Page 1

30. mars 2012

VoksenĂĽsen Program 2012 Ungdommer og utdanning

Kultur og kunst

Merkedager

Dag HammarskjĂśldprogrammet

Politikk og samfunn


JANUAR 28.01 Forelesing: Grethe Frydenlund og Wanda Heger—De hvite bussene ”En beretning om mot.” Foredrag av Grethe Frydenlund om Folke Bernadotte og hans medarbeideres innsats, hvor de risikerte egne liv for å redde norske og danske fanger. ”Hver fredag foran porten” - Wanda Heger forteller om hvordan hun fikk kontakt med Sachsenhausenfangene og skrev lister over i hvilke leire det fantes norske fanger. Norsk-Svensk Forening i samarbeid med Voksenåsen.

FEBRUAR 06.02 Middagsmøte med Gene Sharp Gene Sharp er vår tids ledende ikkevoldsforkjemper. Han deltar i middag og dialog med andre likesinnede i forbindelse med lanseringen av filmen om hans liv "How to start a revolution".

15.02 Seminar: Dialogforum II Dialogforum inviterer sentrale norske og svenske, unge og eldre stemmer til samtale om hvordan vi kan bruke erfaringene våre på veien videre i et flerkulturelt samfunn. Med bland andre Vegard Grøslie Wennesland, leder av AUF-Oslo og Shoaib Sultan. Oppfølging av Dialogforum I i Stockholm 22.11.11.

Vegard Grøslie Wennesland

I samarbeid med Fritt Ord, Sveriges ambassade og Svensk-norska samarbetsfonden.

16.02 Seminar: Hva er journalisters ståsted? Hvordan arbeider vi for å sikre nok kunnskap om konflikters bakgrunn og historie? Hvor viktige er mediene for norsk opinionsdanning? Vi samler nordiske afrikajournalister samt Etiopia- og Kongo-kjennere til samtale om hvordan mediene håndterer konflikter i dagens Afrika. Dette Med Beatrice Janzon, Tomm Kristiansen, Arne Ruth, Morten Bøås, Kjetil Tronvoll, Bjørn Lindahl, Azka Baig og flere.

20.02- 24.02 Språk- og kulturkurs: Lærerstudenter Göteborgs Universitet Kurs i norsk språk– og kultur for svenske lærerstudenter fra Göteborgs universitet. I samarbeid med de Nordiska perlene og med støtte fra Svensk-norska samarbetsfonden.

28.02 Seminar: En fornyet norsk grunnlov – noe mer enn et symbol? Foran grunnlovsjubileet 2014 har Stortinget nedsatt et utvalg under ledelse av Inge Lønning, som skal se på menneskerettighetenes plass i den norske grunnloven. Utvalgets rapport presenteres i januar 2012 og diskuteres på dette seminaret i et komparativt nordisk perspektiv. Med blant andre Torbjørn Jagland, Daniel Tarschys, Carsten Smith og Lena Hjelm-Wallén. I samarbeid med Nordisk Råds norske delegasjon.

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


MARS 01.03 Workshop 1814-serien: Romer och resande Romer och resande är en utsatt grupp både idag och historiskt, men gruppen har fått status som nationell minoritet både i Sverige och i Norge. Detta baseras på den långa vistelsetiden i landet och ger Inge Lønning folkgruppen en rad rättigheter i enlighet med Europarådets konventioner. Som ett led i Voksenåsens 1814-satsning på minoritetsrättigheter genomförs denna kontaktskapande forskarworkshop. I samarbete med Hugo Valentincentrum vid Uppsala Universitet, HL-senteret vid Universitetet i Oslo och Forum för Levande Historia.

11.03 Utstillingsåpning: Damenes verden Non stop art Utstillingen består av maleri, mixed media, tekstil, glass og smykker - med tema «Damenes verden» som viser et spekter av kvinnelige samtidskunstneres uttrykk og materialer. Utstillingen er tilegnet den internasjonale kvinnedagen 8. mars og åpnes av Per Ritzler. Med kunstnerne Magne Austad («hanen i kurven») Nini Anker Dessen, Inger Johanne Brautaset, Anne Marie Komissar, Cathrine Knudsen, Gro Hege Bergan, Karin Oldfelt Hjertonsson, Eline Heramb, Ellen Lenvik, Ulla-Mari Brantenberg og Camilla Prytz. I samarbeid med Kulturkonsept.

12.03-15.03 Språk– og kulturkurs: Helsingfors universitet Kurs i norsk språk– og kultur for studenter fra Helsingfors universitet. I samarbeid med de Nordiska perlene .

