK i omsetning. Necks Electric AS tilbyr el-distribusjonsmarkedet både egne produkter og produkter fra en gruppe samarbeidspartnere. 27


Arbeidstøy og verneutstyr Avtalen Kwintet Norge AS nå inngår med Statoil er en av Nord- Europas største kontrakter innen dette området. Kwintet har hatt Statoil som kunde i flere år, og de er en strategisk viktig kunde for Kwintet mht videreutvikling av Wenaas arbeidstøy og Wenaas vernesko. I den nye avtalen har Kwintet også fått tilliten til å levere alt av verneutstyr. Denne kontrakten er en av de største kontraktene på dette området i Nord-Europa, forteller administrerende direktør Lars Tendal i Kwintet. - I tildelingen har pris selvfølgelig vært en viktig faktor, men faktorer som kompetanse, kvalitet, leveringssikkerhet og logistikkløsninger har vært helt sentrale faktorer for å få tilliten til å bli en så sentral leverandør til Statoil. Kwintet har dedikerte produktsjefer og nøkkelpersoner med høy kompetanse innen alle Statoils satsingsområder. Derfor har vi den kompetansen som kreves for å drifte så store og driftsmessige komplekse avtaler som denne, sier Tendal.

Statoil og forskningsmiljøet hos SINTEF har sammen med produktekspertisen i Wenaas utviklet fremtidens vernebekledning i arktiske strøk.

Beskytte arbeiderne er aller viktigst Wenaas er en pioner innenfor flammehemmende bekledning, og har bidratt til å beskytte arbeidere på norsk sokkel helt fra starten av det norske olje-og gasseventyret. Kwintet Norge er et norsketablert selskap, som også satser internasjonalt med bl.a. kontorer i Houston og Baku. - Vår misjon er å beskytte folk i arbeid med all vår kompetanse, forteller Tendal. - Fordi vi vet at produkter og løsninger kan bety forskjellen på liv og død, gjør vi ingen kompromisser i vår produktutvikling. Brukerens sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet. Våre brukere skal derfor konsentrere seg om å utføre arbeidet sitt – trygt og komfortabelt, fastslår Tendal. Ekstrem utfordring i arktiske strøk Statoil og forskningsmiljøet hos SINTEF har sammen med produktekspertisen i Wenaas utviklet fremtidens vernebekledning i arktiske strøk. Her hersker utfordrende farer i arbeidssituasjonen med svært skiftende klimatiske forhold og 28 • Volt 5-2014

lave temperaturer kombinert med sterk vind. Det gir helt nye utfordringer både for mannskap og bekledning.

- Første generasjon av arbeidstøy til disse miljøene er allerede på plass, mens utviklingen av nye innovative

løsninger fortsetter, avslutter administrerende direktør Lars Tendal i Kwintet. ■


spartner

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Din samarbeidsp

Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, Komplette driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, fjernvarme og energikrevende industri. er tilKomplette energiforsyningen, driftsovervåkingssystemer driftsovervåkingssystemer til energiforsyningen, t fjernvarme og Komplette energikrevende industri.

ende industri. fjernvarme og energikrevende fjernvarme industri. og energikrevend

ViVileverer: leverer:

Vi leverer: Vi leverer: 3000 SCADA-systemer, Netcon®®3000 SCADA-systemer, Netcon ®3000 ® ® con®3000 SCADA-systemer, NetconSCADA-systemer, Kommunikasjonsløsninger, Netcon Kommunikasjonsløsninger, NetconAll-IP All-IP Netcon ®All-IP ®Outstations nger, Netcon®All-IP Kommunikasjonsløsninger, Netcon ®Outstations Understasjonsterminaler,Kommunikasjonsløsninge Netcon Understasjonsterminaler, Netcon er, Netcon®Outstations Understasjonsterminaler, Understasjonsterminaler, Netcon®®Outstations Nettstasjonsautomasjon, Netcon 100 ®100 Nettstasjonsautomasjon, Netcon on, Netcon®100 Nettstasjonsautomasjon, Nettstasjonsautomasjon, Netcon®100

S

.com

Våre tjenester: Våre Våretjenester: tjenester: Våre tjenester: Engineering Engineering Engineering Kurs: Netcon®CAMPUS Engineering Netcon®®CAMPUS CAMPUS Kurs: Netcon®CAMPUS Kurs:Netcon Kurs: HelpDesk HelpDesk HelpDesk HelpDesk Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand www.netcontrol.com www.netcontrol.com

www.netcontrol.com

www.netcontrol.com


Verdens kraftigste overføringssystem for høyspent likestrøm Spenningsnivået på 525 kilovolt er ny verdensrekord for ekstrudert, likestrøms kabelteknologi og gjør det mulig å integrere fjerntliggende, fornybare energikilder i strømnettet. ABBs gjennombrudd i kabelteknologi vil mer enn fordoble effekten til rundt 2600 megawatt (MW) fra 1000 MW. Den vil også forlenge kabelens lengde fra under 1000 km til 1500 km, samtidig som tapene i kraftoverføringen holdes på under fem prosent. Den nye kabelen har en økning på 64 prosent over 320 kilovolt (kV), som frem til nå har vært det høyeste spenningsnivået for slik teknologi. Redusert tap Den økte effekten i 525 kV-kabelen som gjør at man kan transportere kraft over større avstander med reduserte tap, fører til at nettselskaper kan integrere mer fornybar energi fra vindkraft og solenergi som ligger langt borte. Et enkelt par, med ekstruderte 525 kV likestrømskabler, kan for eksempel overføre nok energi fra et stort offshore vindkraftverk til inntil to millioner boliger. - Dette gjennombruddet vil forandre mulighetene for prosjekter innen fornybar energi, og redefinere bruken av jord- eller sjøkabler for HVDC (High Voltage Direct Current) for å integrere fornybare energikilder over lange avstander, sier ABBs toppsjef Ulrich Spiesshofer.

Fjernet teknisk barriere Den nye kabelteknologien reduserer både investerings- og driftskostnader. Teknologien støtter også utvikling av likestrømsnett, hvor ABB nylig fjernet en teknisk barriere med utviklingen av en hybrid HVDC-bryter. Det innovative kabelsystemet består av kabler, som benytter et nytt likestrøms, krysslenket polyethylene (XLPE) isolasjonsmateriale, utviklet i samarbeid med selskapet Borealis, og termineringsutstyr som blir produsert av ABB. ■

Behov for test- og måleinstrumenter? Ta kontakt med Bjorn-Erling.Elgesem@IKM.no Elveveien 28, 3262 Larvik l Tlf. 33 16 57 00 l IKMinstrutek@IKM.no

