Page 1

CONNECT

CONNECT

ARAs security: veiligheidsoplossingen op maat ARAs security bV in Drunen is één van de grootste full service distributeurs van elektronische apparatuur in de beveiligingsbranche. Denk hierbij aan betrouwbare toegangscontrole-, inbraakdetectie-, Closed Circuit Television (CCTV)-, security management- en branddetectiesystemen. ARAs levert in het bijzonder aan erkende installateurs van beveiligingsapparatuur. Als extra service kunnen de klanten terecht voor field tests, offertebegeleiding, projectbegeleiding en -engineering, in bedrijfstellingen, trainingen, service Level Agreements en reparaties. De eigen helpdesk is 24/7 bereikbaar. zeven dagen per week 24 uur bereikbaarheid, een absolute must in de beveiligingsbranche.’

­4

De Noord-Brabantse onderneming heeft vestigingen in Nederland, België, Denemarken en Turkije. Alleen al in Nederland staan ruim 50 medewerkers dagelijks klaar om de klantenkring van dienst te zijn. ARAS Security is een familiebedrijf dat inmiddels meer dan 25 jaar bestaat. Momenteel zijn er twee generaties actief, de oprichters Robert en Monique Faber en hun beide zonen Olivier en Julius Faber. Die laatste twee staan klaar om het stokje over te nemen. Julius Faber: ‘Wij streven ernaar om iedere klant een productaanbod en een servicepakket op maat te leveren. Kwaliteit, een optimale service en een breed assortiment producten en diensten staan daarbij centraal. Net als klanttevredenheid, loyaliteit en langdurige klantrelaties. De kernwaarden die we daarbij hanteren zijn: het beste advies voor elke klant, oplossingen op maat voor ieder project én ieder budget en

ARAS koos voor Voltec als kabelleverancier vanwege de professionele ondersteuning en service die Voltec levert, de prijs/kwaliteitverhouding en de kennis en ervaring van het Heerlense bedrijf in de kabelbranche. ‘We introduceren binnenkort een nieuwe brandlijn’, legt Faber uit. ‘Die richt zich in het bijzonder op het snel detecteren van branden en de alarmering daarvan. Voor de bekabeling van deze lijn maken we gebruik van de zogenaamde ‘rode kabel’. Dat is een bijzondere vinylkabel die wordt toegepast in brandmeld- en brandalarminstalaties. In de vergelijking van de verschillende leveranciers, kwam Voltec er voor ons als beste uit.’

Voor informatie over ARAS Security: www.aras.nl of telefonisch 0416 - 320042.

Ondanks die brede digitale beschikbaarheid van informatie is er tevens behoefte aan een handzaam fysiek document dat gebruikers kunnen inzien. Dat leest in een aantal gevallen net iets gemakkelijker, is vaak praktischer en biedt bovendien de mogelijkheid om er eigen aantekeningen in te maken. Om aan deze behoefte te voldoen heeft Voltec een nieuwe en stevige productmap ontwikkeld. Daarin zijn al onze losse productfolders en catalogi op overzichtelijke wijze en uitwisselbaar samengebracht. De map is in een fraai jasje gestoken en bevat de belangrijkste informatie over ons gehele assortiment kabelproducten. Voor informatie over de nieuwe productmap kunt u terecht bij Ruud Splint. Telefoon: 045 - 544 71 51 of via email: rsplint@voltec.nl

Ongetwijfeld herinnert u zich het ongeluk vorig jaar in augustus in Alphen aan den Rijn waarbij een brugdeel en twee kranen omkiepten en op enkele huizen en gebouwen terecht kwamen. Dat veroorzaakte veel stress, schade en overlast. Gelukkig vielen er geen doden of gewonden die gedenkwaardige dag.

Meer informatie over het drukken van eigen bedrijfsinformatie op onze kabels kunt u opvragen bij Ruud Splint, tel. 045 - 544 71 51 of via email: rsplint@voltec.nl.

VoltecConnect is een uitgave van Voltec cv. Voltec CV Nieuw Eyckholt 282 6419 DJ HEERLEN Postbus 235 6400 AE HEERLEN T +31 (0)45 571 80 90 F +31 (0)45 571 41 32 E info@voltec.nl www.voltec.nl Voltec is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.15 tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.15 tot 16.00 uur. Concept en realisatie: Mediaan Communicatie bv, Heerlen Fotografie: Anita Hondong Van Beek Images Drukwerk: Schrijen-Lippertz MediaNova bv

VOLTEC CONNECT • NR. 6 • sEPTEmbER 2016

Theorie versus praktijk

Fabrikanten en installateurs van beveiligings- en brandmeldsystemen maken in veel gevallen gebruik van alarm- en brandmeldkabels van Voltec. Wist u dat u deze neutrale kabels ook kunt voorzien van een eigen klantspecifieke opdruk? Naast de standaard kabelaanduidingen (o.a. type kabel, codering en productiedatum) worden dan bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam, het logo en/of het webadres aan de kabel toegevoegd. Die speciale opdruk zorgt ervoor dat uw kabel herkenbaar is, draagt bij aan een positief bedrijfsimago en straalt een eigen identiteit uit. Deze service is kosteloos bij afnames van 10 kilometer en meer.

