Page 1

Innovasjon over alle grenser – og nye initiativer for svensk-norsk næringssamarbeid Seminar på Voksenåsen (torsdag 1. og) fredag den 2.september 2011 Opp gjennom årene har det vært – og er – et omfattende samarbeid mellom svenske og norske bedrifter og organisasjoner med sikte på å utvikle nye produkter og tjenester og vinne innpass på nye markeder. Rundt slikt samarbeid finnes også noen nettverk som jobber på tvers av grensen. Denne konferansen skal stimulere til ytterligere svensk-norsk/nordisk samarbeid - også som en oppfølging til det tidligere "Program for svensk-norsk næringssamarbeid" (SNNS), som Tillväxtverket og Innovasjon Norge har hatt ansvar for.

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4 NO- 0791 Oslo, +47 22 81 15 00 program@voksenaasen.no, www.voksenaasen.no


Program torsdag 1.09 18.00 Höstkalas med svensk Kräftskiva Presentasjon av organisasjonene bak arrangementet Å være norsk ”gründer” i Sverige, Arthur Buchhardt. 18.30- ca. 21.30 Kräftskiva med konkurranser og underholdning. Sangleder, Benny Borg.

Program Fredag 2.9 Moderator: Ambassadör Ingrid Hjelt af Trolle 09.00 Välkommen, landshövding Eva Eriksson, styrelseordf. i Voksenåsen 09.10 Utfordringer for (norsk-svensk) innovasjon/nyetablering/samarbeid Næringsminister Trond Giske (tbc) 09.35 Innovationsstrategi i Sverige, Näringsminister Maud Olofsson (tbc) 10.00 Diskusjon: Hva skal til for å lykkes med innovasjons-samarbeid over grensen? Med innlederne og dir. Karin Hallerby, Tillväxtverket, Dir. Håvar Risnes, InnovasjonNorge, dir. Ivar Kristensen, Nordic Innovation, Gen.dir. Per-Erik Sandlund, InvestSweden. Diskusjonsleder: Dir. Rune Mørck Wergeland, Norsk-Svensk Handelskammer. 11.00 Pause

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4 NO- 0791 Oslo, +47 22 81 15 00 program@voksenaasen.no, www.voksenaasen.no


11.30 Samarbeid Norge-Sverige som retter seg mot innovasjon og nyskaping Universitetssamarbeid og entreprenørskapsutdanning tbn, G4E (GU, Sahlgrenska, Chalmers) Kristin Sandereid, Inven2 (UiO) 12.00 Lunsj 13.00 Samarbeid forts. Energi og miljø Trine Kopstad Berentsen, Kunnskapsbyen Lillestrøm Interregprosjektet FEM2 (Fornybar energi, Energieffektivsering, Miljø) Kjetil Storvik, OREEC, Interregprosjektet Next Move Life Science Barrierer for innovasjon i helsesektoren, basert på en nylig undersøkelse ved Universitetssykehuset i Akershus og Sahlgrenska sjukhuset. Stein Vaaler, Medcoast Scandinavia IKT Göran Österman, Compare Besøksnæringen Thomas Johansson, VisitSweden Arthur Buchhardt, Norge 14.45 Pause 15.15 Innovations(risiko)kapital—Seed og venture i Norden Hans Christian Bjørne, Nordic Innovation Peter Strömbäck, Innovationsbron Oddbjørn Clausen, Innovasjon Norge IFU/OFU 16.00 Slut Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4 NO- 0791 Oslo, +47 22 81 15 00 program@voksenaasen.no, www.voksenaasen.no


Bak konferansen står Tillväxtverket, Innovasjon Norge, Nordic Innovation og InvestSweden. En rekke nettverk som arbeider over grensen er innvitert: Kunnskapsbyen Lilleström; OREEC; Compare; Oslo Cancer Cluster; Medcoast Scandinavia; Birkeland Innovasjon (Inven2); G4E; Innovationsbron; Norsk Venture; Oslo Teknopol; Exportrådet; VisitSweden; FSi; Nordic Climate Cluster; NorskSvensk Handelskammer; Oslo Handelskammer; GO-samarbeidet; ARKO; mfl. Påmelding til program@voksenaasen.no eller direkte via www.voksenaasen.no/no/program senest 29 august. Konferanseavgift: NOK 600:Oppgi navn, tittel, foretak og fakturaadresse ved påmelding. Ved spørsmål kontakt Mikael Klingberg +47 907 47 314

Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for hjelpen under og straks etter 2. verdenskrig. Voksenåsen eies av det svenske kulturdepartementet og er et nordisk møtested - og et moderne hotell- og konferanseanlegg på 500 meters høyde, 20 minutter fra Oslo sentrum – med Sveriges beste utsikt!

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4 NO- 0791 Oslo, +47 22 81 15 00 program@voksenaasen.no, www.voksenaasen.no

/innovasjon  
/innovasjon  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/innovasjon.pdf

Advertisement