Page 1

2


Samhällets behov av bostäder, arbetsplatser, vård och infrastruktur växer, och byggandet ökar i samma takt. Fastigheter måste inrymma allt mer teknik och vara hållbara i ordets alla bemärkelser. Samtidigt är resurserna begränsade. När man måste tänka smartare och åstadkomma mer med mindre blir ÅFs spetskompetens ovärderlig. Som ingenjörs- och konsultföretag med global verksamhet kombinerar vi olika teknologier för att skapa utveckling för våra kunder. Något vi har ägnat oss åt med framgång i mer än hundra år. Som föregångare inom fastighetsutveckling driver vi teknikutvecklingen, skapar nya trender som vi kombinerar med vår omfattande erfarenhet. Det är vår styrka. Vi strävar alltid efter djupare insikt, bättre planering, effektivare system och tätare samarbete mellan experter inom olika teknikområden. Vi gör framtidens fastigheter socialt, ekonomiskt och miljömässigt attraktiva. Fungerande miljöer där människor vill bo, arbeta och trivas.

3


D et ta hjä l p e r v i d i g m e d Hos ÅF får du tillgång till kunskap. Oavsett om du bygger eller utvecklar privata, offentliga eller affärsinriktade fastigheter kan du få stöd att lyckas med dina projekt. Vi bistår med projekt- och kostnadshantering och föreslår klimatmedvetna och kostnadseffektiva lösningar inom följande områden: • Akustik • Arkitektur • Besiktning • Brandsäkerhet • Byggekonomi • Byggkonstruktion • Certifieringar • El & tele

• Energieffektivisering • Landskapsarkitektur • Ljusdesign och belysning • Miljöcertifiering • Projektledning • Risk och säkerhet • Styrsystem • VVS

4


| O F F E N t L I G A BYG G N A D E R | Sport och kultur breddar våra sinnen och ger nya perspektiv. ÅF kan på det här området bidra till samhället genom nytänkande och flexibla lösningar. Arenor, museer, konsertlokaler och teatrar har en viktig funktion i samhället eftersom de uppfyller sociala behov och ger oss möjlighet att växa som människor. Samtidigt måste de drivas inom fasta ramar för resurser och budget. Det räcker inte längre att en idrottshall eller ett operahus byggs för ett enda ändamål. Flerfunktionsbyggnader har blivit ny standard. Det innebär att tekniska system för till exempel ventilation och belysning måste kunna fungera för allt från fotbollsmatcher till cirkusföreställningar. För tredje året i rad medverkade ÅF 2015 i det projekt som utsågs till vinnare i den prestigefyllda tävlingen Årets Bygge. Prisgalan gick av stapeln inför en jublande publik på Cirkus i Stockholm. Till vinnare utsågs Rådhuskvarteret i Kristianstad, ett projekt som omfattar 22 500 kvm kontorslokaler, varav 17 500 kvm nybyggnad. Tre befintliga byggnader har bevarats och totalrenoverats, liksom byggnadens rikt dekorerade 1800-talsfasader. ÅFs uppdrag omfattade programhandling, systemhandling och detaljprojektering av VVS-tekniska installationer. Dessutom utförde vi energiberäkningar och medverkade när byggnaden skulle miljöklassas.

5


Prisat rĂĽdhus Foto: NCC, fotograf Felix Gerlach

6


| O F F E N t L I G A BYG G N A D E R |

Foto: Stefan Jellheden

7

Foto: Jiri Havran

Ljus i badhus

Sköna klanger i Stavanger

2014 öppnade Kokpunkten, Sveriges första actionbad, i det gamla ångkraftverket i Västerås. ÅF skapade ljusdesignen i det åtta våningar höga badpalatset som bjuder på en mängd spektakulära åkattraktioner. ÅF Lighting hade ansvaret för alla fasta ljusinstallationer, exempelvis belysningen i bassängerna. En stor utmaning låg i att få rum med alla installationer på ett begränsat utrymme, samtidigt som hänsyn måste tas till vattenrening, el, ventilation och ljud. Kokpunkten nominerades till Svenska Ljuspriset och gick hela vägen till final. ÅF har också projekterat de el- och teletekniska installationerna i badhuset.

2012 invigdes det nya, 17 000 kvm stora konserthuset i Stavanger. Byggnaden ligger i kulturparken Bjergsted och är närmast att betrakta som en multiarena. Med flexibla lokaler, utmärkt akustik, restaurang, musikskola och fina parkområden har huset blivit ett populärt val för stora och små arrangemang av alla slag. Framför allt är det hemma-plan för Stavangers symfoniorkester. Därför är det också designat för att skapa de bästa akustiska förutsättningarna för musik. ÅF har haft en viktig roll genom hela projektet och fungerat som bollplank inom flera områden. Dessutom har ÅF har designat värme- och ventilationssystem samt elektriska lösningar.