Colofon

Nieuw: Voltec productmap Engineers, calculators en uitvoerders zijn voor hun projecten voortdurend op zoek naar de meest actuele juiste technische informatie. In een groot aantal gevallen vinden ze die info op internet waar ze bijvoorbeeld PDFdocumenten kunnen inzien en/of downloaden. De websites van leveranciers en producenten/fabrikanten, maar ook een standaardbibliotheek als 2BA worden hiervoor geregeld en veelvuldig geraadpleegd. De informatie die hieruit wordt gedestilleerd is in alle gevallen digitaal.

Kabel met eigen opdruk

Nieuwe Europese normen voor de brandveiligheid van kabels

Per 1 juli 2016 is voor kabels de nieuwe Europese verordening bouwproducten in werking getreden: EN 50575 (CPR). CPR staat voor Construction Products Regulation. De ingangsdatum van 1 juli 2016 is het begin van een overgangsjaar: op 1 juli 2017 is deze nieuwe norm verplicht. Ook elektrische leidingen voor vaste installaties in bijvoorbeeld gebouwen vallen hier met betrekking tot hun gedrag bij brand onder. Alle kabelfabrikanten moeten per de nieuwe datum een verklaring (CPR-classificatie) afgeven over het brandgedrag van hun kabels en dienen deze te vermelden als onderdeel van de CE-markering. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, hebben de verschillende kabelfabrikanten waaronder Leoni een nieuwe generatie brandveilige kabels ontwikkeld en geïntroduceerd. Die nieuwe verordening heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Ze verplicht ook bestekschrijvers, architecten en installateurs om voor hun opdrachtgevers het juiste product te selecteren. Als het om kabels en brandveiligheid gaat, hoort daar zoals gezegd de brandklasse bij die op een situatie van toepassing is. In Nederland zijn die brandklassen opgenomen in de norm NEN 8012. Ze hebben het risico op brand als uitgangspunt. Te onderscheiden zijn de klassen laag, middelgroot, groot en zeer groot. CE-markering en prestatieverklaring Het wezen van CPR is de verplichting om bouwproducten te voorzien van een CE-markering die is gekoppeld aan een zogenaamde ‘Declaration of Performance’ (DOP). Deze prestatieverklaring DOP informeert eindgebruikers betrouwbaar en ondubbelzinnig over de prestaties van het product in de beoogde toepassing. Die informatie stelt bestekschrijvers, architecten en installateurs in staat om de producten van de diverse producenten en leveranciers onderling te vergelijken en zo tot een juiste keuze te komen. Nieuwe normen voor brandgedrag De nieuwe Europese norm EN 50575:2014 vermeldt de eisen voor het brandgedrag van kabels die ge-

bruikt worden voor vaste installaties in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. Het betreft elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel). De kabels worden geclassificeerd in verschillende brandklassen (zie boven). Nederlandse norm NEN 8012 In Nederland zijn de nieuwe Europese eisen verwerkt in de norm NEN 8012. Die vervangt de ‘Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012’. NEN 8012 geeft een methodiek voor een keuze van het kabeltype in de installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via elektrische leidingen. In deze methodiek wordt tevens rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand. Ook voor NEN 8012 is de ingangsdatum van de nieuwe wet- en regelgeving 1 juli 2016 en geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Vanaf 1 juli 2017 is NEN 8012 verplicht. Wilt u meer informatie over de invoering van de nieuwe CPR, over NEN 8012, de nieuwe generatie brandveilige kabels die we kunnen leveren en hoe we u kunnen helpen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen? Neem dan contact op met Ruud Splint: tel. 045 - 544 71 51 of via email: rsplint@voltec.nl.

In de analyse van dit ongeluk komen verschillende oorzaken langs. Versplintering in deelactiviteiten en gebrekkig risicomanagement zijn daarvan de belangrijkste. Verder valt op dat de vaklieden op de werkvloer twijfels hadden of het op de theorie gestoelde hijsplan wel stabiel was. Bij veel ondernemingen zien we dat de organisatie aangestuurd wordt door medewerkers die via de werkvloer zijn opgeleid of door managers die vanuit een specifieke managementopleiding het bedrijf binnen zijn gekomen. Lang niet altijd spreken zij dezelfde taal of hebben ze dezelfde ideeën over hoe projecten aangevlogen moeten worden. Soms is er zelfs sprake van haat en nijd en praten leiding en werkvloer met verachting over elkaar. Toch hebben beide partijen elkaar nodig. Ze brengen ieder hun eigen achtergrond mee om op een verantwoorde manier te kunnen innoveren en ervaring te combineren met theorie. Daarvoor is nodig dat ze uit hun comfortzone stappen en van hun ivoren toren afkomen. Niet voor zichzelf: wel voor het resultaat, het verminderen van risico’s en het voorkomen van onveilige en gevaarlijke situaties. Alleen zo leveren we onze klanten de extra toegevoegde waarde waartoe we als bedrijven samen in staat zijn.

