Page 1

ON INDUSTRY

Succesvol in schoonmaak en reiniging  ilieuvriendelijk en M veilig handelen


8 cOlOFON Uitgever Volcano Creatieve Communicatie Postbus 4768, 4803 ET Breda T 076 560 88 44 F 076 560 88 40 E info@volcanoadvertising.com

4

Redactie Kostas Sfirtsis Liliane Verwoolde

Vormgeving & productie Volcano Creatieve Communicatie

Advertentie-exploitatie Volcano Creatieve Communicatie

FotograďŹ e

6

Ineke Key (Portretten Jos Hofkens HIG bv), Volcano Creatieve Communicatie

INhOUD

Jos Hofkens HIG bv Postbus 175, 4900 AD Oosterhout T 0162 45 94 40 F 0162 42 79 58 E info@joshofkens.nl I www.joshofkens.nl

3

Voorwoord

4

Van afwasborstel tot schrobzuigmachine

Disclaimer De redactie van dit magazine betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de inhoud. Voor eventuele onjuistheden kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen. Overname van artikelen (geheel of gedeeltelijk) is toegestaan mits voorzien van bronvermelding en toestemming van de uitgever.

2 FOCUS ON INDUSTRY

6 8

Milieuvriendelijk en veilig handelen

Kwaliteit boven alles Schoonmaken met resultaat


16 vOORWOORD

21

We zijn terecht gekomen in het tijdperk van bewustwording. Gebruikten we enkele decennia geleden nog zoveel energie als ons lief was, tegenwoordig denken we na. We weten dat de voorraad fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk is. We weten dat we niet alleen zuinig moeten zijn met onze energiebronnen. We moeten ook op zoek naar nieuwe energiebronnen en gebruikmaken van materieel dat energiezuinig zijn werk kan doen.

Duurzaam ondernemen Het is een feest om te zien hoe het bedrijfsleven hierin het voortouw neemt. Het aantal bedrijven dat op zijn website een pagina wijdt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen groeit met de dag. Deze bedrijven weten wat hun productieprocessen kosten, kiezen voor duurzaam materieel en recyclen waar mogelijk.

18 12 16 18 21

Materieel voor elke klus

‘Kan niet’ komt in ons woordenboek niet voor Mensen bepalen de kwaliteit van een product

In ‘Focus on Industry’ vertellen ondernemers – veelal actief in de industriële reiniging – hoe zij werken aan een betere wereld. Ze zetten hun volle creativiteit in om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, gaan spaarzaam om met energie, kiezen voor duurzaam materieel en investeren in hun medewerkers. Zo komen we samen verder. Kostas Sfirtsis - Uitgever

Jos hofkens HIG bv

Succesvol in schoonmaak en reiniging ‘Mensen die ons visitekaartje willen zijn’ FOCUS ON INDUSTRY 3


Frag Holland

Van afwasborstel tot schrobzuigmachine Als het thema ‘milieuvervuiling’ op tafel komt, denken we al gauw aan stinkende auto’s en rokende schoorstenen. Toch verdienen de schoonmaakmiddelen ook een aardige plaats in de ranglist. Niet minder dan 30% van de traditionele schoonmaakmiddelen blijft achter in het milieu. Frag Holland gaat voor 0%.

Frag Holland is een groothandel in reinigingsproducten. Dat gaat verder dan een flesje afwasmiddel of allesreiniger. De stellingen in het enorme bedrijfspand in Goirle zijn drie hoog gevuld met reinigingsproducten, uiteenlopend van borsteltjes, werkhandschoenen en jerrycans tot schrobzuigmachines met zitplaats. Bij de levering van de reinigingsproducten maken veel afnemers gebruik van de distributieservice van Frag Holland. Frans Schwartzmans, directeur Frag Holland: “Dat houdt in dat we hun voorraden op locatie op peil houden, het afgesproken budget bewaken, de producten zelf in de schoonmaakkast zetten en … waken over het milieu. Een deel van onze producten draagt het Europese Ecolabel.”

Milieuvriendelijke producten Het kostte Frag Holland negen maanden om het felbegeerde label te bemachtigen. Een organisatie komt namelijk pas in aanmerking voor het Europese Ecolabel, als zij een assortiment reinigers brengt, dat volledig milieuvriendelijk is geproduceerd, veilig is in het gebruik en 100% recyclebaar. John van Ginkel, algemeen directeur Frag Holland: “Het heeft behoorlijk wat inspanning gevraagd om deze producten te selecteren. Het Ecolabel gaat namelijk niet alleen over het product, maar ook over de verpakking. Beide moeten 100% recyclebaar zijn. En dan moet het ook nog een goed reinigingsproduct zijn. Met een product dat volledig milieuvriendelijk is maar niet reinigt, komen we er ook niet. Maar we zijn nu de trotse distributeur van een prachtige lijn van effectieve en milieuvriendelijke producten.”

