Page 1

Public Service Broadcasting (PSB) i Norden Hovedscenene for Nordisk kultur - trenger vi dem? Konferanse p책 Voksen책sen, onsdag-torsdag 26.-27. mai, 2010


Bakgrunn Dette er den andre i en serie på fem nordiske konferanser om Public Service Broadcasting – PSB eller almenkringkasting – i Norden. Hensikten er å spre kunnskap om PSB og stimulere til debatt om hvordan PSB kan utvikles som en kulturbærende virksomhet i en ny medietid med økt kommersialisering, endrede rammevilkår og rivende utvikling av teknologiske plattformer. Serien gjennomføres i samarbeid mellom de ”Nordiske Perlene” - Hanaholmens kulturcentrum for Sverige og Finland, Nordisk Råd, Norden i Fokus i Sverige, Nordens Hus i Reykjavik, Fondet for dansk-norsk samarbeid med Schæffergården i København samt Voksenåsen i Oslo. Opplegget er utviklet i et nettverk mellom Nordicom, Nordisk Film&TVFond og de nordiske PSB-foretakene v/ Nordvisjonen og er støttet av Nordisk Kulturfond. PSB i Norden er inne i en tid med dyptgripende forandringer. De nordiske PSB- aktørene har hatt stor fremgang hos mediebrukerne noe som har medført økende kritikk fra kommersielle aktører. Mange synes PSB i større grad bør konsentrere seg på opplysende og kulturelle programmer og la de kommersielle aktørene eksponere populære områder som sport og underholdning. Samtidig får PSB-aktører kritikk fra kultureliten som synes de svikter sine kulturpolitiske plikter i kampen om markedsposisjoner. Det finnes ingen lettvinte svar på disse utfordringene. Monopol eller pluralisme – trygghet eller nyorientering – statlig eller privat – her ligger politiske spenningsfelter som går på grunnleggende verdivalg. PSB-virksomheten har uten tvil stor betydning for formidling av kultur og for kulturlivet generelt i Norden. PSB er både en scene og en kulturinstitusjon i alle de nordiske landene. Samarbeidet mellom PSB-institusjonene i Norden er derfor omfattende – Nordvisjonen står f.eks. sterkere enn noen gang før. Nordens røst i verden om PSB veier tungt og kan vise hvordan små land kan arbeide sammen. Kunnskapen om og forskningen rundt PSB er omfattende og finnes samlet fremfor alt ved Nordicom i Gøteborg. En vesentlig del av konferanse-serien er å bringe denne kunnskapen ut i en videre krets. Det er også viktig å bidra til en levende diskusjon og debatt om PSB - dens kulturbærende rolle og plass i våre nordiske samfunn.


Program (utkast 25.03)

Onsdag 26. mai 12.00

Lunsj

13.00

Velkommen - adm.dir. Karl Einar Ellingsen, Voksenåsen

13.10

Public Service och svensk mediepolitik Statssekretær Henrik Toremark, Kulturdepartementet, Stockholm

13.25

Public Service og norsk mediepolitikk Statssekretær Roger Solheim, Kulturdepartementet, Oslo (tbc)

13.40

Kommentarer: Professor Odd Mathis Hætta, Høgskolen i Alta Innvandrerkulturenes plass, programleder Azka Baig, Migrapolis (NRK)

14.00

Det offentlige rommet: PSB sett i forhold til folkbildning, språkutvikling, ytringsmangfold, kunnskap – og demokrati. Professor Trine Syvertsen, Universitetet i Oslo

14.25

Diskusjon og kaffe

15.15

Public Service fjernsyn og radio som kulturell huvudscene i Norden? v/forsker Jostein Gripsrud, Universitetet i Bergen PSB som kulturproducent: v/regissör, forfatter Raija-Sinikka Rantala, Finland

16.15

Debatt: Kulturella utfordringer för Public Service Broadcasting? Ordstyrer: journalist Nina Owing, NRK

Universitetslektor Gisle Hannemyr, Universitetet i Oslo Nye digitale medier Exec.prod. Gunnar Carlsson, SvT Drama i nordisk TV Prod. Merethe Eckhardt, DR Barnprogram – får de (nok) plass? Musikksjef Arild Erikstad, NRK Musikk for dine ører 17.30

En drink i baren (m. overraskelse)

18.00Middag


Torsdag 27. mai 09.00

Konkurrere eller komplettere. Nasjonale PSB-strategier i Norden v/professor Anker Brink Lund, Copenhagen Business School

09.20

Debatt: Vil og tør vi satse på nordisk kultur? – og hvorfor? Bakgrunn: den aktuelle debatten om hva man fra nordisk og europeisk hold kan gjøre i forhold til amerikansk TV-dominans; om hvordan man best styrker nordiske språk, nordisk kultur; om å styrke programsamarbeid/programutveksling i Norden; om forslag om en nordisk kulturkanal etc Ordstyrer: Journalist Kjell Pihlstrøm, NRK Produsent Stein Roger Bull, Nordisk Film Nordisk kulturkanal i samarbeid med Arte Gen.sekr. Henrik Hartmann, Nordvision Digitalisering- vejen til mere nordisk samarbejde Dir. Olav Nyhus, NRK Rettighetsspørsmål over landegrenser Riksdagsman Mats Johansson, Riksdagen Kan tekniken hjälpa politiken? Dir. Harald Strømme, TV Norge Utfordringer skapt av konkurranse i eteren

Kommentar ved kringkastingssjef Hans Tore Bjerkås, NRK 10.30

Pause

11.00

Public Service Broadcasting i nordisk kulturpolitik Ordstyrer: Journalist Kjell Pihlstrøm, NRK Politikere: * Partiledere/politikere fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre, Høyre, KrF og FrP

12.15

Sammenfatning og perspektivering, professor Arne Ruth

12.30

Lunsj - slutt

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Bildegalleri_Kultur/Program26_27mai  
http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Bildegalleri_Kultur/Program26_27mai  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Bildegalleri_Kultur/Program26_27mai.pdf