Page 1

www.voltmag.no

juni 2011 •

nr. 3 • 8 årgang

www.voltm

Mai 2012

kraftproduks elektro • elektrotekni jon • energiteknik kk • automatiser k ing

ag.no www.voltm • 8 årgang • nr. 2

mars

Mai 2012 •

• nr. 5

ag.no

• 9 årgang

elektro kraftproduksj • elektro on teknikk • energiteknikk • automa tisering

www.voltmag.no

2011

nr. 2/3 • 9 årgang

www.voltmag.no mars 2012 • nr. 1 • 9 årgang

eknikk on • energit oduksj • automatisering teknikk

elektro

kraftproduks elektro • elektroteknikjon • energiteknik k • automatiseri k ng

kraftpr • elektro

kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

www.voltmag.no

Norskut kl et sensorsuviks ess

Les også:

kraft for sin Kvinne

September 2012 • nr.

4 • 9 årgang

kraftproduksjon • energiteknikk • automatisering elektro • elektroteknikk

ører,

pren og entre erke elskaper for netts energi, Vil forst gement bar Oppland ig arran 100% forny ark og link, Fagl i Hedm mulig med i 2010 på ny kraft eier, Fullt milliarder til ABB ntrakt med ny terte for 1,2 Milliardko urransedyktig land, Inves Mer konk ettet i Gren ledningsn

å: Les ogs

Media Plan 2013

No.1 No.3 No.5

Publication Week8 Material deadline 1th February Publication Week 22 Material deadline 8th May

Publication Week 43 Material deadline 4th October

Technical data Format Type area Bleed Back page

sse • Bygg Rørprodu år gam forhøyet kter til frem mel elektrotek er nordisk ekspertse beskyttels tidens fiber nisk nett • nøtt • Energieffe nter • Skal e Elektrisk gjøre fremtid ktivisering er tidevann elekt gir mulig busin heterTran ess i Dramrisk sformatore men r med

Les også:

Les også:

Volt Mediakit 2013

Ordføre r Einar

Et hest Halvorsen i Arenda l eh norske ode foran an komm uner på dre energi Les ogs fronten Innertier å: Løser for lokal ener en 100 gime

Flytende kr aftverk med CO2-fangst Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Satser innovati mens kablene vt på automasjon, Effektbr ligger jordet, yter montert Fokus på Valhall Eaton i tilkoplingspunkte og videre vekst, vil vokse i nye markede r, Svensk-norsk t, Faseutvelgelse En pioner på synergi gir ny kraft fra land vekst,

Fornybarvisjoner Kraft fra bølger fra nye ministre • Kortreist • Tilbyr maskinle e Vintervoll er veranser fra liner fra Sverige klar for Eliaden Kina for miljøvernanalyse • Skal r • Nøkkelen utvikle programvare til solkraftsuksess

Tyskland vil lagre sol og vind

Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre, Leverer hybrid lift, Overtar innholdsrikt verktøyagentur, Mer forutsigbare kraftinntekter for Eidsiva, Fra montør til ingenør, Katodisk galvanisering med et penselstrøk, Lander kontrakt på en halv milliard, Et nytt klondyke for bransjen?, Tube & Wire 2012, Alstom servicestasjon i Lier, Enkel løsning for økt elsikkerhet

energikostnader med LED seg til Euroskills • Kutter 30 prosent prosesshastigheten med HVDC Light til Troll • Forbereder av arkitekturen! • Øker kan bli vekstområde i Bergen Modernisering med bevaring kontrakt av Statoil • Fjernvarme Nexans tildelt umbilical Milliardkontrakt til Infratek

Les også:

No.2 No.4 No.6

Publication Week 15 Material deadline 15th March Publication Week 35 Material deadline 9th August

Publication Week 50 Material deadline 22nd November

210x287 mm 185x260 mm 216x293 mm The address area should be taken into consideration

Electronic media

EPS, PDF and InDesign files. Electronic material may be sent by e-mail to annonse@voltmag.no

Additional expenses

Customers will be charged for the costs incurred in respect of adapting previous advertisements or the production of new advertisements.

Advertising prices in NOK 1/1 page 2/3 page 1/2 page 1/3 page 1/4 page 1/8 side

185x260 mm 122x260 mm 185x172 mm 90x260 mm 185x127 mm 58x260 mm 185x83 mm 90x127 mm 185x61 mm 90x61 mm

2nd cover page 17.420,- 3rd cover page 15.480,Back page 19.600,- Centre pages 25.400,Double page, pages 2-3 24.780,Additional bleed 10%. Additional reserved space 10%. Colours: CMYK – Cyan, Magenta, Yellow and Black. Supplements in accordance with agreement. The deadline for editorial material is one week prior to the material deadline.

14.580,11.790,8.195,6.120,5.180,4.120,-


Material deadlines

Cancellation deadline – 4 weeks prior to publication. We can not be responsible for any proofreading errors that might occur in material received after the deadline. Failure to comply with the deadline will result in forfeiture of the right to submit claims. Claims, corrections and stop orders must be submitted in writing.