Foto: Sten Jansin

Underjordiskt dagsljus Vid en gala på Berns utsågs ÅF Lighting till vinnare av det prestigefyllda Svenska Ljuspriset 2014 för sitt arbete med Kungliga Bibliotekets annex. I juryns motivering nämns samspelet mellan dagsljus och elektrisk belysning, samt det djärva valet av färger. Juryn imponerades också av projektgruppens förmåga att förvandla ett mörkt, färglöst och vardagligt utrymme till en ljus och inspirerande plats för studier, på ett sätt som visar på djup kunskap och stor innovationsförmåga. Målet var att utforma en belysning som gör att alla utrymmen i tre underjordiska plan ska kunna användas, även de som inte har tillgång till dagsljus.

Bild: Prioritet Serneke

Alla sorters idrott under ett tak I östra Göteborg ligger Nordens största multisportanläggning: Prioritet Serneke Arena. Här finns en skidanläggning inomhus med kilometerlångt spår, en fullstor fotbollsplan med konstgräs, idrottshallar, gym, hotell, restauranger samt grund- och gymnasieskolor med idrottsinriktning – allt under ett tak. ÅF har designat värme, ventilation, vatten och avlopp för den 45 300 kvm stora anläggningen, som är fördelad på sju våningar. Den omfattande skalan på projektet och den ovanligt stora blandningen av verksamheter innebar många utmaningar. Ändå lyckades vi uppnå högt ställda krav på energieffektivitet, och åstadkomma hållbara lösningar. Exempelvis värms anläggningen upp av bergvärme. Nu kan göteborgarna träna allt från handboll till skidskytte i bästa möjliga inomhusklimat bara tio minuter från stadens centrum.

8


| FO R S K N I N G & U T B I L D N I N G | Skolor och forskningsanläggningar är centrala platser för lärande och utveckling och har stor betydelse för skolbarnets, studentens och lärarens liv. När vi skaffar oss kunskap och utvecklar vårt analytiska tänkande behöver vi miljöer som gynnar koncentration, kreativitet och återhämtning. Sådana miljöer bör vara lugna och inspirerande på samma gång, och dessutom flexibla nog att uppfylla både enskildas och stora gruppers olika behov. Givetvis måste de även vara kostnadseffektiva att bygga, driva och underhålla. Erfarenheten har lärt oss hur vi skapar de bästa miljöerna för växande hjärnor. Det krävs god akustik, flexibel belysning och ventilation. Inom högskola och universitet håller den gamla föreläsningssalen på att försvinna till förmån för mindre, rundare ytor som passar bättre för samverkan och diskussioner. Dagens utbildning är dessutom beroende av digitala media, vilket gör att IT-lösningar och uppkopplingar får avgörande betydelse.

Lära för livet

9


Aula Medica vid Karolinska Institutet i Stockholm stävar ut som ett skepp över Solnavägen. Här har celebriteter som Hans Rosling och Bill Gates föreläst. Den spektakulära byggnaden på nära 14 000 kvm i sju våningsplan utnämndes till Årets Bygge 2014, tack vare innovativa lösningar och den djärva utformningen i glas. Byggnaden präglas av stor miljöhänsyn. ÅF har deltagit i projektet ända sedan ett mycket tidigt skede, då vi bedömde byggkostnader och gav beställaren ekonomiska råd. Sedan har vi levererat program-, system- och bygghandlingar för VVS samt energiberäkningar. För att åstadkomma en så låg energianvändning som möjligt valdes tekniska system med stor omsorg och simuleringar utfördes av inomhusklimatet. Mönstret av transparenta ytor på byggnadens fasad är framtaget i samverkan med ÅFs dagsljusexperter. Aula Medica är miljöcertifierad enligt GreenBuilding och klassad som Miljöbyggnad nivå Silver, vilket är mycket bra med tanke på den höga andelen glas.

Foto: Sten Jansin

10


| FO R S K N I N G & U T B I L D N I N G |

Foto:ESS

11

Supermikroskop i Lund

Lyhörd utveckling av växande skola

I Lund byggs en av världens främsta forskningsanläggningar: European Spallation Source (ESS). Det är ett högteknologiskt supermikroskop och en så kallad neutronkälla som ska generera vetenskapliga insikter och innovationer. ÅF fick i uppdrag att designa den byggnadstekniska installationen med fokus på forskningsanläggningens funktion, säkerhet och hållbarhet. Det rör sig om mycket stora investeringar och här kom ÅFs byggekonomiska expertis till användning. I arbetet med anläggningens accelerator svarar ÅF för projektledning och design av system för el, VVS, styrning och övervakning. När ESS är i full drift 2025 beräknas uppemot 3 000 forskare från hela världen årligen vallfärda till Lund för att ta del av de nya forskningsmöjligheterna. ESS kommer att generera upp till 100 gånger fler neutroner än befintliga liknande anläggningar, vilket möjliggör banbrytande upptäckter inom många vetenskapsområden.

