Page 1

CONNECT

CONNECT

2BA is dé standaardbibliotheek voor installatiebranche Begin jaren negentig ontwikkelde de branchevereniging voor elektrotechnische installateurs, uneto, een informatiemodel voor het elektrotechnisch installatiebedrijf. Dit zogenaamde ETiM-model was de basis voor de ontwikkeling en de bouw van een uniform bestand installatieartikelen met onderscheidende (technische) kenmerken en logistieke gegevens. Eind jaren negentig introduceerde ook de werktuigkundige installatiesector een eigen uniform artikelbestand. De basis daarvoor was het ETiM-classificatiemodel. in 2003 nam het nieuwe bedrijf 2BA de exploitatie van het artikelbestand voor de totale installatiebranche voor haar rekening. 2BA werkt hierbij nauw samen met de stichting Ketenstandaard Bouw en installatie. 2BA is in de kern een neutrale datapool van handels- en productgegevens in de installatiebranche. Daarin wisselen producenten, importeurs, groothandels en installateurs informatie uit binnen één centrale database. Voltec en het merendeel van haar klanten en opdrachtgevers maken gebruik van deze standaardbibliotheek waarin de gegevensuitwisseling plaats vindt via uniforme bestanden. De 2BA-database is ingericht volgens het ETIM-classificatiemodel. Dat is dé standaard in artikelclassificatie binnen de bouw- en installatiesector.

­4

De afnemers van de data die in 2BA zijn opgeslagen kunnen via uniforme bestanden deze data automatisch binnenhalen naar hun eigen software. Installateurs gebruiken die in calculaties, voor bestellingen of het maken van tekeningen. Groothandels publiceren die data op hun eigen website en verrijken er hun eigen artikelinformatie mee. Voor fabrikanten en importeurs fungeert 2BA als één centraal punt waar product- en handelsgegevens worden beheerd en geëxploiteerd. De digitale en geautomatiseerde beschikbaarheid, de duidelijke indeling, de compleetheid en het actuele karakter van 2BA zien de gebruikers als belangrijke voordelen. Missie 2BA staat voor BestandsBeheer Artikelen. Zoals de naam al zegt, houdt 2BA zich bezig met het onderhouden, beheren en exploiteren van de uniforme artikelbestanden voor de verschillende sectoren uit de installatiebranche. Het bedrijf streeft naar één

bestand voor alle installatieartikelen in de totale branche. Uitgangspunt daarbij zijn de uniforme classificatie- en communicatiestructuren die de Ketenstandaard Installatie en Bouw ontwikkelt en onderhoudt. 2BA is een zelfstandige en neutrale organisatie die als doel heeft om de artikelbestanden in de installatiebranche te verspreiden. Dat gebeurt via een abonnement: daarmee kunnen bedrijven de gevulde artikelbestanden in hun bedrijfsvoering opnemen en gebruiken. De bestanden zijn via internet te raadplegen. 2BA beschikt over een zeer uitgebreid zoeksysteem waarmee de abonnee kan zoeken op artikelnaam, typenummer, leverancier, bestelnummer, GTIN of op producent. Het elektronisch bestellen van producten verloopt met dit zoeksysteem een stuk efficiënter en sneller. Aandeelhouders In 2BA zijn de grotere installatiebedrijven vertegenwoordigd door de organisatie Venturium (TBI, Strukton & Engie). De middelgrote installateur ziet zich zelf terug in de inkoopcombinaties ETIC en de Coöperatieve Inkoopvereniging DGC. UNETO-VNI is er binnen 2BA voor de specifieke belangen van kleinere installateurs. De installatiegroothandel is voor meer dan 90% vertegenwoordigd via de brancheorganisaties ECEG en TGF. Voor uitgebreide informatie over 2BA en de voordelen daarvan kunt u terecht bij Ruud Splint van Voltec, tel. 045 572 80 90 of op de website www.2ba.nl

Klantspecifieke kabel in opmars

Leoni Kerpen zet internationaal de toon

Over innovatie

Voltec levert niet alleen gestandaardiseerde brand- en alarmkabels maar steeds vaker ook klant-specifieke kabels. Steeds meer bedrijven in de brand- en beveiligingsbranche zijn voor hun producten en diensten immers meer en meer op zoek naar geschikte kabels op maat. Deze kabels worden verkocht en geleverd aan de eindgebruiker of installateur. De fabrikanten van deze brand- en beveiligingsproducten willen zich onderscheiden met ‘eigen’ kabels. Voltec produceert deze specifieke kabels in eigen beheer en volgens specifieke wensen van de klant. Eigen opdruk, kleur, samenstelling en materiaal keuze behoren hierbij tot de mogelijkheden. Dat geldt tevens voor de diverse ENeisen betreffende bijvoorbeeld brandgedrag. De eisen waaraan deze kabel moet voldoen, worden in een datasheet vastgelegd. De productie van deze kabels op maat is mogelijk vanaf een lengte van 10 km. De langdurige relatie die Voltec onderhoudt met haar fabrikanten garandeert een hoogwaardig product van constante kwaliteit.