1 30 •Volt.indd Volt 5-2014

l

www.IKM.no l Nettbutikk: www.ikmwebshop.no

19.11.2013 12:14:30


Nye konsesjoner: Løyve til Brekkefossen kraftverk NVE gjev Brekkefossen kraftverk AS løyve til å byggje Brekkefossen kraftverk i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på om lag 9 GWh. I vedtaket har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Brekkefossen kraftverk vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon med avgrensa miljøeffektar. Brekkefossen kraftverk vil etter dei framlagte planane nytte ei fallhøgd på 89 meter i Storelva, med inntak på kote 333 og kraftstasjon på kote 244. Vatnet skal førast i røyr frå inntaket til kraftstasjonen, og vassrøyret skal ligge nedgrave på heile strekninga. Brekkefossen Kraftverk AS har også tidlegare søkt om løyve til bygging av Brekkefossen kraftverk. NVE avslo då søknaden med den grunngjevinga at tiltaket ville vere i konflikt med vassdraget si verd som eit markert landskapselement i Vassdalen. I etterkant av vedtaket har Brekkefossen kraftverk AS sendt ein endra søknad der inntaket er flytt til kote 333, som er nedanfor dei mest konfliktfylte områda. Etter NVE si vurdering vil ikkje ei utbygging der inntaket plasserast som det no er søkt om, føre til vesentlege ulemper for ålmenta. Samstundes vil tiltaket gje omlag 9 GWh/år i fornybar energiproduksjon. NVE har på bakgrunn av dette gjeve Brekkefossen kraftverk AS løyve til å byggje av Brekkefossen kraftverk på nærare fastsette vilkår. Løyve til Lauvåsåna kraftverk NVE gjev Småkraft AS løyve til å bygge Lauvåsåna kraftverk i Strand kommune i Rogaland. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på om lag 3,4 GWh. I vedtaket har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Lauvåsåna kraftverk vil vere eit bidrag til ein fornybar energiproduksjon med avgrensa miljøeffektar. Lauvåsåna kraftverk vil etter dei framlagte planane nytte ei fallhøgd på 265 m i Døvikåna, med inntak på kote 295 og kraftstasjon på kote 30. Vatnet skal førast i røyr frå inntaket til kraftstasjonen og vassrøyret skal ligge nedgrave i grøft heile strekninga. Konsekvensane for allmenne interesser er primært knytt til kystmyrlokaliteten «Jarven» som har verdi A, og naturmangfaldet knytt til denne. NVE meiner at den planlagde plasseringa av inntaket ikkje vil røre ved kystmyra nemneverdig. Andre ulemper er etter vårt syn avgrensa og kan bøtast på ved fastsetting av vilkår og oppfølging i anleggsperioden. Rogaland fylkeskommune har fremja motsegn mot søknaden, dei vurderer potensialet for funn av automatisk freda kulturminner høgt og vil derfor gjennomføra ein synfaring. NVE vurderer det slik at med ei utbygging der inntaket plasserast som omtalt i søknaden, vil tiltaket ikkje føre til vesentlege ulemper for ålmenta. Samstundes vil tiltaket gje omlag 3,4 GWh/år i fornybar energiproduksjon. Vi har på bakgrunn av dette gjeve Småkraft AS løyve til bygging av Lauvåsåna kraftverk på nærare fastsette vilkår. Løyve til Skveneheii vindkraftverk NVE gjev Skveneheii Vindkraft AS løyve til å bygge Skveneheii vindkraftverk i Åseral kommune i Vest-Agder. Vindkraftverket kan bestå av inntil 39 turbinar og ei utbygging av vindkraftverka vil samla gje omlag 300 GWh ny kraftproduksjon per år. NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at Skveneheii vindkraftverk, med ein kraftproduksjon på omlag 300 GWh, vil vere eit viktig bidrag til å oppfylle politiske målsetjingar om auka satsing på fornybar kraftproduksjon i Noreg. Vindkraftverket består av to planområder som knytes saman med ein om lag fem km lang kraftleidning. Frå det sørlege planområdet vil vindkraftverket bli knytt til nettet over ein omlag fem km lang kraftleidning til Smeland kraftstasjon. Etter NVE si vurdering er dei samla fordelane ved etablering av Skveneheii vindkraftverk større enn ulempene tiltaket medfører. Etter NVE si vurdering er dei viktigaste negative verknadene for Skveneheii vindkraftverk knytt til landskap/visuelle verkander, kulturminner og verkander for friluftsliv knytt til rypejakt. NVE har sett ei rekkje vilkår til konsesjonen. NVE konstaterer at Åseral kommune er negativ til løyve til vindkraftverket, og at det har fremje motsegn i saken. Fylkesmannen i Vest-Agder

og Vest-Agder fylkeskommune har fremja motsegn mot det nordre planområdet blant anna på grunnlag av verknader for villrein og landskap. NVE vil sende motsegna og eventuelle klager til Olje- og energidepartementet for endeleg handsaming. Ny sjøkabel som erstatning for fjordspenn over Vefsnfjorden NVE gjev Helgelandskraft løyve til å bygge ein omlag 2,5 km lang luftleidning og ein omlag 4 km lang sjøkabel over Vefsnfjorden i Nordland. Tiltaket vil betre forsyningstryggleiken i området. Leidningen er ein del av 132 kV-leidningen frå Grytåga til Alsten i kommunane Alstahaug og Vefsn. Det nye strekket på om lag 6,5 km vil gå frå Kjerringlifjellet og Geitvika. NVE har óg gjeve oreigningsløyve til å byte ut dagens fjordspenn. Tilrår konsesjon til Nedre Otta kraftverk NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje A/S Eidefoss og Opplandskraft DA løyve til å bygge Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommune i Oppland. Kraftverket vil gje ein årlig produksjon på omlag 297 GWh. Nedre Otta kraftverk skal nytte fallet i Ottaelva frå eksisterande dam i Eidefossen og vil ha konsekvensar for ei strekke på omlag 10 km. Kraftverket skal knytast til nettet med ein 12 km lang 132 kV kraftleidning til den konsesjonsgjeve kraftleidningen Rosten-Vågåmo. Dei negative verknadane er i hovudsak knyta til det samanhengande vassdragsmiljøet i Otta-/Lågensystemet, langtvandrande bestandar av harr og aure, og elvesportaktivitetar som rafting og padling. NVE har gjort ei heilskapleg vurdering av planane, konsekvensutgreiingane og høyringsfråsegnene. NVE rår til eit minstevassføringsregime som skal sikre tilstrekkeleg vassføring sommar og vinter av omsyn til fisk og andre levande organismar i vatnet. Av omsyn til elvesportaktivitetar i Otta, tilrår NVE ekstra slepp av vatn to dagar i uka på sommaren. NVE rår vidare til at utløpet frå kraftverket vert flytta ovafor Grindhølen av omsyn til fisk og elvesportaktivitetar. NVE tilrår at det gis løyve til å rive den eksisterande 66 kV leidningen mellom Vågåmo og Tolstadåsen, slik at ny 132 kV leidning kan nytta eksisterande trasé. Det inneber at det må installerast ein 66/132 kV transformator i Nedre Otta kraftverk og bygging av omlag 3,5 km ny 66 kV leidning frå kraftverket til Tolstadåsen. NVE meiner riving av 66 kV leidningen er viktig for å minske verknadene for landskap og lokalmiljø. Etter ei samla vurdering meiner NVE at nytten av tiltaket er større enn ulempene. Det er lagt vekt på at Nedre Otta kraftverk med avbøtande tiltak som foreslått, vil gi ein årleg produksjon på omlag 297 GWh. NVE meiner at kraftproduksjonen veg opp dei negative konsekvensane tiltaket vil medføre. Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga. Løyve til Breivikelva kraftverk NVE gjev Nord-Norsk Småkraft AS løyve til å bygge Breivikelva kraftverk i Beiarn kommune i Nordland. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på i overkant av 27 GWh. NVE gjev løyve til bygging av Breivikelva kraftverk etter eit revidert søknadsalternativ. Utbygginga vil gjere nytte av fallet mellom kote 300 og kote 20 i Breivikelva. Vassvegen frå inntak til kraftstasjonen skal vere nedgraven heile vegen. NVE har lagt vekt på at ei utbygging av Breivikelva kraftverk vil vere eit bidrag til produksjon av meir fornybar energi. For å ta vare på naturverdiar og oppretthalde noko av den økologiske balansen knytt til elva, er det sett krav om å sleppe ei minstevassføring på 360 l/s i sommarsesongen og 50 l/s resten av året i Breivikelva. Dette er også eit viktig avbøtande tiltak for å ivareta Storforsen som landskapselement. Det skal leggast særleg vekt på omsynet til reindriften ved at skogsvegen langs rørtraseen skal haldast stengt med bom når rein beiter eller flyttast i området. NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser, og gjev difor løyve til bygging av Breivikelva kraftverk på fastsette vilkår.

