Page 1

Bereid uw huis voor op de toekomst! CV-ketels

Isolatie

Service & onderhoud

Ventilatie

Zonnepanelen

Warmtepompen

& andere energiebesparende middelen.

WIJ REGELEN HET VOOR U!

Is jouw CV-ketel aan vervanging toe? WWT

NN ÉÉ NNOOGG AÉÉND D MA MA AN

Bent u klaar voor de wintermaanden? Lees en bekijk onze Cadeau Ca C ad deonze energietips bij je nieuwe CV-ketel speciale winterdeals!

geas.nl/winterdeals

Kijk op voltalimburg.nl/winterdeals


Van het gas af?! U heeft er vast al het een en ander over gehoord, het klimaatakkoord, gasloos wonen en duurzame energie. Maar wat betekent dit concreet voor u en onze samenleving? Uiteindelijk wil men naar een gasloze omgeving, waarbij alle gebouwen in Nederland van het gasnet worden afgehaald en overstappen op duurzame energie. Wij geven u in deze folder meer informatie en advies over de gevolgen voor u en uw omgeving.

Tip! Gasloos wonen en de CV-ketel na 2021: wat betekent het voor u?

Is het op dit moment nog niet mogelijk om over te schakelen naar duurzame energie? Kies dan voor een moderne ketel of een hybride warmtepomp die zuinig en milieuvriendelijk is.

De bedoeling is om de gasgestookte CV-ketel geleidelijk te vervangen voor duurzame alternatieven, zoals een warmtepomp. Momenteel zitten we in een overgangsfase, waarbij de eerste stappen naar een duurzame en gasloze toekomst worden gezet. Veel mensen twijfelen over welke maatregelen zij moeten nemen en de hierbij horende investeringen. In eerste instantie kunt u de warmtepomp ook combineren met uw huidige CV-ketel, de hybride warmtepomp is een goede tussenoplossing op weg naar gasloos wonen. Deze oplossingen zijn ook steeds meer toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Bij nieuwbouw woningen zijn de genoemde maatregelen in de meeste gevallen direct toepasbaar. Bij de renovatie van woningen is maatwerk van toepassing.

De overstap naar duurzame energie

2

De ontwikkelingen in de branche en de technieken zijn inmiddels zo ver dat het relatief eenvoudig is om de stap naar nieuwe duurzame energie te zetten.

Wij helpen u graag op weg om uw huis klaar voor de toekomst te maken. Bij ons kunt u rekenen op veilige, betrouwbare producten waarmee u extra geniet van uw huis. We geven deskundig advies en de allerbeste service. Daar zorgen wij voor. Want u thuis voelen, doet u als u weet dat het goed zit. WIJ

Wij begrijpen dat een volledig aardgasloze woning een dure investering is. Dit gebeurt ook in kleine stapjes. Door de duurzame alternatieven voor verwarmen aan te vullen met energiebesparende producten, zoals isolatie, ledverlichting, zonnepanelen en warmtepompen, om duurzame opwekking mogelijk te maken, is een duurzamer en energiezuiniger leven mogelijk voor iedereen.

REGELEN HET VOOR U!

Begrippenlijst

Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat onze positieve bijdrage aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen nog groter wordt. Is het op dit moment nog niet mogelijk om over te schakelen naar duurzame energie? Kies dan voor een moderne ketel die zuinig en milieuvriendelijk is.

CO2-neutraal

Energielabel

Een CO2-neutraal gebouw compenseert alle

De korte benaming voor het ‘energieprestatie-

All electric

emissies aan CO2 via voorzieningen in het

certificaat voor woningen en gebouwen’.

Een gebouw dat zijn energie voorziet in

gebouw of externe voorzieningen.

Het energielabel geeft aan in welke klasse van energieverbruik een bouwwerk valt en is gebaseerd

toepassingen die via het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten.

Duurzame energie

op de Energie-Index.

Duurzame energie is opgewekt uit bronnen die niet BENG: Bijna energieneutrale gebouwen

uitgeput kunnen raken. Onuitputbare energiebronnen

Energieleverend

BENG vervangt vanaf 2021 de EPC voor nieuwbouw.

zijn o.a.: zonne-energie, windenergie, waterkracht,

Een gebouw dat op jaarbasis meer energie (terug)

aardwarmte, biomassa en golfenergie.

levert dan het verbruikt.

BREEAM is een beoordelingsmethode om de

Energie-index (EI)

Energieneutraal

milieubelasting van gebouwen te bepalen. Op basis

De energie-index maakt een vergelijking mogelijk van

Een situatie waarbij over een jaar gemeten het

van een standaard voor een duurzaam gebouw geeft

de energiekwaliteit tussen woningen van hetzelfde

energiegebruik van een gebouwd object tenminste

het aan welk prestatieniveau een gebouw heeft.

type. De EI-berekening is voor de bestaande bouw.

nul is. Er wordt niet méér energie uit het gas- en

BREEAM: BRE Environmental Assessment Method


CO2 Benodigde aanpassingen om een woning gasloos te maken

€20.000,-

Reductiedoelstelling CO2 voor 2030

voor gemiddelde huizenbezitter

49%

ten opzichte van 1990

Verwachting 2030 elektriciteitsproductie

70%

Vanaf 2021 jaarlijks

50.000 +

afhankelijk van het weer

bestaande woningen verduurzamen

Gasprijs verhoogd vanaf 2020 met

5,5

cent per m3

Energietransitie extra kosten vanaf 2030 jaarlijks tussen

€2 €3 en

miljard

Elektriciteit verlaagd vanaf 2020 met

2,7

cent per kWh

3 Bron: Klimaatakkoord, 10 juli 2018 en Vereniging Eigen Huis

Kijk voor meer informatie op voltalimburg.nl

elektriciteitsnet betrokken dan er vanuit duurzame

NoM Nul-op-de-meter

ZEN

bronnen aan wordt toegeleverd.

Bij een Nul op de Meter woning zijn de in- en

Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna

uitgaande energiestromen voor gebouw

energieneutraal (BENG) tot energieleverend.