I Vällingby blir skolbarnen allt fler. Därför ska Nälstaskolan få nya lokaler för undervisning, idrott och rekreation. Skolverksamheten ska fortgå under hela byggprocessen, så befintliga lokaler måste utnyttjas och anpassas allteftersom bygget fortskrider. ÅF har anlitats för projekt- och byggledning. Målet är att förvandla Nälstaskolan, som kom till på femtiotalet, till en modern pedagogisk miljö som passar dagens utbildningsformer. Det innebär till exempel att man inte bygger traditionella klassrum med fasta väggar utan istället skapar öppna, flexibla ytor med så kallade hemvister. Utrymmen som kan användas för fritidsverksamhet såväl som grundskolepedagogik. ÅFs landskapsarkitekter skapar också en skolgård för fysisk aktivitet, lek och lärande. ”Jag är imponerad av hur lyhörda för våra behov ÅF är, hur professionellt de driver processen framåt och kommunicerar med skolpersonal, barn och föräldrar, säger rektor Merja Rombach. ”Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att lyckas skapa en mycket bra och välfungerande skola.”


Bild: Ahrbom & Partner

ÅF fixar mobiltäckningen

Energismart förskola

Ulls hus är uppfört för Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna strax utanför Uppsala. På universitetsområdet skapas nya Campus Ultuna, där Ulls hus har en central roll som huvudentré och som samlingsplats för både ledning och två institutioner. I den kvadratiska byggnaden i sex våningar är stommen av trä, och i omgivande strukturer av betong. I en byggnad av det här slaget är mobiltelefontäckning ett stort problem. För att råda bot på detta anlitades ÅF för att ta fram ett antennsystem inomhus. ÅF ligger också bakom alla övriga tekniska installationer som el, belysning, brandlarm och passerkortsystem. Ulls hus är en av Nordens största träbyggnader.

I Kungälv gäller hårda miljökrav vid nybyggnation. När kommunen skulle bygga förskolan Munkegärde fick ÅF förtroendet att ansvara för förstudie, projektering och upphandling av entreprenör. För första gången har nu Kungälvs kommun byggt en förskola i två våningar –med 230 kvm solceller på taket. Det är en lösning som innebär stora fördelar, inte minst kostnadsmässigt. Dels får man mer lokalutrymme på samma markyta, och dels sparas en hel del energi. Förskolan byggs också enligt passivhusstandard och allt byggnadsmaterial är branschtestat enligt Sunda Hus.

12


| B U T I K E R & C E N T R U M A N L ÄG G N I N G ar | ÅFs expertkunskap är en användbar ingrediens för den som vill skapa lyckade affärslokaler. Ändrade livsstilar med mer storstadsliv har påverkat våra shoppingvanor och vår fritid. Ju mer shoppingen blir en del av vår vardag, desto fler möjligheter vill vi ha att äta, dricka och umgås längs köpstråken. Fastigheterna måste hela tiden förändras och utvecklas för att locka och underhålla kunderna. Vi på ÅF har erfarenhet av allt från stora köpcenter till enskilda flaggskeppsbutiker och exklusiva småbutiker. Vi skapar de flexibla system du behöver för att locka fler kunder. Genom en mix av bland annat dagsljus, inomhusklimat och energieffektivitet kan vi bidra till framgångsrika affärslokaler.

Engagerad konsumtion

13


I Nya Arenastaden i Solna finns hotell, 2 000 bostäder, 450 000 kvm kontor och den nya nationalarenan Friends Arena. Nu har området expanderat med Mall of Scandinavia, som invigdes 2015 och är Nordens största shoppingdestination. På 101 000 kvm, fördelat på 250 butiker och sju våningsplan, erbjuder köpcentret mode, design, teknik, sport och ett omfattande restaurangutbud. I ett projekt av den här storleken är det viktigt att kontinuerligt se över byggkostnaderna – något ÅF anlitades för. I uppdraget har bland annat ingått byggekonomisk rådgivning i form av kostnadsbedömningar, kalkyler, uppföljning samt upphandlings- och inköpsrelaterade tjänster. Våra VVS-konsulter har ansvarat för hyresgästanpassningar i flera av butikerna och restaurangerna i köpcentret. För den stora SF-biografen har vi projekterat ventilation, el och sprinklerinstallationer. De flesta butiker har åtta meter höga glasfronter, och ÅF fick platsleda och samordna montaget av dessa, med tillhörande jalusier och stålportaler. ÅF Lighting har också utformat ljuslösningarna för samtliga allmänna ytor, från funktionsbelysningen i det underjordiska parkeringsgaraget till de praktfulla ljussättningarna vid entréer, på inomhustorg och längs gångvägar. För detta fick ÅF ett hedersomnämnande vid Lighting Design Awards i London. Mall of Scandinavia har certifierats enligt den globala miljö- och hållbarhetsstandarden BREEAM, med betyget Excellent i designfasen. Det är ett av ytterst få köpcentrumprojekt i Europa med en så hög certifiering.