31


32 • Volt 5-2014


Ny elektronikk i ærverdige kraftstasjoner Hydro Projects har sammen med Voith Hydros avdeling i Trondheim ansvaret for elektrobiten på den delen av prosjektet som skal fullføres i perioden 2014–2015. I år jobbes det med modifikasjon og utbytting av kontroll- og koblingsanlegg for de to kraftstasjonene på Såheim og Vemork. På Såheim byttes i år kontrollanlegg for fellesanlegg og magnetiseringsutrustning for aggregat 1 og 2, de to eldste. Dette er gamle relébaserte stasjoner som er utgått på levetid både når det gjelder reservedeler og teknologi. Nå står nye PLS-baserte kontrollanlegg for tur. På Vemork byttes det i år også kontrollanlegg og magnetiseringsutrustning for det ene aggregatet. I tillegg ruster de opp et utendørs 300 kV koblingsanlegg. Utskiftingen avsluttes i 2015. Kontrakten for disse to årene er på 60 – 70 millioner kroner, bare på elektrosiden. Det er gamle, ærverdige stasjoner dere jobber på? – Ja, dette er historisk grunn. Det ligger en utfordring i det også, at man skal bygge i et eksisterende anlegg, hvor det er mye som er installert fra lang tid tilbake. Men det finnes heldigvis veldig god dokumentasjon. Godt tegningsgrunnlag på begge stasjonene, sier Fredrik Skatvedt, som er ansvarlig for elektrodelen hos Hydro Project. En annen utfordring er at de i år skal gjøre oppgraderinger på to av tre aggregater på Såheim, og

ett av to på Vemork. De resterende skal moderniseres i 2015. Mens det byttes utstyr til de utvalgte aggregatene, skal de andre holdes i drift. De får en interimfase der de kjører gammelt og nytt anlegg parallelt. Hvorfor velger dere å gjøre det slik? – Det har med varigheten og utetiden å gjøre. Vi må unngå for lang nedetid. Vi har en periode fra begynnelsen av juni og til siste aggregatet skal startes i midten av september. Alt utstyret må være montert og testet ut så mye som mulig før det slippes på vann. Det er satt opp milepælsdatoer på hvert aggregat, som skal følges i en viss sekvens, avhengig av når vi starter vannfyllingen. Det fordrer jo at dammer og vannveier er klare, og også mekaniske installasjoner, sier Skatvedt. Og dere er i rute? – Ja, halve jobben har jo vært å planlegge. Vi har også hatt god kommunikasjon med de andre aktørene, så vi har koordinert planene slik at vi opererer med de samme datoene. Det er et tidsdrevet prosjekt, for det kommer jo ingen penger i kassa så lenge aggregatene står. I sommer har det vært ganske

tørt, og det ventes ingen flomtapping før i august, så da er vi ferdige med arbeidene. Vi har også lagt alternative planer for hva som må prioriteres hvis vannet kommer tidligere. – I motsetning til de som jobber med vannveier og det mekaniske, så har hatt anledning til å gjøre mye arbeid på forhånd. All mulig montering av nytt utstyr og kabling frem til områder som er spenningsatt har vært gjort fra januar og frem til utetiden. Vi har holdt på i et halvt år med forberedelser og installasjonsarbeid. Da vi begynte med utetiden, tok de spenningen, og da fikk vi lov til å gå inn i høyspentanlegg og jobbe. Vi har et begrenset antall uker til rådighet, spesielt på Vemork hvor det er mange aktører inne samtidig. Det er mye koordinering for å jobbe trygt og også for å bli ferdig til avtalt tid. Vi har klart å forsere den opprinnelige planen noe i forhold til tidsbruk, så dette er jo en klar fordel for Hydro, forteller han. Første aggregat ble satt i drift 22. august, og deretter går det slag i slag den påfølgende måneden. Såheim og Vemork er de to stasjonene som har de største aggregatene. Gir endringene bedre effekt? – Det blir i utgangspunktet ikke noe mer ytelse. Dette er et rent vedlikeholdsprosjekt. Men nye grindrenskere og nye løpehjul kan jo selvsagt gi bedre virkningsgrad. Men det var på tide å modernisere, og noen krav fra myndighetene er man også pålagt. Det er gjort en nøye vurdering på hva man skal prioritere, risiko tatt i betraktning, sier Fredrik Skatvedt.

Fredrik Skatvedt, er ansvarlig for elektrodelen hos Hydro Project her sammen med Per Hostvedt i Hydro Project, ansvarlig for mekaniske arbeider både i vannveier og kraftstasjoner.

Han forteller at prosjektet foregår på 22 lokasjoner, derav tre brakkerigger, og omfatter hele vannveien. Utstrekningen tilsvarer avstanden fra Oslo til Drammen. Det jobber rundt 20 – 25 personer med oppfølging, mens de utøvende leverandører varierer gjennom utetiden. Med hoved- og underleverandører blir det en god del mennesker, med en toppbemanning på rundt hundre og femti personer. – Det er et stort område, der mennesker jobber på ulike områder og til ulike tider, så HMS har høyeste prioritet. Ivareta sikkerheten for hver enkelt. Det er egne sikkerhetsinspektører som følger opp dette, og alle nye får introduksjonskurs på forskjellige språk. Fremdriften går aldri på bekostning av sikkerhet, og vi har heller ikke hatt noen alvorlige hendelser. Hva har vært viktig for at prosjektet har gått etter planen så langt? – Jeg vil fremheve det gode samarbeidet med Hydro Energi. Vi i Hydro Projects er gode på prosjektplanlegging- og gjennomføring. Vi har egne prosesser på anskaffelser, prosjektstyring, HMS, risiko- og kvalitetsoppfølging, uttesting/ ferdigstilling, og dokumentasjon. Når det gjelder prosjekter i eksisterende anlegg, så er det viktig å ha en god kommunikasjon og integrasjon med de som kjenner forholdene godt. Her på Rjukan har Hydro Energi eget personell som er med i prosjektet, spesielt fra vedlikeholdsavdelingen. De har bidratt hele veien fra prosjektering til idriftsettelse. Det er jo de som skal leve med anlegget videre, så dette er et suksesskriterium for et vellykket prosjekt av denne typen. Skape en felles forståelse og bruke summen av kompetanse, sier Fredrik Skatvedt. ■ 33


