Page 1

www.voltmag.no Desember • nr. 8 • 11 årgang

kraftproduksjon • transmisjon og distribusjon elektro • elektroteknikk • automatisering

Arne B. Svendsen, R&D Goodtech Power

Et paradigmeskifte innen drift av kraftsystemer Les også: Holder hakkespetten borte • Lederskifte i Eliaden • Rainpower leverer turbiner til Rosten kraftverk Forsvarlig med utbygging av Vinda • Ensto med løsning for nettseksjonering og reduksjon av utkoblingstid Totalleverandør av smarte nett • Populært seminar om måleteknikk i Tyskland • God fart i tunnel Trestolper er fremtiden • Tryggere kjærnekraftverk med Thoriumkraft • NES vil inn på det norske markedet


FLYMARKØRER Med over 30 års positiv driftserfaring er våre flymarkører nå enda mer synlige. Med reflekterende fluorisert tape, synes markørene over lengre avstand, også i mørket. *Tilfredsstiller Luftfartstilsynets forskrift om merking av luftfartshinder av 1.09.2014.

Norsk Teknisk Porselen Products as Trosvikstranda 46-48 N-1601 Fredrikstad

www.ntp-as.no

Telefon: 69 38 30 00 fax: 69 38 30 30 E mail: sales@ntp-as.no


s. 14 - 15

Drift av kraftsystemer

Ensto med løsning for nettseksjonering og reduksjon av utkoblingstid

Promaps Online er et verktøy for nær sanntids risikoberegninger av store og komplekse kraftsystemer. I sin risikoanalyse beregner systemet sannsynligheten for feiltilstander i kraftnettet og de økonomiske konsekvensene av disse. Gjennom et samarbeid med StormGeo jobber nå Goodtech Power med å inkludere værdata i sanntid og værprognoser i Promaps Online. Vi har snakket med Arne B. Svendsen, R&D Manager i Goodtech Power om status i prosjektet. – Vi har et FoU hovedprosjekt som er støttet av regionalt Forskingsfond som skal inkludere påvirkningen av vær i Promaps Online. I tillegg til å se hvilken innvirkning vind har på systemet som vi kan gjøre i dag, ser vi nå på muligheten for å inkludere påvirkningen av ising, lyn og torden. Dette er et prosjekt som går over to år. Værpåvirkningsdelen vi utvikler her, vil være med i programpakken vi selger inn til kundene. Vi er inne i den kommersielle fasen med Promaps Online, der vi i samarbeid med StormGeo om å leverer tjenester til regionale netteiere i Norge, som steg 1. Steg 2 vil være å gå ut internasjonalt sammen med samarbeidspartner(e) som vi vil søke å skaffe. Trestolper er fremtiden Kreosot i trestolper er et hett tema. Ryktene går om at det innen få år vil komme et forbud mot å bruke denne typen impregnering. Mange nettselskaper og entreprenører spør: Hva skjer, og er det riktig at man ikke får tak i trestolper lenger? I den anledning har vi tatt en tur til Stab Suecia AS , der også vi også møtte svenske Rundvirke Poles AB, for å få greie på deres syn på saken. – Det har i mange år vært en diskusjon innad i EU om bruken av kreosot. På et tidspunkt ble KEMI, kjemikalieinspeksjonen som tilsvarer Statens forurensningstilsyn i Norge, utpekt til å utrede dette spørsmålet. Det ble i 2012 besluttet å tillate bruke av kreosotolje frem til 2018. Det vil bli sendt inn en ny søknad i løpet av 2015 eller i begynnelsen av 2016 om videre bruk etter 2018, forteller Vegar Røste-Olsen, daglig leder i Stab Suecia i Norge. Thoriumkraft Britiske forskere spiller en nøkkelrolle i et internasjonalt prosjekt om å utvikle en radikal type kjernekraftverk som blir tryggere, mer kostnadseffektiv, kompakt, raskere og mindre belastende å bygge enn tidligere kraftverk. Med støtte fra det britiske forskningsrådet Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC) undersøker gruppen fra Universitetet i Cambridge om grunnstoffet thorium kan hjelpe med å oppfylle den nye konstruksjonens drivstoffbehov. I tillegg til å være tre til fire ganger mer rikelig enn uran, kan thorium produsere strøm med mer effektiv og billigere bruk av drivstoffet.

s. 20 - 21

Totalleverandør av smarte nett

Innhold s. 4 Holder hakkespetten borte s. 6 Lederskifte i Eliaden s. 7 Rainpower leverer turbiner til Rosten kraftverk s. 8 Forsvarlig med utbygging av Vinda s. 10 Overtredelsesgebyr til småkraftverk s. 12 Storkontrakt på rør til svensk vannforsyning s. 16 Soria på Europakartet s. 18 Velger Ericsson for automatisk måleravlesing i Estland s. 19 Ericsson går nye veier s. 22–24 Et paradigmeskifte innen drift av kraftsystemer s. 26–29 Populært seminar om måleteknikk i Tyskland s. 30–31 Lysebotn2, God fart i tunnel s. 32–34 Trestolper er fremtiden s. 36–37 Tryggere kjærnekraftverk med Thoriumkraft s. 38–39 R  edegjørelse omkring høyspent AC/DC testing av energikabler

s. 40–41 NES vil inn på det norske markedet s. 42–44 Nye produkter s. 46 Messer/Konferanser

Ha en fredfull julehøytid! Tor Bergersen

www.voltmag.no

Ansvarlig redaktør: Tor Bergersen Epost: tor@voltmag.no Telefon: 24 11 57 07 Fagredaktør: Thor Ole Gundersen Epost: thor.ole@voltmag.no Mobiltelefon: 901 60 307

Telefon: 24 11 57 07 Telefaks: 24 11 57 01 Epost: post@voltmag.no Forside: Arne B. Svendsen, R&D Manager i Goodtech Power, foto: Tor Bergersen

Copyright: Volt Forbud mot ettertrykk. Grafisk formgiver: Publitek Trykk: TS trykk AS M

1

Neste utgave: Uke 7 Materiellfrist: 16. januar 2015

Annonsematriell: Epost: annonse@voltmag.no

24

Salgsansvarlig: Charlotte Foss Epost: charlotte@voltmag.no Mobiltelefon: 926 17 850

Utgiver: Publitek Technology AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Ø M ER KE T ILJ

16

Nr 8 2014.11. årgang ISSN - 1503-8246

7 TR YKKERI

Samarbeidende foreninger NORWEA - interesse­orga­nisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. www.norwea.no Norsk Solenergiforening www.solenergi.no Abonnement: Årsabonnement kr. 689,-. Norden kr. 789,-. Europa kr. 865,-. Andre verdensdeler kr. 885,-. Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke.

Redaksjonsråd: Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk ­Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS Se oss på Facebook www.facebook.com/voltmag.no

3


Holder hakkespetten borte Mange netteiere er godt kjent med skadene og kostnadene en hakkespett kan påføre stolpene i deres nett. Nå har Stab Suecia AS en løsning på dette for det norske markedet. I samarbeid med Elektroutvikling lanserer nå Stab Suecia AS et stolperør for beskyttelse mot hakkespettskader på stolpene. ”Stolperøret, som er utviklet av Herman Gandrudbakken og patentert av Elektroutvikling, har vært testet over en lengre periode for få frem et produkt som gir en tilfredsstillende beskyttelse, levetid og sikkerhet for montør, samt bevarer stolpens kvalitet og egenskap” sier Vegar Røste-Olsen, daglig leder i Stab Suecia. Produktet et er PE-rør som man enkelt i løpet av noen få minutter monterer på stolpen. Da har man en beskyttelse som holde hakkespetten borte uten at man langsiktig skader stolpen. Noe av utfordringen med utviklingen var å forhindret at fuktighet ble stående inne i røret og dermed skade stolpen. ”Tester som er gjennomført gjennom flere år og

varierende sesonger, viser at stolpen faktisk har et lavere fuktinnhold i den delen som er beskyttet med PE-rør enn den dele uten” sier Røste-Olsen. Rørene er svært enkle å klatre i og de fleste stolpesko kan brukes. Som en ekstra sikkerhet monteres det ”stolpetapper” som sikrer montør fra eventuelle fall ved glatte stolper på grunn av is og rim. ”De som ønsker å se hvor enkelt det er å montere stolperøret kan gå inn på vår hjemmeside, der det ligger instruksjonsvideo og annen produktinformasjon” avslutter Røste-Olsen. ■ www.stabsuecia.no

“Tester som er gjennomført gjennom flere år og varierende sesonger, viser at stolpen faktisk har et lavere fuktinnhold i den delen som er beskyttet med PE-rør enn den dele uten” sier Røste-Olsen.

Jernbaneforum 2015 Rejlers divisjon Railconsult har vunnet konkurransen om en ny rammeavtale som teknisk arrangør for Jernbaneforumkonferansene. Kontrakten var utlyst av Aust-Agder Fylkeskommune på vegne av jernbaneforaene i Norge. Railconsult har bistått som teknisk arrangør siden oppstarten av konferansen i 2003, og vil nå fortsette å utvikle konferansen i de neste 4 årene. Jernbaneforum arrangeres i 2015 for 13. gang og avholdes i Oslo tirsdag 17. mars 2015. Konferansen arrangeres av de regionale jernbaneforaene i Norge - med Rejlers Norge AS som teknisk arrangør. Jernbaneforaene er regionale samarbeidsfora for fylkeskommuner og kommuner langs de respektive jernbanestrekningene i Norge, og ledes normalt av fylkesordfører. Konferansen Jernbaneforum er etablert som det viktigste årlige møtestedet for alle aktørene med interesser knyttet til jernbane og jernbaneutvikling i Norge. Konferansen samlet i 2014 340 deltakere som hovedsakelig kommer fra myndigheter, jernbaneoperatører og -leverandører, samt politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. ■

Utbygging nye Jærbanen, foto: Njål Svingheim.

4 • Vol 8-2014


RSB® stålmast for 22kV - et solid alternativ til tre og kompositt

Sylindrisk stålmast for 1-22kV - et solid alternativ til tre og kompositt

• Styrke

• Styrke

• Lange spenn

• Levetid

• Store høydeforskjeller

• Miljøpåvirkning

• Levetid

• Klatring

• Miljøpåvirkning

• Innfestninger

• Vekt

• Jording

• Vekt

• Fundamentering

• Klatring • Innfestninger • Jording • Fundamentering

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70

www.bberntsen.no +47 32 10 97 70

SKANDINAVIAS STØRSTE PRODUSENT AV FORDELINGSTRANSFORMATORER.

TRANSFOMATORER OG NETTSTASJONER FOR DE STØRSTE OPPGAVENE

MØRE TRAFO AS N-6230 Sykkylven Tel. +47 70 24 61 00. www.moretrafo.no 4•9,;9(-6(:

WWW.MOREDESIGNTEAM.NO

VI LEVERER TRANSFORMATORER FRA 10 kVA TIL 4000 kVA

MER AV DET SOM TELLER 5


Lederskifte i Eliaden 1. november i år overtok Svein Hjelmås som prosjektdirektør for Eliaden. Han har variert salgsbakgrunn både fra elektrobransjen og telekom. De siste to årene har han vært salgsansvarlig i Nelfo. Hjelmås hadde også en sentral rolle i Eliaden 2014. Derfor er det ingen nybegynner som overtar ansvaret for bransjens viktigste møteplass. Nils-Erik Magnell, som er direktør for marked og produktutvikling i Nelfo, har vært ansvarlig for Eliaden siden 2002. – Det er naturlig for Eliaden at nye koster overtar. Samtidig er det et ønske om at jeg arbeider mer med Nelfo-relaterte aktiviteter. Den nye Eliade-sjefen har både kunnskap og vilje til å ta Eliaden videre. Jeg er overbevist om at dette vil ha en positiv effekt for messekonseptet. Svein Hjelmås gleder seg til å starte i stillingen som Eliade-sjef. – Å møtes ansikt til ansikt blir stadig viktigere i dagens digitale verden. Med 16 000 besøkende er Eliaden er stor fagmesse i Norge. Mer utbytte av Eliaden Det kan hele bransjen være stolt av. Vi er svært opptatt av å

videreføre tradisjonene og det gode arbeidet som er gjort. Den raske teknologiutviklingen krever fornyelse for å løse nye utfordringer. Her skal vi snu hver stein for at både utstillere og besøkende skal få enda mer utbytte av Eliaden. Jeg gleder meg til å ta skikkelig tak i denne utfordringen. – Hele den elektrotekniske bransjen nyter godt av å ha en møteplass som Eliaden, sier styreleder Trygve Østmo i Elektroforum. – Eliaden bidrar til at bransjen i regi av bransjeorganisasjonene som står bak Eliaden, arbeider aktivt med både næringspolitikk, utdanning og rekruttering. Dette er også viktige elementer i videreutviklingen av Eliaden. ■

Svein Hjelmås (t.h.) overtar som prosjektdirektør for Eliaden etter Nils-Erik Magnell, foto: John Petter Reinertsen.

Stiftelsen Elektroforum, som står bak Eliaden, er eid av Elektroforeningen, Energi Norge, IFEA, Nelfo, Norsk Industri og Rådgivende Ingeniørers Forening.

Sikrer seg mot dataangrep Statnett, Statkraft og Hafslund Nett går sammen om å etablere KraftCERT AS. Selskapet skal bistå medlemmer innenfor kraftbransjen i Norge med håndtering og forebygging av angrep på sel­ skapenes IKT-systemer. Kraftbransjen blir stadig mer digital og styring av kritisk infrastruktur skjer nå utelukkende ved hjelp av IKT. Bruken av IKT vil også øke i årene som kommer, og det medfører at kraftsektoren blir mer sårbar for dataangrep. Dette skjer samtidig med at trusselaktørene blir mer ressurssterke. Til sammen gir dette et nytt risikobilde. Ved å etablere KraftCERT AS ønsker bransjen å møte utfordringen sammen. – Sommerens hendelser hvor NorCERT varslet over 300 selskaper i norsk olje- og energisektor om et målrettet e-postbasert angrep, viser det potensielle omfanget av dataangrep mot norske interesser, sier styreleder for det nyopprettede selskapet, 6 • Vol 8-2014

konserndirektør for IKT i Statnett Peer Østli. CERT (Computer Emergency Response Team) er betegnelsen på en ekspertgruppe for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser, og etableringen kommer som en følge av at NVE ba de tre selskapene om å bistå i opprettelsen av en CERT-funksjon øremerket selskaper i den norske kraftsektoren. KraftCERT vil analysere datatrafikk for å identifisere angripere og angrepsmetoder, og medlemmene vil bli varslet om trusler som avdekkes. Forebyggende tiltak for å hindre større skadeomfang ved angrep vil bli vektlagt. Videre vil det også bli gitt bistand til medlemmer som opplever dataangrep. ■

Med KraftCERT står kraftbransjen samlet, og vi slipper å håndtere utfordringene hver for oss, sier styreleder for det nyopprettede selskapet, konserndirektør for IKT i Statnett Peer Østli, foto: Statnett.


Rainpower leverer turbiner til Rosten kraftverk Eidsiva Vannkraft AS har på vegne av Oppland Energi AS gitt Rainpower i oppdrag å levere turbiner til Rosten kraftverk i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Kontrakten omfatter leveranse av tre francisturbiner, inklusiv hovedstengeventiler, turbinregulatorer, tilløpsrør, forbislippingsanlegg og tilhørende mekanisk utrustning. Kraftverket vil ha en installert effekt på 80 MW ved netto fallhøyde på ca. 100 meter. Årsproduksjonen til kraftverket vil være ca. 192 GWh. Kraftverket skal ferdigstilles i mars 2018. – Vi er stolte over å ha blitt tildelt kontrakten for Rosten kraftverk i hard konkurranse med internasjonale aktører. Det norske markedet er vårt kjernemarked, og da dette er det eneste store nye vannkraftprosjektet i Norge i 2014, er kontrakten svært viktig for

Rainpower. Tildelingen bekrefter at vi både har teknologi i verdensklasse, og at vi leverer konkurransedyktige løsninger. Vi takker Eidsiva Vannkraft for tilliten og ser frem til et tett samarbeid og en trygg gjennomføring av prosjektet, sier Nils Morten Huseby, konsernsjef i Rainpower. – Eidsiva Vannkraft AS har tidligere mottatt tilsvarende leveranser fra Rainpower som vi er godt fornøyde med. Vi forventer også denne gang leveranse til avtalt kvalitet og til avtalt tid, sier prosjektleder Rolf Kleiven i Eidsiva Vannkraft AS. ■

–Vi takker Eidsiva Vannkraft for tilliten og ser frem til et tett samarbeid og en trygg gjennomføring av prosjektet, sier Nils Morten Huseby, konsernsjef i Rainpower.

–Vi forventer også denne gang leveranse til avtalt kvalitet og til avtalt tid, sier prosjektleder Rolf Kleiven i Eidsiva Vannkraft AS, foto: Eidsiva.

The Smart Grid People.

