Page 1

Ondernemers VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

17 februari 2017

Jaargang 24 • Prijs 8 euro • Afgiftekantoor Brugge X • Verschijnt tweewekelijks (uitgezonderd juli en augustus)

Koen Steurbaut en Philip Cammaert - Meli

“Meli maakt zich op voor een nieuwe kwantumsprong”

BLIKVANGER Keros is wereldtop in paardenembryo’s REPORTAGE Wie wordt West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar? DOSSIER Machinebouw en metaalconstructie


Keuze voor Blue Growth De juiste strategische beslissing. Met de ommezwaai naar de “Blauwe Groei” na het wegvallen van de ferrytrafieken heeft de Haven van Oostende de juiste keuze gemaakt.

Door de bouw van het Nobelwind windmolenpark nam het aantal schepen (calls, excl. visserij en pleziervaart) toe van 2 687 naar 3 406 (+26,8%).

De realisaties in 2016 zijn een opsteker voor de volgende jaren. Zeker vanaf 2018, want dan worden de windparken Rentel en Norther gebouwd. Deze laten een forse groei verhopen.

De belangrijkste graadmeter die de Haven hanteert is de tewerkstelling in de voorhaven.

Dat zijn allen die rechtstreeks betrokken zijn bij essentiële haventrafieken, specifiek de Blue Growth waarvan de Voor 2015 berekende de Nationale Bank van België, voor een trafiek van 1 295 000 windmolenactiviteit de bijzonderste Ton, een toegevoegde waarde van 512 mio bedrijvigheid is. € en een tewerkstelling van 4 958 personen in het gehele havengebied zoals Eind 2015 was de tewerkstelling in de door de NBB gedefinieerd in analogie met voorhaven voor het eerst boven de 1 000 gestegen (1 015 jobs) waarvan 280 in de andere havens. offshore windactiviteit. Deze cijfers liggen voor beide criteria In 2016 tellen we 1 103 jobs waarvan 366 in hoger dan in 2008 wanneer de roro de offshore wind gerelateerde bedrijven trafieken een ongekende hoogte (+30%). Op enkele individuen na betreft bereikten van bijna 300 000 camions of het hier lokale mensen in vast dienstvertrailers. band. 2016 laat een trafiek optekenen van 1 463 Hierin is de tewerkstelling bij Rentel en 988 Ton, een stijging met 13,1%. Het Siemens begrepen, die tijdelijk een betreft bulktrafieken: zand, grint, kleiproducten (kattenbakvulling), ertsen onderkomen vinden bij Greenbridge tot ze eind maart definitief naar de als ferrosilicium en ferrochroom, voorhaven verhuizen. houtproducten, kolen, bakstenen en onderdelen voor de bouw van windmoDe nieuwbouw op de Halve Maan die voor lenparken op zee.

Rentel voorzien is, nadert zijn voltooiing. De Haven is zich ervan bewust dat nog heel wat inspanningen moeten geleverd worden om het streefcijfer van 1 250 arbeidsplaatsen (verhoogd van het oorspronkelijke doel van 1 000) in de voorhaven te halen maar het is een ambitie die haalbaar is. Niet inbegrepen in deze cijfers is de tijdelijke tewerkstelling, die de behandeling van de funderingen voor het Nobelwind project meebracht en dat al snel een paar honderd bedroeg. Een dertigtal mensen van Jan de Nul en Vestas zijn nu nog ter plaatse om de verdere montage te begeleiden. Op de mensen van Jan de Nul na waren dit veelal buitenlanders (Denen, Nederlanders, Duitsers, Polen) en dat zal de lokale horeca, taxis, e.d. wel geweten hebben. Ook niet inbegrepen zijn de bemanningen van de Crew Transfer Vessels die

dagelijks een niet aflatende stroom technici van en naar de windmolenparken brengen. Een dertigtal CTV’s is momenteel actief, 110 verschillende CTV’s zijn in 2016 voor lange of korte tijd in de Haven actief geweest. De meeste bemanningen zijn buitenlanders. De Haven plant in 2017 substantiële investeringen teneinde voldoende accommodatie te kunnen bieden aan de groeiende offshore activiteiten. Ook het Vlaams Gewest doet zijn duit in het zakje met de vernieuwbouw van kaai 101, de geplande verbreding van de haventoegang aan de Halve Maan en de bouw van onderzoekinfrastructuur op de Greenbridge site in Plassendale 1. Met dit alles bouwt Haven Oostende verder aan haar toekomst als dé hub voor de offshore industrie met hoogwaardige stabiele tewerkstelling als voornaamste resultaat.

AG Haven Oostende - Slijkensesteenweg 2 - 8400 Oostende - Tel: 059/34.07.11 - Fax: 059/34.07.10 - Website: www.portofoostende.be - e-mail: info@portofoostende.be


3

STANDPUNT

Het ultieme goede doel: jobs! “T ournée minérale”. Plots gaan meer dan 126.000 Vlamingen een maand aan het alcoholvrij-infuus. Media staan bol van de campagne en deelnemende BV’s en politici lopen elkaar in TV-talkshows voor de voeten. “Tournée de Wallonie”. West-Vlaamse bedrijven krijgen duizenden openstaande vacatures niet ingevuld en moeten noodgedwongen nu nog actiever campagne voeren in Wallonië. Het nieuws veroorzaakt welgeteld twee dagen enkele rimpels op de ogenschijnlijk onverschillige zee van politieke beleids- en andere opiniemakers. Geen enkele Vlaamse, laat staan federale politicus die strike gaat van verontwaardiging of ons kantoor aan de Kennedylaan in Kortrijk platloopt om een bijdrage te leveren aan hét goede doel van deze federale regering: jobs, jobs, jobs weet je nog wel...? Of hoe het engagement en de actiebereidheid van groepen die het algemeen belang in onze maatschappij moeten dienen, kunnen verschillen. Zucht.

moed en creativiteit de structurele uitdagingen waarvoor West-Vlaanderen staat - waaronder de arbeidskrapte - samen vast te pakken. Over partijgrenzen en legislaturen heen moet steeds het algemeen belang voorop staan. De waan van de dag en het politiek gehakketak moeten plaats ruimen voor langetermijnvisie en een niet aflatende focus.

En onze ondernemer? Die ploegde voort… Want groei is een conditio sine qua non voor elke onderneming. Maar zonder medewerkers is het groeien met de handrem op, wat nefast is en op termijn evenzeer levensbedreigend. Ondernemen “met mate” bestaat niet. Ondernemen, da’s dag in dag uit, samen met gedreven medewerkers, er voluit voor gaan. En, niet altijd, maar doorgaans is het glas voor de ondernemer halfvol, il faut le faire! De daadkracht waarmee onze West-Vlaamse ondernemers in soms moeilijke omstandigheden meebouwen aan de welvaart van deze regio verdient dan ook respect en alle mogelijke steun.

Nu, om dit Standpunt toch op een wat luchtigere manier af te ronden, wil ik jullie, beste ondernemers, het nieuwe boek van “onze” Stijn aanbevelen. Stijn Decock, hoofdeconoom van Voka, stelde vorige week zijn boek “Groei of Schaarste” voor. Stijn is zo’n econoom met wie je – zelfs in februari – wél een pint gaat pakken en met wie je boeiende, out of the boxgesprekken kunt hebben over wat disruptieve technologie doet met het klassieke economische groeimodel. Of waarom het begrip “meer toegevoegde waarde” veel beter klinkt dan “economische groei”. Kortom, een absolute aanrader.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reikt alle beleidsmakers en stakeholders in onze regio de hand om met dezelfde daadkracht, durf,

PS: Stijn Decock komt op 9 maart zijn nieuwe boek voorstellen in Boekenhuis Theoria. www.voka.be/west-vlaanderen/boekvoorstelling

In de komende weken start Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen haar voorbereidingen in de aanloop naar de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen en kijkt ze natuurlijk ook al naar de daaropvolgende Vlaamse en federale verkiezingen. Namens onze 3.400 ondernemingen hopen we een vernieuwende dynamiek tot stand te kunnen brengen die West-Vlaanderen meer dan ooit op de kaart zet.

“Zonder medewerkers is het groeien met de handrem op, wat nefast is en op termijn levensbedreigend.” Bert Mons - Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

READY FOR TAKE-OFF ?


4

INHOUD

10

BEDRIJVEN AUTOGROEP NOORDZEE ................... 06 OBUMEX .......................................... 07 DECUPERE & PARTNERS .................... 13 FACTORY OF THE FUTURE-AWARD ...... 13

REPORTAGE

Op 8 februari maakten de 14 West-Vlaamse JCI-afdelingen bekend wie kans maakt op de titel van West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2017. Door de hoge kwaliteit van de 11 inzendingen duidde de jury deze keer 5 in plaats van 4 finalisten aan.

UITGELEZEN............................... 09 DOSSIER METAL TECHNICS 3D........................... 22

14

VG MACHINES.................................... 23 DL OPERATIONS................................. 25

HAVENNIEUWS........................... 27

INTERVIEW

VOKA-NIEUWS TRANSITIO........................................ 28

Een historische wissel. Zo mag je de fakkeloverdracht bij Meli bestempelen. Na bijna drieëntwintig jaar de zaak te hebben geleid namens de familie Florizoone, laat CEO Philip Cammaert zijn kantoor over aan zijn Gentse opvolger Koen Steurbaut.

PROSIT ...................................................... 30

22

MACHINEBOUW & METAALCONSTRUCTIE Van ruwe machines tot spitstechnologie, van seriewerk tot maatwerk: elke machinebouwer en ieder metaalconstructiebedrijf heeft zijn eigen specialiteit.

19 20 21

ONDERNEMERS & CO Alaska-group

IMPOSTO Advocaten

SD Worx

‘t Is nog oal nie na de wuppe (maar het scheelt niet veel)

De bezoldigingstheorie op zijn scherpst gesteld, nu ook door het Hof van Cassatie

Het recht om offline te zijn

Ondernemers verschijnt tweewekelijks en wordt gratis toegestuurd aan alle leden van Voka West-Vlaanderen. ISSN 1378-9511 Verantwoordelijke uitgever: Bert Mons, Pres. Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, redactie.ondernemerswvl@voka.be, www.voka.be/west-vlaanderen Maatschappelijke zetel: Havenhuis De Caese, Hoogstraat 4, 8000 Brugge, info.wvl@voka.be Hoofdredacteur: Joke Verbeke Redacteurs: Goele Strynck, Pieter Vanderhaeghe - Grafische vormgeving: Pieter Claerhout Mediaregie: Filip Deckmyn, Chris Lens, Marijke Vanthuyne Fotografen: Dries Decorte, Kurt Desplenter , Patrick Holderbeke, Michel Vanneuville, Els Verhaeghe Journalisten: Karel Cambien, Stef Dehullu, Marc Dejonckheere, Roel Jacobus, Bart Vancauwenberghe - Druk: INNI group Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


5

BLIKVANGER

Voortplantingsbedrijf uit Passendale levert Olympische kampioenen

Hilde Vandaele en Wim Soens

Keros is wereldtop in paardenembryo’s Keros uit Passendale is een internationale topper in embryotransplantatie bij sportpaarden. “De Belgische fokkers zijn wereldwijd vermaard en leveren Olympische kampioenen”, vertelt de familie Vandaele. Dit voorjaar planten ze bij 1.000 van hun ‘draagmoeders’ embryo’s in voor een dracht van elf maanden. Begin februari werden ook tal van hun embryo’s verkocht op een internetveiling tijdens een topwedstrijd in Dubai.

