Bedrijvig Limburg #11 (november 2023)

Page 1

NOVEMBER – 2023

Bedrijvig Limburg magazine

T HEMA VAN DE MAAND Dossier innovatie

LIM BUR

GS

E

EX

23

Een uitgave van Voka – Kamer van Koophandel Limburg – jaargang 33 nr 11

RT P R I J S 2 0

Duaal leren: de ideale mix van leren en doen!

‘23

PO

V ERSTERKEN

LAG Trailers, Grafityp en Aerobel Trotse laureaten van de tiende Limburgse ExportprijsDE MAAND VAN JOHANN

NOVEMBER 2023

“ Mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn diegenen die dat ook doen.”

H

et was wijlen Steve Jobs, de medeoprichter van het bedrijf Apple, die leefde en werkte volgens dit credo. Een visionair, een creatieve geest, maar wel één met een hoek af. Er zijn er veel op deze aardbol waar iets mee scheelt, maar het niet-aflatende streven naar uitmuntendheid – tot op het maniakale af – is een eigenschap die de grootste innovatieondernemers van deze planeet verbindt. Of het nu gaat om de sprong van baksteen naar smartphone, of van paard en wagen naar zelfrijdende auto’s, innovatie is de magische vonk die bedrijven transformeert en ons de nieuwste technologische wonderen brengt. Het is als een eindeloze reis naar de toekomst, waarbij we telkens nieuwe, opwindende bestemmingen ontdekken.

van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en gezondheidszorg. Denk aan de opkomst van duurzame energiebronnen en medische doorbraken die levens redden. Dit alles is te danken aan innovatie. Innovatie is echter geen eenrichtingsverkeer. Het vereist een vruchtbare voedingsbodem van onderwijs, samenwerking en een cultuur waarin men fouten durft te maken. We moeten een omgeving creëren waarin creatieve geesten kunnen gedijen en waarin we de drang om te experimenteren aanmoedigen.

Dit geldt voor zowel bedrijven als overheden. Wie niet probeert, zal nooit slagen. Kijk naar de coronapandemie, toen innovatieve producten en diensten uit onverwachte hoeken op het wereldtoneel verschenen. Het toont aan dat innovatie niet altijd volgens een strak plan verloopt, maar eerder een reis is vol onverwachte wendingen. Om te eindigen zoals ik begon: “Blijf hongerig, blijf dwaas! Innovatie maakt het onderscheid tussen een leider en een volger.” Aan u de keuze.

Bedrijven begrijpen het belang van innovatie maar al te goed. Het is niet langer voldoende om simpelweg producten of diensten aan te bieden. In een wereld die voortdurend evolueert, moeten bedrijven zichzelf heruitvinden om relevant te blijven. Innovatie stelt hen in staat om concurrentievoordeel te behalen, nieuwe markten te betreden en de verwachtingen van klanten te overtreffen. In Limburg steeg het aandeel van Vlaamse innovatiesteun voor het eerst boven de 20 miljoen euro. Het aantal mensen dat actief is in wetenschappelijke of technische beroepen kende zowaar een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Een teken dat de innovatieve motor aanslaat in Limburg, al hebben we nog ongelooflijk veel potentieel om te groeien en te versnellen. Innovatie is niet alleen een zaak van bedrijven. Het heeft een diepgaand effect op de hele samenleving. Het verbetert de kwaliteit van ons leven, maakt onze steden slimmer en groener, en draagt bij aan de oplossing

november 2023 Bedrijvig Limburg 3IN DIT NUMMER

NOVEMBER 2023

Thema van de maand

Verbinden

Verhalen

19

V oka-zomerstages

35

6

21

Online platform JobsIn verbindt lokale werkgevers en werknemers

U it de gemeenten: ondernemersclubs

41

Vers volk: nieuwe leden

Innovatie

23 VCDO: duurzaamheid in

Verdedigen

alle facetten bij Agricon

7 Toekomstindicator:

28

inzetten op internationalisering, innovatie en talent

9

9 B4Plastics op de

voorgrond van ecoinnovatie

12

Voka Awards: trotse laureaten van de 10de Limburgse Exportprijs

Versterken

14 Vlaams-Europees

25

17 Handelsrelatie EU en VK

26 Opleidingen en events

industrieel beleid moet ambitieuzer

verloopt stroef

edrijfsleiders vinden een B permanent klankbord bij een raad van advies die je niet mag missen

31 Startevent Jong Voka

38 Zakendoen in

33

Starter in de kijker: Clipido

37

Global Ambassadors: Robin Temmerman over zakendoen in Zuid-Afrika

juiste medewerkers voor je event

Het schaduwkabinet Elke ondernemer moet innoveren om zijn of haar bedrijf op een gezonde manier te laten groeien. Wie volop nieuwe ideeën genereert en zich aanpast aan veranderende marktomstandigheden, bouwt voorsprong op. Hoe kijkt Debra Walthery, Business Controller bij Gutami Solar, naar dit thema?

Fun facts van Frank Rombouts en Erik Kerkhofs

63 Positief nieuws uit Limburg

42 Voka in beeld: Chambers Trophy

45 Voka in beeld: Dwars door Hasselt

48 Een kijkje achter de

bedrijfsmuren op Open Bedrijvendag

50 Limburgse ondernemingen doen goede zaken voor iedereen!

Saudi-Arabië

57 Plato: Younit regelt de

Kristof Zadora

61

Limburg

32 Duaal leren: de ideale mix van leren en doen

S peeddate netwerk: Voka Data Intelligence & Voka Gazellen Dubai

59 Estafette: vier vragen aan

53

Voka Meets Chapeau-diner

56 Netwerken in beeld

heldere cijfers, die mijn collega’s vervolgens kunnen inzetten om datagedreven en waardevolle beslissingen te kunnen nemen.” “In mijn job als Business Controller zet ik innovatieve technologieën in om op een slimme manier met

38 “Voor mij start innovatie op de schoolbanken. Het ontwikkelen van een innovatieve mindset kan al op jonge leeftijd, met het stimuleren van kritisch, probleem­ oplossend en creatief denken. Ook het inzetten op digitale vaardigheden vind ik o ­ nontbeerlijk.

“ Innovatie start al op de schoolbanken, met het stimuleren van kritisch denken en het leren werken met nieuwe technologieën.”

Debra Walthery, Gutami Solar

“Met Gutami Solar verzorgden we de afgelopen jaren meer dan 35.000 installaties van zonnepanelen en ruim 2.000 batterijsystemen. Dit track record leverde ons een schat

aan waardevolle data op, van aantal geplaatste zonnepanelen tot aantal keuringen. Als Business Controller moet ik deze data zo efficiënt mogelijk beheren en omzetten in

bedrijfsdata om te gaan. Dankzij het opzetten van een datawarehouse maken we werk van realtime rapportering, zodat we interne knipperlichten snel kunnen aanpakken. Ook de opstart van een Warehouse Management Systeem krijgt alle aandacht, omdat we op die manier een helder voorraadbeheer uitbouwen in een sterk fluctuerende markt.”

In de praktijk zie ik nog te veel jongeren die nauwelijks kunnen werken met Excel of ChatGPT.” “Ook voor duaal leren zie ik een belangrijke rol weggelegd. Deze formule biedt (jonge) talenten immers de kans om te proeven van diverse werkplekken en vaardigheden in de praktijk aan te leren.”

november 2023 Bedrijvig Limburg 5


DOSSIER INNOVATIE

THEMA VAN DE MA AND

Limburgse economie kraakt niet onder polycrisis De Toekomstindicator van Voka – KvK Limburg is een jaarlijkse publicatie die de economische gezondheid van onze provincie in kaart brengt. De cijfers van 2022 maakten we dit najaar bekend. Buitenlandse investeringen, financiering van de Vlaamse overheid inzake innovatie en het dalende aantal werklozen hebben in deze editie voor winst gezorgd, al baren de Limburgse export- en starterscijfers ons zorgen.

Frank Vandebeek (Konings), Axel Vuylsteke (Konings), Tom Vandeput, Gedeputeerde voor Economie en POM-voorzitter Jos Lantmeeters, Provinciegouverneur Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg Jonas De Raeve, directeur Belangenbehartiging Voka – KvK Limburg

Inzetten op talent, innovatie en internationalisering De activiteiten en prestaties van Limburgse ondernemingen zijn afhankelijk van 3 belangrijke factoren: talent, innovatie en internationalisering. Als een regio sterk scoort op deze drie vlakken, gaat de economie een voorspoedige toekomst tegemoet. Daarom ontwikkelde Voka – KvK Limburg de formule E=TI². Om economisch te excelleren (E) moet een regio sterk scoren op Talent (T), Innovatie (I) en Internationalisering (I).

E=TI 2 Economisch excelleren = Talent x Innovatie x Internationalisering


Aanbevelingen Toekomstindicator 2023

Toekomstindicator 2023

170

INTERNATIONALISERING

160

1 V erhoog de Belgische

150

concurrentiekracht

140

2 Z et in op Europese competitiviteit 3 Teken een Vlaams industriebeleid

130

uit

120

4 Versterk Limburg als aantrekkelijke

110

regio om te investeren

5 Intensiveer interregionale

100

samenwerking

90 80 70

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Vlaanderen

90,26 95,42 96,21 94,92 100,00 103,92 106,76 109,82 122,01 128,92 127,9 140,86 136,3

Limburg

96,76 93,64 92,79 94,09 100,00 115,04 116,13 118,57 125,71 145,06 140,45 147,37 157,07

Bron: Voka – KvK Limburg

INNOVATIE

6 H aal de Einsteintelescoop naar

Limburg

7 M aak van Limburg een anker- en

broedplaats voor snelle groeiers

Internationale investeringen De oorlog in Oekraïne laat zich voelen in de exportcijfers. De directe buitenlandse investeringen stegen dan weer sterk in 2022 met 48 investeringen, 37,1% meer dan in 2021. Vooral Amerikaanse en Chinese bedrijven investeerden in cleantech en de automobielindustrie. Het Limburgse aandeel in Vlaanderen bedraagt op deze manier 17,3%, het hoogste cijfer in meer dan tien jaar. Voor 2023 zien we opnieuw een neerwaartse trend. Voor exportland Rusland daalt het aantal oorsprongscertificaten opnieuw. De waarde van de certificaten van oorsprong blijft wel stijgen in Vlaanderen, al verwachten we opnieuw een daling in onze provincie van 13,8%. Starters hebben het moeilijk De stijgende energiekosten, inflatie en de economische onzekerheid deden veel mensen twijfelen om een nieuwe onderneming op te starten. “Innovatieve start- en scale-ups moeten de kans hebben om te groeien. Begeleiding, maar ook een beleidskader op maat dringt zich op”, aldus Jonas De Raeve, directeur Belangen­ behartiging Voka – KvK Limburg.

8 V aloriseer onze Limburgse

innovaties meer

9 W erk de digitale kloof tussen grote

“ Dankzij een samen­ werking met Port of Antwerp maken we de verbinding met de economische topregio Nordrhein-Westfalen.” Tom Vandeput, Gedeputeerde voor Economie en POM-voorzitter

en kleine bedrijven weg

10 Z org voor een gelijk speelveld in

Europa inzake staatssteunregels

TALENT

11 Z et meer in op arbeidsmigratie

12 S timuleer interregionale mobiliteit

13 Activeer werklozen en niet-

werkenden

14 Neem Talentcenters structureel op

in het overheidsbeleid

15 Organiseer meer STEM-opleidingen

aan de UHasselt

Zoektocht naar werknemers We ervaren een tekort aan personeel. In 2022 is het aantal werkzoekenden in Vlaanderen licht toegenomen met 1,28%. In Limburg is het cijfer gedaald naar 23.017 werkzoekenden. Voor iedere 100 mensen die de arbeidsmarkt verlaten, komen er in Limburg 70 werkenden bij. Deze trend zal zich negatief doorzetten. De hoge loonkost zet namelijk een rem op bedrijfsinvesteringen en groei. Ook het aantal werklozen zal toenemen, terwijl het aantal vacatures daalt. ▶

“ Enkel met structurele hervormingen kunnen onze bedrijven Goede Zaken doen voor iedereen in onze samenleving.” Karin Van De Velde, voorzitter van Voka – KvK Limburg

Meer weten over innovatie? Jonas De Raeve Directeur Belangenbehartiging jonas.deraeve@voka.be

november 2023 Bedrijvig Limburg 7


BEDRIJFS PORTRET

Kebro-expertise op maat van Genks bedrijvenpark Wie op zoek is naar een ervaren partner voor betonnen vloeren en verhardingen voor de industrie, is van harte welkom bij Kebro. Het in Oudsbergen gevestigde familiebedrijf is gespecialiseerd in het plaatsen van betonvloeren met een hoge afwerkings- en moeilijkheidsgraad. Voor een site van kmo-units in Genk plaatste het Kebro-team zowel vloerisolatie, poortijzers als betonnen vloeren, tot grote tevredenheid van de opdrachtgever en de eindklant.

Aan de slag voor Genkse bedrijfssite In opdracht van industriebouwer Altez werkte Kebro recent het project Green Business Park Woudpark in Genk af. Dit door BVI.EU ontwikkelde bedrijventerrein, gelegen op het industrieterrein Genk-Noord, bestaat uit vijf gebouwen met in totaal 39 kmo-units. Op een oppervlakte van 8.300 m² plaatste het Kebro-team vloerisolatie, poortijzers en betonnen vloeren. De klant koos voor gezaagde en gepolierde vloeren waarbij een droog slijtagemengsel werd ingestrooid. Deze slijtlaag garandeert een veel langere levensduur van de vloeren, wat een positieve impact heeft op duurzaamheid. Naast deze kmo-units staat op dit bedrijventerrein ook een bedrijfsgebouw op maat (‘build-tosuit’) voor Kemea, een workshop voor het Monster Energy Yamaha Factory MX2-team. In dit gebouw zorgde Kebro voor een werkplaats met enkele technische ruimtes en een luifel (buitenverharding), voor een totale oppervlakte van circa 3.000 m².

Sinds de start in 1989 door Jan Kerkhofs en zijn drie zonen is Kebro uitgegroeid tot een specialist in industriële binnenvloeren en buitenverhardingen. In 1996 kwam zoon Erik Kerkhofs aan het roer van het familiebedrijf. Een van de vele troeven van Kebro is het gebruik van de slijtlagen van de bekende Duitse fabrikant Korodur GmbH voor industriële betonnen vloeren. Totaalservice, van voorstudie tot nazorg Een ander aspec t waarin het bedrijf uit Oudsbergen uitblinkt, is een totaalservice aan een correcte en transparante prijs. Het Kebro-team beschikt over de nodige expertise en ervaring om elk aspect van een project op te volgen, van voorstudie tot voorbereiding en van uitvoering tot nazorg. En altijd met de nodige aandacht voor een duurzame aanpak.

8 Bedrijvig Limburg november 2023

Opendeurdag Op 17 september 2023 gooide projectontwikkelaar BVI.EU de deuren van het Green Business Park Woudpark wagenwijd open. Op die manier konden de aanwezige bezoekers kennismaken met de troeven van het kmo-park en de bijbehorende casco-units. Zij ontdekten ook de meerwaarde en strakke afwerking van de betonnen vloeren die Kebro aanlegde. De perfecte afwerking van units die door klanten aangepast en ingericht kunnen worden tot instapklare units voor werkplaats, kantoor of magazijn!