Colofon VoltecConnect is een uitgave van Voltec cv. Voltec CV Nieuw Eyckholt 282 6419 DJ HEERLEN Postbus 235 6400 AE HEERLEN T +31 (0)45 571 80 90 F +31 (0)45 571 41 32 E info@voltec.nl www.voltec.nl Voltec is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.15 tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.15 tot 16.00 uur. Concept en realisatie: Mediaan Communicatie bv, Heerlen Fotografie: Anita Hondong Van Beek Images Drukwerk: Schrijen-Lippertz MediaNova bv

VOLTEC CONNECT • NR. 5 • juNi 2016

De opdrachtgevers waarmee wij samenwerken zijn geregeld op zoek naar innovatieve en creatieve kabeloplossingen in specifieke projecten. Voltec heeft sinds haar oprichting in 1972 laten zien dat we in staat zijn om in die behoefte te voorzien. Geregeld realiseren we individuele kabeloplossingen die precies aansluiten bij de toepassingen en specificaties waar klanten naar op zoek zijn. Oplossingen die toegevoegde waarde bieden, vernieuwend en duurzaam zijn en die kosten, tijd of ergernis besparen.

Al sinds het midden van de vorige eeuw loopt Leoni Kerpen voorop als het gaat om de productie van instrumentatiekabels. Het bedrijf was initiatiefnemer voor de invoering van een Europese Norm (EN 50288-7). Ook de door Leoni geïntroduceerde RE-aanduiding is inmiddels door vrijwel alle Europese fabrikanten overgenomen en toegepast. Nederland is voor Leoni Kerpen een van de oudste exportlanden, Voltec vertegenwoordigt het bedrijf in ons land al meer dan vijftig jaar. Voltec heeft in die halve eeuw een ruime expertise opgebouwd: zowel van de markt zelf als van de kabelproducten waar behoefte aan is. Een voorbeeld daarvan is de gearmeerde instrumentatiekabel RE-2X(ST)YSWBY-fl. Daarbij staat SWB voor ‘steel wire braiding’. Deze kabel is een alternatief voor de SWA-versie (steel wire armour). Klanten kiezen vaker voor de SWB-uitvoering omdat die soepeler is, kortere buigstralen heeft en beter en sneller verwerkt kan worden. De minder buigzame SWA-kabel wordt vooral toegepast wanneer extra mechanische bescherming nodig is. Ook gasdichte kabels voor gebruik in ATEX-omgevingen zijn in het Voltec-leveringspakket opgenomen. Deze kabels zijn onderworpen aan strenge internationale breathing-testen, net als de chemisch bestendige kabels van het bedrijf. Leoni Kerpen was in dit segment een van de innovatieve voorlopers bij de vervanging van de milieuonvriendelijke loodkabels. Ervoor in de plaats ontwikkelde de fabrikant kabels met een multilayer sheath, beter bekend als de Alnyc of Alpa Kabels. Huub Houben van Voltec: ‘Het merendeel van onze producten is uit voorraad leverbaar vanuit ons magazijn in Kerkrade of via Leoni Kerpen in Stolberg. Levering vanuit Kerkrade verloopt sneller, een service die vooral bij wijzigingen in projecten of bij nabestellingen

een duidelijk voordeel is. De kabel wordt op maat afgeleverd bij de eindgebruikers voor grotere en kleinere projecten. De belangrijkste toepassingen zijn Maintenance, Repair en Operations (MRO): m.a.w. onderhoud, reparatie en installatie. Grote projecten beleveren we rechtstreeks via de fabriek.’ Door de jarenlange ervaring en de specialisatie die Leoni Kerpen heeft met kabeloplossingen en -systemen in de olie- en gasindustrie en in de chemische en petrochemische industrie heeft deze internationale fabrikant wereldwijd een uitstekende naam opgebouwd. Als internationale autoriteit is het bedrijf voortdurend bezig met innovatie. Dit heeft onlangs geresulteerd in de introductie van een nieuwe lijn instrumentatiekabels, ICON. Door verbeterde productiemethodieken voldoet deze kabel nog beter aan de internationale standaard. Bijkomend voordeel is dat voor de productie ervan minder grondstoffen nodig zijn. Huub Houben: ‘Samen met deze actuele lijn kabels introduceert Leoni een nieuwe aanduiding. Een goed voorbeeld daarvan is de ICON BASE 10120 M1 IS/OS: het is de opvolger van de RE-2X(St)YSWBY-fl PiMF. Deze ontwikkeling is een volgende stap om bestaande klanten als Shell, Esso, DOW, BASF, Sabic, Total of BP nog beter van dienst te zijn. Leoni Kerpen en Voltec staan bij deze internationals op de preferred vendorlijst.’

Een voorbeeld van een dergelijke oplossing is de specifieke YMVK-kabel die we hebben ontwikkeld voor een project van een van onze klanten. In nauwe samenwerking met onze medewerkers en de fabrikant is een maatwerkkabel ontwikkeld die ervoor zorgt dat problemen die zich steeds voordeden bij de aanleg van LED-lichtlijnen definitief tot het verleden behoren. In de kern was de oplossing eenvoudig en voor de hand liggend. Waar voorheen bij de montage van deze lichtlijnen voortdurend zaken misgingen - omdat de gebruikte zeven-aderige kabel slechts één kleur kende, zwart, met voor iedere ader een eigen codering - wordt tegenwoordig gewerkt met een zeven-aderige kabel die elke ader een eigen kleur én een eigen code geeft. De nieuwe kabel is minder verwarrend en integreert bovendien verschillende functies. Hij voorkomt fouten in de montage, bespaart installatietijd en zorgt voor beduidend lagere faalkosten. Dit voorbeeld laat zien dat innovatie niet altijd spectaculair hoeft te zijn of hogere wiskunde is. Met gezond verstand, precies luisteren naar de vraag van je klant en door samen na te denken over een passende oplossing kom je vaak een heel eind. Meer weten? Lees dan het artikel over dit onderwerp op pagina 3 van deze nieuwsbrief.

