Page 1

JUBILEUMSPROGRAM 2010

1945. Tanken om en norsk nasjonalgave til Sverige blir luftet for første gang.

1949. Idéen om en norsk nasjonalgave til Sverige utredes. Flere alternativ luftes, men tanken på å finne en eiendom nær danskenes Lysebu vinner gjenklang.

1954. I en hemmeligstemplet stortingsmelding foreslår regjeringen at man gir et beløp på 1,2 millioner kroner pluss en tomt på Voksenkollen som eies av Forsvarsdepartementet til den planlagte nasjonalgaven til Sverige.

9. mai 1955. Femti år etter unionsoppløsningen og ti år etter fredsslutningen overdrar statminister Einar Gerhardsen et gavebrev på den kommende nasjonalgaven til Sveriges statsminister Tage Erlander. Arkitektkonkurranse utlyses.

1956. En norsk-svensk jury blir nedsatt. Etter intense diskusjoner samler et flertall seg til slutt om et forslag i funkisstil utarbeidet av de nyutdannede arkitektene Hans Kjell Larsen og Terje Torstensen.

2. oktober 1960. Den høytidelige åpningen av ”Svenskhemmet Voksenåsen” foretas i nærvær av Sveriges Kong Gustav VI Adolf og Kong Olav V. Målet er nådd.

VOKSENÅSEN 50 ÅR


Programpunkter merket DHP er en del av Dag Hammarskjöldprogrammet

JANUAR Torsdag 27.-29.01 Konferanse: ”Nordiska Rum – var och när finns Norden?” Södertörns Högskola i samarbeid med Riksbankens Jubileumsfond. Del 2 i en konferanse serie.

FEBRUAR Lørdag 13.02 Utstillingsåpning: “New Nordic Art” Utstillingen profilerer 10 kunstnere med innvandrerbakgrunn fra Norge, Sverige og Danmark. I samarbeid med The Leadership Foundation Støttet av Nordisk Kulturfond. Utstillingesperiode 13.02-05.03 Mandag 22-27.02 Språk – og kulturkurs Karlstad – Göteborg Dobbeltkurs for lærerstudenter fra universitetene i Karlstad og Göteborg.

MARS Søndag 07.03 Utstillingsåpning: ”Damenes Verden 4” Kunstutstilling med kvinnelige kunstnere og vernissage i anledning kvinnedagen. I samarbeid med KulturKonsept. Utstillingsperiode 07.03-06.05 Onsdag 17.03 Konferanse: Stockholmsprogrammet om immigrasjon og integrasjon Under det svenske «ordförandeskapet» i EU 2009, ble det s.k. Stockholmsprogrammet for et tryggere og åpnere Europa vedtatt. Det handler bl..a. om immigrasjon og integrasjon, men også beskyttelse mot terrorisme og organisert kriminalitet med mere. I samarbeid med Sveriges Ambassade. Onsdag 17.03 Seminar: «New Nordic Art» Søndag 21.03 DHP-seminar Sharpeville-massakren – 50 år etter Et arrangement i samarbeid med Sør-Afrikas ambassadør Sisulu. Hun er datter av Walter Sisulu som ble arrestert og satt fengslet sammen med Nelson Mandela. Etter massakren av de 69 demonstrantene, hvorav 10 barn, ble 21. mars erklærte FNs internasjonale dag for fjerning av rasediskriminering. Dagen var et vannskille i kampen mot apartheid som etter denne massakren forlot sin ikke-voldslinje. Torsdag 22.-23. mars DHP-seminar: Tusenårsmålene feirer 10 år i år (og bare 5 år igjen!) Hva er disse målene og hvorfor ser arbeidet med å nå dem ut til å mislykkes? Svenske, norske og internasjonale organisasjoner, økonomer og myndigheter inviteres sammen med FN-representanter til å drøfte mobiliseringen mot fattigdom.