34 • Volt 5-2014


Nye grindrenskere i Rjukan-strengen Hos Hydro Energi AS har det vært en utfordring å rydde inntaksristene for rusk og rask som kommer flytende vannveien. Med de nye grindrenskerne blir det en enklere og mer effektiv arbeidshverdag. – Det er mye bevermat og annet rusk som kommer ned på inntaksgrindene. Dette demmer opp og skaper et falltap gjennom ristene, forklarer Roar Jakobsen, som har mye erfaring fra dette arbeidet. Hvordan gjorde dere dette ryddearbeidet tidligere? – Vi kjørte ned disse gamle grindrenskerne som var festet med vinsj og som bare rullet ned på ristene. Og når vi heiste dem opp igjen, hadde de en tendens til å bare ta med seg litt hver gang. En tidkrevende oppgave, altså? – Ja, det er helt sikkert! Vi måtte ofte stå med manuelle greiper,

lene oss ned iført fallsikring, prøve å løsne på det som hadde pakket seg, og dra det opp manuelt. Deretter prøve litt med den gamle grindrenskeren igjen, og holde på slik til vi fikk fjernet mesteparten. En ganske krevende jobb. Om natten og i flomsituasjoner kunne vi stå i timevis, forteller Jakobsen. Og hvis det kom større og tyngre saker, som trær og tømmerstokker? – Det hendte vi måtte bruke en forlenget motorsag for å prøve å kappe dem nede i vannet. Det var en voldsom jobb, og det ble mest kvisting. Men vi måtte prøve mens vi ventet på en kranbil eller andre metoder. Og så brukte vi noen ankerlignende saker som vi dro

opp med traktor og håpte at det festet seg noen tømmerstokker. Han sier at sikkerheten var ivaretatt og at det ikke var fare for liv og helse, men at arbeidet opplevdes både tungvint og omfattende. På grunn av sikkerheten og omfanget måtte man også alltid være to personer til stede. Alle de gamle grindrenskerne på Rjukan-strengen var etter det samme prinisippet, og de samme finner man hos veldig mange andre kraftverk. – Det er ikke bare vi som har slitt med dette. Det har vært en generell utfordring for alle kraftverk som ligger i terreng med skog og vekst i vannveien, sier Roar Jakobsen.

Det har jo vært mange aktører med grindrenskere som ikke har fungert helt etter forventningene. Men den vi har kjøpt ser jo ut til å være veldig bra, sier Roar Jakobsen.

Men nå er forventningene store til de nye grindrenskerne? – Ja, absolutt. Det har jo vært mange aktører med grindrenskere som ikke har fungert helt etter forventningene. Men den vi har kjøpt ser jo ut til å være veldig bra. Og nå kan én mann alene gjøre arbeidet, avslutter han. ■

Totalleverandøren i det norske vannkraftmarkedet Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, både for nyanlegg og moderniseringer, herunder også service. Voith Hydro AS har ansvaret for å betjene det norske vannkraftmarkedet innenfor disse områdene. Vi leverer komplett elektro-mekanisk stasjonsutrustning inkl.: • • • • • • •

Alle typer turbiner Alle typer generatorer Kontroll- og apparatanlegg Turbinregulatorer Magnetiseringssystemer Elektriske- og mekaniske hjelpesystemer Service på alle typer elektro-mekanisk utrustning

Voith Hydro AS Østre Aker vei 90 Postboks 1, Alnabru, 0613 Oslo Tlf 920 76 000 firmapost.vho@voith.com www.voith.com

35


Oppgradering av vannveier og mekanikk Hydro Energi AS gjennomfører en større oppgradering av vannkraftsystemet på Rjukan, som består av fem kraftverk: øverst Frøystul, så Vemork, Såheim, Moflåt og nederst Mæl. Både vannveien og kraftstasjonene oppgraderes i prosjektet som har pågått siden 2011 og er planlagt fullført neste år. Per Hostvedt er Hydro Projects ansvarlige for det som gjelder mekaniske arbeider både i vannveier og kraftstasjoner: – Vi rehabiliterer de fleste inntakene og får noen nye luker. Vi har en stor og komplisert jobb på Såheim, der vi oppgraderer avløpet og får nye sugerørssluker. I tillegg har vi to store flomluker på dam Dale ved siden av inntaket til Mæl kraftstasjon. – På Frøystul og Mæl har vi hatt rehabilitering av generator og turbin, og fått nytt løpehjul for få å bedre virkningsgrad. På Vemork rehabiliterer vi nå et aggregat og en av de to hovedventilene, som vi også har skiftet to av på Såheim. På Moflåt rehabiliteres turbinen, og løpehjul skal skiftes, forteller han. Løpehjulene er vurdert på lønnsomhet, men skiftes også fordi at de gamle har en begrenset levetid. – Når vi først var i gang, så fant vi ut at det var lønnsomt å ta de med det samme. Da de skiftet løpehjul på Såheim, var det veldig lønnsomt. Det så vi på virkningsgraden med en gang.

Dessverre er det vanskeligere å måle dette på Frøystul, Moflåt og Mæl, for det er lavtrykksstasjoner. Så du får ikke virkningsgradsmålingen helt nøyaktig, sier Per Hostvedt. ■

– Vi rehabiliterer de fleste inntakene og får noen nye luker, sier Per Hostvedt i Hydro Projects, ansvarlig for mekaniske arbeider både i vannveier og kraftstasjoner.

Per Hostvedt fra Hydro Projects her sammen med Tor Vegar Gysland fra Enerquip AS som har levert grindrenskere til oppgraderingen på Rjukan.

Metering AS inngår samarbeid med Injab Kraft Teknik AB Metering AS er stolte av å kunngjøre at vi har inngått et samarbeid med Injab Kraft Teknik AB om distribusjon av ELEQ/KWK-produkter som måleromkoblere, strøm- og spenningstransformatorer. Injab har Europas største lager av målertransformatorer, klasse 0,2s fra 0,1VA. Ved å inngå dette samarbeidet vil Metering kunne tilby våre kunder i Norge et langt større utvalg av produkter enn tidligere. Vi vil også bygge opp og utvide vårt eget lager i Norge for å sikre hurtige leveranser.

Injab Kraft Teknik AB er spesialist på måler- og vernetransformatorer. Blant Injabs kunder er ABB, Vattenfall, Infratek og de fleste energiverk i Sverige og Norge. Metering AS er offisiell leverandør av elektrisitetsmålere for Elster i Norge. Med 40 års fartstid i bransjen har vi bred kompetanse innen faget og en velrenommert kundestøtte. ■ Mer informasjon på vår hjemmeside: http://metering.as

Metering og Injab er også tilgjengelige for kurs og teknisk rådgivning, samt tilpasninger til kundens behov.

36 • Volt 5-2014


Nye EU-regler for transparens i kraftmarkedet Europakommisjonen vedtok i juni 2013 nye regler for transparens i kraftmarkedet. Fra 5. januar 2015 skal en rekke data være tilgjengelige på en europeisk transparensplattform. Det er den europeiske samarbeidsorganisasjonen for systemoperatører (ENTSO-E) som skal utarbeide og drifte denne plattformen. De nye reglene forplikter markedsaktører, nettselskaper, systemoperatører og kraftbørser til å levere data som omfatter fundamentale størrelser i produksjon, forbruk, overføring, samt balansering av kraftsystemet. Statnetts implementering følger ENTSO-Es tidsplan uten å vente på regelverkets vei gjennom EØS. Statnett ønsker med dette å fremme transparens i kraftmarkedet, og å samarbeid med nordiske nettselskaper og med Nord Pool Spot for en effektiv implementering. Implementeringen av de nye reglene i Norge skjer på flere nivåer: - Statnett leverer egne data for utvikling, vedlikehold og drift av sentralnettet, inkludert balansering og flaskehalshåndtering, samt data som forordningen pålegger aktørene men av praktiske årsaker best leveres av Statnett. Dette gjelder målte og prognoserte verdier for forbruk og produksjon. - De nordiske systemoperatørene samarbeider om levering av data fra felles system for driftsinformasjon, hvilket omfatter regulerkraftmarkedet. - Nord Pool Spot leverer egne handelsdata, samt - for de nordiske systemoperatørenes regning - data som Nord Pool Spot besitter men ikke har ansvar for under forordningen. Dette gjelder handelskapasiteter og data for planlagt og virkelig endring i kapasitet for produksjon, overføring og forbruk, data som aktørene sender til Nord Pool Spots UMM-system. Europakommisjonens regelverk for transparens består av de nye kravene til publisering av data (Reg 543/2013) og REMITforordningen (Reg 1227/2011). REMIT inneholder forbud mot markedsmanipulering og krav til rapportering av detaljerte handelsdata til ACER for markedsovervåkning. Videre utvikling av transparensreglene er å vente når nettverkskodene er klare og trer i kraft. ■