D

e NV Keros ontstond in 1990 uit de hobby en specialisatie van dierenarts Gaby Vandaele (75) uit Passendale. Keros legt zich toe op kunstmatige voortplanting, geboortebegeleiding en adoptie van moederloze veulens. Toen dochter Hilde Vandaele (46) als dierenarts afstudeerde, werd ook zij in het bedrijf actief. Haar man Wim Soens (42) is bouwkundig ingenieur en staat in voor het algemeen management. In

2004 werd gestart met embryotransplantatie en eind 2008 stopte de familie Vandaele de algemene dierenartsenpraktijk. “Paardenvoortplanting is letterlijk seizoensarbeid. Vanaf eind februari tot augustus worden de paarden bevrucht. Na een dracht van elf maanden worden binnenkort de eerste veulens geboren. In ons hoofdcentrum in Passendale doen we kunstmatige inseminatie,

hengstenhouderij en geboortebegeleiding. In Beselare staat het embryotransplantatiecentrum met laboratorium. Daarnaast hebben we in de streek een aantal boerderijen waar onze draagmerries lopen, een 600-tal. Dat is de helft van het aantal dat we ter beschikking hebben; de andere helft is verhuurd met een embryo ingeplant. Een paard kan slechts om de twee jaar een embryotransplantatie ondergaan”, vertelt Wim Soens. Bij Keros werken 15 mensen, waaronder 5 dierenartsen. De naam Keros haalde de intussen gepensioneerde Gaby Vandaele uit zijn humanioralessen Grieks: “Een paardennaam moet inslaan als een vloek. Bij de oprichting van de vennootschap herinnerde ik me het Griekse begrip ‘to keros’ voor een gebrekkig paard. Vandaag is België voor embryo’s wereldwijd koploper en is Keros de grootste speler in Europa en ver daarbuiten.” Hoe gaat embryotransplantatie in zijn werk? Hilde Vandaele: “Nadat de merrie gedekt is, ontstaat een embryo. Dat spoelen we vooruu


6

BLIKVANGER

“De Belgische fokkers waren steeds voorop in de nieuwste voortplantingstechieken.” Gaby Vandaele

zichtig uit wanneer het 0,1 tot 1 millimeter groot is. We planten dat in een draagmerrie in. De keuze voor draagmoederschap wordt ingegeven doordat de eigenaars van de natuurlijke moeders hun topsportpaarden niet graag anderhalf tot twee jaar aan de kant zetten. Soms gaat het om talentvolle merries die zelf niet meer kunnen dragen wegens bijvoorbeeld een bekkenbreuk. Ook bij jonge, tweejarige merries nemen de eigenaars niet graag de risico’s die aan een bevalling verbonden zijn.” Wim Soens: “Van over de hele wereld worden merries naar hier gebracht om embryo’s te laten uitspoelen. Onze grootste markten zijn de buurlanden, maar we hebben klanten uit Polen, Tsjechië, Hongarije, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten,... We leiden ook internationaal dierenartsen op om embryo’s uit te spoelen en op te sturen. Let wel: het embryo moet binnen de 24 uur ingeplant worden. Voor het transport vanuit de buurlanden doen we vaak een beroep op Hippo Express uit Torhout, gespecialiseerd in het transport van vers sperma en embryo’s.” Waarom zien we nu links en rechts embryoveilingen? Wim Soens: “Sinds een drietal jaar worden

embryo’s geveild. Voor een fokker is de embryonale fase het beste moment om te verkopen. Daarmee vermijdt hij de risico’s van de bevalling. Voor de koper is een embryo beter betaalbaar dan een veulen. De prijzen hangen af van de origine: hoe exclusiever, hoe duurder. Dat kan tot in de tienduizenden euro’s oplopen.” Hilde Vandaele: “Er is veel vraag naar embryo’s van goede moeders en vaders. Mensen kopen dan de ‘hoop’ op een supergoed paardje.” Gaby Vandaele: “Op 10 februari vond in Dubai

Autogroep “M Noordzee neemt MoveBrugge over

et de fusie tonen we ons vertrouwen in de langetermijntoekomst van onze garages, in een sector die volop in beweging is”, vertelt Nicolas Linden van Autogroep Noordzee.

De Ford-garage MoveBrugge langs de Pathoekeweg in Brugge is overgenomen door Autogroep Noordzee NV. Die groep ontstond uit de fusie van de bedrijven van de families Linden en Durie van garage Casino-Kursaal NV (Peugeot) en Unicars NV (Ford).

De eerste stap in die consolidatie was de overname eind 2016 van MoveBrugge door de Oostendse broers Piet en Nicolas Linden. Om Ford in héél Noord-West-Vlaanderen te kunnen verdelen, beslisten ze daarna een fusie aan te gaan met Unicars van de familie Durie, die Ford-dealer is sinds 1953. “In de autosector is een consolidatiegolf aan de gang”, vertelt Nicolas Linden. “Schaalvergroting is nodig om aan de steeds strengere eisen van de constructeurs te kunnen voldoen. De over-

een online-embryoveiling plaats, georganiseerd door Belgen, tijdens een internationale wedstrijd. Ook wij verkochten een aantal embryo’s van absolute toppers.” Waarom zijn de Belgische paarden wereldtop? Gaby Vandaele: “De Belgische fokkers waren altijd al voorop in de nieuwste voortplantingstechnieken. En in tegenstelling tot andere landen die enkel met inlandse paarden kweekten, soms uit chauvinisme, bleven

name van MoveBrugge en de fusie tot Autogroep Noordzee zijn een proactieve stap in die consolidatietrend. Dat twee families met een bijzonder lange ervaring in de autobranche de krachten bundelen, wijst op ons geloof in een duurzame toekomst voor onze garages.” “Op de goede naam van MoveBrugge als Ford-verdeler willen we ook in de toekomst verder inzetten, onder de nieuwe naam Unicars”, vertelt Piet Linden. “We nemen de medewerkers mee over en ook de familiale sfeer blijft behouden. Voortaan zullen we nog meer wagens ter beschikking hebben.”(JV Eigen foto)

www.garagecasinokursaal.be


7

BLIKVANGER

Zo worden paardenembryo’s getransplanteerd Nadat een merrie gedekt is, ontstaat een embryo. Als dat 0,1 tot 1 millimeter groot is, wordt het voorzichtig uitgespoeld door een gespecialiseerde dierenarts. Het embryo wordt naar Keros opgestuurd en moet binnen de 24 uur ingebracht worden bij een draagmerrie. De dracht duurt 11 maanden.

de Belgen altijd internationaal kruisen. Daarmee versterkten we de genen.” Wim Soens: “De resultaten bewijzen het: in de wereldwijde ranking van de stamboeken staan Belgische paarden in de top tien. In de finale van de Olympische Spelen in Rio was een derde van de paarden Belgisch en had meer dan de helft een Belgische link. De Nederlandse winnaar Big Star komt bijvoorbeeld van hier gemaakt.” (Roel Jacobus - Foto’s Dries Decorte)

www.keros.be

Pedro Durie, Nicolas Linden, Kris Durie, Piet Linden en Carlo Durie

Obumex legt nu ook focus op kantoorinrichtingen Obumex mag dan al bekend staan als trendsetter op gebied van keukens en interieurinrichting, toch heeft zaakvoerder Geert Ostyn al jarenlang meer dan één pijl op zijn boog. Ook binnen de kantoorinrichting kan dit West-Vlaamse bedrijf al jarenlang een mooie trackrecord voorleggen. Obumex wil dit jaar plankgas geven met zijn office-divisie, die tot nog toe weinig in de spotlights kwam.

D

e afdeling kantoorinrichting is vandaag goed voor om en bij de 4 procent van de totale business. “Ons strategisch plan stipuleert om die activiteiten te laten groeien”, aldus Ostyn. “We hebben de knowhow in huis, de juiste mensen en ook het juiste merkenaanbod met grote namen als Tecno, Vitra, ICF, Interstuhl, B&B Italia en Knoll. Wij hanteren daarbij een tweesporenbeleid. Alles kan, overeenkomstig onze expertise, à la carte gemaakt worden in onze ateliers in Staden. Of er kan geopteerd worden voor designcollecties die we evenzeer in portfolio hebben, volgens marktconforme prijzen. Obumex duur? Men zegt dat, maar ik daag iedereen uit om er onze folder op na te slaan. U zal verbaasd opkijken.” Obumex voerde recent onder meer opdrachten uit voor rekening van Deloitte, vastgoedgroep Versluys, Crops, Roularta, Delta Light, Valcke Beton, Groep Vereenooghe en Verzekeringen Nuytten. “Overigens wordt de doelgroep niet beperkt tot bedrijven, maar wordt er ook gedacht aan vrije beroepen zoals architectenbureaus,

“Het is belangrijk om in een kantoor een uniforme maar vooral unieke sfeer te creëren.” Steven Borms en Geert Ostyn

advocaten- of notariskantoren. Ook daar is een rustgevende, inspirerende én standingvolle werkplek van groot belang. Het is belangrijk om in een kantoor een uniforme maar vooral unieke sfeer te creëren. Altijd met één einddoel voor ogen: een esthetisch aantrekkelijke werkomgeving realiseren die werknemers echt inspireert.” Obumex heeft zijn hoofdzetel in Staden en bijhuizen in Antwerpen, Brussel, Knokke en Parijs. Eind 2017 komt er ook een uithangbord in Gent. “Ook geografisch denken we met deze nieuwe activiteiten ruimer en breder dan alleen maar de regio West-Vlaanderen”, zegt Ostyn. (KC - Foto Kurt)

www.obumex.be


PUBLIREPORTAGE

˝Klaar voor een nieuw hoofdstuk˝ Petro Deriva uit Roeselare behoort tot de V&P Beheergroep en is in West-Vlaanderen een toonaangevende grootdistributeur van brandstoffen, oliën en vetten. Samen met vijf, tot voor kort autonome, brandstofhandelaren bundelt het bedrijf vanaf 1 januari 2017 de krachten onder de naam Petro-Service. “Een nieuwe naam als uithangbord, dat spreekt voor zich”, legt zaakvoerder van de derde generatie Piet Vandendriessche uit. Hij is de drijvende kracht achter de nieuwe firma. “Naast het bundelen van de krachten op vijf locaties, past de nieuwe naam in ons streven naar dynamiek en vooruitgang. Met stations in Roeselare, Oostduinkerke, Ingelmunster, Lauwe, Tielt en Esen, allemaal onder Texaco-vlag, zijn we nu in heel Westen Oost-Vlaanderen aanwezig. De huidige petroleummarkt vraagt dat, als we kwaliteit en een goede service willen blijven garanderen.”

Petro-Service en Texaco staan samen garant voor een uitstekende service en topkwaliteit.

Petro-Service is een logische stap in de evolutie van een bedrijf met een lange geschiedenis. “Begin 20ste eeuw begonnen we met kolen. Later maakten die plaats voor diesel, benzine, verwarmingsmazout en industriële stookolieproducten. We bedienen vandaag naast de particuliere markt ook de industrie, KMO’s en de land- en tuinbouwsector”, aldus Piet Vandendriessche. “De distributie van oliën en vetten in diverse sectoren en markten onder de Texaco-vlag is onze kernactiviteit en om die goed te vervullen, investeren we constant in milieuvriendelijke brandstoffen, smeermiddelen en nieuwe verwarmingsoplossingen.”

Zaakvoerder Piet Vandendriessche investeert in PetroService terwijl de vierde generatie zich klaarstoomt om het familiebedrijf verder te zetten.