Kebro Nijverheidslaan 1510 3660 Oudsbergen 089 81 02 60 info@kebro.com www.kebro.be


THEMA VAN DE MA AND: INNOVATIE

B4Plastics op de voorgrond van eco-innovatie

Stefaan De Wildeman, B4Plastics

Een milieuvriendelijk alternatief voor plastic: dat is dé innovatie waarmee het Dilsense bedrijf B4Plastics de wereldmarkt zal veroveren. Founder en CEO Stefaan De Wildeman heeft, na een lange en intense zoektocht van R&D, de formule en installaties klaar om de serieproductie van zijn biologisch afbreekbare plastics op te starten.

I

nnovatie komt voort uit de vastberadenheid om een verschil te kunnen maken”, zegt Stefaan De Wildeman. “Ieder bedrijf, ook een kmo, kan innovatie structureel inbedden in de dagelijkse processen.” Wat ze bij B4Plastics doen, is ‘polymeer-architectuur’. Men zoekt naar bruikbare stoffen in bijvoorbeeld biologisch afval uit de landbouw of in reststromen van de voedingsindustrie, zoals afval van suikerbieten en afvalolie. Door op een doordachte, zeg maar architecturale manier deze biologische materialen te combineren, ontstaat een basisgrondstof met de eigenschappen van ‘échte’ plastics. Hiermee kunnen nieuwe, milieuvriendelijke producten

gemaakt worden. B4Plastics heeft rubberen schoenzolen geproduceerd waarvan de slijtagedeeltjes tot 100 keer sneller worden afgebroken dan bij een conventionele schoenzool. Ook voor de plastic clips die gebruikt worden in de tomatenteelt, vond de Dilsense innovatiefabriek een duurzaam alternatief. Een waslijst aan nieuwe producten zit in de pipeline, (bijna) altijd gestuurd vanuit de vraag van klanten om hun bestaande plastic producten duurzamer te maken. Het potentieel is enorm. In de hele wereld wordt met argusogen gekeken naar de ontwikkelingen die in Dilsen van de band rollen. Stefaan De Wildeman is zelf de grootste believer: “Over vijf tot zeven jaar willen we hier in Limburg een pilootfabriek in volle exploitatie brengen”, zegt hij. “Als het project groen licht krijgt, gaat het in een eerste fase over een investering van 5 tot 10 miljoen euro. Het is een stapsgewijze investering die op langere termijn goed kan zijn voor 75 tot 100 banen. Vandaag heeft B4Plastics een maximale productiecapaciteit van 500 ton per jaar. In de nieuwe fabriek zou dat met een tienvoud stijgen.” Vastberaden en doelgericht De wereldspeler in wording streeft onverminderd naar innovatie. De weg is soms lang en moeilijk, maar volgens De Wildeman is het traject voor iedere kmo haalbaar. “Wat je nodig hebt, is de nodige vastberadenheid en motivatie om een wezenlijk verschil te willen maken voor people, planet en profit”, zegt hij. “Je moet de juiste mensen tegenkomen op het juiste moment, en uiteraard een beetje geluk hebben”. ▶

november 2023 Bedrijvig Limburg 9


BEDRIJFS PORTRET

Het inspirerende verhaal van Paula en Felipe dankzij VDAB en Farmaline In 2016 verhuisde Paula samen met haar zoon Felipe van Colombia naar België. In ons land wou ze een betere toekomst uitbouwen, onder meer via opleidingen en een stabiele werkomgeving. Dankzij het opleidingsaanbod van VDAB en openstaande vacatures bij Farmaline, een van de grootste online apotheken in Europa, slaagden Paula en Felipe erin om hun droom te realiseren.

Van links naar rechts: Lode Fastré en Anne-Marie Henckens (Farmaline) en Marisa De Notarpietro (VDAB)

“ We zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent om ons groeipad te realiseren.”

De Tongerse online apotheek Farmaline werd in 2008 opgericht door Lode Fastré en zijn echtgenote Leen Ponet. Sinds enkele jaren mag het online bedrijf zich Belgische marktleider noemen. “Samen met onze Duitse partner Shop Apotheke sparen we kosten noch moeite om onze klanten de allerbeste service te bieden”, zegt Lode. “Vandaag doen we dit met een team van circa tachtig medewerkers. We zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent om ons groeipad te realiseren.” Talentvolle collega’s aan boord “Enkele maanden geleden solliciteerde Paula bij ons als medewerkster aankoop”, bevestigt Anne-Marie Henckens, HR Business Partner bij Farmaline. “Op dat moment konden we haar nog geen kans geven, maar toen ze later op het punt stond een VDABopleiding af te ronden en er opnieuw een vacature beschikbaar was, was het wel raak! Bovendien bleek ook haar zoon Felipe een opleiding bij VDAB te volgen, waardoor we ook hem verwelkomden als medewerker customer service. Vandaag zijn we erg tevreden over hun gedrevenheid en inzet!” De juiste mindset Voor zowel Lode als Anne-Marie zijn Paula en Felipe een voorbeeld van hoe doorzettingsvermogen,

10 Bedrijvig Limburg november 2023

leergierigheid én de wil om hard te werken evenwaardig zijn aan een diploma. “Het gebrek aan werkervaring wordt vaak gecompenseerd door het volgen van VDAB-praktijkopleidingen, al dan niet in combinatie met instapstages en individuele beroepsopleiding”, aldus Marisa De Notarpietro, provinciaal accountmanager Business Support, Retail en IT bij VDAB Limburg. “Vanuit VDAB willen we werkgevers er attent op maken dat een diploma niet langer de heilige graal is, maar dat de juiste attitude – in combinatie met trainingen on the job – even waardevol is. We vinden het super dat een bedrijf als Farmaline volop meewerkt aan een dergelijk activeringsbeleid, met oog voor diversiteit en inclusie.” Diversiteit en inclusie Lode vult aan: “Vanuit ons bedrijf staan diversiteit en inclusie altijd al hoog op de agenda. Bij Farmaline vind je medewerkers van verschillende leeftijden, nationaliteiten en godsdiensten, en variërend van universitairen tot collega’s met enkel een diploma middelbaar onderwijs. Ook op gendergelijkheid zetten we hard in, op alle niveaus binnen ons bedrijf. Dankzij onze samenwerking met VDAB kunnen we hen continu blijven opleiden, zowel qua technische skills als persoonlijke vaardigheden. Die aanpak rendeert!” Krachtig retentiebeleid Nu Paula en Felipe zich professioneel kunnen uitleven bij Farmaline, is het ook belangrijk om hen zo lang mogelijk aan boord te houden. “Daarom werken we heel wat concrete acties uit die passen in een succesvol retentiebeleid”, zegt Anne-Marie. “Zo investeren we in zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze medewerkers, organiseren we regelmatig een laagdrempelige bevraging als basis voor permanente feedback en checken we voortdurend wat hun noden voor groei en persoonlijke ontwikkeling zijn.”

VDAB Limburg Thonissenlaan 47, 3500 Hasselt 0800 30 700 info@vdab.be www.werkgevers.vdab.be


THEMA VAN DE MA AND: INNOVATIE

Ethiek als drijfveer Stefaan De Wildeman ging zelf op zoek naar de gouden, innovatieve formule. “Er waren diverse beweegredenen om mijn objectief in de ontwikkeling van milieuvriendelijke plastics te realiseren”, zegt hij. “Een belangrijke drijfveer is mijn geloof in de noodzaak om te evolueren naar een duurzame planeet. Misschien een vaag en idealistisch beeld voor velen, maar voor mij was het een ethische kwestie waar ik mee worstelde en die ik als een gewicht op mijn schouders meedroeg. Ik moest en zou ten behoeve van het hogere belang een doorbraak forceren. Dat sluit aan bij mijn ambitie om te willen bewijzen dat een grootse opdracht klein kan beginnen. Innovatie is dus ook een natuurlijk verlangen om een wereld in verandering mee te initiëren.” Erkenning en mediaaandacht: dat helpt Een van de belangrijke mijlpalen in het jonge bedrijf én een motor voor het boeken van de eerste successen was de toekenning van de Curt Bergfors Food Planet Prize in 2021. “Uiteraard was de geldprijs van 2 miljoen dollar welkom, want een nieuw product op de wereld zetten kost heel wat kapitaal. Belangrijker was eigenlijk wel dat deze onderscheiding de interesse heeft gewekt van een aantal internationale spelers. Het heeft B4Plastics op de kaart gezet als een bedrijf dat een voortrekkersrol speelt in de ontwikkeling van een revolutionaire technologie”, vertelt Stefaan De Wildeman. “Als je de ambitie hebt om met een innovatief product de wereld te verbeteren, helpt het enorm om via een erkenning en de bijbehorende media-aandacht in de kijker te lopen bij interessante stake­ holders.” Het heeft zeker geholpen bij de eerste kapitaalronde die

“ Innovatie? Iedereen kan het, als je maar wilt…” B4Plastics een jaar geleden realiseerde. Er werd maar liefst 6 miljoen euro opgehaald. Over andere factoren die ongetwijfeld meespelen in de ondersteuning van de groei, zegt De Wildeman: “We hebben de Innovatie Award van Voka Limburg en VLAIO ontvangen en we werden recent op de Flanders International Business Awards uitgeroepen tot International High Potential. Zo maken we stap voor stap de ambitie waar om met een innovatief product te evolueren van een kleine Limburgse kmo tot een voorloper in spitstechnologie op wereldschaal”. ◀

Innovatie is nodig om toekomst te verzekeren VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid, speelt een cruciale rol in het ondersteunen en stimuleren van innovatie bij bedrijven in Limburg. Het agentschap biedt een breed scala van diensten en programma’s om ondernemingen te helpen innoveren en zo hun concurrentiepositie te versterken. “En dat is broodnodig”, zegt Anke Albregts van VLAIO. “Innovatie is nu eenmaal essentieel om onze economische toekomst en welvaart op peil te houden.”

november 2023 Bedrijvig Limburg 11


VOKAAWARDS

VOK A – KVK LIMBURG ONTHULT LAUREATEN 10 de LIMBURGSE EXPORTPRIJS

LIM BUR

GS

E EX

PO RT P R I J S 2 0

‘23

23

De Limburgse Exportprijs bestaat al 10 jaar en is een belangrijke onderscheiding waarmee Voka – KvK Limburg het belang van export en buitenlandse handel wil benadrukken en ondernemingen in Limburg wil belonen voor hun uitvoerprestaties. LAG Trailers, Grafityp en Aerobel mogen zich de trotse laureaten van 2023 noemen.

Limburgse exportkampioenen 2023

E

xport is essentieel voor Limburgse ondernemingen en draagt bij aan de economische ontwikkeling en welvaart van de regio door nieuwe marktkansen te creëren, werkgelegenheid te stimuleren en innovatie te bevorderen”, stellen Johann Leten en Cathérine Dreesen, gedelegeerd bestuurder en directeur Internationalisering van Voka – KvK Limburg. “Op basis van onze afgeleverde certificaten van oorsprong zien we dat de Limburgse verre export in het eerste halfjaar van 2023 een duik heeft genomen met 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. “In onzekere tijden hebben bedrijven extra voorraden opgekocht uit angst voor verdergaande prijsstijgingen, waardoor er in bepaalde sectoren geen nieuwe stock wordt aangekocht. Bedrijven gaan daarom op zoek naar alternatieve

en minder risicovolle markten”, stelt Cathérine Dreesen, directeur Internationalisering van Voka – KvK Limburg. “Export naar landen buiten de EU blijft zeer belangrijk voor de winstgevendheid, zeker voor nichesectoren”, verduidelijkt Dreesen. “Wij sporen ondernemingen aan om volop in te zetten op export. Het creëert nieuwe marktkansen, stimuleert werkgelegenheid, zorgt voor risicospreiding en leidt tot innovatieve inzichten die uitmonden in nieuwe producten en diensten. We roepen onze overheden op om de concurrentiekracht te verhogen door de automatische loonindexering af te schaffen, in te zetten op een Europese competitiviteit met een gestroomlijnde regelgeving en het intensiveren van interregionale samenwerkingen.”

“ Het is belangrijk voor Limburgse bedrijven om internationale markten te verkennen en zich aan te passen aan de uitdagingen en kansen van de globalisering om succesvol te blijven en te groeien.”

12 Bedrijvig Limburg november 2023

Top in tankwagens De Limburgse Exportprijs in de categorie ‘Grote ondernemingen’ sleepte LAG Trailers in de wacht. De ambitie van het bedrijf uit Bree is duidelijk: de komende jaren een van de drie belangrijkste constructeurs van tankwagens worden. LAG Trailers produceert 2.000 tankwagens per jaar op een totale Europese markt van 15.000. Dat is ongeveer 14% van de totale markt. Tegen 2025 moet dat aantal naar 3.000 stuks en een marktaandeel van 20%. Het Limburgse bedrijf heeft het afgelopen jaar strategische exportkeuzes gemaakt en speelt effectief in op de vele uitdagingen. Door de focus te leggen op gestandaardiseerde producten die een breder Europees potentieel hebben, is het exportaandeel gestegen naar meer dan 75%. Daarnaast heeft het bedrijf geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteit. Zeker van zelfklevende folies In de categorie ‘Kleine en middelgrote ondernemingen’ gaat de Limburgse Exportprijs naar Grafityp uit Houthalen-Helchteren. Het familiebedrijf – met de derde generatie aan het roer – ontwikkelt en produceert innovatieve print-, snij- en gestructureerde films. Grafityp investeerde in


Aerobel

Grafityp

LAG Trailers

V.l.n.r.: Sam Chartouni (Aerobel), Cathérine Dreesen (Voka – KvK Limburg), Bart Soetaers (Voka – KvK Limburg), Benoit Scheerlinck (Aerobel)

V.l.n.r.: Patricia Bosman (Grafityp), Cathérine Dreesen (Voka – KvK Limburg), Bart Soetaers (Voka – KvK Limburg), Patrick Nijs (Grafityp)

V.l.n.r.: Cathérine Dreesen (Voka – KvK Limburg), Bart Soetaers (Voka – KvK Limburg), Rob Ramaekers (LAG Trailers), Maarten Houben (LAG Trailers)

Globachem won in 2022 de Limburgse Exportprijs en viel dit jaar op Vlaams niveau in de prijzen. Het bedrijf uit Sint-Truiden is actief in de ontwikkeling, registratie en vermarkting van hoogkwalitatieve beschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwgewassen. In een uitdagende sector blijft Globachem oog hebben voor duurzaamheid, internationale relaties en innovatie.

een nieuwbouw met een nieuwe machine voor de productie van gegoten film (cast) en een coatinglijn, een doelbewuste keuze die past in het groeiplan van deze innovatieve onderneming. Dankzij een strategie waarbij ze inzetten op een duurzame groei maar ook op nieuwe producten in het kader van duurzaamheid, heeft Grafityp de afgelopen jaren mooie groeicijfers gerealiseerd. Het bedrijf exporteert momenteel naar 62 landen en heeft dan ook een groot percentage van zijn omzet te danken aan export (92,5%). Best isolerend materiaal ter wereld Een starter die academische kennis combineert met ervaringen uit de industrie, dat is Aerobel. De onderneming uit Bilzen produceert sinds 2020 innovatieve

en ecologische isolatiematerialen. De jonge onderneming heeft sindsdien verschillende innovatieve producten ontwikkeld, waarvan de ‘Aerogel’ veel potentieel vertoont. Aan de hand van verticale integratie, superieure producten en een betrouwbaar distributienetwerk hebben ze hun marktaandeel verder uitgebreid in Europa. Daarnaast heeft het bedrijf een goed doordachte exportstrategie verder uitgewerkt en zet het met innovatieve producten in op duurzaamheid en circulariteit. Meer dan verdiend mag het bedrijf dit jaar de Limburgse Exportprijs in de categorie ‘Young Potentials’ op de kast zetten. “Met LAG Trailers, Grafityp en Aerobel hebben we drie inspirerende winnaars van onze Limburgse Exportprijs. Alle drie hebben ze een onderbouwd e xpor tbeleid en groeiplan, gestuurd vanuit de noden van de wereldmarkt, nu en in de toekomst. In het licht van verschillende tendensen in de wereld bewijzen deze ondernemingen dat als export hand in hand gaat met duurzaam ondernemen en jezelf continu in vraag stellen, dit tot grote successen kan leiden”, besluit Cathérine Dreesen. ◀

november 2023 Bedrijvig Limburg 13


DOSSIER VAN DE MAAND

NA AR EEN COMPETITIEF EN DUURZA AM INDUSTRIEBELEID

Thema’s zoals industrieel beleid en Europese competitiviteit zullen het Europese economische beleid voor een groot deel gaan bepalen. Deze evolutie wordt ons opgelegd door onder andere China en de Verenigde Staten. China ondersteunt zijn industrie al veel langer, maar zeker de Inflation Reduction Act in de Verenigde Staten was een eyeopener voor Europa om de eigen industrie te ondersteunen in de transitie.