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)

gebonden energie en het gebruik van huishoudelijke

Theoretisch berekend energieverbruik van een

apparatuur op jaarbasis per saldo nul, onder

gebouw aan de hand van een genormeerde

standaard klimaatcondities, zoals die gelden in

berekening, waarbij rekening wordt gehouden met

Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning.

het energieverbruik voor verwarming (isolatie en ventilatie), koeling, bevochtiging, ventilatoren,

Salderen

pompen, warm tapwater en verlichting bij een

Het gegeven dat de netbeheerder en de

bepaald gebruikersgedrag. De EPC-waarde is een

leverancier wettelijk verplicht zijn de aan het net

maat voor de energie-efficiëntie van een gebouw.

onttrokken elektriciteit (`import`) te verrekenen met

Hoe lager het getal, hoe energiezuiniger het

aan het energienet terug geleverde

ontwerp/gebouw.

elektriciteit (`export`).

Bron: www.pioneering.nl


Bijdragen aan een duurzame toekomst met een warmtepomp Wilt u op een milieuvriendelijke manier uw huis en het water verwarmen? Dan is de hybride warmtepomp een goede aanvulling op uw CV-ketel. Momenteel is dit de meest populaire oplossing op het gebied van energiebesparing. Een warmtepomp haalt warmte uit de omgeving en maakt daar een bruikbare temperatuur in huis van. Bij koudere temperaturen kan uw CV-ketel bijspringen en zorgen voor extra warmte. Met een warmtewisselaar halen warmtepompen warmte uit onuitputtelijke bronnen, zoals lucht, bodem- of grondwater. Hierdoor zorgt de warmtepomp voor verwarming in de winter en eventueel voor verkoeling in de zomer. Een warmtepomp is dus een uitstekende investering in het verduurzamen van uw woning en de verlaging van kosten op uw energierekening.

De prijs van een warmtepomp ligt tussen de €3.500,- en €5.000,-. Dit is sterk afhankelijk van het type woning, uw CV-ketel en persoonlijke wensen. Per jaar bespaart u gemiddeld €160,-.

Wist u dat... Bij aanschaf van een warmtepomp kunt u tot 2021 gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De subsidie kan oplopen tot een bedrag tussen €1.500,- en €2.200,afhankelijk van het type apparaat en vermogen. Hoe groter het vermogen, hoe hoger de subsidie. Wilt u weten voor welke subsidie u in aanmerking komt? Kijk op RVO.nl

2

1

4

4

5

Hybride binnen

Hybride buiten

(stand –alone)

Haalt energie uit de binnenlucht

Haalt energie uit de buitenlucht

Verwarmd volledig huis en tapwater

CV-ketel komt in op piekmomenten

CV-ketel komt in op piekmomenten

Werkt volledig op electriciteit

Kan aangesloten worden op

Geen gas (CV-ketel) nodig

Kan aangesloten worden op

All electric

bestaande of nieuwe ketel Ventilatielucht van binnen Warmtepomp 3 CV-ketel 4 Warm water 5 Verwarming

bestaande of nieuwe ketel Buitenunit die lucht van buiten aanzuigt Warmtepomp 3 CV-ketel 4 Warm water 5 Verwarming

1

1

1

2

2

2

Bestaande woning

Bestaande woning

Buitenunit die lucht van buiten aanzuigt Warmtepomp

3 4 5

Warm water Verwarming

Nieuwbouw


Waarom een warmtepomp van Volta Limburg? Deskundig totaaladvies Tijdens een vrijblijvend adviesgesprek aan huis worden met u de wensen en mogelijkheden van een warmtepomp voor uw persoonlijke situatie besproken.

Van A tot Z geregeld

Jarenlange ervaring

We hebben jarenlange ervaring met het plaatsen van zowel grondgebonden als hybride warmtepompen bij bestaandeen nieuwbouwwoningen.

Tijdens het gesprek kan er direct een vrijblijvende offerte voor een hybride warmtepomp worden aangemaakt. Wanneer er uit het gesprek naar voren komt dat uw woning eerst geĂŻsoleerd moet worden of er een vervanging van uw ventilatiebox noodzakelijk is, regelen we dat ook graag voor u. Ook periodiek onderhoud aan uw toestel(len) kan hierin worden meegenomen.

Tip! Een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen zorgt voor een beter rendement.

Maatwerkoplossingen in de energietechniek Warm en koel met energie uit bodem, water of lucht De energietechniek afdeling ontwerpt en installeert complete duurzame energiesystemen voor woonhuizen en kleine utiliteit. Uit de directe omgeving zoals bodem, water en lucht is met een warmtepomp energie te winnen. Iedere situatie wordt nauwkeurig onderzocht naar toepassing, verbruik, rendement en comfort. Wij bieden geborgde kwaliteit bij het ontwerpen en installeren van warmtepompen met bodemenergie. In combinatie met de jarenlange ervaring met het turn key installeren van bodem gekoppelde warmtepompsystemen is dit uw garantie voor een perfect werkend warmtepompsysteem.

Gesloten bronsysteem bodemwarmte VBWW De meest voorkomende oplossing voor het gebruik van bodemwarmte zijn de verticale gesloten bronsystemen. Hierbij wordt tot op zeer grote diepte een verticale bodemwarmtewisselaar (VBWW) geplaatst waarmee door circulatie van vloeistof warmte wordt getransporteerd naar de warmtepomp. Deze systemen hebben een zeer aantrekkelijk rendement. Door dieper te boren worden hogere aanvoertemperaturen behaald en in de meeste gevallen blijkt dieper boren voordeliger te zijn.

Als enige bedrijf in Limburg BRL 6000-21 gecertificeerd* en door Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend bedrijf.

Hoe werken wij? Samen ontwerpen

Design & Build

Bij het ontwerp wordt de wens van de klant als vertrekpunt genomen. Zo is een duurzaam warmtepompsysteem te ontwerpen voor maximale energiekosten-besparing, maximaal comfort of een optimalisatie van de energiekosten-besparing in relatie tot de investering.