Naast kwalitatieve producten past ook een moderne en goede infrastructuur in de ambitie om topservice te leveren. “Vier jaar terug nam ik Windels (Ingelmunster) over. Twee jaar geleden kwam daar Houzet (Lauwe) bij en vorig jaar investeerde ik in Alliet (Tielt). Samen met Broucke en Petro Deriva bundelen die nu de krachten, met Texaco als kwaliteitsgarantie, en worden Petro-Service. Zo zijn we klaar voor een nieuw hoofdstuk. Ook de vierde generatie staat immers te trappelen om Petro-Service verder te zetten.”

Windels INGELMUNSTER

Houzet LAUWE

Alliet TIELT

Broucke ESEN

Petro Deriva

Windels

Houzet

Alliet

Broucke

www.kliek.be

Petro Deriva ROESELARE

Herdersstraat 38 8800 Roeselare Tel. 051 20 33 66 Tel. 051 20 12 28

Spoorwegstraat 2 8770 Ingelmunster Tel. 051 30 24 57 brandstoffen.windels @skynet.be

Schonekeerstraat 39 8930 Lauwe Tel. 056 41 14 71 houzet@skynet.be

Tielt Tel. 051 40 08 82

Roeselarestraat 92 8600 Esen Tel. 051 50 00 87 info@broucke.be


9

UITGELEZEN

3 West-Vlaamse ziekenhuizen treden toe tot Oost-Vlaams platform Als gevolg van de clustering van ziekenhuizen treden AZ Groeninge (Kortrijk), OLV van Lourdes (Waregem) en de Sint-Jozefskliniek (Izegem) toe tot het Platform Oost-Vlaamse Ziekenhuizen, waardoor ze via samenaankoop goedkoper materialen kunnen aanschaffen. Dat schaalvoordeel moet een betere prijs, kwaliteit of leveringsvoorwaarden opleveren. (Focus-WTV)

Bart Versluys koopt kwart van aandelen Zora Bots

@level2work begeleidt hoogopgeleide allochtonen naar werk Onze provincie telt veel hoogopgeleide allochtonen die moeilijk werk vinden. Het project @level2work moet daar verandering in brengen. De werkzoekenden worden begeleid door ondernemers of kaderleden van bedrijven. “Het doel is dat iedereen binnen drie maanden een job of een stageplek heeft gevonden”, aldus Tine Maes van Voka. (Krant van WestVlaanderen)

Bellewaerde investeert 4 miljoen euro in nieuwe attractie Dit najaar start Bellewaerde met de bouw van een nieuwe attractie, goed voor een investering van 4 miljoen euro. Voor het eerst zal er in Europa een Duelling Alpine Coaster worden gebouwd op een niet-natuurlijke helling. Bezoekers zullen na een wandeling tot 25 meter hoog kunnen plaatsnemen in gondels en zo de afdaling al racend tegen elkaar starten. (Verschillende media - Foto shutterstock)

Uitgelezen

Vastgoedmakelaar Bart Versluys koopt 25 procent van de aandelen van het Oostendse bedrijf Zora Bots, dat humanoïde robots en software ontwikkelt. Oprichters en CEO’s Tommy Deblieck en Fabrice Goffin behouden 50 procent van de aandelen. De Antwerpse holding Summa bezit de overige 25 procent. “De komst van deze grote investeerder is een bevestiging van de explosieve groei van Zora Bots en zal zeker een nieuwe impuls aan de roboticasector geven”, klinkt het. (Verschillende media - Eigen foto)


10

REPORTAGE

Op 8 februari maakten de 14 West-Vlaamse JCI-afdelingen bekend wie kans maakt op de titel van West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2017. Door de hoge kwaliteit van de 11 inzendingen duidde de jury deze keer 5 in plaats van 4 finalisten aan. “De verkiezing is niet alleen een awardshow. We creëren een uniek platform waarop jonge ondernemers zich kunnen profileren”, vertelt wedstrijdvoorzitter Jelle Lipkens (JCI-Waregem). (SD- Foto Kurt)

Wie wordt WestVlaamse Jonge Ondernemer 2017? D

e winnaars van de laatste 5 edities namen de preselectie voor deze 6e editie voor hun rekening. De 5 finalisten verdedigen straks hun dossier voor de jury die bestaat uit Bert Bernolet (Solar Zonder Grenzen – winnaar 2016), Bert Mons (Voka West-Vlaanderen), Frederik Serruys (Unizo West-Vlaanderen), Nathalie Sintobin (Frucon2), Dirk Clarysse (Bright), Conny Vandendriessche (House of HR) en Tim Vannieuwenhuyse (Waak). Zij gaan de persoonlijke achtergrond en visie van de ondernemer na. Ook de originaliteit van het bedrijf en de (evolutie van de) kerncijfers komen aan bod. De dossiers worden daarna getoetst aan deze JCI-pijlers: individu, gemeenschap, internationalisering en business. Kandidaten moeten jonger zijn dan 40, een significant aandeel hebben in de onderneming en uiteraard ook West-Vlaming zijn. Inschrijven voor de awarduitreiking op 30 maart kan op de site http://westvlaanderen.jongeondernemervanhetjaar.be/.

Manu Lagast 38 jaar – Derotex – Wielsbeke Derotex recycleert jutezakken waarin cacao- en koffiebonen worden getransporteerd. Afvalophalers collecteren de zakken wereldwijd en brengen ze naar Wielsbeke, waar er vezels van worden gemaakt. Die worden op hun beurt wereldwijd verwerkt in onder meer de automobielindustrie, de productie van matrassen en in geotextiel voor land- en tuinbouw. Manu Lagast: “Ik kreeg het idee toen ik zag hoe ze in de vlassector de touwen om het vlas op te rollen in brand staken omdat het afval was. Ik wilde daar iets nuttigs mee doen. Een vriend had een bedrijf dat die touwen kon recycleren en ik heb er een markt voor gecreëerd. Vier jaar geleden nam ik het bedrijf over en momenteel zijn we wereldleider in onze niche, met 10 vaste medewerkers. Vorig jaar verwerkten we 7,2 miljoen kilo jutezakken, het equivalent van 12 miljard tassen koffie. In de toekomst willen we verder diversifiëren: nieuwe afvalstromen detecteren die vervezeld kunnen worden en een tweede leven kunnen krijgen.”

www.derotex.be

Hellen Vanderbeke 34 jaar – Darcopack – Wevelgem

Voka organiseert Crowdfunding Month

Darcopack is toeleverancier van verpakkingsmateriaal – rek-, afdek- en krimpfolie, tape en omsnoeringsband – en wikkelmachines, met palletstabilisatie Voka heeft september uitgeroepen als Als enige in BelgiëTijdens versnijdt en totdoel. Crowdfunding Month. herwikkelt het inspiratiebedrijf ooken verpakkingsverschillende informafolie. In de nieuwe vestiging in Weveltiemomenten kan je kennismaken met gem en op locaties in Nederland crowdfundingconsultants en -plat- en Frankrijk werken jonge samenondernemers 35 mensen die formen. Enkele de marktvertellen in West-Europa bedienen. komen over hun ervaringHelmet len Vanderbeke:Op “Mijn echtgenootisen ik crowdfunding. 29 september het namen het bedrijf 2007 over van mijn evenement te gastinin Kortrijk. schoonouders. Sinds 2014 ben ik voltijds in het bedrijf actief. We willen de Colruyt www.crowdfundingwerkt.be van de verpakkingen zijn, met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en een grote voorraad. Nu we in Wevelgem driemaal zoveel ruimte hebben als in onze vorige locatie, willen we ook nog meer inzetten op de machines. Die worden in Azië geproduceerd, en wij willen graag het Europees distributiecentrum worden voor wisselstukken.”

www.darcopack.eu


Wim Devreese Wannes Vanspranghe 29 jaar – Around Media – Waregem Na een breed studieparcours – van houtbewerking over interieurinrichting tot Digital Arts & Entertainment – maakte Wannes Vanspranghe met zijn eerste bedrijf Pixel-Ant 360-gradenbeelden van fictieve architectuur. Maar omdat je ook een reële woning niet kunt uitleggen met gewone foto’s en tekst, ontwikkelde hij software waarmee vastgoedmakelaars met een 360-gradencamera de volledige woning digitaal kunnen tonen, én meteen ook alle relevante info in de beelden kunnen integreren. Een trackingsysteem toont wat geïnteresseerden belangrijk vinden. “In 2015 vonden we een financier en in 2016 gingen we live, samen met Dewaele Vastgoedgroep. In een jaar tijd groeide ons team van 5 naar 19 medewerkers en we werken voor diverse makelaars en grote bedrijven in heel Vlaanderen. Nu maken we gelijkaardige software voor vastgoed dat nog moet worden gebouwd en willen we de stap naar het buitenland zetten.”

www.around.media

32 jaar – Wandman – Waregem

Lieselot Vandecappelle

Egomaniac begon 11 jaar geleden met woordspelingen en gepersonaliseerde opdrukken op kinderkledij. De klant gaf online de naam en enkele karakteristieken van de toekomstige drager door en Lieselot Vandecappelle maakte een zestal ontwerpen waaruit kon worden gekozen. “Maar het was telkens zoeken naar de juiste kledij om op te drukken. Met mijn zus Katrijn ben ik eigen collecties beginnen te maken: T-shirtjes, babypakjes, zwembroekjes met naam en telefoonnummer van het kindje, maar ook sweaters, hoodies, pyjama’s, ondertussen ook voor volwassenen. Er zijn veel bedrijven die drukken op kledij die je koopt, maar het is net met die éigen stoffen en snits dat we met Egomaniac een stap verder willen gaan. We maken de reeksen die we produceren niet te groot, zodat we telkens kunnen bijsturen en verbeteren.”

Na twee jaar testen met profielen en frames richtte Wim Devreese in 2013 de bvba Wandman op. Het modulair wandsysteem is ontwikkeld om beursstanden en toonzalen mee te bouwen en ‘Wandman’ blijkt volgens het filmpje op de website de held die het verschil maakt. “Onze frames zijn magnetisch en zijn van vederlicht aluminium, waardoor één persoon zonder technische kennis ze kan monteren en er veel tijd wordt gewonnen. Bovendien werken we met 3 verschillende profielen in 1 frame, waardoor de naden amper 2 millimeter breed zijn, wat scheelt in visibiliteit en strakheid. Maatwerk doen we niet, maar ons systeem laat heel uiteenlopende toepassingen toe. De klant huurt het frame en koopt enkel de gepersonaliseerde panelen aan die we gratis stockeren. We mikken enerzijds op organisatoren van beurzen en anderzijds op bedrijven die beursstanden verkopen en verhuren. Eerst willen we naambekendheid verwerven in eigen land, daarna willen we via verdelers de buurlanden overtuigen.”

www.egomaniac.be

www.wandman.be

35 jaar – Egomaniac – Kortrijk


12

BEDRIJVEN

Onze mentees van @level2work worden dr @Auxiliosbvba getraind op sollicitatiegesprekken! Wat een dynamiek! @vdab_be @LeerwinkelWest @VokaWVL

Gelezen op Twitter Tine Maes @TineMaes

In het project @level2work worden hoogopgeleide allochtonen begeleid door West-Vlaamse ondernemers en kaderleden. Ze krijgen informatie over cv’s en sollicitatieskills. Bedoeling is dat de mentees tegen het einde van het traject, dat 3 maanden duurt, een stage of een job gevonden hebben. Na 2 sessies hebben al 3 deelnemers werk gevonden! @level2work is een proeftuinproject van Voka West-Vlaanderen onder begeleiding van VDAB en Leerwinkel, samen met Agentschap Integratie-Inburgering, Vives Hogeschool, Randstad Group, Cronos nv, Netwerk Technical Staffing nv en provincie West-Vlaanderen.

