Page 1

VOKSENÅSENS PROGRAM 2011

11.04.2011


JANUAR Søndag 30.01 DHP – Dag Hammarskjöld Lecture K-G Hammar, ärkebiskop emeritus, samtaler med Ibsenforskeren Anisur Rahman. Dag Hammarskjöld er et forbilde, og Hammar har bl.a. skrevet en bok, ”Vägen valde dig”, som en meditasjon over Dag Hammarskjölds bok

FEBRUAR Søndag 30. 01 - mandag 16. 02 Fribyforfatter på Voksenåsen Uppsalas første friby-forfatter, Anisur Rahman fra Bangladesh besøker DHP mens han arbeider med sin bok «The Bengali Ibsen». I samarbeid med svenske PEN, ICORN og Uppsala by. I perioden besøker han bl.a. Nordic Black Theater, Ibsenmuseet i Oslo og Skien, Universitetet i Oslo og Den norske Forfatterforeningen. Torsdag 10. - lørdag 12.02 Winter Tällberg Forum ”Winter Tällberg Forum” samlar 80-100 ledare till samtal runt våra globala utmaningar. Det övergripande temat är den eviga Tällberg-frågan: Hur i all världen ska vi kunna leva och överleva tillsammans? I samarbete med Tällberg Foundation.

MARS Mandag 7.– fredag 11.03 Språk– og kulturkurs, for lærestudenter fra universitetet i Helsingfors Nordica. Søndag 13.03 Utstillingsåpning: ”Damenes Verden 5” Non Stop Art. En større kunstutstilling med kvinnelige kunstnere - bl.a. Johanne Getz, Sidsel Palmström Gro Hege Bergan, Unni Askeland og Hjørdis Dreschel - i anledning kvinnedagen. I samarbeid med Kulturkonsept og Sveriges Ambassad. Utstillingen åpnes av Sveriges ambassadør Ingrid Hjelt af Trolle. Utstillingen står til 22. mai. Onsdag 23.03 Valgseminar: Et halvår foran valget i Norge Et halvår etter valget i Sverige. Sverigedemokratene kom inn i Riksdagen og sosialdemokratene tapte stort. I Norge ligger Høyre og Frp an til å få majoritet i følge meningsmålingene. Hva skyldes utviklingen og hvordan går den videre? I samarbeid med akademia og PR-foretak. Torsdag 24.03 Konferanse: Norsk-svensk møte Nærings- og handelsminister Trond Giske og handelsminister Ewa Björling møtes for å diskutere temaet «Tillväxtkorridoren». I samarbeid med Sveriges Ambassade. Torsdag 24. - fredag 25. mars Kvinner, entreprenører og utvikling Invitert av organisasjonen «Et rikere liv» til Operaen, for å sette fokus på sterke kvinner i utviklingsarbeid i Sør.


Mandag 28.03- fredag 01.04 Språk – og kulturkurs for lærerstudenter fra universitetene i Karlstad og Göteborg. Mandag 28.03 Rundebordskonferanse: Ny giv i det tysk-nordiske samarbeidet. Forberedelse til tysk-nordisk seminarserie. Med representanter for de nordiske ambassadene og den tyske ambassade, Goethe-institutet m.fl.

APRIL Lørdag 30.04 Märkesdag: Valborgsmässoafton. Traditionsrikt firande med brasa, svenskt sillbord, dansmusik och körer. Med Gullbergs akademiske kor og Finn Eriksens orkester. I samarbete med Norsk-Svensk Forening.

MAI Lørdag 07.05 Seremoni: Frigjøringsdagen. Polititroppenes forening møtes for bekransning av byste av dosent Harry Söderman, grunnlegger av Polititroppenes forening i Sverige/Norge 1943-45.

Tirsdag 10.05 Hvor står atomnedrustningsarbeidet? Med Hans Blix, tidligere våpeninspektør IAEA og Fredsbevegelsen.