Een optimaal keten-ontwerp zorgt voor een hoog rendement van uw warmtepompinstallatie.

Offerte aanvragen voor een maatwerkoplossing? Maak een afspraak met onze accountmanager! *Voor zowel ontwerp, installatie als beheer van bodemenergie systemen.

5


De hybride warmtepomp Wanneer u wilt bijdragen aan een duurzame toekomst, kan de hybride warmtepomp een goede aanvulling op uw huidige CV-ketel zijn en zet u daarmee een eerste stap naar een aardgasvrije woning. Uw huis wordt hiermee op een duurzamere manier verwarmd met minder aardgas. De hybride warmtepomp werkt samen met de CV-ketel op gas en is een goede tussenstap naar een ‘vol-elektrisch’ huis. Op koude dagen springt de gasketel bij om extra warmte en warm water te leveren. Zo zit u nooit in de kou. Hiermee daalt uw CO2-uitstoot voor verwarming en warm water met zo’n 35%. Hiermee gaan niet alleen uw energiekosten omlaag, momenteel ontvangt u ook subsidie bij aanschaf van een warmtepomp. Dit maakt het voor u interessant om juist nu een hybride warmtepomp aan te schaffen.

De hybride warmtepomp checklist Om te bepalen of een warmtepomp geschikt is voor uw situatie, kunt u De De hybride hybride warmtepomp warmtepomp checklist checklist onderstaande checklist invullen: Om Omtetebepalen bepalenofofeen eenwarmtepomp warmtepompgeschikt geschiktisisvoor vooruw uwsituatie, situatie,kunt kuntu u Welke isolatiemaatregelen zijn aanwezig in uw woning? onderstaande onderstaande checklist checklistinvullen: invullen: o Dakisolatie oWelke Muurisolatie Welke isolatiemaatregelen isolatiemaatregelenzijn zijnaanwezig aanwezigininuw uwwoning? woning? oo o Vloerisolatie Dakisolatie Dakisolatie oo o HR++ glas Muurisolatie Muurisolatie o o Vloerisolatie Vloerisolatie Heeft u ruimte o o HR++ HR++ glas glas voor een buitenunit (ongeveer 55 x 80 x 40 cm) aan de buitenmuur, het dak of de grond? oHeeft Ja u uruimte Heeft ruimtevoor vooreen eenbuitenunit buitenunit(ongeveer (ongeveer5555x x8080x x4040cm) cm)aan aandedebuitenmuur, buitenmuur, ohet hetNee dak dakofofdedegrond? grond?

Om een goed rendement en een kortere terugverdientijd te behalen is alle isolatie noodzakelijk en dient u deen ja/nee vragen Om Omeen eengoed goed rendement rendement eneen eenkortere kortere met ‘ja’ te kunnen Indien terugverdientijd terugverdientijd tetebeantwoorden. behalen behalenisisalle alleisolatie isolatie uw woning alleen overu uvloerverwarming noodzakelijk noodzakelijk enendient dient dedeja/nee ja/neevragen vragen beschikt, een warmtepomp geschikt. met met‘ja’ ‘ja’teistekunnen kunnen beantwoorden. beantwoorden. Indien Indien Bij een combinatie van vloerverwarming uw uwwoning woningalleen alleenover overvloerverwarming vloerverwarming en radiatoren wordt een lager geschikt. rendement beschikt, beschikt, isiseen een warmtepomp warmtepomp geschikt. behaald en is het niet zeker dat uw BijBijeen eencombinatie combinatievan vanvloerverwarming vloerverwarming woning geschikt is. enenradiatoren radiatorenwordt wordteen eenlager lagerrendement rendement behaald behaaldenenisishet hetniet nietzeker zekerdat datuw uw woning woninggeschikt geschiktis.is.

o o JaJa Heeft u ruimte (ongeveer 60 x 30 x 30 cm) voor een warmtepomp naast uw CV-ketel? o o Nee Nee o Ja oHeeft Nee Heeft u uruimte ruimte(ongeveer (ongeveer6060x x3030x x3030cm) cm)voor vooreen eenwarmtepomp warmtepompnaast naastuw uwCV-ketel? CV-ketel?

6

o o JaJa Heeft u een CV-ketel die jonger is dan 10 jaar? o o Nee Nee o Ja oHeeft Nee Heeft u ueen eenCV-ketel CV-keteldie diejonger jongerisisdan dan1010jaar? jaar? o o JaJa Welk soort verwarming oftewel afgiftesysteem is in uw woning aanwezig? o o Nee Nee o Gewone en/of convectie radiatoren oWelk Vloer/verwarming lagetemperatuur radiatoren Welk soort soort verwarmingoftewel oftewel afgiftesysteem afgiftesysteemisisininuw uwwoning woningaanwezig? aanwezig? oo o Combinatie vanconvectie gewone en/of convectie radiatoren en vloer-/lage Gewone Gewoneen/of en/of convectie radiatoren radiatoren radiatoren radiatoren o o temperatuur VloerVloer-/ /lagetemperatuur lagetemperatuur radiatoren o o Combinatie Combinatievan vangewone gewoneen/of en/ofconvectie convectieradiatoren radiatorenenenvloer-/lage vloer-/lage temperatuur temperatuurradiatoren radiatoren

Wist u dat... De CO2-uitstoot voor verwarming met zo’n 40 tot 60% daalt bij aanschaf van een warmtepomp en u zo kunt bijdragen aan het Klimaatakkoord van 2020?

Is uw woning geschikt voor een warmtepomp? Ga naar voltalimburg.nl/warmtepomp en vraag direct advies aan!


Meer comfort met minder energie door optimale isolatie Een beter geïsoleerd huis biedt vele voordelen. Zo zullen de kosten voor het gebruik van energie om het huis aangenaam te verwarmen niet alleen een stuk lager zijn, maar zult u het ook als erg prettig ervaren dat het niet meer tocht in huis. Wat er in de winter voor zorgt dat de warmte lekker binnen blijft en in de zomer betekent dat het binnen aangenaam koel is. Een goed geïsoleerd huis is ook vaak minder vochtig, mits u ook voldoende ventileert. In een persoonlijk adviesgesprek leggen onze isolatieprofessionals u graag uit welke mogelijkheden er zijn om uw woning comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Samenwerking met Isoprofs Volta Limburg werkt samen met allround isolatie professional Isoprofs. Beide bedrijven zijn servicepartners van Essent. Samen kunnen we voor vrijwel elke situatie een oplossing aanbieden. Alle inspanningen zijn er dan ook op gericht om uw energierekening te verlagen en uw wooncomfort te verhogen.