Patagonia:   Neste  Generasjon  for  Smart  Grid  

7


Forsvarlig med utbygging av Vinda Det har vært stort engasjement i høringsrunden om konsesjonssøknaden for å bygge ut Vinda kraftverk i Øystre Slidre. Seksjonssjef Lars Søfteland i Skagerak Kraft erkjenner at det er miljømessige utfordringer med en stor utbygging av vassdraget. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arrangerte i oktober en sluttbefaring i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Der ble de tre utbyggingsalterna­tivene for Vinda gjennomgått. Det minste alternativet gir samlet sett minst miljøkonsekvenser, men Søfteland påpeker at det likevel kan være gunstig å gå for det største utbyggingsalternativet. – Hvis vi ser på miljøkonsekvensene per utbygd kilowattime vil disse være mindre ved en stor utbygging. Konsekvensutredningen bekrefter at redusert vassføring vil få konsekvenser landskap, lokalt friluftsliv og naturmiljø. Etter Søftelands vurdering er ikke disse større enn det som må forventes ved en så stor utbygging. – Det vil fortsatt gå store flommer i Vinda, og det vil fortsatt være gode muligheter for å dyrke et aktivt friluftsliv i tilknytning til elva. Minstevann-

føring i elva sikrer at Vinda fortsatt blir en levende elv. Den største enkeltstående konsekvensen ved en utbygging som har blitt trukket frem av høringspartene, er konsekvensen for ørretbestanden i Heggefjorden dersom abbor følger med driftsvannet ut i Heggefjorden. – Norconsult har vurdert at abboren ikke utgjør noen trussel mot biologisk mangfold i Heggefjorden. Den vil til en viss grad konkurrere med ørreten om maten. Samtidig vil vi som utbygger påpeke at det er store mengder ørekyte i Heggefjorden i dag. Den er normalt en større næringskonkurent enn abbor. Søfteland peker på at utbyggingen er viktig for å nå nasjonale klimamål om ny fornybar energi. – Det er viktig å få til større utbyggingsprosjekter dersom Norge skal nå målet om 13,2 TWh ny fornybar energi innen 2020. ■

Vinda kraftverk Sted: Vinda i Øystre Slidre kommune, Oppland. Produksjon: Ca 50 GWh Fall: 231 meter Kostnad: 200 mill kr Fallrettigheter: Skagerak Kraft, Øystre Slidre kommune, Clemens Kraft, private grunneiere.

- Det er ikke mulig å bygge ut vannkraft uten at det får miljøkonsekvenser. Som utbygger tror vi likevel det er mulig å få til en utbygging hvor fordelene er større enn ulempene, sier Lars Søfteland, seksjonssjef i Skagerak Kraft, foto: Skagerak.

Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner • Garantert kortslutning • Enkel og trygg montering • Går lett inn i kabelen • Ivaretar personsikkerheten • Hindrer livsfarlige situasjoner • God merking av kabelende

Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon.

Stansefabrikken Products AS Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

8 • Vol 8-2014


 Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger

Power by Goodtech Goodtech arbeider med det meste innen elektro og kontrollutstyr – fra fiber til 400 kV. Vi leverer alt fra nøkkelferdige anlegg for kraftproduksjon, vindkraftparker og vannkraftverk, til tekniske løsninger for kraftdistribusjon.

   

Med over 1500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norden er Goodtech en betydelig systemleverandør og entreprenør innen elektro, automatisering, miljø- og industriteknikk.

Forstudie Teori/Analyse Risikoberegning Prosjektledelse

   

Prosjektering Konstruksjon Montasje Idriftsettelse

www.goodtech.no


Overtredelsesgebyr til småkraftverk NVE har ilagt overtredelsesgebyr fra kr 150 000 til kr 350 000 til Oksekraft AS i Kvinesdal kommune, Skjelfoss Energi AS i Hobøl kommune og Kverninga kraftverk AS i Rendalen kommune. Alle for brudd på vassdragslovgivningen. To av overtredelsene er avdekket gjennom elsertifikatordningen. – Når ulovlig drift avdekkes er retting av feil førsteprioritet. For Oksekraft AS og Skjellfoss Energi As er overtredelsene er vurdert så grove at overtredelsesgebyr er funnet å være riktig reaksjon i tillegg til retting, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn Oksekraft AS Eier av Oksekraft AS har i perioden 2007-2014 tatt ut mer vann til kraftproduksjon og installert mer effekt i kraftverket enn det de hadde tillatelse til. Dette førte til at en nedenforliggende foss fikk vesentlig mindre vannføring enn det som lå til grunn da Oksefjell kraftverk ble vurdert ikke å være konsesjonspliktig i 2004. I stedet for å installere en turbin, slik planen var da anlegget ble vurdert å ikke være konsesjonspliktig, installerte Oksekraft AS to turbiner. Installering av en mindre turbin førte til at kraftverket kunne driftes på vannføringer ned til 120 liter i sekundet. Dette var under halvparten enn det det ble meldt inn i 2004. Likeledes sørget turbinene for at det kunne produseres kraft på 950 liter i sekundet som var over 50 prosent mer enn det som ble meldt inn i 2004. Bruddene ved Oksekraft AS har hatt negativ innvirkning på landskapsbildet ved nærliggende foss. Ut over dette kan det ikke dokumenteres andre negative virkninger. Overtredelsesgebyret er satt til kr 350 000.

Skjelfoss Energi AS Eierne av Skjelfoss Energi AS har i perioden 2011-2013 tatt ut mer vann fra Hobølelva enn det de hadde tillatelse til. Dette ble gjort ved at det ble installert en turbin som hadde en øvre slukeevne på 5 kubikkmeter i sekundet, mens de hadde tillatelse til en turbin med slukeevne på 4 kubikkmeter i sekundet. Bruddene ved Skjelfoss Energi AS har hatt negativ innvirkning på landskapsbildet på vannføringen i en nærliggende foss. Ut over dette kan det ikke dokumenteres andre negative virkninger. Overtredelsesgebyret er satt til kr 150 000. Kverninga kraftverk AS Eierne av Kverninga Kraftverk AS har under byggingen av kraftverket hatt lite fokus på de krav som er gitt i konsesjonen, den godkjente detaljplanen for byggingen av kraftverket og at det også kreves et internkontrollsystem for kraftverk som er under bygging. Overtredelsene av detaljplanen var unødvendige og har medført godt synlige inngrepet i terrenget. I den skrinne vegetasjonen vil det ta lang tid før inngrepsområdene har fått tilbake noe av sin opprinnelige vegetasjon. Bruddene har ingen innvirkning på produksjonen i anlegget. Overtredelsesgebyret er satt til kr 150 000. ■

- Søknader om elsertifikat er blitt viktig kilde til å avdekke ulovlig drift av kraftverk sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn, foto: Stig Storheil, NVE.

www.voltmag.no 10 • Vol 8-2014


Tel 61 26 22 00 www.owren.no post@owren.no

ENSTO lanserer effektbryter med vakuum bryterteknologi Vi har valgt den mest avanserte teknologi som er tilgjengelig på markedet. Vakuum bryterkammer, epoxy- og silikonisolasjon, elektromagnetiske aktivatorer og avtagbare sensorer. • • • • •

Lett og kompakt 38 kV (Nominell spenning) 630 A (Merkestrøm) 12.5 kA (Bryte kapasitet) Testet etter standardene IEEE C37.60 og CEI 62271-111

Last ned vår lille teaser ”Ensto Smartcloser” fra ”www.ensto.no” .

ENSTO Auguste SF6 isolerte utendørs lastkillebrytere Ensto leverer komplett bryter med fjernstyringssystem i samarbeid med Nortroll. En ny versjon av Auguste er nå også utviklet for å kunne operere ned til minimumstemperaturer på -50 °C. Kontakt Ensto på telefon 22 90 44 00 for informasjon og brosjyrer. Se også ”www.ensto.no” og last ned ”Auguste Frost-resistant -50 °C” samt vår nye teaser ”Ensto Smartcloser”.

www.ensto.no

11


Storkontrakt på rør til svensk vannforsyning Den svenske kommunalt eide selskapet Sydvatten AB og Amiantit Norway AS signerte kontrakt på 115 millioner svenske kroner. Amiantit skal levere Flowtite GRP-rør til en 25 km lang råvannsledning fra Äktaboden til Ringsjöverket.

Markus Janson, salgssjef for det svenske markedet og Jarle Hausberg, Administrerende direktør i Amiantit Norway.

Kontrakten er en av de største på rør til vannforsyning i GRP i Europa, sier Jarle Hausberg, Administrerende direktør i Amiantit Norway. Sydvatten forsyner mer enn 900.000 svenske innbyggere med drikkevann. De skal etter planen starte installasjonen av rørledningen sommeren 2015. PEAB er partner med ansvar for totalentreprisen. Rørene vil ha en diameter på PN1600 og PN1400 mm. – Sydvatten ønsket et ikke korrosivt rørmateriale som kunne gi en levetid på over 100 år. Vi ser at erfaringene fra vannforsynings-anleggene på IVAR i Stavangerregionen, RGA 12 • Vol 8-2014

fra Asker til Drammen og Metro i Trondheimsregionen har gjort at stadig flere ser at kompositt rør gir en holdbarhet på vannledninger som ikke andre materialer kan gi. Mens stål og betong har korrosjonsutfordringer, viser forskning at komposittrørene har en unik holdbarhet, sier Markus Janson, salgssjef for det svenske markedet i Amiantit Norway. Storkontrakten kommer kort tid etter at eierselskapet Amiantit nylig investerte mer enn 10 millioner dollar i sitt norske forskningssenter på glassfiberarmerte kompositt-rør, Flowtite Technology AS.

– Flowtite Technology i Sandefjord er nå verdens største kompetansesenter på GRP. Strategien med å bygge ekspertise og videreutvikle teknologi på rør i komposittmaterialer på høyt nivå er viktig for våre kunder, sier Hausberg. Flowtite-rør i glassfiberarmert polyester (GRP) har vært på markedet siden slutten av 60

tallet, men fra 2000 tallet og frem til i dag har salget hatt en eksplosiv økning. Fra år 2000 frem til i dag har vi tredoblet salget av Flowtite-rør på verdensbasis, sier Hausberg. Det finnes nå mer enn 40 produksjonslinjer for Flowtite rør i fem verdensdeler, så veksten har vært formidabel. ■

Flowtite-rørene er av norsk opprinnelse, og var eid av Jotun i Sandefjord. Jotun solgte etter et langt teknologisamarbeid videre til amerikanske Owens Corning i 1993, som igjen i 2001 solgte videre til Saudi-Arabiske Amiantit Group. Amiantit Norway, som har salgsansvar for Norden, UK og Irland, er samlokalisert med Flowtite Technology AS i Sandefjord.


Meanwhile in Blueberry Hill Høyt der oppe i Norden finnes et lite sted som heter Blueberry Hill. Det lokale nettselskapet har nettopp installert et nytt AMS, og beboerne har fått de nye målerne sine installert. Men hva får egentlig nettselskapet tilbake? Se filmen på www.aidon.com/blueberryhill

Med julaften på en onsdag blir det mange ekstra fridager. Huff og huff ! Vi som jobber i Elteco har ikke bare kompetansen felles, men også den glødende interessen. Vi har elektro og automatisering “på hjernen” og synes reléer, instrumenter, givere og sensorer er skikkelig snadder. Elteco har hatt markedets tillit gjennom mer enn 40 år. Det er ingen sovepute. Tillit er en ferskvare som må fornyes og styrkes.

Elteco AS Postboks 57, Telemarksporten, 3996 Porsgrunn telefon 35 56 20 70 www.elteco.no

Når ikke julefri og andre forstyrrelser kommer i veien, går vi på jobben for å gi det beste vi har – til både etablerte og nye kunder. Ja, vi er nok mer enn normalt opptatt av jobben.

juleannonse _2013.indd 1

Tung på fag, lett på tå!

05.11.2013 09:27:46

13


Ensto med løsning for nettseksjonering og reduksjon av utkoblingstid Ensto NOR AS leverer brytere for distribusjonsnettet. Den ene, Auguste, har de solgt i flere år, men nå kommer Ensto Smartcloser snart på det norske markedet. I tillegg samarbeider de med Nortroll AS i Levanger, som er ledende på fjernstyringsdelen til bryterne. Man kan også se dette i sammenheng med en universalkabelløsning vi har. Vi har et komplett system man kan bygge sammen om man ønsker et fullisolert anlegg. Da kan man montere berøringssikre kontakter på Universalkabelen, og koble den på gjennomføringene på Auguste-bryteren. Da får man et berøringssikkert og fullisolert anlegg, forklarer Økland.

Både Auguste og Smartcloser passer veldig godt inn i betegnelsen smart grid. Det vil si at man tenker på en litt annen måte når man bygger nettet sitt, og at man kan fjernstyre og bestemme hvordan nettet skal deles opp og betjenes, sier Trond Økland som er selger for prosjekt High Voltage og network Automation i Ensto NOR.

– Samarbeidet med Nortroll AS er veldig naturlig, for vi har bryterne, og de har kunnskap og utstyr når det gjelder fjernstyring. Vi reiser sammen på kundebesøk til de norske kundene våre og snakker om forskjellige bryterløsninger og hvordan kunden kan bygge distribusjonsnettet sitt, forteller Trond Økland, som er selger for prosjekt High Voltage og Network Automation. – Og da snakker du om å bygge et smartere luftnett? – Både Auguste og Smartcloser passer veldig godt inn i betegnelsen smart grid. Det vil si at man tenker på en litt annen måte når man bygger nettet sitt, og at man kan fjernstyre og bestemme hvordan nettet skal deles opp og betjenes. Så begge disse bryterne er tilpasset nettopp dette, sier han. 14 • Vol 8-2014

– Når vi snakker om høyspentnettet, snakker vi da om mellom 24 og 36 kV? – Vi snakker om distribusjonsnettet, og hovedsakelig 12 og 24 kV. – Auguste er en bryter dere har hatt noen år? – Ja, den har vært på markedet noen år. Smartcloser vakuum effektbryteren er ny og skal ut på markedet nå. Spesielt med tanke på Ren metode-dager i 2015, sier Økland. – Det vil si at til sommeren kan interesserte få ta og kjenne på den nye bryteren? Dette er jo produkter med litt størrelse på, så det er ikke ren hyllevare? – Nei, det er ikke noe vi har på lager her i Norge. Det blir levert på bestilling fra fabrikken i Frankrike.

– Det er mulig å fjernstyre disse bryterne? – Det er det absolutt. Noe av konseptet er at det er tilrettelagt med et styreskap nede på stolpen som kan fjernstyre disse bryterne. Som sagt har vi et samarbeid med Nortroll AS, men Ensto har også et eget styreskap, om dette er ønskelig for kunden, forteller han. – Hva kan du fortelle om Auguste? – Det er en SF6 isolert lastskillebryter som er laget for å ta last-avbrudd på inntil 630 A for distribusjonslinjer inntil 36kV. Den kan betjenes både manuelt og med fjernstyring, og kan utstyres med vanlige, epoxy isolatorer eller berøringssikre gjennomføringer. Auguste er helt vedlikeholdsfri. Bryteren er svært pålitelig og driftssikker, særlig under krevende driftsforhold.

– Mange ønsker jo å kombinere dette med overspenningsledere og da må disse settes separat i masta ved siden av bryteren, både oppstrøms og nedstrøms. Det er en spenningstrafo innebygget i bryteren, så man trenger ikke separat trafo for å drive fjernstyringen. Transformatoren som sitter innebygget i bryteren tilfører da styreskapet den strømmen det trenger for å operere bryteren. Man har en batteri-backup i styreskapet, slik at hvis strømmen går, har du likevel mulighet til å fjernstyre bryteren. – Samtidig har vi også en manuell betjening som har en stang fra bryteren og ned til nederste del av stolpen. Både Auguste og Smartcloser er veldig enkle å montere. Man setter først opp en brakett på stolpen, og så heiser man bryteren på plass og henger den opp på braketten. I underkant av bryteren finnes det indikatorer som forteller i hvilken stilling den befinner seg i, fortsetter han. – Og så var det Ensto Smartcloser. Hva kan du fortelle oss om denne nye bryteren? – Det er en vakuum effektbryter med mulighet for gjeninnkobling, som vi introduserer i disse dager for det norske markedet.


Auguste, SF6 isolert lastskillebryter som er laget for å ta last-avbrudd på inntil 630 A for distribusjonslinjer inntil 36kV.