Peter van de Goor, commercieel directeur

1


CONNECT

Op bezoek bij kabelfabrikant Leoni

CONNECT

Theo schrooders kijkt liever achter de cijfers

Endenburg gevestigd in Rotterdam is een technisch dienstverlener voor opdrachtgevers in Rotterdam en de wijde regio. De kernactiviteiten van het bedrijf zijn het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van complexe technische systemen en installaties op het gebied van licht, energie, beveiliging, besturing, regeling en meer. De sectoren waarin de onderneming actief is, zijn met name de Industrie (installaties ten behoeve van processen) en Utiliteit (installaties in gebouwen en kantoren). Verder levert het bedrijf professionele systemen voor noodstroomvoorziening. Endenburg is een innovatieve klant- en servicegerichte organisatie die veel aandacht besteedt aan de scholing en opleiding van haar medewerkers. Het is tevens een erkend leerbedrijf.

Om de band met klanten te verstevigen en hen te informeren over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in kabelland, organiseert Voltec met ingang van het derde kwartaal van dit jaar fabrieksbezoeken bij kabelfabrikant Leoni in Stolberg, Duitsland. Tijdens deze bezoeken krijgen de bezoekers informatie over de diverse types kabel die Leoni produceert, de geldende normen en certificeringen en de toepassingen van deze kabels. Ook krijgen zij antwoord op vragen die zij hebben. De deelnemers worden in groepjes rondgeleid in de fabriek en kunnen zo zelf zien hoe het productieproces van de verschillende soorten kabel verloopt. Het eerste fabrieksbezoek staat gepland voor november 2016.

2

Aanmelden Hebt u belangstelling voor een dergelijk fabrieksbezoek bij Leoni en wilt u deelnemen? Meld u dan aan via sales@voltec.nl of via de accountmanager bij Voltec waarmee u contact hebt. Wij zien ernaar uit om er samen met u een interessante en leerzame dag van te maken.

Nieuwe Voltec bruto prijslijst Download nu onze nieuwe prijslijst via onze website: www.voltec.nl Deze lijst is geldig vanaf 25 juli 2016 en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Klanten die tevens een papieren exemplaar willen ontvangen, kunnen dat aanvragen via onze commerciële binnendienst. tel. 045 - 571 80 90 of per email: sales@voltec.nl.

Voltec partner in groot project Rotterdamse metro

Financieel directeur Theo schrooders (61) was decennia lang een actief volleyballer. Ooit werd hij zelfs benaderd door het succesvolle VCH Heerlen dat op landelijk niveau uitkwam. ‘Ik ben op die uitnodiging van VCH niet ingegaan, mijn studie aan de Hbs ging voor. Desondanks heb ik 42 jaar gevolleybald, waarvan 30 jaar als aanvoerder. In die jaren heb ik geleerd hoe het is om samen te werken in een team, me over nederlagen heen te zetten en overwinningen leren vieren. Dat was een prima leerschool, ik heb er veel aan gehad’, vertelt hij. ‘In de jobs die ik heb uitgeoefend heb ik daar zeker profijt van gehad. Ook bij Voltec, waar we met een klein team wel moeten samenwerken om succesvol te zijn.’ Theo startte zijn loopbaan als administrator bij een accountantskantoor. Vervolgens stapte hij over naar een garagebedrijf waar hij verantwoordelijk was voor de boekhouding, en later de automatisering van de administratie. Naast zijn werk deed hij in de avonduren een SPD-opleiding. ‘Hoewel ik een echte bètaman ben met talent voor wiskunde, was boekhouden niet persé wat ik het liefste deed’, blikt hij kort terug op die periode. ‘Ik vond het een zegen toen de computer definitief zijn intrede deed en de “handarbeid” overnam. Het is veel belangrijker om lering te trekken uit de cijfers die je verwerkt en je vervolgacties daardoor te laten leiden. De ervaring die ik in die jaren opdeed heb ik meegenomen naar Voltec, waar ik in september 30 dertig jaar werk. Als financieel directeur bewaak en waarborg ik de - gezonde - financiële situatie van het bedrijf en werk ik nauw samen met de commercieel directeur Peter van de Goor.’ Analyses op basis van week-, maand- en jaarcijfers inclusief prognoses en controles; het real time monitoren van die cijfers; de kosten in de hand houden; het bewaken van noodzakelijke positieve marges evenals het bewaken van bedrijfsprocessen en mee sturing en leiding geven aan noodzakelijke veranderingen zijn voor Theo Schrooders van het grootste belang. ‘Voltec is sinds 1994 ISO 9001 gecertificeerd’, legt hij uit. ‘Dat laat zien dat we een bedrijf zijn dat de