Vlaams-Europees industrieel beleid moet ambitieuzer

14 Bedrijvig Limburg november 2023


Nood aan gericht industrieplan

W

e pleiten voor een ambitieus en geïntegreerd Vlaams-Europees in­ dus­trieel beleid dat het juiste evenwicht moet vinden tussen regulering, ondersteuning en een goede marktwerking. We willen allereerst dat er oog is voor het specifieke karakter van lidstaten en regio’s binnen de industriële transitie. Zeker in een dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde regio zoals Vlaanderen merken we dat milieu- en klimaatdoelstellingen vaak botsen, wat sterk tot uiting komt in het vergunningenbeleid. Daarom moet worden ingezet op regionale, industriële strategieën op basis van de sterktes van de regio mét daarbij een (Europees) afwegingskader wanneer de doelstellingen lijken te botsen. Verdere vertraging moet absuluut vermeden worden. Energie is cruciaal Sinds de oorlog in Oekraïne betalen Europese bedrijven een serieuze meerprijs voor energie in vergelijking met andere landen in de wereld. In Europa begint zich ook op het vlak van energie een ongelijk speelveld te ontwikkelen. En dat is een immens probleem voor de competitiviteit. Energie is van cruciaal belang en daarom onze tweede bouwsteen. In België zouden maatregelen genomen moeten worden in de uitvoering van de federale energienorm en door in te zetten op een geïntegreerde

en technologieneutrale energiemix. Investeringen in de toekomstige energie-infrastructuur en energiedragers zijn nodig én er moet een strategische visie over de beschikbaarheid van competitieve energie worden opgesteld. Financiering voor de transitie en innovatie De financiële vuurkracht van de Inflation Reduction Act was de wake-upcall voor beleidsmakers. Financiering is daarom de derde bouwsteen. In Europa ligt de verantwoordelijkheid zowel bij de lidstaten als het Europese niveau. Op nationaal vlak moet er absoluut over gewaakt worden dat het gelijke speelveld binnen Europa niet verstoord wordt. Vlaanderen mag zich niet passief neerleggen bij de beslissingen van andere lidstaten en moet zelf ook in financiering voorzien. De prioriteiten liggen bij de valorisatie van innovatie en het creëren van een transitie-instrument voor de industrie. Ook Europa mag niet stilzitten: het ongelijke speelveld kan aangepakt worden via Europese financiering. Het huidige instrumentarium moet heroverwogen worden zodat er een maximale optimalisatie en synergie tussen de verschillende instrumenten komt. Ook de aanvraagprocedures moeten eenvoudiger zodat niemand uit de boot valt. Ondernemen in de interne markt Bouwsteen vier gaat over de interne markt, dé katalysator voor een sterk Europees beleid. In de nieuwe beleidsperiode moet die opnieuw bovenaan de politieke agenda komen te staan. Enerzijds om ze nog meer te versterken, anderzijds om de nodige handhaving te voorzien,

want dat ontbreekt de afgelopen jaren. Creëer daarnaast ruimte om te ondernemen! Regeldrift wordt ook vaak aangehaald als obstakel om te investeren in Europa. Werk de 25% reductie van rapportering uit die werd voorgesteld op Europees niveau en maak de Europese competitiveness check tot een essentieel deel van besluitvorming. Internationale samenwerking en partnerschappen De laatste bouwsteen gaat over het belang van wereldwijde openheid en de rol die Vlaanderen opneemt als absolute exportmotor. Op dit moment worden vrijhandelsakkoorden tegengehouden in België. Deze akkoorden, zoals bijvoorbeeld CETA, moeten zo snel mogelijk worden geratificeerd. Daarnaast moet België zijn rol als vrijhandelsbeliever opnieuw opnemen op Europees niveau om samen met de Europese Commissie nieuwe handelsakkoorden af te sluiten. ◀

Ook in Limburg geeft de recente sluiting van Sappi Lanaken aan dat er nood is aan een gericht industrieplan. Vanuit onze provincie werd een provinciale werkgroep opgestart met middenveldorganisaties waar Voka – KvK Limburg een plan met 20 voorstellen op tafel heeft gelegd. De eerste maatregelen concentreren zich op een snelle reconversie van de Sappi-site. Om een snelle en succesvolle reconversie (cfr. Ford Genk en Terhills) mogelijk te maken, is het belangrijk om de gronden van de Sappi-site te verwerven. In onderhandelingen hierover kan de teruggevraagde overheidssteun een hefboom zijn. We moeten vermijden dat we naar trage reconversies gaan zoals bij Renaultsite in Vilvoorde en Opel-site in Antwerpen. Daarnaast volgen een reeks maatregelen die de competitiviteit van de industrie moeten verbeteren, denk aan de hoge loon- en energiekosten. De verlenging van de steunmaatregel ontwrichte zones na 2024 en investeringen in infrastructuur van waterstof en CO2 (leidingstraat Antwerpen-Ruhr) zijn daarbij cruciaal.

Meer weten over het VlaamsEuropese industriële beleid? Jonas De Raeve Directeur Belangenbehartiging jonas.deraeve@voka.be

november 2023 Bedrijvig Limburg 15


BEDRIJFS PORTRET

Webeco: High Quality Concrete Products Webeco werd in 2007 opgericht door Philip en Johnny Welkenhuysen en groeide al snel uit tot een totaalleverancier van prefabbetonproducten met een sterke drive naar innovatie. “Onze kennis, ervaring en gedreven medewerkers zorgen ervoor dat wij onze klanten de beste en meest economische oplossing kunnen aanbieden”, zegt zaakvoerder Johnny Welkenhuysen.

“ De ­kwaliteit van onze ­producten en diensten is onder­ scheidend en doorslag­ gevend.”

Het Limburgse bedrijf geniet al jaren een goede reputatie als producent van prefabbetonelementen voor de aanleg van de infrastructuurwerken voor verschillende nutsvoorzieningen. Webeco focust zich dan ook op drie business units: water, electric en structural. Johnny Welkenhuysen: “De waardering voor onze inspanning zien wij terug in de jaarlijkse groei van het aantal projecten. Onze studiedienst en ontwerpafdeling staan garant voor korte communicatielijnen en flexibiliteit bij uitvoeringsprojecten. De logistiek is in eigen beheer.” Concrete Water Products Deze business unit behelst een volledig aanbod van gestandaardiseerde betonproducten voor riolerings- en afwateringswerken en een uitgebreid gamma maatwerkconstructies. “Met als resultaat dat wij complete DWA- en RWA-systemen kunnen aanbieden”, aldus Johnny Welkenhuysen. Concrete Electric Products Hier biedt Webeco een assortiment van prefab standaard- en maatwerkcabines met een diversiteit aan toepassingen aan. De prefab cabines hebben geen uniforme look, ze moeten passen in hun stedelijke of landschapsomgeving en tegelijkertijd voldoen aan de huisstijl van de opdrachtgever en geproduceerd worden volgens de geldende normen en veiligheidseisen. Bebakeningsbakken, kabelgoten, trekputten en sokkels vervolledigen het gamma.

16 Bedrijvig Limburg november 2023

Concrete Structural Products In deze business unit vinden we een uiteenlopend gamma maatwerkconstructies voor diverse toepassingen. Hierbij wordt het accent gelegd op de afwerkingsgraad. Webeco profileert zich dan ook als begeleider om projecten in prefab te kunnen realiseren. Een voorbeeld van zulke projecten is Fietsen Door Het Water. Kwaliteit Kwaliteit is een rode draad door de bedrijfsvoering van Webeco en wordt gedragen door het management, samen met een team van vakbekwame en ervaren medewerkers. Johnny Welkenhuysen: “De kwaliteit van onze producten en diensten is onderscheidend en doorslaggevend en komt onder meer tot uitdrukking in de productcertificaten die we mogen voeren.”

Webeco Lichtenberglaan 2090 3800 Sint-Truiden 011 76 57 19 info@webeco.be www.webeco.be


HOW TO

CE-MARKERING EN BORDER TARGET OPER ATING MODEL

Handelsrelatie EU en VK verloopt stroef Opnieuw heeft de Britse regering wijzigingen aangebracht aan een aantal nieuwe controles die waren gepland in het kader van het uittreden van het VK uit de EU. Gezien de vele administratieve lasten en de economisch moeilijke situatie wordt de UKCAmarkering Border Target Operating Model uitgesteld of afgeschaft.

UKCA: CE-markering blijft gelden Het Department for Business and Trade van het Verenigd Konink­ rijk heeft begin augustus aangekondigd dat het gebruik van CE-markering voor bedrijven voor onbepaalde tijd wordt verlengd. De regering is van plan om de erkenning van de CE-markering voor het op de markt brengen van de meeste goederen in GrootBrittannië vanaf december 2024 voor onbepaalde tijd te verlengen. Europese exporteurs kunnen CE-gemarkeerde producten dus ook na december 2024 nog op de Britse markt plaatsen zonder

bijkomende UKCA-markering. Deze updates gelden voor de 18 verordeningen die onder het Department for Business and Trade (DBT) vallen (https:// www.gov.uk/government/news/ uk-government-announces-extension-of-ce-mark-recognition-for-businesses). Voor andere productcategorieën zoals medische toestellen en bouwmateriaal sturen de bevoegde overheidsinstanties aparte communicatie uit. Border Target Operating Model: uitstel tot januari 2024 Ministers kondigden in april nog aan dat een nieuw Border Target Operating Model zou worden ingevoerd vanaf 31 oktober met een volledige regeling in 2024. Producten van dierlijke of plantaardige origine zouden gecontroleerd moeten worden op basis van een risico-inschatting. Deze timing wordt niet meer nagestreefd en uitstel wordt voorzien, zodat havens en vervoerders meer tijd krijgen om zich klaar te maken.

Nieuwe timing: ▶ 31 januari 2024, invoering van gezondheidscertificering voor de invoer van dierlijke producten met een middelhoog risico en planten, plantaardige producten en levensmiddelen en diervoeders met een hoog risico van niet-dierlijke oorsprong uit de EU. Afschaffing van de vereisten inzake voorafgaande kennisgeving voor planten en plantaardige producten met een laag risico uit de EU. ▶ 30 april 2024, invoering van vereiste documenten en start van fysieke controles. ▶ 31 oktober 2024, eis wordt van kracht voor veiligheidsverklaringen voor invoer in Groot-Brittannië uit de EU of uit andere gebieden waar de ontheffing van toepassing is. Voorbereidingen blijven dus wel noodzakelijk. Samen met FIT organiseerde Voka hierover een webinar (www.brexitwebinars.be). Meer informatie over het (fyto)sanitair certificaat voor producten van dierlijke en plantaardige origine: ▶ https://www.gov.uk/government/publications/risk-categoriesfor-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain ▶ https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/targetoperating-model-tom/tom-risk-categorisations

Meer weten over CE-markering en Border Target Operating Model? Astrid Van Hirtum Adviseur Internationalisatie astrid.vanhirtum@voka.be

november 2023 Bedrijvig Limburg 17


BEDRIJFS PORTRET

Moet het begrip ‘werkgeluk’ maar eens op de schop? Staat werkgeluk in uw organisatie hoog op de agenda? Of roept het eerder associaties op met de fake Barbie-wereld, die bij een ‘reality check’ verdampen als ether? Kris Puelings, regiodirecteur Limburg bij Mensura, zoekt nuance in het debat tussen believers en sceptici.

“ Leiding­ gevenden mogen meer aandacht hebben voor werkgeluk. Training volgen kan daarbij helpen.”

Foto adverteerder’

Impact hebben en daar ook erkenning voor krijgen, is dan ook een van de basisingrediënten voor werkgeluk – misschien wel de belangrijkste. Maar hechten we niet te veel belang aan het begrip? Fancy façade? Meaning is the New Money. Dat klinkt aanstekelijk, maar wringt vaak met de routines en de alledaagsheid van de concrete werkinvulling. Het overromantiseren van de job van je leven kan je snel zuur opbreken.” Aan het woord is Peggy De Prins, arbeidssocioloog aan de Antwerp Management School. Afgelopen zomer maande ze in een opiniebijdrage in De Tijd aan tot een voorzichtige omgang met de term ‘werkgeluk’. Ze waarschuwde voor te hooggespannen verwachtingen, vooral bij jonge werknemers, die achter de façade van fancy

18 Bedrijvig Limburg november 2023

functietitels en (te) rooskleurige jobinformatie botsen op de realiteit, die vaak minder spannend en opwindend blijkt. Blije medewerkers, blije klanten De basisgedachte achter werkgeluk luidt dat ‘werkgelukkige’ collega’s beter samenwerken, creatiever zijn en meer gedreven zijn om kwalitatief werk af te leveren. Onderzoek toonde al meermaals aan dat organisaties die inzetten op het persoonlijke welzijn van medewerkers effectief sterkere resultaten neerzetten. Minder verzuim, verloop, conflict. Meer sales, innovatie en groei. En niet het minst: een sterkere employer brand. Tijdens een inspiratiereis in juni naar Kopenhagen, een gedeeld initiatief van Mensura en Springbok Coaching, bezocht een delegatie klanten enkele Deense bedrijven die voluit inzetten op gezonde en gelukkige werknemers. Als meest bepalende factor voor werkgeluk, of werkongeluk, verwijzen ze naar de manier van leidinggeven. In één adem voegden ze eraan toe dat leidinggevenden meer aandacht mogen hebben voor het belang van werkgeluk. En dat we leiders best trainen om werkgeluk te stimuleren. Belangrijke welzijnsindicator En daar ligt volgens mij de sleutel om werkgeluk wel degelijk als belangrijke welzijnsindicator te hanteren. Peggy De Prins heeft een punt als ze waarschuwt voor te hooggespannen verwachtingen of het ongeduld van (vooral) jongere werknemers. Anderzijds is er veel te winnen met leidinggevenden die vertrouwen en autonomie geven. Die coachen in plaats van controleren. Gul zijn met constructieve feedback en oprechte complimenten. Deze leiders scheppen het kader voor jobs waarin werknemers kunnen groeien en plezier halen uit hun werk. Dat is werkgeluk!

Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk vzw Regio Limburg 011 30 27 62 limburg@mensura.be www.mensura.be


ZOMER STAGES

POLITIEK EN BEDRIJFSWERELD VERBINDEN

Ook dit jaar hebben 23 Limburgse politici van het provinciale tot het Europese niveau zich ingeschreven voor onze Voka-zomerstages. Tijdens een Vokazomerstage draait een politicus een dag mee op de werkvloer van een bedrijf. Op die manier willen we de band tussen de politieke wereld en de Limburgse ondernemingen versterken. Met de voeten op de werkvloer komen de parlementaire dossiers immers tot leven.

Limburgse politici duiken de bedrijfswereld in Inge Moors, gedeputeerde provincie Limburg (CD&V) – Globachem

Marino Keulen, Vlaams parlementslid (Open Vld) – Neptunus Hilal Yalçin, Vlaams parlementslid (CD&V) – PXL Ludwig Vandenhove, Vlaams parlementslid (Vooruit) – Aperam Nawal Farih, federaal parlementslid (CD&V) – OPZC Rekem Sofie Mertens, Vlaams parlementslid (CD&V) – Staf Cars

Karolien Grosemans, Vlaams parlementslid (N-VA) – MobieTrain

november 2023 Bedrijvig Limburg 19


BEDRIJFS PORTRET

Fabuleus, fonkelend, feesten: welkom in Krekelhof Hasselt! In Kuringen, langs de oevers van het Albertkanaal en vlak bij het centrum van Hasselt, vind je Krekelhof. Welkom op deze toplocatie voor jouw feest of zakenevent! Jeroen Lenaerts en Gert Maessen staan aan het roer, samen met een team van gepassioneerde medewerkers. Elke bezoeker een unieke en onvergetelijke feest- of eventervaring bezorgen, dat is hun missie. Al meer dan 40 jaar vinden feestvierders, fijnproevers en eventbezoekers de weg naar Krekelhof Hasselt. Ze krijgen er een warm welkom van Jeroen Lenaerts, Gert Maessen en een ploeg van harde werkers die in de keuken en zalen dagelijks het beste van zichzelf geven. “Terwijl mijn medevennoot Gert heer en meester is in de keuken en voor verfijnde gerechten op topniveau zorgt, sta ik in voor een vlekkeloze ontvangst en omkadering”, geeft Jeroen aan. “Het is onze missie om onze gasten een fabuleus en fonkelend feest of event te bezorgen, waarover ze na afloop nog lang napraten. Ze hebben de keuze uit verschillende polyvalente zalen en drie terrassen in onze ruime tuin. En met een verfijnde gastronomie – met oog voor versheid en detail – staan er steeds heerlijke gerechten op het menu.” Place to be voor zakenfeesten Naast privéfeesten haalt het team van Krekelhof Hasselt ook alles uit de kast om zakenevents van a tot z te verzorgen. “Recepties, bedrijfsfeesten, directievergaderingen, seminaries, productpresentaties, … voor elk van deze events rollen we de rode loper uit”, aldus Jeroen. “Ook hier spelen we de troeven van onze polyvalente zalen en locaties – binnen én buiten – volop uit! Voor elke gelegenheid hebben we een aangepaste locatie, waarbij we kunnen uitpakken met onder meer een bar lounge, orangerie met zicht op het Albertkanaal, tuinzaal en overdekt terras. In elk seizoen zijn onze gasten meer dan welkom!” Populaire eigen events Wist je dat Krekelhof Hasselt ook eigen events organiseert, die door de jaren heen alsmaar

20 Bedrijvig Limburg november 2023

populairder geworden zijn? Jeroen legt uit: “Jaarlijks organiseren we steevast enkele zondagsbrunches. Wie graag danst, kan de beentjes losgooien tijdens onze Dinner&Dance-avonden. En tijdens de feestdagen – zoals Kerstmis en Pasen – serveren we een uitgebreid vijfgangenmenu waarmee we al onze gasten culinair verwennen. Op onze website vind je een handig overzicht van onze najaarsevents.” Booming business “Na enkele pittige coronajaren, waarin we onze zaak verplicht moesten sluiten, is het sinds vorig jaar opnieuw booming business”, bevestigt Jeroen. “Tijdens het voorbije voorjaar was het alle hens aan dek om de overvolle feest- en event­ agenda bij te benen. Dankzij de inzet van onze fantastische medewerkers zijn we hier wonderwel in geslaagd. En ook onze webshop voor verse en gezonde afhaalmaaltijden draait op volle toeren. Op die manier brengen we ook wat feest naar het dagelijkse leven thuis bij onze klanten!”

Krekelhof Hasselt Rechterstraat 6 3511 Kuringen – Hasselt 011 222 812 info@krekelhofhasselt.be www.krekelhofhasselt.be


VOKA AMBASSADEUR

JOBSIN VERBINDT LOK ALE WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Een job in eigen regio: Voka Limburg en Maasmechelen bundelen de krachten In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, knelpuntberoepen en de strijd om nieuw talent kan een lokale aanpak wonderen verrichten. Werken vlak bij huis biedt tal van voordelen: geen files, geen verloren tijd, een gezondere werk-privébalans. Met het online platform JobsIn biedt Voka steden en gemeentes de kans om de brug te slaan tussen lokale werkgevers en werknemers. Sinds juni van dit jaar maakt het gemeentebestuur van Maasmechelen gebruik van dit nieuwe kanaal.

V

oka – KvK Limburg en het bestuur van Maasmechelen sloegen de handen in elkaar om de krapte op de (lokale) arbeidsmarkt aan te pakken. Wie naar www.jobsin.vlaanderen/maasmechelen surft, komt terecht op een gloednieuw online platform waar Maasmechelse ondernemingen hun openstaande vacatures in de kijker zetten. Dit gratis platform slaat de brug tussen lokaal talent en werkgevers. Gratis online platform “JobsInMaasmechelen is een website voor lokale ondernemers die actief zijn in Maasmechelen en voor inwoners van de gemeente die op zoek zijn naar werk”, bevestigt Jonas De Raeve, directeur Belangenbehartiging bij Voka - KvK Limburg. “Voor ondernemingen is het heel gemakkelijk om een profiel aan te maken. Dit duurt nog geen minuut. De website geeft heel overzichtelijk weer welke bedrijven allemaal actief zijn in Maasmechelen en op zoek zijn naar personeel. Op die manier

zien inwoners in een oogopslag bij welke bedrijven ze allemaal aan de slag zouden kunnen gaan.” VIP CLEAN aan boord Een van de Maasmechelse bedrijven die dit online kanaal dankbaar inzet, is VIP CLEAN. Deze reinigingsfirma – sinds 1994 een vaste waarde in de schoonmaakbranche – focust op vier activiteiten: reguliere schoonmaak bij professionele klanten, ramenwas bij zowel professionele als particuliere klanten, reiniging/sanering na brand- en waterschade en ‘crime cleaning’. Net zoals zovele collega-ondernemers is zaakvoerder Bart Truyens hard op zoek naar nieuwe medewerkers. Sinds augustus is de vacaturepagina van VIP CLEAN gelinkt aan het JobsIn-platform. “Ondanks de recente opstart zien we nu al een positief effect op het aantal kandidaten dat ons contacteert. We willen alle mogelijke middelen inzetten om onder meer extra schoonmakers aan te werven.” Win-winsituatie Als Voka-ambassadeur Lanaken en bestuurslid van de plaatselijke

Bart Truyens, VIP CLEAN

“ Het JobsInplatform geeft een echte boost aan lokale verankering op het vlak van werk­ gelegenheid.”

ondernemersclub weet Bart wat de kracht van lokale verankering is. “JobsIn is voor ons bedrijf een unieke kans om lokaal talent aan te trekken. Die aanpak levert een win-winsituatie op voor alle betrokken partijen: inwoners uit Maasmechelen kunnen aan de slag bij een bedrijf vlak bij huis, wijzelf halen gemotiveerd talent aan boord én de gemeente gaat er economisch op vooruit. Daarom zetten we vanuit VIP CLEAN graag mee onze schouders onder JobsIn, om dit online rekruteringskanaal zoveel mogelijk te promoten, via onder andere sociale media, affiches en onze bedrijfswagens. Laat ons samen een succesverhaal maken van JobsInMaasmechelen!” ◀

Benieuwd naar welke gemeentes deelnemen aan het online platform JobsIn van Voka? Surf naar www.jobsin.vlaanderen voor meer info.

Meer weten over het belang van lokale verankering van ondernemers in onze provincie? Philippe Reyners Adviseur Belangenbehartiging philippe.reyners@voka.be

november 2023 Bedrijvig Limburg 21


BEDRIJFS PORTRET

Marktleider in fietsleasing pioniert met vervangfietsenvloot Pionier in fietsleasing. Zo mag je Cyclis Bike Lease gerust omschrijven. Wat in 2014 bescheiden startte met een handvol leasefietsen, is bijna tien jaar later uitgegroeid tot een flink uit de kluiten gewassen kmo die werknemers van grote en kleine bedrijven op een gezonde manier naar het werk doet pendelen. Met een ruime vloot van vervangfietsen in eigen beheer schakelt Cyclis Bike Lease nog een versnelling hoger.

dan 1.200 verdeelpunten, waardoor we elke klant de gewenste fiets kunnen bezorgen. Sportieve fietsen, plooifietsen, bakfietsen, you name it… Al spant de elektrische fiets – e-bike of speedpedelec – uiteraard de kroon, met een aandeel van 70 procent in onze leasecontracten.”

Marktleider in België Werknemers gelukkig en gezond naar het werk doen pendelen. Dat was en is de missie van Cyclis Bike Lease. Mede-oprichter en zaakvoerder Joep Kempen kan indrukwekkende groeicijfers voorleggen: “In 2014 startten we zeer bescheiden, met welgeteld 50 leasecontracten. Een jaar later waren dat er 150, waarna het alleen maar crescendo ging: 282 in 2016, 1.229 in 2017, 4.203 in 2018 en 22.000 fietsen in 2021. Vandaag zijn we met Cyclis Bike Lease marktleider in België, met meer dan 30.000 actieve leasecontracten.”

24/7 beschikbaar voor klanten Naast deze nieuwe service wil het team van Cyclis Bike Lease zich ook blijven onderscheiden op andere elementen. “Op het vlak van digitalisering staan we erg sterk”, zegt Daisy. “Dankzij onze online tools hebben de stakeholders alles binnen handbereik en kunnen we een snelle klantservice bieden. Ook op het vlak van fietsenaanbod appreciëren onze klanten de inspanningen die we samen met lokale fietsenwinkels doen, met een ruim assortiment van merken en modellen. En last but not least streven we altijd naar een persoonlijke aanpak, waarbij we 24/7 bereikbaar zijn voor onze klanten.”

1.200 verdeelpunten Mede dankzij de opkomst van mobiliteitsbudgetten en flexibele verloningspakketten in bedrijven, in combinatie met volatiele brandstofprijzen, is de opkomst van de leasefiets niet meer te stuiten. En vooral: veel mensen besteden vandaag veel aandacht aan hun gezondheid. “Met ons team van 40 medewerkers werken we elke dag aan het fietsplezier van onze klanten, met flexibiliteit en een breed netwerk van fietswinkels als unieke troeven”, bevestigt Daisy Romih, Head of Growth bij Cyclis Bike Lease. “In België hebben we meer

22 Bedrijvig Limburg november 2023

Eigen vloot van vervangfietsen “Als je je fiets regelmatig gebruikt, is een goed onderhoud ervan zeer belangrijk”, geeft Joep aan. “Omdat alsmaar meer mensen hun tweewieler als hoofdvervoermiddel gebruiken, hebben ze echt wel nood aan een degelijke vervangfiets. Dat is jammer genoeg ook zo als een fiets gestolen wordt. Tot nu toe was hiervoor geen goede oplossing beschikbaar in de markt. Omdat we vanuit Cyclis Bike Lease onze klanten hun fietsplezier willen garanderen, besloten we om zelf een vloot van vervangfietsen aan te kopen en te beheren. Met 200 fietsen in beheer kunnen we elke klant altijd een tweewieler aanbieden, een service waarmee we ons onderscheiden op de leasemarkt. In onze provincie hebben we onlangs een pilootproject opgestart, en tegen eind 2023 willen we dit plan ook nationaal uitrollen. We gaan voor een maximale dienstverlening!”

Cyclis Bike Lease Hendrik Van Veldekesingel 39A box 1.02 011 730 115 info@cyclis.be www.cyclis.be


VOKA CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN

DUURZA AMHEIDSPIONIERSCHAP BIJ AGRICON

“ Dankzij het VCDO-traject spelen we in onze sector een voortrekkersrol op het vlak van duurzaamheid” Al heel wat Limburgse bedrijven en organisaties hebben de meerwaarde van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen ontdekt. De lijst van deelnemende ondernemingen blijft aangroeien. We gingen op bezoek bij Agricon, een Europese topspeler in kwalitatieve boomschors- en potgrondproducten, waar CFO Stijn Op de Beeck enthousiast vertelt hoe het VCDOtraject voor extra houvast en structuur zorgt.

D

e bedrijfsnaam Agricon doet niet bij iedereen een belletje rinkelen. Toch is dit Limburgse familiebedrijf – waar ondertussen de tweede generatie aan het roer staat – al vele jaren de grootste boomschorsproducent in Europa. “Dat we in eigen land wat onder de radar blijven, heeft te maken met het feit dat 70 procent van onze productie bestemd is voor export”, zegt Stijn. “Naast schors­ producten bieden we vandaag ook potgronden, bodembedekkers, meststoffen, siergrind en houtpellets aan. Sinds kort trouwens ook aan particulieren, via twee gloednieuwe webshops.” Groene visie wereldwijd uitrollen “We verdelen onze producten in de Benelux, Duitsland en Frankrijk, en verder vanuit verschillende productiesites en logistieke laadplatformen in binnen- en buitenland”, aldus Stijn. “Onze gloednieuwe bedrijfssite in Balen fungeert als zenuwcentrum. Dankzij deze site – goed voor een oppervlakte van achttien hectare – maakten we een forse sprong voorwaarts op

het vlak van capaciteit, kwaliteit, personeelsfaciliteiten en duurzaamheid. Zo zijn we bijvoorbeeld erg trots op ons eigen R&D-center, waar we nieuwe machines en technologieën ontwikkelen waarmee we onze groene visie wereldwijd uitrollen. Met deze machines slagen we er onder meer in om reststromen van onze productieprocessen en co-stromen uit de natuur een nieuw leven te geven in turfvrije substraten voor de hobbymarkt.” Duurzaamheid in alle facetten Het valoriseren van reststromen is slechts een van de vele voorbeelden waarmee Agricon een voortrekkersrol speelt. De lijst van duurzaamheidsacties die het familiebedrijf uitrolt, oogt indrukwekkend. “Binnen elke pijler van duurzaam ondernemen – E, S en G – sparen we kosten noch moeite om een toonaangevende marktspeler te zijn”, bevestigt Stijn. “Zonnepanelen, ledverlichting en groendaken zijn klassiekers, maar met de aanleg van een waterbuffercapaciteit van drieduizend kubieke meter nemen we echt een pioniersrol op wat de opvang van

hard in op strategische partnerships om te kunnen blijven investeren in een duurzame strategie. Zo werken we zelfs samen met natuurbeheerorganisaties om die extra mile te lopen.”