Smartcloser har merkespenning på 38kV og kan ta last-avbrudd på inntil 12,5 kA for distribusjonsnettet inntil 36kV. – Ensto Smartcloser er en automatisert stolpemontert vakuum bryter med gjeninnkoblingsfunksjon. Den reduserer utkoblingstiden og isolerer automatisk den defekte delen av nettet. – Smartcloser kan fjernstyres med vår egen fjernstyring eller med Nortrolls fjernstyring. I tillegg har man mulighet til å forhåndsprogrammere Smartcloser til å gjøre

gjeninnkoblinger i nettet. Hvis man får en feildeteksjon i nettet, kan man forhåndsprogrammere bryteren til å legge inn igjen lasten i løpet av veldig kort tid, for så å legge bryteren ut igjen hvis den merker at noe fortsatt er feil. Og det gjør den et visst antall ganger, som er forhåndsprogrammert, før den – hvis det fortsatt er feil i nettet – kobler den ut i låst posisjon. Da må feilen rettes før bryteren kan kobles inn igjen, forklarer Trond Økland. – Så med disse to produktene har dere noe å tilføre nettselskaper som prøver å gjøre nettet litt smartere?

Ensto Smartcloser er en automatisert stolpemontert vakuum bryter med gjeninnkoblingsfunksjon.

– Dette vil gjøre det mye enklere for nettselskapene å få en løsning hvor de har muligheter til nettseksjonering, og også redusere utkoblingstiden ute i nettet. – Denne nye bryteren Smartcloser er vedlikeholdsfri og nesten lydløs når den kobler. Den er også miljøvennlig. I underkant av bryteren er det indikatorer som viser hvilken stilling bryteren befinner seg i, som man kan se fra bakken. Strøm og spennings sensorer er tilkoblet bryterarmen, noe som medfører fleksibilitet og

mulighet for å tilpasse sensorer etter kundens ønsker, sier Økland. – Vil det si at man kan få en melding om feil deteksjon på f eks driftssentralen? – Det kan man gjøre, og man kan også fjernstyre Smartcloser fra den posisjonen man ønsker. Det gjelder begge bryterne, og avhenger av hvilken kommunikasjon man velger for fjernstyringen, sier han. ■

SKL og Statnett underteikna samarbeidsavtale SKL og Statnett har underteikna samarbeidsavtale om nettplanlegginga på Haugalandet dei næraste åra. Avtalen gjeld dei tiltaka som kan være aktuelle ved mogleg byggjing av ein ny aluminiumsfabrikk på Karmøy, elektrifisering av Utsirahøgda frå Kårstø og eit aukande alminneleg forbruk. Statnett har no, i nært samarbeid med SKL, starta kartleggjinga av kva for tiltak som kan verta aktuelle i sentralnettet i dette området i ei konseptvalutgreiing (KVU). I første rekkje ser ein på korleis kapasiteten i den såkalla SKL-ringen mellom Husnes, via Stord og Spanne til Håvik, samt mellom Sauda og Kårstø/Håvik, kan aukast. I tillegg til å oppgradera dei leidningane som går der i dag, vil ein og vurdera om det kan verta naudsynt å byggja ein heilt ny leidning. – Me treng den kunnskapen SKL har om lokale tilhøve i arbeidet for å finne gode løysingar. Vi veit SKL har hatt eit godt

samarbeid med lokale myndigheiter i mange år og er glad for at foretaket vil bidra med kompetansen sin når vi no skal auka kapasiteten i nettet, seier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. -Det er heilt avgjerande for næringsutviklinga i regionen at overføringskapasiteten for kraft vert auka, og vi ser det som ein del av oppdraget vårt å stilla kompetansen vår til disposisjon i høve som dette, seier konsernsjef Magne Heimvik i SKL. ■

15


Soria på Europakartet Under European Utility Week i Amsterdam i byrjinga av november trakk SORIA stappfullt hus då alliansen presenterte sin AMS-førespurnad for representantar frå den internasjonale leverandørindustrien. IP-baserte kommunikasjonsløy-

Stinn brakke under SORIA sin presentasjon på konferansen European Utility Week i Amsterdam., foto: BKK.

– Overveldande fordi vi ikkje under noko omstende rekna med at fleire hundre nyfikne leverandørar ville ta turen innom vår presentasjon under konferansen. Inspirerande fordi responsen frå deltakarane stadfester at vi tenkjer rett og at vi har valt framtidsretta AMS-løysingar, understrekar programsjef for SORIA, Hans Terje Ylvisåker, som ikkje trur den massive oppslutnaden kjem som ein konsekvens av at marknaden augnar ein storkontrakt på målarar, montasje og kommunikasjonsløysingar. Naudsynte tryggleik – Nei, for dei store internasjonale målarleverandørane er eit volum på 700 000 målarar relativt beskjedent. Men vår

sing vekkjer derimot oppsikt, meiner Ylvisåker. Han har inntrykk av at leverandørmarknaden er på ulike stadier i utviklinga av framtidsretta AMS-teknologiar. Nokon meiner vi er for tidleg ute med våre krav til målar- og kommunikasjonsteknologi. Andre seier timinga vår er god. Møtet med leverandørane gav altså SORIA den naudsynte tryggleik for at dei samarbeidande nettselskapa si føretrukne teknologiløysing er tilgjengeleg. Inviterte leverandørar Ylvisåker opplyser at SORIAselskapa inviterte leverandørane gjennom Sellihca (energibransjen sitt leverandørregister) og på den måten oppfylte SORIA krava til likebehandling i innkjøpsprosessen. Dei 29 samarbeidande SORIA-selskapa sender i desse dagar førespurnaden på målarar og montasje. Kontraktsinngåing er venta i slutten av første halvår 2015. ■

– Overveldande og inspirerande, oppsummerer programsjef for SORIA, Hans Terje Ylvisåker, foto: BKK.

16 • Vol 8-2014

Programsjef Hans Terje Ylvisåker (fremst) saman med representantar frå mange av dei 29 samarbeidande selskapa i SORIA og tilsette i programorganisasjonen samla til kick-off i Bergen i august, foto: BKK.

SORIA er den største AMS-alliansen i Noreg med tilsaman ca. 700 000 nettkundar. Nettselskap frå Haugaland i sør til Varanger i nord deltek i samarbeidet om innkjøp, montasje og drift av målarar og kommunikasjonsinfrastruktur. SORIA-selskapa utgjer til saman ca. 30 prosent av målepunkta i Noreg. Programnamnet SORIA, eit akronym for Samarbeid Om Rasjonell Innføring og drift av AMS, skal fungera som ein samlande og inspirerande identitetsberar for alle som er og vert involvert i det store samarbeidsprosjektet. Austevoll Kraftlag, BKK Nett, Etne elektrisitetslag, Finnås Kraftlag, Fitjar Kraftlag, Fjelberg Kraftlag, Hardanger Energi, Haugaland Kraft, Helgelandskraft, Kvam Kraftverk, Kvinnherad Energi, Lofotkraft, Nordlandsnett, NTE Nett, Odda Energi, Rødøy-Lurøy Kraftverk, Selbu Energiverk, SFE Nett, SKL Nett, Skånevik Ølen Kraftlag, Sognekraft, Stryn Energi, Suldal Energi, Sunnfjord Energi, TrønderEnergi Nett, Tysnes Kraftlag, Varanger KraftNett, Vesterålskraft, Voss Energi. Validér er selskapa sitt felleseigde driftsselskap.


Oteras kjernevirksomhet er å koble samfunnet til kraftkildene I Otera ser vi etter den mest kostnadseffektive prosjektmodellen. Vi leverer god prosjektledelse og skreddersydde løsninger i samspill med våre kunder og partnere. www.otera.no

Vi elektrifiserer samfunnet


Velger Ericsson for automatisk måleravlesing i Estland Elektrilevi, Estlands største elnettoperatør, har signert en åtteårig kontrakt med Ericsson om leveranse, implementering, systemintegrasjon og drift av et nett for automatisk måleravlesning. Estland er et av mange land som installerer automatisk måleravlesing for å bidra til EUs mål om å forbedre energieffektiviteten med 20 prosent innen 2020. Elektrilevi har nærmere en halv million abonnenter i sitt nett. Ericsson skal levere og implementere tjenester på 2G/3G mobile internett- og kraftlinjekommunikasjonsteknologiene for styring og datainformasjon, inklusiv installasjon av 630.000 automatiske målere. Ericsson skal også stå for systemintegrasjon av de såkale «operation support systems» (OSS) for målere og datastyring. Ericsson vil drifte nettet i implementeringsperioden.

–Ericssons løsning gir oss kostnadsbesparelser og forbedret kundetilfredshet. Skiftet fra manuell måleravlesing til automatisk fjernavlesing vil sikre mer rettidig og nøyaktig fakturering av kunder og deres faktiske energiforbruk. Og vi vil få mer presis informasjon fra elektrisitetsnettet så vi kan ta raskere affære i tilfeller av strømavbrudd og svindel, sier Mait Rahi, sjef for Smart Metering Programme i Elektrilevi. Pilot Etter et pilotprosjekt som involverer 5.700 automatiske målere i år, vil de 630.000 automatiske målerne rulles ut i

–Vi kan ta raskere affære i tilfeller av strømavbrudd og svindel, sier Mait Rahi, sjef for Smart Metering Programme i Elektrilevi.

18 • Vol 8-2014

perioden fra 2013 til 2016. Etter det vil Ericsson stå for vedlikehold i tre år. Elektrilevi vil ha mulighet for utvidelse av vedlikeholdskontrakten til 2025. –Dette prosjektet gjør at Elektrilevi og Estland kan ta et betydelig skritt i utviklingen av nettverksamfunnet, der mennesker, virksomheter og samfunnet drar fordel av enheter som er sammenkoblet og kommuniserer i sanntid. Denne avanserte IKT-løsningen vil støtte for Elektrilevis forretningsutvikling, og den økte informasjonen og kontrollen med bruken av elektrisitet vil gi stor verdi for selskapets kunder, sier Paolo Colella, sjef

for Consulting and Systems Integration i Ericsson. Nøyaktig og rettidig Automatiske måleravlesere gjør det mulig for forbrukere å kontrollere sitt energiforbruk og redusere kostnader, samtidig som de får mer nøyaktig og rettidig fakturering. Energiselskapene drar fordel av økt operasjonell innsikt, eliminering av manuell måleravlesing og besparelser i form av svindelavdekking. ■

–Denne avanserte IKT-løsningen vil støtte for Elektrilevis forretningsutvikling, og den økte informasjonen og kontrollen med bruken av elektrisitet vil gi stor verdi for selskapets kunder, sier Paolo Colella, sjef for Consulting and Systems Integration i Ericsson.


Ericsson går nye veier Ericsson er blant de verdensledende aktørene innen telecom. De ser nå mulighetene til å bruke sin erfaring og kompetanse innen nye områder, og blant disse er energibransjen. De har nå inngått avtale om å installere to millioner AMS-målere i Sverige, Finland og Estland, og legger ikke skjul på at Norge er et spennende marked. – Det var egentlig et forsøk i regionen jeg jobber i. Vi var blant de første som prøvde oss utenfor telecom-bransjen, forteller Lars Nielsen, dansken som er Head of Technology in Ericsson’s Customer Unit Industry and Society. Vi møter ham til en prat i Tallin, Estland, i forbindelse med kontrakten med Elektrilevi. Først gjorde de en undersøkelse på hvilke bransjer som kunne gjøre bruk av deres kompetanse og løsninger. Av de ca. 140 bransjene de undersøkte, fant de ut at offentlig sikkerhet, transport- og utilitybransjen, var de tre områdene som kunne ta i bruk deres kompetanse. – Det var i alle fall vår teori på det tidspunktet. Og vi dannet da en gruppe i vår region som vi kaller industry and society som gikk inn og jobbet med disse bransjene. Hvis du spør meg, har det vært en suksess, sier Nielsen, og fortsetter: – Ericsson synes også det har vært en suksess. Så suksessfullt at det for et halvt år siden ble bestemt at de resterende ni regionene også skulle begynne å bygge kompetanse på dette området. Så dette har blitt et globalt prosjekt. – Energibransjen er ett av disse satsingsområdene, har jeg forstått? – Ja, man kan faktisk si at det er det viktigste. Det er den bransjen jeg mener ligner mest på den telecom-bransjen vi kommer fra. Malen er ganske lik i de fleste land på dette området, sier han. – Og dere tilbyr en totalpakke med både hardware og software? – Det er korrekt. Vi har et turn key-ansvar, så vi er prime integrator. Det er en modell vi bruker i stort sett alle bransjene vi går inn i, og som har blitt svært godt mottatt. Det at vi er uavhengige i hardware-delen, er positivt. Vi ser på den konkrete

saken, og hva som er best der. Vi er i en fri stilling og kan velge hva som helst, forteller Lars Nielsen. – Vi bygget opp en kompetanse på arbeidsordrehåndtering, utrulling og service i telecomverden, og dette gjenbruker vi i de nye bransjene vi kommer inn i. For eksempel er den fysiske håndteringen utrolig viktig: Det er en kjempeforskjell på kostnaden i et utrullingsprosjekt om installasjonen tar tyve eller ti minutter. Det skal være hundre prosent kontroll på dette. – Men det er ikke bare i Estland dere har installert målere? Jeg hører at det også er snakk om Finland og Sverige? – Ja, vi har i dag kontrakt på å håndtere to millioner smartmålere, og det synes jeg selv er stort, ettersom vi har bygget opp dette på tre år. Det er vi svært stolte av. Vi har kontrakt på 700 000 målere i Finland, 700 000 i Sverige og 600 000 i Estland, forteller Nielsen. – Hva ser du for deg i Norge?

– Vi kan lage turn key-løsninger hvor vi tar alt ansvar. Dette gjelder også drifting i ettertid. I energibransjen lager man ofte lange driftsavtaler, gjerne ti år med opsjon på nye ti år. Dette er nytt for oss, men det er vi med på, sier han. – Ja, det må jo være interessant å sikre seg lange avtaler? – Ja, vår erfaring er, at når man har lange avtaler, kan man gjøre noen optimeringer i starten som koster penger, bygge opp de helt rette verktøyene til den spesifikke kunden. Hvis avtalen er to eller tre år, er den kanskje ikke lang nok til at vi kan hente inn igjen disse startinvesteringene. Så jo lengre avtaler, jo flere omkostninger kan vi ta innledningsvis, sier Nielsen. – Vil vi se deg ofte i Norge i fremtiden? – Inntil for fire måneder siden var vi vel 20–30 personer som jobber med dette i Norden. Da vi fikk avtalen i Finland tok vi

over en del mennesker som jobbet med den pågående prosessen, og nå er de en del av Ericsson, og vi er blitt omtrent 50. Det vokser! – Og det stopper ikke med disse smartmålerne hos forbrukerne. Når man først har fått disse, kommer fokuset på smart grid-målere. For kraftselskapene er det store besparinger å hente på å få en bedre innsikt i hva som faktisk skjer i nettet. Det er ikke alltid investeringer som blir gjort er basert på reell viten, men på en følelse. Nå får man noen målere som kan gi mange flere parametere, og kan gi et aktivt bilde av hvordan nettet presterer. Fakta om hvor man bør investere neste gang. Smart grid-delen er det neste store fokusområdet. Når man jobber med smart-målere skal det også være en innovasjonsplattform for nye tjenester. Man ønsker å komme enda videre. Det tror jeg det er en forståelse for i nettselskapene også, avslutter Lars Nielsen. ■

– Norge er absolutt interessant! Det er mye forskjellig som skjer fra land til land, og også i det enkelte land, fra landsdel til landsdel. I Danmark har man den spesielle situasjonen at halvparten av landet er rullet ut med smartmålere, mens det mangler en hel del i København-området. I Sverige er det rullet ut for mange år siden, så der er det mer en optimering av det som allerede er installert. I Estland var det ingenting for to år siden, og det er den samme situasjonen i Norge, der man står overfor en massiv utrulling fra region til region. Og implementeringen av smarte målere skal være ferdig innen januar 2019. Det er ingen felles nordisk tilnærming, heller ingen norsk. Det er opp til det enkelte energiselskapet. – Og du mener at Ericsson har et fortrinn når noen ønsker seg en total, skreddersydd pakke? 19


Totalleverandør av smarte nett Ericsson er den største globale aktøren innen telecom og relaterte tjenester. De regner med at i 2020 vil rundt 50 milliarder enheter være koblet opp i mobilnettet, og de siste årene har selskapet tatt steget inn i bransjer som kommer til å bidra til denne veksten. Ett av de prioriterte områdene er kraftbransjen. I dag går 40 % av all mobiltrafikk på verdensbasis gjennom systemer levert av Ericsson. De er veldig store innen drift av operatørenes nett. Flere og flere setter dette ut til eksterne, så på verdensbasis er det godt over en milliard mobilabonnenter som hører til i nett som er drevet av Ericsson. Dette gjør dem størst på dette feltet. Aksel Aanensen, admini­ strerende direktør i Ericsson Norge, forteller mer om selskapets planer innen kraftbransjen: – Nå eksploderer det innenfor kraftbransjen. En av grunnene er at alle strømmålere skal kobles opp. I Norge er fristen 1. januar 2019. Derfor skjer det veldig mye lokalt i Norge akkurat nå, og vi har holdt på med dette i global sammenheng i en del år. I den regionen jeg tilhører, Norden-Baltikum-sfæren, har vi fått en stor kontrakt på nesten 700 000 målepunkter i Estland, med fullt ansvar for utrulling og drift. I Sverige har vi en avtale på 600 000 målere, hvor vi gjør drift og modernisering, og så har vi overtatt en avtale i Finland, hvor vi skal drifte 700 000 målepunkter. – Estland er nybrottsarbeid, i og med at de er i ferd med å rulle ut nå, slik som vi begynner med i Norge. I Sverige og Finland er det annen-generasjon, for der har man holdt på en stund, og er i ferd med å oppgradere og bytte litt rundt på leverandører. Vårt fokus nå er å posisjonere oss i det norske markedet, sier han. Han forteller at drivkreftene er kommunikasjon og konnektivitet, som er viktig når alt skal være online. 20 • Vol 8-2014

– Noe vil man bruke mobilnettet til, som vi har kompetanse på, men andre kommunikasjonsteknologier også. Poenget er at man får en konnektivitet ut til alle ledd av kraftnettet på en måte vi ikke har hatt til nå, som gir en stor nettnytteverdi for nettselskapene. – Vi i Ericsson synes alt som har med kommunikasjon å gjøre er spennende, men det er også dette med at prosjektene som kjøres er nokså komplekse. Det er gjerne utrulling involvert, det er mye systemintegrasjon, det er tunge prosjekter, og mange vil ha drift som tjeneste. Hvis vi ser til Estland, Finland og Sverige, så er jo vi store på å drifte dette og levere ferdig måleverdi som tjeneste. Dette er noe vi også kunne tenke oss å gjøre i Norge på sikt, forteller Aanensen. – Vårt bidrag er helt klart å ta et totalansvar for et prosjekt, og da gjenbruke den kompetansen vi har fra vår kjernevirksomhet innenfor telecom. Det er egentlig akkurat det samme. Du har et kjernenett som er innsamlingssystemet, serverne og management-systemet rundt det, og så har du noen punkter der ute; det kan være kabelmodem eller basestasjoner i et mobilnett, eller det kan være strømmålere, som man kobler sammen i et system. Dette skal man ha en prosjektledelse på, det skal systemintegreres med støttesystemene, det skal fungere og driftes, sier han. Vi er involvert i å svare på prekvalifiseringer og anbudsinnbydelser, men vi har enda ingen kontrakter hvor vi leverer og er i gang. Veldig mye av dette skjer jo nå i disse dager, og fremover skal mange nettselskaper beslutte hvem de skal går videre med, sier Aksel Aanensen, administrerende direktør i Ericsson Norge.

