Page 1

Den mångtydiga intoleransen 1. seminar

13 MAI 2011

Et seminar på Voksenåsen med utgangspunkt i grunnlovsfeiringen og minoritetsrettigheter

Den demokratiske

derfor i samarbeid med bl.a. HL-

Grunnloven fyller 200 år

sentret, Forum for Levande Historia, og Hugo Valentin

Den norske grunnloven fra

Centrum initiere en

Eidsvoll 1814 var liberal for

konferanseserie om

sin tid, progressiv og radikal,

demokratiets begrensninger i

inspirert av den franske

relasjon til beskyttelse av

revolusjon. Men alle var ikke

minoriteter.

inkludert. Jøder hadde ikke

Demokrati og intoleranse. Er

adgang til riket og den samiske

demokrati (majoritetens styre)

nasjon anerkjentes ikke.

den beste måten å beskytte

En konferanseserie. Det

minoriteter på eller må det

begynner nå å nærme seg to

gjøres innskrenkinger i

hundre år siden innføringen av demokratiet for å garantere den da mest demokratiske

alle menneskers like verdi?

konstitusjonen. Voksenåsen vil Påmelding til program@voksenaasen.no Seminaret er gratis, men det er begrenset antall plasser—først til mølla!


Den mångtydiga intoleransen 09.00 09.15 09.30

09.50 10.10 10.30 11.00 11.20 11.40 12.00 12.15 12.30 13.00

Program

13 mai

Inge Lønning, tidligere stortingsrepresentant, leder av Stortingets menneskerettighetsutvalg. Innledning Helge Jordheim, UiO og Rune Rambech Schjølberg, Forskningsrådet Om Forskningsrådets 1814-program Arne Ruth, redaktør – Menneskerettigheter og demokratiets begrensninger. Bakgrunn for et svensk-norsk forsknings- og formidlingsprosjekt frem mot 2014 – med Voksenåsen som plattform Eskil Franck, överintendent Forum för Levande Historia Den mångtydiga intoleransen. Bård A. Berg første amanuensis Universitetet i Tromsø Menneskerettigheter og minoriteter—samenes vilkår. Diskusjon, pause Njål Høstmælingen, ILPI Noen temaer som kunne være aktuelle i et nordisk perspektiv Satu Gröndahl, föreståndare Hugo Valentin Sentrum Intoleranse og samenes vilkår. (Samer norsk forskning. ) Katri Linna, tidligere DiskrimineringsOmbudsman Diskriminering i et menneskerettighetsperspektiv. Azka Baig, journalist i NRK – Nyorientalisme og islamofobi. Odd-Bjørn Fure, direktør, HL-senteret, De nye minoritetene. Immigrasjon og integrering. Utfordringer, muligheter og problemer. Diskusjon - Hvilke utfordringer står vi foran og hvilke temaer er relevante frem mot 2014? Lunsj

Forum för Levande Historia er en myndighet innstiftet i 2003 med oppdrag å, med utgangspunkt i Holocaust, fremme arbeid med toleranse, demokrati og menneskerettigheter. http://www.levandehistoria.se Norsk senter for menneskerettigheter er et tverrfaglig senter ved Universitetet i Oslo. Senteret er Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. http://www.jus.uio.no/smr/ Hugo Valentin Centrum er en tverrfaglig forsknings- og formidlingsinstitusjon ved Uppsala universitet. Fokus er forandringsprosesser relatert til den etnisitet samt på brudd mot menneskerettigheter. www.valentin.uu.se

/InvitasjonGrunnloven13-maivers17apri  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/InvitasjonGrunnloven13-maivers17april.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you