Foto: Sten Jansin

14


| B U T I K E R & C E N T R U M A N L ÄG G N I N G ar |

Bild: Tomasz Majewski

Lysande stationsbyggnad i Oslo Østbanehallen i Oslo är en anrik stationsbyggnad som under de senaste åren har genomgått omfattande restaureringar där ÅF spelat en viktig roll. När hallen återinvigdes var den stora nyheten Ø – en inomhushall byggd för att skapa en känsla av ett klassiskt torg. Här finns bland annat en food court, vattenspeglar och en belysning som är någonting alldeles extra. ÅF var teknikkonsulter för samtliga tekniska installationer. Ett uppdrag som ställde extra höga krav med tanke på att byggnaden är K-märkt. Bakom belysningskonceptet står ÅF Lighting.

15

Ljuslösningen, som lyfter fram byggnadens vackra konstruktion och historia, omfattar 450 armaturer och 6 000 dioder. Ett avancerat ljusstyrningssystem anpassar automatiskt belysningen till årstiderna och tid på dygnet. På så sätt används dagsljuset maximalt, och man får låg energiförbrukning. I änden av hallen tronar en föränderlig pixelvägg med 71 transparenta LED-paneler, som uppvisar en rad olika scenarier av ljus och färg. Projektet vann Norska Ljuspriset 2015, IALD Award of Merit 2016 och det prestigefulla Nordiska Ljuspriset 2016.


Flera projekt i Kista galleria Kista galleria är ett köpcentrum med över 180 butiker, serviceinrättningar, biograf, restauranger och nöjen. Här har ÅF på uppdrag av fastighetsägaren Citycon deltagit i flera projekt, som när ett nytt bibliotek byggdes, eller när gallerian fick en ny entré, och flera butiker behövde flyttas. Därutöver har vi agerat projektledare, lett projekt-

ering och hjälpt kunden ta ekonomiska beslut. Ett annat uppdrag var en ny restaurang som byggdes i en lokal under tunnelbaneperrongen. Precis som i de andra projekten ansvarade ÅF både för design av elsystem och för VVSinstallationer.

16


| H otell & restauranger | Inom besöksnäringen gäller det att se kunden och överträffa förväntningarna. Oavsett om det gäller vackra hotell där det trådlösa nätverket alltid fungerar, eller små, exklusiva inrättningar med trogna stamgäster. På samma sätt vill vi på ÅF också förhålla oss till våra kunder. För hotell erbjuder vi smarta och flexibla system för ventilation, värme och belysning som går i viloläge när de inte används så att du sparar energi och resurser. I restaurangbranschen skapar vi vackra belysta miljöer, förebygger bränder och utformar ventilationssystem som dämpar dofterna från köket. Hotell och restauranger är så mycket mer än kost och logi. Där kan människor slappna av och mötas. Dessutom har dessa platser stor betydelse för den lokala ekonomin eftersom de genererar arbetstillfällen och drar till sig turister. ÅF hjälper dig att skapa miljöer där gästerna känner sig uppskattade och hemmastadda.

17


EU-initiativet Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) syftar till att renovera hotell med fokus på energianvändning för att de ska uppnå nära-noll-energistatus. Det innebär att hotellets energiprestanda måste vara mycket god, och att den lilla mängd energi som krävs för att driva hotellet till stor del ska täckas av energi från förnyelsebara energikällor, producerade på plats eller i närheten. I Sverige har ÅF arbetat i detta projekt tillsammans med Sustainable Innovation AB - ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energieffektivisering där ÅF är en av medlemmarna. Här arbetar företag, myndigheter och forskning tillsammans för en effektivare och renare energianvändning. Inom ramen för neZEH fick ÅF utföra en förstudie på fem svenska hotell. Vi tog fram åtgärdsförslag och identifierade energibesparingspotentialer. Nu har Stora Brännbo hotell i Sigtuna genom ÅFs Energisamarbete uppnått en energibesparing om ca 14 % endast med hjälp av driftoptimering. Flera av de andra hotellen i förstudien har också fortsatt att energieffektivisera och göra stora framsteg med hjälp av ÅF. Till exempel har Wisingsö hotell med ÅFs hjälp handlat upp och installerat bergvärme, byggt om ventilationssystem och konverterat från elvärme till vattenburen uppvärmning.