– Når man har dette som en tjeneste, og skal levere disse måleverdiene i litt forskjellige frekvenser en gang i døgnet for privatpersoner, noe som også kan endre seg over tid, så nærmer man seg mye mer det vil kaller sanntidstaksering innenfor et mobilnett. Dette kommer jo etter hvert også innenfor den bransjen, og der har jo vi mye kompetanse. Det er viktig at kvaliteten du produserer, som skal inn i fakturagrunnlaget, er eksakt og på tid. Så der har vi logikken i hvorfor vi er inne i

dette markedet her, fortsetter den administrerende direktøren. Han forteller også om mye spennende rundt det han kaller nettnyttelementer hvor man nå, ved å få kommunikasjonen ut i strømnettet, kan lokalisere feilsituasjoner, få alarmer og kjøre nettovervåkning i sanntid og mye mer detaljert. – Det er ikke bare snakk om å montere AMS-målere og motta enkelte signaler fra denne. Dere har vel tenkt litt videre?


– Det som ligger til grunn, er jo et myndighetspålagt krav. Når man først har dette, er det jo en kjempemulighet til å få disse nettnyttgevinstene som vi snakker om her. Du kan etter hvert legge inn mekanismer i et smart nett, slik at man kan ta topper og bunner i forbruket ved å tenke smart rundt insentiver for sluttbrukeren. Der ligger det mange muligheter når det gjelder å få en fornuftig og økonomisk nettutbygging. Da slipper man å hele tiden bygge ut nettet for de verste toppene. Her finnes det mye spennende som man kan ta tak i fremover og legge på som tjenester. Det å få kommunikasjon ut til alle punkter gir mange muligheter utover å samle inn måleverdiene, forteller Aksel Aanensen. – Du kan tenke deg hva det koster å sende ut montører hvis man ikke vet helt hva som er feil, og kanskje enda verre, hvis man ikke vet hvor feilen er. Da går taksameteret. Men hvis man kan få denne informasjonen kjapt og presist, så vil man få en enorm kostnadsbesparelse, sier han.

– Hvor godt kjent er dere blant nettselskapene i Norge? – Vi er nok kjent for de fleste som en telekom-aktør, og noen vil fortsatt tenke at vi selger mobiltelefoner. Vi har vært ute, hatt møter og snakket på seminarer, men det tar jo litt tid å bli kjent. Men de store nettselskapene vet at vi er der. Og vi diskuterer jo med samarbeidspartnere rundt i forskjellige prosjekter som vi allerede har. Så det sprer seg, selv om det er 120 nettselskaper i Norge. Det er også mange forespørsler av typen prekvalifisering som vi er med på. Vi har klare ambisjoner om å ta en del av det norske markedet. – Dere er direkte involvert i noen prosjekter her i Norge også? – Vi er involvert i å svare på prekvalifiseringer og anbudsinnbydelser, men vi har enda ingen kontrakter hvor vi leverer og er i gang. Veldig mye av dette skjer jo nå i disse dager, og fremover skal mange nettselskaper beslutte

hvem de skal går videre med. Noen har allerede gjort det, men mange er i den prosessen nå. Så det er spennende. Noen er bare ute etter å bestille målere, mens andre ønsker mer komplette prosjekter, og det er der vi har et veldig konkret bidrag, sier Aanensen. – Dere kan altså levere alt fra målere til ferdige måleverdier. Samarbeider dere med andre produsenter? – Vi har ingen egne målere, så vi samarbeider med andre. Det er vi vant til å gjøre også innenfor våre mer tradisjonelle områder. Det som er vår verdiøkning i dette, er tjenestedelen, og vi er gode på radioplanlegging, få opp en god infrastruktur, utrulling, drift og systemintegrasjon. Det som er viktig å nevne, er at vi er stort globalt selskap og har all denne kompetansen globalt. Men vi har også en sterk lokal organisasjon i Norge, som har kompetanse på å jobbe med systemintegrasjon, prosjektledelse og support. Med

denne organisasjonen, og domenekunnskap på toppen, er vi ganske skalerbare til å ta på oss et slikt ansvar. Vi har nok lokale mennesker, og det er viktig å ha den kapasiteten som er nødvendig i prosjekter med såpass stort volum. – Så en kontrakt på en million målere i Norge ser du ikke på som noe problem? – Nei, det hadde vært flott! Nå er jo de fleste kontraktene i Norge mindre, så da måtte det i tilfelle bli flere, men det håper vi absolutt på. Tenker vi driftsaspektet her, så er det med skala og stordriftsfordeler viktig. Og det kan man få på både et lokalt og regionalt nivå. I Sverige, Finland og Estland skjer dette allerede. I Norge er det litt mer blandet: Noen ønsker hjelp til driften, mens andre vil gjøre det selv. Å sette ut driften har blitt en trend i IT og telekom, og vi ser at mye av det samme skjer her, for det er mange likheter, sier Aksel Aanensen. ■

Vant kontrakt med Sporveien i Oslo Rejlers divisjon Railconsult vant kontrakten om konsulentbistand til videreutvikling av sporveiens anleggsdatabank. Oppdraget vil bestå av arbeid med strukturering og bistand til oppdatering av anleggsdatabasen. Det store arbeidet som nå pågår med fornyelse av infrastrukturen innebærer også omfattende innlegging av data om den nye infrastrukturen. Denne databasen er Sporveiens anleggsregister og vedlikeholdssystem for infrastrukturen. Systemet er basert på programvaren IFS 8 og er en viktig del for å få til et effektivt og helhetlig vedlikehold.

Hioki FT6031-03 Jordplatemåler Tøff og klar for feltet

IKM Instrutek AS leverer produkter og tjenester til shipping, offshore, industri og offentlig sektor.

Auto innstillinger

Støvtett og vanntett

Vi har kompetanse innenfor måleinstrumenter, prosessinstrumentering, skaffevarer, maritim navigasjon/ kommunikasjon, tilstandskontroll og kalibrering.

Tåler fall på inntil 1 meter

Stort display, enkel i bruk!

Vibrasjonssikker utforming

Selskapet har hovedkontor i Larvik og avd. kontor i Stavanger og Bergen. Vi er ca. 60 ansatte, har en budsjettert omsetning på ca. 226 mill. og er en del av IKM Gruppen med ca. 2 900 ansatte som omsetter for rundt 4,5 milliarder.

Komplett med kabelsneller

To eller tre elektrode målinger

NÅ kr. 2.390,- + mva. Veil. pris kr. 3.736,- +mva.

Ta kontakt med Salgsingeniør Bjørn-Erling Elgesem tlf. 33 16 56 84 Bjorn-Erling.Elgesem@IKM.no

www.IKM.no www.IKMwebshop.no

21 Volt_desember 2014.indd 1

11/21/2014 12:18:01 PM


Et paradigmeskifte inne Promaps Online er et verktøy for nær sanntids risikoberegninger av store og komplekse kraftsystemer. I sin risikoanalyse beregner systemet sannsynligheten for feiltilstander i kraftnettet og de økonomiske konsekvensene av disse. Gjennom et samarbeid med StormGeo jobber nå Goodtech Power med å inkludere værdata i sanntid og værprognoser i Promaps Online. Vi har snakket med Arne B. Svendsen, R&D Manager i Goodtech Power om status i prosjektet.

Vi er i dialog med tre norske og en utenlandsk netteier om å installere programpakken på Deres respektive driftssentraler slik at systemet blir tatt i bruk, og brukererfaring og nytteverdi blir synlig, sier Arne B. Svendsen, R&D Manager i Goodtech Power.

– Vi har et FoU hovedprosjekt som er støttet av regionalt Forskingsfond som skal inkludere påvirkningen av vær i Promaps Online. I tillegg til å se hvilken innvirkning vind har på systemet som vi kan gjøre i dag, ser vi nå på muligheten for å inkludere påvirkningen av ising, lyn og torden. Dette er et prosjekt som går over to år. Værpåvirkningsdelen vi utvikler her, vil være med i programpakken vi selger inn til kundene. Vi er inne i den kommersielle fasen med Promaps Online, der vi i samarbeid med StormGeo om å 22 • Vol 8-2014

leverer tjenester til regionale netteiere i Norge, som steg 1. Steg 2 vil være å gå ut internasjonalt sammen med samarbeidspartner(e) som vi vil søke å skaffe. – Vi er i dialog med tre norske og en utenlandsk netteier om å installere programpakken på Deres respektive driftssentraler slik at systemet blir tatt i bruk, og brukererfaring og nytteverdi blir synlig. Tanken med å gjøre det slik, og håpet med koblingen mot Statnett, er at da beregner Statnett på hele Norge

hvert 10. minutt, og hver regional netteier på hvert sitt kraftsystem hvert 10. minutt. Statnett har ikke hele modellen på det regionale nivået, hvor regional netteier har full modell. Nøkkelen til en detaljert sanntids risikoberegning av hele det Norske kraftsystem, er at nasjonal og regionale netteiere beregner i samme tidsintervall. Dette muliggjør utveksling av effektflyt og risiko mellom netteierne. Det betyr at regionale netteier får effektflyt og tilhørende risiko fra Statnett, og tilsvarende andre veien. Da

kan vi for første gang kommunisere på risiko og hvilken innvirkning handlinger har på hverandres systemer. Det vil være en ny måte å drifte kraftsystemene på. Og i den grad det har vært sagt tidligere at det er behov for å kjøre systemene mer mot kanten, så vil dette være med på å fortelle netteierne hvor de er, og hvor langt de kan presse systemet, forteller Svendsen. En dialog mellom netteiere gjør at de kan begynne å koordinere sine handlinger i kraftnettet


en drift av kraftsystemer online, og dermed også redusere risikoen for strømutfall. Et bevisst forhold til hvilket risikonivå man er eksponert for, skal føre til at handlingene man gjør i driften er reflekterer dette

beregnet, forklarer Arne B. Svendsen. – Når det gjelder værbiten, så får alle selskaper inn værvarsler som påvirker nettet, men

Promaps skal forbedre risikobildet i bedriften når gjelder handlinger, vedlikehold og reinvestering. Beregningen man gjør for å prioritere vedlikehold eller reinvestering skal reflektere

Investeringskostnaden eller vedlikeholdskostnaden kan vi knytte opp mot en felles konsistent risiko-kostnadsenhet. Blir dagens forventede risikokostnad lavere som følge av investe-

Gjelder begge bilder dette oppslag: Merk at Norgeskart med rød og gul farge indikering for risikonivå ikke viser virkelig risikonivå i Norge, men er laget fiktivt for anledningen Hvis vi nå klarer å få dette inn kommersielt, så er mulighetene veldig store til å gjøre mye spennende. Vi er klare, men vi har ikke tid til å vente på et marked så veldig mye lenger, sier Arne B. Svendsen, R&D Manager i Goodtech Power.

nivået og kan dokumenteres. – Utfordringene i dag er at noen sitter med erfaring og har et «følt» nivå av risiko. Har du vært lenge på drift og har god erfaring, håndterer du kanskje situasjonen riktigere på den måten. Er du ikke erfaren, så er du mer utrygg, og håndterer situasjonen på en annen måte. Det vil si at driftsmønsteret er avhengig av hvem som er på jobb; om du er offensiv eller defensiv. Målet er at alle skal gjøre handlingen basert på risikonivået som allerede er

forskjellen er at de i dag får en værmelding, og så må de selv vurdere hvordan dette vil påvirke nettet deres. Når vi får vær informasjonen i Promaps, regner systemet ut konsekvensen av vær til operatøren. Så hele det leddet kan i prinsippet fjernes. Hvis en får inn værprognose og sanntid værdata i online risikoberegningene, så kan man egentlig spare kostnaden med å ha en meteorolog eller to ansatt. Dette har vi fått veldig god respons på i markedet.

verdien på risikonivået som er på et gitt tidspunkt. I dag gjør man prioriteringer ut fra andre kriterier, og selv om mange gjør godt arbeid på detteområdet, er det vanskelig å få til en konsistent risikovurdering på tvers av divisjonene hos netteier. – Vårt risikotankesett er alle intuitivt med på, men det er en barriere å få alle til å forstå at hvis dette gjøres, så betyr det at alle tingene som gjøres i verdikjeden, er sammenlignbart med kostnaden i nåsituasjon.

ringen eller vedlikeholdet? Hvis den ikke blir det, kan vi da skyve på handlingen. Dette åpner veldig store muligheter, og vi føler at alle aktørene vi diskuterer dette med, er helt enige. Men det er mye nytt vi kommer med på en gang, så vi håper at aktørene responderer slik som vi tenker, og at markedet er klart, sier Svendsen. – Dere jobber nå med et prosjekt for gassindustrien, som er veldig følsom for at utstyr som slås ut kan hemme gassleveransen til kontinentet? 23


Risikohåndtering i verdikjeden, med utgangspunkt i driften.

3D visualisering av kraftsystemet med værpåvirkning.

