Page 1

col.lectiu d’arquitectes


2


3


VOLTA ARQUITECTES

ARQUITECTURA CONSCIENT Bioconstrucció, rehabilitació i obra nova URBANISME PARTICIPATIU Processos veïnals, acompanyament, assessorament tècnic i participació INSTAL·LACIONS SOSTENIBLES Disseny i execució d’estructures FORMACIÓ CRÍTICA Tallers, cursos i conferències per a infants, adults i professionals

4


5


EL COL·LECTIU

Volta és una associació formada per un grup d’arquitectes especialitzats en diversos àmbits de l’arquitectura: bioconstrucció, rehabilitació, urbanisme inclusiu, sostenibilitat, participació ciutadana i antropologia. Desenvolupem projectes d’arquitectura i urbanisme apostant per la sostenibilitat, la rehabilitació i els nous models d’accés a l’habitatge. Creiem en el treball col·lectiu amb l’objectiu d’apoderar a les persones per a definir els espais que habitem a través de l’arquitectura i l’urbanisme com a eines de transformació social. Creiem en la investigació des d’un punt de vista crític que fa avançar la relació entre l’entorn construït i la societat, i volem defensar els espais que inclouen els nens, la gent gran, les persones amb mobilitat reduïda, etc., amb propostes locals sense contradiccions amb la història i la cultura de la gent, prioritzant la rehabilitació com una actitud de projecte, afavorint les transformacions sense destruccions inútils, i amb una visió entusiasta i creativa.

6

Busquem alternatives a la forma tradicional de viure la professió amb una organització assembleària i horitzontal, i volem treballar transversalment amb altres disciplines, grups i persones interessades en el nostre treball, facilitant la seva implicació per a fomentar el coneixement compartit. Al mateix temps, les accions desenvolupades s’encaminen a promoure una cultura participativa aplicada a la construcció col·lectiva de la ciutat, com un acte de coresponsabilitat entre totes i tots els ciutadans.


7


ARQUITECTURA CONSCIENT

Bioconstrucció, rehabilitació i obra nova - Realització de projectes de reforma, reahabilitació i obra nova. - Realització de projectes de rehabilitació i obra nova amb dissenys bioclimàtics. - Rehabilitació en edificis històrics i patrimonials. Intervenció en centres històrics. - Assessorament tècnic en càlcul estructural i càlcul d’eficiència energètica. - Assessorament tècnic en bioconstrucció i dissenys sostenibles. - Realització de tràmits i serveis d’arquitectura: llicències d’activitat, cèdules…

8


9


Arquitectura conscient

REFORMA D’UN HABITATGE AL C/PIQUER INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Març de 2016 Particular c/Piquer, Barcelona Volta Arquitectes

Reforma interior d’un petit habitatge al carrer Piquer, situat al Poble Sec. Aquesta obra ha estat executada per l’”Ateneu d’Oficis de la Base” i “Obres i Construccions de Carme G-TRES S.L” sota la direcció de Volta Arquitectes. Es tracta d’una petita reforma on mitjançant poques intervencions ha permès canviar l’atmosfera del pis i generar nous espais més amplis i amb més qualitat i confort. A partir de la redistribució de la planta, s’ha fet l’enderroc de dos envans i s’ha realitzat l’estintolament d’un dels murs de càrrega, per tal d’aconseguir aquests espais més amplis i ben il·luminats. Els acabats finals busquen ressaltar la construcció original de maó i les vigues i revoltons. Materials càlids, terres de fusta i maó, colors clars a ls parets i mobiliari per aprofitar al màxim la poca llum que entra al pis i donar la calidesa necessària per a un màxim confort.

10

La il·luminació del sostre per la part superior busca donar amplitud d’espai tot i no tenir molta alçada.


11


Arquitectura conscient

REFORMA D’UN HABITATGE AL C/COPÈRNIC INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Primavera de 2016 Particular c/ Copèrnic, Barcelona Volta Arquitectes

Reforma interior d’un habitatge situat al carrer Copèrnic, al barri de St Gervasi. Aquesta reforma ha estat realitzada pel col·lectiu Volta amb la col·laboració de Martín Sánchez, arquitecte. Es tracta d’un canvi d’ús d’un pis que des de l’any 2001 estava destinat a oficines. Es tracta d’un primer pis, de 130 m2, amb una façana al carrer i una altra al pati interior. Per això esdevenia important l’entrada de llum. La intervenció busca deixar passar la llum entre unes habitacions i altres, mitjançant portes corredisses que podien amagar-se i convertir-se en part de la paret. Un espai central destinat a cuina, menjador i sala d’estar recorre la casa entre els dos extrems, on es troben habitacions espaioses, vinculades als seus respectius banys, i amb zones d’estudi propies. D’aquesta manera, també es permet aïllar dues zones acústicament.

12

El rebedor d’accés, permet dividir el pis en dos espais, un que recull la zona més comunitària i l’altre una habitació i petit estudi més tranquil, fet que permet que actualment visquin una familia en una part, l’Omar, la Carolina i el seu fill i una amiga en l’altre, la Violeta.


13


Arquitectura conscient

REFORMA DE L’ESTUDI DE VOLTA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Novembre de 2014 Volta Arquitectes c/ Marde de Déu del Coll, Barcelona Volta Arquitectes

Al novembre del 2014 comença el procés de rehabilitació del local on s’ubica el nostre estudi, al barri de Vallcarca, en uns baixos d’una petita plaça que quasi passava desaparcebuda degut a la manca d’activitat. El procés de reforma d’aquest espai estava marcat per aconseguir l’aprofitament màxim del local per tal de poder treballar-hi còmodament. Les dimensions reduïdes en planta, però àmplies en secció, un doble espai, ens van permetre reconstruir l’altell existent que només era utilitzat com a magatzem anteriorment. Havíem de donar resposta les necessitats directes del col·lectiu: espai amb taules de treball, zona de reunions, espai d’emmagatzematge d’eines, zona de bilbioteca, i una petita zona de cuina-office aprop del bany. Els materials emprats per a la construcció era allò que aconseguíem fàcilment a baix cost, o a través del reciclatge i sobretot allò que podíem construir, treballar, i realitzar amb les nostres pròpies mans. El mètode de disseny, les mateixes idees i sensacions que sorgien d’anar habitant l’espai i apropiant-nos-el.

14

El resultat, un espai confortable i assolellat donant a una petita plaça al centre del barri de Vallcarca.


15


Arquitectura conscient

HABITATGE UNIFAMILIAR DE PALLA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Primavera de 2015 Particular Caldes de Malavella RAN, Volta Arquitectes

Es tracta d’una casa unifamiliar aïllada projectada amb la intenció de ser una construcció sostenible i saludable, per a l’entorn i per a les persones que hi habiten. El projecte s’ha realitzat amb criteris de disseny bioclimàtic i amb un contacte molt directe amb la propietària i usuària de l’habitatge, per tal que pugués participar en la major part de la presa de decisions tant del disseny com de l’elecció de materials i acabats. L’edifici es col·loca buscant la bona orientació, els murs portants consten d’un entramat de fusta autòctona reblert de bales de palla. Aquestes aporten una bona capacitat aïllant sense desprendre toxicitat i permeten la transpiració de l’envolupant. Els acabats són de terra a l’interior i de morter de calç a l’exterior. A l’interior la fusta té molta presència tant en terres com en paraments i escales. Com arquitectes del col·lectiu Volta hem col·laborat amb el disseny de l’habitatge i amb el càlcul estructural de l’entramat de fusta.