Foto: Viktor Gårdsäter

18


| H OT E L L O C h R ES TAU R A N G E R |

Bild: Tengbom arkitekter

Modern mötesplats Östermalms Saluhall är en institution i Stockholm, en plats för matglädje i historisk miljö, som sedan 1888 erbjuder förstklassiga råvaror och mat från svenska och internationella kök. Denna mötesoch handelsplats finns i de flesta guideböcker om Stockholm och har lockat turister i över 125 år. Att den världsberömde kocken Jamie Oliver nyligen utsåg Östermalms Saluhall till en av sina favoritplatser i Stockholm är ett gott tecken på att saluhallens miljö och matkultur står högt i kurs utomlands. Stockholms stad planerar nu för att rusta upp Östermalmshallen och vitalisera byggnaden bland annat genom att återskapa den

19

ursprungliga stjärnformiga planlösningen från 1888. Renoveringen innebär att Östermalmshallen binds samman med grannfastigheten söder om huvudbyggnaden. Två glasade innergårdar tas fram med omgivande restauranger och entré mot Nybrogatan. ÅF har fått förtroendet att designa de tekniska installationerna för den nya hallen. I projektet är det stort fokus på säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö. Totalt omfattar renoveringen 13 000 kvm yta varav ursprunglig saluhallsdel utgör ca 8 600 kvm. Den tekniska renoveringen omfattar fullständigt utbyte av ventilation-, värme-, kyla-, sprinkler- och SÖ-installationer.


Ikoniskt i Växjö I Arenastaden i Växjö växer en 35 000 kvm stor profilbyggnad fram - stadens största genom tiderna. Tjugovåningshuset Icon Växjö beräknas stå klart år 2018. Det kommer då att inrymma hotell, kafé, två restauranger, skybar, pool med relax och spaavdelning, gym, bowlingarena, bostäder, 5000 kvm kontor samt gymnasieskola för 500 elever. ÅF detaljprojekterar ventilation, värme, vatten och avlopp och står för energibalansberäkningar och energisimulering. Vår utmaning är att se till att alla delar får ett bra inomhusklimat, anpassat efter den verksamhet som sker just där.

Bild: Semrén+Månsson

20


| S jukhus och samhällsfastigheter | Tekniska framsteg och ändrade befolkningskurvor gör att vården står inför stora möjligheter såväl som tuffa utmaningar. Därför krävs det tillförlitliga och flexibla lösningar för att möta människors behov, i dag och i framtiden. Precis sådana lösningar levererar ÅF. Målet är en läkande patientmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats. Många faktorer måste samverka i modern sjukvård: Hållbara och smarta system som fungerar dygnet runt. Byggnader som är så flexibla att de enkelt kan anpassas när behoven förändras. Säkra och funktionella behandlingsmiljöer där människan står i centrum. Utrymmesplanering, ventilation och material som har valts för att minska smittspridning. ÅFs erfarenhet av uppdrag i vårdmiljö är minst sagt omfattande. Vi sätter patienternas och personalens välbefinnande, säkerhet och upplevelse i första rummet, och vet att det krävs samarbete för att nå bästa resultat.

Med hjärta för vård och omsorg 21


Nya Karolinska Solna är projektnamnet på det moderna universitetssjukhus som nu byggs invid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Det blir ett klimatsmart sjukhus, rustat att möta framtidens krav. Här sätts människan i fokus. För att minska smittspridning får alla patienter som läggs in enkelrum. Eftersom ljus och dagsljus har stor effekt på välmåendet och tillfrisknandet både hos vårdgivare och patienter har stor vikt lagts vid belysning och dagsljusinsläpp. Sjukhuset utformas för att uppnå högsta klass i Miljöbyggnad Guld samt certifiering enligt LEED. ÅFs roll i projektet omfattar konsultation, rådgivning och idélösning inom bland annat el, VVS och ljusdesign. Dessutom svarar vi för allmänt konstruktionsarbete, programhandlingar, bygghandlingar, drift- och underhållsinstruktioner, kalkyler och medverkan under produktion. När det gäller sjukhusets avancerade medicintekniska utrustning för röntgen, operation och laboratorier har vi också en central roll. Vi samordnar installationerna och ger tekniskt och administrativt stöd hela vägen - från det att utrustningen upphandlas till dess att den är testad och färdig att användas. Tack vare ett effektivt klimatskal, energisnåla installationer och hög återvinning kommer Nya Karolinska Solna att nästan kunna halvera sin energianvändning jämfört med andra universitetssjukhus. Dessutom kommer all el som används i sjukhuset att vara förnybar.

n Ja ns in B ild : S te

22


| sjukhus och samhällsfastigheter |

Bild: BSK Arkitekter

23

Bild: Akademiska

Sveriges största plusenergihus

Framtidens sjukvård i Uppsala

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg hyser psykiatrisk vård och forskning. Först var det tänkt som ett passivhus, dvs en ovanligt tät byggnad med särskilt energieffektiv ventilation och uppvärmning. Men Region Skåne gick ett steg längre och byggde ett plusenergihus, som alltså producerar mer energi än vad som krävs för att driva fastigheten. Solfångare täcker varmvattenbehovet under sommarhalvåret och solceller förser fläktar och pumpar med el. Ett eget vindkraftverk ger ström till drift och verksamhet. ÅF har bistått med spetskompetens för installationsledning, projektledning och samordning av tekniska system. Det innebär bland annat övervakning av luftbehandlingen, så att klimatet blir det önskade och energiåtgången så låg som möjligt. Vi har också designat sprinklerinstallationerna med fokus på säkerhet för vårdtagare och personal. RPC är Sveriges största plusenergihus och har nominerats till Årets Bygge 2017.