Peter van de Goor, commercieel directeur

1


CONNECT

Communicatie met klanten strategisch onder de loep in het streven de klant centraal te stellen en hem nog beter van dienst te zijn, heeft Erwin Meeks voor zijn studie Communicatie Management onlangs onderzoek gedaan naar de externe klantcommunicatie bij Voltec. Op basis van de uitkomsten heeft hij tevens een strategisch advies geformuleerd. Voor Erwin was het onderzoek een afstudeeropdracht. Hij sluit deze zomer zijn studie aan Fontys Hogescholen in Eindhoven af en start in september met een master Strategische Communicatie in Antwerpen.

2

‘Ik heb voor mijn onderzoek gesproken met diverse Voltec-klanten’, legt hij kort uit. ‘Zij zijn actief in de chemische industrie en maken gebruik van het ruime assortiment kabels dat Voltec in portefeuille heeft. Uit de afgenomen interviews komt duidelijk naar voren dat deze klanten meer en meer de behoefte voelen om zelf aan het stuur te zitten als het om het opzoeken van digitale informatie gaat. Daarnaast willen zij bij voorkeur volledig geautomatiseerd en web-based zaken doen met leveranciers als het om bestellingen en orders gaat. Dat wil overigens niet zeggen dat Voltec nu onmiddellijk een webshop moet inrichten. De vraag naar adviezen op maat en de behoefte aan overleg en persoonlijk contact is en blijft voor deze klanten belangrijk. Met een webshop kom je aan die behoefte niet direct tegemoet. Wat zij vooral willen is dat de informatie waar zij naar op zoek zijn direct en overzichtelijk digitaal beschikbaar is en dat zij in het beoordelen daarvan eerst zelf te werk kunnen gaan. Met het oog op de generatiewisseling die er in het bedrijfsleven aan zit te komen is dit voor Voltec een duidelijk signaal dat het bedrijf de communicatie met klanten op een andere manier dient in te richten.’ Voor Erwin was zijn afstudeeropdracht een interessante case waarin hij zijn toegevoegde waarde kon aantonen. Hij gaf Voltec een helder en beter inzicht in de processen die een rol spelen in de communicatie met opdrachtgevers en kon duidelijk maken dat de wensen en behoeften van deze klanten sterk aan het veranderen zijn. ‘Voltec is een bedrijf dat hier zeker voor openstaat’, stelt hij vast. ‘Leiding en medewerkers hebben goed geluisterd naar mijn bevindingen en staan open voor een vernieuwing en verandering van hun strategie. Ook de reacties van de klanten die ik heb gesproken waren absoluut positief.

CONNECT

Product manager Ruud Splint van meer markten thuis Ruud Splint, product manager bij Voltec, is een veelzijdig man die met plezier en passie zijn job bij Voltec uitoefent. Hij is sinds november 2013 in dienst na een eerder dienstverband van ruim 17 jaar bij imtech, waar hij actief was in project engineering en calculatie. ‘Zoals iedereen weet ging imtech in 2015 failliet. Vooruitlopend daarop waren er diverse ontslagrondes, in eentje daarvan was ook ik het slachtoffer’, blikt hij kort terug. ‘Gelukkig kon ik daarna snel weer aan de slag bij Voltec als product manager’, zegt hij. ‘ik heb hier interessant en gevarieerd werk waarin ik het nodige van mezelf kwijt kan.’ Zijn opleiding Informatietechnologie en Elektrotechniek laat zien dat Ruud Splint techniek als interessegebied en achtergrond heeft. 'In de kabelbranche waarin Voltec zich beweegt, is dat van essentieel belang', zegt hij. ‘Het product dat wij verkopen, kabels in allerlei soorten en maten, wordt tenslotte toegepast in allerlei projecten waarin techniek de hoofdrol speelt. Mijn taak is om ons portfolio duidelijk in beeld

Voltec eveneens actief in Russische markt

innovatie is niet altijd spectaculair, bijzonder tot de verbeelding sprekend of een geval van hogere wiskunde. Vaak is innoveren een kwestie van je gezond verstand gebruiken, goed luisteren naar je klanten en samen naar slimme oplossingen zoeken voor een terugkerend probleem. Michel Franssen van Voltec vertelt er hier enthousiast over.

weet waar zijn directe collega mee bezig is en welke klanten worden geholpen. ‘Die samenwerking is belangrijk’, vindt Ruud. ‘Je kunt elkaar aanvullen en ondersteunen en waar nodig zaken van elkaar overnemen. Dat gebeurt in een prettige en collegiale sfeer in een omgeving waar ik me thuis voel. Dat kleinschalige van Voltec is een groot verschil met het bedrijf waar ik voorheen werkte.’ Nederlandse aannemers in de olie- en gasindustrie en in de petrochemie doen voor hun projecten in Rusland geregeld een beroep op Leoni Kerpen en zonder tussenkomst daarvan op Voltec. Het Heerlense bedrijf heeft in de Russische markt een belangrijke positie als zelfstandige intermediair. Het beschikt over de noodzakelijke certificeringen om er actief te mogen zijn. Voltec werkt geheel onafhankelijk en werkt incidenteel wel eens samen met Leoni in Moskou. ‘Wij zijn als Voltec diverse jaren met succes actief op de Russische markt. Voor Leoni Kerpen geldt dat het bedrijf al meer dan 40 jaar werkt in het internationale bedrijfsleven en ruim twee decennia direct of indirect betrokken is bij internationale projecten in Rusland. In de afgelopen drie jaar kon Leoni hier via internationale engineerings een omzet van meer dan € 63.000.000,noteren’, vertelt Huub Houben van Voltec. ‘We hebben het dan over projecten bij Russische bedrijven als Yamal LNG, ANTIPINSKY NPZ, Taneco of ROSNEFT. We beschikken er onder meer via onze Nederlandse opdrachtgevers en contractors én dankzij incidentele ondersteuning door ons verkoopkantoor in Moskou over vruchtbare zakelijke contacten met internationale technische bedrijven die hier actief zijn. Ook de Russische detailhandel is een aantrekkelijke en groeiende markt die voor ons interessant is.’ In wereldwijd perspectief neemt de Russische markt