kwaliteit van haar managementsysteem op orde heeft. Het financiële aspect is daar een belangrijk onderdeel van. Immers: het beleid dat een bedrijf voert, stoelt toch grotendeels op de resultaten die je boekt en het rendement dat je behaalt. Dat bespreken we maandelijks met onze aandeelhouders, waar nodig sturen we uiteraard meteen bij.’ De uitdaging voor de komende jaren ligt voor Theo vooral in het goed laten verlopen van het veranderingsproces dat Voltec doormaakt. ‘Buiten alle technologische veranderingen die er zijn - onder meer door invloed van internet en social media - en waar je snel en adequaat op moet inspelen, is het vooral de verandering van passief naar proactief ondernemen die belangrijk is. We kunnen het ons domweg niet permitteren om achterover te leunen en te wachten tot de klant naar ons toekomt. Die tijd is echt voorbij. Tot aan mijn pensionering over enkele jaren blijf ik met volle overtuiging mijn bijdrage leveren om van die transitie een succes te maken. Ik zie het als mijn plicht om tegen die tijd een gezonde en solide onderneming achter te laten. Een bedrijf ook waar ik altijd met veel plezier elke dag naartoe kom om er mijn werk te doen. Naast fitness en fotograferen is Voltec immers mijn grootste hobby.’

Een groot project waarin de Zuid-Hollandse onderneming momenteel samenwerkt met Voltec is de vervanging van tunnel-, werk- en vluchtwegverlichting in de metrotunnels van de RET in Rotterdam. De RET is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de stad en de regio. In dit project past Endenburg voor de elektrische voedingkabels met functiebehoud kabels van Voltec toe in diverse uitvoeringen en varianten. Die kabels voldoen, volgens de richtlijn NPR 2576, aan de eisen voor functiebehoud volgens de normen NEN-EN 50200 en NEN-EN 50362 én aan de belangrijkste Duitse DIN-norm 4102. Projectleider Laurens Berns van Endenburg: ‘In dit RET-project werken we samen met meerdere partners. Om het werk, dat grotendeels ’s nachts plaatsvindt, zo goed en efficiënt mogelijk te stroomlijnen en uit te

voeren, is het belangrijk dat elk van deze partners op zijn manier zijn steentje bijdraagt. Voltec is een leverancier die dat prima doet en zich aan de afspraken houdt die we hebben gemaakt. De juiste prijs, snelle leveringen en een correcte service zijn voor ons erg belangrijk in de samenwerking met het bedrijf. Alle kabels worden op locatie gecodeerd en exact op maat aangeleverd op de momenten waarop wij dat aangeven. Voor een goede voortgang van de werkzaamheden is dat van groot belang. Daarnaast is het prettig dat ik met Voltec een direct en persoonlijk contact heb met degene die dit project onder zijn hoede heeft. Het is plezierig en effectief om één aanspreekpunt te hebben waarbij ik met al mijn vragen of opmerkingen terecht kan.’

Flexibele Voltec noodset voor Enexis Voor een betrouwbare dienstverlening aan zakelijke eindgebruikers en consumenten maakt energiedistributeur en netwerkbeheerder Enexis gebruik van schakelstations. bij storingen of uitval van deze stations gebruikt het bedrijf een noodschakelstation. Dat is ondergebracht in een eenvoudige en gemakkelijk te verplaatsen container. Enexis heeft de verplichting om een storing aan het openbare elektriciteitsnet zo snel mogelijk te verhelpen. Voor elke minuut dat er geen spanning zit op het openbare net wordt het bedrijf beboet. snelheid is dus geboden want tijd is geld. Bij het aansluiten van de noodset wordt gebruik gemaakt van flexibele middenspanningskabels. Het op lengte maken van deze kabels en het monteren van de zogenaamde aansluitvlaggen kost veel tijd: soms moeten er wel tot twaalf kabels aangesloten worden. Om overlast en de kosten van boetes te beperken bij calamiteiten waarbij sprake is van spanningsuitval is Enexis op zoek gegaan naar oplossingen. Die moeten de tijd die nodig is om deze spanningsuitval te herstellen, bekorten.

In overleg met Enexis heeft Voltec daarom een flexibele en herbruikbare noodset ontwikkeld. Die is geschikt voor 20.000 Volt en 4.000 Ampère, absoluut geen verlengkabel voor huis-, tuin- en keukengebruik dus. De set bestaat uit diverse lengtes kabel die met elkaar zijn te combineren en die elk voorzien zijn van middenspanningsconnectoren. Met behulp daarvan kan sneller en eenvoudiger een spanningsuitval worden hersteld. Het positieve gevolg is dat bedrijven, organisaties en consumenten minder lang zonder stroom zitten. Dat op zijn beurt leidt er onder andere ook toe dat de wettelijk opgelegde boete per minuut stroomuitval voor Enexis aanzienlijk wordt beperkt. Voltec is er trots op dat het met haar flexibele noodset een bijdrage levert aan het oplossen van calamiteiten die door Enexis én door eindgebruikers als probleem ervaren worden en die materiële en immateriële schade veroorzaken. Dat de set bovendien opnieuw gebruikt kan worden zorgt voor een extra kostenbesparing en is tevens goed voor het milieu.

