__MAIN_TEXT__

Page 32

32

DOSSIER

Warmtenet in Roeselare wordt 19 kilometer lang Wie MIROM zegt, denkt aan recyclageparken en het verbranden van afval… maar ook aan afvalpreventie, hergebruik, recyclage, verbranden met energierecuperatie en storten. MIROM maakt van dat verbranden met energierecuperatie al een erezaak sinds 1986. Nu wordt het warmtenet uitgebreid tot 19 kilometer.

“E

en deel van het afval kan door zijn samenstelling niet gerecycleerd worden”, vertelt Jelle Rabaut diensthoofd Warmtenet bij Mirom. “Daarom beschikt MIROM Roeselare sinds ‘76 over een verbrandingsinstallatie waar gemiddeld 8 ton afval per uur verbrand wordt. Daarbij komt een gigantische hoeveelheid warmte vrij. Zo dokterden wij een warmtenet uit dat werkt met restwarmte van de verbrandingsinstallatie van MIROM Roeselare. Via ondergrondse warmwaterleidingen brengen wij die warmte tot bij organisaties en woonentiteiten waar warmte wordt afgegeven aan het systeem van het gebouw. Het afgekoelde water stroomt terug naar de warmtecentrale, waar het weer opgewarmd wordt. Het vormt met andere woorden een gesloten systeem. Als het water bij ons vertrekt heeft het een temperatuur van 110 graden, maar via platenwarmtewisselaars wordt het afgekoeld vooraleer het bij de klant arriveert. Het water keert terug aan een gemiddelde temperatuur van 60 graden. Wij voorzagen als eerste warmtenet een echte verkaveling van sanitair, warm water en verwarming.”

zorgcentra, twee woonprojecten, de nieuwe kmo-zone zone ‘Ovenhoek’,... In totaal gaat het om een investering van 5,5 miljoen euro. Een volgende uitbreiding komt er nog naar Schiervelde, het nieuwe zwembad, de hallen en de sporthal.” “Bedrijven en organisaties zetten al snel zelf de stap naar ons om te weten of ze kunnen aansluiten. Voorheen was dat eerder omgekeerd waarbij wij op zoek gingen naar klanten.

We stellen ons, zeker ook aangezien algemeen directeur Koen Van Overberghe voorzitter van warmtenetwerk Vlaanderen is, heel open op ten aanzien van andere bedrijven of instanties die met (toekomstige) warmtenetten in Vlaanderen bezig zijn. De visie is dan ook om in Vlaanderen de kennis en ervaring samen te leggen zodat steeds meer warmtenetten ontwikkeld worden.” (PD - Foto Kurt)

www.mirom.be/warmtenet

“Shuttle laat grafische mensen toe om Verwerking en sloopafval vlot bouwwebsites te bouwen, Groencompostering zonder dat ze daar de Eigen containerdienst - Afbraakwerken technische bagage voor nodig hebben.” Klaas Geldof

Klanten krijgen op die manier betrouwbaar en betaalbaar warm water en warmte. “Ze betalen nooit meer dan warmte geleverd door een condensatieketel. Je vermijdt het gebruik van fossiele brandstoffen, beperkt dus de CO2uitstoot, zorgt voor een betere lucht en helpt mee de klimaatdoelstellingen te halen.”

Tien kilometer extra warmteleidingen “De nieuwe uitbreiding omvat tien kilometer extra warmteleidingen, zodat het totale tracé van het warmtenet op 19 kilometer komt. Nieuwe klanten zijn onder meer: AZ Delta campus Bruggestraat, enkele scholen, woon-

Aalbeeksesteenweg 25 - 8930 Lauwe Tel. 056 42 13 18 - fax 056 42 24 91 e-mail: info@lavaertgroup.com www.lavaertgroup.com

Profile for Voka West-Vlaanderen

Ondernemers West-Vlaanderen | editie 18-2016  

Het verhaal van West-Vlaams meubelmerk Vincent Sheppard, de voor- en nadelen van binnenvaart én manieren om intelligent om te springen met a...

Ondernemers West-Vlaanderen | editie 18-2016  

Het verhaal van West-Vlaams meubelmerk Vincent Sheppard, de voor- en nadelen van binnenvaart én manieren om intelligent om te springen met a...

Advertisement