Page 1

ta barn på alvor nr 15

organisasjonen

Organisasjonen Voksne for Barn Stortorvet 10

0155 Oslo

Tlf: 23 10 06 10

VOKSNE FOR BARN

vfb@vfb.no

ta barn på alvor nr 15: for ungdom

Her kan du få hjelp:

° www.morild.org; nettsted spesielt for deg som har en mor eller far som har psykiske problemer. Nettstedet har en egen svartjeneste der du kan sende inn spørsmål. ° Røde Kors-telefonen for barn og ungdom; tlf. 800 33 321 (mandag til fredag kl. 15 – 20) ° Kirkens SOS; tlf. 815 33 300 (døgnåpen) ° Mental helses hjelpetelefon, tlf. 810 30 030 ­(døgnåpen) ° Tele-Bamsen: IOGT’s landsdekkende kontakttelefon for barn som synes det er ekkelt når voksne drikker. Tlf. 800 30 350 (mandag – fredag kl. 14:30 – 20) ° www.korspahalsen.no; Røde Kors’ nettjeneste for barn og unge ° www.klara-klok.no; Klara Klok er en spørretjeneste på Internett, der ungdom og unge voksne anonymt kan stille spørsmål om helse, forhold og familie, ­rusmidler og seksualitet.

Snakk med andre Synes du det er vanskelig å snakke med foreldrene dine alene, kan det være lurt å ta noen andre voksne med deg. Det kan være en annen i familien din, læreren din eller helsesøster. For at foreldrene dine skal få det bedre, er det viktig at de får hjelp av noen andre voksne. Den oppgaven er alltid for stor for barn.

Hvordan kan jeg komme meg videre? For at du skal klare å fortsette å være glad i og respektere foreldrene dine til tross for deres problemer, kan du forsøke å skille mellom den personen de er når de er syke eller ruset, og den personen de er når de er friske og edrue. Hvis du skiller «rusmonsteret» fra moren eller faren din, kan du si hva du ikke liker ved det; for eksempel at det sjangler, lukter, er ­stakkarslig, ikke til å stole på og selvopptatt. Mens moren/ faren din kan være grei, omsorgsfull og klok. Hvis du skiller den psykisk syke moren/ faren din fra den friske moren/ faren din, kan du si at den syke moren/faren min tenker forvirrede tanker, gjør og sier merkelige ting og klarer ikke ta seg av familien sin. Den friske moren/ faren din kan derimot tenke klart, ha kontrollen over hva hun/ han gjør og sier, og bry seg om deg og de andre i familien. Kanskje du kan skrive et brev til foreldrene dine, hvor du forteller hva du ikke liker ved «rusmonsteret» eller den ­psykisk syke moren eller faren din, og hva du liker ved den

Å snakke om rusproblemer eller psykiske problemer er ­vanskelig. Du skammer deg kanskje, og vil ikke at andre skal vite hvordan det er hjemme hos dere. Men hvis du ikke ­snakker om det med noen, må du bære alle bekymringene alene. Det er skadelig for deg. Velg en god venn, helsesøster eller en annen du stoler på, og fortell hvordan du har det. Kanskje det finnes en samtalegruppe der du bor, med andre barn og unge som er i samme situasjon som deg. Det vet helsesøster. Hvis du blir med i en slik gruppe, vil du snart forstå at noen andre også har opplevd selv det ekleste du har opplevd. Du vil også oppdage at det er frigjørende å «få renset ut» og delt dine erfaringer med andre. Det er viktig at du finner noen å prate med og noen å være sammen med som aksepterer dine følelser og er glad i deg for den du er – ikke for det du gjør!

Jeg ønsker å bli medlem i Voksne for Barn!

Jeg ønsker å få tilsendt nyhetsbrev og annen informasjon fra VfB

Grafisk Form as // Illustrasjoner: antonia ringbom

friske og edrue moren eller faren din. Det kan hjelpe dem å forstå hvordan det er å være deg.

Se www.vfb.no for informasjon om pris og medlemsfordeler.

