Page 1

Den mångtydiga intoleransen 1. seminar

13 MAI 2011

Et seminar på Voksenåsen med utgangspunkt i grunnlovsfeiringen og minoritetsrettigheter

Den demokratiske

Voksenåsen vil derfor i

grunnloven

samarbeid med Forum for Levande Historia, Universitetet

Den norske grunnloven fra

i Oslo og Hugo Valentin Centrum

Eidsvoll 1814 var liberal for

initiere en konferanseserie om

sin tid, progressiv og radikal,

demokratiets begrensninger i

inspirert av den franske

relasjon til beskyttelse av

revolusjon. Men alle var ikke

minoriteter.

inkludert. Jøder hadde ikke

Demokrati og intoleranse. Er

adgang til riket og den samiske

demokrati (majoritetens styre)

nasjon anerkjentes ikke.

den beste måten å beskytte

En konferanseserie. Det

minoriteter på eller må det

begynner nå å nærme seg to

gjøres innskrenkinger i

hundre år siden 1814 og

demokratiet for å garantere

innføringen av den da mest

alle menneskers like verdi?

demokratiske konstitusjonen. Påmelding til program@voksenaasen.no Seminaret er gratis, men det er begrenset antall plasser—først til mølla!


Den mångtydiga intoleransen 09.00 09.15 09.30

09.50 10.10 10.30 11.00 11.20 11.40 12.00 12.30 13.00

Program

13 mai

Inge Lønning, tidligere stortingsrepresentant, leder av Stortingets menneskerettighetsutvalg. Innledning Helge Jordheim, UiO og Rune Rambech Schjølberg, Forskningsrådet Om Forskningsrådets 1814-program Arne Ruth, redaktør – Menneskerettigheter og demokratiets begrensninger. Bakgrunn for et svensk-norsk forsknings- og formidlingsprosjekt frem mot 2014 – med Voksenåsen som plattform Eskil Franck, överintendent Forum för Levande Historia - Den mångtydiga intoleransen. Bård A. Berg første amanuensis Universitetet i Tromsø—menneskerettigheter og minoriteter—samenes vilkår. Diskusjon, pause Njål Høstmælingen, ILPI – Noen temaer som kunne være aktuelle i et nordisk perspektiv Satu Gröndahl, föreståndare Hugo Valentin Sentrum – Intoleranse og samenes villkår. (Samer norsk forskning. ) Katri Linna, tidligere DiskrimineringsOmbudsman – Diskriminering i et menneskerettighetsperspektiv. Azka Baig, journalist i NRK – Nyorientalisme og islamofobi. Diskusjon - Hvilke utfordringer står vi foran og hvilke temaer er relevante frem mot 2014? Lunsj

Forum för Levande Historia er en myndighet innstiftet i 2003 med oppdrag å, med utgangspunkt i Holocaust, fremme arbeid med toleranse, demokrati og menneskerettigheter. http://www.levandehistoria.se Norsk senter for menneskerettigheter er et tverrfaglig senter ved Universitetet i Oslo. Senteret er Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. http://www.jus.uio.no/smr/ Hugo Valentin Centrum er en tverrfaglig forsknings- og formidlingsinstitusjon ved Uppsala universitet. Fokus er forandringsprosesser relatert til den etnisitet samt på brudd mot menneskerettigheter. www.valentin.uu.se

/InvitasjonGrunnloven13-mai3  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/InvitasjonGrunnloven13-mai3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you