te brengen en te onderhouden, onder andere via het platform 2ba. Daarnaast zoek ik nieuwe innovatieve producten en fabrikanten die nauw aansluiten bij ons bestaand portfolio. Door mijn ervaring in de installatie branche en industrie weet ik goed hoe onze klanten werken en welke behoeften ze hebben. Met deze achtergrond proberen we onze klanten nog beter van dienst te zijn. Daarnaast houd ik me bezig met marketingtaken, de website en ondersteun ik de afdeling sales met adviezen en technische achtergrond informatie. Verder breng ik verbeteringen aan in ons werkproces, waardoor Voltec nog professioneler, efficiënter en slagvaardiger wordt. Ook het vaststellen van prijzen ligt deels op mijn bordje.’ Werken bij Voltec is zelfstandig werken in een klein team, dat persoonlijk contact met klanten hoog in het vaandel heeft staan. Iedereen kent elkaar, iedereen

een bijzondere positie in. Op de eerste plaats vanwege zijn omvang en belang in grote projecten in de olie- en gasindustrie of in de petrochemische industrie. Alle analyses voorspellen dat deze markt een aanzienlijk groter potentieel heeft voor de toekomst. Rusland is daarnaast bijzonder omdat het een land is dat nogal wat bestuurlijke uitdagingen kent op het gebied van goedkeuringen en certificeringen. Kennis van de specifieke eisen en technische kwaliteit van projecten en de gevraagde technische producten en diensten, is voorwaarde voor zakelijk succes in deze dynamische markt. Huub Houben: ‘Daarnaast is het belangrijk dat je het vertrouwen van je opdrachtgever verwerft. In de afgelopen jaren hebben we daar veel energie en tijd in gestoken: zelf en met hulp van onze Russische vertegenwoordigers in Moskou. We zijn van plan om die inzet verder te versterken en hopen zo nog beter te kunnen profiteren van de economische groei die wordt voorspeld.’

In zijn vrije tijd zoekt Ruud Splint samen met zijn partner graag verre en avontuurlijke vakantiebestemmingen op. Daarnaast wandelt hij graag en is hij actief bij de vrijwillige brandweer. ‘Zo gek is dat niet’, lacht hij. ‘Ook in die omgeving ben je vaak met techniek bezig, en dat is nu eenmaal mijn ding. Dat ik me op die manier nuttig maak voor mijn omgeving vind ik echter minstens zo belangrijk.’

Het is mijn taak om ons portfolio duidelijk in beeld te brengen...

Kleurgebruik als dé oplossing

Een overzichtskaartje van de Russische projecten van Voltec.

‘Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout, werd bij de installatie van lichtlijnen in productiehallen en magazijnen geregeld geconfronteerd met terugkerende verwisselingen in de kabelaansluitingen. Dat leverde storingen op zowel in de bekabeling zelf als in de LCMS-armaturen. Reparatie van de bekabeling of in het ergste geval complete vervanging van armaturen waren het gevolg. Dat dan tevens sprake is van extra manuren met bijbehorende kosten zal duidelijk zijn.’ In overleg met monteurs van Hoppenbrouwers is Voltec op zoek gegaan naar een oplossing voor dit probleem. Wat bleek? De YMVK-multikabel die gebruikt werd, telde zeven aders die, weliswaar verschillend gecodeerd, allemaal dezelfde zwarte kleur hadden. De monteurs gaven aan dat die uniformiteit in kleur geregeld voor vergissingen zorgde. Te meer omdat de codering op de ader klein wordt vermeld en de lichtcondities in loodsen zonder verlichting niet optimaal zijn. De oplossing was heel eenvoudig vertelt Michel. ‘Toen we doorhadden waar precies het probleem zat, lag die voor het oprapen. In plaats van een kabel met zeven zwartgekleurde aders konden we beter een klant-specifieke kabel ontwikkelen die bestaat uit aders met zeven verschillende kleuren en een eigen identificatiecode. Deze multikabel is breed inzetbaar, ook in domoticaomgevingen, en stelt installateurs en monteurs in staat om de besturing van verschillende apparaten of disciplines te integreren in één systeem.’ Colin Bink van Hoppenbrouwers Techniek: ‘Onze monteurs kunnen met die nieuwe kabel beter uit de voeten en kunnen zich nauwelijks meer vergissen als het om de aansluiting gaat. Bovendien besparen we op de installatietijd en op inspecties. En omdat er minder vergissingen zijn dalen tevens de faalkosten. Het is plezierig dat we met Voltec onze kennis en ervaring kunnen delen. Zo kom je tot verbeteringen die je in je eentje niet bedenkt. Ook de toepassing van aluminium voedingskabels is daar een voorbeeld van. Voltec is daar voorloper in.’