4 Consultancy & opleiding 4 Industrial Engineering 4 Lean Manufacturing 4 Continu verbeteren 4 Innovatieve Arbeidsorganisatie 4 Zelfsturende teams

Wij verhogen uw capacitijd!

PvO breidt uit! Check onze website voor onze vacatures.

Maak vrijblijvend kennis met de kracht van PvO via fien@pvo.be. PvO - Partners voor Ondernemers President Kennedylaan 9C - 8500 Kortrijk tel. 056 21 00 98 - fax 056 21 10 87 - e-mail: info@pvo.be - www.pvo.be


13

BEDRIJVEN

Decupere & Partners versterkt regionale aanwezigheid Groep Decupere & Partners nam onlangs Seys Accountancy uit Diksmuide over. De acquisitie versterkt de positie van de groep in de Westhoek. “Als dienstverlener inzake accountancy, fiscaliteit en financial planning onderscheiden we ons door een persoonlijke aanpak dicht bij de klant”, zegt partner-vennoot Gudrun Neudt, die in 2001 het kantoor in Diksmuide opstartte.

S

“Ons werk is veranderd: van pure materiële input en formaliteiten tot proactief en gericht meedenken bij belangrijke beslissingen.”

inds het ontstaan in 1985 legde de groep rond stichter Hendrik Decupere een heel traject af. De groep telt inmiddels 56 medewerkers verdeeld over 6 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen en 6 partners-vennoten: Hendrik Decupere die het kantoor Ieper leidt met Delphine Steenhuyse, Gudrun Neudt in Diksmuide en Nieuwpoort (samen met Eveline Cardoen), Dieter Bonte in Geluwe en Gits, en Albert Bauwens in Gent. Daarbij komen nog een viertal freelancemedewerkers die cliënten ondersteunen bij tijdelijke administratieve opdrachten.

in huis waarop we kunnen terugvallen, zoals een eigen juridische dienst, IT-afdeling en subsidiespecialist.”

Het voormalige kantoor Seys Accountancy werd geïntegreerd in de vestiging van Decupere & Partners op de Grote Markt in Diksmuide. Met zijn dochter Rozina en vier medewerkers bouwde stichter Erik Seys er een goed draaiend kantoor uit. Nu hij de pensioenleeftijd bereikte, vond hij in Decupere & Partners een geschikte opvolger voor het beheer van zijn cliëntenportefeuille. “De voorbije decennia is onze dienstverlening grondig geëvolueerd”, zegt Hendrik Decupere, die vanuit module 68 op Ieper Business Park werkt. “Van pure materiële input en formaliteiten tot adviesverstrekking, proactief en gericht meedenken met bedrijfsleiders bij

Hendrik Decupere, Delphine Steenhuyse, Bert Bauwens, Eveline Cardoen, Gudrun Neudt en Dieter Bonte

belangrijke beslissingen. Om dicht bij de klant te zijn en dat persoonlijke contact te bewaren, kiezen we voor een gedecentraliseerde aanpak. We hebben echter wel alle expertise

Sioen en Daikin D winnen Factory of the Future Award Twee West-Vlaamse bedrijven hebben een Factory of the Future Award gewonnen. Dat is een bekroning voor hun transformatie tot fabriek van de toekomst.

De voorbije jaren kende Decupere & Partners jaarlijks gemiddeld 10% toename in dossiers, door zowel overnames als organische groei. Door de instroom van nieuwe dossiers is in alle zes de vestigingen van Decupere & Partners permanent nood aan extra juridische medewerkers en dossierbeheerders. “Het zijn een beetje knelpunten geworden”, zegt Gudrun Neudt. “We sparen echter geen moeite om de braindrain om te keren en die witte raven een uitdagende en aantrekkelijke job aan te bieden, met opleiding, teambuilding, doorgroeimogelijkheden voor ambitieuze medewerkers,...” (MD - Foto DD)

www.denp.be

aikin Europe in Oostende is het regionale hoofdkwartier van de Japanse multinational Daikin Industries voor Europa, MiddenOosten en Afrika. Daikin heeft de voorbije jaren zijn ‘Factory reform plan’ uitgevoerd in drie grote fases met als kernwoorden stabiliteit, Kaizen (Japanse filosofie van continu verbeteren) en teamwerk. De inspanningen in de fabriek lonen: 30 procent meer productiviteit op de hoofdproductielijn en de persafdeling, 30 procent minder stock van onderdelen, en drie weken sneller een vast productieplan. Last but not least heerst er nu in het hele bedrijf een cultuur van ‘verandering is normaal’.

groep, is een weverij van technisch textiel, gespecialiseerd in de productie van openstructuurweefsels. In 2011 ontwikkelde VTT Ardooie een innovatieve technologie die de draden legt, in plaats van ze te kruisen, wat goedkoper en sneller is. Veel van de aandacht binnen het bedrijf ging naar het verlagen van de (werk)druk door bijvoorbeeld de integratie van automatisaties op de aanvoer van pvc, PLC’s die de machines voortaan controleren en een centrale, digitale cockpit op de werkvloer. Door de sterke technologische ervaring met specifieke, sterk gediversifieerde producten kan het bedrijf zich onderscheiden van de (Aziatische) concurrenten. (JV)

Veranneman Technical Textiles (VTT), één van de bedrijven van de Sioen Industries

www.daikin.be www.sioen.com


14

INTERVIEW

Koen Steurbaut en Philip Cammaert - Meli

Meli maakt zich op voor een nieuwe kwantumsprong


15

INTERVIEW

Een historische wissel. Zo mag je de fakkeloverdracht bij Meli bestempelen. Na bijna drieëntwintig jaar de zaak te hebben geleid namens de familie Florizoone, laat CEO Philip Cammaert zijn kantoor over aan zijn Gentse opvolger Koen Steurbaut. Cammaert gaat gezien zijn trackrecord buiten langs de grote poort. De uitdaging voor de nieuwe witte raaf wordt er niet kleiner op. Maar Steurbaut is vastberaden en ambitieus: “Meli maakt zich op voor een nieuwe kwantumsprong.”

Kennelijk is het niet alleen moeilijk om geschikte arbeiders te vinden, maar kan de zoektocht naar een nieuwe CEO al even pijnlijk zijn. Vertel. Philip Cammaert: “De zoektocht heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. Er heeft veel volk in de wachtzaal gezeten (lacht). Maar we hadden geen boodschap aan consultants die zich aanboden, of aan kaderleden die ergens anders ontslagen waren. Dit bedrijf verdient een relatief jonge topper als wissel op de toekomst. Die hebben we ook gevonden.” Koen Steurbaut: “De voedingssector als productiegegeven is nieuw voor mij, maar het managen op hoog niveau is dat niet. Ik deed uitgebreid ervaring op bij Masterfoods, bij Eltra in Temse en de voorbije vijf jaar bij LEGO, eerst als country manager België en dan als verantwoordelijke voor de Benelux. De laatste maanden genoot ik het privilege om mij bij Meli te kunnen inwerken naast mijn voorganger. Zo leer je het best het bedrijf en al zijn aspecten kennen. In financiële zaken en in sales, marketing en algemeen management, heb ik heel wat ervaring. In die zin ben ik meer een generalist dan een specialist. Productie en aankoop zijn voor mijn nieuw en maken het alleen maar boeiender.” Welke zijn de belangrijkste uitdagingen waar u bij Meli voor staat? Koen Steurbaut: “Dit bedrijf is een goed geoliede machine en dus wordt van mij verwacht dat er verder gebouwd wordt op het succes van vandaag. Ik zie toch vier grote uitdagingen. Eén: het merk en het productportfolio nog verder uitbouwen. Ik denk dat we vooral de jongere generatie moeten aanspreken en wijzen op de troeven van honing en zijn vele toepassingen. Twee: geografische expansie. Binnen de EU staat Meli traditioneel vrij sterk. De markten waar we willen doorbreken situeren zich in het Midden-Oosten en het Verre Oosten. Drie: samenwerken met goede mensen. Het is een boutade, maar het zijn de medewerkers aan boord die een bedrijf maken tot wat het is. In die relatie ben ik de grootst mogelijke voorstander van intrapreneurship. Vier: de digitalisering. We staan op dat vlak nog maar aan de vooravond van de grote doorbraak, denk ik. Ik probeer zoveel mogelijk out of the box te denken. Misschien is de dag niet meer zo veraf dat de koelkast van de

“Ik zie nog altijd het grote voordeel in van productie op één locatie.” Philip Cammaert

consument automatisch aangevuld wordt met voedingsproducten. Hoe zullen we ons inpassen in zo’n scenario? In de nabije toekomst wordt misschien ook de productontwikkeling volledig geautomatiseerd? Van één zaak ben ik overtuigd: het kan snel gaan.” Hoe ziet u die geografische expansie concreet? Koen Steurbaut: “Ooit was het Midden-Oosten een topafzetgebied, maar de dioxinecrisis van de jaren negentig heeft daar anders over beslist, ook al had honing als dusdanig niets te maken met dioxine. Van de ene dag op de andere werd de export naar die regio stilgelegd. Pijnlijk. Nu nemen we, bijna twintig jaar na datum, de draad weer op. De eerste contacten en contracten zijn er. Het is sowieso een regio van zoetemondjes, dus er is potentieel genoeg. Idem dito voor het Verre Oosten, met Japan maar vooral China als absolute prioriteit. De Chinese consumenten hebben maar weinig vertrouwen in hun eigen producenten van honing. Het moet gezegd: de kwaliteit daar kan niet tippen aan die van ons. Van een markt als China kan je maar dromen: 1,4 miljard consumenten. Stel dat één op tien Chinezen ons product lust, dan is dit toch big business? Het ziet er allemaal veelbelovend uit. Nu werken we ons door de administratieve en juridische plichtplegingen; dit jaar gaan we er van start. Vandaag tekent Meli voor een omzet van 45 miljoen euro en een productie van 10.000 ton. Een spectaculaire aangroei van beide cijfers is haalbaar als we in China kunnen doorbreken. Ook de Indische markt is zeer interessant, maar dat is voor later.” Zou een tweede fabriek bouwen ergens in de wereld nog een optie kunnen zijn? Philip Cammaert: “Theoretisch zou China, met zijn enorm potentieel, een optie kunnen zijn. Ik zeg wel theoretisch, want in de praktijk is dat uu


16

INTERVIEW

niet zo eenvoudig. Ik zie nog altijd het grote voordeel in van te produceren op één locatie. Je hebt alles beter onder controle. Bovendien hebben we hier nog enorme uitbreidingsmogelijkheden. Dubbel zo groot worden in volume? Hier in Veurne kan het en hebben we alvast de eigen ruimte beschikbaar.” Volgens de Trump-doctrine moeten we de vrije handel aan banden leggen, eerder dan grenzen te openen. Meli is een exportbedrijf bij uitstek. Na de Brexit nu de VS-exit? Hoe kijkt u daar tegenaan? Philip Cammaert: “Meli is voor 55 procent aangewezen op export. De rest is bestemd voor eigen land. De Amerikaanse markt is in ons geval vrij onbelangrijk. Van Trump hoeven we als bedrijf dus niet meteen wakker te liggen. De Brexit is een ander verhaal. Die markt is goed voor om en bij de 7 miljoen euro. Als het pond blijft dalen, worden onze producten ook duurder. Voorlopig hebben we bewezen dat we op de Britse markt erg competitieve prijzen hanteren. Het ergste voor ons, en voor allicht heel wat West-Vlaamse bedrijven, zou zijn dat er radicaal importbeperkingen worden opgelegd. Maar in ons geval vraag ik me dan af waar ze in hemelsnaam nog honing zullen halen? De Britten zijn maar voor een beperkt deel self sufficient als het over honing gaat.” Koen Steurbaut: “De Britse markt is belangrijk maar is niet onze belangrijkste markt. Nederland en Frankrijk tronen er nog bovenuit. Hoe dan ook, de aankoop van ons product gebeurt vaak via Europese aankoopcentrales die verenigd zijn in de groepering AMS. AMS heeft net een studie gepubliceerd over ons product en we komen daar naar voor met de hoogste score inzake kwaliteit. Ik vermoed dus dat onze honing nog wel een tijdlang erg gegeerd zal zijn.” Wat is het moeilijkste aan groeien? Koen Steurbaut: “Groei om de groei hoeft niet. Het moeilijkste aan groeien is: hoe kan je recurrent groeien en toch duurzaam. Dat laatste is een allesomvattende opdracht, want het wil zeggen dat je ook alle stakeholders op een constructieve manier bij je verhaal betrekt: klanten, leveranciers, consumenten én aandeelhouders.” Philip Cammaert: “Mijn ervaring leert me dat je maar gezond kan groeien als je onderneming lean en mean is. Vergelijk het desnoods met een paardenkoers. Het paard moet scherp staan aan het vertrek. Je mag niet willen dat het paard afvalt tijdens de race zelf.” Legt dat niet heel veel druk op de schouders van medewerkers? Philip Cammaert: “Mensen zijn echt wel elastisch. Op voorwaarde dat je ze ook respecteert.