3


CONNECT

Op bezoek bij kabelfabrikant Leoni

CONNECT

Theo schrooders kijkt liever achter de cijfers

Endenburg gevestigd in Rotterdam is een technisch dienstverlener voor opdrachtgevers in Rotterdam en de wijde regio. De kernactiviteiten van het bedrijf zijn het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van complexe technische systemen en installaties op het gebied van licht, energie, beveiliging, besturing, regeling en meer. De sectoren waarin de onderneming actief is, zijn met name de Industrie (installaties ten behoeve van processen) en Utiliteit (installaties in gebouwen en kantoren). Verder levert het bedrijf professionele systemen voor noodstroomvoorziening. Endenburg is een innovatieve klant- en servicegerichte organisatie die veel aandacht besteedt aan de scholing en opleiding van haar medewerkers. Het is tevens een erkend leerbedrijf.

Om de band met klanten te verstevigen en hen te informeren over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in kabelland, organiseert Voltec met ingang van het derde kwartaal van dit jaar fabrieksbezoeken bij kabelfabrikant Leoni in Stolberg, Duitsland. Tijdens deze bezoeken krijgen de bezoekers informatie over de diverse types kabel die Leoni produceert, de geldende normen en certificeringen en de toepassingen van deze kabels. Ook krijgen zij antwoord op vragen die zij hebben. De deelnemers worden in groepjes rondgeleid in de fabriek en kunnen zo zelf zien hoe het productieproces van de verschillende soorten kabel verloopt. Het eerste fabrieksbezoek staat gepland voor november 2016.

2

Aanmelden Hebt u belangstelling voor een dergelijk fabrieksbezoek bij Leoni en wilt u deelnemen? Meld u dan aan via sales@voltec.nl of via de accountmanager bij Voltec waarmee u contact hebt. Wij zien ernaar uit om er samen met u een interessante en leerzame dag van te maken.

Nieuwe Voltec bruto prijslijst Download nu onze nieuwe prijslijst via onze website: www.voltec.nl Deze lijst is geldig vanaf 25 juli 2016 en vervangt alle voorgaande prijslijsten. Klanten die tevens een papieren exemplaar willen ontvangen, kunnen dat aanvragen via onze commerciële binnendienst. tel. 045 - 571 80 90 of per email: sales@voltec.nl.

Voltec partner in groot project Rotterdamse metro

Financieel directeur Theo schrooders (61) was decennia lang een actief volleyballer. Ooit werd hij zelfs benaderd door het succesvolle VCH Heerlen dat op landelijk niveau uitkwam. ‘Ik ben op die uitnodiging van VCH niet ingegaan, mijn studie aan de Hbs ging voor. Desondanks heb ik 42 jaar gevolleybald, waarvan 30 jaar als aanvoerder. In die jaren heb ik geleerd hoe het is om samen te werken in een team, me over nederlagen heen te zetten en overwinningen leren vieren. Dat was een prima leerschool, ik heb er veel aan gehad’, vertelt hij. ‘In de jobs die ik heb uitgeoefend heb ik daar zeker profijt van gehad. Ook bij Voltec, waar we met een klein team wel moeten samenwerken om succesvol te zijn.’ Theo startte zijn loopbaan als administrator bij een accountantskantoor. Vervolgens stapte hij over naar een garagebedrijf waar hij verantwoordelijk was voor de boekhouding, en later de automatisering van de administratie. Naast zijn werk deed hij in de avonduren een SPD-opleiding. ‘Hoewel ik een echte bètaman ben met talent voor wiskunde, was boekhouden niet persé wat ik het liefste deed’, blikt hij kort terug op die periode. ‘Ik vond het een zegen toen de computer definitief zijn intrede deed en de “handarbeid” overnam. Het is veel belangrijker om lering te trekken uit de cijfers die je verwerkt en je vervolgacties daardoor te laten leiden. De ervaring die ik in die jaren opdeed heb ik meegenomen naar Voltec, waar ik in september 30 dertig jaar werk. Als financieel directeur bewaak en waarborg ik de - gezonde - financiële situatie van het bedrijf en werk ik nauw samen met de commercieel directeur Peter van de Goor.’ Analyses op basis van week-, maand- en jaarcijfers inclusief prognoses en controles; het real time monitoren van die cijfers; de kosten in de hand houden; het bewaken van noodzakelijke positieve marges evenals het bewaken van bedrijfsprocessen en mee sturing en leiding geven aan noodzakelijke veranderingen zijn voor Theo Schrooders van het grootste belang. ‘Voltec is sinds 1994 ISO 9001 gecertificeerd’, legt hij uit. ‘Dat laat zien dat we een bedrijf zijn dat de

kwaliteit van haar managementsysteem op orde heeft. Het financiële aspect is daar een belangrijk onderdeel van. Immers: het beleid dat een bedrijf voert, stoelt toch grotendeels op de resultaten die je boekt en het rendement dat je behaalt. Dat bespreken we maandelijks met onze aandeelhouders, waar nodig sturen we uiteraard meteen bij.’ De uitdaging voor de komende jaren ligt voor Theo vooral in het goed laten verlopen van het veranderingsproces dat Voltec doormaakt. ‘Buiten alle technologische veranderingen die er zijn - onder meer door invloed van internet en social media - en waar je snel en adequaat op moet inspelen, is het vooral de verandering van passief naar proactief ondernemen die belangrijk is. We kunnen het ons domweg niet permitteren om achterover te leunen en te wachten tot de klant naar ons toekomt. Die tijd is echt voorbij. Tot aan mijn pensionering over enkele jaren blijf ik met volle overtuiging mijn bijdrage leveren om van die transitie een succes te maken. Ik zie het als mijn plicht om tegen die tijd een gezonde en solide onderneming achter te laten. Een bedrijf ook waar ik altijd met veel plezier elke dag naartoe kom om er mijn werk te doen. Naast fitness en fotograferen is Voltec immers mijn grootste hobby.’