ALFA GORE-TEX® sikkERhETs FOTTøy Like tøff som det norske kLimaet!

kraftig vernestøvel med komforten fra Alfa’s velrennomerte jaktstøvler. myk spikertramp u fullnarvet lær u Gore-tex Cambrelle u multifunksjonssåle Ce klasse: s3 WR. u

Kilde: Statnett

sikkerhetsstøvel 755 937 101

37


–Selskapet arbeider på en løsningsorientert måte, og viste stor fleksibilitet under anbudsprosessen. I kombinasjon med en konkurransedyktig pris avgjorde det saken, sier Trond Mellingsæter, administrativ direktør ved Sarepta Energi, her sammen med Viktor Forss administrerende direktør i VEO Norge.

Elektrifiserer Norges ­største vindpark VEO har fått i oppdrag å elektrifisere den norske vindparken Ytre Vikna, som ligger i nærheten av Trondheim. Ordren kommer fra Sarepta Energi AS. Parken omfatter i dag 17 vindkraftverk, og ifølge planene skal den bygges ut med ytterligere 40 vindkraftverk frem til sommeren 2016. Etter utbyggingen kommer Ytre Vikna til å være Norges største vindpark med en årlig produksjon på 580 GWh, noe som tilsvarer strømbehovet for halvparten av Trondheims 170 000 innbyggere. Endelig investeringsbeslutningen vil bli tatt til høsten. VEO har tidligere elektrifisert en vindpark i Norge, men selskapet har for det meste arbeidet med vannkraft og transformatorstasjoner i Norge. I hjemlandet Finland hører VEO til markedslederne, både når det gjelder elektrifisering av 38 • Volt 5-2014

vindparker og modernisering av vannkraftverk. –Jeg er veldig fornøyd med at vi får vise frem VEOs kunnskaper innen vindkraft på det norske markedet, spesielt når det gjelder et så stort prosjekt, sier Viktor Forss, administrerende direktør i VEO Norge. Forss ser med sikkerhet på fremtiden, ettersom det for tiden planlegges mange vindparker i Norge. Ordren kommer fra Sarepta Energi som bygger Ytre Vikna vindpark, og de har dette å si om hvorfor de valgte VEO: –Selskapet arbeider på en løsningsorientert måte, og viste stor fleksibilitet under anbudsprosessen. I kombinasjon med en konkurransedyktig pris

avgjorde det saken, sier Trond Mellingsæter, administrativ direktør ved Sarepta Energi. VEO kommer til å stå for den fullstendige elektrifiseringen av Ytre Vikna vindpark, noe som betyr at leveringen gjøres ”nøkkelferdig”. Selskapet bygger en ny transformatorstasjon på området og utvider en eldre. Stasjonene inkluderer tre 70

MVA- transformatorer og et gassisolert anlegg på 132 kV. Det er også inkludert et komplett kontrollanlegg og 22 kV anlegg som produseres i VEOs fabrikk i Vasa, Finland. Montering og igangkjøring er også inkludert i leveransen. Den totale verdien utgjør mer enn fire millioner euro. ■

VEO er en energiekspert som tilbyr løsninger for automatisering og elektrifisering av elektroproduksjon, -overføring, -distribusjon og for bruk. Løsninger for fornybar energi står for over halvparten av selskapets omsetning, som i 2013 var 64 millioner Euro. VEOs hovedkontor ligger i Vasa, Finland. I Norge har VEO kontor på Lysaker i Oslo. Det norske teamet håndterer salg, prosjektstyring og vedlikehold i Norge.


FASTLANE®

- raskere montasje av veilys får du ikke Sma kabell rte øsn fra Ne inger xans

Fordeler: • effektiv installasjon • redusert behov for kabel • sikrere anlegg

TXXP-RL

• redusert fare for skade på person og utstyr • enkelt vedlikehold

www.nexans.no

Varig merking – produsert og sendt i dag!

Vi leverer graverte merkeskilt i plast eller rustfritt stål. Besøk SkiltDirect.no. Vi garanterer at du blir fornøyd.

www.skiltdirect.no

21 07 55 07

post@skiltdirect.no 39


Nytt selskap med økt kapasitet Nettpartner Prosjekt AS er navnet, etter at Istad Energimontasje AS ble oppkjøpt og fusjonert med prosjektdivisjonen til Nettpartner. Resultatet er et nytt selskap som har blitt en mer komplett leverandør innen både kraftlinjer og –stasjoner. Administrerende direktør Einar B. Hjetland ser et lovende marked i en bransje som også har sine utfordringer. – Vi er veldig godt fornøyd med det som har skjedd, for vi utfyller hverandre veldig bra. Mens Istad Energimontasje har hatt sin styrke på kraftlinjer, og kanskje mest regionale nett, har Nettpartners prosjektdivisjon vært gode på stasjoner, sier Hjetland. Selskapet har fått flere store prosjekter etter sammenslåingen. Blant annet skal de lage fundamenter for 420 kV-linjen mellom Ofoten og Balsfjord. De har også inngått en rammeavtale på stasjonstjenester for Agder Energi, og har fått oppdraget 40 • Volt 5-2014

med å oppgradere kraftlinjen Solhom–Arendal fra 300 kV til 420 kV. Både omsetningen for 2014 og ordrereserven ligger på rundt 400 millioner. Lovende marked Det skrives mye om mange nye prosjekter og store investeringer på kraftnettsiden. Hvordan ser dere markedet? – Det er et veldig interessant marked. Ikke bare på de store overføringslinjene, men også på distribusjon og regionale nett er det jo mye som skal skje. Her er

det store muligheter, men det er jo også ganske tøff konkurranse innenfor flere av segmentene vi snakker om. Så vi må være på hugget! – Vi ser at en del oppgraderingsjobber og andre relativt store prosjekter for Statnett vil være midt i blinken for oss. Det passer oss enda bedre nå, med større kapasitet og flere folk, sier direktøren. Og dette dreier seg om pris? – Ja, stort sett går det på pris, men også på kvalitet og HMS.