Tip! Er zijn diverse soorten isolatiemateriaal. Onze adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.

Soorten isolatie

7

Spouwmuurisolatie

Dakisolatie

Veel woningen die na 1920 zijn gebouwd hebben een ruimte tussen de binnen- en buitenmuur. Door de spouw te vullen met sterk isolerend materiaal, verdwijnt de warmte niet meer onnodig naar buiten. Via de gaten wordt het isolatiemateriaal in de spouw gespoten. Zo wordt het isolatiemateriaal netjes verdeeld.

Het schuine dak van uw huis wordt vanaf de binnenkant geïsoleerd en daarbij heeft u keuze uit verschillende isolatiemogelijkheden. Dakisolatie is vaak een goede keuze voor huizen die voor 1980 zijn gebouwd, aangezien daken vóór die tijd veelal niet werden geïsoleerd.

Vloerisolatie Interessant voor huizen die vóór 1980 gebouwd zijn. Dankzij vloerisolatie voelt de vloer warmer en behaaglijker aan.

Wist u dat... De totale warmteweerstand van de constructie wordt aangegeven door de Rc-waarde? Hoe hoger deze waarde, hoe beter het materiaal isoleert en hoe minder warmte er verloren gaat.

Persoonlijk en vrijblijvend advies voor duurzame isolatie oplossingen? Ga voor meer informatie naar voltalimburg.nl/isolatie


De CV-ketel zorgt nog steeds voor wooncomfort U staat er vaak niet bij stil, maar een CV-ketel bepaalt voor een groot deel ons wooncomfort. Wanneer uw CV-ketel niet goed werkt, zit u immers in de kou en zonder warm water. Wanneer uw huidige CV-ketel vervangen moet worden, wilt u dan ook zeker weten dat u kunt genieten van optimaal wooncomfort.

Vervangen oude CV-ketel Bij Volta Limburg kunt u een nieuwe CV-ketel kopen of huren. Wij bieden u verschillende kort huur concepten aan. Gemiddeld vervangen wij een CV-ketel tussen de 12 en 15 jaar. Als de CV-ketel ouder wordt, neemt de kans op storingen toe. Een nieuwe CV-ketel levert u veel voordeel op. Een nieuwe CV-ketel is veel energiezuiniger, waardoor u kunt besparen op uw energierekening. Daarnaast kunt u door middel van een nieuwe CV-ketel onveilige situaties voorkomen. De nieuwe CV-ketels zijn bovendien voorzien van de nieuwste technologieën, waardoor u de verwarming overal kunt bedienen met een app op uw smartphone of tablet.

Waarom juist nu uw oude CV-ketel vervangen? Het is verstandig om de alternatieven goed in overweging te nemen, wanneer u uw huidige CV-ketel wilt vervangen. In de meeste woningen hangt op dit moment nog een CV-ketel op gas. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat de uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 met 49% gereduceerd moet worden. Voorlopig komt nog geen rendementseis voor de CV-ketel, waardoor het vervangen van uw huidige CV-ketel nog steeds een goede optie is. Het reduceren van gasverbruik gaat op dit moment nog in kleine stapjes en er zijn nog veel stappen nodig om dit doel te bereiken.

CV-installatie in balans brengen Belangrijk bij het besparen op de energierekening is een goede balans brengen in de CV-installatie door waterzijdig inregelen. Dit zorgt ervoor dat het warme water op een goede manier over de radiatoren in de woning wordt verdeeld. Niet alle radiatoren van de verwarmingsinstallatie zijn even groot.

Daarom heeft iedere radiator een andere hoeveelheid water nodig. De meeste radiatoren zijn niet goed ingeregeld, waardoor de energie voor het verwarmen van de woning niet efficiënt wordt verbruikt. Daarmee gaat onnodige energie verloren. Het waterzijdig inregelen is een eenmalige handeling, die een besparing van gemiddeld 15% kan opleveren.

Comfortabele warmte met een slimme thermostaat Een slimme thermostaat programmeert zichzelf. Zo wordt de verwarming automatisch lager gezet wanneer er niemand thuis is. De thermostaat is overal te bedienen, ook wanneer u niet thuis bent. Na verloop van tijd past de thermostaat zich aan uw schema aan, zodat uw huis lekker warm is wanneer u thuis komt. Met een app kunt u verder zien wat u verbruikt, waardoor u duidelijk inzicht heeft in de gemaakte kosten. De slimme thermostaat zorgt dat u alleen stookt, wanneer dit nodig is.

Voordelen aanschaf nieuwe ketel

8

Een nieuwe HR-ketel zorgt voor een energiezuiniger energielabel U kunt jaarlijks tot €300,- op uw energierekening besparen, doordat de kans groot is dat uw oude ketel 15 tot 20% teveel aan energie verbruikt

Geen rendementseis CV-ketel De rendementseis die eerder voor CV-ketels werd ingebracht, gaat voorlopig nog niet door. Deze eis zou betekenen dat een CV-ketel alleen nog in combinatie met een duurzame opwekker zoals een warmtepomp geïnstalleerd kan worden. De ‘mono-CVketels’ zouden dan op termijn verdwijnen. Met het vervallen van de rendementseis blijft eén op één ketelvervanging na 2021 mogelijk.

Het warm watercomfort kan beter afgestemd worden op uw behoeften en wensen Minder last en kosten van storingen

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame toekomst? Vraag vrijblijvend advies op voltalimburg.nl/cv-ketels


Kiest u nu voor een nieuwe CV-ketel, dan ontvangt u een slimme thermostaat t.w.v. maximaal €275,- cadeau. U kunt ook kiezen voor een directe contante korting van €100,-.