3


CONNECT

Communicatie met klanten strategisch onder de loep in het streven de klant centraal te stellen en hem nog beter van dienst te zijn, heeft Erwin Meeks voor zijn studie Communicatie Management onlangs onderzoek gedaan naar de externe klantcommunicatie bij Voltec. Op basis van de uitkomsten heeft hij tevens een strategisch advies geformuleerd. Voor Erwin was het onderzoek een afstudeeropdracht. Hij sluit deze zomer zijn studie aan Fontys Hogescholen in Eindhoven af en start in september met een master Strategische Communicatie in Antwerpen.

2

‘Ik heb voor mijn onderzoek gesproken met diverse Voltec-klanten’, legt hij kort uit. ‘Zij zijn actief in de chemische industrie en maken gebruik van het ruime assortiment kabels dat Voltec in portefeuille heeft. Uit de afgenomen interviews komt duidelijk naar voren dat deze klanten meer en meer de behoefte voelen om zelf aan het stuur te zitten als het om het opzoeken van digitale informatie gaat. Daarnaast willen zij bij voorkeur volledig geautomatiseerd en web-based zaken doen met leveranciers als het om bestellingen en orders gaat. Dat wil overigens niet zeggen dat Voltec nu onmiddellijk een webshop moet inrichten. De vraag naar adviezen op maat en de behoefte aan overleg en persoonlijk contact is en blijft voor deze klanten belangrijk. Met een webshop kom je aan die behoefte niet direct tegemoet. Wat zij vooral willen is dat de informatie waar zij naar op zoek zijn direct en overzichtelijk digitaal beschikbaar is en dat zij in het beoordelen daarvan eerst zelf te werk kunnen gaan. Met het oog op de generatiewisseling die er in het bedrijfsleven aan zit te komen is dit voor Voltec een duidelijk signaal dat het bedrijf de communicatie met klanten op een andere manier dient in te richten.’ Voor Erwin was zijn afstudeeropdracht een interessante case waarin hij zijn toegevoegde waarde kon aantonen. Hij gaf Voltec een helder en beter inzicht in de processen die een rol spelen in de communicatie met opdrachtgevers en kon duidelijk maken dat de wensen en behoeften van deze klanten sterk aan het veranderen zijn. ‘Voltec is een bedrijf dat hier zeker voor openstaat’, stelt hij vast. ‘Leiding en medewerkers hebben goed geluisterd naar mijn bevindingen en staan open voor een vernieuwing en verandering van hun strategie. Ook de reacties van de klanten die ik heb gesproken waren absoluut positief.

CONNECT

Product manager Ruud Splint van meer markten thuis Ruud Splint, product manager bij Voltec, is een veelzijdig man die met plezier en passie zijn job bij Voltec uitoefent. Hij is sinds november 2013 in dienst na een eerder dienstverband van ruim 17 jaar bij imtech, waar hij actief was in project engineering en calculatie. ‘Zoals iedereen weet ging imtech in 2015 failliet. Vooruitlopend daarop waren er diverse ontslagrondes, in eentje daarvan was ook ik het slachtoffer’, blikt hij kort terug. ‘Gelukkig kon ik daarna snel weer aan de slag bij Voltec als product manager’, zegt hij. ‘ik heb hier interessant en gevarieerd werk waarin ik het nodige van mezelf kwijt kan.’ Zijn opleiding Informatietechnologie en Elektrotechniek laat zien dat Ruud Splint techniek als interessegebied en achtergrond heeft. 'In de kabelbranche waarin Voltec zich beweegt, is dat van essentieel belang', zegt hij. ‘Het product dat wij verkopen, kabels in allerlei soorten en maten, wordt tenslotte toegepast in allerlei projecten waarin techniek de hoofdrol speelt. Mijn taak is om ons portfolio duidelijk in beeld

Voltec eveneens actief in Russische markt

innovatie is niet altijd spectaculair, bijzonder tot de verbeelding sprekend of een geval van hogere wiskunde. Vaak is innoveren een kwestie van je gezond verstand gebruiken, goed luisteren naar je klanten en samen naar slimme oplossingen zoeken voor een terugkerend probleem. Michel Franssen van Voltec vertelt er hier enthousiast over.

weet waar zijn directe collega mee bezig is en welke klanten worden geholpen. ‘Die samenwerking is belangrijk’, vindt Ruud. ‘Je kunt elkaar aanvullen en ondersteunen en waar nodig zaken van elkaar overnemen. Dat gebeurt in een prettige en collegiale sfeer in een omgeving waar ik me thuis voel. Dat kleinschalige van Voltec is een groot verschil met het bedrijf waar ik voorheen werkte.’ Nederlandse aannemers in de olie- en gasindustrie en in de petrochemie doen voor hun projecten in Rusland geregeld een beroep op Leoni Kerpen en zonder tussenkomst daarvan op Voltec. Het Heerlense bedrijf heeft in de Russische markt een belangrijke positie als zelfstandige intermediair. Het beschikt over de noodzakelijke certificeringen om er actief te mogen zijn. Voltec werkt geheel onafhankelijk en werkt incidenteel wel eens samen met Leoni in Moskou. ‘Wij zijn als Voltec diverse jaren met succes actief op de Russische markt. Voor Leoni Kerpen geldt dat het bedrijf al meer dan 40 jaar werkt in het internationale bedrijfsleven en ruim twee decennia direct of indirect betrokken is bij internationale projecten in Rusland. In de afgelopen drie jaar kon Leoni hier via internationale engineerings een omzet van meer dan € 63.000.000,noteren’, vertelt Huub Houben van Voltec. ‘We hebben het dan over projecten bij Russische bedrijven als Yamal LNG, ANTIPINSKY NPZ, Taneco of ROSNEFT. We beschikken er onder meer via onze Nederlandse opdrachtgevers en contractors én dankzij incidentele ondersteuning door ons verkoopkantoor in Moskou over vruchtbare zakelijke contacten met internationale technische bedrijven die hier actief zijn. Ook de Russische detailhandel is een aantrekkelijke en groeiende markt die voor ons interessant is.’ In wereldwijd perspectief neemt de Russische markt