16

També hem col·laborat a l’obra com a constructores realitzant l’execució de l’arrebossat interior d’argila de la casa.


17


Arquitectura conscient

PROTECCIÓ CANYÍS CÚPULA. MAS MARROCH INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Juliol Agost de 2015 El Celler de Can Roca Mas Marroch, Girona Oriol Rosselló i Volta Arquitectes

El projecte fou una col·laboració amb l’arquitecte Oriol Rosselló, en la construcció d’un espai de recepció per acollir esdeveniments a Mas Marroch, al Celler de Can Roca a Girona. L’enàrrec sol·licitat va ser l’elaboració d’uns paraments de canyes per a protegir del sol una cúpula de fusta i metacrilat que cobreix aquest espai d’esdeveniments. La idea del recobriment és que en un futur pugui ser una estructura base per a que hi creixin plantes enfiladisses i acabi sent finalment una protecció vegetal viva. El conjunt de l’obra està fet seguint criteris de sostenibilitat i aplicant tècniques de construcció tradicional i conscient, com ara els murs de pedra en sec que sostenen tota l’estructura de fusta i els acabats del canyís com altres materials naturals emprats en l’obra.

18

El treball enfrontava un doble repte per al col·lectiu: el fet de dissenyar uns paraments que poguessin adaptar-se a la curvatura de la cúpula i assegurar-ne la subjecció; com a constructors, l’execució artesanal dels canyissos curvats i la seva col·locació aixecant-los fins 20 m d’alçada sense grans mitjans d’infraestructura i exercint treballs verticals en altura.


19


URBANISME PARTICIPATIU

Processos veïnals, acompanyament, assessorament tècnic i participació. - Acompanyament a assoaciacions veïnals sobre processos de transformació urbana. - Disseny i metodologies de participació en processos urbans. - Assessorament tècnic a individus, entitats i a l’administració. - Acompanyament i gestió de cooperatives d’habitatge. - Acompanyament de processos de masoveria urbana. - Millora de l’espai públic i regeneració de barris. - Recerca i catalogació patrimonial.

20


21


Urbanisme participatiu

ACCESSIBILITAT INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Juliol-Setembre de 2016 Ajuntament de Barcelona Barcelona Volta Arquitectes

El treball realitzat consisteix en la recopilació de dades i redacció d’un manual de bones pràctiques en aplicació de la Normativa d’Accessibilitat en l’espai públic al municipi de Barcelona. Per exposar aquestes pràctiques, s’ha realitzat un anàlisi del compliment de la normativa en diferents actuacions de la ciutat de Barcelona, posteriors al 2010, que es recull en quaranta fitxes tècniques que descriuen la intervenció de manera gràfica i escrita. Es presenten les fitxes localitzades en un mapa de tot el municipi de Barcelona, on podem veure que s’ubiquen en els diferents punts de la ciutat, en gairebé tots els barris. Cada fitxa té un codi de dos números. El primer correspon a l’ordre dels elements i la seva classificació per grups, i el segon correspon al districte de Barcelona on està ubicat.

22

Per tal de reconèixer i poder fer una descripció tècnica detallada dels diferents paviments podotàctils utilitzats en les actuacions, s’ha elaborat una fitxa general resum de tots ells. En aquesta, apareixen les exigències que demana la Normativa de la UNE que han de complir els paviments i un resum dels diferents tipus que s’han trobat en les intervencions analitzades, destacant quins compleixen certs aspectes de la normativa i quins no.


1,2 0,8

9,94

4 5,6

6,3

1,2

22,66 1 13,32

0,8

1,4

1,5

13,54 1,2

2,4

3,6

0,8

0,8

6,3

4

1,2

23


Urbanisme participatiu

REDACCIÓ I EDICIÓ. CARREGADES DE RAONS

Carregades de raons

Document crític sobre la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’avinguda Hospital Militar - Farigola

INICI DISTRIBUCIÓ LLOC AUTORIA

Maig de 2016 Assemblea de Vallcarca Vallcarca, Barcelona Assemblea de Vallcarca

Publicació del document “Carregades de Raons” dins la campanya Aturem el Pla, Construïm Vallcarca. El document s’ha elaborat per part del col·lectiu Volta conjuntament amb altres entitats del barri, membres de l’Assemblea de Vallcarca i de l’Observatori (OACU), van elaborar la redacció d’aquest document resum que vol recollir i sintetitzar la història de transformació urbanística dels últims anys. El barri de Vallcarca arrossega des de fa més d’una dècada una situació urbanística complexa. L’aprovació l’any 2002 de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) en l’àmbit de l’Avinguda Hospital Militar – Farigola va condemnar el casc antic del barri a un veritable urbanicidi. La degradació soferta durant anys ha transformat la realitat física i humana del casc antic del barri, que va mantenir durant dècades un ampli teixit comercial. Malgrat tot, encara manté alguns elements característics del seu patrimoni paisatgístic i humà.

24

Aquesta afectació urbanística, on han pesat més els interessos econòmics d’immobiliàries, ha anat en detriment de les seves veïnes i ha convertit el barri en un niu per a l’especulació urbanística. Allà on hi hagueren habitatges, tallers i comerços ara hi ha solars buits i males herbes.


Imatge: Parcel·les amb participació de Núñez y Navarro

25


Urbanisme participatiu

ASSESORAMENT TÈCNIC A VALLCARCA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Tardor de 2015 Veïnat de Vallcarca Barcelona Volta Arquitectes

El col·lectiu Volta té la seva seu al barri de Vallcarca, aquest, pateix des de fa dècades les funestes conseqüències del planejament urbanístic del Pla General Metropolità. Conseqüentment el col·lectiu destina part dels seus esforços a col·laborar amb la comissió d’Urbanisme de l’Assemblea de Vallcarca, i altres espais veïnals de confluència per tal de procurar un futur millor. Participació en la redacció del document CARREGADES DE RAONS. Participació a la campanya de sensibilització CONSTRUÏM VALLCARCA i la derivada Plataforma Veïnal. Realització de material gràfic i propostes del PLA POPULAR DE VALLCARCA. Participació a les negociacions entre les veïnes i l’Ajuntament de Barcelona, assessorats pels arquitectes Pedro Lorenzo (AWB) i Margarita Alonso (ASF). Coordinadament amb ASF, la realització de la diagnosi de “La Fusteria”. Seguiment tècnic i assessorament del projecte de Cooperativa d’Habitatge a Vallcarca 26


27


Urbanisme participatiu

COOPERATIVA D’HABITATGE DE VALLCARCA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Setembre de 2015 Ass. Roderal Barcelona Volta Arquitectes

Assessorament des de la creació de l’Associació per la promoció de cooperatives d’habitatge al barri de Vallcarca (Roderal) per tal de consolidar els grups de convivència i acompanyar amb metodologies participatives en el procés de disseny dels habitatges i l’espai públic proper. El projecte va començar amb l’acompanyament a un grup de persones compost per unes 30-40 persones que volen viure amb altres valors; per això han decidit viure en una cooperativa d’habitatge amb cessió d’us i al barri de Vallcarca com a forma de reconstruir el barri amb altres tipus de valors (i concretament amb un altre tipus de habitatge). Actualment s’està esperant l’aprovació del nou MPGM per poder sol·licitar un solar en cessió d’us per la construcció dels nous habitatges. Des de fa un parell d’anys, es fa l’acompanyament tècnic, treballant parts de percepció mes individual; en relació al barri i l’espai; fins a parts mes tècniques; com la definició del espais dels habitatges que es construiran; treballant els espais individuals i col·lectius.