– Man er veldig følsom for spenningsdipp i systemet ved lynnedslag. Får du et forvarsel, har du muligheten til å justere ned gass produksjonen, og da vil kompressorene dine kanskje være mye mindre følsomme for spenningsdippen, og du klarer å absorbere den og unngår utfallet. – Det som er interessant, er at for en netteier og kunde som for eksempel Statnett, en regional netteier og f.eks en stor industrikunde, så har de ulike perspektiver de ser kraftsystemet fra. Men alle har det samme behovet. Det er fortsatt samme kraftsystemet, samme effektflyten, og derfor skal det være en modell som vurderer dette. Det er effektflyten i dag som påvirker alle handlinger vi gjør neste uke og måned. Denne flyten har en verdi og en tilhørende risiko. Alle forsøker å maksimere verdien av flyt nå og frem i tid og redusere risiko. Det er dette Promaps hjelper med og gir økt innsikt i. – Når vi nå diskuterer det store 24 • Vol 8-2014

europeiske forskningsprosjektet GARPUR som pågår. Istedenfor at det er en nasjonal og regionale netteiere, så ser vi hele Europa med nasjonale netteiere. Det er akkurat samme prinsippet. Når vi tester mot ulike kunder, så er det ingen nye prinsipper vi legger til. Det er akkurat det samme om det er nasjonalt eller regionalt forbruk, nasjonalt eller bilateralt, sier Arne B. Svendsen. Han forteller videre at risikohåndtering i drift med værpåvirkning er noe alle ønsker, og at det er påfallende hvor enkelt ting blir gjort i forhold til hvordan det kunne vært håndtert. I teorien kunne myndighetene gjennom ett system hatt overvåkning på hva Statnett, regionale netteiere og forbrukere var eksponert for. Det hadde vært mulig å se risikonivået for hele Norge for en av de viktigste infrastrukturene vi har. – Slik det er i dag, rapporterer Statnett til NVE når stormen har truffet, om hva konsekvensen

Promaps Interactive et samarbeid mellom Goodtech Power, Vizrt og StormGeo.

ble. Men det er ingenting i veien for at ikke myndighetene kunne hatt et sanntidsbilde på hva Norge var eksponert for av risiko i dag og uken som kommer. Hvis man da kobler den til en kunde som forsyner gass til Europa, så er det kraftsystemets nåværende risikonivå som forteller hvilken leveranseevne vi har på gass til Europa og hvilken risiko Norge er eksponert for i denne leveransen. Alt starter med risikohåndtering online av driften, elektrisk kraft er det som driver de andre tingene, så dette er teoretisk fult mulig. – Hvis vi nå klarer å få dette inn kommersielt, så er mulighetene veldig store til å gjøre mye spennende. Vi er klare, men vi har ikke tid til å vente på et marked så veldig mye lenger. Markedet må komme nå. Vi har ikke kapasitet til å drøye det for lenge. Går dette som vi tenker, vil det være starten på noe stort; et paradigmeskifte innen drift av kraftsystemer, for observerbarheten i systemet gikk fra å være et

talglys i mørke til å lyse opp hele rommet, avslutter Arne B. Svendsen. Kort om historien: Det startet med en ide av Yngve Aabø som resulterte i en diplomoppgave på NTNU i 2002 som Arne Brufladt Svendsen utførte, og hvor Tørris Digernes oppdaget løsningen på et matematisk problem rund Markov enhetsmodeller. Statnett hadde et behov, og starten på et langt utviklingsløp var i gang. Følgende personer har deltatt i utviklingen fra Goodtech sin side og skal ha en stor takk for innsatsen så langt: Fra Goodtech AS: Jakob Eman, Trond Tollefsen, Lars Madsen(Webstep), Martin Groh, Kristjan Pall Petursson, Arne B. Svendsen, Yngve Aabø, Ingrid Honve(Webstep), Øyvind Tjervaag, Jarle Midtbø(Webstep). Fra MathConsult Tørris Digernes(Promaps AS), Espen Harlinn, Timothy Steven Dwyer, Hermod Nitter ■


Kortsluttere - hindrer livsfarlige situasjoner • Garantert kortslutning • Enkel og trygg montering • Går lett inn i kabelen • Ivaretar personsikkerheten • Hindrer livsfarlige situasjoner • God merking av kabelende Beslag og hylse som slutter og forsegler kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Den viktigste funksjonen er kortslutningen som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår.

Stansefabrikken Products AS Tel: +47 45 86 59 35 • Fax: +47 67 11 34 51 • E-post: post@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

AMS

Avanserte Måle- og Styringssystemer

Innen 1.1.2019 skal det installeres nye elektroniske strømmålere hos alle landets strømkunder. 2 - 2,5 millioner strømmålere skal skiftes ut, flesteparten naturlig nok i privatboliger. Imidlertid skal også offentlige bygg og industribygg ha nye målere... og ofte trengs noe mer. Det er her vi kommer inn i bildet.

s drea lle n A Til esti b å Husk te klasse n os og he rafoer h t 0, 2S . De har i o t Eltec å lagere ) e p dem unn(Arn gr Pors fen

Sje

Elteco AS Postboks 57, Telemarksporten, 3996 Porsgrunn telefon 35 56 20 70 www.elteco.no

Tung på fag, lett på tå!

AMS annonse.indd 1

28.08.2014 10:36:40

25


Populært seminar om måleteknikk i Tyskland Det tyske selskapet Seba KMT har siden 60-tallet holdt populære seminarer om måleteknikk. Her kan deltakere fra hele verden lære om kabelfeilsøking- og testing, deteksjon, påvisning og utvelgelse. Seba Nor, den norske avdelingen, hadde denne gangen med seg rundt 20 måleinteresserte fra ulike bransjer til en ukes opphold på fabrikken i Baunach, Tyskland.

Daglig leder i Seba Nor, Leif Bjørge Pedersen og salgsingeniør Vidar Stene på testfeltet i Baunach.

– Én gang i året er vi her nede, og da inviterer vi med oss norske energiverkskunder. Det kan også være kunder fra privat industri, Statoil, Shell – eller Jernbaneverket, som er her nå. Men vi har til felles at alle jobber med elektro, og har et eller annet med kabeltesting, kabeldeteksjon eller feilsøking å gjøre. Så vi er her for å lære bort litt mer måleteknikk. Lære dem å bli bedre på feilsøking, og vise dem nye 26 • Vol 8-2014

metoder, sier daglig leder i Seba Nor, Leif Bjørge Pedersen. Seminaret inneholder omtrent halvparten teori og resten praktiske øvelser. De oppholder seg i et stort seminarbygg som fabrikken stiller til disposisjon. – Litt av grunnen til å dra ned hit er det store, fine kabeltestfelt på utsiden. Der kan vi gjøre faktiske målinger på kabler med mange ulike feil på. Vi har også ubegrenset tilgang til mengder

av måletekniske instrumenter og utstyr, så vi kan få testet mye forskjellig. Dette synes kundene er nyttig. I tillegg er det en hyggelig ramme rundt det hele, med bespisning og sosialt samvær på kveldene. – Og dere har invitert kunder hit helt fra dere startet? – Helt siden Seba Nor ble grunnlagt i 1982, har man hatt

denne tradisjonen. Lenge dro vi ned to ganger årlig, både på vårseminaret i mars og dette oktober-seminaret. Men siden 2008 har jeg valgt å reise bare én gang i året. Det er litt omfattende å være borte fra kontoret en hel uke. Men vi holder på tradisjonen, for kurset er populært. Vi får som regel en del henvendelser allerede før vi har sendt ut invitasjonen, forteller Pedersen.


– Det er vel også greit å ha et felles forum hvor man kan utveksle erfaringer og utfordringer blant nettselskapene? – Vi har hatt flere med oss hit som sier de har lært nesten like mye på kveldstid ved å sitte og snakke fag med kolleger, som de gjorde av kurset i seg selv. Man har jo faget felles, og da er det naturlig at det er dette man sitter og prater om ved middagen på kvelden. Mange har også kontakt i ettertid, og jeg vet at flere av de norske kundene har kontakter over til Sverige, ettersom vi er sammen med den svenske gruppa her. De har jo veldig likt nett og like forhold på mange områder, sier han. Salgsingeniør Vidar Stene i Seba nor as er på seminaret i Baunach for første gang. Som ny i jobben synes han det er spennende å prøve mye av utstyret som han skal selge og stille med support på. Han synes også det er nyttig å knytte

kontakter i bransjen. – Det mest interessante er noen av de litt tyngre instrumentene som jeg ikke har så god greie på fra før. Ting jeg ikke har vært borti i mitt tidligere yrke som elektriker. Det er også spennende å se på nye metoder som kommer, sier han. – Er det noen trender innen instrumenter og målemetoder som vil dukke opp i Norge? – Ja, det er instrumenter som er mer aktuelle nå enn tidligere, som vi ikke har hatt tilgang på så lenge, og som vi har stor tro på i fremtiden – særlig i Norge. Vi ser økende interesse for VLF-testing, Very Low Frequency eller 0,1 Hz-metoden på norsk, som er en høyspent AC-test. Litt av grunnen til at denne blir mer og mer aktuell, er at en sentral IEC-norm i år ble endret, der man fjernet tidligere anbefalt DC-testing helt fra normen. Grunnen er at

det over lang tid har vært kjent at DC-testing har en destruktiv effekt på PEX-kabler, sier Leif Bjørge Pedersen. – VLF vil i større grad bli adoptert av nettselskaper og entreprenører rundt om i landet. Vi ser på målebilene vi har levert de siste årene, at alle kundene velger å ta med

VLF-testing. Vi har også levert en del portable VLF-testere. Vi ser at det også er økende interesse for sikkerhet og produkter som har med dette å gjøre. Faseutvelgelse, kabelidentifikasjon og den type ting, avslutter den daglige lederen. ■

Lyse Infra AS På seminaret møter vi Henning Nilsen fra Lyse Infra AS som har tatt turen til Baunach . Han har vært her tidligere og synes det er greit å oppdatere seg på utstyrsfronten, men har forskjellig fokus fra gang til gang. – Nå skal vi ha ny bil, og da har jeg fokus på Centrix-systemet, mens tidligere har det kanskje vært marklyttere og kabelsøkere. Jeg konsentrerer meg om få områder og ikke alt på en gang, sier Henning Nilsen. – Blir det ny bil i løpet av året, da eller? – Bilen, blir sannsynligvis Ford eller VW, har ikke blitt avgjort enda, så om det blir på dette eller neste budsjett, vet jeg ikke. Men bil blir det, sier han.

vanntre og skade kabelen. – Så bilen er et viktig verktøy?

muligheter. Det skjer ting hele veien med utviklingen av utstyret, og man får med seg

mange nyheter og tips hjem igjen, sier Henning Nilsen. ■

– Hvis bilen er nede en dag, så er det krise om det ryker en kabel og vi må finne feilen. Nå har vi to biler med eldre utstyr i, og den ene blir byttet ut Så vi har utstyr i topp kvalitet til en hver tid. Da har vi en bil som er operativ hele tiden, og så har vi en «pensjonist» i bakhånd, forteller Nilsen. – Hvor mange kilometer kabel har dere?

– Brukes bilene mest til testing og feilsøking på kabel eller på linjenettet?

– Det vet jeg ikke, men det er mye. Vi har vel rundt 130 000 kunder.

– Det er mest kabel, selv om vi har noen linjer vi feilsøker på. Nå vil vi også få VLF-systemet. Tidligere har vi hatt DC-testing, men det kan bare brukes en kort stund, for ikke å få

– Her i Baunach får dere vel et innblikk i nye produkter og instrumenter som stadig blir bedre? Ja, nye produkter og nye 27


Verdifull testing av nytt utstyr Thomas Dahl og Charles Henriksen er energimontører og utsendte fra Nettpartners avdeling i Fredrikstad, der de har Hafslund og Fredrikstad energinett som hovedkunder. De jobber med feilsøking: mest på kabel, men også noe på linje. – Hva er det viktigste dere har lært denne uka? – Vi har testet praktisk bruk av utstyr. Det er fint å bli kjent med verktøy du snart skal begynne å

bruke, og det er hovedårsaken til at vi hadde lyst å dra hit, sier Charles Henriksen. – Og dere har bestilt ny målebil med masse utstyr?

– Ja, den kommer om 14 dagers tid, med innebygd isolasjonstester, ganske komplett system for feilsøking og testing av kabel. Mange alternativer og metoder å bruke.

– Det er greit å bli kjent med den her på fabrikken, så man ikke plutselig sitter der med bilen. Her er utstyret montert i et klasserom hvor man kan prøve og feile. Og så får vi litt teori om ting og tang, sier Thomas Dahl. – Her får vi teste mye forskjellig, til og med instrumenter vi ikke visste fantes en gang. – Jeg har hørt at de har verktøy for å velge ut faser også? – Ja, ganske genialt. Det er ikke noe problem å velge ut fasene, men det går på sikkerheten. På den konvensjonelle måten må du fjerne jord i begge ender, og på en høyspentkabel er det egentlig fy-fy. Men det har ikke vært noe alternativ – før nå. ■ Charles Henriksen og Thomas Dahl fra Nettpartner gleder seg til å ta den nye målebilen i bruk.

Kabelsøkere fra Røros I Røros elektrisitetsverk skal de i utgangspunktet være ti mann der alle gjør alt. Hovedgeskjeften deres er kabelsøking, og nå har de reist på seminar til Tyskland for å få litt faglig påfyll. – Du kommer fra Gløshaugen og er nettsjef: Bruker dere sivilingeniører til å løpe rundt og teste kabel?

derfor er jeg her for å lære litt, sier Lars Hofstad.

– Ja, alle gjør alt. Klatrer i stolper, strekker linje og er med i vaktordningen. Vi er tre stykker som driver med kabelsøking, og det er derfor vi er med her. Kabelsøking for graveentreprenører. Vi driver lite med testing, men kjører på til det blir feil, og så bruker vi en støtgenerator til å finne den. Vi har litt problemer med å finne feilen av og til, så

– Ja, første gang på fabrikken her. Nå er det spesifikt kabelsøking som er interessen min. Og litt lokalisering med støtgenerator, for den vi har er gammel, og vi skal nok kjøpe noe nytt lytteutstyr som er mer avansert enn det vi har.

28 • Vol 8-2014

– Er det første gang du er her?

– Har det vært fornuftige dager her nede?

– Ja, absolutt. Vi sitter og diskuterer mye med leverandøren og deler erfaringer med andre. Blir kjent med folk som bruker samme utstyr og samme leverandør, sier nettsjefen. – Dere er jo nesten 20 fra Norge her, og jeg vil jo tro at også andre nettselskaper har samme utfordringer? – Det er 142 nettselskaper i Norge, og flesteparten har vel samme problematikken. Jo

flere som tenker på samme sak, jo bedre er det for oss. Vi tar også sikte på å utvide samarbeidet med naboverkene, både når det gjelder utstyr og beredskap. – Og dette tenker dere å gå videre med når dere kommer hjem igjen? – Ja, for mye av utstyret koster såpass med penger og brukes ikke hver dag. Da kan vi gå sammen tre nettselskaper og dele på, sier Lars Hofstad. ■


Store utbygginger krever godt utstyr I Jernbaneverket driver de mye med påvisning og peiling av kabel. De har kjøpt en del utstyr fra Seba Nor og ønsker å lære flere måter å lokalisere kabler på. Selv om ikke kurset går direkte på dette, håper de også å få med seg litt kunnskap som kan brukes til feilsøking på tele- og fiberkabel.

– Vi har jo fått med oss i pressen at det gjøres kjempestore investeringer i Jernbaneverket. Er det mye som skal fornyes og forbedres? – Jo, både signalavdelinger på sikt – og banen med skinner, sviller, bærelag – så det blir satset bra på de stedene som er viktige å ta først, og det er stort sett østlandsområdet, der det er mest trafikk. Det legges mye penger i det, så man får håpe at mer publikum vil bruke det, og at det blir attraktivt å sende gods med bane. – Men jeg blir ikke arbeidsledig de første årene! Det er første gang jeg er her, men vi har kjøpt mye utstyr fra Seba, både måleutstyr og målebiler, sier Furuseth.

Lars Hofstad, Røros elektrisitetsverk og Geir Furuseth fra Jernbaneverket.

– Det finnes vel mye tele- og fiberkabel i energiverkene også?

jobbene for seg, har jeg fått inntrykk av, sier Geir Furuseth.

– Hvis nettselskapene driver med fiber, så har de en underavdeling, eller så bruker de andre samarbeidspartnere til å gjøre de

– Mens dere i Jernbaneverket har deres egne? – Ja, egne energimontører,

lavspentmontører og telemontører som driver med telekabler, fiber, transmisjon og dataoverføring. Det meste går på IP-adressering: alle skjermer, anvisere på stasjoner, monitorer, høyttaleranlegg og klokker, forteller han.

Kollegene dine i Jernbaneverket har en lang tradisjon i å være her? Ja, vi har alltid hatt folk fra Jernbaneverket her – nesten hvert år. ■

29


Lysebotn2

God fart i tunnel Arbeidet med å sprenge adkomsttunnel til nytt kraftverk i Lysebotn går som planlagt. I månedsskiftet oktober/november var ca 1,2 kilometer av adkomsttunnelen ferdig utsprengt. I tillegg er det sprengt ut til sammen 1 km med tunneler oppe ved Strandvatn.

– Vi er veldig fornøyd med å ha kommet så langt i prosjektet. Tunnelene drives nå samtidig fra to sider, fra Lysebotn mot Strandvatn og fra Strandvatn mot Lyngsvatn. Det ligger an til at vi kan starte utsprengning av kraftstasjonen rett etter nyttår. Det er meget bra, sier prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal. Oppe ved Strandvatn pågår utspregning av tilløpstunnel mot Lyngsvatn. Videre pågår det sprengning av atkomsttunnel for to lukekammer. Ett for inntaksluke til Strandvatn og ett for stengeluke mot Lyngsvatn. 30 • Vol 8-2014

– Rett etter nyttår tredobles tunnelaktiviteten i Lysebotn. Da starter utsprengning av kraftstasjonen samtidig med sprengning av en 3000 m lang trykktunnel opp mot Strand-

– Framdriften ligger litt foran skjema, sier byggeleder Terje Anti Nilsen.


vatn og en 1200 m lang avløpstunnel mot Lysefjorden. Framdriften ligger litt foran skjema, sier byggeleder Terje Anti Nilsen. Tunnelsteinen i Lysebotn nyttiggjøres på en meget god måte. Den plasseres som støttefylling for en framtidig småbåthavn. Det er både effektivt for prosjektet og nyttig tiltak i Lysebotn. Etterhvert som produksjonen av tunnelstein øker fra november /desember og

utover på nyåret, vil det bli opp mot 200 dumperlass i døgnet. Den nye kraftstasjonen Lysebotn2 ligger 1450 meter inne i fjellet og skal erstatte dagens kraftverk som er over 60 år gammel. Den nye stasjonen vil produsere 15 prosent mer energi av det samme vannet som i dag. Nytt kraftverk vil produsere 1500 GWh. Driftsstart på nytt kraftverk er planlagt til våren 2018. ■

- Det ligger an til at vi kan starte utsprengning av kraftstasjonen rett etter nyttår. Det er meget bra, sier prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal.

www.voltmag.no

amokabel er et skandinavisk kabelkonsern med tre selskaper : amo kraftkabel AB– amo spesialkabel AB – amo installsjonskabel AB som produserer ulike typer av liner, kabler og forbrukerrettet installasjonsmateriell. Konsernet er privateid og har ca. 115 medarbeidere i fem forskjellige land og hadde i 2012 en omsetning på ca. 650 millioner kroner. Konsernet har også salg og energiproduserende selskaper­både i Sverige og Norge.