APRIL Onsdag 14.04 Konferanse: Temadag om BarentsWatch Regjeringen har vedtatt at det skal etableres et sivilt integrert havovervåkingssystem for de nordlige havområdene (BarentsWatch). På temadagen legges det opp til en åpen diskusjon om utformingen av systemet. Til temadagen vil ulike brukere og andre interessenter bli invitert. I samarbeid med norsk UD. Onsdag 21-22.04 Seminar: Värmlandsdager I samarbeid med Länsstyrelsen i Värmland, Värmlands Handelskammare, Norsksvensk Handelskammer, Sveriges Exportråd og Sveriges Ambassade. Fredag 30.04 Merkedag: Valborgsmässoafton. Feiring med brasa, svensk sillbord, dansmusik och körer. I samarbeid med Norsk-Svensk forening.

MAI

Jubileumsmarkering (1/3)

Fredag 07.05 Seminar: Ny giv i det svensk-norske samarbeidet. Svenskenes holdning til Norge er i forandring. Det skyldes kanskje først og fremst Norges økonomiske fremgang. Men også oppmerksomheten koblet til 2005- markeringen og fokuseringen på nordområdene, har bidratt til en ny giv i det svensk-norske samarbeidet. I samarbeid med Svensk-Norska Samarbetsfonden. Lørdag 08.05 Seremoni og seminar: Frigjøringsdagen Polititroppenes forening møtes for avduking og bekransning av byste av dosent Harry Söderman, grunnlegger av Polititroppene i Sverige/Norge 1943-45. Med Polititroppenes Veteranforening, Mälsåkers Slott og Norsk-svensk forening. Innvielse av utstillingen ”Et håndslag til Norge” Utstillingsperiode 08.05 og ut året. Lørdag 08.05 Historien bak Voksenåsen – og innvielse av «Villa Utsikten». Med foredrag om Voksenåsen og bakgrunnen for Nasjonalgaven i anledning jubileet. Gavebrevet ble overlevert 9. mai i 1955. Lørdag 08.05 Åpning av Sommerutstillingen. Utstillingsperioder 08.05-10.06 I samarbeid med KulturKonsept Onsdag 26.05 Konferanse: Public Service Broadcasting som kulturformidler i de nordiske landene Del av nordisk konferanseserie om Public Service foretakene og de utfordringer den står foran. Stikkord er legitimitet, kvalitet, mangfold kontra enhetskultur, markedsmakt, finansiering, nye plattformer, copyright etc. Det nordiske samarbeid er omfattende når det gjelder samproduksjon. Hva blir det av dette samarbeidet hvis


de nordiske landene går forskjellige veier når det gjelder Public Service? Et samarbeid med Nordisk Kulturfond, Lysebu, Schæffergården og Hanaholmen Mandag 31.05 Konferanse: Om norsk-svensk samarbeid. Svensk og norske LO, Svenskt Näringsliv og Næringslivets Hovedorganisasjon, drøfter finanskrisen og dens konsekvenser

JUNI Tirsdag 01.06 Konferanse: Det svensk-norske samarbeidsprogrammet Markering av avslutningen av det 5-årige programmet administrert av Innovasjon Norge og Tillväxtverket. I samarbeid med Innovasjon Norge og Tillväxtverket. Fredag 11.06 DHP-seminar: DRIVE Når man bygger et samfunn trengs mer enn økonomisk kløkt. Vi inviterer partnere og ressurs-personer fra det sørlige Afrika, Sverige og Norge om temaet ”sosialt entreprenørskap”. Lørdag 12.06 DHP-seminar: Med afrikanske kvinner for forandring – lokalt og sentralt ”Women for Change” i Zambia samarbeider med DHP, og vi har invitert dem for å lære av afrikanske kvinners kamp anno 2010 Lørdag 12.06 DHP utstillingsåpning- politisk kunst fra Zambia William Bwalya Miko, Lusaka, Zambia. Vandreutstilling i samarbeid med de nordiske ambassadene i Zambia. Vises også på ”Perlene” i Helsingfors og København samt i Stockholm. Utstillingsperiode 12.06 -01.09 Lørdag 19.06 Bryllup mellom kronprinsesse Victoria og Daniel Westling overføres på STORSKJERM! Bryllupskake! Korsang! I samarbeid med Norsk-svensk Forening Fredag 25.06. Merkedag – midsommar: Feiring , med sill, snaps, musikk, dans rundt majstången!