28

Actualment es vol començar a treballar aspectes relacionats amb els materials, els preus i les normatives


29


Urbanisme participatiu

PARKing DAY INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Setembre de 2014-15 Parking Day Barcelona Volta Arquitectes

El Park(ing) Day és un esdeveniment anual que es realitza a més de 200 ciutats de tot el món, on diverses entitats ambientals, d’arquitectura, artístiques, socials, veïnals i la ciutadania en general, transformen de forma temporal places públiques d’aparcament de cotxes en parcs, jardins i altres formes d’espai públic, amb l’objectiu de donar a conèixer la necessitat d’un model de ciutat: més verda, amb més biodiversitat i més espai públic de qualitat (dissenyat per a les persones, no per als cotxes) conscienciada i activa per la reducció de la contaminació atmosfèrica que aposti per una mobilitat sostenible. Des de el Col·lectiu Volta es va participar en dues ocasions. Una primera, en la que reivindicava la reutilizatció del cotxe amb altres finalitats; i per això es van construir mobles amb pneumàtics antics; i es va crear una sala d’estar amb aquest mobiliari i altres parts de cotxes. En la segona edició, es va buscar una crítica a la turistitzacio del barri de vallcarca; marcant una part de els recorreguts des del metro de Vallcarca al Park Güell, per visualitzar un altra manera de marcar el territori i canviar-lo; com fa la marca dels cotxes a les nostres ciutats. 30


31


INSTAL·LACIONS SOSTENIBLES

Disseny i execució d’estructures. Execució d’estructures lleugeres sostenibles amb canya (arundo donax) i bambú. Càlcul estructural de les estructures lleugeres Disseny d’estructures Disseny, muntatge i execució d’instal·lacions per a festivals, intervencions urbanes en espais oberts. Disseny i muntatge d’stands i instal·lacions efimeres amb materials locals o reciclats. Participació en fires de construcció amb materials naturals i artesania.

32


33


Instal·lacions sostenibles

TEMPS DE FLORS INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Maig de 2015 Temps de Flors Girona Volta Arquitectes / Investigació Canyera

Participació a la seixantena edició del Festival Temps de Flors de Girona (http://www.gironatempsdeflors.net/ cat/inici.php). Vam ser seleccionats per a formar part d’aquesta mostra al pati del Palau del Bisbe del Museu d’Art de Girona (Casc Antic). La instal·lació consistí en dos hiperboloides de revolució (quàdriques, superfícies radiades) que dialogaven amb les escales i unes “flors” de tela de jute generant un espai dinàmic i colorit únicament amb fibres vegetals. Tota la construcció amb canya es va realitzar insitu (1 dia) i les canyes foren collides a Fornells de la Selva (Girona). Aquesta instal·lació efímera fou dissenyada mitjançant software de parametrització 3D (Grasshopper i Rhinoceros) i permet ésser redissenyada, reproduïda i adaptada a qualsevol necessitat de l’entorn. Així, amb clara voluntat innovadora, l’arquitectura efímera i les instal·lacions artístiques permeten experimentar sobre noves geometries i espais.

34

Més de 37000 persones varen passar per la instal·lació durant la mostra d’art. Una de les més importants que es realitzen d’aquestes característiques a Catalunya.


35


Instal·lacions sostenibles

FESTIVAL INUNDART ‘14 INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Juny de 2014 Inundart Girona Volta Arquitectes / Investigació Canyera

Participació al festival Inundart 2014. INUND’ART (mostra i trobada d’Art a Girona http://www.inundart. org/) està organitzat per grup d’artistes, recolzats per gestors culturals, des de fa més de 12 anys. Així es proposen instal·lacions artístiques i participatives per acostar l’Art al carrer. En aquesta edició vam actuar sobre el Pont de la Princesa, es realitzà l’obra Gerundo Donax constituent un pas cobert per 20 arcs de canya simples amb certs espais trenats amb canya esberlada. Aquests arcs descrivien la geometria d’un parabòlid hiperbòlic, i tot i ésser arcs de molta llum, generaven un efecte òptic de gran esveltesa. Tota la construcció amb canya es va realitzar insitu a la Plaça Independència (4 dies), i les canyes foren collides a Fornells de la Selva (Girona). El mòdul bàsic pel disseny i dimensionament de l’estructura fou la barana del Pont de la Princesa.

36

Durant la construcció es va comptar amb la col·laboració de Moviment Nòmada i persones que de forma esporàdica i desinteressada col·laboraren. Aquesta instal·lació efímera fou dissenyada mitjançant software 3D (Rhinoceros) .


37


Instal·lacions sostenibles

FESTIVAL INUNDART ‘16 INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Juny de 2016 Inundart Girona Volta Arquitectes / Investigació Canyera

Participació al festival Inundart 2016, edició especialment centrada amb la injustícia de les persones refugiades i migrades al Mediterrani. L’obra: “Europa” es tracta d’un espai enganyós que s’estreta i acaba expulsant aquell qui hi ha entrat. Aquesta, consisteix en una base tubular de ferro que rep uns arcs de canya simples que es troben en un sol punt generant una superfície impossible. Tota la construcció amb canya es va realitzar insitu (1 dia) a la rambla de Girona, i les canyes foren collides a Montilivi (Girona). El treball de l’acer fou realitzat al barri de Vallcarca a Barcelona. Aquesta instal·lació efímera fou dissenyada mitjançant software de parametrització 3D (Grasshopper i Rhinoceros) i permet ésser redissenyada, reproduïda i adaptada a qualsevol necessitat de l’entorn. Així, amb clara voluntat innovadora, l’arquitectura efímera i les instal·lacions artístiques permeten experimentar sobre noves geometries i espais.

38

INUND’ART (mostra i trobada d’Art a Girona http:// www.inundart.org/) està organitzat per grup d’artistes, recolzats per gestors culturals, que des de fa més de 12 anys. Així es proposen instal·lacions artístiques i participatives per acostar l’Art al carrer.