APRIL 15.04 Informationsdag: Svenska ungdomar i Norge Inofficiella tal visar att det bor ca. 60 000 svenskar i Oslo. Många av dem är unga och arbetar i servicenäringen, något som märks tydligt vid t.ex. ett restaurangbesök i huvudstaden. En dag där Grensetjänsten och andra myndigheter informerar de unga svenskarna.

Vallmo; Fra utstillingen Damenes verden 2012

Sveriges ambassad i samarbete med Grensetjänsten, Hallå Norden, Svenska Margaretakyrkan och Voksenåsen.

27.04 Konferanse: Helsingforsavtalen 50 år— Framtidens nordiske samarbeid For femti år siden ble nordiske land enige om å utvikle sitt samarbeid og bygget så opp nordiske samarbeidsinstitusjoner. Hvordan har disse fungert? Vil institusjoner som Nordisk ministerråd og Nordisk råd være egnet for å håndtere utfordringene i kommende tiår eller bør de forandres? Det siste kan formuleres som det spørsmål direktøren i Nordisk Råd Jan-Erik Enestam, har stilt: "Hur skulle det nordiska rådet och nordiska ministerrådet se ut om de skapades idag?" I samarbeid med Centrum för Nordenstudier (CENS) på universitetet i Helsinki, med støtte fra Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2012

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


30.04 Märkesdag: Valborgsmässoafton Traditionsrikt firande med brasa, svenskt sillbord, dansmusik och körer. Med Guldbergs Akademiska kor og Finn Eriksens orkester. Norsk-Svensk Forening i samarbete med Voksenåsen.

MAI 07.05 Merkedag: Frigjøringsdagen Polititroppenes forening møtes for avduking og bekransning av byste av dosent Harry Söderman, grunnlegger av Polititroppene i Sverige/Norge 1943-45. I samarbeid med Polititroppenes Veteranforening og Norsk-Svensk Forening.

07-11.05 Språk- og kulturkurs: Joensuu Høgskole Språk og kulturkurs for finske økonomi- og designstudenter fra Høgskolen i Joensuu. I samarbeid med de Nordiska perlene .

10-11.05 Konferanse: Den norske Tysklandskonferansen. Norden og Tyskland Den norske delen av Norden-Tyskland serien, en nordisk satsning på nye og gamle relasjoner mellom Norden og Tyskland. Den norske konferansen fokuserer spesielt på språk, norsk-tyske relasjoner før, nå og i fremtiden, kultur, handel og næringsliv. I samarbeid med bl.a. norsk UD; Willy Brandt-stiftelsen, Fritt Ord, Nordisk Kulturfond, Goethe-Instituttet, UiO, Den svenske og den tyske ambassade m.fl.

JUNI 04-05.06 Workshop 1814-serien: En nordisk samekonvensjon Norge var först i Norden med att ratificera ILO konvention 169 om urfolksrättigheter. Sverige, Finland och Ryssland har ännu inte gjort så. Samtidigt pågår det ett arbete med en gemensam nordisk samekonvention, där Sverige uppmanas att ge samiska institutioner större frihet medan Norge har betts om att ta större ansvar. I samarbete med Norges forskningsråd.

22.06. Märkesdag: Midsommar Traditionellt firande med sill, snaps, musik och dans runt majstången! NorskSvensk Forening i samarbete med Voksenåsen. Konstprojekt, Express

15-17.06 Workshop:”Express Yourself ” Ett årligen återkommande mediekultur seminarium för ungdomar. I år kopplat till Svensk-norskt dialogforum och med utgångspunkt i den terror och det våld som drabbat våra länder diskuteras toleransfrågor, alternativa vägar för att uttrycka ett budskap om tolerans, demokrati, öppenhet utforskas. Workshops om att uttrycka sig genom teater, konst och text. I samarbete med Fritt Ord, Svensk-norska samarbetsfonden, Fryshuset, med flera.

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


AUGUST 30.07.-05.08 SommerAkademi Voksenåsen Sommerakademi Voksenåsen er et årlig sommerkurs for musikkstudenter. Det faglige opplegget gjøres i samarbeid med lærere fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og Norges musikkhøgskole og kurset gir studiepoeng fra Norges musikkhøgskole. Blant annet med professorene Susanna Eken - sang, Peter Herresthal - fiolin, Natalie Clein cello og Tom Ottar Andreassen - fløyte, Frøydis Ree Wekre - horn, Aage Kvalbein cello, Lars Anders Tomter - bratsj og Magnus Eriksson - fiol. I samarbeid med Norges

Susanna Eken,

musikkhøgskole og Svensk-norska samarbetsfonden.