Meli is en blijft qua aandeelhouderschap nog altijd een puur familiebedrijf van de familie Florizoone. Hoe wordt de notie extra-murosmanagement concreet ingevuld? Philip Cammaert: “Er leeft bij de aandeelhouder een groot respect voor het management, dat onafhankelijk kan en mag opereren. Volgens het principe: elk zijn rol. Ik heb het nog nooit anders gekend. Van het management wordt wel verwacht dat het maandelijks rapporteert. Tijdens die raden van bestuur merk ik ook altijd een grote interactie als het over strategie gaat. Die betrokkenheid zorgt voor meerwaarde. Om het heel realistisch te stellen: dit zijn geen private equity-spelers de voortdurend naar de exit lonken. Of, en met respect gezegd: ze gedragen zich ook niet als een schoonmoeder. Nooit hebben ze een door het management voorgestelde investering geweigerd. Mag ik er ook op wijzen dat dit een schuldenvrij bedrijf is? Alle groei hebben we altijd zelf gefinancierd.” Consolidatie met een beperkt aantal spelers is niet evident. Maar wie het erop waagt, zet allicht de lijnen uit voor de komende decennia. Is het aan Meli besteed om daarin het voortouw te nemen? Philip Cammaert: “In het recente verleden hebben we al een poging in die richting gedaan, maar die deal is toen door een woordbreuk niet doorgegaan. Om maar te zeggen: we staan daar niet principieel weigerachtig tegenover. Wat we in deze fase doen, is ons concentreren op groei, op kwaliteit en op EBITA, en op elk van die terreinen blinken we uit. Kopen of verkopen? Dat is het terrein van de aandeelhouder en ik weet dat daar geen enkele interesse leeft om te verkopen.” De grootdistributie legt almaar meer druk op leveranciers van producten, met een neerwaartse prijsdruk als meest bekende gegeven. Hoe gaat u daarmee om? Koen Steurbaut: “De prijsdruk is één zaak. Maar wij moeten ook altijd onze rol als fabrikant blijven spelen en blijven investeren in nieuwe concepten, nieuwe optimale labotests, nieuwe producten,... Die lijn aanhouden is een must; dat heeft in het verleden ook altijd geloond.” Philip Cammaert: “Ik denk dat de grootdistri-

“Stel dat één op tien Chinezen ons product lust, dan is dit toch big business?” Koen Steurbaut

butie enerzijds en de producenten van voedingswaren anderzijds niet zonder elkaar kunnen. Er is ook begrip voor onze problematiek. 2016 was in dat opzicht een belangrijk jaar. De oogst van honing in Azië mislukte voor een deel, wat de grondstofprijzen op de wereldmarkt fors deed stijgen, soms met twintig procent. Wij kopen onze grondstoffen vooral aan in Latijns-Amerika en in Oost-Europa. Als de marktprijzen danig opveren, dan kan je als producent ook niets anders dan je eigen prijzen aanpassen, wat we noodgedwongen ook gedaan hebben. Ik stel vast dat daar aan de zijde van de grootdistributie begrip voor was. Niemand wil toch met verlies verkopen?” Wordt er nog aan diversificatie gedacht? Philip Cammaert: “Als de vraag luidt “wordt er ook aan confituur gedacht?”, dan is het antwoord simpelweg neen. We houden de focus altijd op ons kernproduct en daarmee willen we gewoon de beste zijn. Mijn raad aan mijn opvolger is: focus, focus, focus. Op het product maar ook op organische groei en op het managen van dat alles. Dat is al mooi genoeg.” Wat doe je met de Facebook-generatie? Koen Steurbaut: “We treden via Facebook in een zeer interactieve relatie met de consument. Concreet vragen we de consument mee te denken met ons over productinnovatie, maar ook over andere zaken. Dat werkt erg goed. Op drie jaar tijd heeft Meli 20.000 volgers verzameld op Facebook. Het helpt ons om een oud merk jong te maken. Het mag toch ook eens gezegd: in het oude Egypte was men al vertrouwd met honing. Het is een product met een bewezen positieve hefboom op de gezondheid. Waarom denkt u dat zangers voor het ‘smeren’ van hun stembanden frequent gebruikmaken van honing?” (Karel Cambien Foto’s Dries Decorte)


Wat is goede service voor u ?

“Iemand die klaarstaat. Vandaag.”

“Iemand die mijn bedrijf klaarmaakt. Voor morgen.”

Bij Proximus staat er altijd een contactpersoon voor u klaar, die u en uw bedrijf persoonlijk kent. Iemand die uw IT-en telecomvragen snel beantwoordt en ook actief meedenkt. Zo komen we samen tot de juiste oplossingen die uw bedrijf verder helpen groeien.

Ontdek onze persoonlijke service op

proximus.be/nieuwperspectief


Samen met Materne zorgen we voor zo’n 365.000 mjammie’s per dag Elke dag eten kleine en grote lekkerbekken ruim 365.000 boterhammen met Materne confituur. ENGIE Electrabel is bijzonder trots bij te dragen aan dit succes. Hoe? Door 24u/24 te waken over de kwaliteit van de stroomvoorziening bij Materne. Onze experts staan dag en nacht klaar om te helpen in geval van een elektrische storing. Tot groot genoegen van alle confituurfans. Ontdek wat ENGIE Electrabel voor uw bedrijf kan betekenen op www.engie-electrabel.be/b2bblogNL Of contacteer ons via www.engie-electrabel.be/B2Bcontact

Jouw energie, elke dag beter


19

ONDERNEMERS & CO

Alaska-group

‘t Is nog oal nie na de wuppe (maar het scheelt niet veel) De prachtige song van het Zesde Metaal bevat een al even prachtige opsomming van zaken die moeten bewijzen dat de wereld nog niet “na de wuppe is”. Was ik Wannes Cappelle, dan had ik er het volgende aan toegevoegd : “wu verdienen nog ooltid mjeer dan dawwe belastingen betoalen”. Hij kon er het volgende aan toegevoegd hebben : “moar het zoe rap kunnen verandern”. Vandaar dat 2017 door velen als een scharnierjaar beschouwd wordt. Wat ons betreft (en velen met ons) op drie fronten:

1. De belastingen op lonen en wedden moeten omlaag Op die nagel werd al zo vaak geklopt dat hij niet meer te zien is. We lezen overal dat de tax shift of de vermindering van de lasten op arbeid zijn vruchten begint af te werpen omdat het aantal jobs toeneemt. Maar eigenlijk daalt die belastingdruk veel te weinig (en zijn die jobs er gekomen omdat de economie weer aantrekt). Too little and too late. Stel: een bediende met een brutoloon van 3.000 euro houdt daar doorgaans 60% van over. We zijn het al zodanig gewend dat we al blij zijn dat de belastingen 40% bedragen. Maar 40% is veel. Te veel. Een aanslag, niet met bommen, maar met belastingen. Als je de situatie bekijkt vanuit het standpunt van de werkgever is de situatie nog erger. Het hierboven vermelde brutoloon kost de werkgever plusminus 33% of 4.000 euro in totaal. Ga je naar brutolonen van 4.000 euro en meer, dan bedraagt de druk al gauw 50%. Zelfstandigen zijn er niet veel beter aan toe. Die mogen op bruto loon al gauw 22% sociale bijdragen incalculeren. Ook daar loert het belastingsspook van 50% ook al heel snel om de hoek. Eigenlijk heeft die tax shift voor de middenklasse een paar honderd euro per jaar opgebracht. Kruimels. Om dan nog maar te zwijgen van de stijging van andere kosten, energie op kop. Cru gesteld: een midden-

klasser met zonnepanelen is zijn tax shiftcadeautje al direct weer kwijt aan de nieuwe speciale bijdrage voor zonnepaneeleigenaars, luisterend naar de poëtische naam “prosumententarief”. Wie lacht hier eigenlijk met wie? Bedrijven gaan dan op zoek naar alle mogelijke middelen om die belastingdruk te milderen. Forfaitaire kosten en dagvergoedingen zijn zeer populair, gezien daarop geen belastingen verschuldigd zijn. Maar ook hier stoten bedrijven vaak op problemen, zijnde een onwillige fiscus. Discussies over terugbetaling van kosten van 200 euro komen vaak voor. Waarom laat men dat niet gewoon gerust? Een soort “forfaitaire kosten gedoogbeleid”. 90 km per uur is in België eigenlijk 95 km per uur. Iets in die aard. De populairste manier om medewerkers te vergoeden kennen we allemaal: de bedrijfswagen. Waartoe dat geleid heeft, weten we allemaal. Een auto moet rijden, maar we staan stil. Afschaffen of ontmoedigen? Jazeker, maar laat eerst de belastingen drastisch zakken en doe dat dan. Niet omgekeerd. Maar Oosterweel zal er vlugger zijn dan dat de belastingen zullen dalen tot een aanvaardbaar niveau. Als er geen auto’s meer zijn, is Oosterweel ook niet meer nodig. Misschien is dat de reden?

koppelen aan een meerwaardebelasting op aandelen. Want als je die maatregel analyseert, dan zal die nooit van toepassing zijn. Waarmee zijn ze daar eigenlijk bezig? Het getalm duurt en duurt maar (Oosterweel!) en multinationals dreigen weg te gaan. Gaan ze dat werkelijk doen? Misschien niet, maar het draagt alleszins niet bij tot een goed imago. En de kmo’s? Die hebben die keuze niet.

3. Maak die belastingen toch wat eenvoudiger Reist u vaak met de trein ? Ik wel, en ik zie hoe gek de Belg is op koterijen achter zijn huis. Die voorliefde werd doorgetrokken naar de fiscaliteit. Ook daar zien we heel wat “koterijen” of allerhande aftrekposten en uitzonderingen. Enkel diehards vinden er nog hun weg in. Maar dat is voer voor een nieuwe bijdrage.

