Page 1

CAT/ Programa provisional Young Volcandpark Dilluns 21

Dimarts 22

Dimecres 23

Dijous 24

Divendres 25

9:00

Benvinguda i

Sortides

9:30

acreditacions

simultànies pel

Cerimònia

Parc Natural:

d‟inauguració i

1.- Tossols de Sant

“Viure entre

1.- Tossols de Sant

ponència inaugural

Roc

volcans”

Roc

sobre “Espais

2.- Volcà de les

2.- Volcà de les

protegits i volcans”

Bisaroques

Bisaroques

3.- Colades de lava

3.- Colades de lava

de Sant Joan les

de Sant Joan les

Fonts

Fonts

4.- Riu Fluvià,

4.- Riu Fluvià,

Moixina, Muntanya

Moixina, Muntanya

Pelada i Montolivet

Pelada i Montolivet

10:00

11:00

11:00 a 11:30

11:30

Icebreaker

Ponències dels

per preparar el

simultànies pel

estudiants:

manifest

Parc Natural:

Icebreaker

Icebreaker

Ponències dels

ambiental en àrees

simultànies pel

estudiants:

per preparar el

simultànies pel

protegides a càrrec

Parc Natural:

“Viure entre

manifest definitiu

Parc Natural:

de Fernando

1.- Tossols de Sant

volcans”

Ramos (INECO,

Roc

Roc

Comunicación para

2.- Volcà de les

2.- Volcà de les

el Patrimonio,

Bisaroques

Bisaroques

Espanya)

3.- Colades de lava

3.- Colades de lava

de Sant Joan les

de Sant Joan les

Fonts

Fonts

4.- Riu Fluvià,

4.- Riu Fluvià,

Moixina, Muntanya

Moixina, Muntanya

Pelada i Montolivet

Pelada i Montolivet

Dinar

Tallers

Dinar

Grups de treball

Dinar

Dinar Posa en comú dels

estudiants:

diferents grups de

“Viure entre

treball i redacció

volcans”

del manifest

Esclat dels forns

Cercavila amb

Cerimònia de

volcànics

faràndula i

clausura i manifest

inauguració del

dels escolars

Tallers

Mural commemoratiu del congrés Sopar de

Lliure

Lliure

Sortides

1.- Tossols de Sant

Ponències dels

18:45

20:30

Icebreaker

Sortides

15:00

17:30

Sortides

L‟educació

13:00-

15:00-

Icebreaker

Grups de treball

21:30

benvinguda i

Espectacle de Foc

Networking

Sopar de clausura

Dinar


CAST/ Programa provisional Young Volcandpark Lunes 21

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

9:00

Bienvenida y

Salidas de campo

Ponencias de los

Grupos de trabajo

Salidas de campo

9:30

acreditaciones

simultanees por

estudiantes:

para elaborar el

simultanees por

10:00

Ceremonia de

el Parque Natural:

“Vivir entre

manifiesto

el Parque Natural:

inauguración y

1.- Tossols de

volcanes”

ponencia

Sant Roc

Sant Roc

inaugural:

2.- Volcán de les

2.- Volcán de les

Bisaroques

Bisaroques

"Espacios

3.- Riscos

3.- Riscos

protegidos y

basáltiqcos de

basáltiqcos de

volcanes"

Sant Joan les

Sant Joan les

Fonts

Fonts

4.- Rio Fluvià,

4.- Rio Fluvià,

Moixina,

Moixina,

Muntanya Pelada

Muntanya Pelada

y Montolivet

y Montolivet

11:00

11:00 a 11:30

11:30

13:0015:00

15:0017:30

Icebreaker

1.- Tossols de

Icebreaker

Icebreaker

Icebreaker

Icebreaker

Conferencia:

Salidas de campo

Ponencias de los

Puesta en común

Salidas de campo

“La educación

simultanees por

estudiantes:

de los diferentes

simultanees por

ambiental en

el Parque Natural:

“Vivir entre

grupos de trabajo

el Parque Natural:

áreas protegidas”

1.- Tossols de

volcanes”

Lucie Sauvé

Sant Roc

Sant Roc

(Universitat du

2.- Volcán de les

2.- Volcán de les

Québec –

Bisaroques

Bisaroques

Canadà)

3.- Riscos

3.- Riscos

basáltiqcos de

basáltiqcos de

Sant Joan les

Sant Joan les

Fonts

Fonts

4.- Rio Fluvià,

4.- Rio Fluvià,

Moixina,

Moixina,

Muntanya Pelada

Muntanya Pelada

y Montolivet

y Montolivet

Comida

Talleres

Comida

Talleres

1.- Tossols de

Comida

Comida

Ponencias de los

Grupos de trabajo

estudiantes:

para elaborar el

“Vivir entre

manifiesto y

volcanes”

redacción del manifiesto definitivo

Encendida de los

Pasacalle con

Ceremonia de

hornos volcánicos

farándula y

clausura y

inauguración del

manifiesto de los

Mural

escolares

18:45

conmemorativo del congreso

Cena de 20:30

Libre

Libre

Espectáculo de

apertura y

fuego y cena de

Networking

clausura

Comida


ENG/ Young Volcandpark provisional programme Monday 21

Tuesday 22

Wednesday 23

Thursday 24

Friday 25

9:00

Welcome and

Choice of outing in

Work in groups to

Choice of walks in

9:30

accreditations

the Natural Park:

Students‟

prepare the

the Natural Park:

10:00

Opening ceremony

1.- Tossols of Sant

presentations:

declaration

1.- Tossols of Sant

and first

Roc

„Living amongst

Roc

presentation on

2.- Volcano of

volcanoes‟

2.- Volcano of

„Protected areas

Bisaroques

Bisaroques

and volcanoes‟

3.- Lava flows at

3.- Lava flows at

Sant Joan les

Sant Joan les

Fonts

Fonts

4.-River Fluvià, La

4.-River Fluvià, La

Moixina, Muntanya

Moixina, Muntanya

Pelada and

Pelada and

volcano of

volcano of

Montolivet

Montolivet

11:00

11:00 a 11:30

11:30

13:0015:00

15:0017:30

Icebreaker

Icebreaker

Icebreaker

Icebreaker

„Environmental

Choice of outing in

Students‟

Work in groups to

Choice of outing in

education in

the Natural Park:

presentations:

prepare the final

the Natural Park:

protected areas‟

1.- Tossols of Sant

„Living amongst

declaration

1.- Tossols of Sant

presented by Lucie

Roc

volcanoes‟”

Sauvé (Quebec

2.- Volcano of

2.- Volcano of

University,

Bisaroques

Bisaroques

Canada)

3.- Lava flows at

3.- Lava flows at

Sant Joan les

Sant Joan les

Fonts

Fonts

4.-River Fluvià, La

4.-River Fluvià, La

Moixina, Muntanya

Moixina, Muntanya

Pelada and

Pelada and

volcano of

volcano of

Montolivet

Montolivet

Lunch

Workshops

Lunch

Roc

Lunch

Lunch

Students‟

Idea-sharing

presentations:

between groups

„Living amongst

and drawing up of

volcanoes‟

final declaration

Explosion of

Procession with

Closing ceremony

volcanic ovens

faràndula and

and reading of

unveiling of the

student‟s

Commemorative

declaration

Workshops

18:45

mural Welcome dinner 20:30

Icebreaker

and Networking

Free time

Free time

21:30 Fireworks Closing dinner

Lunch

Young Volcandpark provisional programme  

Young Volcandpark provisional programme, version Dec 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you