Onsdag 11.05 Nye satsningsområder: Fornybar energi—og kjernekraft! I anledning av Tjernobyl-ulykken for 25 år siden. Vindkraft, bølgekraft, biodiesel, hydrogen—men størst av alle er kjernekraften. Finland bygger nytt—og Sverige åpner også opp for ny kjernekraft. Norge har verdens nest største Thoriumforekomster. Debatt om nye energiformer. I samarbeid med Nordic Innovation og Sveriges og Finlands ambassader.

Fredag 13.05 Konferanse: Om Grunnloven del 1: Minoriteters rettigheter Folkedemokrati garanterer ikke minoriteters rettigheter. Det var synlig i den Norske Grunnloven av 1814 da jøder ikke hadde tiltrede til riket (Norge). Hvordan skal vi verne minoriteters rettigheter i et moderne demokrati? I samarbeid med bl.a. Levande Historia, Holocaust-senteret og det norske Stortingets 1814jubileum. Torsdag 12.05-fredag 13.05 DHP-seminar: Hvordan få verden på fote; Med tre verdenskjente økonomer Vi har invitert topp-økonomene Robert Wade (London School of Economics) og Ha-Joon Chang (Korea og Cambridge) sammen med norske Erik Reinert til å snakke om brennende økonomiske utfordringer for både industrialiserte og utviklingsland; «Hvordan skal vi få verden på fote etter feilutvikling og finenskrise». Vi ser på Afrika, Island og...Sverige.


Onsdag 18.05 Konferanse med noko attåt: Kultursamarbeid i Nord støttet av EU I anledning programmet for kultursamarbeid i Nord som støttes av EU arrangeres et seminar som bl.a. tar opp matkunst i nord. Det blir først en middag på et eller flere regionale temaer – for eksempel russisk kokekunst og dagen etter et antall foredrag og kanskje noen smaksprøver… I samarbeid med Kulturdepartementet og alle impliserte ambassader (de nordiske samt baltiske og Russland, Polen og Tyskland). Søndag 22.05 Utstilling «Sommerkunst» Salgsutstilling «rett fra vegg» med et spekter av anerkjente kunstnere. I samarbeid med Kulturkonsept. Utstillingen står til 31. august.

JUNI Torsdag 09. - fredag 10.06 DHP-seminar: Med afrikanske kvinner for forandring «Vi visste de var sterke, men ikke så sterke!» Kvinner mobiliserer i land etter land i Afrika. Vi samler noen ledende representanter for å dele erfaringer og utfordringer. Fredag 24.06 Märkesdag – Midsommar. Traditionellt firande med sill, snaps, musik och dans runt majstången med Ingemar Ihlis orkester. I samarbete med Norsk-Svensk Forening.

AUGUST Mandag 01.-søndag 07.08 SommerAkademi Voksenåsen På fagområdet kunstmusikk. I år med ekstra inviterte og stort trykk! Med bl.a. mesterne Peter Herresthal, Magnus Ericsson, Natalie Clein, Mark Messenger, Åge Kvalbein, Erik Niord Larsen, Frøydis Ree Wekre. I år har vi også med sangerne Susanna Eken og Randi Stene. I samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Svensk-norska Samarbetsfonden Onsdag 10- fredag 12.08 Workshop ”Når mediene skifter farge? ” Hva med innvandrerungdommen i norske medier? Kjenner de seg igjen og reflekterer media deres verden? Et samarbeid med Svensk-norska Samarbetsfonden og innvandrermiljøer i Norge og Sverige. Tirsdag 16-søndag 21.08 Kulturfestivalen i Stockholm Tema på årets kulturfestival i Stockholm är Norge! Utdelning av Ragnar Sohlman-stipendiet. Fredag 26.08 Konferanse: Innovasjon, nyskaping, risikokapital og kompetanse for vekst og velferd i norsk og svensk næringsliv. Samarbeid gir styrke! I samarbeid med Nordic Innovation Centre, Innovasjon Norge, Tillväxtverket m.fl.