Onder eigen label Om zowel de verpakkingsmiddelen als het gebruik van de reinigers te beperken, worden de middelen uitgebracht in sterk geconcentreerde vorm. Waar normaal 1 à 2% concentraat voldoet voor een 4 FOCUS ON INDUSTRY

Reinigen met Europees Ecolabel goed resultaat, volstaat nu 0,2 tot 0,4%. De concentratie van de producten is dus vertienvoudigd. Om te voorkomen dat de gebruiker de producten gebruikt in de hoeveelheden die hij gewend is, worden de producten geleverd in doseerflacons. Van Ginkel: “Frag Holland heeft hiermee een geweldige stap vooruit gemaakt. Natuurlijk willen we dat onze opdrachtgevers deze zelfde stap maken. Daarom bieden we de mogelijkheid om de producten af te nemen onder eigen Ecolabel. Jos Hofkens HIG bv is de eerste partij die van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.”


30%

van de traditionele

schoonmaakmiddelen blijft achter in het milieu. Frag Holland gaat voor 0%.

FOCUS ON INDUSTRY 5


mIlIeUvRIeNDelIJk eN veIlIg haNDeleN

Kwaliteit bOveN alleS De hoogstaande kwaliteit die Jos Hofkens HIG bv levert, wordt bereikt door een continue controle op alle componenten die met kwaliteit te maken hebben. Dat zijn in de eerste plaats de mensen, die het werk verzorgen. Daarnaast bekommert Jos Hofkens HIG bv zich om het milieu. Alle reinigingsmethodes zijn milieuvriendelijk. En dan is er nog de kwaliteit van het werk zelf.

Michel Canjels is manager Bedrijfsbureau en naast deze functie verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking binnen Jos Hofkens HIG bv. Zijn aandacht is continue gevestigd op de zorg voor de mensen, het werk en het milieu. “Een kwaliteitsproduct begint bij de mensen die het product leveren”, vertelt hij. “Daarom 6 FOCUS ON INDUSTRY

ontvangt iedere nieuwe medewerker van Jos Hofkens HIG bv als eerste de personeelsgids en de gedragsregels Arbo en Milieu. Zo worden ze vanaf de eerste dag meegenomen in het enthousiasme en de resultaten waar Jos Hofkens HIG bv voor staat.”

Gedragsregels Arbo en Milieu In het boekje Gedragsregels Arbo en Milieu zijn de gedragsregels opgenomen over arbeidsomstandigheden en zorg voor het milieu. Het boekje is met name bedoeld voor degenen die buiten het kantoor werken. Het beschrijft hoe de werkomgeving zo veilig en


“een kwaliteitsproduct begint bij de mensen die het product leveren.” gezond mogelijk kan worden ingericht. Het wijst op gevaren die te voorzien zijn en kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte of (milieu)schade. Het bevat voorlichting en instructies over werkmethodes, het gebruik van gereedschap en materieel, het omgaan met gevaarlijke stoffen, het belang van werkplekinspecties, de benodigde PBM en het juiste gebruik daarvan.

Handboek VGM Michel Canjels: “Het boekje Gedragsregels maakt nieuwe medewerkers vanaf de eerste dag duidelijk dat Arbo en Milieu binnen Jos Hofkens HIG bv belangrijk zijn. Daarnaast krijgen ze het Handboek VGM.” Het Handboek VGM is bestemd voor alle lagen van de organisatie en beschrijft de maatregelen die de directie en het management hebben genomen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te bevorderen. Dit boekje

beschrijft hoe nadelige effecten op het milieu kunnen worden beperkt of voorkomen. Naast het handboek is er voor elke taak een risico-inventarisatie voorhanden , de zogenaamde ‘Taak Risico Analyse’, inclusief de aanwijzingen om deze risico’s terug te brengen tot een acceptabel niveau.”

LMRA Om te voorkomen dat het boekje in de la belandt, zonder dat de richtlijnen worden toegepast, is binnen Jos Hofkens HIG bv een kaartje ontwikkeld, ter grootte van een visitekaartje. Hierop zijn in telegramstijl alle regels opgenomen, die de medewerkers moeten opvolgen als zij de werkvloer opgaan. Het LMRA kaartje – de Laatste Minuut Risico Analyse - gaat in op extra aandachtspunten bij slecht weer, het uitleggen van kabels en leidingen, vallen, struikelen, beknelling, explosieve stoffen, instortingsgevaar en gebruik

materieel. Michel Canjels: “Het kaartje past in de kleinste portemonnee. Hierdoor heeft nu echt iedereen het op zak.”