Stijn Op de Beeck, Agricon

hemelwater betreft. Anderhalf jaar geleden stelden we trouwens een duurzaamheidscoördinator aan die onze CO2-waarden per kubieke meter product in kaart brengt.” Focus op goed bestuur Ook wat goed bestuur en personeelsbeleid betreft, is Agricon een voorbeeld voor vele sectorgenoten. “Ik verwijs hierbij naar ons telewerkbeleid, de duurzame accenten in onze bedrijfsreispolicy en de digitaliseringsprojecten om onze medewerkers productiever en efficiënter te laten werken. En omdat Agricon als familiebedrijf een onafhankelijke marktspeler wil blijven, zetten we ook

VCDO biedt houvast De deelname van Agricon aan het VCDO-traject is voor Stijn en zijn collega’s erg belangrijk. “Door binnen dit parcours te werken met de SDG’s als leidraad, creëren we bij al onze stakeholders een breed draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Momenteel zitten we in ons derde jaar van SDG Pioneer, maar zetten we ook al concrete stappen richting een transitieproject om straks een vliegende start te nemen in SDG Champion. Dankzij die Vokakwaliteitsstempel maken we onze pioniersrol in duurzaamheid meer dan waar!” ◀

Wil jij ook duurzaam ondernemen?

scan qr-code

Kenneth Stulens Adviseur Duurzaam Ondernemen kenneth.stulens@voka.be www.voka.be/vcdo

november 2023 Bedrijvig Limburg 23RAAD VAN ADVIES

BEDRIJVEN BEGELEIDEN MET R A AD EN DA AD

Bedrijfsleiders vinden een permanent klankbord bij een raad van advies In 2019 startte Voka – KvK Limburg met de samenstelling en ondersteuning van raden van advies bij kmo’s. Extern advies is voor bedrijven erg belangrijk om verdere stappen te zetten in hun groeiproces en verder te professionaliseren. “Intussen hebben we een 50-tal bedrijven begeleid bij de samenstelling van hun raad van advies.” Externe blik biedt meerwaarde “Voka – KvK Limburg zorgt voor de matchmaking tussen bedrijf en de adviseurs, van wie er één voorzitter wordt”, legt Ellen Olislagers (Voka – KvK Limburg) uit. “Het zijn ondernemers met ervaring, topkaderleden uit de sector… we hebben adviseurs met kennis over bepaalde landen, of mensen uit familiebedrijven die weten hoe een overdracht verloopt. Er moet zeker ook een persoonlijke klik zijn met het bedrijf dat ze adviseren.” Bedrijven die gebruik maken van een raad van advies, staan op een kruispunt: internationaal groeien, de overdracht voorbereiden, een innovatief project introduceren of een nieuw businessmodel ontwikkelen… Ellen Olislagers: “Met een raad van advies haal je die expertise in huis die je op dat moment nodig hebt. We zien ook start-ups die in een vroeg stadium op zoek gaan naar een extern klankbord. Voor elk bedrijf in eender welke levensfase kan extern advies een grote meerwaarde zijn. We krijgen er in ieder geval heel wat positieve feedback op.” Sterke vertrouwensband Amptec is een familiebedrijf in de audiovisuele sector, 30 jaar geleden opgericht door Bart Willems. Intussen zitten drie van de vier kinderen mee in het bedrijf, zoals dochter Charlotte Willems.

Charlotte Willems, Amptec

Rob Cuijvers, Creatic Digital Agency

“ Voor elk bedrijf in eender welke levensfase kan extern advies een grote meerwaarde zijn.” “Een groeiend bedrijf sturen en bijsturen brengt de nodige obstakels met zich mee”, schetst ze. “Nieuwe inzichten en een kritische kijk zijn dan best bruikbaar. Voka – KvK Limburg matchte meerdere mogelijke profielen voor een raad van advies voor ons. Mijn vader maakte, samen met input van ons drie, een selectie. De raad komt vier keer per jaar samen, telkens met een Voka – KvK Limburg-medewerker die het verslag opmaakt. De agendapunten worden door ons bepaald en op voorhand doorgestuurd. Een van onze raadsleden heeft veel ervaring met familiebedrijven. Er is ook iemand met een financiële en hr-achtergrond, de derde

heeft ervaring met kmo’s en zetelt in meerdere raden van bestuur. Het biedt ons erg veel inzichten. Voor mij en mijn broers is de raad van advies ook een enorm sterk leerforum. Ondertussen is er een goede vertrouwensband met alle raadsleden: we kunnen altijd even bellen. Wij hebben er een permanent klankbord aan.”

Frisse blik op het bedrijf Rob Cuijvers is CEO van Creatic Digital Agency, een snelgroeiend digitale-marketingbureau in Pelt. “In een jaar zijn we van vier naar tien medewerkers gegaan (nu 17, red.). Nog een jaar later viel onze groeispurt in zijn plooi en liep alles perfect. Maar toen realiseerde ik me dat ik mezelf meer moest laten uitdagen als ondernemer. Als het groeit, dan kraakt het. En als het niet kraakt, dan groeien we niet hard genoeg.” Cuijvers deed toen met Voka – KvK Limburg een eerste intake met mogelijke adviseurs voor een raad van advies. Nu zijn ze met zijn vieren. “Uiteenlopende profielen”, vertelt hij. “Er zit een groeiondernemer bij. Een ander is een heel sterke strateeg, de derde een hr-expert met knowhow over bedrijfsculturen en de vierde is financieel expert. Het verschil met consultants is dat we door hen als ondernemer zélf gechallenged worden, vandaar die frisse blik. Er volgen ook telkens concrete stappen, zoals een teamactieplan met KPI’s en zelfs een compleet nieuwe strategie waarin we radicaal kozen voor groei. Die push was echt nodig én levert resultaat op want dit jaar zetten we 30% omzetgroei neer.” ◀

Interesse in een begeleidingstraject Raad van Advies?

scan qr-code

Valerie Vanhelmont Adviseur Eigenaars-Ondernemers valerie.vanhelmont@voka.be

november 2023 Bedrijvig Limburg 25


AGENDA

ONTDEK ONZE OPLEIDINGEN EN EVENTS

Deze opleidingen en events mag je niet missen Ben jij begaan met de toekomst van jouw bedrijf? Wil je je business versterken, duurzaam groeien en vertrouwen geven aan je medewerkers? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Want als een betrouwbare partner bieden wij jou en je onderneming een uitgebreid opleidingsaanbod op maat aan. Met de Kameracademie leggen we de focus op een kwalitatief en behapbaar traject, aangepast aan jouw vragen en noden. Met een minimum aan tijd boek je een maximum aan resultaat. EIGENAARS-ONDERNEMERS

DUURZAAM ONDERNEMEN

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

lab

inspiratiesessie

CSRD-proof met Future-Fit

Week Internationaal Ondernemen Saudi-Arabië

Sta als bedrijf stevig in de startblokken voor de Europese CSRD-richtlijn over duurzaamheidsrapportage met behulp van de Future-Fit-managementtool. Breng je impact in kaart tijdens boeiende workshops, meet je duurzaamheidsinspanningen en zet samen met een deskundige een krachtig ESG-actieplan op.

Ondernemen in Saudi-Arabië is niet vanzelfsprekend. Maar heb je al eens stilgestaan bij de zakelijke kansen in dat land in het Midden-Oosten? Heeft jouw verbeelding je al eens doen wegdromen van je product of dienst op SaudiArabisch grondgebied? Sta ons toe iets te introduceren.

wanneer

wanneer

14 november, 5 en 19 december telkens van 9u tot 17u

20 november van 10u tot 13u

Meer info en inschrijven via:

Meer info en inschrijven via:

lab

Corporate Governance in raden van advies en raden van bestuur Een actieve raad van advies of raad van bestuur is een waardevol instrument voor de verdere professionalisering van een onderneming. Voor een goede werking van deze organen is het van belang rekening te houden met de principes van corporate governance of deugdelijk bestuur. Deze opleiding reikt je de nodige handvatten hiervoor aan. wanneer

Module 1: 21 november, 5 en 19 december Module 2: 16 & 30 januari en 20 februari Module 3: 12 & 26 maart en 16 april Praktijkcase: 7 mei telkens van 18u30 tot 21u30

TALENT opleiding

traject

Employer branding om de juiste mensen aan te trekken

Business Club Artificiële Intelligentie

Het aantrekken van de juiste medewerkers kan een uitdaging zijn voor veel bedrijven. Een effectieve manier om dit aan te pakken is door te werken aan je werkgeversimago, ook wel bekend als employer branding. Als bedrijf wil je een positief en aantrekkelijk imago neerzetten om talent aan te trekken en te behouden. Deze opleiding biedt je de nodige kennis en tools om een duurzaam werkgeversimago op te bouwen.

26 Bedrijvig Limburg november 2023

Artificiële intelligentie kan voor bedrijven een oplossing bieden voor een aantal complexe problemen. Nog te weinig bedrijven weten wat de huidige stand van de technologie is en welke voordelen AI kan bieden in hun onderneming. De Business Club AI geeft inzicht in de belangrijkste facetten van AI via demo’s gekoppeld aan concrete cases van toonaangevende bedrijven in Limburg. wanneer

wanneer

14 november van 9u tot 17u Meer info en inschrijven via:

INNOVATIE

Meer info en inschrijven via:

Heel het jaar door vanaf 30 januari Meer info en inschrijven via:


Ontdek onze opleidingen

Ontdek onze netwerkevents Scan hier

EVENTS

Thor Central André Dumontlaan 67 3600 Genk 10 november van 12u tot 17u Meer info en inschrijven via:

Themadagen voor een specifieke doelgroep van hr-profielen enerzijds en marketing- en communicatieprofielen anderzijds. Met een inspirerend programma en de uitreiking van respectievelijk de HR Award en de Persprijs.

The Max Eventcenter Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder 30 november van 15u tot 20u Meer info en inschrijven via:

Save the date

Nieuwjaarsinvitito

DONDERDAG 11 JANUARI IN DE TRIXXO ARENA TE HASSELT

november 2023 Bedrijvig Limburg 27


SPEEDDATE NETWERK

NETWERKEN VOK A DATA INTELLIGENCE & VOK A GAZELLEN DUBAI

Deze maand verwelkomen we in deze rubriek Wouter Buckinx, Director bij Tobania, en Bart Balis, eigenaar van Brouwland. Wouter is voorzitter van het Netwerk Voka Data Intelligence, terwijl Bart mee zijn schouders zet onder het Netwerk Voka Gazellen Dubai. Hoe willen ze als voorzitter mee het verschil maken?

Netwerken over big data of groeiambities

energiebebeer, met specialisten van Energyville als spreker. Ook enkele bedrijfsbezoeken staan op het programma.”

Wouter Buckinx Leeftijd: 46 Aantal jaren director: 15 Levensmotto: “Er bestaat geen lift naar succes. Je moet de trap nemen.”

Netwerk Voka Data Intelligence

W

e nemen eerst een kijkje bij het Netwerk Voka Data Intelligence, waar Wouter samen met een vierkoppige stuurgroep de lijnen uitzet. “We willen alle Limburgse expertise en kennis over big data en de toepassing ervan samenbrengen”, geeft Wouter aan. “In elke sector zien we het belang en de kracht van analyse- en big­ data­technieken toenemen, bijvoorbeeld om klantengedrag te voorspellen, trends te voorspellen of besluitvorming te verbeteren. In onze groep is elke professional welkom die de nodige ervaring

28 Bedrijvig Limburg november 2023

heeft in databeheer en zijn of haar kennis wil delen met anderen.” Interactiviteit gegarandeerd! “Vandaag telt ons netwerk vijfentwintig leden. Tijdens onze activiteiten moedigen we de aanwezige deelnemers aan om op een interactieve manier mee te werken. Als we een gastspreker uitnodigen, wordt zijn of haar presentatie altijd gevolgd door een workshop om ervaringen te kunnen uitwisselen. Het komende jaar voorzien we alvast boeiende sessies over generative AI en de link tussen data en duurzaam

Over de muren kijken Hoe vult Wouter zijn rol als voorzitter in? “Ik waak onder meer over een gezonde mix van sectoren. Want door over muren te kijken, creëren we een inspirerend platform. Samen met mijn stuurgroep stel ik het programma samen én zorg ik ervoor dat elk lid zich welkom voelt, zodat we hem of haar zo lang mogelijk aan boord kunnen houden. We rollen trouwens graag de rode loper uit voor nieuwe leden.”

Meer weten over het Netwerk Data Intellligence? scan qr-code


Voka Netwerken Meer weten over onze netwerken?

scan qr-code

An-Sofie De Gruyter Coördinator Netwerken ansofie.degruyter@voka.be www.voka.be/limburg/netwerken

informeren, inspireren en uitdagen. “In ons netwerk kan elk lid vrijuit spreken over groeiuitdagingen of vraagstukken waarover hij of zij wakker ligt”, bevestigt Bart. “Als voorzitter is het mijn taak om de interactiviteit in elke sessie aan te wakkeren. Het komende werkjaar kijken we heel erg uit naar de komst van gastsprekers zoals Kim Bongaerts van Moderna Printing en Dieter Toelen van Encon. Volgend jaar organiseren we een netwerksessie over cybersecurity en gaan we op bezoek bij Tilkin Powder Coatings.”

Bart Balis Leeftijd: 57 Aantal jaren zaakvoerder: 36 Levensmotto: “If there is no wind, row!”

Netwerk Voka Gazellen Dubai

A

l even gedreven gaat het eraan toe bij het Voka Netwerk Gazellen Dubai, mede dankzij de inspanningen van voorzitter Bart Balis. “Sinds 2021 stippel ik samen met mijn stuurgroepleden het programma uit. Het volgende werkjaar gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter.” “Vijfmaal per jaar komen we samen om ervaringen uit te wisselen over thema’s die gelinkt zijn aan groei. Want dat thema loopt als een rode draad door onze sessies. In ons netwerk zijn enkel

eigenaar-ondernemers van groeibedrijven welkom. Vóór inschrijving vragen we elk kandidaat-lid welke groei hij de laatste drie jaar gerealiseerd heeft op basis van omzet, personeel en toegevoegde waarde. Tegelijk vragen we om de groeiambities voor de komende drie jaar toe te lichten.”

Ledenbestand uitbreiden Wie interesse heeft om bij dit netwerk aan te sluiten, is uiteraard meer dan welkom. “We willen onze groep verder uitbreiden tot circa vijfentwintig leden”, aldus Bart. “Zo creëren we een solide basis om bij elke activiteit een mooie opkomst te hebben.” ◀

Meer weten over het Netwerk Gazellen Dubai? scan qr-code

Elkaar inspireren en uitdagen Tot nu toe levert die gerichte selectie een hechte club van achttien leden op, die in alle openheid en transparantie elkaar

november 2023 Bedrijvig Limburg 29JONG VOKA

START VAN HET NIEUWE WERKINGSJA AR

Op 19 september verzamelde Jong Voka Limburg zijn leden voor de start van het nieuwe werkingsjaar. Startpunt was Westpunt, waarna de leden in kleinere groepjes op zoek moesten gaan naar ‘de geheime locatie’. Niemand miste de boot waardoor al onze leden de speech konden aanhoren en konden netwerken in een unieke setting.