Det er et sterkt fokus på HMS både hos oss og blant kundene. Det er mye tungt, manuelt arbeid, og store krefter er i sving. Gode rutiner og prosedyrer på sikkerhet og HMS er nødvendig, forteller Hjetland. Behov for fagfolk I dag har Nettpartner Prosjekt 170 ansatte, inklusive datterselskapet Powerline i Kroatia som teller 20 personer. Powerline har personell som er godt vant til å jobbe på sentralnettet, og som i hovedsak arbeider med


fundament og mastemontering her i Norge. – Vi sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft i det norske markedet. Vi har mange dyktige folk, men vi trenger flere. Litt av bakgrunnen for at vi etablerte Powerline, er at vi må sikre oss mer kapasitet, sier han. Forvitring av kompetanse Hjetland mener kapasiteten i det norske markedet har blitt svekket når det kommer til de store overføringslinjene. Han er ikke i tvil om hvorfor: – Det er fordi det har vært hentet inn utenlandske aktører i mange år som har utført nesten alt av den typen prosjekter. Mannskap som kan håndtere fra 20–132 kV finnes mange steder, men på større linjer er det straks verre. Der har både

entreprenørene og byggherren Statnett en utfordring. Hvordan slår dette ut når det gjelder beredskap? – Det er jo uheldig om kompetansen på de større overføringslinjene forsvinner fra det norske markedet, og vi skal gjøre oss avhengige av utenlandsk kapasitet og utstyr for å opprettholde en tilfredsstillende beredskap. Det er et tankekors som bransjen bør være bevisst på, spesielt når det gjelder sikkerhet i vanskelige situasjoner, mener Einar B. Hjetland.

Mens Istad Energimontasje har hatt sin styrke på kraftlinjer, og kanskje mest regionale nett, har Nettpartners prosjektdivisjon vært gode på stasjoner, sier adm direktør Einar B. Hjetland.

Er det noe dere kan gjøre med dette? –Vi ser på Statnett som vår viktigste kunde og er beredt på å gjøre en helhjertet innsats for

å bygge opp vår kapasitet innenfor sentralnett. I en situasjon der den norske kompetansen holder på å

forvitre haster det med å finne gode og langsiktige løsninger. Den prosessen ønsker vi å være en del av, avslutter han. ■

Avtale om målerbytte Lyse har signert en avtale med industrikonsernet OneCo om installasjon av minst 140.000 automatiske strømmålere. Når den store utrullingen starter hos Lyse Elnett i 2015, vil over 40 montører være i sving hver dag. Kontrakten har vært ute på offentlig anbud og flere installatører har levert inn tilbud. Tilbudene er gått nøye gjennom før OneCo ble valgt. - Dette er en viktig kontrakt, og den siste store kontrakten vi inngår i prosjektet utrulling av nye strømmålere. Det er godt å ha kommet så langt. Valg av riktig installatør er avgjørende for å få til en god utrulling, sier administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett. - Kompetanse og leveringsevne over mange år mens prosjektet pågår har vært

særlig viktig i tillegg til pris ved valg av leverandør. I tillegg er OneCo et solid selskap med lokal forankring i vår region, sier Johnsen. Booking, bytte og oppfølging Avtalen innebærer at OneCo skal ha ansvaret for både booking, bytte av måler, oppfølging av sluttkunde, rapportering, registrering, drift og vedlikehold. Leveransen inkluderer også opsjoner på kjøp av installasjonstjenester av infrastruktur, andre kompo­nenter samt ressurssty-

Lyse har valgt en prosjektmodell som setter store krav til oss som leverandør, men samtidig lagt opp til utstrakt involvering og samarbeid underveis i prosjektet. Dette tror vi kommer til å bli en viktig suksessfaktor for å lykkes i prosjektet, sier (fra venstre) Arne Riise, administrerende i OneCo Solution, her sammen med administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett.

ring for utrulling av nye målere. - Vi har etter hvert tilegnet oss god erfaring i slike prosjekter og ser frem til å starte opp pilot-prosjektet i løpet av høsten. Lyse har valgt en prosjektmodell som setter store krav til oss som leverandør, men samtidig lagt opp til utstrakt involvering og samarbeid underveis i prosjektet. Dette tror vi kommer til å bli en viktig suksessfaktor for å lykkes i prosjektet, sier Arne Riise,

administrerende i OneCo Solution. Test i høst I høst vil 300 nettkunder få ny strømmåler i en pilot for å teste ut hele verdikjeden fra første kontakt med kunde til måler har vært i drift en måneds tid. De første kundene vil bo spredt i alle kommunene i nettselskapet sitt nedslagsfelt. Kundene blir plukket ut tilfeldig for å få piloten så reell som mulig. Kontrakten er verdt rundt 140 millioner kroner. ■

Lyse er et industrikonsern innen energi og telekommunikasjon basert på fiber. Konsernet har røtter mer enn 100 år tilbake i tid, da vannkraft for første gang ble brukt til å produsere elektrisk energi og overført over større avstander. Nettselskapet Lyse Elnett er blant landets største med over 140.000 nettkunder. Lyse har som mål å opprettholde høy forsyningssikkerhet i strømnettet gjennom blant annet å utnytte nye teknologiske muligheter. OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter inne olje & gass, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. Selskapet er en landsdekkende totalleverandør av AMS (avanserte målersystemer)løsninger, og har i tillegg spesialisert seg på å bytte målere i store antall. OneCo har i dag rundt 1.100 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 2 milliarder kroner og har lokasjoner i Kristiansand, Grimstad, Sandnes, Bergen, Trondheim, Oslo og Drammen. 41


Åpen AMS-teknologi Markedet uttrykker et behov for å vite hva AMS-leverandørene egentlig mener når de snakker om åpen teknologi. For leverandøren Aidons del henger åpenheten i løsningene sammen med hvordan de skaper produktene sine: i tett samarbeid med kunden. - Nettselskapenes forretningsprosesser og utfordringene som preger driften deres er det som legger føringer for forsknings- og utviklingsarbeidet vårt, sier Marko Penttinen, direktør for forretningsutvikling i Aidon. For at løsningene skal holde en hel livssyklus uten å utdateres teknologisk, er det samtidig helt nødvendig å bruke tilgjengelig kunnskap som kan si noe om fremtidige behov. - I tillegg til å levere løsninger til kundenes daglige operasjoner, ser vi utover morgendagen og prøver å identifisere faktorer som vil påvirke driften i et lengre perspektiv – 10 til 15 år fram i tid. Fordi vi riktignok aldri vil kunne forutse akkurat hvilke funksjoner nettselskapene vil trenge 10 til 15 år fram i tid, er vi avhengige av å utvikle løsninger som kan suppleres med ny funksjonalitet over tid etter hvert som behovene kommer, altså såkalte åpne løsninger, fortsetter Penttinen. Rammeverket I tillegg til kundenes tilbakemeldinger finnes det øvrige drivere som gir input til produksjonsprosessen. Det er både internasjonale standarder og reguleringer, i tillegg til lokale krav og spesifikasjoner, som setter rammeverket både for smart måling, utviklingen av smarte nett, og for nettselskapenes forretningsmodell. - I en større sammenheng definerer også de europeiske målene for energieffektivitet hvilken type funksjonalitet som kreves av smarte målere. Dette er viktige faktorer som må tas hensyn til i utviklingsarbeidet vårt, understreker Penttinen.

- Vi utnytter nye oppfinnelser når de er kommersielt tilgjengelige og skaper verdi for kundene våre, sier Marko Penttinen, direktør for forretningsutvikling i Aidon.