Opleidingen Opleidingen zorgen ervoor dat de medewerkers verantwoord en effectief met de apparatuur omgaan. Zo is iedereen in het bezit van zijn VCA-basis en worden alle medewerkers binnen de industriële reiniging zo breed mogelijk opgeleid om zo een hoge mate van flexibiliteit te creëren en snel te kunnen schakelen bij calamiteiten. Zodra een klus binnenkomt, wordt eerst gekeken wie daarvoor de juiste papieren in huis heeft. “Succes zit ook in de juiste aansturing”, besluit Michel Canjels. “Als mensen met de juiste startinstructies op stap gaan, goed gemotiveerd zijn en tijdig bijgestuurd worden, heeft de klant de garantie voor een goed en verantwoord eindproduct eigenlijk al op voorhand in huis.”

FOCUS ON INDUSTRY 7


FRISS DIeNSTveRleNINg

SchOONmakeN met resultaat Friss Dienstverlening houdt zich bezig met alle reinigingswerkzaamheden behalve de dagelijkse kantoorreiniging. Eigenaar Edwin Mol: “We houden ons dus bezig met ramen wassen, gevels en kozijnen reinigen, vloeren schrobben, schuren, slijpen en in de was zetten, lamellen reinigen en zelfs luchtkanalen.” Met deze specialismen is Friss Dienstverlening uitgegroeid tot een organisatie met ruim 30 fulltime medewerkers, ieder met zijn eigen specialisme.

Bij Friss Dienstverlening ligt de focus op kwaliteit. Ze wil werk leveren dat aan de hoogste eisen voldoet en als het om producten gaat, werkt zij uitsluitend met A-merken. Edwin Mol: “Ons assortiment producten is met de grootste zorg geselecteerd. Het team kent deze producten door en door en weet hoe het hiermee het beste resultaat kan behalen. Daarnaast zijn onze mensen goed opgeleid. Als bedrijf zijn we ISO 9001- en VCA-gecertificeerd. Onze mensen blijven cursussen volgen en zijn trouw aan ons bedrijf. Het merendeel is al meer dan tien jaar bij ons.”

Groei versus kwaliteit “Groei is bij ons niet het doel en dat zal het ook nooit worden”, vertelt Mol verder. “Kwaliteit en klanttevredenheid voeren bij ons de boventoon. Ik ben dus niet de ondernemer die zich laat sturen door de cijfers. Als ik mijn zaken voornamelijk op gevoel regel, lopen ze vanzelf. Deze instelling maakt ons misschien wel eens te bescheiden. We treden niet zo gemakkelijk naar buiten. Anderzijds zie ik steeds meer bedrijven waarvan de buitenkant er schitterend uitziet, terwijl de organisatie en het product niet kloppen. Onze aanpak voelt beter. Ik vind het belangrijk dat onze opdrachtgevers dat merken.” 8 FOCUS ON INDUSTRY

Verhuisd Groei mag dan niet het doel zijn van Friss Dienstverlening, de voorraden zijn de laatste jaren behoorlijk uitgebreid. De magazijnen puilden al een tijdje uit. Het aanbod van een pand op hetzelfde perceel was dan ook meer dan welkom. Tegenwoordig zit Friss Dienstverlening niet meer achteraf, maar vooraan in de Industrieweg in Waalwijk. “We hebben meer ruimte en meer gezicht gekregen. En dat kunnen we doen omdat we onze producten en diensten op orde hebben.”


“Het gevoel voor

kwaliteit zit bij ons behoorlijk diep.”