te brengen en te onderhouden, onder andere via het platform 2ba. Daarnaast zoek ik nieuwe innovatieve producten en fabrikanten die nauw aansluiten bij ons bestaand portfolio. Door mijn ervaring in de installatie branche en industrie weet ik goed hoe onze klanten werken en welke behoeften ze hebben. Met deze achtergrond proberen we onze klanten nog beter van dienst te zijn. Daarnaast houd ik me bezig met marketingtaken, de website en ondersteun ik de afdeling sales met adviezen en technische achtergrond informatie. Verder breng ik verbeteringen aan in ons werkproces, waardoor Voltec nog professioneler, efficiënter en slagvaardiger wordt. Ook het vaststellen van prijzen ligt deels op mijn bordje.’ Werken bij Voltec is zelfstandig werken in een klein team, dat persoonlijk contact met klanten hoog in het vaandel heeft staan. Iedereen kent elkaar, iedereen

een bijzondere positie in. Op de eerste plaats vanwege zijn omvang en belang in grote projecten in de olie- en gasindustrie of in de petrochemische industrie. Alle analyses voorspellen dat deze markt een aanzienlijk groter potentieel heeft voor de toekomst. Rusland is daarnaast bijzonder omdat het een land is dat nogal wat bestuurlijke uitdagingen kent op het gebied van goedkeuringen en certificeringen. Kennis van de specifieke eisen en technische kwaliteit van projecten en de gevraagde technische producten en diensten, is voorwaarde voor zakelijk succes in deze dynamische markt. Huub Houben: ‘Daarnaast is het belangrijk dat je het vertrouwen van je opdrachtgever verwerft. In de afgelopen jaren hebben we daar veel energie en tijd in gestoken: zelf en met hulp van onze Russische vertegenwoordigers in Moskou. We zijn van plan om die inzet verder te versterken en hopen zo nog beter te kunnen profiteren van de economische groei die wordt voorspeld.’

In zijn vrije tijd zoekt Ruud Splint samen met zijn partner graag verre en avontuurlijke vakantiebestemmingen op. Daarnaast wandelt hij graag en is hij actief bij de vrijwillige brandweer. ‘Zo gek is dat niet’, lacht hij. ‘Ook in die omgeving ben je vaak met techniek bezig, en dat is nu eenmaal mijn ding. Dat ik me op die manier nuttig maak voor mijn omgeving vind ik echter minstens zo belangrijk.’

Het is mijn taak om ons portfolio duidelijk in beeld te brengen...

Kleurgebruik als dé oplossing

Een overzichtskaartje van de Russische projecten van Voltec.

‘Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout, werd bij de installatie van lichtlijnen in productiehallen en magazijnen geregeld geconfronteerd met terugkerende verwisselingen in de kabelaansluitingen. Dat leverde storingen op zowel in de bekabeling zelf als in de LCMS-armaturen. Reparatie van de bekabeling of in het ergste geval complete vervanging van armaturen waren het gevolg. Dat dan tevens sprake is van extra manuren met bijbehorende kosten zal duidelijk zijn.’ In overleg met monteurs van Hoppenbrouwers is Voltec op zoek gegaan naar een oplossing voor dit probleem. Wat bleek? De YMVK-multikabel die gebruikt werd, telde zeven aders die, weliswaar verschillend gecodeerd, allemaal dezelfde zwarte kleur hadden. De monteurs gaven aan dat die uniformiteit in kleur geregeld voor vergissingen zorgde. Te meer omdat de codering op de ader klein wordt vermeld en de lichtcondities in loodsen zonder verlichting niet optimaal zijn. De oplossing was heel eenvoudig vertelt Michel. ‘Toen we doorhadden waar precies het probleem zat, lag die voor het oprapen. In plaats van een kabel met zeven zwartgekleurde aders konden we beter een klant-specifieke kabel ontwikkelen die bestaat uit aders met zeven verschillende kleuren en een eigen identificatiecode. Deze multikabel is breed inzetbaar, ook in domoticaomgevingen, en stelt installateurs en monteurs in staat om de besturing van verschillende apparaten of disciplines te integreren in één systeem.’ Colin Bink van Hoppenbrouwers Techniek: ‘Onze monteurs kunnen met die nieuwe kabel beter uit de voeten en kunnen zich nauwelijks meer vergissen als het om de aansluiting gaat. Bovendien besparen we op de installatietijd en op inspecties. En omdat er minder vergissingen zijn dalen tevens de faalkosten. Het is plezierig dat we met Voltec onze kennis en ervaring kunnen delen. Zo kom je tot verbeteringen die je in je eentje niet bedenkt. Ook de toepassing van aluminium voedingskabels is daar een voorbeeld van. Voltec is daar voorloper in.’