Din spesialleverandør: • BLL / BLX liner • Al liner-FeAl liner • Farget/mattet liner • Fettet line og spesial line • Kopperline • EX-D

• Bardunwire • Stålstolper 1-420 kV • Spiralarmaturer • Flymarkører • Bardunmarkører • Trafoklemmer

amo kraftkabel AS hovedkontor: Fritzøe Brygge 9 A 3264 Larvik +47 9483 0003 amo kraftkabel AS kunde/ordrekontor: Nittedalsgata 1 A 2000 Lillestrøm +47 4507 1440 31


32 • Vol 8-2014


Trestolper er fremtiden Kreosot i trestolper er et hett tema. Ryktene går om at det innen få år vil komme et forbud mot å bruke denne typen impregnering. Mange nettselskaper og entreprenører spør: Hva skjer, og er det riktig at man ikke får tak i trestolper lenger? I den anledning har vi tatt en tur til Stab Suecia AS , der også vi også møtte svenske Rundvirke Poles AB, for å få greie på deres syn på saken – Det har i mange år vært en diskusjon innad i EU om bruken av kreosot. På et tidspunkt ble KEMI, kjemikalieinspeksjonen som tilsvarer Statens forurensningstilsyn i Norge, utpekt til å utrede dette spørsmålet. Det ble i 2012 besluttet å tillate bruke av kreosotolje frem til 2018. Det vil bli sendt inn en ny søknad i løpet av 2015 eller i begynnelsen av 2016 om videre bruk etter 2018, forteller Vegar RøsteOlsen, daglig leder i Stab Suecia i Norge. – I søknadsprosessen har det blitt sett på tre hovedpunkter: ytre miljø, arbeidsmiljø og sosialøkonomiske konsekvenser. Det er gjort store og tunge utredninger på både ytre miljø og arbeidsmiljø som konkluderer med at det ikke finnes noen avvikende årsaker til å forby kreosot, enn så lenge. Så gjenstår da de sosial- eller samfunnsøkonomiske konsekvensene, og der foregår det nå en større utredning som vil bli ferdigstilt i 2015, om hvilke alternativer man har og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få hvis man skulle forby kreosot.

Men produsentene innser at kreosotimpregnert materiale i overskuelig fremtid vil møte et forbud. De har likevel veldig liten tro på at det kommer i 2018. Men de har allerede satt i gang et større forsøk på å finne et alternativ. – Hvor lang har dere kommet der? – Vi har hatt prøver stående ute i forskjellige typer mark i en del år, fortrinnsvis i utsatte områder. Resultatene vi har fått så langt, er veldig positive, og gir oss en indikasjon på, og forhåpninger om, at vi skal presentere et nytt impregneringsmiddel eller en ny metode innen 2018 – upåvirket av hva som skjer med kreosoten, sier Røste-Olsen. – Ettersom spørsmålet om kreosot i stor grad ikke bare er teknisk, men politisk, er det vanskeligere å beregne hvor spørsmålet tar veien. Det må man ta hensyn til. Det gjelder å være så fleksible at uansett hvilken vei det går, så er man forberedt, sier Tommy Karlsson, managing director i Rundvirke Poles AB.

– Og forberedt, det er dere? – Vi er det ikke i dag, men vi vil være det om noen år, slår Karlsson fast. – Så når dette kreosotforbudet eventuelt kommer, så er dere fortsatt klare til å levere trestolper til norske nettselskaper og entreprenører? – Det er et uforbeholdent ja! sier Vegar Røste-Olsen. De kan ikke med sikkerhet si at de oppnår et produkt som sikrer stolper i 80–90 års tjeneste, som kreosotvarianten delvis har gjort. Men de mener de skal kunne presentere et produkt som fortsatt vil være tilfredsstillende for netteierne. – Så er det dette med beredskap. Vi har sett mer ekstremvær de siste årene, der netteier plutselig opplever store ødeleggelser, står uten strøm, og er i akutt behov for nye stolper ... – Om vi skal være konkurransedyktige kan ikke trestolper tilvirkes etter ordre. I 99 % av tilfellene tilvirkes stolpene for

lager. Så vi har en betydelig mengde på lager, sikkert 60 000 ferdige stolper til en hver tid. Om det kommer en storm, og man trenger stolper raskt, så er jo trestolper egentlig det eneste alternativet, ettersom andre stolper produseres etter ordre. Og produksjonskapasiteten er ikke så stor. Ved stormen Gudrun leverte vi i Sverige 20 000 stolper på seks uker. Det var ingen problemer med å skaffe stolper, men det manglet entreprenørkapasitet for å kunne reise dem, forteller Tommy Karlsson. – Etter stormen Ivar i romjulen 2011 leverte vi 4000 stolper den påfølgende måneden, utelukkende til rehabilitering av stormskader. Ved stormen i trønderfylkene før jul i fjor begynte telefonen å kime klokka 18.30 om kvelden, og den første bilen gikk ut fra fabrikken under tolv timer etterpå, sier Røste-Olsen. – Når det gjelder miljøhensyn, da? Hvordan er trestolper kontra andre materialer? – Svenska Miljøinstitutet har gjort en analyse på ulike stolpematerialer og har sett på hele livssyklusen for stolper av henholdsvis stål, kompositt, betong og kreosot. Der kommer kreosotstolper svært godt ut, sier Karlsson. – Og prisforskjellen? Er det like billig å kjøpe andre materialer, eller er trestolper veldig gunstig? – Jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg om prisen på konkurrerende produkter, men ut fra tilbakemeldingene vi får fra kundene, er en trestolpe radikalt mye billigere enn andre alternativer. Prismessig er det Trestolpen er miljømessig, med eller uten kreosot, langt bedre enn hva konkurrerende produkter kan vise til, sier Tommy Karlsson managing director i Rundvirke Poles AB og daglig leder Vegar Røste-Olsen i Stab Suecia AS.

33


ikke noe som kan konkurrere med trestolper, sier Vegar Røste-Olsen. – Nord i landet har bruk av tre vært en sterk trend i veldig mange år. Av og til skal man ha veldig høye stolper, og da må man ha en viss rotdiameter. Hvordan er leveringssituasjonen? – De siste årene har det vært et ganske høyt press på lengre stolper, som vi ikke finner i den nordiske skogen. Men vi bruker noe som heter american douglas fir, som vi kjøper inn. Vi har i enkelte situasjoner hatt litt redusert kapasitet på denne typen stolper i Norge og Sverige, sier Røste-Olsen. – Jeg vil tilføye at vi de siste tre årene har sett at en del 132 kV-linjer byttes ut. Markedet har ganske momentant etterspurt mer enn tre ganger så store kvantum av lange stolper. Den beredskapen har vi ikke hatt på lager, så vi skulle nok ønske oss litt bedre prognoser fra kundene på hvilke stolper de trenger. Når man bestiller stålstolper, er man forberedt på å akseptere en leveransetid på 34 • Vol 8-2014

ett år, men når man bestiller trestolper er man vant til at de finnes i hylla, slik at man bare kan bestille og motta dem innen to måneder. Vi kunne ikke forutse den store økningen i dette markedet. Om vi får prognoser ett eller to år i forveien, klarer vi å forsyne markedet med de stolpene de trenger, sier Karlsson. – Jeg kan fortelle et eksempel. Det skulle bygges en 132 kV-linje på tolv mil i Sverige i år. Man vet at det helt sikkert tar to–tre år før en konsesjon er klar. I november i fjor kom kunden og ville kjøpe diss stolpene, og de ville ha det klart i desember. På grunn av etterspørselen trengte vi et år på å levere disse stolpene. Man skal huske på at disse trærne har vokst i skogen i 120 år. Vi har dem i industrien i to år for å få bra kvalitet på dem. Så skal kunden ha dem på to måneder, uten å ha sagt noe på forhånd. Det er urimelig, fortsetter han. – Er mangelen på langsiktighet fra kundene noe man kjenner igjen i Norge også?

– Ja, definitivt. Men vi ser at de er tidligere ute nå enn før. Det skjer også at de kontakter oss allerede i prosjekteringen for å gjøre oss oppmerksom på hva de jobber med. Jeg synes vi har en god leveringssikkerhet på den typer linjer, sier Vegar Røste-Olsen. – Det er bedre i Norge enn i Sverige. I Norge er man ute i mye bedre tid. I det eksempelet jeg fortalte om, gikk kunden videre til en stålprodusent. Der fikk de også beskjed om at det var ett års leveringstid. Så det ble tre likevel, men de måtte vente åtte måneder, forteller Tommy Karlsson. – Jeg tror vi kan konkludere med at trestolpen kommer til å eksistere i mange år fremover. Vi kan si at vi innen noen få år har et alternativ til kreosot, uavhengig av hva som skjer i det spørsmålet. Trestolpen er miljømessig, med eller uten kreosot, langt bedre enn hva konkurrerende produkter kan vise til, forteller Røste-Olsen. – Jeg husker et firma i Tyskland som heter Pfleiderer. De hadde

alle materialer på stolper; tre, stål, betong og kompositt. Det som overlevde med størst volum i Tyskland var trestolpene. Og dette var for 25–30 år siden. Jeg tror at konkurrerende materialer også kan finne sine nisjer, spesielt på høye spenninger. Men trestolpene kommer til å beholde sin posisjon, mener Karlsson. – Og alternativene til trestolper er vel ikke noe nytt? – Nei, da jeg var ny i bransjen for 25 år siden, forsøkte man veldig tungt å lansere en betongstolpe. Det solgte kanskje 100 stykker. I Tyskland og USA har de også hatt kompositt og stål lenge, men det har ikke blitt noen stor suksess. Men det er klart at vi som tilvirker trestolper ikke kan slå oss til ro og være fornøyde. Vi må se på andre typer behandlinger for å tilfredsstille de kundene som ikke vil ha kreosot i fremtiden. Men at trestolpen, behandlet på den ene eller den andre måten, kommer til å overleve, det er jeg sikker på, avslutter Tommy Karlsson. ■


European Utility Week 2014

Aidon går for sterk vekst i Norge Markedet for smarte energimålesystemer er i rask utvikling, spesielt i den nordlige delen av Europa. Det viste årets konferanse i Amsterdam med all mulig tydelighet. Aidon satser på Norge. 4.-6. november gikk årets European Utility Week av stabelen. Med hele Europas kraftsektor samlet på ett sted, satt Aidon fokus på Norden generelt og Norge spesielt. Norden skiller seg ut i europeisk sammenheng når det gjelder implementeringen av AMS og utviklingen av smarte nett, og Aidon fokuserer satsningen sin akkurat her. Ti år har gått siden selskapet ble stiftet i Finland. 800 000 målere er installert her, og markedsandelen er sterk på 35 prosent. I Sverige begynner nettselskapene å oppgradere sine førstegenerasjons smarte målere til neste generasjon AMS, og med en installert base på 250 000 målere og et nylig styrket lokalteam, er Aidon også godt etablert i Sverige. Aller sterkest satser de likevel på veksten i Norge. – Det som interesserer oss er de svært høye funksjonelle og tekniske kravene i Norge. Nettselskaper ser etter best mulig operasjonell og finansiell verdi for sine investeringer, sier han. Følger løsningene livet ut – Aidon har vært representert i Norge siden 2004, og er også aktivt involvert i nasjonale forskningsprogrammer og pilotprosjekter knyttet til utvikling av AMS og smarte nett. På dette grunnlaget kan det norske markedet nå dra nytte av Europas mest avanserte teknologi for smarte løsninger, sier Chrons, som etter året som har gått nå er klar for å stå hele løpet ut.

Vi står akkurat i startfasen i Norge. Etter at alle anbudsprosessene er over, skal nettselskapenes nye AMS settes i «live». Vi skal følge opp løsningene livet ut, understreker Chrons. ■

– For øyeblikket er Norge definitivt det mest aktive markedet i Norden, sier Timo Chrons, CEO i Aidon Oy.

Nyhet

CAN-AM ØKER MEST outlAnder 6x6 650 dps t3 * pris eks. mva. kr. 107.920,inkl mva. kr. 134.900,-*

outlAnder 6x6 1000 Xt t3 * pris eks. mva. kr. 124.720,inkl mva. kr. 155.900,-*

Finn din forhandler på can-am.no

*Pris er på standard modell. Leveringsomkostninger tilkommer. NB: avbildet modell er Outlander 6x6 1000 XT T3 2014 modell.

Forhandlere: AltA: Ski-Doo Senteret AS 78457500 ArendAl: Sigmund Aasen AS 37023512 BArdu: Brødrene Bakkehaug 77182228 dAlen: Øverland Scooter og ATV 35078560 elVeruM: Scandinavian Forest Group AS 62426820

FrekhAug: Meland Auto AS 56170976 gol: Traktorservice AS 32074796 hAMMerFest: H.O. Motor AS 78409400 hol: Hol Bil og Traktor AS 99417666 JessheiM: Akershus Traktor 63948580 kArAsJok: Frode Utsi AS 78466082 kAutokeino: Isan 78485333 kirkenes: Kirkenes Bil AS 78970100 kleppe: R. Helleland AS 51786680 kongsBerg: Powersport AS 41413232 kongsVik: R. Jacobsen AS 91350894 kristiAnsAnd: Båthuset AS 90080099 lillehAMMer: Motorspeed AS 61268000 lyngdAl: Trippel Motor AS 38346200 Mo i rAnA: Skjærviks Scooter og MC AS 75154100 nesttun: Bilskadesenteret AS 55929070 oppdAl: Storlismia AS 72404300 rognAn: Rognan Auto AS 75681670 rJukAn: Powersport AS 90030042 rysstAd: Hylestad Auto AS 37936111 rødBerg: Aasen Bil og Landbruk AS 32741310 sAnd: Møgedal Mek.Verksted AS 52792530 sAndnessJøen: Nothuset AS 75040616 skien: Moflaten Smie & Verksted AS 35587200 skJeBerg: Hagemaskiner AS 91579598 snåsA: Hjelde Maskinservice AS 74151240 steinkJer: Steinkjer Motorsenter AS 74162232 stryn: Kveen AS 57872000 sørkJosen: Nyvoll Motor AS 77767200 tAnA: Frode Utsi AS 78925250 troMsø: Tromsø Motor AS 77683510 trondheiM: Brødrene Ler AS 72885330 tydAl: Bil & Landbruk AS 73815480 VAng i VAldres: Vang Auto-Service AS 61367500 VerdAl: Maskin og Motor AS 90798589 Vest-Agder: H&H Motor AS 38283340 Voss: HMV Maskin AS 56529130 øVerBygd: Åsheim Maskin AS 77721400 øVre surnAdAl: Nordmøre Scooter & ATV AS 40007042

35


Tryggere kjærnekraftverk med Thoriumkraft Britiske forskere spiller en nøkkelrolle i et internasjonalt prosjekt om å utvikle en radikal type kjernekraftverk som blir tryggere, mer kostnadseffektiv, kompakt, raskere og mindre belastende å bygge enn tidligere kraftverk. Med støtte fra det britiske forskningsrådet Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC) undersøker gruppen fra Universitetet i Cambridge om grunnstoffet thorium kan hjelpe med å oppfylle den nye konstruksjonens drivstoffbehov. I tillegg til å være

tre til fire ganger mer rikelig enn uran, kan thorium produsere strøm med mer effektiv og billigere bruk av drivstoffet. I2S-LWR Hensikten med prosjektet, som ble satt i gang av Det amerikanske energidepartementet og som

ledes av Georgia Institute of Technology, er å konstruere et kraftverk i mindre størrelse og med større sikkerhet ved å bryte med tradisjon og integrere hoved varmevekslerne inn i den sikre trykkbeholderen der kjernefysiske reaksjoner finner sted. Navnet på konstruksjonen

kommer fra denne innovasjonen: Integral Inherently Safe Light Water Reactor (integral og iboende trygg lettvannsreaktor) (I2S-LWR). Renommé innen kjernefysisk Lederen av Cambridgegruppen, Dr. Geoff Parks, sier: –Det at vi deltar i et slikt banebrytende internasjonalt prosjekt ikke bare reflekterer Storbritannias renommé innen kjernefysisk vitenskap og ingeniørfag, men også et plattform der Storbritannia kan utvikle ny aktuell og verdensomfattende kompetanse for fremtiden. –Dersom alt går etter planen kan bygging av de første I2S-LWRene begynner om ca. 10 år og da kan utnyttelsen av kjernekraft bli mer praktisk, mer kostnadseffektiv og mer akseptert av folk over hele verden. I2S-LWR, som kan bygges modulært utenfor anlegget og deretter monteres raskt på stedet, skal være egnet for bruk over hele verden. Ny epoke I Storbritannia kan den bidra mot en ny epoke innen kjernekraft som hjelper Storbritannia med å møte sine karbon-reduksjons- og energisikkerhetsmål. Det er ikke bygd noen kjernekraftverk i Storbritannia siden Sizewell B begynte å produsere kraft i 1995. Med en effekt på 1GW kan produksjonen fra I2S-LWR bli omtrent det samme som på Sizewell B (1,2GW), men i virkeligheten skal kraftverket koste mye mindre.