39


Instal·lacions sostenibles

FESTIVAL IFAC INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Agost de 2014 Festival IFAC Covarrubias, Burgos Volta Arquitectes / Investigació Canyera

L’estiu del 2014, Investigació Canyera vam participar en el festival IFAC (Festival Internacional de Arte y Construcción) a Burgos. Es tracta d’un espai on es barreja el treball creatiu amb un ambient lúdico-festiu. Uns 300 joves de tot el món relacionats amb l’art i l’arquitectura, conviuen durant 10 dies per reflexionar, treballar i intercanivar experiències en un context d’anàlisis i recuperació del món rural. Els seus principis bàsics són: l’educació pràctica, la llibertat creativa i la construcció col·lectiva. En aquest cas, la nostra intervenció fou la construcció d’un umbracle amb arcs de canyes i recobert amb cosits de canyes i tela de yute, realitzat de forma col·lectiva amb diferents joves assistents al Festival. Vam realitzar un taller formatiu de 4 dies per ensenyar la tècnica de construcció d’arcs de canyes i altres possibiltats d’aquest material en l’arquitectura contemporània.

40

L’estructura realitzada constava de 6 arcs de feixos de canyes emergents d’un fonament central, com si es tractés d’un gran test i units per uns cèrcols de nervis de canyes. El recobriment es va elaborar cosint patrons de tela de yute i fent teixits de canyes.


41


Instal·lacions sostenibles

UMBRACLE A L’AULA AMBIENTAL INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Primavera de 2016 Aula Ambiental del Bosc del Turull Barcelona Volta Arquitectes / Investigació

El projecte s’inclou a un cicle de tallers de bioconstrucció organitzats per l’entitat, l’Aula Ambiental del Bosc del Turull al barri de Vallcarca, on col·lectiu Volta tenim el nostre estudi. La idea del projecte era fer una construcció que pugués acollir diferents esdeveniments que es duen a terme a l’espai exterior de l’entitat, com ara les sessions de cinema a la fresca a l’estiu, l’espai de joc dels infants de les escoles properes que hi van a jugar i com a espai d’escenari enfront a les grades ja existents. La construcció de l’estructura es va fer a través d’un taller de sessions de cap de setmana amb adults interessats en la construcció amb canyes. L’estructura construïda és un disseny senzill de dos arcs de canyes estructurals i uns nervis d’estructura secundària que la rigiditzen. La innovació en aquesta construcció van ser els fonaments, ja que una part de recolzament de l’estructura s’havia de resoldre amb fonamentació superficial i l’altre podia ser enterrada.

42

Per a resoldre la fonamentació superficial es va demanar la col·laboració de Ferran Noguera que realtza treballs amb el ferro per a dissenyar una cubeta on fer arribar els arcs, que posteriorment serveix com a banc.


43


Instal·lacions sostenibles

BIOBUILT TXEMA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Primavera de 2014 BAM (Bioarquitectura mediterrània) Barcelona Volta Arquitectes / Investigació Canyera

La intevenció realitzada en l’espai del Biobuilt , un dels espais del pla de Buits situat al barri del Raval, al cor de Barcelona, vol ser una demostració de les possibilitats tècniques i formals de la construcció amb canya arundo donax en la construcció d’avui en dia. Aquest espai ha estat construït conjuntament amb altres col·lectius que treballen en el món de la Bioconstrucció a Barcelona i altres entorns propers. La intenció és mostrar les capacitats de la construcció amb materials naturals, amb tècniques que recuperen el saber tradicional i un disseny i construcció que aplica criteris de sostenibilitat i consciència ambiental. El projecte es tracta d’una bòveda d’arcs de canya que cobreix un espai semiexterior del recinte. La idea és que la volta de canyes (amb una estructura principal d’arcs de feixos de canya i una secundària de nervis que els uneixen), actui com a protecció solar i pari l’entrada directe de la pluja. La volta esta recolzada sobre un cèrcol de fusta KLH, i cada arc està encastat en uns calaixos per arriostrar-la i evitar els desplaçaments hortizontals.

44

Per últim, l’acabat exterior està format per un cosit de canyes senceres que acaba rigiditzant tota l’estructura,i deixa passar la llum de manera tamissada.


45


Instal·lacions sostenibles

ENTRADA A L’HOTEL BEAUTY INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Abril- Juliol de 2016 Up Studio, Bond and Bloom Llivia, Girona Volta Arquitectes / Investigació Canyera

Hem participat en la construcció de la decoració de l’hotel Beauty a LLívia. Coordinats per UP-Studio, més de 30 artistes, artesans i dissenyadors han participat d’aquest gran projecte per aportar nous dissenys i acabats. L’objectiu de la nostra construcció ha estat aconseguir un espai d’entrada entre l’aparcament i el jardí d’accés de l’hotel que es relacionés amb la naturalesa del voltant i que donés la sensació al visitant, d’entrar en una atmosfera recollida i natural. El disseny de la intervenció és, una vegada més, una proposta parametritzada en la que hem donat resposta a una necessitat del PROMOTOR a través del joc entre formes i la combinació de materials naturals. La decisió d’utilitzar el vímet amb la canya, ens ha permès crear aquest ambient i aconseguir una bona resistència de l’estructura enfront del clima de Llívia, fent que treballi com si fos un cistell. Hem treballat amb canya obtinguda a Canyissos Brugat, collida en comptes de d’haver dut a terme una collita pròpia degut al curt termini de les obres i amb el vímet de l’Aleix de la Xarxa Mora de Bioconstrucció. 46


47


Instal·lacions sostenibles

PORXO A L’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Abril- Juliol de 2014 EAM - Escola Agrària de Manresa Manresa Volta Arquitectes / Investigació Canyera

Projecte realitzat a l’Escola Agrària de Manresa (ECA de Can Poc Oli) en col·laboració amb el col·lectiu Canya Viva. El projecte es realitzà mitjançant un curs a l’Escola i es va acabar (el recobriment) després en forma d’encàrrec. Es tracta d’un cobert impermeable per a cobrir maquinària agrícola de grans dimensions (molta alçada). L’estructura és íntegrament de canya, constant d’arcs estructurals de diverses mesures, una subestructura a base de “nervis” on es subjecten llistons de fusta que permeten la subjecció d’una làmina impermeable transpirable que queda recoberta per suro natural provinent de Cassà de la Selva. Sobre el trenat de canyes que funciona com a suport de la làmina transpirable, s’hi va col·locar un revoc de terra per tal d’anivellar la superfície. Els fonaments d’aquesta obra es realitzaren amb tubs de formigó plens de graves que protegeixen les bases dels arcs de possibles impactes de vehicles pesats i a la vegada aixequen l’estructura del terra i eviten humitats per capil·laritat.

48

Aquesta obra fou recollida per TV3 al seu programa Espai Terra: http://www.tv3.cat/videos/5280631/ Espai-Terra-Dimarts-14-doctubre


49


Instal·lacions sostenibles

INVESTIGACIÓ. RECERCA . DIVULGACIÓ INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

2011-2017 Barcelona, la Península ibèrica Volta Arquitectes / Investigació Canyera

Per a poder desenvolupar aquesta línia d’investigació i experimentació, l’equip Investigació Canyera es fundà entorn a la recerca sobre els mètodes constructius amb canya i la seva viabilitat. Així des de l’any 2011 s’ha treballat en aquest sentit, en la investigació per a justificar l’ús d’aquests materials naturals en les construccions contemporànies, que ja eren utilitzats en l’arquitectura tradicional. En un inici vinculats a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, concretament al departament d’estructures i més endavant amb Sustenta i altres professionals. Fruït de les diverses recerques i assajos realitzats, s’ha publicat articles a revistes tant especialitzades com divulgatives com ara EcoHabitar i Quaderns d’estructuristes de Catalunya. També junt amb el consultor estructurista Oriol Palou, hem experimentat amb la canya com a reforç estructural en forjats i altres aplicacions.