28.08 Värmlandsdag Värmland presenterer seg – innovasjon, industri, investeringer, infrastruktur, samt kultur og turisme – og nærmeste nabo til Norge! I samarbeid med RegionVärmland, Länsstyrelsen, Värmlands Handelskammare m.fl.

SEPTEMBER 03.09 Märkesdag: Kräftskiva För alla Voksenåsens vänner, grannar, kontakter, kunder. I samarbete med VisitSweden, Norsk-Svensk Handelskammer, Exportrådet, Sveriges ambassad.

04.09 Seminar: Life Science – livsviktig utvikling i regionen Køpenhavn/MalmøGøteborg/Oslo. I samarbeid med GO-samarbeidet, Medcoast Scandinavia, Medicon Valley og Oslo Teknopol. 27-30.09 Bok og biblioteksmässan i Göteborg - Identitet og kultur som verktøy for mangfoldspolitikk De nordiske land blir stadig mer kulturelt, religiøst og sosialt heterogene. Migrasjon og globalisering har således bidratt til at mangfoldet i våre samfunn er større enn noensinne tidligere. Det faktum at Norden har blitt flerkulturelle samfunn skal også gjenspeiles i det nordiske samarbeidet, ikke minst i kultursamarbeidet. Kunsten og kulturen gir særlige muligheter for å uttrykke de demokratiske verdier og det menneskesyn som avspeiler en nordisk innfallsvinkel til disse spørsmål. Derved har Nordisk Ministerråd initiert et prosjekt med ett par seminarer under Bok og bibliotek. Nordisk Ministerråd i samarbeid med de Nordiska perlene.

OKTOBER 01-05.10 Språk og kulturkurs: Lærerstudenter – Göteborgs- og Karlstad Universitet Dobbeltkurs med studenter fra universitetene i Karlstad og Göteborg. I samarbeid med de Nordiska perlene og med støtte fra Svensk-norska samarbetsfonden.

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


10.10 Seminar: Den nordiske velferdsmodellen og dess grenser Den nordiske velferdsmodellen er spesiell. Modellen oppstod i en tid der samfunnet var langt homogenere enn det er i dag. Velferdens grenser og utfordringer mot vår nordiske modell har vært undersøkt mye i de senere årene. Bakgrunn bl.a. i Nordforsks 5-års program om velferdsforskning som avsluttes 2012 og Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2012, med hovedtema ”Bærekraftig velferdsstat”. I samarbeid med NOVA.

24.10 DHP: Dag Hammarskjöldforelesning - 2012 Den fjerde Dag Hammarskjöldforelesingen holdes av Thomas Hammarberg, nåværende kommisjonær for menneskerettigheter for Europarådet.. Temaet er ”Barn har rett! Konvensjonen om barnets rettigheter i det nye årtusen: Fundraisings-jippo eller effektivt instrument for endring?" I samarbeid med Dag Hammarskjöld Foundation.

22.-26.10 Språk og kulturkurs: Lærerstudenter – Helsingfors Universitet Kurs med studenter fra universitetet i Helsingfors. I samarbeid med de Nordiska perlene .

25-26.10 Nordområdeseminar Oppfølging av den fremgangsrike seminarserien med fokus på de nordligste delene av våre land. I år er samarbeidet utvidet også til å omfatte Russland. Fokus vil ligge på gruve– og mineralindustrien, men også på utdanning og kompetent arbeidskraft. I samarbeid med bl.a. Sveriges- og Finlands ambassader.

NOVEMBER 02.11 DHP seminar: Democracy in Egypt: Quo Vadis? Demokratiet har blomstret ut i land etter land i Nord-Afrika og Midtøsten. I dette seminaret ser vi på demokratiutviklingen i Egypt sammen med økonomen og forfatteren Samir Amin. I samarbeid med Pambazuka Forlag, UK. og Res Publica.

18.11 Konsert och seminarium: August Strindberg. 2012 är det 100 år sedan Strindberg dog. August Strindberg var inte bara författare, utan hade också ett starkt förhållande till musiken. Många är de tonsättare som inspirerats av Strindbergs texter. Vi markerar Strindbergjubileet genom föreläsningar, skådespel och uppläsning.

August Strindberg

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


I samarbete med Strindbergsällskapet och Norsk-Svensk Forening.

20-21.11 Workshop 1814-serien: Judar Media har under 2011 uppmärksammat att antisemitiska skällsord förekommer i den norska skolan. Samtidigt pågår en diskussion om hur kritik mot staten Israels politik kan framföras utan att den blir uppfattad som kritik mot det judiska folket. Workshopen kommer också ha historisk förankring. T.ex. genom ett fokus på Wergeland, som kämpade för att få bort den s.k. ”jødeparagrafen” ur den norska grundlagen, eller på Raoul Wallenberg, vars insatser för de ungerska judarna är välkända. I samarbete med Fritt Ord.