Navn: Adresse: E-post: Telefon: Klipp ut og send til Voksne for Barn, Stortorvet 10, 0155 OSLO. Du kan også melde deg inn via www.vfb.no

www.vfb.no

Når mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg www.vfb.no


ta barn på alvor nr 15

www.vfb.no

Når mamma eller pappa er psykisk syk eller ruser seg

Vanlige tanker Hvis du har en mamma eller pappa som ruser seg eller har psykiske problemer, tenker du kanskje at du må ta hensyn til dem og at dine følelser og det du har lyst til ikke er så viktig. Kanskje tar du på deg skylden for problemene, og tenker at bare jeg hadde vært litt greiere ville ikke mamma eller pappa ruset seg eller fått psykiske problemer. Mange barn i familier med disse problemene er redde for at noen skal få vite om det. Derfor tør de nesten aldri å ta med venner hjem eller fortelle hvordan de har det til noen. Noen er redde for at det skal bli bråk hvis de sier fra. Kanskje har moren eller faren din lovet deg ting de ikke klarer å holde, slik at du ikke lenger stoler på dem. Det er heller ikke rart hvis du alltid er redd for hva foreldrene dine gjør eller hvordan de har det. Alt dette er vanlig hos barn som har foreldre som ruser seg eller har psykiske problemer. Det er vanskelig å leve med disse bekymringene! Men noen av dem går det an å endre, slik at de ikke gjør deg trist eller ødelegger for deg på andre måter.

Alle har vært syke en eller annen gang. Når du har vondt i halsen, er det vanskelig å svelge. Når du har magesyke, vil ikke magen ta imot maten men kaster den opp igjen. Hvis du har psykiske problemer påvirker det måten du tenker og oppfører deg på. Oppførselen og tankene kan også forandre seg hos en som drikker alkohol eller ruser seg på andre måter. Noen blir sløve, orker ingen ting og slutter å prate. Andre får lyst til å gjøre masse og snakker hele tiden. De som ruser seg kan bli ustødige, snakke utydelig, si stygge eller merkelige ting eller gråte.

Ta hensyn til deg selv l l l l Noen begynner å ruse seg fordi de har psykiske problemer, mens noen får psykiske problemer fordi de ruser seg. Andre ganger har rusmisbruk og psykiske problemer ingen ting med hverandre å gjøre. Ofte kan oppførselen til foreldre som ruser seg og foreldre som har psykiske ­problemer ligne litt. Det er uansett vanskelig å være barn i en familie med disse problemene.

Tvangshandlinger Hvis moren eller faren din har psykiske problemer, har du kanskje opplevd at de gjør én bestemt ting om og om igjen. Noen vasker hendene hele tiden, andre slår av og på lyset. Tankene lurer dem, slik at de for eksempel kan tro at det vil skje noe fryktelig hvis de ikke slår av og på lyset. Slike ­problemer kalles tvangslidelser. De som har tvangslidelser klarer ikke å stoppe med å gjenta det de gjør – selv om de gjerne vil.

Hvis moren/ faren din ruser seg eller har psykiske problemer, kan de ha stort behov for hjelp. Kanskje klarer de ikke å passe på småsøsknene dine, handle mat, gjøre rent i huset, vaske seg eller komme seg på jobb uten din hjelp. Men kanskje fører din hjelp til at moren eller faren din bare ruser seg enda mer og ikke innser at de trenger hjelp fra noen andre voksne? Hvis de ikke merker hva rusmisbruket eller de psykiske problemer fører til, er det ikke sikkert de klarer å bestemme seg for å gjøre noe med det eller be om hjelp fra andre voksne. Det er først og fremst de voksne som skal ta hensyn til barna i ­familien – ikke omvendt!

Hvis noen ofte drikker alkohol eller ruser seg på andre måter, kan de bli avhengige av rusen det gir. Det betyr at de blir syke hvis de ikke ruser seg, og det blir veldig vanskelig å la være. De som er avhengige av rus, tenker hele tiden på å ha rusmidler som de kan bruke. Selv om det ikke finnes mat i kjøle­skapet og du kanskje trenger nye klær, kan moren eller faren din finne på å bruke alle pengene sine på rusmidler hvis han eller hun er rusmiddelavhengig.

Merkelige tanker Både psykiske problemer og rus kan forstyrre tankene til folk. For eksempel kan noen tro at tankene deres er påvirket av noe

Det er ikke din skyld! i verdensrommet eller at naboen sender stråler til dem. De kan se og høre ting, og til og med snakke med noen som ikke finnes i virkeligheten. De kan også tro at de blir forfulgt eller at noen overvåker dem.

Det er viktig at du alltid husker at det aldri er din skyld hvis moren eller faren din ruser seg. Det er alltid den voksne sitt ansvar. Det er heller aldri barns skyld at foreldre får psykiske problemer, uansett om de skulle finne på å gi deg skylden for det.

Når mamma eller pappa er psykisk syk eller rusavhengig  
Når mamma eller pappa er psykisk syk eller rusavhengig  

Hefte nr. 15 i vår brosjyreserie Ta barn på alvor: Mange barn i familier hvor en av foreldrene er psykisk syk eller ruser seg, er veldig red...