50

Per altra banda, el nostre treball també vol recuperar i incloure en l’arquitectura contemporània l’ús d’aquest material en la construcció. Per això treballem en la difusió i formació de les tècniques tradicionals com ara els teixits en cel rasos, envans i sostres, teixits amb canya oberta i esberlada revocats amb morter de calç o terra depenen de la zona on es construïa.


51


Instal·lacions sostenibles

CÚPULA GEODÈSICA AL FAD FEST INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Juny de 2016 FAD Museu del Disseny de Barcelona Volta Arquitectes / Investigació Canyera

En el marc del FAD Fest 2016, vam participar del festival amb la construcció d’una cúpula geodèsica de canyes com a espai expositor de diferents elements. Paral·lelament, també vam realitzar dues cúpules més com a espais de recepció i escenaris per l’esdeveniment “Assaig General, menjar, emergència sostenible i disseny”. Les cúpules van ser construïdes amb canya arundo donax per a fer els elements barres i les unions de tub PVC i cargols. Es van realitzar amb la col·laboració d’alguns dels organitzadors de l’esdeveniment, en un format de taller obert on les participants podien aprendre la tècnica utilitzada i el sistema de muntatge. Les estrctures tenien diferents dimensions i usos per tal de respondre a totes les necessitats que el projecte demanava. La més gran, de 8 m de diàmetre i 4m d’altura, fou espai expositor a l’interior del museu durant tot el festival. Les dues cúpules exteriors, de 5m de diàmetre i 2,5m d’altura, allotjaven l’espai de recepció i un espai escenari on s’ubicava un dj de música en directe durant l’esdveniment de l“Assaig General”.

52

Aquest tipus d’estructures efímeres són molt adients per a projectes d’aquest volum, gràcies a la facilitat d’execució, muntatge i desmuntatge.


53


Instal·lacions sostenibles

FESTIVAL DRAP ART AL CCCB INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Desembre de 2016 Drapart Associació Plaça dels Àngels, CCCB, Barcelona Volta, Investigació canyera

Construcció d’una cúpula geodèsica com a espai d’esdeveniments (exposicions i tallers) durant la vintenta edició del Festival Drapart. El projecte ha estat realitzat amb la col·laboració del col·lectiu LHRD amb el recobriment de l’estructura. La intervenció, busca generar un hàbitat on exposar l’obra de l’artista Thomas Nölle i on permetre que es desenvolupin els tallers que es generaran entorn a la seva obra Sea-Store. La instal·lació d’una cúpula geodèsica de grans dimensions, com una gran peça escultòrica, pretén acotar l’espai de la intervenció i donar visibilitat a la proposta artística.

54

El projecte es va realitzar en dues parts: una primera de preparació i construcció de la cúpula en format taller, i una segona de muntatge in situ. El taller va consistir en una collita al riu per aconseguir el material base, la canya arundo donax, una primera sessió de manipulació de la canya per a convertir-la en barres de l’estructura (netejar-la, tallar-la i identificar cada peça). Una segona sessió per a construir els nusos i finalment dues últimes sessions per a fer el patronatge del recobriment. El muntatge es va realitzar durant un matí amb la col·laboració dels estudiants de la Universitat de Belles Arts, que també participaven com a artistes al Festival.


55


Instal·lacions sostenibles

DECORACIONS FAÇANES. FESTA DEL ROSER INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Setembre 2016 Raons Públiques / Interficies Ciutat Vella, Barcelona Volta Arquitectes

Els dies 8, 9 i 10 d’octubre Volta Arquitectes hem col·laborat amb Interficies ASM, Raons públiques SCCL i la Xarxa d’Escoles i Entitats més Sostenibles de Barcelona per a decorar 3 façanes a la festa del Roser a Les Rambles. El muntatge de les decoracions ha estat creat amb una sèrie de tallers i instal·lacions amb diferents agents de Ciutat Vella. Treballadors i treballadores del Centre d’Art Santa Mònica Palau Moja i Palau Marc, famílies veïnes de Barcelona i alumnat de l’institut Milà i Fontanals van participar en una construcció col·lectiva amb l’objectiu d’engalanar les façanes d’aquests tres edificis posant en relleu la memòria vegetal, la sostenibilitat i la presència dels ecosistemes vegetals a l’espai urbà d’una manera integradora.

56

La demanda del projecte era el disseny i execució de les decoracions d’aquestes façanes. Ambdós processos havien d’incorporar la participació de diferents agents de la ciutat, com per exemple en l’elaboració dels mòduls que posteriorment anaven penjats dels balcons, el concepte del reciclatge i reutilització dels materials, tots els participants podien endur-se el material produït per a seguir donant-li vida en els seus espais (escoles, cases...) i havia de resultar molt visible amb poc temps de muntatge, degut a la dificultat de treball en façanes.


57


Instal·lacions sostenibles

STAND DE LA DIRECTA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Octubre de 2016 la Directa la FESC, Barcelona Volta Arquitectes

Hem dissenyat i coproduït l’stand de la publicació la Directa a la FESC (Fira de l’Economia Social i Solidària). Amb la intenció de donar en aquesta edició més presència a la cooperativa. Es tracta d’un espai compost principalment per mobiliari realitzat amb rotllos de cartró reciclat de la mateixa impremta del diari i altres cartrons reciclats. L’elecció dels materials de la instal·lació ha estat una aposta per haver d’invertir les mínimes despeses i aprofitar tot allò de què disposava la cooperativa amb la filosofia que fossin 100% reutilitzats. D’aquesta manera hem dissenyat un conjunt de mobles que generen l’espai necessari per poder realitzar xerrades i exposar el material gràfic, juntament el logotip de la Directa, present a tota la instal·lació. A més, aquest mateix mobiliari ha servit per equipar les oficines del diari de manera que es tornen a utilitzar a la seva vida útil. Tant la producció dels prototips com de l’stand final ha estat realitzada a la Fusteria de Vallcarca.

