Page 1

Elektrisk energi i Norden -hvor kommer den fra i fremtiden? Seminar på Voksenåsen onsdag 11.05.2011 I samarbeid med Svensk Energi, Energi Norge, Norsk-Svensk Handelskammer og Sveriges og Finlands Ambassader

Grønne el-sertifikater Overføringskapasitet Kjernekraft Kjernekraft i Norge? Politisk debatt med stortingsrepresentanter, forskere, miljørørelsen og industrien.

Eli Blakstad Statssekretær, Olje– og energidepartementet

Oluf Ulseth Adm. dir. Energi Norge

Daniel Johansson Statssekreterare Näringsdepartementet

Nils Bøhmer Atomfysiker, Bellona

Hans Blix Tidl. IAEA-sjef og FN:s våpeninspektør

Snorre Valen Stortingsrepr. SV

Jari Heiniluoma Statssekreterare, Arbets– och näringsministeriet

Ketil Solvik-Olsen Stortingsrepr. Frp


Program 11.05 09.00-09.10

Välkommen, Ambassadör Ingrid Hjelt af Trolle, Sveriges Ambassad

09.10-09.35

Elkraftförsörjning i ljuset av avtalet mellan Norge och Sverige om gröna el-certifikat. Daniel Johansson, statssekreterare, Näringsdepartementet

09.35-10.00

Elkraft i Norge – sett i lyset av Norges implementering av fornybardirektivet. Eli Blakstad, statssekretær, Olje- og energidepartementet.

10.00-10.25

Finsk klimat- och energipolitik – aktuella utmaningar Jari Heiniluoma, statssekreterare, Arbets- och näringsministeriet

10.25-11.00

Spørsmål og pause

11.00-11.25

Framtidens elkraftförsörjning i Norden Tbn, Vattenfall AB

11.25-11.50

El – sertifikater – muligheter og utfordringer Oluf Ulseth, adm.dir., Energi Norge

11.50-12.15

Utbyggingsbehov av overføringskapasitet de nærmeste årene Gunnar Løvås, konserndirektør for Strategi og samfunnskontakt, Statnett Spørsmål

12.30-13.30

Lunsj


13.30-13.55 Kärnkraftsutvecklingen i världen Hans Blix, tidl. sjef for IAEA og FN:s kjernevåpeninspektør i IRAK 13.55-14.15 Elproduktionssystemet i Sverige – efter Riksdagens beslut den 17 juni 2010 om att tillåta ny kärnkraft Bosse Andersson, chef för produktionsenheten på Svensk Energi 14.15-14.40 Framtidens kärnkraft - utmaningar för nya kärnkraftverk i Finland * Bränslecykeln; * 4:e generationens reaktor; * Thorium; *Fusion; * Hur påverkar Fukushima kärnkraftsforskningen? Petra Lundström, Forsknings-& utvecklingsdirektör, Fortum Corporation 14.40 -15.00 Pause 15.00-15.45 Kjernekraftverk i Norge? Norge har verdens 3:e største forekomst av Thorium Norge har 2 forskningsreaktorer (Kjeller og Halden) Norge er allerede sterkt avhengig av (import av svensk) kjernekraft Diskusjon med korte innledninger av Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepr. FrP Snorre Valen, stortingsrepr. SV Nils Bøhmer, atomfysiker, Bellona Viktor Wikstrøm, info.sjef Haldenreaktorn (Institutt for Energiteknikk) Debattdeltakere: Hans Blix, Bosse Andersson, Petra Lundström Ordstyrer: Rune Mørck Wergeland, Norsk-Svensk Handelskammer 15.45-16.00 Oppsummering, avslutning


Bakgrunn Vannkraft svarer for 97 % av elproduksjonen i Norge, mens kjernekraft og vannkraft sammen svarer for rundt 90 % av den svenske elproduksjonen. I Finland svarer varmekraften for rundt halvparten. Danmarks elproduksjon kommer til største del fra varmekraft. Kjernekraft. Det finnes totalt 439 kjernekraftverk i 30 land. Sverige har 10 og har åpnet for å fornye disse. Finland har 4 samt et under bygging og tre i planlegging. Fornybar energi og el-sertifikater. Et felles svensk-norsk sertifikatmarked skal etableres fra januar 2012. Norge og Sverige har forpliktet seg til å finansiere 13,2 TWh ny fornybar kraft hver frem til 2020. Krav til kraftnettet. Et felles el sertifikat marked i Sverige og Norge vil føre til mer fornybar kraft i begge land. Det forutsetter imidlertid økt utbygging av kraftnettet i Norge og Norden, noe som også er viktig for forsyningssikkerheten. PRAKTISK INFORMASJON Påmelding til program@voksenaasen.no Konferanseavgift: NOK 600:Oppgi navn, tittel, foretak og fakturaadresse ved påmelding. Ved spørsmål kontakt Mikael Klingberg +47 907 47 314

Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for hjelpen under og straks etter 2. verdenskrig. Voksenåsen eies av det svenske kulturdepartementet og er et nordisk møtested - og et moderne hotell- og konferanseanlegg på 500 meters høyde, 20 minutter fra Oslo sentrum – med Sveriges beste utsikt!

/ElektriskenergiiNorden-11mai  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/ElektriskenergiiNorden-11mai.pdf

/ElektriskenergiiNorden-11mai  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/ElektriskenergiiNorden-11mai.pdf

Advertisement