Veiligheid is het focuspunt

“Bedrijfsleven verlangt nog meer zekerheid” ‘Jos Hofkens HIG is een goede organisatie die we als een fijne relatie waarderen. Het bedrijf is in de afgelopen decennia gegroeid van ware pionier tot een deskundig speler in de industriële reinigingsmarkt’, stelt directeur Paul Bekkers van DERC Waterjetting. DERC Waterjetting is met vijf divisies gespecialiseerd in de toepassing hogedruk waterstraaltechniek voor industriële reiniging en staat bekend als ‘Europe’s leading One Stop Shop for Water jetting professionals’. Paul Bekkers: ‘Waar Hofkens een adviserend en uitvoerend aannemer is, zijn wij een kenniscentrum met een opleidingsinstituut, alsmede ontwerper en leverancier van units en accessoires. Wat ons sterk verbindt door de jaren heen is het thema veiligheid. We investeren beiden blijvend in de veiligheid; via mensen, middelen en methoden.’ Voor beide bedrijven is dat een focuspunt, stelt Bekkers. Geen plek voor cowboys ‘Veiligheid is in het belang van mens, bedrijf en opdrachtgevers. Jos Hofkens investeert daarom onder meer in de opleidingen van hun personeel tot professionals via ons kenniscentrum en opleidingsinstituut, de DERC Adviesgroep. Deze door de SIR gecertificeerde opleidingen hebben de veiligheid in de branche sterk verbeterd sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw, toen elke cowboy aan de slag kon met de potentieel gevaarlijke hoge drukken tot 3.000 bar.’, aldus Bekkers. ‘’Gelukkig is die tijd van cowboys vrijwel voorbij. Er is geen plek meer voor cowboys.’ Optimalisatie gaat door ‘Er is op veiligheidsgebied dus veel verbeterd in de hele branche, maar deze optimalisatie gaat gewoon door. Het is een prachtig voorbeeld van een zelfregulerende bedrijfsbranche dat het belang van veiligheid onderkent.’ De middelen waarmee wordt gereinigd, worden steeds veiliger qua bediening en moeten gecertificeerd zijn. Ook de methoden hoe een reinigingsproject veilig moeten worden verzorgd zijn protocollair vastgelegd en steeds verder uitgebreid.

‘De mannen die het reinigingswerk uitvoeren moeten van opdrachtgevers ook echt SIR-gediplomeerd zijn om het veilig werken zoveel als mogelijk te verzekeren op hun terrein. Hofkens heeft zich aan dit veilig werken gecommitteerd, net als wij. De Stichting Industriële Reiniging speelt daar bovendien een centrale rol in.’ De trend: nog veiligere accessoires ‘Het bedrijfsleven blijft uiteraard roepen om steeds betere veiligheidsmaatregelen’, signaleert Bekkers, ‘ook als is het aantal geregistreerde ongevallen in de branche sterk afgenomen in de afgelopen 15 jaar.’ Om die veiligheid nog beter te verzekeren, ziet Bekkers een duidelijke trend richting de ontwikkeling van (semi-) automatische reinigingssystemen, waardoor een operator minder zelf in contact komt met de hoge drukken. ‘Een aspect waar DERC innovatief op inspeelt met een productenlijn, die mede door onze eigen ingenieurs worden ontwikkeld.’ Bekkers noemt daarbij ‘relatief simpele beschermmiddelen als slangvangers en ook ergonomisch ontworpen apparatuur, die de vermoeidheid verminderen en slimme veiligheidsvoorzieningen kennen.’ Ergonomie en veiligheid DERC introduceert in 2012 het revolutionaire Wireless Wave Control System. ‘Dit systeem kan op vrijwel elke HD-unit worden aangesloten en biedt de operator een ergonomisch verantwoord, licht spuitpistool, waar niet langer een signaalkabel aan vastzit. De machinedruk opvoeren vindt plaats via een zender. Het pistool kan bovendien niet langer per ongeluk worden geactiveerd dankzij de ‘Triggerlock’. De machinist heeft een noodstop gebaseerd op een zender.’ Dit systeem maakt het werken voor de operator minder vermoeiend, maar vooral veiliger.’ Bekkers besluit: ‘Zolang het nog veiliger kan, zullen we daaraan werken. Net als Jos Hofkens.’


Safety first

“Het optimaliseren van veiligheid is ons uitgangspunt.� www.waterjetting.nl


maTeRIeel vOOR elke klUS

‘Kan niet’ komt in ons Jos Hofkens HIG bv mag zich rekenen tot de toonaangevende spelers op het gebied van industriële reiniging. Door het hele land rijden de stereotiepe oranje-witte wagens af en aan om industrieterreinen, werkomgevingen, leidingsystemen en machines in optimale conditie te houden. Elke wagen met zijn eigen specialisme.

Gils:”De combiwagen heeft dus twee tanks. Een tank van 11.000 tot 16.000 liter voor de opslag van het opgezogen vocht en de vervuiling en een tank van 5.000 liter voor schoon water.”

Industriële reiniging speelt zich af in een breed en uiteenlopend werkgebied. Waar de ene industrietak kampt met vetaanslag en rioolverstoppingen, vecht de andere tak tegen graffitivervuiling, brand- en roetaanslag. Peter van Gils, uitvoerder Jos Hofkens HIG bv: “Daarom begint elke reinigingsklus met de deskundige inschatting van de vervuiling. Vervolgens zetten we het materieel in, dat het beste is uitgerust om de vervuiling te lijf te gaan op de meest veilige en efficiënte manier. Zo kunnen onze specialisten elke vervuiling aan.”