42 • Volt 5-2014

Nye innovasjoner gjennom partnerskap Aidon er aktivt involvert i teknologiutvikling og investerer i å utvikle egen kompetanse på de strategiske teknologiområdene som måling, kommunikasjon og sikkerhet. I tillegg jobbes det i partnerskap med ledende teknologileverandører, forskningsinstitutter og standardiseringsorganer. - Vi utnytter nye oppfinnelser når de er kommersielt tilgjengelige og skaper verdi for kundene våre, sier Penttinen, og konkluderer: - Ved å kombinere input fra overnevnte kilder – kundene våre, internasjonale krav og regelverk, partnere – med lang erfaring og kompetanse fra energisektoren kan vi komme fram til nye innovasjoner. De underliggende prinsippene om åpenhet, modularitet og oppgraderbarhet styrer Aidons produktstrategi, er det som gjør kundedrevet innovasjon mulig, og det som skiller tilbudet vårt fra andres. ■


Oppgraderer kontrollsystemene for HVDC-linken mellom Norge og Danmark ABB har levert nytt kontrollsystem for en av likestrømsforbindelsene mellom Norge og Danmark som gir mer pålitelig utveksling av kraft mellom landene. Installasjon og igangkjøring av styringsog beskyttelsessystemene til Statnett sin Skagerrak 3 HVDC-forbindelse. –Oppgraderingen er et godt eksempel på hvordan vi i ABB stiller vår kompetanse til rådighet for kundene gjennom hele livssyklusen til våre produkter og systemer, sier Jens Auset, kundeansvarlig for Statnett hos ABB i Norge. I tillegg til systemoppgraderingen, har ABB også levert styring for bipolar-konfigurasjon til både Skagerrak 3 og 4. Det innebærer samkjøring av anleggene med to helt forskjellige teknologier og funksjonsprinsipper. ABB

leverte Skagerrak 3 i 1993, og leverer nå Skagerrak 4 som skal i drift senere i 2014. Mange prosjekter ABB har siden 1990 levert 20 større oppgraderinger av styrings- og beskyttelsessystemer globalt. ABB var en pioner innenfor HVDC-teknologi for 60 år siden, og har hittil levert rundt 90 slike prosjekter med en total kapasitet på over 95 000 MW. Det utgjør om lag halvparten av den globale kapasiteten.

ABBs MACH kontrollsystem er verdens mest utbredte løsning for HVDC og FACTS (fleksibel vekselstrømtransmisjon), med over 1100 installasjoner i drift. Kristiansand og Tjele Skagerrak 3 eies av Statnett og Energinet.dk. Forbindelsen strekker seg 240 km over Skagerrak, mellom Kristiansand og Tjele på Jylland. Forbindelsen sørger for at vannkraft kan sendes til Danmark, mens Norge blant

annet kan importere vindkraft. Spenningen er på 350 kV, og kapasiteten er på 440 MW. Når Skagerrak 4 kommer i drift blir den totale overføringskapasiteten mellom Norge og Danmark 1700 MW (fra Skagerrak 1, 2, 3 og 4). Forsyningssikkerheten øker, og kan føre til mer fornybar kraftproduksjon i begge land. ■

amokabel er et skandinavisk kabelkonsern med tre selskaper : amo kraftkabel AB– amo spesialkabel AB – amo installsjonskabel AB som produserer ulike typer av liner, kabler og forbrukerrettet installasjonsmateriell. Konsernet er privateid og har ca. 115 medarbeidere i fem forskjellige land og hadde i 2012 en omsetning på ca. 650 millioner kroner. Konsernet har også salg og energiproduserende selskaper­både i Sverige og Norge.

Din spesialleverandør: • BLL / BLX liner • Al liner-FeAl liner • Farget/mattet liner • Fettet line og spesial line • Kopperline • EX-D

• Bardunwire • Stålstolper 1-420 kV • Spiralarmaturer • Flymarkører • Bardunmarkører • Trafoklemmer

amo kraftkabel AS hovedkontor: Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik +47 9483 0003 amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor: Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm +47 4507 1440 43


Nye produkter

10,8V- produkter

Kampanjemodeller

I september lanserer Panasonic et lite 10,8Vsortiment bestående av en drill (EY7430) og et kombisett som inneholder en slagtrekker (EY7530) og en LED-lykt (EY3732) i tillegg til drillen. Maskinene har kraft og kapasitet nok til å dekke en stor del av det daglige arbeidet for en profesjonell bruker. Både drill og kombisett leveres i nylonkoffert med to 1,5Ah batterier og lader.

I perioden september – desember vil fire 18V modeller leveres i et eget svart design med tre 4,2Ah batterier.

www.proxll.no

Alle modellene inngår i Panasonics Tough Tool IP- konsept og kan benyttes med 14,4V batterier i tillegg til 18V batterier. Modellene er en drill (EY74A1), en borhammer (EY78A1) og to kombisett med drill (EY74A1) og henholdsvis slagtrekker (EY75A1) og muttertrekker (EY75A2). www.proxll.no

Nye maskiner og nytt utstyr

Melbye har blitt komplett leverandør av verktøy og maskiner til bygging av infrastruktur i energisektoren. Vi fikk nylig det nordiske agenturet på kvalitetsprodukter fra Italienske Omac og kan derfor tilby våre kunder et stort utvalg av maskiner og utstyr i følgende segment:

www.melbye.no 44 • Volt 5-2014

Linje • Strekkemaskiner • Bremsemaskiner • Kombinert strekkeog bremsemaskiner • Utkjøringstrinser • Strekkeverktøy Kabel • Vinsjer • Trommelstativer • Kabelruller • Strekkestrømper

Faseidentifikasjon med GSM og GPS oppkobling

PVS 100 er et nytt Fase Verifisering System som identifisere faser på spenningssatte elektriske kraftsystemer (3-fase nett). Med PVS 100 kan man ved enhver posisjon i et 3-fase nett fastslå korrekt fase med referanse til en basestasjon. Presis kunnskap om fase tildeling i et elektrisk strømnettet er en viktig forutsetning for sikker og pålitelig operasjon. Dette gjelder for alle nivåer fra distribusjonsnettet til transportnettet for høyspent overførings linjer. Fase identifikasjon av spenningspåsatte systemer er nødvendig når en skal forberede og gjennomføre restrukturering av nettverket, for registrere/merking, oppdatere og revidere dokumentasjon samt for planlegging og etablering av nye nettverkssystemer. Systemet består av to identiske enheter, hvorav den ene brukes som en basestasjon, og er koblet til en kjent referanse fase. Den andre enhet (mobilenhet) kan kobles til hvor som helst i nettverket. Innfasingen kan bestemmes på tvers forskjellige spenningsnivåer ved å sammenligne vinkelen av fase under utprøving mot referansefasen. Automatisk

sammenligning med en direkte indikasjon på fase tildeling foregår ved å synkronisere de to enhetene via en GSM/GPS tilkobling. Problemet med umerkede systemer er utbrett i hele landet og med dette systemet kan disse sikkert merkes opp. PVS 100 kan gjøre følgende; bestemme korrekt fase i et umerket system, bestemme retningen til det roterende feltet, hindre innkobling av feil fase(r), sikre korrekt merking av faser under installasjon og redusere tid og mulige feil og dermed hindre ulykker. www.sebanor.no


Nye produkter

Kabelfritt inspeksjonskamera

Standard sortiment av pre-terminerte ODF’er

ODF’er med preterminert kabel i ulike lengder benyttes blant annet for å redusere installasjonstiden samtidig som man oppnår et nett med enhetlig kvalitet.