Target groups

Volt covers the entire electrical engineering spectrum, ranging from electricity to electronics. The magazine includes articles on production, transmission, distribution and the use of electric power, as well as associated specialist fields such as automation, telephone engineering, control engineering and the application of all aspects of electrical engineering.

Distribution

Volt is distributed to personnel working in the following fields: power supply, utility and network companies, board members and owners’ representatives, manufacturers, suppliers, consultants, major power consumers, industrial electronics departments, shipping and offshore environments, consulting engineers and consultancy companies, universities and colleges, automation and electronics environments, the IT industry and electrical contractors.

Circulation

Circulation of Volt as of 20th September 2012 - 7 824 copies.

Subscriptions

Annual subscription NOK 489.- Single copies NOK 88.Nordic countries NOK 589.- Europe NOK 665.Other parts of the world NOK 685.No refunds are available once an annual subscription has been paid.

Payment terms

Net 10 days. All prices are exclusive VAT. Failure to make payment by the payment deadline will incur an additional charge of 9% per year. Agency commission 3.5%.

Bank

Postal address

Editorial Office

Tel: +47 24 11 57 07 Fax: +47 24 11 57 01 E-mail: post@voltmag.no

Handelsbanken Account no.: 9490.05.14683 Swift code: HANDNOKK IBAN code: NO3294900514683

Editor-in-Chief Tor Bergersen Tel: +47 24 11 57 07 Mobile phone: +47 92 02 40 32 E-mail: tor@voltmag.no

Advertisements

Charlotte Foss Tel: +47 92 61 78 50 E-mail: charlie@voltmag.no

Volt P.O.Box A - Bygdøy NO - 0211 OSLO Norway

ISSN 1503-8246

www.voltmag.no www.voltmag.no

juni 2011 •

nr. 3 • 8 årgang

www.voltm

Mai 2012

kraftproduks elektro • elektrotekni jon • energiteknik kk • automatiser k ing

ag.no www.voltm • 8 årgang • nr. 2

mars

Mai 2012 •

• nr. 5

ag.no

• 9 årgang

elektro kraftproduksj • elektro on teknikk • energiteknikk • automa tisering

www.voltmag.no

2011

nr. 2/3 • 9 årgang

www.voltmag.no mars 2012 • nr. 1 • 9 årgang

eknikk on • energit oduksj • automatisering teknikk

elektro

kraftproduks elektro • elektroteknikjon • energiteknik k • automatiseri k ng

kraftpr • elektro

kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

www.voltmag.no

Norskut kl et sensorsuviks ess

Les også:

kraft for sin Kvinne

September 2012 • nr.

elektro

4 • 9 årgang

kraftproduksjon • energiteknikk • elektroteknikk • automatisering

ører,

pren og entre erke elskaper for netts energi, Vil forst and gement bar og Oppl ig arran 100% forny link, Fagl Hedmark med å: ny kraft Fullt mulig rder i 2010 i eier, Les ogsntrakt til ABB på millia med ny terte for 1,2 Milliardko urransedyktig land, Inves Mer konk ettet i Gren ledningsn

Ordføre r Einar

Et hest Halvorsen i Arenda l eh norske ode foran an komm uner på dre energi Les ogs fronten Innertier å: for lokal Løser energime en 100

Flytende kr aftverk med CO2-fangst Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Satser innovati mens kablene vt på automasjon, Effektbr ligger jordet, yter montert Fokus på Valhall Eaton i tilkoplingspunkte og videre vekst, vil vokse i nye markede r, Svensk-norsk t, Faseutvelgelse En pioner på synergi gir ny kraft fra land vekst,

sse • Bygg Rørprodu år gam forhøyet kter til frem mel elektrotek er nordisk ekspertse beskyttels tidens fiber nisk nett • nøtt • Energieffe nter • Skal e Elektrisk gjøre fremtid ktivisering er tidevann elekt gir mulig busin heterTran ess i Dramrisk sformatore men r med

Les også:

Les også:

Fornybarvisjoner Kraft fra bølger fra nye ministre • Kortreist • Tilbyr maskinle e Vintervoll er veranser fra liner fra Sverige klar for Eliaden Kina for miljøvernanalyse • Skal r • Nøkkelen utvikle programvare til solkraftsuksess

Tyskland vil lagre sol og vind

Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre, Leverer hybrid lift, Overtar innholdsrikt verktøyagentur, Mer forutsigbare kraftinntekter for Eidsiva, Fra montør til ingenør, Katodisk galvanisering med et penselstrøk, Lander kontrakt på en halv milliard, Et nytt klondyke for bransjen?, Tube & Wire 2012, Alstom servicestasjon i Lier, Enkel løsning for økt elsikkerhet

energikostnader med LED seg til Euroskills • Kutter 30 prosent prosesshastigheten med HVDC Light til Troll • Forbereder av arkitekturen! • Øker kan bli vekstområde i Bergen Modernisering med bevaring kontrakt av Statoil • Fjernvarme Nexans tildelt umbilical Milliardkontrakt til Infratek

Les også:

Engelsk Volt 2013  
Engelsk Volt 2013  
Advertisement