Page 1

Voksenåsens HØSTPROGRAM august mandag 01.-søndag 07.08 SommerAkademi Voksenåsen På fagområdet kunstmusikk. I år med ekstra inviterte og stort trykk! Med bl.a. mesterne Peter Herresthal, Magnus Ericsson, Natalie Clein, Mark Messenger, Åge Kvalbein, Erik Niord Larsen, Frøydis Ree Wekre. I år har vi også med sangerne Susanna Eken og Randi Stene. I samarbeid med Norges Musikkhøgskole og Svensk-norska Samarbetsfonden onsdag 10.-fredag 12.08 Workshop—Express Yourself 2011 Workshop for ungdom mellom 18 og 25 år. Om tradisjonell medias betydning for ungdommer og deres formidling. Vi ser også på nye verktøy for å formidle et budskap; blant annet street dance, gatekunst og estradepoesi . Et samarbeid med Svensk-norska Samarbetsfonden og innvandrermiljøer i Norge og Sverige. tirsdag 16-søndag 21.08 Kulturfestivalen i Stockholm Tema på årets kulturfestival i Stockholm är Norge! Utdeling av Ragnar Sohlman-stipendiet.

september torsdag 01.09 Kräftskiva För alla Voksenåsens vänner, grannar, kontakter och kunder. I samarbete med VisitSweden, Norsk-Svensk Handelskammer, Exportrådet och Sveriges Ambassad.

@voksenasen

voksenaasen.no

Ullveien 4, 0791 Oslo, +47 22 81 15 00


fredag 02.09 Konferanse: Innovasjon, nyskaping, risikokapital og kompetanse for vekst og velferd i norsk og svensk næringsliv. Samarbeid gir styrke! I samarbeid med Nordic Innovation Centre, Innovasjon Norge, Tillväxtverket m.fl. søndag 11.09 Seminar ”Å møte terror med kjærlighet, omtanke og toleranse” Utstillingen ”Gud har 99 namn” tar utgangspunkt i seks verdensreligioner – hinduisme, buddhisme, sikhisme, jødedom, kristendom og islam. Hensikten er å bidra til økt forståelse for det mangreligiøse samfunnet. I samarbeid med bl a Svenska Margaretakyrkan. søndag 11.09 Utstillingsåpning: Høstutstilling «Observasjoner» En interessant og mangfoldig utstilling med hensyn til formspråk og materialer, spesielt i forhold til kunstnernes idegrunnlag og uttrykk. Kunstnere: Arne Samuelsen, Teppo Valkama, Magne Rygh, Hilde Vemren, Johannes Vemren Rygh, Timon Botez og Steve Joy. I samarbeid med KulturKonsept. tirsdag 27.09 Skrivefestival med lansering av deltakerne på tekstskriverkursets nordiske antologi, Words After Lines. Med gjestende musikere og forfattere. Ledet av den bangladeshiske forfatteren Anisur Rahman. På Nordic Black Theatre, Grønland, Oslo.

oktober mandag 03–onsdag 05.10 Oslo Governance Forum (OGF) arrangeres 2011 på Voksenåsen med ca 150 inviterte fra hele verden. Arrangementet har som hovedarrangør FNs utviklingsprogram UNDP’s Oslo Governance Centre, Democratic Governance Group, som sammen med bl.a. Dag Hammarskjöldprogrammet og Networkers og en rekke norske organisasjoner skal se på hvordan aktørene i utviklingsbildet kan samarbeide for å sikre gode, demokratiske styringsprosesser.