Vacuüm- en combiwagen

Vacu-press

De vacuümwagen is speciaal ingericht om vloeistoffen op te zuigen. Dat maakt de vacuümwagen uitstekend geschikt voor het ledigen en reinigen van kelders, vetvangputten, silo’s, wc’s en bassins. Is er tevens sprake van aanslag - bijvoorbeeld van vet, beton of cement - dan worden de zuigwerkzaamheden gecombineerd met hogedrukreiniging. Dat is werk voor de combiwagen. De combiwagen heeft – naast de zuigslang - een slang waarmee het vuil kan worden losgespoten en verwijderd. Van

Voor verontreiniging door zand, cement, straalgrit, vliegas of houtsnippers, is er de vacu-press. De vacu-press is gespecialiseerd in het blazen en zuigen van droge stoffen. De machine is zo krachtig, dat hij zelfs grint kan zuigen en blazen. Daarnaast werkt de machine dermate grondig, dat het resultaat voldoet aan de hoge eisen van de schoonheidsverklaring. Dat maakt de vacu-press bij uitstek geschikt voor de foodsector.

12 FOCUS ON INDUSTRY


woordenboek niet voor Extra gemak biedt de Vacu-press ‘HEB’. Deze is voorzien van een hefsysteem, waarmee de achterzijde van de tank omhoog geheveld kan worden. De opgezogen stoffen kunnen zo worden gelost in bijvoorbeeld big-bags. Voor de kleinere drogestoffenklussen is er de Vac-trailer 2500.

Hogedrukunits Hogedruk-units zijn er in meerdere afmetingen en capaciteiten. De units, variërend van 180 pk tot 400 pk, zijn uitgerust met – al of niet elektrisch - pneumatisch bedienbare pistolen en pedalen, roterende koppen en kruipslangnozzles. Ze worden ingezet bij de industriële reiniging van bundels en leidingen. Peter van Gils: “De hogedrukunits moeten vaak plotseling uitrukken, omdat verstopte leidingen een bedrijf geheel stil kunnen leggen. De risico’s van de hogedrukunits worden echter nogal eens onderschat. Bij Jos Hofkens HIG bv worden de hogedrukunits uitsluitend bediend door vakbekwame mensen met een specifieke opleiding.” Alle hogedrukunits voldoen aan de door de S.I.R. gestelde eisen en voorschriften.

Containerservice Een belangrijke service binnen Jos Hofkens HIG bv is de containerservice. Deze service regelt het transport van de containers en units en zorgt ervoor dat ze op het afgesproken tijdstip op de juiste plaats staan. Na afronding van de werkzaamheden regelt zij dat de units weer worden opgehaald. Jos Hofkens HIG heeft hiervoor een eigen containerwagen met aanhanger en uitgebreid containerpark. De containers zijn geschikt voor de opslag van afval, vloeistoffen, rijplaten, vuil en meer. Om de afvoerkosten van het afval te beperken, plaatst Jos Hofkens HIG bv de containers op locatie.

apparaten klein en gemakkelijk wendbaar. Peter Van Gils: “Voor ontstoppingen voldoet veelal de unit met het hotwatersysteem (8085˚C). Bijzonder is de unit, die is gevuld met water van 100˚C. Deze biedt uitkomst bij het verwijderen van graffiti en verf.” De mate van verontreiniging bepaalt het benodigde aantal bar, te beginnen bij 200 bar bij normale bevuiling tot 2000 bar voor het doorsnijden van betonnen of stalen damwanden. Met dit materieel kan Jos Hofkens HIG bv elke verontreiniging aan. Peter van Gils: “’Kan niet’ komt in ons woordenboek niet voor. Kunnen we het niet op eigen kracht, dan werken we samen met geselecteerde partners. Daarnaast regelen we voor alle rei-

Brandweercontainer Een unit die niet zo vaak uitrukt, maar wel voorziet in een speciale behoefte is de brandweercontainer. Waar de reguliere brandweerauto is ingericht om branden te blussen en doven, is de brandweercontainer speciaal uitgerust om broei-effecten te elimineren, bijvoorbeeld in silo’s. Het broei-effect zorgt ervoor dat de brand – ook na grondig blussen – opnieuw oplaait. De brandweercontainer verwijdert de stoffen die het broei-effect veroorzaken, waardoor de motsilobrand duurzaam wordt gedoofd.

Stoomcleaners , warmwaterunits, veegwagens, ontstoppingsunits en servicewagens En ten slotte vindt u bij Jos Hofkens HIG bv een uitgebreid assortiment ‘cleaners’. De meeste worden handmatig bediend en verrichten uitstekende diensten bij het reinigen van vloeren en wanden. Ze zijn geschikt voor huis-tuin-en-keukenverstoppingen en kunnen op elke gewenste druksterkte worden ingesteld. Over het algemeen zijn de

Door het hele land rijden de stereotiepe oranje-witte wagens af en aan nigingsmaterialen – combi, vacuüm, droge stoffen – de stort en de stortvergunning. Gezien de goede contacten in deze wereld, kunnen we dit in no-time regelen. En verder onderhouden we uitstekende contacten met monsteronderzoekers en verwerkingsbedrijven.