Akademiska sjukhuset i Uppsala är byggt för att vara ett ledande universitetssjukhus med en långsiktig, klimatsmart planering och flexibilitet. Nu rustas sjukhuset för en framtid där kraven på en fungerande sjukvård ständigt förändras. ÅF spelar en viktig roll i upprustningen. Några av de prioriterade områdena är el, tele och ventilation. Den nya J-byggnaden hyser så kallad ”tung vård” som onkologi, operation och röntgen. Byggnaden blir certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket ställer höga krav på energieffektivisering och intelligenta byggnadstekniska lösningar. Här designar ÅF bland annat ett nytt kraftsystem som ska förhindra strömavbrott och ett nytt ventilationssystem för att säkra en väl fungerande ventilation i alla operationssalar.


Teknik och säkerhet i samspel Helix, den rättspsykiatriska anläggningen i Huddinge, har i tuff konkurrens utsetts till Årets Bygge. ÅF har designat samtliga tekniska system i byggnaden. Helix hyser flera verksamheter som kräver högsta möjliga säkerhet, samtidigt som det ska vara en lättarbetad och attraktiv arbetsplats. Byggnadens utformning och dess flöden av leveranser, patienter, besökare och personal i ett rigoröst säkerhetsstyrt system har ställt höga krav på hela projektet, och inte minst på alla tekniska system.

Bild: BSK Arkitekter

24


| I N D U S T R I E L L A FAS T I G H E T E R | I takt med att världen förändras måste dagens fabriker, produktionsanläggningar och lagerlokaler också göra det. Med ÅF kan du genomföra förbättringar med minsta möjliga störning. Länder, regioner och marknader över hela världen utvecklas snabbare än förr. Industrilokaler, energiproduktion, lagerhållning och logistik måste utvecklas i samma takt och bidra till hållbar tillväxt och utveckling. Oavsett om du behöver en energikartläggning eller vill öka produktiviteten på ett pappersbruk kan ÅF höja effektiviteten i dina industrilokaler. Vi hjälper dig med komplexa och specifika behov att övervinna utmaningar inom energieffektivitet, hållbarhet och säkerhet.

Allt finns i molnet 25


Ericsson fortsätter att satsa på innovation och teknologi, och har därför byggt tre så kallade ICT center för forskning, utveckling och datalagring. Ett i Montreal, ett i Rosersberg och ett i Linköping. Som den nya plattformen för företagets 24 000 forsknings- och utvecklingsingenjörer runt om i världen gör centren det möjligt att arbeta i virtuella team och lansera nya innovationer snabbare. Även Ericssons kunder kan fjärransluta sig till centren för direkt access till ny molnbaserad teknologi och testmiljöer för både mjukoch hårdvara. I linje med Ericssons starka hållbarhetsfokus är byggnaderna skalbara och mycket energieffektiva. I Sverige har ÅF bidragit till denna effektivitet genom vår tekniska kompetens inom ett stort antal områden: design av el- och teletekniska installationer, VVS, byggkonstruktion, akustik, brandsäkerhet, sprinkler och landskapsarkitektur. Den här typen av projekt är något av det mest avancerade vi arbetar med, och vi kan inte annat än känna oss stolta över slutresultatet: ett tekniskt system som fungerar med oerhört hög tillförlitlighet dygnet runt, året om.

26


| industriella fastigheter |

Bild: Stig-Göran Nilsson

27

Bild: Volvo Cars

ÅF och Ovako, ett samarbete i stål.

Energikartläggning av Torslandaverken

Stålproducenten Ovako i Dalarna ville bli bättre på att återvinna energin från stålverket. Med ÅFs hjälp kunde värmen från rökkanalerna återvinnas och användas som fjärrvärme i det omgivande området. När Ovako senare skulle investera i en ny stränggjutningsmaskin kontaktade de ÅF på nytt. En ny maskin innebar ökad produktionsnivå, säkrad kvalitet och nya marknadsmöjligheter. ÅF fick designa system för kylning samt försörjning av tryckluft och syrgas till den nya maskinen. För att korta ledtiderna mellan design, prefabricering och montage tog ÅF fram 3D-ritningar för snabb och smidig tillverkning på plats. ÅF anlitades också för att handla upp entreprenörer för installation.

