Page 1

www.voltmag .no

Februar 2013

• nr. 1 • 10

årgang

www.voltmag.no

Mai 2013 • nr. 2 • 10 årgang

www.voltmag .no

Juni 2013

www.voltm9ag.no årgang

Mai 2012 • nr.

• nr. 3 • 10

årgang

5•

kraftproduk sjon • energ elektro • elektr iteknikk oteknikk • automatiser ing

kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

kraftproduk sjon • energ elektro • elektr iteknikk oteknikk • automatiser ing

jon • energiteknikk kraftproduks atisering teknikk • autom elektro • elektro

www.voltmag.no

September 2013 • nr.

4 • 10 årgang

November

ikk kraftproduksjon • energitekn • automatisering elektro • elektroteknikk

www.voltmag .no

2013 • nr. 5

• 10 årgang

kraftproduk

sjon • trans misjon og elektro • elektr distribusjo n oteknikk • automatiser ing

Grindrensk og full proder uksjon Ny usikkerh vei mot et et rundt AM Simulerer ” S-utruPå llingen Dagmar” e dr ft an ftlø n kra ra isk fo Sima-Samna tor e his od fø eh st r he en ” nt nger Et D fro a gi g er m en ar” komme uner på F ø norske komm ål r y st e en r on s sj e na bi g inn i rekk m Ko a v r in te g as e ttm n si iø po rkunst og kom

ndal Halvorsen i Are Ordfører Einar Les også:

Les

Rekordinnsam Økt Trafoprod ling av brukte lyspærer • Bedre utnyt uksjon • Miljø telse Sikrer driften vennlig vann til inntak for elvek av kraftverk på Gol • Ny Les også: Produksjonsre Hellefoss øst • Katodisk norm for innta raftverk • Slite k NEKogså: samarbeid • Inngår Nytt stort 399 Likestrømsforbkord på vindkraft på ca galvanisering med et pens r med økonomiske probLes inn i det norske jernbanemarkedet vann 1,57 lemer i hjem indelse mello elstrøk • Ende kassefrikraftverk settes i drift av kasserte elektriske produkter • Går ler med er fulle hjemland m Storbritan TWh • Leverer elektrisk gjør det enkle lig AMS-avkNorske • Effektivise et med Goodtech • Skal kapre markedsande Flow Smart nia og Norge rer norsk bilinn laring fra OED framdrift tilelek re • Gjør frems medenerg GridBrækhus • Småkraft fornyer samarbeidet trisk redningsproduk kritt med Skar ann seism ikkskip med Cecilia jordfeilovervåking • Ekspanderer Mer ieffek000 smart på tidev spare å Millioner fjell • Hjelper • gjøre sjon • Fikk tekno 200 tive bygninger med • Skal hts • 100 år i spenning dene med Grønnover med å forbe nye energimåle logipris for Onbo teknologi i krafti ekspertsenter ring er business i Drammen LED-downlig dre nettpålitel markedsposisjon i Norge • Kutter energikostna bransjenyhet isk sterk en også: innta nord å re • Satser på g vekst • Polar ard DC Grid er Ønsker • Norden ighet • Kraft i Kraft og Trom med teknologi g på stedet • Lysende flerdobling i sse • Bygg fektivise is Ranger • utstyr passerer s Kraft i strate offshore-m med over 50 prosent • Galvaniserin Rejlers kjøpe fiske k nøtt • Energief for lokal energime erTransformatorer gisk kroner • Senker energikostnadene

ghet troteknis Innertier fremtid gir muli år gammel elek Løser en 100 fremtidens fibernett • Elektrisk til Rørprodukter se forhøyet beskyttel

i Sverige • Venty

x gir Skagerak

arkedet • Skal eksport samarbeid • r Omega Elkra gjøre våre kund Tilsta ft AS • Små kraftkontrakt er bedre Energi full kontr ndskontroll i sterk veks med Eidefoss t • Velger IT-løs oll • Vinner • Varanger vindkontrakt ninger fra Venty i Finnmark • x for smarte Tester og finne strømnett r feilen

Les også:

ing av Giskemo er i kraftnettet • Ombygg ettslinje • Skal planlagte milliardinvestering en regionaln n pågang til Otera • Kan forsinke kontrakteTre er 2014 • Seksverdens Langsiktig rammeavtale store fuglene • Største • Bygger mil med Måleri Albania tverk hindre kollisjoner med de kom på jordingss 2013-08-26 • Bygger vannkrafHar system transformatorstasjon • Skal ystem ning til LNG-posittmaster og lette og kraftforsy aluminiumstrav i Sør-Norge • Nettkonferansen • Leverer fremdriftstatt i bruk komposit er • Ny metodikk hindrer styrke kraftforsyningen erser • av eksisterende master ustabilitet i kraft tmaster • Er r Gjenbruk • Stø d systeme kurs Nederlan i styrings det lurt mot neste gene nett • Revisjone Skal snu den negative største hurtigladernett • Spår kraftig vekst av tren rasjon sentralne å tylle glassvatt rund r av gamle kraft • På vei mot en gigawatt t elektriske tt • Aidon og konsesjone fartøyer • Gratulerer Norge ledere? Tieto, Styrke gjennom kom • Kurset 40 000 persone plementære ferdigheter

Les også:

Mediaplan volt 2014


VOLT Volt er en avledet SI-enhet som beskriver verdien av en elektrisk spenning. Symbolet for volt er V. En volt er definert som det elektriske potensialet (spenningen) over en leder når denne avgir én watt (W) effekt og fører en strøm på én ampere (A). Dette betyr at lederen har en motstandsverdi på én Ohm, men det vedrører ikke definisjonen. Volt er oppkalt etter den italienske vitenskapsmannen Alessandro Volta, 1745 til 1827, som blant annet fant opp batteriet.