Startevent Jong Voka Limburg Monkey Business (animatie)

Thomas Dilissen (Deuse)

Daisy Romih (Cyclis Bike Lease) Davy Vanhaen (Klash / ondervoorzitter Jong Voka Limburg)

Kelly Bijnens (Medialife), Sofie Gerkens (Van Havermaet), An-Sofie Thonnon (Deloitte), Kirsten Schepers (Multiline Licht) Kobe Heleven (Loconsilio Game Design)

Meer weten over Jong Voka? Laurens Kuijpers Coördinator Jong Voka laurens.kuijpers@voka.be

november 2023 Bedrijvig Limburg 31


TALENT

DUA AL LEREN ALS SPRINGPLANK NA AR DE ARBEIDSMARKT

Duaal leren – ofwel het ontwikkelen van vaardigheden op school en op de werkvloer – levert heel wat voordelen op voor zowel leerling, werkgever als onderwijsinstelling. Ook in de automotive sector zorgt deze hybride aanpak voor winst op de teller. Hoe kijken Brenda Vernelen (PROVIL) en Kenny Janssens (A&M Group) hiernaar?

Duaal leren: de ideale mix van leren en doen “Ook voor onze school is duaal leren erg waardevol, omdat onze leerlingen de mogelijkheid krijgen om op de werkvloer aan de slag te gaan met het allernieuwste werkmateriaal. Dat materiaal is voor ons vaak te duur in aanschaf. Via onze leerlingen blijven we op de hoogte van nieuwe trends in recente technologieën.”

Brenda Vernelen, PROVIL

Kenny Janssens, A&M Group

B

renda Vernelen is centrum­ coördinator duaal leren bij PROVIL (Provinciaal Instituut Lommel). Met al meer dan twintig jaar ervaring – tot 2021 als trajectbegeleider en leerkracht – staat ze met beide voeten in de praktijk bij de uitrol van duaal leren in Limburgse ondernemingen. “Als matchmaker tussen leerlingen en werkgevers merken we vanuit PROVIL dat het toepassen van theoretische kennis in een authentieke werk­ omgeving voor een jongere de beste voorbereiding is voor een latere loopbaan. Bovendien blijkt in de praktijk dat duaal leren vaak de kansen vergroot op het vinden van een job na de studies.”

Aan de slag bij een autodealergroep Een van de Limburgse ondernemingen die dankbaar gebruik maakt van duaal leren, is A&M Group, een van de drie grootste autodealergroepen in ons land. Deze grote Limburgse automobielgroep trekt al vele jaren de kaart van de combinatie werken en leren, en geeft zo tal van jongeren de kans om in werkplaatsen hun kennis over automechanica in de praktijk toe te passen. Kenny Janssens, Aftersales Manager bij A&M Group, licht toe: “Naast de door Brenda opgesomde voordelen nemen we als werkgever ook onze maatschappelijke rol op om talentvolle jongeren kennis te laten maken met de werkvloer en deuren te openen voor de arbeidsmarkt. Als we hen daarna kunnen aanwerven, dan levert de opgebouwde band met ons bedrijf een win-winsituatie op. Want vaak blijkt ook dat deze jongeren trouwe werkkrachten worden, omdat ze ‘opgroeiden’ tussen onze anciens in het werk­atelier.” Kenny haalt nog een extra pluspunt van duaal leren aan: “Onze

32 Bedrijvig Limburg november 2023

lijst van vacatures staat – jammer genoeg – bol van de knelpunt­ beroepen, van automechanieker over wagenvoorbereider tot verantwoordelijke voor de werkplaats mechaniek. Onze samenwerking met het team van PROVIL zorgt ervoor dat de zoektocht naar schaars talent iets makkelijker wordt, tot grote tevredenheid van onze huidige collega’s. Hierdoor bouwen we trouwens ook een mooie voorsprong op tegenover onze concurrenten.” Het beste van twee werelden Brenda bevestigt dat zowel bedrijven als leerlingen van het 7de (specialisatie)jaar ‘Polyvalente mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen’ erg gemotiveerd zijn om een duaal leertraject aan te gaan. “Ons sterke leerkrachtenteam doet elke leerling uitgroeien tot een vakbekwame automecanicien die leert omgaan met moderne leermiddelen en systemen van auto’s om snelle diagnoses uit te voeren. Drie dagen per week werken onze leerlingen, terwijl ze met de bijbehorende algemeen vormende vakken hun diploma secundair onder wijs kunnen behalen. Werkzekerheid gegarandeerd!” “Dit jaar hebben we trouwens een gloednieuwe opleiding ‘Productie­medewerker Industrie’ voor de tweede en derde graad opgestart, om zo te kunnen voldoen aan de alsmaar stijgende vraag naar werkkrachten bij bedrijven.” ◀


STARTER IN DE KIJKER

CLIPIDO, DE NIEUWE TOOL VOOR CONTENTMANAGEMENT

Snel je bestanden terugvinden? Het verhaal van Clipido is een schoolvoorbeeld van jong ondernemerschap en de kracht van netwerken. Maak kennis met Maxim Riebus en Michiel Swaanen, twee gedreven studenten die sinds dit voorjaar hun ondernemersdroom realiseren. Zij maakten – en maken nog steeds – dankbaar gebruik van de begeleiding en netwerkopportuniteiten die Voka hen biedt, met het Bryo-traject in een hoofdrol…

H

oe vaak zoek je niet naar een mediabestand dat haast onvindbaar lijkt? Niet omdat je verkeerd zoekt, maar omdat de archivering niet logisch gebeurde. Of omdat iedereen in jouw organisatie een andere werkmethode hanteert. Met Clipido reiken Maxim Riebus en Michiel Swaanen een betaalbare digitale oplossing aan voor een vlot beheer van visuele content, zoals foto’s, video’s en pdf-bestanden.

en marketingafdelingen maken al dankbaar gebruik van onze oplossingen.” Duidelijke rolverdeling Bij de start van Clipido dit voorjaar was er een duidelijke rolverdeling tussen Maxim en Michiel. “Als student computerwetenschappen heb ik het platform gebouwd en waak ik vandaag over de technische aspecten”, zegt Michiel. “Maxim focust op de businesszijde, inclusief sales &

“ Het Bryo-traject is een ideale startplaats voor ondernemers die hun vleugels uitslaan en zakelijke ideeën willen aftoetsen.” “Met onze online tool positioneren we ons in het midden van het spectrum, met enerzijds de gekende toepassingen als Dropbox, WeTransfer en Google Drive, en anderzijds de dure en complexe Digital Asset Management-s y s temen die enkel grote ondernemingen zich kunnen veroorloven. Dankzij Clipido kunnen kmo’s hun marketingteam uitrusten met een betaalbare en state-of-the-art beheerstool die werkt op basis van artificiële intelligentie. Die AI-gestuurde zoekfunctionaliteit werkt een pak efficiënter dan een klassieke mappenstructuur. Content agencies

marketing. Omdat we het ondernemerschap combineren met onze studies, zijn onze agenda’s flink gevuld. Daarom verwelkomden we in oktober onze eerste medewerker, die als developer ons Clipido-platform met nieuwe features zal verrijken.” Deuren openen Nog twee personen die een belangrijke rol spelen in dit ondernemingsverhaal, zijn Frederik Knaepen en Jesse Claes, zaakvoerders van Medialife. Michiel licht toe: “Frederik en Jesse zijn belangrijke schakels in ons kleine team, als mede-investeerders én als facilitators in het smeden

Michiel Swaanen Leeftijd: 23 Aantal jaren zaakvoerder: zes maanden Levensmotto: “Smooth seas don’t make good sailors.”

van nieuwe netwerkcontacten en samenwerkingsmogelijkheden. Ik ontmoette Frederik toen ik in 2022 deelnam aan de Jong Voka Gen Z Award. Naast een goede klik was er ook het gezamenlijke geloof om van ons bedrijf op termijn een internationale speler te maken op het vlak van contentmanagement voor kmo’s. Frederik en Jesse zijn voor ons de ideale personen om nieuwe deuren te openen.” Gezonde groeiambities Het ondernemersduo heeft dus gezonde groeiambities, maar wil toch niet te snel van stapel lopen in de uitbouw van Clipido. “Momenteel bouwen we onze huidige investeringsronde verder uit, met focus op LRM, subsidies en startup accelerator”, aldus Maxim. “We streven ernaar om van Clipido dé referentie in contentmanagement te maken. En uiteraard boordevol slimme technologieën, zoals AI voor het snel terugvinden van je bestanden.” Voka StartUp inspireert Het Bryo-traject van Voka zorgt alleszins voor extra inspiratie. “Mijn deelname aan Bryo Student

Maxim Riebus Leeftijd: 22 Aantal jaren zaakvoerder: zes maanden Levensmotto: “De enige plek waar ‘succes’ voor ‘werk’ komt, is in een woordenboek.”

StandUp was een eerste springplank om ons bedrijf in de kijker te zetten”, geeft Michiel aan. “We zijn Voka erg dankbaar dat we via Bryo zowel verrijkende contacten als boeiende inhoudelijke kennis hebben kunnen verwerven. Zonder dit traject zou ons parcours een pak moeizamer verlopen zijn.” ◀

Zit je zelf met ondernemers­ kriebels?

scan qr-code

Joeri Stoop Senior Adviseur Eigenaars-Ondernemers joeri.stoop@voka.be

november 2023 Bedrijvig Limburg 33


BEDRIJFS PORTRET

Innovatie in content en creatie Medialife als game changer Ik ben Caroline, in-house copywriter voor Medialife. Vanuit mijn schrijvershoek in het kantoor in Hasselt krijg ik – omringd door inspirerende plantenweelde – heel wat van de buzz en toekomstgerichte wervelwind mee van het bedrijf. Er passeren heel wat ideeën en teksten mijn scherm, vanuit tal van projecten. Elke dag verbaas ik me opnieuw over de snelheid van innovatie en groei binnen Medialife. Het bruist er van mentaal kapitaal, toekomstgerichtheid en razendsnelle visie. En of dat allemaal al niet imposant genoeg is, giet Jesse – de andere poot van ons bestuurdersduo – hier nog een innovatief sausje over. Want content creëren is één ding, het publiek ermee bereiken vraagt weer een heel andere set van oplossingen. En daar komt steeds beleving bij kijken. Medialife springt mee op de trein van de revolutie in virtuele werelden en Metaverse. Met passie worden er interactieve oplossingen gecreëerd. Virtuele platformen waarin de klant kan wegdromen. En wat dacht je bijvoorbeeld van een affiche met een knappe look and feel in animatie, die ook nog eens tot leven gebracht wordt via een QR-code? Of tal van creaties die ervoor zorgen dat de kijker niet enkel smult van content, maar er tegelijk ook nog eens kostbare data wordt verzameld? Vooruitkijken Ook ik – als copywriter – maak deel uit van deze geoliede machine. Van dit bruisende bedrijf dat niet stilzit en dat evolueert met reuzenstappen. Nieuwsgierig kijk ik… En creëer ik mee.

“ Het gaat in de eerste plaats vooral om welk doel de klant wil bereiken.” Revolutionaire oplossingen Voor onze creatieve bestuurder Frederik is zelfs de sky niet meer de limit. Hij jongleert voortdurend met concepten en ideeën. We springen veel verder dan gewoon ‘een filmpje aanbieden’ aan de klant. Het gaat er in de eerste plaats vooral om welk doel de klant wil bereiken. Dat is het ultieme vertrekpunt. Een breed gamma van oplossingen wegen we zorgvuldig af. Kan dit via video? Of animatie? Misschien fotografie? Of een 360, 3D of interactief? Een contentplan op maat vormt het startschot voor bedrijvigheid en passie binnen de verschillende teams.

34 Bedrijvig Limburg november 2023

Er zit veel vuur in Medialife. In de nabije toekomst staat er veel te gebeuren in Hasselt rond innovatie in media en events. Een grote nieuwe samenwerking van formaat, waar ik voorlopig nog niks over mag verklappen… ssst! Een nieuwtje dat ik wél al kan prijsgeven, is dat er een volledige podcast­ reeks van Medialife aankomt. Met media-experts van over heel België. Stay tuned!

Medialife Vissersstraat 2D 3500 Hasselt 011 91 44 45 info@medialife.be www.medialife.be


UIT DE GEMEENTEN

ONDERNEMERSCLUBS

Verhalen uit de buik van lokaal ondernemerschap Voka – KvK Limburg ondersteunt 8 ondernemersclubs, actief in 23 Limburgse steden en gemeenten. Zij brengen de lokale ondernemers dichter bij elkaar en dichter bij het lokale bestuur.

Een ondernemersclub is een uniek en lokaal ontmoetingsforum voor bedrijfsleiders in hun eigen regio. Naast formele bijeenkomsten, waarbij je iets kan opsteken over actuele bedrijfseconomische thema’s, wordt er voldoende tijd besteed aan ervaringsuitwisseling. Op deze manier vormt de ondernemersclub een belangrijk netwerk van kennis en ervaring voor bedrijfsleiders uit dezelfde regio. Het bestuur behartigt de belangen van haar leden. Ze zijn, samen met onze lokale Voka-ambassadeurs, het klankbord en de vertegenwoordiger van het lokale bedrijfsleven voor de lokale overheid.

Zonhoven Op 24 augustus waren de leden van Ondernemersclub Zonhoven samen met Ondernemersclub Distoc te gast op het Verheyen Motorsport Business Event. Voorafgaand aan de 24 Hours of Zolder genoten ze van op de eerste rij van de kwalificaties, VIP laps en de nachttraining.

Op 12 september ontdekten de leden van Ondernemersclub Zonhoven de Velodroom van Heusden-Zolder, het nieuwe sportcomplex van ruim 15.000 m², en Mooze Lifestyle Gym.

Tongeren

Op 14 september ging het nieuwe werkjaar van Ondernemersclub Tongeren van start met als eerste activiteit een bedrijfsbezoek bij Hörmann. De leden werden ontvangen door CEO Dennis Croes die ons meer vertelde over hun poorten, deuren, slagbomen... die tot op de zuidpool bekend zijn. Nadien gaf het managementteam een rondleiding langs de kantoren en het magazijn. Tijdens de netwerkreceptie gingen we in dialoog met Vlaams minister Jo Brouns. Onze Limburgse minister is bevoegd voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

Maaslandia Benieuwd of wij ook in jouw gemeente actief zijn? scan qr-code

Ondernemersclub Maaslandia was aanwezig bij de tweede editie van het openluchtconcert ‘Klassiek aan de mijn’. De indrukwekkende mijnschachten van Terhills vormden het spectaculaire decor van een onvergetelijke zomeravond met schitterende klassieke muziek. De leden schoven aan voor een diner in de orangerie van Giuliano in Maasmechelen Village.

november 2023 Bedrijvig Limburg 35


BEDRIJFS PORTRET

Met het ‘no cure, no pay’-principe keldert de kwaliteit van rekrutering Vanuit het besef dat medewerkers een zeldzame resource zijn geworden, gaan almaar meer bedrijven uit van ‘candidate centricity’: niet enkel de bedrijfsbelangen, ook de noden en verwachtingen van de kandidaat stellen ze centraal in het aanwervingsproces. Die meer individuele aanpak is nodig om het juiste talent aan te trekken in de war for talent. Steeds meer (nieuwe) actoren binnen recruitment hanteren echter een aanpak die daartegenin gaat, met gevolgen voor de hele sector.

