Page 1

A R K ITEK T U R

Voksen책sen og arkitekturen gjennom 50 책r


Voksenåsen og arkitekturen gjennom 50 år - et sted i vekst i skiftende tider

Seminar 28 august Møteledelse: Bengt  Krantz,  Statens  Fastighetsverk 16.00  Velkommen  ved  Voksenåsens  direktør  Karl  Einar  Ellingsen   16.05  –  16.25    Innledning:  Arkitekt  Hans-­Kjell  Larsen  inviterer  til  en   kort  gjenomgang  av  Voksenåsens  arkitekturhistorie,  om  utfordringer  og   løsninger  ved  tegningen  og  videreutvikling  av  stedet. 16.25-­17.00    Rundebordssamtale  med  forberedte  innlegg  og   kommentarer  fra  deltagere    (ca  8-­‐10  min  hver)   Nils-­Ole  Lund,  arkitekt,  professor  emeritus Anders  Bodin,  arkitekt,  Statens  Fastighetsverk Hans-­Kjell  Larsen,  Voksenåsens  arkitekt  gjennom  50  år 17.00-­17.30    Dialog  med  en  sal  proppfull  av  kompetente  og  engasjerte  deltagere.   I  dette  seminaret  ser  vi  på  Voksenåsens  arkitektur  og  dens  plass  i  nordisk  og  internasjonal   samtidarkitektur.    Vi  ønsker  å  belyse  den  historiske  og  samtidsmessige  sammenheng  for   løsningene,  men  også  å  trekke  linjene  fremover  for  et  sted  som  også  skal  bringe  videre  et   pulserende  og  mangfoldig  kulturliv.  


http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/BrosjyreArkitektur2  
http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/BrosjyreArkitektur2  

http://www.voksenaasen.no/filestore/Bilde/Artikkelbilder/Kultur/BrosjyreArkitektur2.pdf

Advertisement