I samarbeid med Norsk-svensk Forening

AUGUST

Mandag 02.-08.08 SommerAkademi Voksenåsen – i jubileumsåret! På fagområdet kunstmusikk. I år med ekstra inviterte og stort trykk! Med bl.a. mesterne Thorleif Thedeen, Peter Herresthal, Magnus Ericsson og Stephan Barratt-Due. I samarbeid med Norges Musikkhøyskole og Svensk-norska samarbetsfonden Lørdag 07.-13.08 DHP-workshop: Music and Peace Ambassadors Program Et program for internasjonale musikere og fredsarbeidere. I samarbeid med International Music Trust Fund, bringer vi sammen ungdommer med bakgrunn i fredsorganisasjoner og musikk-livet til en 5 dagers intensiv samling med workshops, samtaler og trening innen meneskerettigheter, fredsproblematikk og konflikthåndtering for å forberede dem for rollen som ambassadører for fred Torsdag 16.-20.08 Mediekulturseminaret – for ikke vestlig nordisk ungdom. Et seminar med profil mot cross – over, nyere kulturelle og teknologiske kunstformer. Retter seg mot ungdom mellom 16-22 år. I samarbeid med Svensk-norska Samarbetsfonden. Jubileumsmarkering (2/3) Torsdag 26.08 Lansering av jubileumsboken: Voksenåsen gir ut en bok i anledning 50-årsjubileet med tittelen «I takt og utakt. Nye historier om Norge og Sverige». Boken tar for seg relasjoner mellom Sverige og Norge innenfor områder som politikk, kultur, humor, forretningsliv og skildringer fra det mer personlige plan. Hvor, når og hvorfor har Norge og Sverige gått i takt eller utakt i senere tid? Bidragsytere til boken er en blanding av profesjonelle skribenter og andre med erfaringer av nabolandsrelasjonene. Redaktører er Arne Ruth og Bjørn Lindahl. Boken gis ut på Schibsted forlag. Torsdag 26. - 27.08 Konferanse: Innovasjon, nyskaping, risikokapital og kompetanse for vekst og velferd i norsk og svensk næringsliv. Samarbeid gir styrke! I samarbeid med GO- samarbeidet, Norsk-Svensk Handelskammer, Innovasjon Norge, Tillväxtverket m.fl. Lørdag 28.08 Åpent Hus: Familiehelg for alle Voksenåsens venner, naboer, kontakter, kunder. Utstilling, film, konsert med svenske og norske artister. Svenskesuppe, bløtkake ,


kreps. Markering av 200 år siden Carl-Johan Bernadotte ble valgt til svensk tronfølger

SEPTEMBER Fredag 03.09 DHP- Utstilling: Afrikansk utstilling. Why did we go? What did we find? How did we succeed? Et samarbeid med misjonsorganisasjoner som har arbeidet I Afrika Torsdag 23-26.09 Bokmässan i Göteborg Voksenåsen stiller ut på Bokmässan, som i år har tema Afrika. Vi vil bl.a. presentere vår jubileumsbok og Dag Hammarskjöld Programmet.