58


59


FORMACIÓ CRÍTICA

Tallers, cursos i conferències per a infants adults i professionals. Xerrades i conferències sobre la recuperació de les tècniques tradicionals amb canyes. Conferències sobre el patrimoni històric i noves maneres de reinterpretar l’arquitectura. Tallers de formació de construcció amb canyes en escoles amb infants i mestres. Capacitació a tècnics professionals de la construcció. Tallers de construcció amb canyes per a entitats i col·lectius. Recerca i publicacions sobre la recuperació de les tècniques tradicionals amb canya (arundo donax). Tallers d’arquitectura i urbanisme a les escoles: construcció i reflexió sobre la ciutat que volem. 60


61


Formació crítica

TALLERS AL CASAL D’ESTIU A SANT ROC INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Juliol de 2016 projecte ICI Sant Roc, Badalona Volta Arquitectes

Organització de tallers de construcció per nens i nenes dels casals d’estiu del barri de Sant Roc. Emmarcat al projecte Repensem la Plaça buscava la construcció col·lectiva de l’espai públic amb els i les joves de Sant Roc. Treballant l’apoderament dels nens, nenes i joves dels casals en l’ús d’eines i la capacitat de treballar amb les seves mans per dissnyar i construïr el mobiliari urbà d’una àrea de l’espai públic degradada. El treball consistia en pensar en un conjunt de dissenys com bancs, zones de joc, espais d’ombra i decoracions per l’espai, que aconseguiren d’una banda, dinamitzar i dignificar l’espai públic, i d’altra, involucrar les més petites en la producció del seu propi espai. Es van realitzar diferents sessions on, amb un disseny previ consensuat entre Volta i l’equip de treballadores i educadores socials del barri, els nens i nenes pintaven, cosien, aprenien a fer servir un martell, clavaven claus i a treballar en equip per a organitzar-se.

62

Es va aconseguir construir una tarima, uns bancs mòbils, pintar les jardineres, construir una grada amb pneumàtics reciclats i habilitar de nou la pista de basquet col·locant cistelles noves.


63


Formació crítica

TALLER ESCOLES DECORACIÓ FESTA ROSER INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Octubre de 2016 Interfícies Institut Milà i Fontanals, Barcelona Volta Aquitectes

En el marc de la festa del Roser, celebrada al carrer de les Rambles on es realitzen diferents decoracions amb motius vegetals, el col·lectiu Inerfícies va realitzar la decoració de tres façanes a través de tallers participatius. Els tallers eren oberts a treballadors dels edificis decorats i a la ciutadania en general, i també buscaven la vinculació d’altres entitats del barri com ara escoles. El taller que es va realitzar amb l’Institut Milà i Fontanals fou per a construir alguns dels mòduls que posteriorment anirien penjats de la façana com a element decoratiu. La idea del taller era incloure els nens i nenes d’algunes escoles sensibilizades amb el treball de zones d’horts i vegetació als patis. D’aquesta manera, el material que es produís durant els tallers, després del muntatge decoratiu, podria ser retornat a les escoles per a que el reutilitzessin als seus espais exteriors.

64

El taller planejava la construcció d’un mòdul senzill per a penjar plantes de balcons, reixes o altres superfícies, creant un jardí vertical. Es van confeccionar els panells de suport així com també els sacs pintats amb plantilles de motius vegetals, dins els quals es col·locarien després els testos amb plantes per a poder decorar les façanes durant la Festa del Roser.


65


Formació crítica

DESCOBRINT CIUTATS AMB ELS INFANTS INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Novembre de 2014 Arquect COAC -Girona-Barcelona-Lleida-Tarragona Arquect i Volta Arquitectes

Tallers realitzats i subvencionats per l’Ajuntament de Barcelona i les disferents seus del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. L’activitat consistia en la realizació de tallers simultànis entre dues ciutats i l’explicació de la ciutat on es trobava l’altre grup de treball. Un dels objectius del taller era propar les noves tecnologies als nens, de manera que es realitzaven conexions via Skype per compartir els coneixaments que s’anaven adquirint d’ambdues ciutats.

66

Aquests tallers es plantejaven com una oportunitat pe apropar als nens i nenes l’urbanisme i l’arquitectura des d’un punt de vista històric i de forma lúdica, una manera diferent a la que normalment estem acostumades. Els contiguts del taller estaven adaptats a una franja d’edat entre els 6 i 9 anys de manera que es treballa tant vocabulari temàtic com el reconeixament d’elements urbans relacionats amb el teixit històric de les ciutats. Els tallers consistien en una breu presentació de la ciutat en qüestió, un intercanvi de preguntes entre les dues ciutats via Skype, una maqueta col·laborativa de la ciutat i un tancament del taller compartit entre ambdós grups. Les activitats realitzades estaven organitzades i coordinades en col·laboració amb professionals del món educatiu, motiu pel qual l’experiència fou molt positiva a nivell d’intercanvi de metodologies tant per als nens i nenes com per als acompanyants del taller.


67


Formació crítica

PATIS AL MAPA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Març de 2014 Escoles de Barcelona Escoles de Barcelona Arquect i Volta Arquitectes

En el marc de la festa de la primavera es van realitzar una sèrie de tallers als patis d’algunes escoles públiques amb la finalitat de fer visible l’escola fora de l’àmbit de la mateixa (dins dels projecte de patis oberts) i que els nens i nenes tinguessin el paper principal i dibuixessin els espais que utilitzaven més dels patis i perquè. Per això, es van realitzar diverses activitats sobre els plànols de les escoles en els quals cada nen i nena marcava l’espai que més utilitzava i quines activitats hi feia. Posteriorment, anotaven totes les activitats manifestades en una cinta que quedava unida a un globus que després situaven al pati de l’escola; d’aquesta manera permetien visualitzar cada ús del pati des de la distància, a través d’una foto aèrea que enregistrava la intervenció de tots els nens i nenes a les diferents escoles de la ciutat. Amb aquesta activitat es buscava, en gran mesura, saber quins espais dels patis eren més utilitzats i familiaritzar als nens i nenes amb els plànols existents del lloc que freqüenten habitualment, com és el pati de la seva escola.

68

Al mateix temps, es volia treballar aquest coneixement dels patis d’una forma lúdica i familiar.


69


Formació crítica

TALLERS D’HIPERBOLOIDES AMB CANYA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Maig de 2016 Escoles Mes Sostenibles Parc de l’Estació del Nord, Barcelona Volta Arquitectes / Investigació canyera

En el context de la Festa d’Escoles més Sostenibles, programa de l’Ajuntament de Barcelona emmarcat dins el pla de treball Agenda 21, que es planteja com una invitació a les escoles de la ciutat a crear una xarxa d’escoles per promoure l’educació ambiental i defensar les iniciatives de coneixement i millora de l’entorn, es van realitzar uns tallers per a infants que celebraven una trobada per a conèixer’s i jugar i aprendre amb diferents activitats a l’aire lliure. S’han realitzat tallers per a grups de 20 nenes i nens, durant 20 minuts on construïen un Hiperboloide de revolució entre totes. Realitzant 6 models diferents per a experimentar amb diferents formes i tamanys suggerents a imaginar futures construccions i jocs amb aquestes estructures. Paral·lelament s’ha realitzat la construcció d’una cúpula geodèsica per a l’espai de recepció de la trobada . Aquest es un projecte tipus de tallers de construcció amb canyes per a les escoles que fomenta el treball en equip, la manipulació de materials naturals i l’autoconstrucció d’estructures treballant els conceptes geomètrics de les figures de revolució,transformar les superfícies en 2d a objectes en 3d. 70


71


Formació crítica

TALLER GEODÈSICA IES ICÀRIA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Novembre de 2014 IES Icària Barcelona Volta Arquitectes / Investigació canyera

El taller de construcció d’una cúpula geodèsica de 5 metres de diàmetre s’emmarcà a l’assignatura d’Educació Visual i Plàstica dels alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Icària. En aquest sentit es desenvolupà el disseny de l’estructura a partir d’un element constructiu geomètric, l’icosaedre truncat, definit per Arquímides, format per hexàgons i intercalant-hi pentàgons. Es tracta d’un espai efímer i decoratiu que s’utilitza en motiu de la setmana de la ciència del propi institut. És una estructura desmuntable, que ocupa poc espai d’emmagatzematge i fàcil de muntar per a qualsevol altre ocasió o esdeveniment de l’Institut. L’objectiu principal del taller, més enllà de tenir una estructura que reculli aquest tipus d’actes, on s’hi puguin fer exposicions, concerts, etc. , era apoderar als alumnes de l’ús d’eines i en la construcció dels seus propis espais.