Tekniske data Format: 210×287 mm Satsflate: 185×260 mm Utfallende trykk: 216×293 mm Bakside: Ta hensyn til adressering Elektronisk: EPS, PDF og filer fra InDesign Tilleggsomkostninger: Bearbeidelse av tidligere annonser, evt. produksjon av ny annonse belastes kunden

Omslagssider 2/1 dobbelt side 2-3 kr. 26.980,2/1 midtoppslag kr. 27.980,2. omslagsside kr. 18.980,3. omslagsside kr. 16.480,Baksiden kr. 20.890,Tillegg for utfallende trykk 10% Tillegg reservert plass 10%

Annonsere i Volt 1/1 side kr. 15.680,2/3 side kr. 13.490,1/2 side kr. 8.980,1/3 side kr. 6.980,1/4 side kr. 5.680,1/8 side kr. 3.480,-

Farger CMYK – Cyan, Magenta, Yellow og Black Bilag kontakt annonseavdelingen Frist redaksjonelt stoff 1 uke før materiellfrist


Medieplan 2014 1 2 3 4 5 6 7 8

Utgivelse uke 5 Materiellfrist: 13. januar 2014

Nettutbygging og smarte nett, AMS, materiell og utstyr for montørene, arbeidsklær, Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), Jernbane/trikk-bybane/T-bane, jordingssystemer og e ­ l-sikkerhet

Utgivelse uke 10 Materiellfrist: 17. februar 2014

PTK - Produksjonsteknisk konferanse, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Småkraftdagane - 2014, Rica Hell på Vernes Hannover Messe

Utgivelse uke 18 Materiellfrist: 7. april 2014

Alterntaive energiformer, skipselektro, Jernbane/­ trikk-bybane/T-bane, jordingssytemer og el-sikkerhet

Utgivelse uke 22 Materiellfrist: 12. mai 2014

Eliaden - 2014, Norges Varemesse, Lillestrøm, Skipselektro

Utgivelse uke 35 Materiellfrist: 11. august 2014

EnergiForum - 2014, Namsos, 27th Bielsko-Biala International Power Industry Fair, Polen, WindEnergy Hamburg Messe, Nettutbygging og smarte nett, AMS, materiell og utstyr for montørene, arbeidsklær, Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Utgivelse uke 40 OTD, Offshore Technology Days, Bergen, Skipselektro Materiellfrist: 15. september 2014

Utgivelse uke 44 Materiellfrist: 13. oktober 2014

Nettkonferansen - 2014, Gardermoen, European Utility Week, Amsterdam, Nettutbygging og smarte nett, AMS, materiell og utstyr for montørene, arbeidsklær, Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Nettkonferansen 2. – 4. desember, Bergen, måle- og Utgivelse uke 50 kontrollutstyr, Jernbane/trikk-bybane/T-bane, jordingssystemer Materiellfrist: 24. november 2014 og el-sikkerhet

Annonseformater Format (Høyde x Bredde) 1/1 side 185×260 mm 2/3 side 122×260 mm 185×172 mm 1/2 side 90×260 mm 185×127 mm 1/3 side 58×260 mm 185×83 mm 1/4 side 90×127 mm 185×83 mm 1/8 side 90×61 mm Andre formater enn dette vil bli belastet med en tilleggsomkostning på 10% Materiellfrist Annulasjonsfrist 4 uker før utgivelse. For materiell mottatt etter fristens utløp tas ikke ansvar for eventuelle korrekturfeil. Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig

Betalingsbetingelser Netto per 10 dager. Alle priser er eks. mva. Etter forfall beregnes 18% p.a. Byråprovisjon 12%. Abonnementer Årsabonnement kr. 689,abonnement i Norden kr. 789,Europa kr. 865,andre verdensdeler kr. 885,Bestilt årsabonnement refunderes ikke


Utgiver Publitek Technology AS Ansvarlig redaktør Tor Bergersen, Epost tor@voltmag.no Postadresse Postboks A – Bygdøy, 0211 OSLO Telefon 24 11 57 07 Faks 24 11 57 01 Epost post@voltmag.no Annonser Charlotte Foss, Mobil 926 17 850, Epost charlie@voltmag.no ISNN-1503-8246

www.voltmag.no

Målgrupper

Volt dekker hele det elektrotekniske fagområdet fra elkraft til elektroteknikk. Bladet har stoff fra produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk kraft, i tillegg til tilhørende fagområder som automasjon, teleteknikk, kontrollog styringsteknikk og anvendelser av elektroteknikken i full bredde.

Produktområder

Utbygging og drift av kraftverk, vedlikehold av kraftverk, småkraftverk, alternative energiformer, vann, vind, bølger, sol, bio, reservekraft, utbygging ag drift av transmisjonslinjer, sentral, regional og distribusjonsnett, AMS, verktøy, instrumenter, kjøretøy, anleggsmaskiner og arbeidsklær, oppgradering av kraftstasjoner og nett, master og linjemateriell, naturgass, skipselektro, måle- og kontrollutstyr, fordelingsutstyr og koplingsanlegg, kompetanse og rekruttering, ENØK.

Distribusjon

Volt distribueres til personell innen kraftforsyning, energiverkene og nettselskapene, styremedlemmer og eierrepresentanter, produsenter, leverandører og konsulenter, større kraftforbrukere, elektroavdelingene i industrien, skips- og offshoremiljøer, rådgivende ingeniører og konsulentfirmaer, universiteter og høyskoler, automatiserings og elektronikkmiljøer, IT-industrien og el-entreprenører.

Mediaplan volt 2014 web  
Advertisement