Stefaan Kindt, Alaska

2. De belastingen op bedrijven - de vennootschapsbelasting - moeten naar beneden Nu is dat doorgaans 30% en maximaal 34%. Dan spreken we nog niet van de kosten die worden verworpen. De fiscale schandvlek van 2016 is in die context toch wel de verhoging van de roerende voorheffing naar 30%. Een bedrijfsleider die een dividendbeleid voert of die zichzelf intresten toekent op zijn rekening-courant is zijn tax shift voordeel ook kwijt. En zelfs meer dan kwijt. Zijn belastingdruk is gewoon nog gestegen. 2017 wordt ook op dat vlak een scharnierjaar. Maar goed ziet het er niet uit. Want de verlaging van de vennootschapsbelasting moet budgettair neutraal zijn. Dan nog liever de verlaging

KIJK

VOORUIT Brugge • Gent • Hasselt Ieper • Kortrijk www.alaska-group.eu


20

ONDERNEMERS & CO

IMPOSTO Advocaten

De bezoldigingstheorie op zijn scherpst gesteld, nu ook door het Hof van Cassatie Bij het verwerven van vastgoed wordt vaak geopteerd voor een aankoop van het vruchtgebruik door een vennootschap, terwijl de blote eigendom wordt aangekocht door de zaakvoerder en/of de grootaandeelhouder van diezelfde vennootschap. In deze context is er de voorbije jaren heel wat te doen geweest omtrent de waardering van het vruchtgebruik van het vastgoed. In een vorig nummer van dit magazine (2016/19) leverden we hieromtrent reeds een bijdrage. De vraag is daarnaast of voor de vennootschap de kosten (aankoopkosten, afschrijvingen en financieringskosten) inzake het vruchtgebruik fiscaal aftrekbaar zijn. Inzonderheid moet een kost zijn gedaan en gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen. In se kan met betrekking tot een personeelskost, indien deze wordt betaald aan een persoon die op geen enkele wijze bijdraagt aan de werking van een vennootschap, de aftrek worden geweigerd. Een dergelijke kost zal wel aftrekbaar zijn indien het personeelslid voor de vennootschap prestaties levert. Zo ook is het met de kosten van het vruchtgebruik van een bedrijfswoning in de mate deze door de vennootschap aangewend worden om haar zaakvoerder te bezoldigen. Indien het ontegensprekelijk vaststaat dat de zaakvoerder werkelijke prestaties levert voor de vennootschap, dan heeft de vennootschap de opportuniteit om haar zaakvoerder in natura te bezoldigen via de terbeschikkingstelling van de bedrijfswoning en zijn de kosten van het vruchtgebruik fiscaal aftrekbare beroepskosten. Het is wel aan de belastingplichtige om te bewijzen dat de zaakvoerder prestaties levert (bv. door aan te tonen welke aard van prestaties hij levert en welke inkomsten daar voor de vennootschap uit (kunnen) voortvloeien). Het Hof van Cassatie bevestigde in een arrest van 13 november 2014 deze bezoldigings-

theorie. Nu is er evenwel een tendens in de rechtspraak te bespeuren dat het niet volstaat te bewijzen dat de zaakvoerder prestaties levert binnen de schoot van de vennootschap; daarenboven zou moeten aangetoond worden dat met het ter beschikking stellen van de bedrijfswoning in vruchtgebruik de vennootschap beoogt deze prestaties te vergoeden. Het Hof van Cassatie heeft zich in twee arresten van 14 oktober 2016 aangesloten bij deze tendens. Om de draagwijdte van deze arresten in te schatten lijken volgende principes hun bijzonder belang te hebben: -Vooreerst is er de bewijslastverdeling: deze bewijslastverdeling houdt in dat de vennootschap moet aantonen dat zij de kosten van de bedrijfswoning in vruchtgebruik heeft gemaakt teneinde prestaties te vergoeden; -voorts is het niet aan de fiscus om de opportuniteit van een kost te beoordelen; de vennootschap oordeelt zelf over de wijze waarop ze haar zaakvoerder vergoedt, bv. door het ter beschikking stellen van een bedrijfswoning in vruchtgebruik. Uitgaande van deze principes valt uit de betrokken rechtspraak af te leiden dat in sommige omstandigheden de rechtbanken en hoven de mening zijn toegedaan dat er een onvoldoende verband bestaat tussen de kosten die met het vruchtgebruik van de bedrijfswoning gepaard gaan enerzijds en de prestaties die de betrokken bedrijfsleider levert anderzijds. Het totaalplaatje - inzonderheid de verhouding van de kost van de totale bezoldiging inclusief de kosten van het vruchtgebruik (lees de afschrijving), geplaatst tegenover de toegevoegde waarde van de bedrijfsleider voor zijn vennootschap - lijkt althans volgens de betrokken rechtbanken en hoven in deze gevallen niet te kloppen, of minstens is terzake onvoldoende bewijs geleverd. Toch mag dit debat niet oversized worden. Bottomline kan een vennootschap haar bedrijfsleider – in de mate deze middels prestaties significant bijdraagt

aan de omzetvorming - dermate bezoldigen dat haar winst beperkt is; wanneer de vennootschap door het dragen van de kosten van het vruchtgebruik evenwel in een structureel verliesscenario zou terechtkomen, kan men zich wel de vraag stellen of dit plaatje wel degelijk steek houdt. Het komt sowieso aangewezen voor het bezoldigingspakket van zaakvoerders in vennootschappen zoveel als mogelijk te documenteren, zeker ingeval de vennootschap haar zaakvoerder wenst te bezoldigen door het ter beschikking stellen van een bedrijfswoning in vruchtgebruik. Inzonderheid kan dit bezoldigingspakket jaarlijks op de jaarvergaderingen van de vennootschap worden bevestigd en kan er meteen ook verwezen worden naar de (financiĂŤle) toegevoegde waarde van de bedrijfsleider voor de vennootschap. Jan Sandra & Stijn Lamote

FISCALITEIT VERMOGEN ONDERNEMEN

PR. KENNEDYPARK 41 | 8500 KORTRIJK + 32 56 24 13 13 | INFO@IMPOSTO.BE WWW.IMPOSTO.BE


21

ONDERNEMERS & CO

SD Worx

Het recht om offline te zijn U vernam het wellicht in de media: Franse werknemers mogen buiten de werktijd professionele e-mails en sms’en negeren. Vanaf 1 januari 2017 voorziet een wet vernoemd naar de Franse minister van Werk El Khomri het recht om offline te zijn. In het Frans is dat ‘le droit à la déconnexion’, letterlijk vertaald “het recht om los te koppelen”. Bij nader inzien is de nieuwe Franse wetgeving een pak minder verregaand. Grotere werkgevers moeten afspraken maken over het recht om offline te zijn. Indien er geen afspraken zijn, moet de werkgever een charter opmaken en maatregelen treffen voor ‘een redelijk gebruik van digitale hulpmiddelen’. De combinatie van werk en privé moet beter verlopen om stress en burn-out te vermijden. Ook in België zijn stress, burn-out en langdurige arbeidsongeschiktheid aanzienlijk toegenomen. Specialisten vrezen dat het einde van de tunnel nog niet in zicht is. Daarom rijst, los van de Franse wet, een interessante vraag. Hebben we nood aan meer wettelijke bescherming tegen onbeperkte beschikbaarheid en bereikbaarheid? Moet er een wettelijk recht komen om offline te zijn? Of is zo’n reglementering paternalistisch en betuttelend? Onze wetgeving bevat in elk geval al een aantal regels die paal en perk stellen aan al

te veeleisende werkgevers. Vooreerst zijn er de basisregels rond arbeidsduur. Arbeidsduur is de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever. Indien een werkgever voortdurend verwacht dat werknemers na de gepresteerde arbeid nog mails beantwoorden, is er zonder twijfel sprake van arbeidstijd. De wetgeving is streng: de maximale arbeidsduur is beperkt en te veel uren moeten gecompenseerd worden. Enkel voor werknemers met een leidende functie of een vertrouwenspost geldt dat niet. Maar die categorie van werknemers is minder ruim dan vaak gedacht. Verder bepaalt een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad dat elke werkgever een regeling moet treffen om stress veroorzaakt door het werk te voorkomen en/of te verhelpen. Sinds 2014 voorziet de welzijnswet ook een concreet en specifiek kader voor de preventie van de psychosociale risico’s op het werk. De werkgever moet aandacht hebben voor alle factoren die stress en burn-out kunnen veroorzaken, zowel collectief als individueel. En hij moet de nodige preventiemaatregelen nemen. Volstaat deze wetgeving? Het probleem lijkt voorlopig nog niet van de baan. Maar het valt te betwijfelen of extra wetgeving veel zoden aan de dijk zal brengen. Werkdruk en werkorganisatie zijn factoren die een rol spelen bij de toename van stress en burn-out. Het zijn echter niet de enige factoren. De mate

waarin een werknemer in zijn job autonomie heeft, is minstens even belangrijk. Zelf keuzes kunnen maken, blijkt een bijzonder positieve impact te hebben op tevredenheid en productiviteit. De toegenomen druk van smartphone, e-mail en internet is trouwens geen uniek professioneel gegeven. Ook in ons privéleven is het evenwicht tussen online en offline soms zoek. En daar kan geen wet of werkgever aan verhelpen. Het recht om offline te zijn, bestaat al. En de wetgeving legt al de nodige verplichtingen op. Kijk er als werkgever op toe dat de werkdruk beheersbaar blijft, zodat werknemers niet verplicht worden om elke avond de laptop nog te openen. Maak iedereen bewust van de verwachtingen en de grenzen op vlak van digitale bereikbaarheid en beschikbaarheid. Indien er een probleem is, zorg er dan voor dat het bespreekbaar is. En maak afspraken, collectief en waar nodig individueel. Sofie Verbrugghe, Regio Directeur Oost- & West-Vlaanderen


22

DOSSIER

MACHINEBOUW & METAALCONSTRUCTIE Van ruwe machines tot spitstechnologie, van seriewerk tot maatwerk: elke machinebouwer en ieder metaalconstructiebedrijf heeft zijn eigen specialiteit.

Driedimensionaal printen is een technologie die steeds meer zieltjes lijkt te winContent marketing is Thomas een blijver nen. Zeker in het buitenland is deze technologie al goed ingeburgerd. Bossuyt legt zich volledig op deze materie toe. Met het nog jonge bedrijf Metal Technics 3D maakt hij, met een machine van VAC Machines uit Brugge, componenten die de performantie van machines gevoelig kunnen verhogen.