Een groot project waarin de Zuid-Hollandse onderneming momenteel samenwerkt met Voltec is de vervanging van tunnel-, werk- en vluchtwegverlichting in de metrotunnels van de RET in Rotterdam. De RET is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de stad en de regio. In dit project past Endenburg voor de elektrische voedingkabels met functiebehoud kabels van Voltec toe in diverse uitvoeringen en varianten. Die kabels voldoen, volgens de richtlijn NPR 2576, aan de eisen voor functiebehoud volgens de normen NEN-EN 50200 en NEN-EN 50362 én aan de belangrijkste Duitse DIN-norm 4102. Projectleider Laurens Berns van Endenburg: ‘In dit RET-project werken we samen met meerdere partners. Om het werk, dat grotendeels ’s nachts plaatsvindt, zo goed en efficiënt mogelijk te stroomlijnen en uit te

voeren, is het belangrijk dat elk van deze partners op zijn manier zijn steentje bijdraagt. Voltec is een leverancier die dat prima doet en zich aan de afspraken houdt die we hebben gemaakt. De juiste prijs, snelle leveringen en een correcte service zijn voor ons erg belangrijk in de samenwerking met het bedrijf. Alle kabels worden op locatie gecodeerd en exact op maat aangeleverd op de momenten waarop wij dat aangeven. Voor een goede voortgang van de werkzaamheden is dat van groot belang. Daarnaast is het prettig dat ik met Voltec een direct en persoonlijk contact heb met degene die dit project onder zijn hoede heeft. Het is plezierig en effectief om één aanspreekpunt te hebben waarbij ik met al mijn vragen of opmerkingen terecht kan.’

Flexibele Voltec noodset voor Enexis Voor een betrouwbare dienstverlening aan zakelijke eindgebruikers en consumenten maakt energiedistributeur en netwerkbeheerder Enexis gebruik van schakelstations. bij storingen of uitval van deze stations gebruikt het bedrijf een noodschakelstation. Dat is ondergebracht in een eenvoudige en gemakkelijk te verplaatsen container. Enexis heeft de verplichting om een storing aan het openbare elektriciteitsnet zo snel mogelijk te verhelpen. Voor elke minuut dat er geen spanning zit op het openbare net wordt het bedrijf beboet. snelheid is dus geboden want tijd is geld. Bij het aansluiten van de noodset wordt gebruik gemaakt van flexibele middenspanningskabels. Het op lengte maken van deze kabels en het monteren van de zogenaamde aansluitvlaggen kost veel tijd: soms moeten er wel tot twaalf kabels aangesloten worden. Om overlast en de kosten van boetes te beperken bij calamiteiten waarbij sprake is van spanningsuitval is Enexis op zoek gegaan naar oplossingen. Die moeten de tijd die nodig is om deze spanningsuitval te herstellen, bekorten.

In overleg met Enexis heeft Voltec daarom een flexibele en herbruikbare noodset ontwikkeld. Die is geschikt voor 20.000 Volt en 4.000 Ampère, absoluut geen verlengkabel voor huis-, tuin- en keukengebruik dus. De set bestaat uit diverse lengtes kabel die met elkaar zijn te combineren en die elk voorzien zijn van middenspanningsconnectoren. Met behulp daarvan kan sneller en eenvoudiger een spanningsuitval worden hersteld. Het positieve gevolg is dat bedrijven, organisaties en consumenten minder lang zonder stroom zitten. Dat op zijn beurt leidt er onder andere ook toe dat de wettelijk opgelegde boete per minuut stroomuitval voor Enexis aanzienlijk wordt beperkt. Voltec is er trots op dat het met haar flexibele noodset een bijdrage levert aan het oplossen van calamiteiten die door Enexis én door eindgebruikers als probleem ervaren worden en die materiële en immateriële schade veroorzaken. Dat de set bovendien opnieuw gebruikt kan worden zorgt voor een extra kostenbesparing en is tevens goed voor het milieu.