Profiteer nu van onze winterdeals bij CV-ketels!

€100,KORTING

T.w.v. max.

€ 275,-

Vraag onze (online) adviseurs naar de mogelijkheden! Slimme thermostaat

100 euro contante korting op uw CV-ketel

9

Genieten van schone lucht Het schoonmaken van ventilatiesystemen wordt vaak vergeten. Door vuil en stof neemt de capaciteit van het systeem flink af. We raden u aan om eens per 6 jaar uw hele ventilatiesysteem te reinigen.

Belang woningventilatie

Tip! Heeft u een oude ventilatie-unit van voor 2005? Denk dan eens na over vervanging. Hiermee bespaart u jaarlijks tussen de €50,- en €70,-!

U herkent het misschien wel, even een raam open zetten om de woning lekker door te laten luchten. Helaas is deze frisse lucht maar voor even. Zodra het raam weer dicht is, verdwijnt de frisse lucht. Ventilatie is 24 uur per dag nodig. In woningen waar niet voldoende wordt geventileerd, verdwijnt alles wat zich in de binnenlucht bevindt minder snel uit huis. Zonder goede ventilatie neemt ook de luchtvochtigheid toe. Per dag produceren bewoners, huisdieren en planten ongeveer 10 liter vocht in huis. Vocht in de woning ontstaat bijvoorbeeld door koken, wassen of douchen. Als dit vocht niet goed wordt afgevoerd, ontstaat de kans op Een nieuwe ventilatiebox heeft u al voor €295,- en een eenmalige reiniging van uw ventilatiebox voor €185,-. vochtproblemen.

Besparen met een ventilatiesysteem Om te zorgen voor een goede ventilatie is het vanaf 1984 verplicht om een ventilatiesysteem te plaatsen. Hoofdzakelijk kennen we twee ventilatiesystemen; de mechanische ventilatie en de Warmte-Terug-Win installatie.

Kijk voor meer informatie en de tarieven op www.voltalimburg.nl/ventilatie


Winterdeal

Warm de winter door met een Service & Onderhoudcontract van Volta Limburg

Sluit vandaag nog een onderhoudsabonnement af op voltalimburg.nl/onderhoud en profiteer van een gratis onderhoudsbeurt!

U wilt het hele jaar door genieten van een warm thuis en een warme douche. Vooral nu de wintermaanden eraan komen, is het belangrijk dat uw CV-ketel goed functioneert. Regelmatig onderhoud en de juiste instellingen helpen om uw energietoestel goed te laten werken. Zo kunt u op een veilige en zuinigere manier stoken. Een CV-ketel is een ingewikkelde installatie waarin gas, water, elektriciteit en lucht samenkomen. Bovendien stoot de CV-ketel, door het verbranden van gas, rookgassen uit. Onderdelen van een CV-ketel kunnen verroesten of verslijten of verkeerd ingesteld zijn. Dit zorgt voor onnodig gasverbruik of onverwachte storingen en dat wilt u natuurlijk voorkomen. Door uw CV-ketel regelmatig te laten onderhouden, verkleint u het risico op defecten, bespaart u energie en functioneert uw CV-ketel veilig.

Genieten van warmte en comfort in de winter Om goed voorbereid te zijn op de winter, is het verstandig om nu een onderhoudsbeurt in te plannen. Zo bent u de pieken in de agenda’s van onze monteurs voor en kunt u in de wintermaanden genieten van warmte en comfort. Tijdens een onderhoudsbeurt kunnen versleten

onderdelen vroegtijdig worden vervangen. Hierdoor wordt de levensduur van uw CV-ketel verlengd. Bij een onderhoudsbeurt voeren we niet alleen onderhoud aan de CV-ketel uit, maar letten we ook op de veiligheid en energiezuinigheid. Uw CV-ketel wordt helemaal nagekeken, schoongemaakt en opnieuw afgesteld. Voor extra veiligheid voert onze monteur een rookgasanalyse uit.

Onderhoud op maat Regelmatig en vakkundig onderhoud hoeft niet duur te zijn. U heeft de keuze uit verschillende abonnementen. Ook wanneer u geen onderhoudsabonnement bij ons heeft afgesloten, kunt u gebruik maken van onze service. U kunt een eenmalige onderhoudsbeurt inplannen, waarbij uw CV-ketel wordt gecontroleerd en grondig gereinigd.

Meest gekozen

Comfort All-in

10

Comfort Plus

Comfort

Comfort Basis

√ Periodiek onderhoud

√ Periodiek onderhoud

√ Periodiek onderhoud

√ Periodiek onderhoud

√ Geen voorrijkosten

√ Geen voorrijkosten

√ Geen voorrijkosten

√ Geen voorrijkosten

√ 24/7 storingsservice

√ 24/7 storingsservice

√ 24/7 storingsservice

√ 24/7 storingsservice

√ Geen arbeidsloon

√ Geen arbeidsloon

√ Geen arbeidsloon

√ Geen arbeidsloon

bij onderhoud

bij onderhoud

bij onderhoud

bij onderhoud

√ Geen arbeidsloon

√ Geen arbeidsloon

√ Geen arbeidsloon

√ Geen arbeidsloon

bij storing

bij storing

bij storing

bij storing

√ Toestelonderdelen tot €275, √ Randapparatuur tot €275,-

√ Toestelonderdelen tot €275, √ Randapparatuur tot €275,-

√ Toestelonderdelen tot €275, √ Randapparatuur tot €275,-

√ Toestelonderdelen tot €275, √ Randapparatuur tot €275,-

€ 15,95 p/m

€ 14,50 p/m

€ 12,45 p/m

€ 8,40 p/m

Prijzen zijn gebaseerd op CV-combi ketels. Voor uitgebreide informatie over abonnementen en prijzen van toestellen kijk op voltalimburg.nl/onderhoud.

Kijk op voltalimburg.nl/onderhoud en sluit direct een abonnement op maat af.


