Page 1

6

Leserbrev

Indre Akershus Blad – mandag 12. mai 2014

Sammen om barn! ier Dahl. Marius L

Barndommen varer i generasjoner. Å sikre en god barndom er den beste investering vi som samfunn kan gjøre. Aurskog-Høland kommune tilbyr en rekke tiltak mot barn og deres foresatte. Hver måned framover vil ansatte i kommunen presentere ulike tilbud som bidrar til å sikre en god oppvekst for flest mulig barn.

Ida Melby.

Zippys venner – forebyggende arbeid i skolen I Aurskog-Hølands historienedskriving vil skoleåret 2013/14 kunne vise til store og viktige diskusjoner, men vil Zippy bli nevnt? I inneværende skoleår har alle kommunens første- og andreklassinger tatt del i et forebyggende undervisningsopplegg som skal lære dem å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Opplegget heter Zippys venner. Om Zippys venner Zippy er et pinnedyr, og sammen med vennene sine møter han på noen utfordringer og problemer. Gjennom histo-

rier om disse, så skal barna selv finne løsninger på de forskjellige problemene. Basert på 24 leksjoner (Zippytimer), fordelt på seks moduler i ett skoleår, jobbes det blant annet med å takle konflikter med venner, å være sjalu eller misunnelig, å være lei seg eller nervøs. Ved hjelp av aktiviteter som tegning, rollespill, lek, øvelser og samtaler skal elevene lære seg å identifisere og snakke om følelser, å mestre dagliglivets utfordringer og å støtte andre som har det vanskelig. Alle lærere (Zippylærere) har gjen-

nomgått kursing og sertifisering som skal bidra til å sikre en enhetlig forståelse for og bruk av Zippys venner – dette er viktig for at undervisningsopplegget skal fungere etter hensikten. Skolen skal være en arena som fremmer helse, trivsel og læring. I dag har vi kunnskap som tilsier at det er en sammenheng mellom barn og unges sosiale og personlige utvikling og læring. Effekter som bedre skolemiljø, redusert mobbing, bedre faglig fungering samt bedring av sosiale ferdigheter er

NYE LEILIGHETER I LØKEN

SALGSSTART Mandag 12. mai

Salgsmøte på Høland Stadion i 2. etasje kl 18-19

www.skattumlia.no / ✆ 64 84 52 80

TERRASSE FRODE SKJEVIK Partner / Megler ✆ 482 31 302

TOM-RICHARD SEIM Partner / Megler ✆ 982 04 222

dokumentert gjennom forskning på Zippys venner. I lys av dette er Zippys venner en viktig satsing som skal bidra til å skape gode premisser for hver enkelt elev i et mangeårig skoleløp. Marius Lier Dahl, Rådgiver i PP-tjenesten Refleksjoner fra praksis Som Zippylærer ser jeg store endringer hos barna underveis og etter endt undervisningsopplegg. Elevene blir mer bevisste på egne følelser, og får forståelse for at alle følelser er helt normale å ha. Det som er forskjellen nå er at barna har fått redskaper for å takle følelser som oppstår, og de blir mer kompetente på å finne gode løsninger som er positive både for seg selv og andre rundt. Det jeg som lærer også ser på som svært positivt, er overføringsverdien denne problemhåndteringen får videre i skolehverdagen. Om det oppstår utfordringer ute i et friminutt, kan elevene med støtte fra lærer finne løsninger som gjør at alle parter får det bedre. Jeg har flere ganger opplevd at barn som står midt i en konflikt, refe-

rerer til hva Zippy ville gjort i denne situasjonen, og bruker kunnskap og ferdigheter de har lært i Zippytimene til å finne gode løsninger sammen. Selv tar jeg aktivt i bruk prinsippene fra undervisningsopplegget ute i friminutt eller i timer, og på denne måten veiledes elevene i arbeidet med å finne gode løsninger for alle. Mer åpenhet om egne følelser og utvikling av gode dialogferdigheter har en positiv innvirkning på både læringsmiljøet i klassen, og relasjon mellom elev og lærer. Disse to faktorene er, slik jeg ser det, noen av grunnpilarene når det kommer til trivsel, motivasjon og læring hos elevene, og det er fantastisk at Zippys venner kan bidra til utvikling på alle disse områdene! Til slutt vil vi komme med en liten oppfordring. Når de unge og lovende kommer hjem fra skolen og snakker om Zippy – vær undrende, engasjert og be de fortelle mer. For utdypende informasjon, tips til foreldre og lærere med mer, se http://www. vfb.no/no/zippys_venner/. Ida Melby, (Zippy)Lærer ved Setskog oppvekstsenter

Vikeplikt – den glemte trafikkregelen Ser det er mye diskusjoner rundt om i disse dager angående kjøring av barn til skolen, barnehage etc. Dette gjelder sikkert over hele landet, men jeg vil her ta for meg mitt lokalmiljø Sørumsand. Jeg selv kjører til jobb på den tiden da foreldre kjører sine barn til skolen og jeg er ofte vitne til mange og farlige situasjoner. De som kjører har som regel liten tid, de skal jo selv rekke jobb eller nå tog, buss, de sistnevnte er de verste for disse venter jo ikke på en. Det ser ut til at mange ofte glemmer at det finnes andre trafikanter rundt seg. Ikke bare myke trafikanter, men andre som kjører bil også. Har ikke bare én gang måtte bremse for biler som benytter busslommen som plass for avsetting av barna utenfor Sørumsand barneskole, og da står det ikke bare en bil der, men flere og om de ser seg for når de skal ut på hovedveien igjen, ja det skjer nok ikke alltid. Og vikeplikt, det har mange helt glemt hva betyr. I vegtrafikkloven står det: I vegkryss hvor det ikke er innført andre regler, gjelder trafikkreglenes bestemmelser om vikeplikt for trafikk fra høyre. Slike kryss

kalles høyreregulerte. Høyreregelen gjelder i de fleste kryss i byer og tettsteder i Norge. Men det ser ut til at mange tror at dette ikke gjelder for småveiene på Sørumsand. I dag var jeg millimetre fra å få en bil, som ikke kjørte i fartsgrensa som er 30 km/t, rett i venstresiden min da jeg kjørte ut i Odinsveg fra Friggvegen. Jeg pleier alltid å snike meg opp i dette krysset da jeg mer en èn gang har opplevd det samme. I dag så jeg meg først til venstre og så til høyre, for det er jo fra høyre jeg har vikeplikt da jeg kommer opp denne veien. Jeg så ingen hverken fra den ene eller andre siden, og som vi har lært så tok jeg en ekstra titt til høre før jeg kjørte ut. Og der i full fart kom det en bil som suste millimetre foran fronten på meg og sjåføren var ikke nær bremsepedalen en gang. Heldigvis gikk det bra denne gangen også, men jeg kjørte resten av veien med dunkende hjerte og mange tanker i hodet. Jeg minner igjen på at vi kjørende har vikeplikt for kjøretøyer som kommer fra høyre – uansett – hvis ikke andre regler er innført for det krysset. Denne regelen gjelder faktisk også for bilistene på Sørumsand. Mona K. Herudshagen

Zippys venner - forebyggende arbeid i skolen  
Zippys venner - forebyggende arbeid i skolen  

Artikkel om Zippys venner gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus blad