OKTOBER Jubileumsmarkering (3/3) i nærvær av de norske og svenske kongepar Fredag 01.10 Konferanse: Norsk-svensk samarbeid Norsk og svensk LO, SN og NHO Tema: Arbeidsliv i Sverige og Norge for fremtiden Fredag 01.10 Utstillingsåpning: Jubileumsutstilling Med bl.a. Lars Lerin, Kjartan Slettemark, Peter Dahl, Ørnulf Opdahl, Håkon Bleken og Lena Cronquist. I samarbeid med KulturKonsept Fredag 01.10 Åpen samtale med tidsvitner fra den 2. verdenskrig. Jubileumsprogram i anledning Voksenåsens 50-årsjubileum. Fredag 01.10 Jubileumsmiddag for spesielt inviterte. Mandag 04-8.10 Språk og kulturkurser for lærerstudenter –Sverige Dobbeltkurs med studenter fra universitetene i Karlstad og Göteborg i samarbeid med ”Perlene” og Nordisk Ministerråd Onsdag 20.10 DHP: Dag Hammarskjoldlecture - 2010 Den andre Dag Hammarskjoldtalen holdes av en spesielt invitert gjest. I år arbeider vi med å få president Jimmy Carter til å holde den. Temaet vil være med et internasjonalt perspektiv i Dag Hammarskjölds ånd. Torsdag 21.-23.10 DHP-konferanse: Fredsjournalistikk og fredsforskning Et samarbeid med journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og fredsbevegelsen i Norden Lørdag 23.10 Seminar: Et fredsjubileum - Johan Galtung fyller 80 år. Feiring og seminar på Voksenåsen. Et samarbeid med Transcend-nettverket Søndag 24-26.10 Konferanse: Lokal kulturpolitikk og nordisk kultur


En stor konferanse med bred tilstrømming fra lokalt kulturliv, særlig Sverige/ Norge. Med kulturministrene fra de nordiske land. I samarbeid med Norsk Kulturforum

NOVEMBER Torsdag 04.-05.11. DHP – jubileumskonferanse: Verdens bistandsarbeid, særlig svensk og norsk under lupen. Voksenåsens fundament er den humanitære hjelpen fra Sverige til Norge under 2. Verdenskrig. Rundt i verden er det en rekke lignende aksjoner som da. Hvordan organiseres disse, styrker og svakheter. Med bl.a. repesentanter fra Khayelitsa township i Cape Town, bistandsorganisasjoner mv. I samarbeid med Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala. Torsdag 11.-14.11 Work shop: Nordiske språkpiloter. Seminar for de utdanningsinstitusjoner som utdanner lærere i grunn- og videregående skole. I samarbeid med Nordisk Kulturfond. Fredag 5.11 - 06.11 Seminar: Jubilant Gustaf Fröding 150 år. Jubileum for en av Sveriges mest kjente diktere. I samarbeid med FrödingSällskapet. og Olav Ditlev-Simonsens stiftelse. Torsdag 11.11 Seminar: Ragnar Sohlman stipendiet Årets Ragnar Sohlman stipendiat presenteres i samarbeid med Svensk-Norska Samarbetsfonden. Stipendiet er et utdanningsstipendium som gis til en person som arbeider for å fremme internasjonalt samarbeid. Torsdag 18.11 Seminar: Nordområdene Stikkord sikkerhetspolitikk. ressursforvaltning, nærings- og teknologiutvikling, miljøovervåking, trafikkavvikling etc. I samarbeid med Sveriges Ambassad Mandag 22-27.11. Språk og kulturkurser for lærerstudenter – Finland Dobbeltkurs med studenter fra universitetene i Helsingfors(Nordica) og Jyväskylä samarbeid med Nordisk Ministerråd Torsdag 25.- 26.11 DHP-seminar: Økonomiske modeller til hverdagsbruk. Et samarbeid med gruppen The Other Canon som ønsker å utvide repertoiret av økonomiske analyser og virkemidler med særlig blikk på den siste finansielle krisen og hva vi har lært av den. Mandag 29.11.-03.12 Språk og kulturkurser for lærerstudenter - Finland Kurs med lærerstudenter fra Tammerfors og Joensuu. Dobbeltkurs. I samarbeid med Nordisk Ministerråd. Fredag 05.-11.12 Workshop: Norden-USA «Transantlantic Dialogue (4) 30 unge journalister/mediafolk fra USA og Norden møtes til en ukes intenst seminar/workshop. I samarbeid med Utrikespolitiska Institutet, Scandinavia House (NY) samt utenrikstjenestene i de nordiske land og USA,


50 25.01.10

Ullveien 4, 0791 Oslo www.voksenaasen.no

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Bildegalleri_Kultur/kulturprogram2010  
http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Bildegalleri_Kultur/kulturprogram2010  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Bildegalleri_Kultur/kulturprogram2010.pdf

Advertisement