__MAIN_TEXT__

Page 1


o o o o o

o o

o


o

o

o

o

o

o

o

o

o


o o


o o o o

o o o o o o o o o

o


2.1 Burkina Faso


.


o o o o o o

o o


o


o

o

o

o


o


o

o


o

o

o


o


o

o


o

o

o

o


21.355,00 €

5,96

112.299,73 €

31,32

218.665,28 €

60,98

6.266,36 €

1,75

358.586,37 € €

%

262.617,51 €

67,55

14.682,86 €

3,78

91.508,26 €

23,54

9.320,44 €

2,40

4.415,44 €

1,14

2.586,04 €

0,67

3.661,17 €

0,94

388.791,72 €


1%

1%

Despeses

1%

2%

Cooperació Internacional Voluntariat

23%

Personal Despeses oficina i funcionament

4%

68%

Serveis professionals Artesania Solidària i Comerç Just

Ingressos 2% 6%

Quotes socis/es i usuaris/es 31%

Subvencions públiques Donatius privats i particulars

61%

Serveis diversos i altres


Profile for VOLS - Voluntariat Solidari

Memòria activitats 2018 - VOLS  

Memòria activitats 2018 - VOLS  

Advertisement