“ Bekijk talenten niet als handels­ waar.”

Snelheid als voorwaarde, een slecht idee Haaks op de tendens van candidate centricity staat de ‘red ocean’ van het ‘no cure, no pay’-gebeuren. Wellicht wil elke hr-professional in de eerste plaats degelijk werk en een kwaliteitsvol resultaat afleveren, alleen maken ze zich dat quasi onmogelijk door zich in een businessmodel te laten wringen dat snelheid oplegt als ultieme voorwaarde om ook maar enige vorm van vergoeding te kunnen aanrekenen. Bovendien werken ze noodgedwongen anoniem om te vermijden dat concurrenten hen de loef afsteken. Om diezelfde reden willen ze zo vlug mogelijk een cv sturen naar de klant. Om degelijk te informeren, te screenen of te selecteren is daarbij geen tijd. Competenties checken? Nagaan of de kandidaat in de bedrijfscontext past? Rekening houden met zijn of haar eigen doelen? Het moet vooral vooruitgaan. Werving én selectie Een groeiend aantal professionals, klaar voor een nieuwe stap in hun loopbaan, vraagt bijgevolg zelfs expliciet “of Motmans hun cv ook te pas en te onpas ongevraagd doorspeelt aan bedrijven”. Ze willen

36 Bedrijvig Limburg november 2023

zulke praktijken vermijden en de kans krijgen mee te beslissen voor welke functie ze worden voorgesteld. Het komt kortom niemand ten goede om bochten af te snijden. No cure, no pay is te vaak uitsluitend gefocust op werving, terwijl de kwaliteitsspelers in de rekruteringssector willen staan voor een kwalitatieve werving én doordachte selectie. De groep degelijke hr-professionals die zich afkeren van een werkwijze puur gebaseerd op snelheid, groeit gelukkig. Rekrutering is immers een proces waarin de betrokken talenten niet mogen verworden tot handelswaar. Rekruteren is daarenboven een metier. Door de complexiteit van de centrale factor ‘mens’ is het niet de meest evidente sector als je correct en succesvol wilt werken. Om duurzame matches tot stand te brengen zijn analyse en diepgang nodig. Die vergen onvermijdelijk tijd. Een businessmodel dat die cruciale factor a priori uitsluit, kan dus bezwaarlijk een degelijke uitkomst bieden.

Motmans & Partners Herkenrodesingel 8D/4.02 3500 Hasselt 011 30 35 00 motmans@motmansenpartners.be www.motmansenpartners.be

OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR RECRUITMENT? SCAN DE CODE EN ONTDEK WAT WE VOOR JOU KUNNEN BETEKENEN OP ONZE WEBSITE.


GLOBAL AMBASSADOR

INTERNATIONA AL ZAKENDOEN MET ZUID-AFRIK A

Global Ambassadors

Vlaamse bedrijven goed onthaald in Zuid-Afrika Het bedrijf HeiQ Chrisal is een innovatieve Lommelse biotech-speler. Sinds 2009 is Zuid-Afrika een belangrijke buitenlandse afzetmarkt voor deze onderneming. CEO Robin Temmerman is erg enthousiast over zakendoen in Zuid-Afrika. Als Global Ambassador deelt hij graag zijn tips en ervaringen met Limburgse collega-ondernemers.

Ambitieuze biotechspeler “Chrisal is in 1990 opgericht”, blikt Robin terug. “De voorbije dertig jaar hebben we ons als biotech-onderneming gespecialiseerd in innovatieve technieken van reiniging en infectiecontrole. We ontwikkelen professionele reinigingsproducten waarin probiotica – goede bacteriën – verwerkt zijn. Met ons aanbod bieden we klanten een veilig en efficiënt alternatief voor conventionele chemische reinigingsmiddelen.” Exportgericht Robin werd in 2009 CEO van Chrisal. “In 2021 werd ons bedrijf overgenomen door het Zwiterse HeiQ, dat actief is in textielinnovaties”, zegt hij. “Deze overname geeft ons extra middelen en support om onder meer onze exportactiviteiten verder op te schalen. Vandaag is al 75 tot 80 procent van onze productie bestemd voor buitenlandse klanten. Een van de landen waar we erg actief zijn, is Zuid-Afrika.” Interessante afzetmarkt Zakendoen in Zuid-Afrika biedt heel wat opportuniteiten”, zegt Robin. “Het land is zo’n veertig keer groter dan België. Het economische zwaartepunt ligt in de verstedelijkte regio van Johannesburg en Kaapstad. Zowel op het vlak van logistiek, productie als retail scoort het land hoog. Ondernemers en klanten zijn mee met de nieuwe digitale en technologische trends, waarbij ze innovatieve oplossingen gretig omarmen. Vlaamse bedrijven hebben er een zeer goede reputatie.” Black Economic Empowerment Wie er als ondernemer een bedrijf wil ops tar ten, moet rekening houden met de Black Economic Empowerment, kortweg BEE. Robin legt uit: “Omdat in de Zuid-Afrikaanse samenleving na de Apartheid een grote economische ongelijkheid heerste, heeft de regering regelgeving uitgewerkt om kwetsbare

Onze global ambassadors hebben een uitgebreid buitenlands netwerk en/of inspirerende ervaring. Hierdoor zijn ze een ideaal klankbord voor ondernemers die zaken willen doen over de landsgrenzen. Benieuwd naar hoe onze global ambassadors jou kunnen inspireren? Meer info: www.voka.be/ limburg/global-ambassadors

bevolkingsgroepen actief te betrekken in het economische proces. Hoe meer zwarten of andere risicogroepen je tewerkstelt – ook in hogere functies – hoe hoger jouw bedrijf scoort op de BEE-ranking. Een hoge score opent extra deuren voor het binnenhalen van economische deals of overheidsopdrachten.” Meld je aan bij de ambassade Robin haalt nog een belangrijk aandachtspunt aan: “In Zuid-Afrika zijn omkoperij en vriendjespolitiek jammer genoeg nog niet volledig van de radar verdwenen. Om hierop te anticiperen, raad ik elke collega aan om zich kenbaar te maken bij de Belgische ambassade. Op die manier creëer je extra kansen in het openen van zakelijke deuren.” Culturele diversiteit Qua culturele verschillen moet je je als Vlaamse ondernemer niet al te veel zorgen maken, geeft Robin aan. “Zuid-Afrika is als echte ‘rainbow nation’ een smeltkroes van culturen en rassen. De zakelijke atmosfeer is er vrij direct en los, en het is eenvoudig om contacten te leggen. Grote culturele verschillen – zoals je die wel hebt in bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse landen – zijn nauwelijks aan de orde. Ik ga jaarlijks naar Zuid-Afrika om het contact met onze leveranciers en klanten goed te onderhouden. Het feit dat je geen rekening moet houden met een tijdsverschil, is mooi meegenomen.” ◀

november 2023 Bedrijvig Limburg 37


INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

ONDERNEMEN IN SAUDI-AR ABIË

Zakendoen in Saudi-Arabië: de sky is niét de limit Voka als inspirator “Als ondernemers wilden we met onze vloeroplossingen ook het buitenland veroveren”, bevestigt Veronique. “Via enkele exportsessies van Voka kwamen we in contact met bedrijven die de markt in Saudi-Arabië goed kennen en mee helpen ontwikkelen. Op basis van deze contacten werkten we een stappenplan uit en vonden we de nodige partners om Airdeck – een halffabricaat – ter plaatse te verkopen en te produceren.”

Veronique Houben, Airdeck

Voor de meeste mensen is Saudi-Arabië synoniem met fossiele energie en petrochemie. Maar dit enorme land in het Midden-Oosten biedt op zakelijk vlak zoveel meer! Dat heeft Airdeck, dat deel uitmaakt van bouwgroep Houben, goed begrepen. Sinds enkele jaren verovert zaakvoerster Veronique Houben samen met haar team de Saudische markt met geprefabriceerde lichtgewicht vloersystemen. Flanders Investment & Trade reikt graag enkele praktijktips aan.

38 Bedrijvig Limburg november 2023

V

anuit Hasselt verover t Airdeck Building Concepts, een onderdeel van bouwgroep Houben, al enkele jaren de Saudische markt. Dit familiebedrijf wordt gerund door Veronique Houben. “Sinds 2015 focussen we met onze innovatieve lichtgewicht vloersystemen op ziekenhuizen en techniekintensieve gebouwen. In ons land realiseerden we al enkele mooie projecten, zoals het Ziekenhuis Maas-Kempen in Maaseik en enkele gebouwen op de site van UZ Leuven.”

Indrukwekkende projecten En met resultaat! Want in 2018 haalde Airdeck in Saudi-Arabië een groot contract binnen, met de levering van maar liefst 350.000 m² Airdeckvloeren voor een van de grootste ziekenhuisprojecten in het Midden-Oosten: de Special Forces Medical City in Jeddah. In het voorjaar van 2023 kon Veronique uitpakken met een nieuw – al even indrukwekkend – project: de productie en levering van 250.000 m² gepatenteerde vloersystemen voor het prestigieuze shoppingcenter The Avenues Mall in de Saudische hoofdstad Riyad. “Het mag duidelijk zijn dat dit land voor de bouwsector ongekende mogelijkheden biedt, met kapitaalkrachtige klanten die investeren in immense projecten. Dankzij een lokale agent slagen we er goed in om de vinger aan de pols te houden van potentieel interessante dossiers en om nauwe relaties op te bouwen met geïnteresseerde partijen.”


“ Saudische ondernemers doen zaken met mensen, niet met bedrijven.” Jolijn Swinnen, Flanders Investment & Trade Flanders Investment & Trade reikt tips aan Zakendoen met een land als Saudi-Arabië – en bij uitbreiding met andere landen in het MiddenOosten – is niet vanzelfsprekend. Heel wat ondernemers tasten in het duister door culturele, juridische en zakelijke aspecten. Jolijn Swinnen, Area Manager Middle East & North America bij Flanders Investment & Trade, somt enkele praktijktips op. “Face-to-facecontact staat centraal. Saudische ondernemers doen zaken met mensen, niet met bedrijven. Nodig ze uit of ga zelf op bezoek. Saudi’s tonen je graag welke ontwikkelingen het land de voorbije jaren heeft doorgemaakt, ze zullen je dus met plezier ontvangen.” "Het is voortaan in bijna alle sectoren mogelijk om zonder Saudische tussenpersonen te werken, maar wij raden aan om toch met een lokale partner in zee te gaan. Zij zijn van grote waarde als het gaat om reguleringen en ‘inside information’. Denk vooraf wel goed na over een partnerkeuze, want een contract verbreken is geen formaliteit in SaudiArabië. Daarnaast beschouwen Saudi’s het als een vertrouwensbreuk en zal de reputatie van jouw bedrijf eronder lijden. De raad van ons plaatselijke FIT-kantoor bij het kiezen van een geschikte agent of distributeur is vaak goud waard.”

“Het kan opportuun zijn voor je bedrijf om te checken welke risico’s zakendoen met SaudiArabië met zich mee kan brengen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Samen met CIFAL heeft Flanders Investment & Trade het zak- en werkboekje ‘Verduurzamen van internationaal ondernemen’ uitgebracht. Vol met praktische tips om je risico’s te beperken bij het internationaal zakendoen. Zowel handig voor jou als voor jouw handelsrelaties. Te vinden op de FIT-website!” “Saudi’s houden van hun smartphone. Mobiele apps zoals WhatsApp zijn ook een belangrijke zakelijke communicatietool. Je mag dus eerder een appje van je businesspartner verwachten dan een mail. Wees aanwezig op LinkedIn: het is een belangrijke tool in Saudi-Arabië om contacten op te bouwen en zaken te doen. Sociale media worden ook sterk gebruikt om informatie over producten of merken te checken – spendeer dus voldoende tijd aan je digitale marketing.” ◀

Tijdens de Week Internationaal Ondernemen organiseert Voka – KvK Limburg een gratis infosessie over zakendoen in Saudi-Arabië. Deze sessie vindt plaats op de Corda Campus (Hasselt) op 20 november 2023, van 10u tot 13u.

Meer weten over internationaal ondernemen in Saudi-Arabië?

scan qr-code

november 2023 Bedrijvig Limburg 39


BEDRIJFS PORTRET

4 vragen over het ziektebriefje voor één dag Sinds 28 november 2022 moeten je werknemers geen medisch attest meer voorleggen als ze één dag ziek zijn, en dat tot driemaal per jaar. Enkel kmo’s met minder dan 50 werknemers mogen daarvan afwijken als ze dat expliciet vermelden in hun arbeidsreglement. Maar je arbeidsreglement aanpassen moet je eigenlijk altijd. 1 I k twijfel of ik aan 50 werknemers kom.

Hoe worden die geteld? De telling gebeurt in ‘koppen’. Elke werknemer, deeltijds of voltijds, telt als kop. Op 1 januari worden de koppen geteld en het resultaat geldt voor de rest van het jaar. Als je op 1 januari 49 werknemers in dienst had en op 1 juli 51 werknemers, mag je dus nog steeds afwijken van de wet, tot en met 31 december van dat jaar. 2 I k heb 10 werknemers en wil graag voor

elke ziektedag een medisch attest vragen. Mijn bestaande arbeidsreglement stelt dat een medisch attest voor elke ziektedag verplicht is. Is dat voldoende? Neen. Via het arbeidsreglement moet je uitdrukkelijk afwijken van de nieuwe spelregels. Je moet je arbeidsreglement dus aanpassen en expliciet stellen dat je van de nieuwe wet afwijkt.

“ Groot of klein, je moet je arbeids­ reglement aanpassen met de nieuwe spelregels.” 40 Bedrijvig Limburg november 2023

3 I k heb 10 werknemers en wil géén

medisch attest vragen voor de eerste drie ziekteperiodes van één dag. Moet ik iets aanpassen? Ja. Je past je arbeidsreglement aan om je werknemers op de hoogte te brengen van de algemene regel. Het aantal ziektedagen zonder attest mag je trouwens zelf kiezen. Uit onze bevraging blijkt dat 10% van de Vlaamse kmo’s nooit nog een ziektebriefje vraagt, tenzij in uitzonderlijke gevallen (frequente afwezigheid, langdurige afwezigheid, twijfels over de aard van de afwezigheid). 4 I k heb 51 werknemers. Mag ik toch nog

een doktersattest vragen voor de eerste ziektedag? Je mag het altijd vragen, maar de werknemer kan weigeren en dan moet jij die weigering aanvaarden. Je mag de werknemer hiervoor niet bestraffen. Ook in dit geval moet je je arbeidsreglement aanpassen om je werknemers over de nieuwe algemene regel te verwittigen.

