Page 1

у рамках проекту «Розбудова спроможності в проведенні навчання у виборчому процесі та підвищення обізнаності виборців»

Вебінар на тему: “Голосування за місцем перебування («на дому») Що для цього потрібно” 2012


Нормативно-правові акти, які регулюють проведення виборів народних депутатів


• • • • • • • • • • •

Конституція України Закон України «Про вибори народних депутатів України» Закон України «Про Центральну виборчу комісію» Закон України «Про державний реєстр виборців» Закон України «Про звернення громадян» Кодекс адміністративного судочинства України Кодекс України про адміністративні правопорушення Кримінальний кодекс України Інші закони та кодекси України Постанови Кабінету Міністрів України Постанови Центральної виборчої комісії


Хто має право голосу під час парламентських виборів


• Право голосу на парламентських виборах мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. • Не мають права голосу громадяни України, незалежно від досягнення 18-річного віку, визнані судом недієздатними


Які виборці мають право голосувати за місцем перебування


Виборці (громадяни, що мають право голосу), які: • включені до списку виборців на виборчій дільниці • якщо вони за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я постійно або тимчасово не здатні самостійно пересуватися


Що має зробити виборець для забезпечення голосування «на дому»


Для організації голосування за місцем перебування дільнична виборча комісія виготовляє витяг зі списку виборців*, до якого включаються виборці: • які постійно не здатні самостійно пересуватися, щодо яких у списку виборців є відповідна помітка і якщо вони до 12 год. суботи 27 жовтня письмово або особисто не повідомили ДВК про бажання голосувати в приміщенні для голосування – без рішення комісії; • які тимчасово не здатні самостійно пересуватися і подали до дільничної виборчої комісії відповідну заяву та довідку медичної установи про стан їх здоров’я не пізніше 20-00 п’ятниці 26 жовтня – за рішенням комісії. * Витяг зі списку виборців виготовляється в останній день перед днем голосування (субота 27 жовтня ц.р.)


Виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися: • Подає власноручно написану заяву* • В заяві вказує місце свого перебування • Заяву може подати до ДВК самостійно, поштою або через інших осіб (наприклад, родичів, сусідів, соціальних працівників тощо) • Заява реєструється в окремому журналі і зазначається дата і час її надходження, прізвище, ім’я та по батькові виборця, місце його перебування * заява про забезпечення голосування «на дому» є зобов’язанням виборця забезпечити дотримання вимог щодо голосування (присутність кандидатів, довірених осіб, спостерігачів тощо)


Порядок організації голосування «на дому»


• Організовують голосування «на дому» не менше як три члени дільничної виборчої комісії за рішенням комісії • Члени комісії повинні бути представниками різних партій та кандидатів • Голосування організовують таким чином, щоб члени комісії могли повернутися у приміщення для голосування не пізніше як за годину до його завершення (не пізніше 19 год.)


• Під час ранкового засідання 28 жовтня до початку голосування опломбовуються скриньки, в тому числі і малі (використовуються при голосуванні «на дому») • До них вкидаються два контрольних листи (один на ранковому засіданні, другий - перед виходом членів комісії) • На ранковому засіданні голова ДВК передає членам комісії бюлетені по багатомандатному і одномандатному округах у кількості, яка відповідає кількості голосуючих «на дому» • Голова ДВК перед виходом членів комісії видає їм витяг зі списку виборців, а також опломбовану малу скриньку


Порядок видачі виборцю бюлетенів під час голосування «на дому»


• Видача бюлетенів виборцю здійснюється на підставі паспорта • Виборець розписується на контрольному талоні бюлетенів та у списку виборців • Член комісії ставить своє прізвище та ініціали на контрольному талоні, розписується та ставить номер виборця у витягу зі списку виборців • Контрольний талон відокремлюється від бюлетеня


• Члени дільничної виборчої комісії зобов’язані забезпечити таємницю голосування виборця • У разі неможливості виборцем внаслідок фізичних вад поставити відмітку у бюлетені та вкинути його до скриньки з дозволу члена комісії це може зробити інший виборець* *Допомогу виборцеві у заповненні виборчого бюлетеня не має право надавати член комісії, кандидат, довірені особи, уповноважені особи партії чи спостерігачі


Законодавчі гарантії та обмеження діяльності кандидатів, довірених осіб, спостерігачів при організації голосування «на дому»


Кандидати, довірені особи, уповноважені особи партій, спостерігачі при організації голосування «на дому» Мають право: • Спостерігати, фіксувати, складати акти тощо; Не мають права: • Заповнювати замість виборця виборчий бюлетень • В інший спосіб спонукати виборця до волевиявлення


Типові порушення законодавства при організації голосування «на дому»


Типові порушення під час голосування • В переносну скриньку не опускається два контрольні листи • Голова ДВК не оголошує про те, що три члени ДВК відбувають для організації голосування за місцем перебування • Членам ДВК, які організовують “виїзне” голосування, видається більша або менша кількість бюлетенів, аніж виборців у витягу зі списку виборців • Перешкоджання кандидатам, довіреним особам, офіційним спостерігачам у спостереженні за проведенням голосування «на дому» • Спонукання виборців до голосування за певних кандидатів чи партій • Порушення таємниці голосування


Дії суб’єктів виборчого процесу при виникненні порушень виборчого законодавства під час голосування «на дому»


• Зауваження порушникам законодавства та спонукання до припинення правопорушення • Запобігання та перешкоджання порушенням законними способами • Фіксування порушення • Звернення до правоохоронних органів, судів та виборчих комісій щодо вчинених порушень


Способи фіксації порушень та докази • Свідки • Фото-відеофіксація • Документи (акти) • Будь-які інші докази


АКТ про порушення Закону України «Про вибори народних депутатів України» Ми, що нижче підписалися, «__» жовтня 2012 року о __ годині __ хвилин склали цей акт на виборчій дільниці №____ виборчого округу №___, що знаходиться за адресою: __________________________ про наступне: ____________________________________________________________________________ (опис виявленого порушення, його прояву у формі: рішення, дії, бездіяльність, з фіксацією конкретних прізвищ фізичних осіб, їх місця проживання і назви суб’єктів, яких вони представляють) _________________________________________________________________________________________ (опис характерних обставин події із констатацією доказів, які підтверджують наявність порушення) Вказані дії (рішення, бездіяльність) є порушенням вимог п. __ ч. __ ст. __ Закону України «Про вибори народних депутатів України». Акт складено у ______ примірниках, що мають однакову юридичну силу. Акт складено в моїй присутності і наведені в ньому обставини підтверджую: 1. (прізвище, ім’я та по батькові виборця) (підпис) (адреса проживання виборця) 2. (прізвище, ім’я та по батькові виборця) (підпис) (адреса проживання виборця Офіційний спостерігач від громадської організації «Комітет виборців України»

(прізвище, ім’я та по батькові спостерігача) (адреса проживання і телефон спостерігача

Увага! Акт рекомендується складати в кількості не менш як два примірники.

Вебінар для виборців.Тема 4:"4. Голосування на дому, що для цього потрібно"  

Хто може голосувати, який алгоритм дій в разі раптової хвороби, в разі хронічних захворювань, алгоритми перевірки списків для голосування на...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you