22-23.11 Jubileum: Raoul Wallenberg 100 år Raoul Wallenberg, en av våra mest kända och uppskattade svenskar, föddes den 4 augusti 1912. Flera teman är aktuella för att uppmärksamma hans jubileum, däribland skyddspass.

22.11 Ragnar Sohlman-stipendiet Stipendiat for 2012 heter Amal Ramsis. Hun er en 35 år gammel filmskaper og journalist fra Egypt. Hennes film "Forbudt," om 18 dager med opprør på Tahrirplassen i Cairo gjorde henne kjent også utenfor sitt hjemland. I Norge og Sverige vil hun spesielt komme i kontakt med dokumentarfilmmiljøet og vil bl.a. besøke den norske filmskolen på Lillehammer og Nordens Folkhögskola Biskops Arnö. I samarbeid med Svensk-norska

Amal Ramsis

samarbetsfonden.

DESEMBER 03.-04.12 Seminar: Nordisk samarbeid om digital sikkerhet og opphavsrett Den nordiske solidaritetserklæringen av april 2011 slår fast at de nordiske land skal stå solidariske dersom et nordisk land utsettes for et digitalt angrep. Det er nå i gang et arbeid med å bygge opp et nordisk digital samarbeid (”Nordic Cyber Security Initiativ”). Konferansen vil ta for seg de utfordringer de nordiske land står overfor og hvordan de best kan håndteres i et framtidig samarbeid. Det blir første gang nordiske fagfolk og andre interesserte møtes for å drøfte temaet. I samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og norsk UD.

06.12 Seminar: Euron – en tiårskrise Vil fellesvalutaen overleve sitt tiårsjubileum?

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.


VOKSENÅSEN – Ett stort stycke Sverige i Norge

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under och strax efter andra världskriget. Gåvan överräcktes av statsminister Einar Gerhardsen till statsminister Tage Erlander 1955. Vår arkitekt Hans-Kjell Larsen har varit med oss sedan starten 1956 och är det fortfarande.

Voksenåsen ägs av den svenska staten, genom kulturdepartementet och vår drift baseras idag på vår femstjärniga kurs och konferensverksamhet och på vår programverksamhet.

Vår kulturavdelning arbetar med att uppfylla vår ägares mål: Att stärka samhörigheten mellan svenskar och norrmän samt öka den ömsesidiga kunskapen om ländernas samhällsliv, språk och kultur. Dessutom skall vi värna om yttrandefrihet, respekt och tolerans i ett mångkulturellt samhälle.

Verksamheten spänner från språk och kultur till dagsaktuella politiska och ekonomiska frågor, näringsliv, turism och regionalt samarbete samt Sveriges och Norges internationella engagemang. Bilaterala intressen kan främjas och synliggöras i våra program, som även ser på den mer långsiktiga utvecklingen i de svensk-norska relationerna.

Viktigast för oss, eller i alla fall en av våra viktigaste målgrupper, är ungdomar, och flera av våra årligen återkommande arrangemang riktar sig just till dem. Ett sådant arrangemang, som genomförs i samarbete med Norges musikkhøgskole och svensknorska samarbetsfonden, är Sommerakademi Voksenåsen. Under loppet av några intensiva augustidagar har vi mästarkurser med några av Skandinaviens bästa lärare och mest ambitiösa studenter, och bjuder dessutom på en trevlig social samvaro i naturskön miljö. Varje år ordnas också kurser i norsk kultur och språk för lärar- och journaliststudenter både från Sverige och från Finland.

Vår programverksamhet på nationalgåvan Voksenåsen utgår ifrån den humanitära hjälp som Sverige gav Norge under kriget, den största humanitära insats Sverige någonsin genomfört. I denna tradition, och med inspiration från FN:s andra generalsekreterare Dag Hammarskjöld, har vi instiftat ett program som ser utåt, söderut och mot de länder som vi kallar utvecklingsländer. Vi har valt att döpa denna ”nordiske lyttepost mot sør” till Dag Hammarskjöldprogrammet.

Tveka inte att ta kontakt! +47 22 81 15 00 eller program@voksenaasen.no

När ett arrangemang närmar sig finns mer information så som program, anmälan och tidsuppgifter på hemsidan www.voksenaasen.no klicka på program och därefter på kommende seminarer.

Det tas forbehold om endringer! Se www.voksenaasen.no/no/program for oppdatert program.

/program2012vers30.03  
/program2012vers30.03  

http://voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/program2012vers30.03.pdf

Advertisement