–Det at vi deltar i et slikt banebrytende internasjonalt prosjekt ikke bare reflekterer Storbritannias renommé innen kjernefysisk vitenskap og ingeniørfag, men også et plattform der Storbritannia kan utvikle ny aktuell og verdensomfattende kompetanse for fremtiden, sier lederen av Cambridge gruppen, Dr. Geoff Parks, foto: Nigel Luckhurst.

36 • Vol 8-2014


Støtten fra EPSRC skal hjelpe Storbritannia med å oppfriske landets teknisk kompetanse innen sivil kjernekraft og tiltrekke en ny generasjon med ingeniører og vitenskapsfolk til bransjen. Slik kompetanse skal være avgjørende for å sikre kjernekraft i Storbritannia i fremtiden. Denne har nemlig blitt redusert i løpet av den 20-årige dvalen uten noen nye kjernekraftverk. Nøkkelspørsmål Gruppen i Cambridge skal fokusere på hvordan thorium, som kan konverteres til isotopen uran-233, kan brukes samtidig med uran silisid for å drive I2S-LWR. Gruppen skal vurdere saken ut i fra perspektivet om grunnleggende kjernekraftreaktor fysikk og på grunnlag av mulighetene som finnes for å oppnå høy drivstofftil-kraft konverteringseffektivitet og gjenvinning av brukt kjernebrensel. Disse er nøkkelspørsmål som påvirker kostnadseffektiviteten av thorium drivstoff. Vanligvis bruker kjernekraftverk uran oksid som hoved drivstoffet. Uran silisid har en litt høyere densitet og bedre

1 1: En konsepttegning av I2S.LWR

varmekonduktivitet og dette betyr at den har potensielt en overlegen kraftproduksjonsevne, noe som gir billigere strøm. Stenges innen 2023 Kjernekraft produserer for tiden ca. en sjettedel av Storbritannias

2 2: En visualisering av I2S-LWR trykkbeholderen og innholdet

strøm. De fleste av dagens kjernekraftverk i landet skal etter planen stenges innen 2023. I2S-LRW blir en type trykkvannsreaktor (PWR), en teknologi som er godt etablert rundt omkring i verden. I en

PWR ledes varmen bort fra reaktorkjernen av et primær kjølemiddel og overføres da til et sekundær kjølemiddel som blir til damp. Dampen brukes da for å drive turbinene og produsere strøm. ■

Totalleverandør av galvanisert linjemateriell og armatur til det norske kraftnettet siden 1916. www.bberntsen.no av stålmaster – Nå også totalleverandør

RSB®-master – Kone stålrørsmaster – Vinkelstålmaster

www.bberntsen.no 37


Redegjørelse omkring høyspent I mangel av norske normer og regler for høyspent (HV) testing av energikabler eksisterer det en del usikkerhet i energibransjen omkring testmetoder for ulike applikasjoner. Denne artikkelen søker å belyse dette tema og bringe klarhet i hvilke metoder som er å anbefale. Leif Bjørge Pedersen/ pedersen@megger.no

Bakgrunnen for slik høyspent testing er behovet for å kontrollere at energikabler ikke havarerer under drift, dvs. sjekke at isolasjonen i kabelkonstruksjonen er intakt og uten svakheter eller skader. Testingen utføres enten som en slutt test av nye kabelanlegg før i drift setting eller som test etter reparasjon av kabelfeil før i drift setting. Litt forhistorie Tidligere var høyspenttesting med DC vanlig for å kontrollere om energikabler var i orden eller ei. En typisk testspenning kunne være 8 til 10 ganger

merkespenningen over en periode på 30 minutter avhengig av hvilke testnorm man støttet seg til. I dag er det derimot godt kjent i bransjen at slik høyspent DC testing på PEX kabler kan ha en destruktiv effekt på frisk isolasjon og derfor blir dette ikke lenger utført. En DC test med 10 x U0 i 30 minutter vil kunne føre til såkalte "space charges" eller på norsk "punktladninger" som ikke lades ut etter test, til tross for jording av testobjektet. Når AC drift så tilføres måleobjektet vil dette medføre sterke felter der gir en destruktiv aldringseffekt på PEX isolasjonen. Denne polariseringseffekten med DC vil man ikke få med en AC testmetode fordi testpolariteten hele tiden skifter. Dette har ført til utviklingen av en AC metode kalt VLF (Very Low Frequency) ofte kalt 0,1 Hz metoden på norsk. Høyspent DC testing har dessuten vist seg å være "blind" for en viss type defekter i kabelisolasjonen som rene kutt og sprekker*. Utdrag fra IEEE 400 standard: – DC testing er blind for feil som kutt og sprekker

– DC testing gjenskaper ikke samme ”elektriske stress” som drift med 50 Hz – DC testing kan skape uønsket polariseringseffekt i PEX isolasjonen (”space charges”) Med bakgrunn i dette ble en sentral IEC norm med slik høyspent testing revidert tidlig i 2014. Og dermed har det kommet en del spørsmål fra ulike aktører i energibransjen som vi her kort vil forsøke å belyse. IEC 60502-2 inkluderer nå HV testing med VLF 0,1 Hz AC av kabler etter installasjon. Hvor høyspent DC testing tidligere var anbefalt har man nå gått helt bort i fra dette siden DC kan ha en destruktiv effekt på PEX isolasjonen under test. IEC 60502-2 anbefaler 15 minutter test tid som sluttkontroll av nye kabelinstallasjoner med 3 x U0 som testspenning. Dette betyr ikke at 15 minutters test tid er å anbefale på gamle eksisterende kabler! Her anbefales det som tidligere en test tid på 60 minutter for PEX isolerte kabler og 30 minutter på papirisolerte kabler. Årsaken er at man med en kort test tid på bare 15 minutter kan tenkes å starte veksten av et allerede godt utviklet vanntre i

VLF testing er den ”nye” standarden for høyspenttesting av energikabler.

38 • Vol 8-2014

PEX isolasjonen**, men det er ikke sikkert man klarer å gro dette helt igjennom til et havari. For visshet om at så ikke skal skje er en test tid på 60 minutter nødvendig. Fordeler med AC testing: – AC stress av isolasjonen er lik ved begge polariteter. – Ingen destruktiv polariseringseffekt av PEX isolasjon. – Testobjektet trenger ikke en lang utladning etter endt test. – AC akselererer et kommende sammenbrudd (breakdown) i skadet isolasjonsmateriale mer effektivt enn HV DC. Merk 1: Papirisolerte eller masseimpregnerte kabler kan fortsatt testes med høyspent DC uten noen destruktiv effekt på frisk isolasjon. Merk 2: Dette gjelder ikke vanlig isolasjonstesting (megging). En kortvarig isolasjonstest med kanskje 5 eller 10 kV er ikke destruktivt og ikke å sammenligne med en høyspent DC test hvor man testet med 8 eller 10 ganger merkespenningen i 30 minutter. Merk 3: Siden isolasjonstesting ikke er destruktivt kan man kanskje tro dette alene er godt


t AC/DC testing av energikabler nok som slutt test av kabler men det er det ikke. En batteridreven megger har ikke høy nok spenning eller energi til å trigge alle defekter som eventuelt kan være i en kabelisolasjon. For visshet om at kabelisolasjonen virkelig tåler nettdrift må derfor høyspent testing utføres, fortrinnsvis med VLF. Merk 4: Høyspent DC testing har vist seg å være "blind" for en viss type defekter i kabelisolasjonen som rene kutt og sprekker. Erfaring og studier gjort viser at AC testing egner seg bedre til å detektere også slike problemer. Merk 5: AC testfrekvensen skal være 0,1 Hz og ikke lavere som f.eks. 0,01 Hz. Enkelte utstyrsleverandører har VLF systemer der er for svake til å lade opp en lang kabel (stor kapasitans). Dette kompanserer de med å senke AC frekvensen slik at høyere μF kabelkapasitans kan testes. Dette er ikke i henhold til normene og en studie publisert i Barcelona i 2003 viser klart at kabler testet med lavere testfrekvenser enn 0,1 Hz har 3 ganger så høy sjanse for å falle ut av drift senere. Dessuten kreves det en 10 ganger så lang test tid med 0,01 Hz enn med 0,1 Hz for å oppnå samme effektive testresultat (vekst rate, vanntrær).

trenger ikke iverksette utskiftning. Merk 7: VLF testing kan utføres på både PEX og massekabler og ikke minst på blandede kabelstrekk, noe som er en stor fordel. Flere fordeler muliggjøres med bruk av AC testfrekvens men dette utdypes ikke i denne artikkelen. I korte trekk kan det nevnes at man med AC også kan foreta en tapsvinkel analyse (aldringsdiagnose med TanDelta) og man kan detektere PD (glimming/punktladninger) i kabler om testutstyret er bygget for dette. AC VLF test CR kan også foreta en lekkasjestrøm måling i likhet med den man tradisjonelt fikk ved en ren DC test og dermed få et varsel om et kommende havari eller skade. ■

Kildehenvisning: *”Voltage tests to assess mediumvoltage cable systems“; Bach, Craatz, Kalkner, Oldehoff, Ritter. **Definisjon vanntre: trelignende aldringsstruktur der vokser igjennom PEX isolasjonen som på sikt vil medføre et elektrisk tre og deretter gi et kabelhavari.

 estoppsettet for VLF testing er enkelt og 3 faser i parallell kan testes samtidig om utstyret er T kraftig nok for dette, dvs. om det kan teste høy nok μF.

 å markedet i dag finnes både mindre portable VLF test systemer og store kraftige systemer for P innbygging i målebil eller container. VLF testing ventes innen kort tid å bli den mest utbredte metoden for kabeltesting og det finnes allerede mange norske energiverk og el-entreprenører som har investert i slikt utstyr.

Merk 6: VLF brukes til å friskmelde kabler! Holder en energikabel en VLF test uten å havarere har man i praksis friskmeldt kabelen for de nærmeste kommende årene og man

39


NES vil inn på det norske markedet Denne høsten ble det dannet et nytt selskap med navnet Network Energy Services Corporation (NES). Dette var det tidligere plattformnavnet på smart grid-porteføljen til Echelon. De ser nå på Norge som ett av sine absolutt viktigste markeder. tilbyr fleksible og sikre grensesnitt for kommunikasjon på flere forskjellige porter inkludert lokalt mot sluttkunden, lokalt med andre målere og enheter, eksternt til et samlingspunkt (dvs. data konsentrator) og eksternt direkte med nettselskapet via et offentlig IP-nettverk I og med at kommunikasjonen vi bruker heter OSGP (Open Smart Grid Protocol), så har vi flere alternative målerleverandører. Du kan altså ha flere typer målerprodusenter, men med en type kommunikasjonsbærere som basis, såkalt interopabilitet i løsningen, sier han. Norge er et av de aller viktigste landene fremover. Vi har laget målere som er tilpasset alle kravene i Norge. Bl.a har bryterne blitt tilpasset norske krav og flere kommunikasjonsporter inkludert samt andre HAN alternativer er på plass, sier Petter Pettersen, som er Salgsdirektør for det Nord Europeiske Markedet i NES Corporation.

Hovedkontoret til NES vil fortsatt ligge i California, USA, med utviklingsavdeling i Silicon Valley (CA), og programvare innovasjonssenter i Fargo (ND). En ytterligere utviklingsavdeling bygges også opp i Linz, Østerrike. De har hatt produksjon i Kina, og den vil fortsette for eksisterende kunder, men etablerer nå produksjonsfasiliteter i Europa, for å være nærmere dette markedet. – En av fordelene vi ser, er at det kjøres inn mer utvikling i selskapet, så en del av veikartet (roadmap) oppgraderes vesentlig, og ikke minst for det norske markedet. Når det gjelder produkter, vil vi også utvide kommunikasjons­ alternativene med flere typer PLC-kommunikasjon, alt tilgjengelig tidlig neste år. Vi vil støtte høyhastighets PLC og IPv6. Vi vurderer også å se på radiokommunikasjon som et alternativ noen steder. Vi hadde en plan om å starte levering av neste generasjon målere tidlig 2016, men de kommer i 2015. Disse målerne kommer med de 40 • Vol 8-2014

siste teknologiske nyvinninger fra MCU til en stor mengde hukommelse i målerne og helt ny avansert måleteknologi. Alt designet med ypperste kvalitet for å inneha best ytelse og sikkerhet, inkludert algoritmer anbefalt av det Europeisk sikkerhets instituttet (ENISA) slik som AES-256 og kombineres med et komplett PKI (Public Key Infrastructure) system. Målerne kan leveres med Jordfeildeteksjon integrert, og har antakelig markedets beste integrerte jordfeilovervåknings­ løsning, forteller Petter Pettersen, som er Salgsdirektør for det Nord Europeiske Markedet i NES Corporation. – Alt dette ønsker dere nå å tilby norske nettselskaper? – Ja, Norge er et av de aller viktigste landene fremover. Vi har laget målere som er tilpasset alle kravene i Norge. Bl.a har bryterne blitt tilpasset norske krav og flere kommunikasjonsporter nkludert samt andre HAN alternativer er på plass. Målerne

– Det norske nettet er litt annerledes? – Ja, vi har produkter tilpasset dette, hvor man ikke har null-leder, og som man må tilpasse produktene etter. Det blir sagt at det i Europa bare er Norge og Albania som har det sånn, men det er faktisk en myte. Det finnes flere steder også, for eksempel i Belgia og noen av de eldre øst-europeiske byene. Selv om USA har 110 Volt, så er det mye tilsvarende trefase uten null leder, så vi er veldig godt kjent med problemstillingen, ikke bare målerteknisk, men også kommunikasjonsteknisk. Vi er godt skodd for norske nettselskaper, og har alle produktene som trengs i porteføljen, forteller Pettersen. Så langt er det over 1000 NES målere i Norge som viser faktisk høyere pålitelighet på

kommunikasjon og målenøyaktighet enn andre steder. – Vi har også gjort mye for å prøve å være bedre enn konkurrentene våre, blant annet på sikkerhet og trygghet i løsningen. Selv om vi har brukt store ressurser frem til nå, kommer vi til å bruke mer. Det er blant annet viktig at måleren støtter oppgradering av sikkerhetsmekanismer i fremtiden, hvis det skulle komme noe nytt. Dette gjelder både kommunikasjons og innbruddsikkerhet i målerne men også elsikkerhet. For eksempel har vi nylig annonsert lanseringen av Patagonia, vår neste generasjons plattform for smart grid. Denne 3 lags plattformen omfatter robuste Smart Grid-enheter (som inkluderer smarte målere og sensorer), Linux-baserte kontroll noder og et robust smart grid analyse verktøy tilpasset norske nettselskaper. Patagonia har blitt designet fra bunnen av for å støtte ende-til-


ende og «state of the art» sikkerhet og for å hjelpe NES kunder og partnere til å møte sikkerhetsutfordringene de står overfor nå og fremover. Patagonia er spesialbygd for å tilpasses med stadig skiftende sikkerhetstrusler samtidig som det gir mulighet til å aktivere smart grid applikasjoner til lavere driftskostnader. Sikkerheten er høy i det omfattende ende-til-ende-systemet, og dekker alle 3 lag av arkitekturen og alle grensesnitt mellom lagene. Hvert nivå bruker «state of the art» algoritmer (for eksempel AES-GCM og AES-CCM) og kombinerer det med et automatisert PKI-system som spenner over alle lag og kan enkelt integreres med nettselskapenes IT-sikkerhetssystemer. Den nye sikkerhetsarkitekturen vil styrke kundenes muligheter til å forebygge, oppdage og respondere på sikkerhetstrusler. – Men dere har kontrakter og er kjente andre steder også? – Ja, vi har jo en god historikk, med over tre millioner målere i

Sverige, Danmark og Finland. Siste kontrakt er inngått i Polen i oktober, et stort selskap med over fem millioner målepunkter. De har startet en pilot på 350 000 målepunkter. Denne

avtalen skrev vi under rett etter vi ble NES, og vi har allerede begynt å utplassere målere. Vi har noen andre viktige markeder også, og vår fordel er at de ligner mye på Norge, blant

annet når det gjelder kravene til sikkerhet. Der satser vi på synergier, og at mye kan gjenbrukes fra ett marked til et annet, sier Petter Pettersen.■

Unngå brannkatastrofen! Unik høykvalitets brannsikring fra Deflector

• Kjøler • Kveler • Forsegler • Enestående slukkeevne • Forhindrer reantennelse • Ingen sekundærskader • Ufarlig for mennesker og miljøet • dielektrisk opp til 1000 volt Stansefabrikken Products AS Tel: +47 91 32 09 44 • E-post: info@stansefabrikken.no • www.stansefabrikken.no

41


Elmåledagene 2014

Ny kontrollordning for ­el-målere på trappene – Uavhengig av om vi er leverandører, nettselskap, kraftleverandører eller sluttbrukere er vi alle like opptatt av at målerne måler korrekt og fungerer som de skal, sier Rolf Pedersen, forretningsutvikler i Aidon i Norge.