3


CONNECT

CONNECT

2BA is dé standaardbibliotheek voor installatiebranche Begin jaren negentig ontwikkelde de branchevereniging voor elektrotechnische installateurs, uneto, een informatiemodel voor het elektrotechnisch installatiebedrijf. Dit zogenaamde ETiM-model was de basis voor de ontwikkeling en de bouw van een uniform bestand installatieartikelen met onderscheidende (technische) kenmerken en logistieke gegevens. Eind jaren negentig introduceerde ook de werktuigkundige installatiesector een eigen uniform artikelbestand. De basis daarvoor was het ETiM-classificatiemodel. in 2003 nam het nieuwe bedrijf 2BA de exploitatie van het artikelbestand voor de totale installatiebranche voor haar rekening. 2BA werkt hierbij nauw samen met de stichting Ketenstandaard Bouw en installatie. 2BA is in de kern een neutrale datapool van handels- en productgegevens in de installatiebranche. Daarin wisselen producenten, importeurs, groothandels en installateurs informatie uit binnen één centrale database. Voltec en het merendeel van haar klanten en opdrachtgevers maken gebruik van deze standaardbibliotheek waarin de gegevensuitwisseling plaats vindt via uniforme bestanden. De 2BA-database is ingericht volgens het ETIM-classificatiemodel. Dat is dé standaard in artikelclassificatie binnen de bouw- en installatiesector.

­4

De afnemers van de data die in 2BA zijn opgeslagen kunnen via uniforme bestanden deze data automatisch binnenhalen naar hun eigen software. Installateurs gebruiken die in calculaties, voor bestellingen of het maken van tekeningen. Groothandels publiceren die data op hun eigen website en verrijken er hun eigen artikelinformatie mee. Voor fabrikanten en importeurs fungeert 2BA als één centraal punt waar product- en handelsgegevens worden beheerd en geëxploiteerd. De digitale en geautomatiseerde beschikbaarheid, de duidelijke indeling, de compleetheid en het actuele karakter van 2BA zien de gebruikers als belangrijke voordelen. Missie 2BA staat voor BestandsBeheer Artikelen. Zoals de naam al zegt, houdt 2BA zich bezig met het onderhouden, beheren en exploiteren van de uniforme artikelbestanden voor de verschillende sectoren uit de installatiebranche. Het bedrijf streeft naar één

bestand voor alle installatieartikelen in de totale branche. Uitgangspunt daarbij zijn de uniforme classificatie- en communicatiestructuren die de Ketenstandaard Installatie en Bouw ontwikkelt en onderhoudt. 2BA is een zelfstandige en neutrale organisatie die als doel heeft om de artikelbestanden in de installatiebranche te verspreiden. Dat gebeurt via een abonnement: daarmee kunnen bedrijven de gevulde artikelbestanden in hun bedrijfsvoering opnemen en gebruiken. De bestanden zijn via internet te raadplegen. 2BA beschikt over een zeer uitgebreid zoeksysteem waarmee de abonnee kan zoeken op artikelnaam, typenummer, leverancier, bestelnummer, GTIN of op producent. Het elektronisch bestellen van producten verloopt met dit zoeksysteem een stuk efficiënter en sneller. Aandeelhouders In 2BA zijn de grotere installatiebedrijven vertegenwoordigd door de organisatie Venturium (TBI, Strukton & Engie). De middelgrote installateur ziet zich zelf terug in de inkoopcombinaties ETIC en de Coöperatieve Inkoopvereniging DGC. UNETO-VNI is er binnen 2BA voor de specifieke belangen van kleinere installateurs. De installatiegroothandel is voor meer dan 90% vertegenwoordigd via de brancheorganisaties ECEG en TGF. Voor uitgebreide informatie over 2BA en de voordelen daarvan kunt u terecht bij Ruud Splint van Voltec, tel. 045 572 80 90 of op de website www.2ba.nl

Klantspecifieke kabel in opmars

Leoni Kerpen zet internationaal de toon

Over innovatie

Voltec levert niet alleen gestandaardiseerde brand- en alarmkabels maar steeds vaker ook klant-specifieke kabels. Steeds meer bedrijven in de brand- en beveiligingsbranche zijn voor hun producten en diensten immers meer en meer op zoek naar geschikte kabels op maat. Deze kabels worden verkocht en geleverd aan de eindgebruiker of installateur. De fabrikanten van deze brand- en beveiligingsproducten willen zich onderscheiden met ‘eigen’ kabels. Voltec produceert deze specifieke kabels in eigen beheer en volgens specifieke wensen van de klant. Eigen opdruk, kleur, samenstelling en materiaal keuze behoren hierbij tot de mogelijkheden. Dat geldt tevens voor de diverse ENeisen betreffende bijvoorbeeld brandgedrag. De eisen waaraan deze kabel moet voldoen, worden in een datasheet vastgelegd. De productie van deze kabels op maat is mogelijk vanaf een lengte van 10 km. De langdurige relatie die Voltec onderhoudt met haar fabrikanten garandeert een hoogwaardig product van constante kwaliteit.

Colofon VoltecConnect is een uitgave van Voltec cv. Voltec CV Nieuw Eyckholt 282 6419 DJ HEERLEN Postbus 235 6400 AE HEERLEN T +31 (0)45 571 80 90 F +31 (0)45 571 41 32 E info@voltec.nl www.voltec.nl Voltec is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.15 tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.15 tot 16.00 uur. Concept en realisatie: Mediaan Communicatie bv, Heerlen Fotografie: Anita Hondong Van Beek Images Drukwerk: Schrijen-Lippertz MediaNova bv

VOLTEC CONNECT • NR. 5 • juNi 2016

De opdrachtgevers waarmee wij samenwerken zijn geregeld op zoek naar innovatieve en creatieve kabeloplossingen in specifieke projecten. Voltec heeft sinds haar oprichting in 1972 laten zien dat we in staat zijn om in die behoefte te voorzien. Geregeld realiseren we individuele kabeloplossingen die precies aansluiten bij de toepassingen en specificaties waar klanten naar op zoek zijn. Oplossingen die toegevoegde waarde bieden, vernieuwend en duurzaam zijn en die kosten, tijd of ergernis besparen.

