Page 1

Мороз В. Специфіка української ідентичності та УГКЦ: сучасний період / Володимир Мороз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)” / За аг. ред. проф. І. С. Зуляка. У двох частинах. — Тернопіль : Видво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. — Ч. І. — С. 138—142.


UGCC and Ukrainian Identity  

Мороз В. Специфіка української ідентичності та УГКЦ: сучасний період / Володимир Мороз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференц...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you