Voor spoedgevallen kunt u 24/7 een beroep doen op de calamiteitenservice, bereikbaar onder telefoonnummer 0162 - 45 94 40. FOCUS ON INDUSTRY 13


De nieuwe

Volkswagen up! Vanaf € 8.490,- Lease bij TB Lease vanaf

€ 199,- *

p/mnd

inig • Ultrazu ! ijtelling b % 4 1 ing • Slechts nbelast e g e w n PM- e • Geen B rden O2-waa C e g a l m • Extree ing ncy Brak e g r e m • City E t compac n é m i u •R

* Full Operational Lease, ex. BTW per maand. Vraag TB Lease naar de voorwaarden

De up! is de gloednieuwe, ultrazuinige 4-persoons stadsauto van Volkswagen. Zo klein als de up! is, zo groot is het aantal ijzersterke troeven. De up! combineert een iconisch design met unieke innovaties, een zéér competitieve prijs en uitstekende milieuprestaties. Een auto van formaat dus. De up! is nu te bewonderen in onze showrooms in Breda en Oosterhout! De up! is al verkrijgbaar vanaf € 8.490,- en heeft een leaseprijs vanaf € 199,- per maand*.

TB Lease is onderdeel van de Van Tilburg-Bastianen Groep TB Lease Konijnenberg 3 4825 BC Breda T 076 - 8 000 000 E tb-lease@tb.nl www.tblease.nl

TB0024 wt adv Up WestBrabant Business.indd 1

Van Tilburg-Bastianen Breda Konijnenberg 3 4825 BC Breda T 076 - 8 000 000 E info@tb.eu www.tb.eu Ma t/m vr: 08.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 17.00 uur

Van Tilburg-Bastianen Oosterhout Wisselaar 3 4907 LR Oosterhout T 0162 459 300 Ma t/m vr: 08.00 - 17.00 uur Za: 09.00 - 17.00 uur

13-01-12 09:23


SchWaRTzmaNS bemU

Mensen bepalen de kwaliteit van eeN PRODUcT Met zo’n 35 duizend producten in het assortiment, zijn er voor Schwartzmans Bemu bijna geen reinigingsproblemen die zij niet kunnen oplossen. “En toch”, zegt William Schwartzmans, “zijn het niet de producten die de kwaliteit van het eindproduct bepalen, maar de mensen.”

16 FOCUS ON INDUSTRY

Schwartzmans Bemu telt ondertussen bijna 40 jaar ervaring in de schoonmaakbranche. Als er ergens naar het hoogste niveau op het gebied van schoonmaak wordt gestreefd, dan is het hier. Toch verliep ook dit ondernemerspad niet zonder zijpaden. William Schwartzmans, directeur Schwartzmans Bemu: “Zoals veel ondernemers hebben we aanvankelijk ingezet op veel klanten en de verkoop van veel producten. Maar daar ben ik van teruggekomen. De laatste tien jaar gaan we uitsluitend voor kwaliteit. En kwaliteit wordt bepaald door mensen. Daarom zijn alle mensen van Schwartzmans Bemu uitste-


“Planmatig reinigen levert voordeel op.”

kend opgeleid. Ze kennen de laatste technieken en zoeken altijd naar de meest duurzame en milieuvriendelijke oplossing.

Ketenverantwoordelijkheid Met deze insteek ligt Schwartzmans Bemu volledig op een lijn met Jos Hofkens HIG bv. Een goede samenwerking kon bijna niet uitblijven. Toch hebben partijen de tijd genomen om de samenwerking uit te bouwen. Schwartzmans: “Als je samen een schoonmaakproject oppakt, moet je er zeker van kunnen zijn dat alle betrokken partners hun ketenverantwoordelijkheid nemen. Als deze bij een van hen verschilt of zelfs ontbreekt, is de kwaliteit van het eindproduct niet gewaarborgd.” Ketenverantwoordelijkheid is hier de houding die de ondernemer inneemt als het gaat over kwaliteit, wetgeving, milieu en kosten.