3


CONNECT

CONNECT

ARAs security: veiligheidsoplossingen op maat ARAs security bV in Drunen is één van de grootste full service distributeurs van elektronische apparatuur in de beveiligingsbranche. Denk hierbij aan betrouwbare toegangscontrole-, inbraakdetectie-, Closed Circuit Television (CCTV)-, security management- en branddetectiesystemen. ARAs levert in het bijzonder aan erkende installateurs van beveiligingsapparatuur. Als extra service kunnen de klanten terecht voor field tests, offertebegeleiding, projectbegeleiding en -engineering, in bedrijfstellingen, trainingen, service Level Agreements en reparaties. De eigen helpdesk is 24/7 bereikbaar. zeven dagen per week 24 uur bereikbaarheid, een absolute must in de beveiligingsbranche.’

­4

De Noord-Brabantse onderneming heeft vestigingen in Nederland, België, Denemarken en Turkije. Alleen al in Nederland staan ruim 50 medewerkers dagelijks klaar om de klantenkring van dienst te zijn. ARAS Security is een familiebedrijf dat inmiddels meer dan 25 jaar bestaat. Momenteel zijn er twee generaties actief, de oprichters Robert en Monique Faber en hun beide zonen Olivier en Julius Faber. Die laatste twee staan klaar om het stokje over te nemen. Julius Faber: ‘Wij streven ernaar om iedere klant een productaanbod en een servicepakket op maat te leveren. Kwaliteit, een optimale service en een breed assortiment producten en diensten staan daarbij centraal. Net als klanttevredenheid, loyaliteit en langdurige klantrelaties. De kernwaarden die we daarbij hanteren zijn: het beste advies voor elke klant, oplossingen op maat voor ieder project én ieder budget en

ARAS koos voor Voltec als kabelleverancier vanwege de professionele ondersteuning en service die Voltec levert, de prijs/kwaliteitverhouding en de kennis en ervaring van het Heerlense bedrijf in de kabelbranche. ‘We introduceren binnenkort een nieuwe brandlijn’, legt Faber uit. ‘Die richt zich in het bijzonder op het snel detecteren van branden en de alarmering daarvan. Voor de bekabeling van deze lijn maken we gebruik van de zogenaamde ‘rode kabel’. Dat is een bijzondere vinylkabel die wordt toegepast in brandmeld- en brandalarminstalaties. In de vergelijking van de verschillende leveranciers, kwam Voltec er voor ons als beste uit.’

Voor informatie over ARAS Security: www.aras.nl of telefonisch 0416 - 320042.

Ondanks die brede digitale beschikbaarheid van informatie is er tevens behoefte aan een handzaam fysiek document dat gebruikers kunnen inzien. Dat leest in een aantal gevallen net iets gemakkelijker, is vaak praktischer en biedt bovendien de mogelijkheid om er eigen aantekeningen in te maken. Om aan deze behoefte te voldoen heeft Voltec een nieuwe en stevige productmap ontwikkeld. Daarin zijn al onze losse productfolders en catalogi op overzichtelijke wijze en uitwisselbaar samengebracht. De map is in een fraai jasje gestoken en bevat de belangrijkste informatie over ons gehele assortiment kabelproducten. Voor informatie over de nieuwe productmap kunt u terecht bij Ruud Splint. Telefoon: 045 - 544 71 51 of via email: rsplint@voltec.nl

Ongetwijfeld herinnert u zich het ongeluk vorig jaar in augustus in Alphen aan den Rijn waarbij een brugdeel en twee kranen omkiepten en op enkele huizen en gebouwen terecht kwamen. Dat veroorzaakte veel stress, schade en overlast. Gelukkig vielen er geen doden of gewonden die gedenkwaardige dag.

Meer informatie over het drukken van eigen bedrijfsinformatie op onze kabels kunt u opvragen bij Ruud Splint, tel. 045 - 544 71 51 of via email: rsplint@voltec.nl.

VoltecConnect is een uitgave van Voltec cv. Voltec CV Nieuw Eyckholt 282 6419 DJ HEERLEN Postbus 235 6400 AE HEERLEN T +31 (0)45 571 80 90 F +31 (0)45 571 41 32 E info@voltec.nl www.voltec.nl Voltec is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.15 tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.15 tot 16.00 uur. Concept en realisatie: Mediaan Communicatie bv, Heerlen Fotografie: Anita Hondong Van Beek Images Drukwerk: Schrijen-Lippertz MediaNova bv

VOLTEC CONNECT • NR. 6 • sEPTEmbER 2016

Theorie versus praktijk

Fabrikanten en installateurs van beveiligings- en brandmeldsystemen maken in veel gevallen gebruik van alarm- en brandmeldkabels van Voltec. Wist u dat u deze neutrale kabels ook kunt voorzien van een eigen klantspecifieke opdruk? Naast de standaard kabelaanduidingen (o.a. type kabel, codering en productiedatum) worden dan bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam, het logo en/of het webadres aan de kabel toegevoegd. Die speciale opdruk zorgt ervoor dat uw kabel herkenbaar is, draagt bij aan een positief bedrijfsimago en straalt een eigen identiteit uit. Deze service is kosteloos bij afnames van 10 kilometer en meer.