Torslandaverken är en imponerande anläggning på Hisingen i Göteborg där Volvo tillverkar vissa av sina personvagnar. Här finns även huvudkontoret, ett krocktestcenter och ett gymnasium, bland mycket annat. ÅF fick i uppdrag att hitta besparingsåtgärder för hela Torslandaverken genom en energikartläggning. Den visade att stora besparingar är möjliga, som en minskning med 25 procent av dagens värmekostnader och fem procent av dagens elkostnader. Om all besparingspotential uppnås minskar Volvo sin miljöpåverkan med 240 ton koldioxid, 0,18 ton kväveoxid och 0,03 ton svaveldioxid årligen. För energieffektiviseringen vann Volvo näringslivets mest prestigefyllda energipris E-prize i kategorin Stora Företag år 2015 med motiveringen att ekonomerna är lika nöjda som miljöexperterna. ÅF har fått förtroendet att projektleda ett stort antal av de föreslagna åtgärderna.


Dryckesproduktion med flyt Det familjeägda företaget Åbro Bryggerier i Vimmerby växer. För att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på företagets drycker beslutade man att bygga ut både produktionsdelarna och lagerlokalerna. Flera kompetenser från ÅF deltog i uppdraget som omfattade projektledning av en ny tapphall, lagerlokal, dryckesberedning och en ciderfabrik. Dessutom har ÅF varit kontrollansvariga och

utfört entreprenadbesiktning av samtliga tekniska installationer. Genom ett öppet och nära samarbete mellan beställaren, ÅF och entreprenörer utfördes arbetet utan störande avbrott. Som planerat tas den nya ciderfabriken i bruk under hösten 2016.

28


| B O S TÄ D E R | De byggnader vi bor i har stor betydelse för vår livskvalitet. Med ÅFs hjälp blir det lättare att få fram hållbara, funktionella och friska bostäder. Bostadshusets form och funktion är viktig för att skapa de trygga och friska hemmiljöer som människor behöver – i dag och i framtiden. Tack vare smarta och energieffektiva system med låga investeringskostnader kan vi på ÅF bidra till att skapa funktionella, bekväma och tilltalande boendemiljöer som också ger både byggföretag och fastighetsägare mervärde. På kvarteret Muddus i Stockholm har Stockholms kooperativa bostadsförening uppfört ett flerbostadshus med 100 lägenheter, butiker och restauranger i entréplan samt ett källarplan med garage. Huset är ritat av Wingårdhs Arkitekter och uppförs som en totalentreprenad. ÅFs skickliga konstruktörer har varit ansvariga för att projektera uppdaterad systemhandling och bygghandling konstruktion. I detta ingår dimensionering och utförande av pålgrundläggning och källargolv, modellering av huset i sin helhet som underlag för prefableverantör, upprättande av byggdetaljer och samordning av stomme mot installationer. Projekteringen har utförts fullt ut i 3D i programmet Tekla Structures.

Starkt oc 29


h stadigt Bild: WingĂĽrdh arkitektkontor

30


| bostäder |

Bild. Kristensen & co, BSK Arkitekter och Nivå Landskapsarkitektur

Grönt projekt på Djurgården Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde med grön profil i Stockholm. Här byggs 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och spårväg. Skanska och Stockholmshem har slutit avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Hornslandet, ett avtal som i första fasen omfattar fem flerbostadshus

31

med totalt 154 lägenheter, garage och butikslokaler. Skanska har i sin tur anlitat ÅF för projektering av VVS, el samt styr- och övervakningsinstallationer. Projektet har haft stort klimatfokus och avsikten är att söka miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad nivå Guld.


Bild: Akademiska Hus

Klimatsmart campus Nationalstadsparken i Stockholm är en grön oas som sträcker sig från Ulriksdal i norr till Djurgården i söder. Parken innefattar det gamla industriområdet Albano. Här planerar Akademiska Hus ca 100 000 kvm utbildningslokaler åt Stockholms universitet och KTH, och Svenska Bostäder uppför omkring 50 000 kvm studentbostäder. Att bygga i Nationalstadsparken ställer stora krav på hållbarhet. Därför har ÅF varit med ända från början och stöttat arkitekterna med struktur- och energikunskap. ÅF har också medverkat i detaljplanearbetet med att driva energifrågor. När Stockholms kommunalfullmäktige antog detaljplanen fick ÅF även medverka i programarbetet för den första etappen av Albano Södra, som ska stå färdig 2021. Bland annat har ÅF fått förtroendet att designa tekniska system i fastigheter, utvändig VA, energiförsörjning och energisystem.

Foto: Joakim Lloyd Raboff

ÅF fixar framtidens boende i Malmö Västra Hamnen är Malmös mest påtagliga symbol för arbetet med hållbar stadsutveckling. Ett av projekten i stadsdelen är området Fullriggaren, där det byggs bostäder, kontor, förskola och parkeringshus. ÅF har spelat en viktig roll genom att ge expertutlåtanden i energi- och utsläppsfrågor, stödja byggprocessen och bistå med underlag och beräkningar genom hela projektet. Väl färdigbyggt inhyser Fullriggaren sveriges största samling passiv- och lågenergihus. Alla hushåll ansluts till ett system med avfallskvarnar och blir automatiskt medlemmar i en bilpool. I området finns solfångare, solceller och små vindkraftverk, samt väggar och tak klädda med växter.

