Page 1

Stortingets menneskerettighetsutvalg leverte sin rapport den 10.januar i år

Den norske delegasjon

Utvalgets leder Inge Lønning

Menneskerettighetenes plass i Grunnloven - og en Nordisk sammenlikning Seminar på Voksenåsen, Ullveien 4, Oslo, tirsdag 28. februar 2012 kl. 09.00-16.00 Arr: Voksenåsen i samarbeid med Stortingets Menneskerettighetsutvalg og den norske delegasjon til Nordisk Råd Stortingets menneskerettighetsutvalg la frem sin redegjørelse overfor Stortinget den 10. januar 2012. Som en oppfølging arrangeres det et åpent møte/seminar på Voksenåsen hvor utvalget presenterer sine forslag som så kommenteres fra både norske, svenske og finske eksperter og politikere også ut ifra hvordan menneskerettigheter er behandlet i respektive nasjonal lovgivning samt i Europa. Program 09.00 Velkommen. Landshövding Eva Eriksson, styreformann i Voksenåsen, og stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide, leder av den norske delegasjon til Nordisk Råd 09.15 Bakgrunnen for Stortingets Menneskerettighetsutvalg

Gen.sekr. Thorbjørn Jagland, Europarådet

09.40 Presentasjon av utvalgets rapport

Professor Inge Lønning, Leder av Stortingets Menneskerettighetsutvalg

10.10 Svensk anpassning till Europakonventionen Lagman Anders Eka, och det EG/EU-rättsliga systemet Kanslichef och huvudsekreterare i mht de mänskliga rättigheterna Grundlagsutredningen 2008

10.35 Kaffepause 11.00 Grundläggande fri-och rättigheter i Finlands grundlag

11.30 Lunsj

Minister, f. kansler Christoffer Taxell Ordf. i kommittén för en översyn av grundlagen 2009


12.30 Mänskliga, medborgerliga eller grundläggande rättigheter? Några utvecklingslinjer i Sverige, Europarådet och EU.

Professor Daniel Tarschys Stockholms Universitet (tidl. gen.sekr i Europarådet)

13.00 Retoriken och verkligheten - mänskliga rättigheter i Europa

Thomas Hammarberg Europarådets kommissionär för MR

13.30 Fra rettsstat mot menneskerettsstat

Jur.dr. Carsten Smith tidl. Høyesterettsjustitiarus

14.00 Kaffepause 14.30 Demokrati og menneskerettigheter Debatt med innledninger av politikere fra Norge, Sverige og Finland. Hvorfor er det viktig å gi plass for menneskerettighetene i Grunnloven? Hva blir nytt? Snakker vi om de samme saker i Norden når det gjelder menneskerettigheter? Snakker vi om menneskerettigheter eller borgerrettigheter? Innledere:

Tidl. statsråd Lena Hjelm-Wallén, Sverige, Statsråd Grete Faremo, Norge (tbc) Riksdagsman Kimmo Sasi, Finland, tidl. statsråd, nå president i Nordisk Råd Debattleder: Journalist Aslak Bonde 16.00 Slutt Pris inkl. lunsj kr. 500.- Påmelding innen den 23. februar. Send mail til program@voksenaasen.no med navn, tittel, organisasjon,faktura-adresse, eller meld deg på direkte via voksenaasen.no/no/program. Begrenset plass - først til mølla! Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for hjelpen under, og i de første årene etter 2. verdenskrig. Tanken er å styrke norsk/svensk forståelse og samarbeid. Voksenåsen er et debattforum for svenske og norske felles interesser og har en variert virksomhet i egen regi—og i samarbeid med andre. På Voksenåsen kan du også oppleve konserter, kunstutstillinger og litterære diskusjoner. I Dag Hammarskjöld-programmet tar vi opp internasjonale freds– og utviklingsspørsmål

Den norske delegasjon

/MR-seminarVoksensen20121feb  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/MR-seminarVoksensen20121feb.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you