Page 1

Vårt svar på terror— demokrati, åpenhet, toleranse, frihet og fred 11. september 2011 kl. 14-16.30 Program i samarbeid med Svenska Margaretakyrkan Voksenåsen og Svenska Margaretakyrkan inviterer til en diskusjon med rubrikken ”Å se mennesket i den andre” - om hvordan vi forholder oss til terror og hvordan vi kan vise åpenhet, omsorg og kjærlighet i en vanskelig tid. Den 11. september er det 10 år siden ”Nine-Eleven”. Terroranslaget i Oslo i juli gir en ekstra relieff til denne markeringen.

”Gud har 99 navn” Voksenåsen presenterer utstillingen ”Gud har 99 navn” som viser ulike sider ved de 6 verdensreligionene. Den har vakt stor oppmerksomhet i Sverige i flere år. Nå vises den for første gang i Norge!

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4 NO- 0791 Oslo, +47 22 81 15 00 program@voksenaasen.no, www.voksenaasen.no


Søndag 11. september 2011 – 10 år etter nine-eleven. Den 11. september er i år en søndag og vårt arrangement denne dagen er påvirket både av 10-års markeringen av ”nine-eleven” og 22 julimassakren i Oslo uten at det tar opp disse hendelsene eksplisitt. Snarere vil vi se på hva slags svar vi kan gi terroren i form av mer demokrati, åpenhet, toleranse og frihet. Vi tar også opp forståelse mellom religioner—inspirert av utstillingen ”Gud har 99 namn” som nå vises for første gang i Norge! Den er laget av studieförbundet Sensus. I tilknytning til utstillingen arrangeres en paneldiskusjon om temaer rundt relasjoner mellom religioner, baserte på dialog, toleranse og forståelse. Innleder på temaet "Å se mennesket i den andre" er Shoaib Sultan, tidligere leder for Islamsk Råd i Norge. Med utgangspunkt i hans tanker planlegger vi å starte et dialog-prosjekt for en konstruktiv dialog mellom religioner med spesiell vekt på relasjoner mellom jøder, kristne og muslimer. Vi vil invitere representanter for bl.a. media, politiske grupperinger og religiøse trossamfunn.

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4 NO- 0791 Oslo, +47 22 81 15 00 program@voksenaasen.no, www.voksenaasen.no


Voksenåsens program 11.09 13.00 Buss fra Svenska Margaretakyrkan ankommer Lunsj 14.00 Åpning av utstillingen ”Gud har 99 namn” v/ambassadör Ingrid Hjelt af Trolle, Sveriges Ambassad Guidede visninger av utstillingen parallelt med foredrag om kirkenes strategier og tanker om møter mellom religionene 15.00 Diskusjon om hvordan vi forholder oss til terror og hvordan vi kan vise åpenhet, omsorg og kjærlighet i en vanskelig tid Shoaib Sultan, tidligere leder for Islamsk Råd innleder om Å se mennesket i den andre" " Etterfølgende samtale med Anne Sender, tidl. leder for Det Mosaiske Trossamfund Berit Hagen Agøy, gen.sekr. Mellomkirkelig Råd Anders Bergqvist, avd.dir., Svenska Kyrkan i Utlandet SKUT Arne Ruth, tidligere sjefredaktør i Dagens Nyheter Eskil Frank, sjef for Forum för Levande Historia 16.30

Slut

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4 NO- 0791 Oslo, +47 22 81 15 00 program@voksenaasen.no, www.voksenaasen.no


Påmelding til program@voksenaasen.no eller direkte via hjemmesiden senest 5. september. Oppgi navn, tittel, organisasjon ved påmelding. Oppgi også om du kommer til lunsj før seminaret, kl. 13.00, eller kun på seminar. Ved spørsmål kontakt Mikael Klingberg +47 22 81 15 16 Lunsjbuffet koster 200 NOK og betales direkte i restauranten.

Svenska Margaretaförsamlingen firar i år sitt 100-årsjubileum. Själva Margaretakyrkan och lokaler invigdes 1925. Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for hjelpen under og straks etter 2. verdenskrig. Voksenåsen eies av det svenske kulturdepartementet og er et nordisk møtested - og et moderne hotell- og konferanseanlegg på 500 meters høyde, 20 minutter fra Oslo sentrum – med Sveriges beste utsikt!

Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4 NO- 0791 Oslo, +47 22 81 15 00 program@voksenaasen.no, www.voksenaasen.no

/gudVIII  
/gudVIII  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/gudVIII.pdf

Advertisement