32


| kontor | Det lönar sig att optimera kontoret för att göra det kostnadseffektivt, höja produktiviteten och öka trivseln. ÅF har expertkunskapen. Miljontals människor tillbringar sina arbetsdagar på kontor. Deras produktivitet, kreativitet och trivsel påverkas i hög grad av inomhusklimatet, akustiken och synintrycken i den miljö där de vistas större delen av sin vakna tid. Den senaste trenden inom kontorsdesign är att slopa både celler och landskap och istället skapa aktivitetsbaserade lösningar. När medarbetarna inte längre sitter på samma plats hela dagarna kan kontoret utnyttjas mer effektivt. För att kunna spara energi och resurser måste systemen för belysning, ventilation, värme och kyla vara flexibla och automatiskt anpassas till hur lokalen används. Genom att samarbeta med företag och kommersiella fastighetsbolag har vi specialiserat oss på att skapa högkvalitativa kontorsmiljöer som lockar till sig spetskompetens och topprankade företag. Miljöer som är kostnadseffektiva, estetiskt tilltalande och hållbara i ordets alla bemärkelser.

33


Rum med njutsikt Stockholm New är ett område i Hammarby sjöstad där Skanska bygger klimatsmarta och flexibla kontorsbyggnader. Här får företag ett unikt läge med entré vid Hammarby kaj och egna bryggor utanför dörren. Husen är gjorda för att kunna anpassas efter individuella önskemål, vilket också ställer krav på de tekniska systemen. ÅF ansvarar för att designa system för ventilation, värme och kyla samt sanitet. ÅF gör också energi- och klimatberäkningar för att byggnaderna ska kunna certifieras enligt LEED och bidrar med ljusdesign. De tekniska försörjningssystemen präglas av enkelhet, energieffektivitet, enhetlighet och flexibilitet. Ulrika Norberg, projekteringsledare på Skanska, berättar varför de valde ÅF som partner. – ÅF är kompetenta, lyhörda och bra på att kommunicera. ÅF har även många spetskompetenser och en stor bredd, vilket vi uppskattar och värdesätter.

Bild: Skanska

34


| kontor |

Bild: AMF Fastigheter

Ett urbant andningshål mitt i City Mitt i Stockholm City växer Urban Escape fram. Regeringsgatan knyts ihop med Sergels torg och Brunkebergstorg och skapar ett sammanhållet kvarter runt en galleria. Här ska den nya tidens kontor samsas med hotell, restauranger, torg, takmiljöer och butiker. Allt byggs om och till i etapper, och ytan utökas från 95 000 till 130 000 kvm. Urban Escape påbörjades 2014 och väntas stå klart 2019. ÅF spelar en viktig roll i projektet och arbetar med kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt kalkylarbete i program-, system- och bygghandlingsskedet. Vi designar sprinklerinstallationerna för

35

samtliga ytor, samt även el och VVS i många delar exempelvis i den byggnad där Spotify ska flytta in. Urban Escape ska skapa liv och rörelse och öka Stockholms konkurrenskraft som attraktiv och levande plats. För att bidra till en hållbar framtid kommer alla byggnader att miljöcertifieras enligt LEED - ett kvitto på högt ställda mål inom energi- och vattenanvändning, närmiljö, material och inomhusklimat. Välbefinnande är en annan ledstjärna. Exempelvis kommer de stora takterrasserna med utsikt över staden vara öppna för allmänheten och erbjuda avkoppling.


Bild: Skanska

Grönt kontor på Kungsholmen År 2010-2014 utvecklade ÅF tillsammans med Skanska en av Nordens mest miljöriktiga kontorsfastigheter: Entré Lindhagen på Kungsholmen i Stockholm. ÅF medverkade i samtliga projektskeden, från programutformning och systemhandlingar till projektering av bygghandlingar för el, tele- och VVS-system. Lösningarna har genomsyrats av stor miljöhänsyn. Här finns exempelvis hissar som åter-

vinner energin vid inbromsning samt vattenabsorberande tak. Unikt för projektet är Deep Green Cooling - som ger en energianvändning som är minst 50 procent lägre än normen. Entré Lindhagen har certifierats enligt det internationella certifieringssystemet LEED. Byggnaden klarade kraven för den högsta nivån, Platinum.

36


Produktion: ÅF i samarbete med Volley Reklambyrå | Omslagsfoto: Sten Jansin

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. ÅF – Innovation by experience.

Tel: +46 +46 10 10 505 505 00 00 00 00 Tel: www.afconsult.com www.afconsult.com 37

ÅF buildingsbroschyr 36s  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you