Krachten bundelen Schwartzmans Bemu en Jos Hofkens HIG bv bundelen regelmatig hun krachten als zij op zoek zijn naar de meest effectieve reinigingsmethode voor een industrieel project. Schwartzmans: “Onlangs kreeg Hofkens de opdracht om de machines te reinigen van een metaalfabriek. De machines waren zwaar vervuild. Handmatig reinigen was geen optie in verband met de tijdsdruk en de inzet van de hoge drukreiniger, die daarbij 15 liter water per minuut door de machine jaagt, was ook niet wenselijk. We zijn toen met een aantal vakmensen bij elkaar gaan zitten en zo kwam het idee van stoomreiniging boven tafel. Soms zijn we er snel uit, soms vraagt een project veel onderzoekswerk. Voor het ontkalken van ringleidingen ben ik onlangs bij zeven chemieleveranciers te rade gegaan. Maar ook die opdracht is succesvol afgerond.”

Duurzaam reinigen “Bij industriële reiniging draait alles om planning”, vervolgt Schwartzmans. “Hier komt de ondernemer zelf niet aan toe. Hij is druk met zijn corebusiness. Maar zodra de reiniging van zijn machines is uitbesteed en is geregeld volgens een strak schema, voorkomt hij calamiteiten zoals verstoppingen en vastlopers. Zijn bedrijf draait door, zijn machines gaan langer mee en zijn reinigingskosten op de

lange termijn gaan naar beneden. Helaas zien nog te weinig ondernemers de grote voordelen van deze aanpak. Ze kiezen de goedkoopste aanbieding voor die ene schoonmaakbeurt en zijn zo uiteindelijk duurder uit.”

Alles bespreekbaar Schwartzmans Bemu en Jos Hofkens HIG bv zetten zich niet alleen in voor een kwalitatief product, zij doen er ook alles aan om de klant gemak en voordeel te bezorgen. Jos Hofkens HIG bv neemt de reinigingsproducten in grote hoeveelheden af bij Schwartzmans en verkoopt ze weer door aan haar klanten. De klant profiteert zo mee van de kwantumkorting, krijgt zijn bestelling franco thuis bezorgd en weet dat zijn product steeds op voorraad is. Verder is op administratief gebied alles bespreekbaar. Wil de klant alles op één factuur, wil hij een aparte factuur van Hofkens en een aparte factuur van Schwartzmans? Alles is mogelijk. En ten slotte weet de klant dat hij met twee firma’s samenwerkt die hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van regelgeving en milieu. Het overtuigende bewijs hangt bij beide firma’s aan de muur, het ISO 14001-certificaat. FOCUS ON INDUSTRY 17


Jos hofkens hig bv

Succesvol in schoonmaak en reiniging Er is veel nodig om als organisatie uit te groeien tot een partij die meetelt. Dat ontdekt u als u uw product verder wilt ontwikkelen of uw medewerkers wilt enthousiasmeren. En dat ontdekken wij als we organisaties ondersteunen bij de frisse en hygiënische uitstraling van hun pand. Dat vraagt om vakmanschap.

18 FOCUS ON INDUSTRY

Daarom werkt Jos Hofkens HIG bv uitsluitend met medewerkers die trots zijn op hun vak. Mark Hofkens, Operationeel Directeur: “We tellen 6550 medewerkers die zich willen verdiepen in de organisatie waarvoor zij werken. Ze denken mee over slimme werkwijzen en komen met innovatieve oplossingen. Dankzij deze enthousiaste werkhouding hebben we nu voor elke tak doorgewinterde specialisten in huis.”


HIG schoonmaak De medewerkers van de afdeling schoonmaakonderhoud zijn actief over het hele land. Volgens vaste werkschema’s bezorgen zij kantoren, trappenhallen, sportaccommodaties en winkelcentra een uitnodigende uitstraling. Met jarenlange expertise en ultramodern materieel werken zij snel, efficiënt en bijna onzichtbaar. Organisaties kunnen tijdens hun werkzaamheden gewoon doordraaien. Mark Hofkens: “Bovendien zijn onze medewerkers allemaal vakgeschoold en hanteren zij de gecertificeerde werkwijzen.”

HIG industriële reiniging HIG industriële reiniging staat voor een veilige en betrouwbare industriële reiniging. Deze afdeling is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten. Mark Hofkens: “Deze afdeling verzorgt het ‘zwaardere’ reinigingswerk. Het werk begint met een inschatting van de industrietak, de ruimte en het productieproces. Daarna volgt het plan van aanpak. Onder deze afdeling vallen bijvoorbeeld gevelreiniging, het verwijderen van droge en natte stoffen, rioolreiniging (zakelijk en particuliere markt) en tankcleaning/hogedrukreiniging, droogijsstralen, ploffen in ketels, chemisch reinigen en total maintenance. Kampt een organisatie met een reinigingsprobleem waarvoor nog geen oplossing is, dan gaat onze afdeling Research & Development op zoek naar een passende oplossing.”