@voksenasen

voksenaasen.no

Ullveien 4, 0791 Oslo, +47 22 81 15 00


torsdag 20.10 DHP: Dag Hammarskjöld-lecture - 2011 Den tredje Dag Hammarskjöldtalen holdes av Jahn Otto Johansen. Temaet ser på Hammarskjölds evne til oversikt og helhet. Stig Holmqvist visar sin film Dag Hammarskjöld fredens pris. I samarbeid med Dag Hammarskjöld Foundation. mandag 24. Premiere på det helt nyskrevne teaterstykket 23.13—Destination Africa i Trefoldighetskirken om Dag Hammarskjölds fire siste dager. Stykket er skrevet av Olemic Thommessen og regissert av Cliff Moustache. Se nordicblacktheatre.no for billetter og mer informasjon. mandag 24- fredag 28.10 Språk– og kulturkurs, for lærerstudenter, dobbeltkurs med studenter fra universitetet i Gøteborg og Helsingfors. I samarbeid med ”Perlene”.

november onsdag 09– torsdag 10.11 Språk– og kulturkurs, for lærerstudenter fra Sverige. Oppdragsutdanning for lærere. I samarbeid med ”Perlene”. fredag 11.11 DHP: Symposium og utstilling: «Leaders and Visionaries» Markering av at Albert Luthuli og Dag Hammarskjöld ble tildelt Nobels Fredspris for 50 år siden. Med bl.a. Albertina Luthuli, Billy Modise, Rose Sisulu og representanter for ANC, Albert Luthuli Museum, Nordiska Afrika Institutet, Dag Hammarskjöld Foundation samt statssekretær Ingrid Fiskaa og tidl. ambassadør Gunnar Garbo. På Nobels Fredsmuseum. tirsdag 22.11 Dialogmøte. Norsk– svensk dialogforum—å se mennesket i den andre. Det første møtet i vårt dialogforum foregår på den norske ambassade i Stockholm. Med EU-og demokratiminister Birgitta Ohlsson, Leder AUF-Oslo Vegard Grøslie Wennesland, Göran Rosenberg, Ola Larsmo, Arne Ruth, Lena Hjelm-Wallén og Shoaib Sultan. I samarbeid med Sveriges Ambassade i Oslo, Norges Ambassade i Stockholm, Fritt Ord og Networkers South North.

@voksenasen

voksenaasen.no

Ullveien 4, 0791 Oslo, +47 22 81 15 00


mandag 28.—tirsdag 29.11 Seminar: Nordområdene og «The Northern Dimension» Oppfølging av seminarene ”Where Gas meets Ore” – i Kirkenes og på Voksenåsen 2010. Tema: Kommunikasjon og infrastruktur. I samarbeid med Utenriks- og Næringsdepartementene samt Sveriges og Finlands ambassader.

desember søndag 04.12 Konsert og kunst: Franz Liszt 200 år og Wilhelm Stenhammar 140 år Vi inviterer Staffan Scheja til en recital til ære for årets jubilerende komponister. Harald Herresthal innleder. I samarbeid med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Oslo Rotary klubb og Norsk-svensk Forening. Åpent kunstgaveatelier" i GalleriVoksenåsen med superpriser på kvalitetskunst, kunstbøker og tegneverksted for barna. søndag 04.12 Juleutstilling: Vinterkunst» Salgsutstilling «rett fra vegg» med et spekter av anerkjente kunstnere. Utstillingen står til februar 2012. I samarbeid med Kulturkonsept Tirsdag 06.12 Seminar/rundebordskonferens: Eldresikkerhet Den svenske regjeringen legger i høst fram et ”Handlings- og åtgärdsprogram för äldresäkerhet”. Noe lignende er det aktuelt å se på også i Norge. På seminaret vil du møte norske og svenske aktører fra kommuner, høgskoler, organisasjoner, Socialstyrelsen, Helsedirektoratet, DSB (Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap) og MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) m.fl. onsdag—torsdag 14-15.12 Workshop 1814-serien: Migranter Ett samarbetsinititaiv mellan Malmö Högskola och Høgskolen i Oslo og Akershus. En forskningsiniterande workshop med fokus på utvecklingen i städer som Malmö och Oslo. Utbyte av erfarenheter och kunskap mellan Sverige och Norge. I samarbete med MH, HiOA.

Se voksenaasen.no/no/program for mer informasjon om kommende arrangementer

@voksenasen

voksenaasen.no

Ullveien 4, 0791 Oslo, +47 22 81 15 00

/Hstprogram201130.11.11  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/Hstprogram201130.11.11.pdf

Advertisement