Colofon

Nieuw: Voltec productmap Engineers, calculators en uitvoerders zijn voor hun projecten voortdurend op zoek naar de meest actuele juiste technische informatie. In een groot aantal gevallen vinden ze die info op internet waar ze bijvoorbeeld PDFdocumenten kunnen inzien en/of downloaden. De websites van leveranciers en producenten/fabrikanten, maar ook een standaardbibliotheek als 2BA worden hiervoor geregeld en veelvuldig geraadpleegd. De informatie die hieruit wordt gedestilleerd is in alle gevallen digitaal.

Kabel met eigen opdruk

Nieuwe Europese normen voor de brandveiligheid van kabels

Per 1 juli 2016 is voor kabels de nieuwe Europese verordening bouwproducten in werking getreden: EN 50575 (CPR). CPR staat voor Construction Products Regulation. De ingangsdatum van 1 juli 2016 is het begin van een overgangsjaar: op 1 juli 2017 is deze nieuwe norm verplicht. Ook elektrische leidingen voor vaste installaties in bijvoorbeeld gebouwen vallen hier met betrekking tot hun gedrag bij brand onder. Alle kabelfabrikanten moeten per de nieuwe datum een verklaring (CPR-classificatie) afgeven over het brandgedrag van hun kabels en dienen deze te vermelden als onderdeel van de CE-markering. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, hebben de verschillende kabelfabrikanten waaronder Leoni een nieuwe generatie brandveilige kabels ontwikkeld en geïntroduceerd. Die nieuwe verordening heeft niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs. Ze verplicht ook bestekschrijvers, architecten en installateurs om voor hun opdrachtgevers het juiste product te selecteren. Als het om kabels en brandveiligheid gaat, hoort daar zoals gezegd de brandklasse bij die op een situatie van toepassing is. In Nederland zijn die brandklassen opgenomen in de norm NEN 8012. Ze hebben het risico op brand als uitgangspunt. Te onderscheiden zijn de klassen laag, middelgroot, groot en zeer groot. CE-markering en prestatieverklaring Het wezen van CPR is de verplichting om bouwproducten te voorzien van een CE-markering die is gekoppeld aan een zogenaamde ‘Declaration of Performance’ (DOP). Deze prestatieverklaring DOP informeert eindgebruikers betrouwbaar en ondubbelzinnig over de prestaties van het product in de beoogde toepassing. Die informatie stelt bestekschrijvers, architecten en installateurs in staat om de producten van de diverse producenten en leveranciers onderling te vergelijken en zo tot een juiste keuze te komen. Nieuwe normen voor brandgedrag De nieuwe Europese norm EN 50575:2014 vermeldt de eisen voor het brandgedrag van kabels die ge-

bruikt worden voor vaste installaties in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. Het betreft elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glasvezel). De kabels worden geclassificeerd in verschillende brandklassen (zie boven). Nederlandse norm NEN 8012 In Nederland zijn de nieuwe Europese eisen verwerkt in de norm NEN 8012. Die vervangt de ‘Nederlandse Technische Afspraak NTA 8012’. NEN 8012 geeft een methodiek voor een keuze van het kabeltype in de installatie ter beperking van het gevaar van brandvoortplanting en rookontwikkeling (‘reaction to fire’) van en via elektrische leidingen. In deze methodiek wordt tevens rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade van brand. Ook voor NEN 8012 is de ingangsdatum van de nieuwe wet- en regelgeving 1 juli 2016 en geldt een overgangsperiode van 1 jaar. Vanaf 1 juli 2017 is NEN 8012 verplicht. Wilt u meer informatie over de invoering van de nieuwe CPR, over NEN 8012, de nieuwe generatie brandveilige kabels die we kunnen leveren en hoe we u kunnen helpen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen? Neem dan contact op met Ruud Splint: tel. 045 - 544 71 51 of via email: rsplint@voltec.nl.

In de analyse van dit ongeluk komen verschillende oorzaken langs. Versplintering in deelactiviteiten en gebrekkig risicomanagement zijn daarvan de belangrijkste. Verder valt op dat de vaklieden op de werkvloer twijfels hadden of het op de theorie gestoelde hijsplan wel stabiel was. Bij veel ondernemingen zien we dat de organisatie aangestuurd wordt door medewerkers die via de werkvloer zijn opgeleid of door managers die vanuit een specifieke managementopleiding het bedrijf binnen zijn gekomen. Lang niet altijd spreken zij dezelfde taal of hebben ze dezelfde ideeën over hoe projecten aangevlogen moeten worden. Soms is er zelfs sprake van haat en nijd en praten leiding en werkvloer met verachting over elkaar. Toch hebben beide partijen elkaar nodig. Ze brengen ieder hun eigen achtergrond mee om op een verantwoorde manier te kunnen innoveren en ervaring te combineren met theorie. Daarvoor is nodig dat ze uit hun comfortzone stappen en van hun ivoren toren afkomen. Niet voor zichzelf: wel voor het resultaat, het verminderen van risico’s en het voorkomen van onveilige en gevaarlijke situaties. Alleen zo leveren we onze klanten de extra toegevoegde waarde waartoe we als bedrijven samen in staat zijn.

Peter van de Goor, commercieel directeur

1

Voltec Connect 6  

September 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you