Het Klimaatakkoord Het Nederlandse Klimaatakkoord is een direct gevolg van het huidige regeerakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord werd in 2015 door bijna alle landen ter wereld ondertekend. In 2030 wil Nederland door middel van het Klimaatakkoord tussen de 49 en 55% minder CO2 uitstoten (ten opzichte van 1990). Middels vijf sectoren wordt gekeken op welke manier Nederland dit doel kan bereiken. De sectoren waarbinnen het Klimaatakkoord zich afspeelt zijn Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Landbouw, Industrie en Mobiliteit. In de afgelopen periode hebben verschillende partijen samen gekeken naar de afspraken die gemaakt moeten worden. Deze afspraken worden eind 2018 definitief gemaakt en vanaf dan kan het Klimaatakkoord van start gaan.

Invloed afspraken De onderhandelaars hebben vastgesteld dat zonne-energie en windenergie op land en zee verder moet groeien. In 2030 moet 70 tot 90% van de elektriciteitsvraag afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen. In 2017 was dit 14%. De minister heeft aangekondigd dat men een subsidie blijft ontvangen bij aanschaf van zonnepanelen. Wat nu salderen is, wordt in de toekomst een terugleversubsidie.

Hierdoor blijft de terugverdientijd 7 jaar en profiteren we samen van een toekomstbestendige regeling. Ook in de gebouwde omgeving moet veel veranderen. Voor 2021 maken gemeenten een plan om stapsgewijs bij te dragen aan het Klimaatakkoord door te verduurzamen. De energiebelasting op gas wordt verhoogd en die op elektriciteit wordt verlaagd om bewoners en bedrijven te stimuleren om verder te verduurzamen. Er komt vanaf 2021 een norm voor bestaande woningen in de koop- en huursector, waarin de maximale warmtevraag in kWh/m2 beschreven is. Deze maatregel is in eerste instantie vooral gericht op het isoleren van woningen. De warmtepomp kan ook bijdragen. Dit toestel haalt warmte uit de (buiten)lucht en maakt daarmee een aangename temperatuur.

Zonnepanelen

2.700 Wattpiek 10 panelen

€500,-

per jaar

Isoleren schuin dak bij verwarmde zolder

Eenmalige kosten: €4.440,-*

€700,-

Zonneboiler

€90-

per jaar

11

Eenmalige kosten: €5.200,-

per jaar

Eenmalige kosten: €3.000,-

HR++ glas

vervanging van enkel glas

€290,Isoleren vloer

Eenmalige kosten: €3.500,-

van begane grond

€ 220,-

per jaar

Eenmalige kosten: €1.800,-

Warmtepomp

(5kW hybride) bij uw HR-ketel *Prijs is excl. btw. Wij zorgen er namelijk voor dat u het volledige BTW bedrag terugkrijgt. Berekend voor een gemiddelde eengezinswoning van gemiddelde omvang met 3 bewoners en een HR-combiketel, waar de genoemde maatregel ontbreekt. De werkelijke besparing hangt af van uw stookgedrag. De aangegeven besparingscijfers zijn onderzocht door het onafhankelijk voorlichtingsbureau Milieu Centraal.

€160,Eenmalige kosten: €4.000,-

per jaar

Isoleren spouwmuur

€600,Eenmalige kosten: €2.100,-

per jaar

per jaar


Gratis online besparingsadvies!

Volta Limburg is de enige geselecteerde PlusJeHuis partner van de gemeenten Maastricht, Gulpen Wittem, Meerssen en Venray.

Wij helpen u aan een veilig en comfortabel huis 12

PlusJeHuis Meer comfort, minder energie Een prettig wooncomfort staat centraal in uw leven. Zaken zoals tocht, een koude vloer of een hoge energierekening kan dit wooncomfort in de weg zitten. Helaas hebben veel bewoners toch last van ĂŠĂŠn of meer van deze klachten. Wij helpen u graag om uw woning comfortabeler en energiezuiniger te maken met PlusJeHuis.

PlusJeHuis Besparen begint bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Dit draagt bij aan meerwaarde voor uw woning. Daarin kunnen veel maatregelen hulp bieden. Een aantal van deze maatregelen zijn een hybride warmtepomp, zonnepanelen, vloerisolatie, een slimme thermostaat, waterzijdig inregelen, een zonneboiler, of een moderne ventilatiebox of een WTW-unit. Door middel van PlusJeHuis wordt gekeken welke van deze mogelijkheden bij uw woning passen, waardoor het energieverbruik tot wel 60% kan dalen.


Alle voordelen op een rij De coördinatie en uitvoering liggen bij één bedrijf: Volta Limburg Woonlasten blijven nagenoeg gelijk door daling energieverbruik U bespaart 35 tot 60% op het energieverbruik Meer wooncomfort door treffen van maatregelen Uw woning kan gemiddeld 3 tot 4% meer waard worden

Tip! Bent u eigenaar van een koopwoning? Iedereen kan deelnemen aan PlusJeHuis, burgers en gemeenten.

Met deze gemeenten werken wij al samen op het gebied van verduurzaming. Wanneer stapt u in? Maastricht (PlusJeHuis) Meerssen (PlusJeHuis) Gulpen-Wittem (PlusJeHuis) Venray (PlusJeHuis) Nuth (Zonneproject) Voerendaal (Zonneproject) Heerlen (Zonneproject) Kerkrade (Zonneproject) Heumen (Zonneproject)

Landgraaf (Zonneproject) Onderbanken (Zonneproject) Simpelveld (Zonneproject)

De meeste ingrepen zijn binnen één dag klaar en Volta Limburg ‘ontzorgt’ klanten van begin tot eind: van advies tot uitvoering. En met concrete resultaten. Bij elke ingreep die je doet, zie je het energieverbruik teruglopen.

Patrick Souren, inwoner gemeente Maastricht

Brunssum (Zonneproject) Maasgouw (Zonneproject) Schinnen (Zonneproject) Eijsden-Margraten (Zonneproject) Stein (Zonneproject) Dubbel Duurzaam (Sittard-Geleen, Valkenburg,

Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Schinnen)

Benieuwd naar de mogelijkheden die bij uw situatie passen? Ga naar voltalimburg.nl/plusjehuis en vraag direct vrijblijvend online besparingsadvies aan!