Fredag 26.08 Kräftskiva För alla Voksenåsens vänner, grannar, kontakter och kunder. I samarbete med VisitSweden, Norsk-Svensk Handelskammer, Exportrådet och Sveriges Ambassad.

SEPTEMBER Søndag 11.09 Work-shop ”Gud har 99 namn” i anledning 10-års minnet av ”nine-eleven” Utstillingen ”Gud har 99 namn” tar utgangspunkt i seks verdensreligioner – hindusime, buddhisme, sikhisme, jødendom, kristendom og islam. Hensikten er å bidra til økt forståelse for det mangreligiøse samfunnet. I samarbeid med bl a Svenska Margaretakyrkan. Søndag 11.09 Utstillingsåpning: Høstutstilling «Observasjoner» En interessant og mangfoldig utstilling med hensyn til formspråk og materialer, spesielt i forhold til kunstnernes idegrunnlag og og uttrykk. Kunstnere: Arne Samuelsen, Teppo Valkama, Magne Rygh, Hilde Vemren, Johannes Rygh Vemren og Timon Botez. I samarbeid med KulturKonsept. Torsdag 15- fredag 16.09 DHP-seminar Dag Hammarskjöld- markering I år er det 50 år siden daværende gen.sekr. i FN, Dag Hammarskjöld, omkom i en flystyrt i Zambia den 18 september. Dette vil bli markert både i FN, Sverige og Zambia – og på Voksenåsen. I samarbeid med Dag Hammarskjöld Foundation.

Onsdag 21.09 Seminar i anledning Universitetets 200-års jubileum: Forskningsfinansiering over landegrensene i Norden Forskningsrådet har sitt årlige festarrangement den 20.09. I anledning Universitetets 200-års jubileum blir det denne gangen tilbakeskuende. En fremtidsrettet konferanse dagen etter på Voksenåsen samler relevante personer til en interessant gjennomgang av muligheter til forskningsfinansiering over de nordiske landegrensene. I samarbeid med Universitetet i Oslo og Norges Forskningsråd.

Torsdag 29 - fredag 30.09 Eldrebølgen og eldresikkerhet Eldresikkerhet er et aktuellt tema i både Sverige og Norge. Socialstyrelsen i Sverige er i ferd med å utarbeide et ”Handlings- och åtgärdsprogram för äldresäkerhet”. I Norge finnes et fagforum for eldresikkerhet. I samarbeid med Skadeforebyggende Forum.

OKTOBER Mandag 03- fredag 07.10 Språk– og kulturkurs, for lærestudenter fra Sverige og Finland. Dobbeltkurs med studenter fra universitetene i Karlstad og Göteborg og Høyskolen i Joensuu, i samarbeid med ”Perlene”.


Torsdag 13.10 Tema: Transparency and Corporate Social Responibility (CSR) CSR omfatter bedriftenes ansvar i forhold til de samfunn de opererer i. Dette ansvaret omfatter mer enn forretningene – f.eks. hvordan bedriften tar ansvar for ansatte, for lokalsamfunnet og for miljøet. Dette kan vise seg særlig utfordrende i fremmede land som f.eks. i Angola. I samarbeid med bl.a. EITI (Extracting Industries Transparency Initiative), som har hovedkontor i Oslo.

Søndag 16.10 Konsert: Franz Liszt 200 år og Wilhelm Stenhammar 140 år Vi inviterer Staffan Scheja til en recital til ære for årets jubilerende komponister. I samarbeid med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Torsdag 20.10 DHP: Dag Hammarskjöld-lecture - 2011 Den tredje Dag Hammarskjöldtalen holdes av en spesielt invitert gjest. Temaet vil være med et internasjonalt perspektiv i Dag Hammarskjölds ånd. I samarbeid med Dag Hammarskjöld Foundation.