Revolusjonerende ”trådløst” inspeksjonskamera og lekkasjesøkingssystem for vann, avløp, fjernvarme, olje og gass rørsystemer. Pipe-Inspector muliggjør en kabelfri og komplett optisk og akustisk inspeksjon av transportledninger uten å avbryte drift. I motsetning til vanlige TV-inspeksjonssystemer som føres inn i rørledninger med stakekabel, gjøre Pipe-Inspector prosedyren trådløst, slik at kontinuerlig inspeksjon av ekstremt lange rørseksjoner og lengder opptil 50 km. Systemet kommer forbi 90° bend og brukes i rørledninger fra DN 100 til DN 3000 uavhengig av materialet. Pipe-Inspector er spesielt aktuelt i rørledninger der er vanskelig å få tilgang til som på flyplasser, motorveier, industrielle eller andre tilgangs sensitive områder. Takket være muligheten til å benyttes under stort trykk, opptil 100bar, kan systemet til og med benyttes på vannkraft rørgater f.eks til igangkjøringsinspeksjoner.

Hvordan fungerer PipeInspector

Pipe-Inspector flyter batteridrevet og kabelfritt i rørledningens væske og gir kontinuerlig data fra innsiden for å fastslå rørledningens tilstand uten graving eller pipe cutting. Enheten er innført i røret av en slags pig trap anordning ved eksisterende T-stykker, ved tanker eller ventiler og kan hentes for inspeksjonsdata analyse ved et definert endepunkt.

Alt monteres og konnekteres under kontrollerte former på fabrikk. Kontaktene termineres direkte på kabelen, noe som gir minimal dempning.

Produktet kontrollmåles etter produksjon og måleprotokoll medfølger leveransen. Melbye vil lagerføre et utvalg av modellene, og for å gjøre det enkelt for våre kunder vil disse være registrert med EL-nummer i EFO. www.melbye.no

Vinkelsliper

Pipe-Inspector finnes i flere forskjellige utgaver og størrelser avhengig av rørmateriale og type rør; for drikkevannsledninger, avløpsledninger, olje og gass, fjernvarme og kraftverks rørledninger. Optisk TV undersøkelse med HD videokvalitet. Lydopptak for påvisning av selv de minste lekkasjer med stor nøyaktighet ned til 10l/t ved 5 bar trykk. Trykk registrering langs hele rørlengden. Temperaturmåling for å avsløre innlekk. Lengdemåling inkludert med metervisning på skjermen. www.sebanor.no

Panasonics nye 18V vinkelsliper kan benyttes med Ø125mm kapp- og slipeskiver. Den nyutviklede motoren med turtall på 10.000 o/min gjør dette til en kraftig maskin som lett kan gjøre jobber der man tidligere var avhengig av en nettdrevet maskin. Den er sikret mot utilsiktet start ved bytte av batteri og veier kun 2,35kg. Vinkelsliperen inngår i Panasonics

Tough Tool IP- konsept som betyr at den har ekstra beskyttelse mot støv og vann. Den kan også benyttes med 14,4V batterier. Leveres standard i koffert med lader og to 18V 4,2Ah batterier, men kan også leveres som ren maskin uten koffert, batterier og lader. www.proxll.no 45


Messer/konferanser 10. – 11. september 2014 SMARTGRID konferansen Quality Hotel Expo, Fornebu, EnergiNorge Energiakademiet, www.energinorge.no/smartgrid2014 16. - 18. september 2014 Energetab 2014, 27th Bielsko-Biala International Power Industry Fair, Polen,www.ziad.bielsko.pl/energetab/english/ 23. – 26. september 2014 WindEnergy Hamburg Messe www.windenergyhamburg.com 25. – 28. september 2014 ELEX, Electricity materials & equipment, electricity transmission & distribution fair Istanbul Expo Center, www.elexfuari.com/?lang=1 7. – 9. oktober 2014 Scanautomatic, Process Teknikk Svenska Mässan Gøteborg, www.scanautomatic.se 16. – 17. oktober Norges energidager, NVE Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo, www.berg-hansen.no/eventportal/?A=46405 &Att=0&WebNo=1&Sec=UdkdakitciboikNd&preview=yes 21. – 23. oktober 2014 eCar Tec Messe München, Tyskland, www.messen.de/de/12353/in/München/eCarTec/info.html

RSB® stålmast for 22kV

- et solid alternativ til tre og kompositt

2. – 6. november 2014 interclima+elec Paris Nord Villepinte, www.interclimaelec.com/ 18. – 20. november 2014 Energetics 2014, Lublin, Polen, www.energetics.targi.lublin.pl/ 2. – 4. desember 2014 Nettkonferansen, Radisson Blue Royal Hotel, Bergen, www.energinorge.no/nett/nettkonferansen2014-article10251-244.html 2. – 4. mars 2015 PTK, Produksjonsteknisk konferanse Trondheim, www.energinorge.no/kalender/ 9. – 11. mars 2015 Energy Storage, Düsselddorf, Messe Düsseldorf, www. www.energy-storage-online.de/ 13. – 17. april 2015 Hannover Messe 2015 Hannover, www.hannovermesse.de/ 5. – 8. mai 2015 Elfack 2015 Svenska Mässan Gøteborg, Norgeskontor tlf. 64 92 71 09, www.elfack.com

Spar opptil 50% med smarte kabelløsninger Sma kabell rte øsn fra Ne inger xans

• Styrke • Lange spenn • Store høydeforskjeller • Levetid • Miljøpåvirkning • Vekt • Klatring • Innfestninger • Jording • Fundamentering

Fordeler: • reduserte grøftekostnader • redusert bruk av omfyllingsmasse • reduserte leggekostnader. • reduserte lagerkostnader

TSLF-OJ

• reduserte fraktkostnader • reduserte trommelkostnader • redusert behov for sprengning • redusert fare for skader og brekasje • smartgrid-klart kabelanlegg

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70 46 • Volt 5-2014

www.nexans.no


BRANSJENS

STØRSTE

MODELLUTVALG UTSTYR FOR

Kr10.000,-

Kjøp en Polaris Ranger før 30. September. Velg valgfritt utstyr for Kr 10.000,Kampanjen gjelder maskiner registrert som EU-Traktor.

EV Elektrisk Pris: 154.875,- inkl. mva. 400 Pris: 129.875,- inkl. mva. 570 HD Pris: 144.875,- inkl. mva. 800 EFI LE Pris: 159.875:- inkl. mva.

900 XP EPS Pris: 189.875,- inkl. mva. DIESEL HD Pris: 169.875,- inkl. mva. 800 6X6 Pris: 189.875,- inkl. mva.

VELG TRYGT - VELG MARKEDSLEDEREN. WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY EU-traktor kampanj_208x278-RANGER-30-sept.indd 1

2014-07-31 10:56


Returadresse: Volt Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Service på generator og turbin Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, både for nyanlegg og moderniseringer, herunder også service. Voith Hydro Sarpsborg AS har ansvaret for å betjene det norske vannkraftmarkedet for revisjon av generator og mindre turbinprosjekter. • Alle typer generatorer • Alle typer turbiner • Viklingsproduksjon

Vi har en stab av dyktige montører og ingeniører klare til å handtere ditt revisjonsprosjekt. Ta kontakt for alle behov fra inspeksjoner, hjelp med budsjettering til gjennomføring. For komplekse turbin­ prosjekter samarbeider vi med Voith Hydro AS i Oslo/Trondheim. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 907 59 092, Pål H. Torp Epost: pal.torp@voith.com

B-Economique

Volt 2014 5  
Volt 2014 5  
Advertisement