Metal Technics 3D-Printing opent nieuwe mogelijkheden voor machinebouwers T

VOLGENDE DOSSIERS • Hr & events • Transport & logistiek • Bouwen & verbouwen

Dossier

www.voka.be/ondernemers

homas Bossuyt had altijd al een boontje voor 3D-printing van metalen. Hij deed er uitvoerig onderzoek naar in zijn studentenperiode aan KU Leuven en ging vervolgens drie jaar aan de slag bij Layerwise. “Nadien werd het bedrijf overgenomen door het Amerikaanse 3D Systems, voor wie ik vlak na de overname de divisie metaal 3D-print oprichtte in de Verenigde Staten. 3D Systems focuste tot voor de overname alleen op polymeer 3D-printing in de Verenigde Staten. Met die ervaringen als bagage, besliste ik anderhalf jaar geleden naar België terug te keren en Metal Technics 3D op te richten.” Het bedrijf mag niet verward worden met Metal Technics, de onderneming van vader Carl Bossuyt die zich toelegt op precisieplaatwerk. “Op termijn kunnen we beide bedrijven

“De moeilijkheidsgraad situeert zich vooral in de complexiteit van de geometrie en de nauwe toleranties.” Thomas Bossuyt

misschien wel in dezelfde groep integreren, maar nu is het vooral de bedoeling te bewijzen dat een specialist in 3D-printing van metalen ook perfect op eigen benen kan staan.” Metal Technics focuste zich aanvankelijk puur op engineering en consultancy, maar het duurde niet lang vooraleer klanten vroegen om de componenten ook daadwerkelijk te produceren. “Eerst werkte ik daarvoor samen met partners, maar inmiddels heb ik geïnvesteerd in een machine van Trumpf, die ik aankocht bij VAC Machines in Brugge. Ik koos voor die heel robuuste machine omdat de foutmarge veel lager ligt dan bij andere machines en de stilstand daardoor tot een minimum beperkt blijft. Dat is cruciaal, want één hapering kan ervoor zorgen dat de boel stilvalt. Dan is het geproduceerde stuk rijp voor de vuilnisbak.” Samen met een medewerker creëert Thomas voor industriële machinebouwers uit sectoren als de chemie en elektronica componenten waarmee de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van zijn klanten aan de slag gaat om hun machines performanter te maken. “Vaak moeten wij de ontwerpen die wij van hen door krijgen, ‘redesignen’, omdat nog lang niet iedereen vertrouwd is met 3D-printing van metalen. De moeilijkheidsgraad situeert zich vooral in de complexiteit van de geometrie en de nauwe toleranties.” Metal Technics 3D realiseert circa 70 à 80% van de omzet via klanten in onze buurlanden. “Zolang de technologie in België nog niet ingeburgerd is, zal dat zo blijven. 3D-printing voor metalen is heel wat complexer dan 3D-printing voor polymeren. Omdat wij werken met hogere temperaturen, thermische spanning en duurdere machines, is prototyping alleen maar de eerste stap naar de ontwikkeling van een complex serieproduct”, besluit de jonge zaakvoerder. (BVC - Foto Hol)

www.metaltechnics3d.com


23

DOSSIER

VG Machines mikt met nieuw management op extra groei Verandering van spijs doet eten, zo ook bij VG Machines. De Izegemse producent van machines voor de hout- en metaalindustrie is sinds 2015 in handen van een nieuw management. Dieter Dendauw nam de fakkel over van Kris Vangroenweghe.

V

G Machines zag het levenslicht in 1945. De firma ging al die tijd door het leven als Vangroenweghe NV, maar gebruikte altijd al VG als exportnaam. “Daarmee bereiken we heel wat klanten in de hout- en metaalindustrie. Aangezien VG een sterk merk is, beslisten we die naam ook te behouden.” De producten van het bedrijf worden onder meer gebruikt door laserwerkers, inoxverwerkers, trappenbouwers en schrijnwerkers. De omzet wordt circa fiftyfifty in België en exportmarkten gerealiseerd. “Over de grenzen heen bereiken we klanten in Nederland, Frankrijk, Duitsland en voormalige Oostbloklanden zoals Polen, Tsjechië en Bulgarije. Ook aan de Baltische staten leveren we jaarlijks enkele machines. We zijn de werkgever van 13 mensen.” Als speler op internationale markten, neemt het bedrijf als exposant vaak deel aan beurzen in het buitenland. Zo stelde de onderneming tijdens Euroblech in Hannover een wereldprimeur voor: een nieuwe ontbraamen kantenafrondmachine. Eind maart heeft VG Machines ook een stand op MTMS in Brussel, een belangrijke beurs voor metaalbewerking.

“Op vraag van bepaalde klanten hebben we enkele bestaande producten doorontwikkeld, zodat ze nog beter aan hun vereisten voldoen. We verwachten dan ook dat die machines goed in de smaak zullen vallen en we een mooie omzet zullen kunnen realiseren. Intussen blijven we volop investeren in het bedrijf, onder meer in de vernieuwing van machines. Bepaalde activiteiten zullen we outsourcen, maar voor wat we inhouse fabriceren, kopen we CNC-gestuurde machines aan.” In de twee jaar dat Dieter Dendauw zich volledig op deze markt toelegt, valt hem toch een bepaalde tendens op. “De tijd lijkt voorbij dat vooral onze klanten uit de sector van de houtbewerking genoegen namen met goedkopere, geïmporteerde machines. Bij nieuwe investeringen kiezen ze voluit voor kwaliteit,

“Bij nieuwe investeringen kiezen klanten voluit voor kwaliteit, een trend die we alleen maar kunnen toejuichen.” Dieter Dendauw

een trend die we alleen maar kunnen toejuichen. De hout- en metaalindustrie is ook vragende partij voor automatisering. In onze nichemarkt gaat het dan vooral om machines met retoursystemen, die zich door één man laten bedienen”, besluit de nieuwe zaakvoerder. (BVC - Foto Kurt)

www.vgbelgium.com


THE SHORTEST WAY. THE SAFEST WAY. OUR WAY.

Buiten- en Binnenbelijning | Thermoplasten | Signalisatie | Sportvelden | Epoxyvloeren

Line Service is een jong, dynamisch en innoverend bedrijf, actief in de groeimarkt van wegmarkeringen en signalisatie.

Troeven: B elijning voor bedrijven, winkelcentra en parkings Kor te leveringstermijn en stipte uit voering Per fec te kwaliteit en hoge nauwkeurigheid Veiligheidsplan & vooront werp Uit voeringen over gans B elgiĂŤ

Referenties: TNT Audi Brussel Haven Zeebrugge Gamma Beaulieu Picanol Vandewiele ...

Emiel Clausstraat 35 bus 3 | B-8793 Sint-Eloois-Vijve | 0479 51 14 54 | info@lineser vice.be |

w w w.lineservice.be


25

DOSSIER

dL Operations zet voet aan de grond naast de grote spelers in de contracting business Ze waren genomineerd als starter van het jaar bij de Roeselare Awards, eind januari. En toch kunnen Karl Denolf en Dieter Louagie al heel wat jaren ervaring voorleggen in de sector van metaalconstructie, onderhoud en montage. Door de krachten te bundelen in dL Operations bvba verdrievoudigden ze op korte tijd het aantal medewerkers.

D

ieter Louagie: “Na mijn opleiding A2 mechanica startte ik in 2000 in bijberoep en 10 jaar later in hoofdberoep onder de naam DLO Construct. Karl ken ik al van toen ik klein was. We hadden wel vaker al lachend gezegd dat we beter samen iets zouden starten.” Karl Denolf: “Mijn diploma A2 elektromechanica vulde ik aan met diverse opleidingen in marketing en bedrijfsmanagement. Ik werkte 7 jaar in commerciële functies in de contracting business. Enkele dagen na mijn ontslag bij BMC in februari vorig jaar zat ik al samen met Dieter bij de notaris om de samenwerking in dL Operations te bezegelen.” Nog geen jaar later is het team van 5 medewerkers van de eenmanszaak DLO Construct gegroeid tot eentje van 16. Karl Denolf: “In die 7 jaar heb ik veel mensen leren kennen, ook via het Bryo-netwerk van Voka, en dat opent welbepaalde deuren.”

“Wij investeren fors in een machinepark waarmee we zelf stukken kunnen maken, herstellen of reviseren.”

Dieter Louagie: “Onze grootste toegevoegde waarde zit in onze eigen ateliers. Wij investeren fors in een machinepark waarmee we zelf stukken kunnen maken, herstellen of reviseren op basis van 3D-metingen en -tekeningen. We hebben twee aparte ateliers: één voor staalen één voor inoxconstructies. Zeker voor de voedingsindustrie is die scheiding belangrijk.” De zaakvoerders hechten veel belang aan een goeie werksfeer. “Maar we willen ook dat onze medewerkers goed en zo polyvalent mogelijk opgeleid zijn”, vervolgt Karl Denolf. “Ook onze

klanten leggen daarbij de lat steeds hoger. Ons hele team is nu al VCA-gecertificeerd en om dragende metaalstructuren te mogen leveren, willen we ook het EN1090 certificaat behalen. We engageren ons als zaakvoerder ook nog om goed te weten hoe het allemaal in mekaar zit. Ik wil met één voet in het bureau en met één voet in het atelier staan”, besluit Dieter Louagie. (SD - Foto Kurt)

www.dLoperations.com

Dieter Louagie en Karl Denolf

dL Operations ontwerpt, vervaardigt en plaatst diverse staalconstructies zoals trappen, bordessen, loopleuningen en -platformen, vooral bij industriële klanten in West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen, maar ook in hun buitenlandse vestigingen. “Bij zowat iedere klant voeren we zowel onderhouds- als constructiewerken uit en dat laatste brengt montage met zich mee. Zo vloeit het ene werk uit het andere voort. Ook klanten buiten de industrie vinden ons, bijvoorbeeld voor winkelinrichting, standenbouw of het ontwerpen en bouwen van een fietsenbergplaats, zoals onlangs voor Bpost.”

productontwikkeling | productieoptimalisatie | projectbeheer

Wim Toortelboom 0478 04 22 19 www.3pconcept.be


Machinebouw Metaalbewerking Machinebouw: persen, walswerken, snijmachines, opwikkelmachines enz… voor rubber- en kunststofindustrie. Alle draai- en freeswerken.

metaal op een plaatje • LASERSNIJDEN tot 4 meter lengte • PONSEN tot 50 ton • PLOOIEN op 4 meter en 170 ton • LASSEN via robot - 5 stations • POEDERLAKKEN • ASSEMBLAGE • KWALITEITSGARANTIE

Zonnebeekseweg 221 - 8900 Ieper T +32 (0)57 20 21 47 F +32 (0)57 20 16 54 stevens.punching@spsfe.be www.stevens-punching.be

www.agila.be Agila nv – Rozendaalstraat 24 – 8900 Ieper – Belgium tel.: +32 57 21 61 61 – fax: +32 57 20 65 56 – info@agila.be


27

HAVENNIEUWS

In samenwerking met

www.apzi.be Association Port of Zeebrugge Interests

Havenprominenten blikken voor- en achteruit op nieuwjaarsreceptie Zeebrugse havengemeenschap Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden APZI, MBZ en de Kring een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie om samen met de Zeebrugse havengemeenschap het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. De receptie ging net zoals vorig jaar door in de VIVES hogeschool en kon een 850-tal genodigden verwelkomen.

D

e receptie startte met een panelgesprek waarbij vijf prominenten in gesprek gingen over actuele thema’s. Aan de hand van enkele filmpjes werden onderwerpen zoals innovatie, investeringen, groei en toekomstige uitdagingen onder de loep genomen. Het panel bestond uit Marc Adriansens (voorzitter APZI), Joachim Coens (gedelegeerd bestuurder MBZ), Renaat Landuyt (voorzitter Raad van Bestuur MBZ), Dominique Leroy (CEO Proximus) en Ben Weyts (Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken). Het gesprek werd gemodereerd door Ishane Chioua Lekhli, de presentatrice van de Zevende Dag. Bij het eerste thema, ‘Wereld in verandering’, gingen de panelleden dieper in op de politieke gebeurtenissen van het voorbije jaar. De impact van belangrijke evoluties zoals de Brexit en de verkiezing van Donald Trump tot Amerikaanse president, werd kritisch tegen het licht gehouden. De verschillende gesprekspartners gaven hun visie op mogelijke gevolgen voor de globale handelsrelaties en specifiek voor de haven van Zeebrugge. Dominique Leroy, CEO van Proximus, was net terug van het WEF in Davos, waar ze ondanks alle negatieve berichten toch ook een positief gevoel bij de ondernemers opmerkte. Bij het volgende thema, ‘Haven in evolutie’, ging het panel in op de belangrijkste evoluties in Zeebrugge in 2016. De records in de autosec-

tor en havenarbeid werden door de bestuurders van het Zeebrugse havenbedrijf nog even in de kijker geplaatst.