NOVEMBER Fredag 11.11 DHP: Symposium og utstilling: «Leaders and Visionaries» 50-årsmarkering av at Nobelprisen ble gitt til Dag Hammarskjöld og Albert Luthuli. Et samarbeid med Dag Hammarskjöld Foundation og Albert Luthuli Museum i Sør-Afrika. Torsdag 17.11 Seminar: Nordområdene og «The Northern Dimension» Oppfølging av seminarene ”Where Gas meets Ore” – i Kirkenes og på Voksenåsen 2010. Tema: Kommunikasjon og infrastruktur. I samarbeid med Utenriks- og Næringsdepartementene samt Sveriges og Finlands ambassader. Mandag 21-fredag 25.11 Språk og kulturkurser for lærerstudenter – Finland. Dobbeltkurs med studenter fra universitetene i Helsingfors (Nordica) og Jyväskylä samarbeid med ”Perlene” og Nordisk Ministerråd.

DESEMBER Torsdag 1. desember Juleutstilling: Vinterkunst» Salgsutstilling «rett fra vegg» med et spekter av anerkjente kunstnere. Utstillingen står til februar 2012. I samarbeid med Kulturkonsept Onsdag 14.12 Arktiske og antarktiske utfordringer Hva gjør Norge og Sverige – og resten av verden - i arktiske og antarktiske strøk? I anledning av at Roald Amundsen plantet det norske flagg på Sydpolen for 100 år siden. I samarbeid med bl.a. Finlands og Sveriges ambassader.


I tillegg til å være Norges nåsjonålgåve til Sverige med et progråm som støtter de norsk-svenske og Nordiske relåsjonene, er VOKSENÅSEN også et profesjonelt konferånsehotell. VOKSENÅSEN ligger på toppen åv Holmenkollen, 501 meter over håvet, med pråktfull utsikt over Oslo og Oslofjorden. VOKSENÅSEN hår 85 hotellrom, ålle med den såmme gode utsikten. Vi hår tre store, Dåg Håmmårskjoldpåviljongen, Einår Gerhårdsen og Tåge Erlånder og flere mindre konferånserom. De største konferånsesålene rommer cå. 160 personer hver. Vi hår bygget om vår personålbolig til seks flotte overnåttningsrom, såmt en suite. Anlegget hår fått nåvnet «Villå Utsikten». Arkitekt Lårsen - suiten hår flere bruksområder, i tillegg til å være en ekte brudesuite med boblebåd, hår den også møtefåsiliteter til åtte personer. Her kån mån nyte Oslos beste utsikt.

Villa Utsikten

På VOKSENÅSEN får du profesjonell hjelp til årrångementet, enten det er en liten gruppe, eller en stor og omfåttende konferånse. Du er nåturligvis også velkommen som privåtperson!! I tillegg til konferånserommene finner du «Kungåterråssen» som er et elegånt sålong- og selskåpslokåle, men også godt egnet til å slåppe åv med åvisen innimellom slågene. Vi byr også på «FredmånsBår» med god plåss og ålle rettigheter. En liten kåfe finner du i tilknytning til konferånselokålene, og vi hår en hyggelig reståurånt, med den beste utsikten huset kån by på og kulinåriske middåger, bugnende lunsjbord og hyggelige frokoster. Det tår cå. en hålv time frå Oslo sentrum og opp til VOKSENÅSEN, med T-bånen og cå. 15-20 min. med egen bil. I løpet åv den denne tiden hår du lågt pårkeringsproblemer, tråfikk-kåos, og storbyens støy båk deg, og du befinner deg midt i nåturen, med flott tur-terreng og gode muligheter for å treffe både elg og rådyr!

Velkommen opp til VOKSENÅSEN!

Einar Gerhardsen

Dag Hammarskjöldpaviljongen

Tage Erlander


Ullveien 4, 0791 Oslo T-bane linje 1 til Voksenkollen stasjon Telefon: +47 22 81 15 00

program@voksenaasen.no www.vokseaasen.no

/Program201111.042  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/Program201111.042.pdf