72

La construcció amb canyes permet construir amb les nostres pròpies mans i de forma comunitària, fomenta el treball en equip i la sensibilització de la construcció ambn materials locals.


73


Formació crítica

TALLER UMBRACLE AMB CANYES A L’ETSAV INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Desembre de 2016 col·lectiu RUSC / Cultura ETSAV Sant Cugat del Vallès Volta Arquitectes / Investigació canyera

En el marc de la festa cultural de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, el col·lectiu Rusc volia fer un taller per als estudiants i professors interessats de construcció amb canyes. L’objectiu del taller era la formació en aquesta tèncica de construcció d’arcs de canya estructurals, així com també la construcció d’un element físic que es pugues quedar al pati de l’escola i tenir usos futurs, un umbracle on poder seure a menjar, realitzar concert, actes o festes. El taller es va realitzar amb la col·laboració del col·lectiu LHRD. Investigació canyera, com a comissió de Volta, vam realitzar la part de construcció amb canyes, collita, execució dels arcs i posada en obra. LHRD van ocuparse de la part del recobriment de l’estructura. La seva intervenció va consistir en fer el patronatge de les teles de recobriment fetes amb veles de barco reciclades i corda de sisal tensada.

74

El taller va permetre que els estudiants puguessin cosntruir una estructura amb un disseny innovador i expermiental, amb les seves pròpies mans i treballant en equip. En aquest cas, tant el disseny com l’execució de l’obra s’ha fet de forma participativa entre totes les persones que van intervenir.


75


Formació crítica

TALLER CONSTRUCCIÓ PER A MESTRES INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Tardor de 2016 Escoles Mes Sostenibles Barcelona Volta Arquitectes / Investigació canyera

Aquesta proposta de tallers sorgeix dins el Programa Escoles més Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona emmarcats dins el pla de treball Agenda 21 a nivell global i traduït en accions concretes a la ciutat de Barcelona. Aquest programa és una invitació a les escoles de la ciutat a crear una xarxa d’escoles per promoure l’educació ambiental, i defensar les iniciatives de coneixement i millora de l’entorn en clau ambiental. Aquest taller estava centrat en una primera aproximació de la construcció amb canyes, per tal de que els mestres de l’escola puguessin aplicar aquest mètode com una opció de taller o activitat a l’espai exterior de les seves escoles.

1

76

La idea del taller era donar unes nocions més genèriques del perquè construir amb canyes, d’on es recullen, conèixer que són una planta invasora que convé reutilitzar perquè deixi creixa la vegetació autòctona de ribera, de la importància de construir amb materials naturals i recursos locals, i la facilitat de manipular les canyes amb poques eines i les nostres mans. Durant el taller es van construir estructures simples que poden fer amb els nens i nenes a les escoles, hiperboloides de revolució, i es va fer uan demostració de com es realitza un arc de canyes simple.


1-2.Taller amb mestres a l’escola Fluvià 3-4. Taller per a mestres al Turull, amb Escoles més Sostenibles

2

4

3

77


Formació crítica

TALLER ALS GRANDS ATÈLIERS INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

Juny de 2014 ÀMACO (vinculat a CraTERRE) Grenoble, França Volta Arquitectes / Investigació canyera

Al voltant d’una cinquantena de persones de tot el món varen participar una setmana a les jornades multidisciplinàries sobre fibres naturals dins de l’àmbit de la construcció que orgintza l’equip AMACO (grup de recerca vinculat a l’organització craTERRE de la universitat de Grenoble). Aquestes, es realitzen cada dos anys als “Grands Atéliers” de Ville Fontaine, un gran espai d’experimentació vinculat a les diverses universitats d’enginyeria i arquitectura de la regió Roines-Alps.

1

Juntament amb Amàco es dissenyà un prototip on la canya Arundo Donax servia de suport estructural a altres fibres vegetals que es treballaren durant les jornades. Així, durant els diversos tallers pràctics i d’experimentació, on s’observaven els materials des del punt de vista de la química, la física i l’arquitectura, es tocaren tot tipus de fibres naturals. Finalment entre totes les participants es construí l’edifici prototip on es posà en pràctica tots els coneixements adquirits i les idees de les participants. L’obra resultant fou un petit quiosc d’estructura de canya Arundo donax, panellet amb la fibra d’origen africà Tiffa i diversos recobriments tant de vímet pelat com natural i Rattan. Els fonaments es realitzaren amb maons de tova realitzats en un taller paral·lel.

78


79


Formació crítica

CONFERÈNCIES ARQUITECTURA AMB CANYA INICI PROMOTOR LLOC ARQUITECTES

2012 - 2017

Volta Arquitectes / Investigació canyera

Un altre dels objectius del col·lectiu, és la divulgació de la bioconstrucció i l’arquitectura tradicional amb canyes. Per a poder dur a terme i facilitar aquesta divulgació terballem en la realització de tallers i cursos pràctics de formació i capacitació en la construcción amb canyes, tant per a escoles com adults, com a nivell més teòric, realitzant conferències i xerrades per a difondre aquest tipus d’arquitectura. Jornades Low Tech III, EPSEB (2012) Syposium sobre construcció amb materials Naturals Xania, Grècia. (2013) Classe pràctica al Master EPS de Girona, UDG. (2015) 1

I Jornades sobre Arquitectura Tradicional, a l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya, Madrid. (2015) Classe del Master al “Curso de verano del Instituo Español de Bhaubiologist” a Morillo de Tous, (2015). Conferència a la UPV (València), Càtedra UNESCO (2015)

80

Conferència al curs de mestratge en tècniques tradicionals i pràctica al COAC de Girona (2016)


81


MARINA SANAHUJA BELTRAN

És arquitecta per l’ETSAB-UPC, Barcelona (2015). Ha treballat com a arquitecta als estudis Sanahuja&Partners i Adnan Kazmaoglu (Istanbul). Ha participat en la dinamització de diversos processos de participació veïnals i en projectes de cooperació internacional. Ha col·laborat en projectes de recerca i teoria de l’arquitectura com La Ciutat Sumèria (Exposició Abans del Diluvi, CaixaForum 2013), i ha treballat per al departament de Composició de l’ETSAB-UPC durant el curs 20122013. Actualment cursa el Màster d’Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social (UAB), investigant els mecanismes de generació de construccions tradicionals de Castelló. MARC FANDO MORELL

82

és arquitecte per l’ETSAB-UPC (2013) i Master en Intervenció Sotenible sobre el medi construït a la ETSAV-UPC. Especialitzat en bioconstrucció, forma part del grup Investigació Canyera, dedicat a la investigació i la difusió de la construcció amb estructures de canya (Arundo donax) amb el qual ha participat en dos projectes de recerca presentats en dos articles d’investigació i vàries ponències. En l’àmbit de l’arquitectura històrica, col·labora com a tècnic al jaciment Ibèric del Montbarbat, i a l’assignatura optativa Antropologia de la Ciutat a l’ETSAB 2014-2016.


