Page 1

www.voltma g.no

juni 2011 •

nr. 3 • 8 årgan

g

www.voltmag.no mars 2011 • nr. 2 • 8 årgang

www.voltmag.no mars 2012 • nr. 1 • 9 årgang

www.voltmag .no

Mai 2012 •

nr. 2/3 • 9 årgan

g

kraftproduk sjon • energ elektro • elektr iteknikk oteknikk • automatiser ing kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering kraftproduksjon • energiteknikk elektro • elektroteknikk • automatisering

kraftproduk sjon • energ elektro • elektr iteknikk oteknikk • automatiser ing

www.voltmag.no

September 2012 • nr.

4 • 9 årgang

ikk kraftproduksjon • energitekn • automatisering elektro • elektroteknikk

www.voltmag .no

Mai 2012 •

nr. 5 • 9 årgan

g

kraftproduk sjon • energ elektro • elektr iteknikk oteknikk • automatiser ing

Norskutvik ElsertifikaterFly tende kraft kan t verk s ensorsuksle Kvinne for sin kraft med CO -fa egi ssnytt Klondyke 2 Tyn gslat nd vil lagre sk Les også:

Satser inno vati mens kablene vt på automasjon, Effe Les også: ktbryter mon ligger jordet,, Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for nettselskaper og entreprenører tert i tilkoplin Fokus på Valh Eaton vil vok Fornybarvisjon gspunk se all og videre Mer konkurransedyktig med ny eier, Fullt mulig med 100% fornybar energi, Vil forsterke Faseutv også: vekst, En pion i nye markeder, Svensk Lestet, Kraft fra bølg er fra nye ministre • Kor -norsk synergi elgelse er på kraft fra ledningsnettet i Grenland, Investerte for 1,2 milliarder i 2010 i Hedmark og Oppland er • Tilb treiste liner Gatelysbil for førerkort B, Ett skritt videre, LevererVint hybrid Overtar innholdsrikt yr maskinleve gir ny vekklasse land fra Sverige ervolift, ll er klar for st, ranser verktøyagentur, Mer forutsigbare kraftinntekter for Eidsiva, montør til ingenør, Katodisk Eliaden for Fra miljøve • Skal utvikle fra Kina rnanEt alys prog er klondyke galvanisering med et penselstrøk, Lander kontrakt på en halv milliard, nytt • Nøkkelefor n til solkrafts ramvare uksess bransjen?, Tube & Wire 2012, Alstom servicestasjon i Lier, Enkel løsning for økt elsikkerhet

Les også:

sol og vind

Ordfører Ein ar Halvorse n

i Arendal Et hestehod e foran andr e norske kom muner på en ergifro

LED med Leserog så: Kutter energikostnad eder seg til Euroskills • med 30 prosent Innertier HVDC Light til Troll • Forberg av arkitekturen! • Øker prosesshastigheten for lokal energim i Bergen Løserråde esse • Bygger rme kan bli vekstom en 100 Modernisering med bevarin kontrakt av Statoil • Fjernva Rørprodukte år gammel elektroteknis nordisk ekspertsenter • Nexans tildelt umbilical r Skal gjøre tide forhøyet bes til fremtidens fibernett k nøtt • Energieffektivis vann e Milliardkontrakt til Infratek ering kyttelse • Elektrisk frem tid gir mulighe er business i D terTransform ato

Les også:

Mediaplan volt 2013


VOLT Volt er en avledet SI-enhet som beskriver verdien av en elektrisk spenning. Symbolet for volt er V. En volt er definert som det elektriske potensialet (spenningen) over en leder når denne avgir én watt (W) effekt og fører en strøm på én ampere (A). Dette betyr at lederen har en motstandsverdi på én Ohm, men det vedrører ikke definisjonen. Volt er oppkalt etter den italienske vitenskapsmannen Alessandro Volta, 1745 til 1827, som blant annet fant opp batteriet.

Utgiver Publitek Technology AS Ansvarlig redaktør Tor Bergersen, Epost tor@voltmag.no Postadresse Postboks A - Bygdøy, 0211 OSLO Telefon 24 11 57 07 Faks 24 11 57 01 Epost post@voltmag.no Annonser Charlotte Foss Mobil 926 17 850 Epost charlie@voltmag.no ISNN-1503-8246

Målgrupper

Volt dekker hele det elektrotekniske fagområdet fra elkraft til elektronikk. Bladet har stoff fra produksjon, overføring, fordeling og bruk av elektrisk kraft, i tillegg til tilhørende fagområder som automasjon, teleteknikk, kontroll- og styringsteknikk og anvendelser av elektroteknikken i full bredde.