13


ATAG

SNEL & VEEL WARM WATER Comfort, rendement en betrouwbaarheid zijn de belangrijkste eigenschappen van de ATAG i-Serie. Daarnaast zorgt de i-Serie voor snel en veel warm water.

+10% EXTRA BESPARING 14

Energiebesparing met de ATAG exclusieve Economizer Type woning

Gasverbruik Totaal (m³)

Gasverbruik warm water (m³)

Besparing met Economizer per jaar (€)

Besparing tijdens de hele levensduur (€)

Door de ATAG exclusieve Economizer krijg je het hoogste rendement . Je bespaart al gauw minimaal 10% op het warm watergebruik.

Tussenwoning

1350

340

22

264

Hoekwoning

1580

395

26

312

2 onder 1 kap

1800

450

29

348

Vrijstaand

2410

600

39

468

Bron: Milieucentraal

WARMTEPOMP

DAAROM KIES JE VOOR ATAG

‘READY’ De ATAG i-Serie is geschikt om samen te werken met een zgn. hybride warmtepomp. En zorgt zo voor een forse besparing op de schadelijke CO2 uitstoot en een besparing op je energierekening.


Safetycare, uw persoonlijke hulp in nood Wist u dat dagelijks gemiddeld negen 65-plussers overlijden aan de gevolgen van een val, omdat ze geen tijdige hulp in konden schakelen? Met Safetycare stapt Volta Limburg in de wereld van persoonlijke beveiliging. De apparatuur is geschikt voor ouderen die zelfstandig wonen tot jeugd die alleen onderweg is.

Wat is uniek aan Safetycare?

Hoe werkt Safetycare? Door middel van één druk op de alarmknop wordt veiligheid, hulp en comfort geboden. De melding wordt gelijktijdig uitgestuurd naar maximaal vier zelf gekozen hulpverleners zonder tussenkomst van een alarmcentrale. Dit kunnen zowel familieleden als begeleiders zijn. Wanneer één van de hulpverleners reageert, kan hij of zij via de app een spreek- en luisterverbinding activeren. Verder kan de plaats waar de persoon die het alarm heeft afgegeven, bepaald worden.

Valdetectie

Beweging-signalering zowel binnen als buiten Koppeling met randapparatuur o.a. rookmelder, deuropener, tafelalarm

Soorten abonnementen • •

15

Safetycare Alarmzender Safetycare Alarmapp met drukker

24/7 bescherming Voor wie is Safetycare geschikt? Safetycare is geschikt voor de kwetsbare doelgroep in de samenleving. Ouderen die zelfstandig wonen Jeugd die alleen onderweg is Personen die een benaderde situatie hebben meegemaakt Personen die zich veiliger voelen met een hulpmiddel dat zij kunnen inschakelen indien hulp nodig is Medewerkers van instellingen die zich bedreigd kunnen voelen Begeleiders van personen die bedreigd kunnen worden Monteurs die op alleen op pad zijn

Speciale aanbieding Bij het afsluiten van een Safetycare Alarmzender abonnement betaalt u geen aansluitkosten van €44,95. Indien u voor 31 december 2018 een Safetycare alarmzender abonnement afsluit betaalt u geen aansluitkosten. Bij afname van een 2-jarig abonnement ontvangt u het eerste jaar €5,25 korting per maand.

Meer weten? Onze medewerkers staan voor u klaar.

Bent of kent u iemand die geïnteresseerd is? Kijk op voltalimburg.nl/safetycare voor de mogelijkheden.


Ook in de wintermaanden profiteren van zonne-energie Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen: een slimme investering! U wist het misschien nog niet, maar zonnepanelen leveren ook rendement in de winter. Zonnepanelen zetten namelijk licht om in stroom. Wel is de opbrengst circa 25% lager dan in de zomer, doordat de dagen korter zijn. Toch blijven zonnepanelen een slimme investering van uw spaargeld. Wij zetten de voordelen voor u op een rijtje.

Wat leveren zonnepanelen mij op? Voordelen voor u: 16

Uw woning stijgt in waarde en uw energielabel verbetert U heeft een lagere energierekening BTW-teruggave over de gehele aanschaf en installatie Meer rendement op uw spaargeld dan bij de bank Terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar Zonnepanelen hebben een levensduur van 25 jaar

Voordelen voor het milieu:

Lagere CO2-uitstoot U wekt op een duurzame manier groene stroom op

Hoe werken zonnepanelen? Om het zonlicht om te zetten naar elektriciteit en vervolgens te gebruiken, zijn er verschillende componenten nodig: zonnepanelen, een omvormer, een montagesysteem en de bekabeling. Samen vormen zij de zonnepaneleninstallatie.

Al onze systemen zijn inclusief Vakkundige installatie Btw-teruggave service t.w.v. â‚Ź149,95 Online monitoring

Zonnepanelen+ zonneboiler = 100% rendement! We gebruiken veel warm water. Bijvoorbeeld tijdens het douchen, maar ook in de keuken. Hierdoor verbruikt u veel energie via de geiser, CV-ketel of boiler. Wilt u besparen op deze energiekosten? Overweeg een zonneboiler!

Wist u dat.... Wanneer u naast zonnepanelen een zonneboiler aanschaft, bespaart u bijna de helft van uw energiegebruik voor warm water.

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Doe de online Dakcheck op voltalimburg.nl/dakcheck!


Heb ik recht op een subsidie bij aanschaf van zonnepanelen? Bent u benieuwd of u recht heeft op een subsidie bij de aanschaf van zonnepanelen? Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben samen de EnergieSubsidiewijzer ontwikkeld. Na het invullen van uw woonplaats kunt u snel zien welke subsidies en/of leningen in uw regio beschikbaar zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Ga naar www.energiesubsidiewijzer.nl en doe de check!

Comfortabel wonen en veel minder gas verbruiken gaan nu samen

Specialist in warmtepompen

U kunt met deze warmtepomp veel op uw gas besparen met behoud van uw CV-ketel. Wilt u meer informatie neem dan contact op met de adviseurs van Volta Limburg.