Al sinds het midden van de vorige eeuw loopt Leoni Kerpen voorop als het gaat om de productie van instrumentatiekabels. Het bedrijf was initiatiefnemer voor de invoering van een Europese Norm (EN 50288-7). Ook de door Leoni geïntroduceerde RE-aanduiding is inmiddels door vrijwel alle Europese fabrikanten overgenomen en toegepast. Nederland is voor Leoni Kerpen een van de oudste exportlanden, Voltec vertegenwoordigt het bedrijf in ons land al meer dan vijftig jaar. Voltec heeft in die halve eeuw een ruime expertise opgebouwd: zowel van de markt zelf als van de kabelproducten waar behoefte aan is. Een voorbeeld daarvan is de gearmeerde instrumentatiekabel RE-2X(ST)YSWBY-fl. Daarbij staat SWB voor ‘steel wire braiding’. Deze kabel is een alternatief voor de SWA-versie (steel wire armour). Klanten kiezen vaker voor de SWB-uitvoering omdat die soepeler is, kortere buigstralen heeft en beter en sneller verwerkt kan worden. De minder buigzame SWA-kabel wordt vooral toegepast wanneer extra mechanische bescherming nodig is. Ook gasdichte kabels voor gebruik in ATEX-omgevingen zijn in het Voltec-leveringspakket opgenomen. Deze kabels zijn onderworpen aan strenge internationale breathing-testen, net als de chemisch bestendige kabels van het bedrijf. Leoni Kerpen was in dit segment een van de innovatieve voorlopers bij de vervanging van de milieuonvriendelijke loodkabels. Ervoor in de plaats ontwikkelde de fabrikant kabels met een multilayer sheath, beter bekend als de Alnyc of Alpa Kabels. Huub Houben van Voltec: ‘Het merendeel van onze producten is uit voorraad leverbaar vanuit ons magazijn in Kerkrade of via Leoni Kerpen in Stolberg. Levering vanuit Kerkrade verloopt sneller, een service die vooral bij wijzigingen in projecten of bij nabestellingen

een duidelijk voordeel is. De kabel wordt op maat afgeleverd bij de eindgebruikers voor grotere en kleinere projecten. De belangrijkste toepassingen zijn Maintenance, Repair en Operations (MRO): m.a.w. onderhoud, reparatie en installatie. Grote projecten beleveren we rechtstreeks via de fabriek.’ Door de jarenlange ervaring en de specialisatie die Leoni Kerpen heeft met kabeloplossingen en -systemen in de olie- en gasindustrie en in de chemische en petrochemische industrie heeft deze internationale fabrikant wereldwijd een uitstekende naam opgebouwd. Als internationale autoriteit is het bedrijf voortdurend bezig met innovatie. Dit heeft onlangs geresulteerd in de introductie van een nieuwe lijn instrumentatiekabels, ICON. Door verbeterde productiemethodieken voldoet deze kabel nog beter aan de internationale standaard. Bijkomend voordeel is dat voor de productie ervan minder grondstoffen nodig zijn. Huub Houben: ‘Samen met deze actuele lijn kabels introduceert Leoni een nieuwe aanduiding. Een goed voorbeeld daarvan is de ICON BASE 10120 M1 IS/OS: het is de opvolger van de RE-2X(St)YSWBY-fl PiMF. Deze ontwikkeling is een volgende stap om bestaande klanten als Shell, Esso, DOW, BASF, Sabic, Total of BP nog beter van dienst te zijn. Leoni Kerpen en Voltec staan bij deze internationals op de preferred vendorlijst.’

Een voorbeeld van een dergelijke oplossing is de specifieke YMVK-kabel die we hebben ontwikkeld voor een project van een van onze klanten. In nauwe samenwerking met onze medewerkers en de fabrikant is een maatwerkkabel ontwikkeld die ervoor zorgt dat problemen die zich steeds voordeden bij de aanleg van LED-lichtlijnen definitief tot het verleden behoren. In de kern was de oplossing eenvoudig en voor de hand liggend. Waar voorheen bij de montage van deze lichtlijnen voortdurend zaken misgingen - omdat de gebruikte zeven-aderige kabel slechts één kleur kende, zwart, met voor iedere ader een eigen codering - wordt tegenwoordig gewerkt met een zeven-aderige kabel die elke ader een eigen kleur én een eigen code geeft. De nieuwe kabel is minder verwarrend en integreert bovendien verschillende functies. Hij voorkomt fouten in de montage, bespaart installatietijd en zorgt voor beduidend lagere faalkosten. Dit voorbeeld laat zien dat innovatie niet altijd spectaculair hoeft te zijn of hogere wiskunde is. Met gezond verstand, precies luisteren naar de vraag van je klant en door samen na te denken over een passende oplossing kom je vaak een heel eind. Meer weten? Lees dan het artikel over dit onderwerp op pagina 3 van deze nieuwsbrief.

Peter van de Goor, commercieel directeur

1

Voltec Connect 5  

Juni 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you