– Vi må ikke omtale kontrollordningen som et problem, for det er den virkelig ikke, sier Pedersen, som understreker at vi aller er i samme båt, sier Rolf Pedersen, forretningsutvikler i Aidon i Norge.

Tre forslag til endringer i forskrift om krav til elmålere er lagt ut på høring av Justervesenet: 1. Frist for utskiftning av målere som ikke tilfredsstiller nøyaktighetskravet på 3,5 prosent utsettes til 1. januar 2019. 2. Frist for hvor lenge kontroll kan unnlates på grunn av AMS-innføringen settes til 1. januar 2019. 3. Justervesenet gis anledning til å fatte enkeltvedtak om at unøyaktige el-målere likevel skal byttes før 2019. 42 • Vol 8-2014

Blant de viktige punktene som ble diskutert på årets Elmåledager var Justervesenets forslag til endringer i elmålerforskriften (se faktaboks). Et kjernespørsmål er hvor mange år det bør gå etter produksjon eller installasjon før kontroll av måler påkreves, samt hvordan utplukk

av målere for stikkprøvekontroll skal foretas. Pedersen i Aidon er opptatt av at forslag til ny kontrollordning ikke ender opp i en dragkamp mellom ulike interessegrupper, men at man kan se på ordningen med konstruktive øyne og finne gode løsninger som er praktiske og effektive. – Uavhengig av om vi er leverandører, nettselskap, kraftleverandører eller sluttbruker er vi alle like opptatt av at målerne fungerer som de skal. Vi blir også alle skadelidende dersom det oppstår feil som medfører at grupper av målere må skiftes ut. Derfor bør vi også ha felles interesse i å fange opp feil så tidlig som mulig, og redusere omfanget av eventuelle skadevirkninger som følge av eventuelle epidemiske feil, understreker Pedersen, og legger til at bransjen sammen bør finne løsninger som gjør at vi ikke skifter ut målere som ikke er befengt med feil. Leverandørene investerer mye i sporbarhetssystemer som gjør det mulig å spore produkter med oppdagede feil, og identifisere hvor disse er installert. – I en revidert kontrollordning bør slike systemer hensyntas og stikkprøveordningen bør tilrettelegges på en praktisk måte slik at man kan få utnyttet fordelene med slike systemer, sier Pedersen, før han avslutter: – Det kan være snakk om å justere produksjonsbatcher og gruppestørrelser, etablere homogene grupper og liknende. Men det kan også være grunnlag for å benytte andre AMS-mekanismer slik som balansekontroll, avviksmålinger, trendkurver, også videre, for å avdekke feil på produkter. ■


Nye produkter Ny sensor Serie 18B

Nå med IO-Link grensesnitt LV463 fiberoptisk forsterker har nå IO-Link grensesnitt integrert. Med det nye alternative grensesnittet kan innstillingene nå gjøres direkte fra kontrollsystemet, det vil si uten å måtte konfigurere manuelt. Dette gjelder de tre ulike «teach» funksjonene, og innstillinger for område, følsomhet og tidsfunksjoner. Signalverdi og grense for kobling vises samtidig i to displayer og leses enkelt av på selve forsterkeren. LV463 forsterkeren er en kraftig enhet, som sammen med KFX plastfiberoptikk gir pålitelige deteksjoner i ekstremt trange installasjonsområder.

Med 18B-serien, utvider Leuze elektronic sin omfattende portefølje i området av høy-ytelsesensorer for transparente medier. Sammenlignet med forgjengeren, 18-serien – har denne nye sensoren et mer robust hus, mindre dimensjoner, raskere responstid, høyere koblingsfrekvens, bedre justeringsmuligheter av koblingspunkt, og en sporingsfunksjon for å forlenge rengjøringsintervallet opp til 50 ganger. På grunn av de nye funksjonene, er det mulig å detektere raske, små, tynne og gjennomsiktige objekter, som blant annet folie, selv under ekstreme forhold - for eksempel i drikkevarebransjen. Synligheten av lyspunkt og status-LED er også forbedret, og forenkler derved oppstart og drift. Optikken minimaliserer lysstrålens toleranser slik at montering utføres raskt og uten justering. Den elektriske tilkoblingen gjøres enten via M12 plugg eller integrert kabel. www.elteco.no, tlf. 35 56 20 70

Alle 27 KFX-modellene er utstyrt med knekkbeskyttelse av høy kvalitet. Dette forhindrer effektivt skade på det kritiske overgangspunktet. Leuze elektronic tilbyr et bredt spekter av forsterkere med en rekke fiberoptiske kabler som er laget av glassfiber eller plast. Takket være deres ulike hodeformer og liten bøyeradius, kan de svært fleksible fiberoptiske kablene integreres i nesten alle systemdesign. www.elteco.no, tlf. 35 56 20 70

Ny versjon av jMobile HMI

HMI programvaren jMobile er nå komplettert med ny etterspurt funksjonalitet. Vi kan nevne rapportgenerator for utskrift/PDF, indeksert adressering av variable, egenutviklede Widget, bruk av lokale IO fra Widget, styring av bevegelig IP kamera.

jMobile har markedet beste integrasjon mot smarttelefoner og nettbrett basert på Html5teknologi. jMobile HMI kan kjøres i Exor operatørterminaler eller på PC plattform under Windows XP/7/8. CoDeSys programvare kan benyttes for integrert PLS.

www.autic.no, tlf. 33 30 09 50 43


Nye produkter 15 tommer iX HMI maritimt panel

Den nye BPS 300i er nå tilgjengelig

Beijer Electronics presenter iX T15BM, et 15 tommer maritimt sertifisert operatørpanel med høyoppløselig berøringsskjerm og robust design. Med sort utførelse og nøytral front kan operatørpanelet integreres på en smidig måte. iX T15BM tilbyr tradisjonelle maritime funksjoner som dimbar bakgrunnsbelysning og skjerm med høy lysstyrke.

Leuze electronic utviklet et system for strekkodeposisjonering (BPS) for mer enn 10 år siden. Nå er andre generasjon tilgjengelig på markedet i nytt design.

Det nye operatørpanelet styrker Beijer Electronics’ komplette maritime HMI tilbud. Et konkurransedyktig spekter av HMI designet for pålitelige installasjoner offshore og ombord på skip, inkludert bro, kabin, maskinrom og til og med utendørs. iX HMI programvaren inneholder smarte verktøy for effektiv kommunikasjon med alle typer maskinvare. Kombinasjon av førsteklasses vektorgrafikk og smarte funksjoner gir intuitiv og pålitelig betjening på stedet. En omfattende driverliste gir nærmest ubegrensede tilkoblingsmuligheter til annet automasjonsutstyr. Funksjoner: • Maritime godkjenninger DNV, GL, ABS, LR, KR • Klar 15,4”, 1280 × 800 piksler, TFT-LCD berøringsskjerm • Skjerm med høy lysstyrke, 1,000 cd/m2 bakgrunnsbelysning med antireflekterende folie • Sort utførelse med sort ramme og nøytral front • Driftstemperatur: -15 til 55°C • IP66 kapsling og galvanisk isolert • CiX CAN modul for CAN kommunikasjon (opsjon)

www.beijer.no, tlf. 32 24 30 00

Med en leseavstand fra 50 til 170 mm er den nye BPS 300i uslåelig. Den er dermed svært tolerant med tanke på mekaniske svingninger som kan oppstå i typiske applikasjoner. Disse kan være i intralogistikk og i bilindustrien, for eksempel i høy- lager, hengebaner eller portalkraner. Selv ved høye travershastigheter på opptil 10 m/s, er nøyaktigheten +/-0,15 mm. BPS 300i har integrert Profinet grensesnitt, andre grensesnitt som Profibus og SSI vil være tilgjengelig i begynnelsen av 2015. Fleksibiliteten til BPS 300i gir brukeren anledning til å velge mellom ulike tilkoblingsmetoder, integrert LED-skjerm og integrert oppvarming for applikasjoner ned til -35°C. BPS 300i overvåker og rapporterer sensorens funksjonsreserver. Dette gjør det enklere å planlegge vedlikehold og rengjøring, noe som igjen gjør at en unngår feil. Strekkodetapen har en polyesterfilm som beskytter mot smuss og riper. Dette gjør overflaten meget robust. All teknologi og applikasjonserfaringer fra de siste ti årene har blitt integrert i den nye BPS 300i. Med strekkodeposisjoneringssystem beveger en strekkodeleser seg langs en strekkodetape og kan dermed bestemme den nøyaktige posisjonen til den bevegelige delen. Det gjør det mulig å generere absolutte verdier med millimeters nøyaktighet i løpet av mikrosekunder, det vil si at det behandles opp til 1000 måleverdier pr. sekund. www.elteco.no, tlf. 35 56 20 70

Full Funksjonalitet selv ved −30°C Tåler dine IO-moduler ekstreme forhold og temperaturer? Bihl+Wiedemann sine IO-moduler i IP67 kapsling med M12 tilkobling gjør det. Selv når termometeret viser −30°C forblir modulene funksjonelle. Bruk for eksempel den nye AS-I slavemodulen for SEW frekvensomformere (BWU2912) eller andre AS-i motor moduler i applikasjoner med lave temperaturer. Uten bekymringer kan du også bruke digitale AS-I moduler I IP67 utførelse med M12 tilkoblinger ned til −30°C. www.elteco.no, tlf. 35 56 20 70

44 • Vol 8-2014


Nye produkter Tredje generasjons HVAComformere H3

Gossen Metrawatt ELIT AS styrker sitt sortiment og sin kompetanse på måleinstrumenter. Tyske Gossen Metrawatt er Europas ledende leverandør av måleinstrumenter for elektromarkedet og har inngått avtale med ELIT AS. Høy kvalitet, stor personsikkerhet for bruker og meget brukervennlige løsninger har gjort Gossen Metrawatt til et førstevalg for installatører, tavlebyggere og industri. www.elit.no, tlf. 63 93 88 80

Fotocellen som detekterer alt

RK46C-VarOS sensoren er utviklet for deteksjon av variable objekter og har to justerbare følsomhetsnivåer og automatisk sensitivitetsjustering. RK46C-Varos er en fotocelle mot refleks. I motsetning til vanlige sensorer som detekterer selektivt, detekterer denne sensoren gjenstander over ett lys-bånd med et område på 50 mm. Det unike med denne sensoren er at den detekterer objekter med forskjellige størrelser og former, samt overflater med åpninger. Frem til nå har slike applikasjoner blitt løst med flere sensorer, og et betydelig arbeid var nødvendig for dette formålet. Justerbare følsomhetsnivåer og automatisk sensitivitetsjustering(ALC) ivaretar en høy systemtilgjengelighet ved tilsmussing og endrede miljøforhold - selv strekkfilm-innpakket eller krympeplast-innpakkede gjenstander registreres pålitelig. Den spesielle linsen muliggjør pålitelig deteksjon over hele lys-båndbredden i to justerbare følsomhetsnivåer (8 og 12 mm). Vanlige deler fra standard sensorteknologi og kompatibiliteten med etablerte monteringssystemer gir en betydelig forenklet montering av denne sensoren. Dette medfører en merkbar prisfordel.

www.elteco.no, tlf. 35 56 20 70

Stroboskopet er mer enn bare et verktøy for å måle rotasjonshastighet på maskiner uten fysisk kontakt. Du får en klar observasjon av maskineri i bevegelse – alle roterende bevegelser kan bli bremset eller stoppet visuelt slik at du kan notere deg ytelse, observere dynamiske bevegelser, måle hastighet eller ta bilde- eller video av hendelsene. Fluke 820-2 er overlegen sine konkurrenter på alle områder, deriblant funksjonalitet, formfaktor og pålitelighet. Stroboskopet kan brukes som et strobe-tachometer for å måle hastighet, i stedet for å bruke et laser-tachometer. For å bruke stroboskopet må man ha tilgang til visuelt å kunne se objektet for å måle, og man må ha en markør på den som skal brukes som referansepunkt. Et strobetachometer er et godt verktøy å ha tilgjengelig siden du ikke alltid har tilgang til maskinens aksel for å feste på en reflekterende tape slik man må ved bruk av laser-tachometer, eller mulighet for kontaktmålinger. Et stroboskop kan brukes til å stoppe bevegelser for diagnostiske formål: -Parasitt oscillasjoner, feil, glidning eller uønskede skjevheter. -Måle fart på rotasjon, frekvensen for en roterende aksel eller mekaniske deler. -Identifisere delenummer eller annen merking.

www.ikm.no, tlf. 33 16 57 00 45


Messer/konferanser Desember 2014- mai 2015

2. – 4. desember 2014 Nettkonferansen, Radisson Blue Royal Hotel, Bergen, www.energinorge.no/nett/nettkonferansen2014-article10251-244.html

11. – 13. mars 2015 Vinterkonferansen 2015, Clarion Hotel Sign, Stockholm, www.energinorge.no/oevrige/vinterkonferansen2015-article10363-258.html

3. – 4. februar 2015 Brannforum 2015 Quality hotel og resort i Sarpsborg, www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=44067&p_kurs_kalender=96473

13. – 17. april 2015 Hannover Messe 2015 Hannover, www.hannovermesse.de/

2. – 4. mars 2015 PTK, Produksjonsteknisk konferanse Trondheim, www.energinorge.no/kalender/ 9. – 11. mars 2015 Energy Storage, Düsselddorf, Messe Düsseldorf, www. www.energy-storage-online.de/

God Jul og et riktig godt nytt år ønskes dere fra Volt!

46 • Vol 8-2014

5. – 8. mai 2015 Elfack 2015 Svenska Mässan Gøteborg, Norgeskontor tlf. 64 92 71 09, www.elfack.com 10. – 11. juni 2015 REN Metodedage Drammen Travbane, www.metodedager.no/2015/om/


Mai 2013

Mai 2013

UNI skap for nettovervåkning og måling Skap klargjort for AMS målere, men GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon og varme for å få ideelt klima for elektroniske komponenter.

UNI skap for nettovervåkning og måling

Skap klargjort for AMS målere, men GPRS antenne. Leveres med fester. Ventilasjon og varme for å få ideelt klima for elektroniske komponenter.

UNI Effektskap • For 230V • 2 stk Effektbryterer. UNI • Innebygd klatrefri Effektskap sone på 2,5m • For 230V • 2 stk Effektbryterer. • Innebygd klatrefri sone på 2,5m

UNI Signalskap for stolpe UNI Signalskap For 230V-IT og TT forogstolpe 1000V

UNI Signalskap for kiosk UNI Signalskap for For 230V-IT kiosk

For 230V-IT og TT og 1000V

For 230V-IT

Besøk oss på REN metodedager i Drammen Besøk oss på REN metodedager i Drammen

www.el-tjeneste.no www.el-tjeneste.no


Returadresse: Volt Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo

Service på generator og turbin Voith Hydro er en av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til vannkraftverk, både for nyanlegg og moderniseringer, herunder også service. Voith Hydro Sarpsborg AS har ansvaret for å betjene det norske vannkraftmarkedet for revisjon av generator og mindre turbinprosjekter. • Alle typer generatorer • Alle typer turbiner • Viklingsproduksjon

Vi har en stab av dyktige montører og ingeniører klare til å handtere ditt revisjonsprosjekt. Ta kontakt for alle behov fra inspeksjoner, hjelp med budsjettering til gjennomføring. For komplekse turbin­ prosjekter samarbeider vi med Voith Hydro AS i Oslo/Trondheim. Voith Hydro Sarpsborg AS Postboks 35, 1650 Sellebakk Tlf: 69 38 46 00, Faks: 69 38 46 97 Mobil: 907 59 092, Pål H. Torp Epost: pal.torp@voith.com

B-Economique

Profile for Publitech

Volt 8 - 2014  

Volt 8 - 2014  

Profile for voltmag
Advertisement