Produktområder

Utstyr for kraft- og varmeproduksjon, nye teknologier (energiomforming, transport og anvendelse), nye alternative energiformer, bioenergi, varmepumper, vindkraft, naturgass, fjernvarme, vannbåren energi, reservekraft, transmisjon- og distribusjon, master og linjemateriell, måle- og kontrollutstyr, fordelingsutstyr og koplingsanlegg, maskiner og hjelpemidler for kontroll, oppfølging og rydding av linjer, anleggsmaskiner, arbeidsplattformer og annet utstyr, kommunikasjon og bredbånd, IT-løsninger for energibransjen, kompetanse og rekruttering og ENØK.

Distribusjon

Volt distribueres til personell innen kraftforsyning, energiverkene og nettselskapene, styremedlemmer og eierrepresentanter, produsenter, leverandører og konsulenter, større kraftforbrukere, elektroavdelingene i industrien, skips- og offshoremiljøer, rådgivende ingeniører og konsulentfirmaer, universiteter og høyskoler, automatiserings og elektronikkmiljøer, IT-industrien og el-entreprenører.

Utgivelsesplan

Nr.1 Nr.3 Nr.5

Utgivelse uke 8 Materiellfrist: 1. februar 2013 Utgivelse uke 22 Materiellfrist: 8. mai 2013 Utgivelse uke 43 Materiellfrist: 4. oktober 2013

Nr.2 Nr.4 Nr.6

Utgivelse uke 15 Materiellfrist: 15. mars 2013 Utgivelse uke 35 Materiellfrist: 9. august 2013 Utgivelse uke 50 Materiellfrist: 22. november 2013


Tekniske data

Format: Satsflate: Utfallende trykk: Bakside: Elektronisk: Tilleggsomkostninger:

Annonsere i Volt 1/1 side 2/3 side 1/2 side 1/3 side 1/4 side 1/8 side

210x287 mm 185x260 mm 216x293 mm Ta hensyn til adressering EPS, PDF og filer fra InDesign Bearbeidelse av tidligere annonser, evt. produksjon av ny annonse belastes kunden

kr. 14.580,kr. 11.790,kr. 8.195,kr. 6.120,kr. 5.180,kr. 4.120,-

Omslagssider

2/1 dobbelt side side 2-3 kr. 24.780,2/1 midtoppslag kr. 25.400,2. omslagsside kr. 17.420,3. omslagsside kr. 15.480,Baksiden kr. 19.600, Tillegg for utfallende trykk 10% Tillegg reservert plass 10% Farger : CMYK – Cyan, Magenta, Yellow og Black Bilag kontakt annonseavdelingen Frist redaksjonelt stoff 1 uke før materiellfrist

Annonseformater Format 1/1 side 2/3 side 1/2 side 1/3 side 1/4 1/8

Høyde 185x260 mm 122x260 mm 90x260 mm 58x260 mm 90x127 mm 90x61 mm

Bredde 185x172 mm 185x127 mm 185x83 mm 185x61 mm

Andre formater enn dette vil bli belastet med en tilleggsomkostning på 10%

Materiellfrist

Annulasjonsfrist 4 uker før utgivelse. For materiell mottatt etter fristens utløp tas ikke ansvar for eventuelle korrekturfeil. Reklamasjonsretten bortfaller dersom materiellfristen ikke overholdes Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig

Betalingsbetingelser

Netto per 10 dager. Alle priser er eks.mva. Etter forfall beregnes 0,75% rente pr.mnd. Byråprovisjon 3,5%. Handelsbanken konto: 9490.05.14683

Opplag

Volts opplag var 7 824 eksemplarer per 20. september 2012 Årsabonnement kr. 489,- Løssalg kr. 88,- abonnement i Norden kr. 589,Europa kr. 665,- andre verdensdeler kr. 685,Bestilt årsabonnement refunderes ikke


www.voltmag.no

Mediaplan-2013-WEB  

http://voltmag.no/res/Mediaplan-2013-WEB.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you