INNOVATIEVE HYBRIDE WARMTEPOMP • • • •

Geschikt voor bestaande woningen Gasbesparing van 50-90% Energiekostenbesparing van 20-30% Werkt samen met alle cv-ketels

Tip!

17

Wilt u ook starten om 50 tot 90% minder gas te verbruiken? Dan is de Elga hybride warmtepomp een goede oplossing voor u.

ELGA

Meer weten over zonnepanelen, besparing, rendement, salderen en andere zonnepanelenvragen? Vraag dan onze gratis hulpgids aan op voltalimburg.nl/zonnepanelenhulpgids.

Bij aanschaf van deze warmtepomp ontvangt u €1.700,- subsidie


Profiteer van onze winterdeals! Wanneer u nu een nieuwe CV-ketel koopt of huurt bij Volta Limburg, profiteert u van aantrekkelijke extra’s. Zo kunt u kiezen voor een gratis slimme thermostaat of een directe korting van €100,-. Deze actie loopt tot en met 31 december 2018.

Kijk voor onze scherpe huurtarieven en bijbehorende voorwaarden op onze website!

t.w.v. €275,-

t.w.v. €235,-

Vaillant vSMART

Atag One 2.0

slimme thermostaat

slimme thermostaat

Maximaal comfort De slimme thermostaat past de temperatuur automatisch aan op de

Elegant design

buitentemperatuur. Hiervoor haalt de slimme thermostaat gegevens

18

van het internet en reageert direct op actuele veranderingen in het

Draadloze wifi verbinding

weerbericht. Uw woning wordt efficiënt opgewarmd, waardoor het door het hele huis gelijktijdig warm is. Bovendien leert de thermostaat snel het opwarmgedrag van uw woning ‘kennen’, zodat de ruimte

Zelflerende thermostaat die via internet rekening houdt met de buitentemperatuur

op de juiste tijd op temperatuur is. Doordat de slimme thermostaat wordt aangesloten op het WiFi-netwerk, staat hij altijd in contact

Gemakkelijk op afstand te bedienen met een mobiele app

met het internet en dit maakt het mogelijk dat u de temperatuur van buitenshuis via uw smartphone of tablet kunt bedienen.

Gebruiksvriendelijk Melden van storingen Diverse programma’s mogelijk

Of kies voor een directe korting Kijk voor meer informatie op voltalimburg.nl/winterdeals van €100,-

of bel nu 088 027 88 88!


Kies een Service & Onderhoudscontract dat bij u past Ontvang een gratis onderhoudsbeurt t.w.v. 85,-! Kiezen voor een Service & Onderhoudscontract is nu extra aantrekkelijk. Als u een abonnement afsluit voor 31 december 2018, ontvangt u de eerste onderhoudsbeurt t.w.v. €85,- gratis. Zo weet u zeker dat uw ketel in topvorm is voor de winterperiode en kunt u lekker genieten van de warmte tijdens de koude maanden.

Wat houdt een onderhoudsbeurt in? Het is aan te raden uw CV-ketel eens per 2 jaar te laten onderhouden. Tijdens de eerste onderhoudsbeurt komen we bij u langs om uw CV-ketel grondig te reinigen, opnieuw af te stellen en te controleren op een veilige werking.

“Een hybride warmtepomp is ook te gebruiken zonder CV-ketel” Waar

Niet waar

Wilt u alles weten over het verduurzamen van uw woning en over energiebesparing? Speel dan nu mee met de Watt is Waar Bespaarquiz! U maakt ook nog kans op mooie prijzen!

Ga naar wattiswaarquiz.nl en speel mee!

Tip! Vrijblijvend advies of offerte aan huis of per mail! Vraag een gratis adviesgesprek aan bij u thuis of kies voor een snelle, online offerte. U kunt uw adresgegevens + foto’s versturen via Whatsapp naar 06 11 85 53 63.


Volta Limburg, voelt altijd beter

Profiteer van onze winterdeals!

Volta Limburg is servicepartner van Essent en is volledig thuis in de nieuwste duurzame energieoplossingen. U kunt bij ons rekenen op veilige, betrouwbare producten waarmee u extra geniet van uw huis zoals een nieuwe CV-ketel, warmtepomp, zonnepanelen en zonneboilers, woningisolatie- en ventilatie. Waar u ook voor kiest, Volta Limburg geeft u deskundig advies en de allerbeste service. Want u thuis voelen, gaat over meer dan temperatuur. U thuis voelen, doet u als u weet dat het goed zit.

98% van onze klanten beveelt ons aan! Lees alle beoordelingen op voltalimburg.nl/feedback

CV-ketels

Isolatie

Service & onderhoud

Zonnepanelen

Ventilatie

WWT

Warmtepompen

& andere energiebesparende middelen.

WIJ REGELEN HET VOOR U!

Wij zoeken personeel! Installatie- en Servicemonteurs Kijk voor onze vacatures op voltalimburg.nl/vacatures

Vragen over onze producten? Neem dan nu contact op met ons via 088 027 88 88 (lokaal tarief) of via klantenservice@voltalimburg.nl.

Volta Limburg Breinderveldweg 5 6365 CM Schinnen

Volta Limburg/JTS Schipperswal 20-A 6041 TC Roermond

Volta Solar Eisterweg 6 6422 PN Heerlen

088 027 88 88

088 027 88 88

088 023 74 80

klantenservice@voltalimburg.nl

klantenservice@voltalimburg.nl

zonnepanelen@voltasolar.nl

voltalimburg.nl

voltalimburg.nl

voltasolar.nl

voltalimburg.nl Š Volta Limburg

|

Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Is uw (t)huis klaar voor de wintermaanden?  

Bereid uw huis voor op de toekomst! Lees onze energietips en bekijk onze speciale winterdeals!

Is uw (t)huis klaar voor de wintermaanden?  

Bereid uw huis voor op de toekomst! Lees onze energietips en bekijk onze speciale winterdeals!