IRENE ARCE VILLANUEVA

és arquitecte per l’ETSAB-UPC (2013). Forma part del grup Investigació Canyera. Ha realitzat col·laboracions en projectes amb palla, terra i eficiència energètica amb Rikki Nitzkin, Joyce de Botton i altres professionals de la bioconstrucció. Ha col·laborat en diversos projectes socials (ASF, Escola Viva...). Primer premi en el concurs “Les Portes de Collserola, Porta Pedralbes”, amb l’arquitecta Ariadna Perich. Al 2015 ha realitzat el Curso Internacional de Patrimonio Cultural, organitzat per Escuela de Patrimonio Cultural. JUDIT FALGUERAS ROVIRA

és arquitecte per l’ETSAB-UPC, Barcelona (2014). Ha col·laborat amb el grup “Ecosapiens”, on s’han desenvolupat projectes de bioconstrucció i urbanisme sostenible (2009-2010). Des de fa 7 anys, s’ha especialitzat en treballs relacionats en la rehabilitació del patrimoni arquitectònic, la intervenció en centres històrics i la restauració monumental. En els últims anys, ha realitzat diversos projectes de restauració d’edificis catalogats com a Béns Culturals d’Interés Nacionals o Locals.

83


ANDREA SWIEC KAUFMANN

és arquitecte per l’ETSAB-UPC (2013). Ha format part de l’organització de les Jornades d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (2012). Amb els equips Prisma Urba i Tercer paisaje ha desenvolupat el procés participatiu per al disseny de la Rambla Josep Tarradellas a Cervelló (2014-2015) amb la Diputació de Barcelona. Actualment col·labora amb el despatx de X.Solà i C.Mamano en projectes de rehabilitació i urbanisme participatiu. Al 2015 ha realitzat el Curso Internacional de Patrimonio Cultural, de la Escuela de Patrimonio Cultural. ESTEVE MARTÍNEZ ADROVER

84

és estudiant d’arquitectura de PFC a l’ETSAB-UPC, Barcelona. Ha treballat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el Departament d’Urbanisme (2013-2015). També en l’àmbit d’urbanisme va treballar al despatx de Miquel Domingo i Clota amb el POUM de Castellolí i el POUM d’Òdena (2009-2010). En arquitectura, ha treballat en obra nova i restauració amb Joan Mas (2011). En l’àmbit de la investigació ha participat en el projecte subvencionat per la UPC per la posada en pràctica de la masoveria urbana a Barcelona (2011)


ALBERT AIRA PEREZ

és arquitecte per l’ETSAB-UPC, Barcelona (2015), membre del grup Investigació Canyera dedicat a impartir tallers i xerrades promovent l’ús de la canya com a material de construcció. Ha treballat al Departament d’Espai Públic i Projectes Urbans del Prat de Llobregat i en diferents estudis d’arquitectura. També, ha realitzat diversos projectes de cooperació internacional a l’Argentina, el Marroc i les Filipines. Durant els últims anys s’ha especialitzat en la realització de tallers de formació així com en projectes vinculats a la participació veïnal, l’urbanisme i la bioconstrucció. JÚLIA BELTRAN BORRÀS

és arquitecte per l’ ETSAB-UPC (2011), Màster en Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura (2013) i estudiant de doctorat. Autora de diversos articles sobre la visió històrica en arquitectura i la dimensió social de l’espai. Actualment és membre del grup de recerca GIRAS i també del Grup PsicoPSAO de la UB. He col·laborat amb Miquel Domingo i Clota en l’elaboració de la documentació gràfica del Pla Especial de Santa Pau, del POUM d’ Odena i del POUM de Castellolí.

85


MARTA ARNAL ESTAPÉ

és arquitecta de l’ETSAB-UPC, Barcelona. Membre activa de Investigació Canyera. L’últim any ha treballat al Departament de Territori i Medi ambient de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, també en el procés participatiu i les jornades de treball per a la rehabilitació de la casa del grup Atilio Pelossi, a Uruguay. Ha coordinat diversos projectes en l’àmbit de la bioconstrucció i de la participació ciutadana, com la realització de l’Assignatura de Lliure El·lecció “Arquitectura i ParticiIÑIGO MUJIKA ONANDIA

86

és arquitecte per l’ ETSAB-UPC (2012). Máster de Bioconstrucció IBN (2015). Especialista en bioconstrucció i consultor d’estructures. Forma part del grup Investigació Canyera. En últims anys ha fet projectes de redibuixat en 3D, com l’Hospital de Sant Pau, col·laborant amb Ran Estudi ha realitzat càlculs d’estructura de fusta amb a l’arquitecta Silvia Soler (2013). Actualment col·labora amb el consultor d’estructures Oriol Palou (Sutenta) i amb Loca Ongaro fent projectes de rehabilitació i reformes.


JÚLIA DE OROVIO SOLER

és arquitecta per l’ESTAB-UPC, Barcelona (2015). Ha treballant al despatx DMDEAU2 d’Arquitectura i Urbanisme en el disseny de la Plaça de les Glories. Membre d’ Investigació Canyera, amb el qual ha sigut conferenciant en les Jornadas sobre Arquitectura tradicional realitzades per l’ “Instituto del Patrimonio Cultural de España”. Actualment col·laborant amb Ran Estudi, en projectes de rehabilitació i obra nova sostenible. Ha participat i coordinat l’assignatura de Lliure Elecció “Arquitectura i Participació”(ETSAB-UPC). ISABEL CHAO GARCÍA

és arquitecta per l’ETSAB-UPC, Barcelona (2013). Ha treballat al despatx DMDEAU2 (2010) en concursos i projectes executius. Al 2012 va formar part de l’equip d’elaboració del llibre Publicació UPC amb Estudis de Mercats de l’Ajuntament de Barcelona i el despatx DMDEAU2 sobre la rehabilitació del Mercat de l’Abaceria. Ha treballat (2011-2013) al Centre de Cooperació per al Desenvolupament (UPC 2011-2013). Als últims anys s’està especialitzant en rehabilitació, arquitectura tradicional i bioconstrucció.

87

Dossier de projectes Volta Arquitectes  

ARQUITECTURA CONSCIENT Bioconstrucció, rehabilitació i obra nova URBANISME PARTICIPATIU Processos veïnals, acompanyament, assessorament tèc...

Dossier de projectes Volta Arquitectes  

ARQUITECTURA CONSCIENT Bioconstrucció, rehabilitació i obra nova URBANISME PARTICIPATIU Processos veïnals, acompanyament, assessorament tèc...

Advertisement