HIG reiniging voedingsindustrie Als projecten om een specifieke aanpak vragen, bijvoorbeeld vanwege extreem hoge eisen of met het oog op hygiëne, wordt er een maatwerkaanpak uitgestippeld vanuit HIG reiniging voedingsindustrie. Hieronder valt bijvoorbeeld de reiniging van de productie omgeving van bakkerijen volgens de normen van HACCP of het bestrijden van ongedierte.

Conclusie Mark Hofkens: “Het klinkt nu heel uitgebreid, maar de samenvatting is simpel. Één telefoontje en u bent in contact met de doorgewinterde reinigingsspecialist die u optimaal ontzorgt.”

Innovatieve oplossingen en slimme werkwijzen

FOCUS ON INDUSTRY 19


r

Assortiment reinigers Europees Ecolabel

Onze nieuwe reinigers in navulbare doseerflacon. * Ecologische reinigers ! * Drogen streeploos op * Laten een frisse geur achter. * Verwijdert moeiteloos en milieuvriendelijk diverse vervuilingen. * Geschikt voor alle waterbestendige oppervlakken.

Onze doseerflacon werkt zuinig, voorkomt overdoseren, is navulbaar en duurzaam.

Verkrijgbaar voor

Interieur, Sanitair, Vloer, Sanitair periodiek en Keuken

Beter voor het milieu... minimale impact op de aquatische ecosystemen voldoet aan de strenge eisen inzake biologische afbreekbaarheid beperkt verpakkingsafval

...beter voor u.

FRAG HOLLAND BV Telefoon 013 - 534 90 40 - info@fragholland.nl

- www.fragholland.nl


DelTa Team

‘Mensen die ons vISITekaaRTJe willen zijn’

Delta Team levert voornamelijk technisch en industrieel geschoolde mensen voor de zware en petrochemische industrie. Daarnaast weet zij de juiste mensen te vinden voor bedrijven die actief zijn in de bouw, sloop, grondverzet, asbestsanering, industriële reiniging en opruimwerkzaamheden. Gemiddeld zijn er 100 mensen voor haar aan het werk. “Het zijn trouwe mensen”, vertelt Ed Sarikaya, directeur Delta Team. “Het overgrote deel van hen werkt al tien jaar voor ons en velen zelfs nog langer.” Delta Team is gevestigd in de Randstad – aanvankelijk in Zoetermeer en sinds 2005 in Den Haag – maar opereert landelijk.

kaartje zijn voor ons bedrijf ”, vertelt Sarikaya niet zonder trots. “En we waken over de veiligheid van onze mensen. Sterker nog, voor een klant die de veiligheid niet kan garanderen, gaan we niet aan de slag.”

Investeren in mensen

Delta Team

Rijst toch de vraag wat Delta Team zoal doet om de mensen zo sterk aan zich te binden? “Om te beginnen bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden. Daarnaast investeren we in hen. We bieden hen opleidingen, een modern uitgerust wagenpark, goede kleding en de juiste werkattributen. Hierdoor willen zij op hun beurt het visite-

Almeloplein 17 2533 AB  Den Haag T 070 - 3884211 E info@deltateam.nl I www.deltateam.nl

Inmiddels werkt Delta Team al enkele jaren samen met Jos Hofkens HIG bv. Zij werd in 2007 uitgenodigd om eens kennis te komen maken. “Op dat moment wisten we al naar welke mensen Jos Hofkens HIG bv op zoek was. Toen we tijdens het gesprek ontdekten dat we ook nog elkaars taal spraken, was de samenwerking snel beklonken.”

FOCUS ON INDUSTRY 21


DE MAN VAN NU TOONT ZIJN KRACHT

thieuvandorst.nl

Autobelettering | Reclameborden | Gevelreclame | XXL Spandoeken en Prints Oosterhout | 0162 - 45 20 83 | burgtreclame.nl

22 FOCUS ON INDUSTRY

Advertentie Hofkens 25 jaar 187 x 130 mm


Untitled-1 1

28-11-11 08:47

FOCUS ON INDUSTRY 23


Innovation as core

Europe’s leading One Stop Shop for Water jetting Professionals

Everything you need • Advies, research & development • Semi automatische reinigingsoplossingen • Complete lijn HD-systemen en pompen • Specialist in op maat gemaakte oplossingen • 30.000 onderdelen op voorraad • Verhuurvloot tot 2.500 bar-units • Compleet opleidingsprogramma (SIR) • 365/24/7 service, waar u ook bent

Direct contact? +31(0)1806 61 73 36

www.waterjetting.nl

Focus on Industry  

Focus on Industry

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you