Zeebrugse bedrijven investeerden in nieuwe infrastructuur, wat op veel bijval kon rekenen van de gesprekspartners.

Het derde filmpje beschreef de innovatietrend die zich ook in de transport- en logistieke sector steeds sterker doorzet. Specifieke ontwikkelingen zoals Zedis 2.0 en andere havenbrede platformen werden nog even in de kijker gezet. Dominique Leroy gaf haar visie op digitalisering, robotisering en hoe het internet alom belangrijker wordt.

Bij het laatste thema, ‘investeringen door de overheid’, gingen de sprekers in op het belang van investeringen in de haven en de achterlandverbindingen. Daarnaast werd door de Zeebrugse havenprominenten een oproep gedaan naar een sterkere invulling van het Economisch Samenwerkingsverband (ESV) tussen Zeebrugge en Antwerpen. Aan minister Ben Weyts, bevoegd voor deze dossiers, werd nogmaals een duidelijke vraag naar concrete actie gericht.

Tijdens het thema ‘tewerkstelling, investeringen en groei’ kwam de sterke stijging van havenarbeid in 2016 als belangrijkste punt naar voor. Het belang van de factoren die daarvoor aan de basis liggen, zoals performante infrastructuur, werd nogmaals benadrukt. Heel wat

Na het panelgesprek werden de genodigden nog getrakteerd op een hapje en drankje om de avond feestelijk verder te zetten. (Eigen tekst Foto’s MVN)


28

VOKA-NIEUWS

Transitio bereidt u en uw bedrijf voor op overdracht én op de toekomst Weet u precies hoeveel uw bedrijf waard is? En weet u ook wat u kunt doen om die waarde te verhogen? Transitio, het nieuwe begeleidingstraject van Voka West-Vlaanderen, helpt u uw bedrijf in kaart te brengen en om daarbij verder te kijken dan de cijfergegevens. Dat is ook interessant voor wie nog geen concrete overdrachtsplannen heeft.

“E

r kan altijd iemand aankloppen die geïnteresseerd is. Het gaat dus niet alleen om het voorbereid zijn op een overdracht, maar om het voorbereid zijn op de toekomst”, vindt directeur diensten Heidi Logghe. “Omdat heel wat ondernemers ons signaleerden dat ze zich niet voldoende voorbereid voelen op wat komt, werd een denktank rond overname en opvolging opgericht. Van daaruit groeiden enkele ideeën, waaronder dit traject rond het verkoopklaar maken van een bedrijf”, vertelt Heidi Logghe. “De initiële bedoeling van het traject bestaat erin om ondernemers te helpen hun bedrijf ver-

koopklaar te maken”, legt projectcoördinator Angelique Lefebvre uit. “Een uiterst belangrijk gegeven daarbij is natuurlijk de waardebepaling. Dat is een behoorlijk complexe oefening waarbij verschillende aspecten en methodes van toepassing zijn.” “Tijdens het traject wordt ook duidelijk gemaakt hoe de waarde van de marktpositie, de organisatiestructuur en de toekomstperspectieven kan worden ingeschat. Er zijn naast de cijfermatige gegevens namelijk nog verschillende, minder concrete en emotionele factoren die meespelen. Zo moet een ondernemer voor zichzelf kunnen uitmaken of hij of

zij na de overdracht nog wil meedraaien en in hoeverre hij of zij misbaar is.” “Het komt er in hoofdzaak op aan om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf het interessantste is voor mogelijke overnemers. Daarom moet je als ondernemer de eigen sterktes nog beter leren kennen én onderscheiden van die van anderen. Er wordt daarbij aandacht besteed aan structuur en er wordt een antwoord gezocht op verschillende concrete vragen van de deelnemers.” “Wanneer start je bijvoorbeeld het best met het overdrachtsproces en welke stappen moet je daarin nemen? Verkoop je enkel de handelsactiviteiten of ook de panden? Maar ook: kun je de geschatte bedrijfswaarde nog verhogen door bijvoorbeeld het productgamma uit te breiden en zo de marktpositie te verstevigen?” Transitio richt zich niet alleen tot wie concrete overdrachtsplannen heeft. “Eigenlijk zou iedere ondernemer om de vijf jaar een due diligence van zijn bedrijf moeten opmaken”, zegt Angelique Lefebvre. “De overdracht behoort nu eenmaal tot het ondernemersproces en het is belangrijk om altijd voorbereid te zijn, ook als dat nog niet aan de orde lijkt te zijn.” (PV - Foto Hol)

Praktisch Het traject gaat van start op 24 april en omvat 10 sessies. Die bestaan telkens uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgetuigenis. Koen Vandelanotte, bedrijfsrevisor bij Vandelanotte, is de vaste mentor die optreedt als vertrouwenspersoon en adviseur. Daarnaast zijn er zeven experts die elk een thema begeleiden en één of meerdere sessies voor zich nemen. Net als Familio, dat zich specifiek op familiebedrijven richt, behoort Transitio tot de pijler overname en opvolging van Voka West-Vlaanderen en heeft het als rode draad doorheen het traject om de continuïteit van de WestVlaamse bedrijven te garanderen. Projectcoördinatoren Angelique Lefebvre en Heidi Logghe

➜ Meer info: angelique.lefebvre@voka.be


29

Gespot bij Voka

AGENDA

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER! In-zicht: de mobiliteit van de toekomst Hoe verplaatsen we ons in 2020, 2030 en in 2050? Delen we auto’s en fietsen of werken we met een mobiliteitsbudget in plaats van bedrijfswagens? Voka wil samen met u nadenken over de manieren waarop we de uitdagingen en opportuniteiten van mobiliteit in de toekomst kunnen aanpakken. Meer info?: Veerle De Mey, veerle.demey@voka.be, 056 26 13 82 Ward Simoen Hr-manager Ceratec

Seminarie: De Wet Macron: wat is de impact voor uw bedrijf? “De Wet Macron, die de controle op tewerkstelling van buitenlandse werknemers in Frankrijk uitbreidt, heeft voor ons een grote impact. We hebben een vestiging in Rijsel en via detachering werken wij vaak samen met Franse werknemers. Dit seminarie is voor ons dus bijzonder interessant om in die context een structurele aanpak uit te werken.”

Governance LAB: een Raad van Advies of Raad van Bestuur opstarten Een actieve Raad van Advies/Bestuur is nooit een doel op zich, maar wel een middel om uw bedrijf verder te professionaliseren. Krijg inzicht in hoe een actieve Raad van Bestuur/ Advies concreet functioneert en hoe u er zelf één kan implementeren in uw bedrijf. Meer info?: Kaat Creupelandt, kaat.creupelandt@voka.be, 056 23 50 58

@level2work Jobmarkt Via @level2work ondersteunen Voka West-Vlaanderen en VDAB hoogopgeleide allochtone werkzoekenden in hun zoektocht naar werk. Aan het mentortraject is een jobmarkt gekoppeld, waarbij bedrijven de kans krijgen om die werkzoekenden te leren kennen. Meer info?: Tine Maes, tine.maes@voka.be, 056 23 50 48

EVENEMENTEN EN ONTMOETINGEN woensdag 22 februari

18u00-21u00

Voka-actua: Duurzame energietransitie

Vyncke, Harelbeke

donderdag 23 februari

08u00-10u00

Voka-actua: Uw salesapparaat structureren bij snelle groei

Voka, Kortrijk

woensdag 8 maart

16u00-20u00

@level2work Jobmarkt

Voka, Kortrijk

woensdag 8 maart

08u00-11u00

Voka-actua: Betaal minder onroerende voorheffing

Voka, Kortrijk

donderdag 9 maart

08u30-10u00

Boekvoorstelling ‘Groei of schaarste? De vraag in tijden van overvloed.’ Boekenhuis Theoria, Kortrijk

maandag 13 maart

18u00-21u00

Global dialogue @ Voka Zuid-Afrika

De Caese, Brugge

dinsdag 14 maart

18u00-21u30

In-zicht: De mobiliteit van de toekomst

Voka, Kortrijk

maandag 17 maart

08u00-10u00

Voka-actua: Introductie tot ESCO

Mercure Hotel, Roeselare

dinsdag 21 maart

16u00-19u00

Voka-actua: Circulaire economie. Ook iets voor uw bedrijf?

VKC - Centexbel, Kortrijk

woensdag 22 maart

08u00-11u00

Voka-actua: Financier uw projecten via crowdfunding

Voka, Kortrijk

WORKSHOPS EN SEMINARIES vrijdag 24 februari

08u30-12u45

Seminarie: Zakendoen met China: ‘WeChat for Business’

Voka, Kortrijk

dinsdag 7 maart

16u30-20u00

Seminarie: De basisprincipes van balanslezen

Voka, Kortrijk

dinsdag 7 maart

08u30-12u00

Seminarie: Doorrekenen van kosten: hoe pak ik dat concreet aan?

Deloitte, Roeselare

woensdag 8 maart

08u30-12u30

Retail ScOUT!ng bij Deleye

Deleye, Kuurne

donderdag 9 maart

08u45-12u15

Governance LAB: een Raad van Advies of Raad van Bestuur opstarten

Voka, Kortrijk

vrijdag 10 maart

09u00-17u00

Probleemoplossend denken

Voka, Kortrijk

donderdag 16 maart

08u30-17u00

Seminarie: Documenten van A tot Z bij internationale handel

Voka, Kortrijk

donderdag 16 maart

09u00-17u00

Seminarie: Iedereen klantbewust, van poetsvrouw tot CEO

Bedrijvencentrum, Wevelgem

vrijdag 17 maart

09u00-17u00

Seminarie: Hoe succesvol een investeringsdossier opmaken?

Voka, Kortrijk

vrijdag 17 maart

09u00-17u00

Seminarie: Hoe mijn team coachen naar betere resultaten?

Voka, Kortrijk

INFO EN INSCHRIJVINGEN OP ONZE WEBSITE: WWW.VOKA.BE/WEST-VLAANDEREN

Event Partner

Content & event Partner

milieu, veiligheid en ruimtelijke planning

Partners van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 2017


30

PROSIT

Nieuwjaarsrecepties Veurne en Oostende U had van ons nog de foto’s te goed van de Voka-nieuwjaarsrecepties in de regio’s Veurne en Oostende. In Plopsaland mochten we op 26 januari zo’n 200 mensen verwelkomen en op 30 januari sloten we de feestmaand af in Versluys|Dôme, met meer dan 600 deelnemers. Foto’s EV


31

PROSIT

Jong Voka visits Lano en AG Plastics – Harelbeke Jong Voka was te gast bij Joe Lano van Lano en Jean Glorieux van AG Plastics. Beide bedrijven liggen op een boogscheut van elkaar in Harelbeke en hun bedrijfsleiders zijn van dezelfde generatie. Meer dan 120 jonge ondernemers en ondernemende medewerkers luisterden geboeid naar hun verhaal. Eigen foto

VIVES-personeel bezoekt CREAX – Kortrijk Het personeel van Hogeschool VIVES heeft de ambitie om studenten voor te bereiden op de beroepen van morgen. Om van dichtbij kennis te maken met het werkveld, trokken de VIVES-medewerkers begin deze maand naar verschillende organisaties en bedrijven in de provincie, waaronder CREAX. Foto Hol

T +32 (0)51 57 08 88 www.vulsteke.be


Ondernemers 3 (2017)  

De derde Ondernemers van 2017 brengt Meli op de cover, een reportage over de finalisten van 'West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2017', en heel wa...

Ondernemers 3 (2017)  

De derde Ondernemers van 2017 brengt Meli op de cover, een reportage over de finalisten van 'West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2017', en heel wa...

Advertisement