SD Worx kmo Hasselt Ilgatlaan 19 3500 Hasselt 011 870 220 kmo.hasselt@sdworx.com www.sdworx.be


NIEUWE LEDEN

VOK A – KVK LIMBURG BREIDT UIT

Vers volk

Wil je zelf ook lid worden? Cassandra Cops Verantwoordelijke Ledenrelaties cassandra.cops@voka.be

LVC Solutions (GENK)

Solar Assistance (LUMMEN)

Partner in perslucht/compressoren & stroomgroepen.

De specialist in zonnepanelen.

Christoph Tenten

www.lvcsolutions.com

Jurgen Donné en Emanuel Lai

RGV Consulting (SINT-TRUIDEN)

Govert Boyen

Management Consultancy.

www.solar-assistance.be

Maison Mairie (HASSELT)

Boulet Yannick (ALKEN)

Merkwaardig (LUMMEN)

Tuinaanleg, ontwerp, onderhoud en plantenkwekerij.

Branding, creatieve concepten en duurzame beursstanden.

Unieke eventlocatie en B&B in kasteel Wimmertingen.

Idea Factory (BREE)

Yazaki Europe Middle East Africa (OUDSBERGEN)

Van het idee tot het ontwerpen, produceren, importeren, verpakken en verdelen van jouw gadget.

Yannick Boulet

www.tuincreatiesboulet.be TPO Agency (HASSELT)

Elsa De Cuyper

www.merkwaardig.be

Sam De Waele

Tandartspraktijk Carlos Aerts (GENK)

www.sumsum.digital

Tandartspraktijk.

IT-consultancy.

The Allround Flandrien (PAAL)

Walter Martens

Organisator sport-, netwerk- & teambuildingevents.

www.allroundflandrien.be Starline C.L.O. (PELT)

Ben Vanderstukken Productie van monoblok zwembaden en rolldecks.

Carlos Aerts

www.tandartsgenk.be Emmers Ruitersport

Nieuwbouw en renovatie industriebouw.

www.ivogijbels.be

Etap Lighting International (MALLE)

Tom Ketels

Innovatieve verlichtings­ oplossingen voor professionele omgevingen.

www.etaplighting.com

Ontwikkeling, productie, distributie van onderdelen voor motorvoertuigen.

www.yazaki-europe.com/ about-us/yazaki-worldwide

www.idea-factory.be

Ciner Glass Belgium (LOMMEL)

Yener Ciner

Productie van flessenglas.

www.cinerglass.com/be Drees Life Services (AS)

Retail in fysieke winkels en onlineshop ruitersport wereldwijd.

Algemene bouwonderneming, B2B en particulier.

Verzekeringsmakelaar.

www.emmers.be

Ben Thijsen

www.rasbouw.be The Nines (LUMMEN)

Dieter Warson

Doelgericht optimaliseren van bedrijfsprocessen met maatsoftware.

www.thenines.be

(HECHTEL-EKSEL)

Emiel Smetsers

Nadi Alilovski

Isabelle Leenders

R.A.S. (HASSELT)

Dirk Schreurs

Metaalwerken Gijbels

(HECHTEL-EKSEL)

www.maisonmairie.com

(HAMONT-ACHEL)

www.starlinepool.com

GRC (OUDSBERGEN) Mig Europ (HECHTEL-EKSEL) Renovatie Ivo Gijbels

Cathia Claes

Green Jersey (BERLOZ)

www.greenjersey.be Digitong (TONGEREN)

Möbius Franssen

Digital strategie, creative, performance en technical marketingdiensten.

www.digitong.be

www.dreeslifeservices.be Dutchdeluxes International (BOCHOLT)

Kees van Elderen

Verkoop van tafeldecoratie.

www.dutchdeluxes.com Delta Source (AARTSELAAR)

Benne Bastin

Analyseren, programmeren en lanceren van software op maat.

Kristof Schrijvers

Advies, training en audits binnen Facility Management. Kwaliteitszorg en de transitie naar duurzaam ondernemen.

Jog Drees

www.deltasource.be

Claes Daan – Cladwerk One Inch Whale (HASSELT)

Jasper Scheir en Wim Hamaekers Marktonderzoekbureau.

www.oneinchwhale.com Draekerwinning – De Tafelaer (KURINGEN)

Jeff Jorissen

Restaurant en feestzalen.

www.tafelaer.be

(KURINGEN)

Daan Claes

Innovatieve industriële vormgeving en ontwikkeling.

www.cladwerk.com LaNess Studio (GENK)

Laurien Leten

Nagelstudio, pedicure, voetreflexologie, verkoop asseccoires.

november 2023 Bedrijvig Limburg 41


VOKA IN BEELD

CHAMBERS TROPHY .be

Chambers 20 Trophy 23

Waagde jij op 22 september jouw kans voor een avond vol olympische uitdagingen? Met als thema ‘Road to the Olympics’ daagden verschillende bedrijven elkaar uit tijdens de grootste teambuildingcompetitie van Limburg: Chambers Trophy 2023! Net als ondernemen, draait het bij topsport om teamwork, doorzettingsvermogen en vertrouwen. Een aantal glorieuze momenten in beeld!

En de winnaar is...

Winnaar Chambers Trophy 2023: Machiels

Runner up: Konings de Alkoliekers

Derde plaats: Van Havermaet Islanders

42 Bedrijvig Limburg november 2023


Winnaar Beste damesteam: De Kleppers van Mensura Winnaar Poedelprijs: Foederer Firefoeds

Winnaar TRIXXO-proef: Mensura Ergoholics

Startschot door Karin Van De Velde (Voorzitter Voka – KvK Limburg)

Medewerkers TRIXXO

Opwarming voor de proeven

Proef: Swing the olympic rings met Mensura

Proef: Eyes on the price met Motmans & Partners

november 2023 Bedrijvig Limburg 43


CHAMBERS TROPHY

Medewerkers Van Havermaet

Proef: Garçon, cava? Met TRIXXO

Proef: Klim naar goud met Group Jam

Proef: Over de Seine met Burocad

Vipproef: Proef de overwinning van BrewmineTap Supporters­ proef: Game on

Proef: Basketballet met Hands

Proef: De 4x150 van Cyclis

44 Bedrijvig Limburg november 2023


VOKA IN BEELD

DWARS DOOR HASSELT

Geslaagde editie ENGIE-Dwars door Hasselt Zondag 8 oktober vond een nieuwe editie van de stratenloop ENGIEDwars door Hasselt plaats. Een stralende dag waarop meer dan 10.000 deelnemers meeliepen!


46 Bedrijvig Limburg november 2023


BEDRIJFS PORTRET

Op bezoek in het gloednieuwe bedrijfsgebouw van Printcity Net voor het bouwverlof dit jaar nam het team van de textieldrukkerij Printcity zijn intrek in een gloednieuw bedrijfsgebouw in Hasselt. Een belangrijke strategische stap in de groei van dit ambitieuze bedrijf. Sinds de oprichting in oktober 2016 hebben oprichter Jirky Thys en zijn team een mooi groeiparcours afgelegd, met onder meer forse investeringen in machines en gebouwen.

Het nieuwe pand ligt op amper tien meter van het voormalige bedrijfsgebouw. Toch was deze verhuis voor het voltallige Printcity-team een grote stap richting duurzaam werken en ondernemen. “Dankzij een goedgevuld orderboekje en nieuwe aanwervingen barstte onze onderneming de voorbije jaren uit haar voegen”, zegt Jirky. “Niet alleen moesten we nieuwe werknemers een aangename en veilige werkplek geven, bovendien investeerden we ook fors in een state-of-the-art machinepark, zoals nieuwe borduurmachines, automatische wasstraat en energiezuinige ovens.”

“ We leveren heel wat inspanningen om duurzaamheid in onze bedrijfs-DNA te verankeren.”

Hogere productiecapaciteit Met dit indrukwekkende nieuwe pand, met een showroom en kantoorgedeelte van 400 m² en een productieruimte van 1.200 m², kan Printcity zijn expansieplannen de komende jaren verder realiseren. “Via deze investering van 2,5 miljoen euro gaan we maximaal voor het leveren van superieure en duurzamere producten aan onze klanten”, bevestigt Jirky. “We verhogen onze productiecapaciteit tot maar liefst 1.500 stuks per uur. Het resultaat is een aanzienlijke verbetering van onze efficiëntie en productiviteit, waardoor we nog korter op de bal kunnen spelen bij piekmomenten in de vraag van onze klanten.” Productie in eigen beheer Jirky en zijn collega’s garanderen hun klanten 100% eigen productie. “We verwerken elke bedrukking en borduring in eigen beheer. Dit is mogelijk dankzij onze state-of-the-art machinepark en een ploeg van tien gepassioneerde medewerkers. Van zeefdrukkerij, borduurstudio, transferafdeling tot verpakkingslijn, in ons nieuwe bedrijfsgebouw hebben we meer dan ooit de mogelijkheid om alle taken in eigen regie te nemen.” Duurzaam ondernemen Bij al die taken staat duurzaamheid continu centraal. “Zowel ons textiel als onze productie­omgeving scoren laag qua ecologische voetafdruk”, legt Jirky uit. “We leveren heel wat inspanningen om duurzaamheid in onze bedrijfs-DNA te verankeren. In het kader hiervan startten we onlangs met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Dit traject biedt ons de nodige houvast en structuur om onze duurzaamheidsstrategie in de praktijk te realiseren.”

Printcity Ekkelgaarden 6C 3500 Hasselt 011 360 960 info@printcity.be www.printcity.be

november 2023 Bedrijvig Limburg 47


VOKA IN BEELD

OPEN BEDRIJVENDAG

Honderden bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren openden op 1 oktober hun deuren voor bezoekers op de jaarlijkse Open Bedrijvendag. Wij gingen langs bij een aantal van hen. De deelnemende bedrijven toonden met trots wat er dag in, dag uit achter hun bedrijfsmuren gebeurt.

2023

Gutami Solar Dierencrematorium ADIO

Bamboo Belgium

Essec

Gemeente Tessenderlo

Falcomotive

Bauhous

Levenstond Seafood

Hope Voedselbank DD Pompberegeningstechnieken

Futech

48 Bedrijvig Limburg november 2023


Maes Containers Sparkx

Toplas

Van Mossel Sint-Truiden Toster

GL Foods

Asster AVANT Machinery

Zero Build

Walth

Fluvius NOUST

NOUST

NOUST

White Light

november 2023 Bedrijvig Limburg 49


GOEDE ZAKEN

LIMBURGSE ONDERNEMINGEN DOEN GOEDE ZAKEN VOOR IEDEREEN!

TRIXXO

“ Wij omarmen diversiteit en inclusie en zetten zo 15.000 talenten dagelijks aan het werk” TRIXXO, de Limburgse dienstencheque- en uitzendspecialist, zet dagelijks 15.000 talenten aan het werk. Het TRIXXO-team telt maar liefst 155 verschillende nationaliteiten en meer dan de helft daarvan is niet- of laaggeschoold. Die cijfers maakten ze bekend naar aanleiding van de campagne ‘Goede Zaken’ van Voka – KvK Limburg. TRIXXO bewijst hiermee wederom een pionier te zijn op het gebied van gelijke kansen.

M

et 15.000 medewerkers behoort TRIXXO tot de top 10 van de grootste werkgevers in België. “Onze huishoudhulpen, uitzendkrachten en bedienden vormen de belangrijkste schakel in het succes van onze organisatie. Zij dragen dagelijks bij aan onze groei”, vertelt CEO Luc Jeurissen.

Onze medewerkers krijgen ook de nodige begeleiding en opleidingen, zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken.”

TRIXXO streeft actief naar een inclusieve werkomgeving die plaats biedt aan diverse perspectieven en doorgroeikansen voor iedereen stimuleert. “Diversiteit is een waardevolle troef, ook onder onze bedienden, aangezien het onze dienstverlening – o.a. op het vlak van communicatie – bevordert. Met een intern diversiteitsen inclusieplan richten we ons bovendien op een alomvattende benadering van dit onderwerp, waarbij we alle lagen van de organisatie betrekken.” Motivatie en inzet “Stuk voor stuk werven we onze talenten aan op basis van hun interesses, vaardigheden en motivatie. We gaan inclusief te werk, staan open voor sollicitanten met diverse

goede zaken

achtergronden en zorgen ervoor dat het wervingsproces eerlijk en transparant verloopt. Iedereen krijgt gelijke kansen bij TRIXXO, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of eventuele beperking”, aldus Jennifer De Keersmaecker, directeur van TRIXXO Jobs, de uitzendtak van de groep. Motivatie en inzet vormen de sleutel tot succes bij TRIXXO Dienstencheques, waar 10.000 huishoudhulpen wer k zaam zijn. Stéphanie Dupont, operationeel directeur van TRIXXO Dienstencheques Vlaanderen, vertelt: "In onze zoektocht naar huishoudhulpen is ervaring een pluspunt, maar zolang de juiste motivatie aanwezig is, is werkelijk iedereen welkom in ons team.

Verder dan het cv Als dienstencheque- en uitzendspecialist is TRIXXO zich bewust van de uitdagingen waarmee niet alleen minderheidsgroepen, maar ook langdurig werklozen te maken krijgen in hun zoektocht naar werk. De organisatie met hoofdzetel in Hoeselt zet zich in om ook deze profielen een kans op de arbeidsmarkt te bieden. “Bij TRIXXO geloven we dat elk individu een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kan leveren. Als TRIXXO Group stellen we niet alleen 155 verschillende nationaliteiten tewerk, we kijken ook in het algemeen verder dan iemands cv. We zijn er dan ook trots op dat we dagelijks maar liefst 15.000 talenten de mogelijkheid geven om te werken zonder dat we hun interesses en vaardigheden uit het oog verliezen”, besluit Luc Jeurissen. Da’s Goede Zaken doen!

Benieuwd naar nog meer Limburgse ondernemers­ verhalen? Surf naar www.voka.be/goedezaken

50 Bedrijvig Limburg november 2023


BERGHOFF

PAMI

“ Hier distribueren wij 100% gerecycleerd kookgerei”

“ Hier vonden al 50 talenten een nieuwe job”

BergHOFF is een Belgisch merk dat geavanceerde keuken­ ontwerpen creëert, produceert en verdeelt die je dagelijkse kookervaringen dat tikkeltje extra geven. BergHOFF Belgium distribueert en vermarkt BergHOFF in de Benelux.

Pami ontwerpt kantoor­ concepten en realiseert inspirerende werkomgevingen door hun eigen duurzame productgamma te combi­ neren met maatwerk en sterke partners. Al meer dan 65 jaar! Made in Belgium!

H

D

Bij BergHOFF is duurzaam ondernemen ook een onderdeel van de dagelijkse werking van het bedrijf. Ze doen er alles aan om naast de commerciële missie ook mens en natuur op de eerste plaats te zetten én te houden. BergHOFF lanceert heel wat nieuwigheden uit gerecycleerd basismateriaal. Daardoor kan je die ook aankopen met ecocheques.

Met het binnenhalen van enkele mega-contracten versterkte Pami eind 2022 die mooie groei. Deze nieuwe economische impuls bezorgde het personeel bijkomende werkzekerheid en zorgde in 2023 al voor de aanwerving van 50 nieuwe talenten.

et bedrijf in Beringen is meer dan enkel een leverancier van keuken- en kookgerei. BergHOFF brengt klanten de beste ontwerpen tegen de best mogelijke prijs. BergHOFF biedt de volledige kookervaring met een assortiment van kwaliteitsproducten. Het assortiment bestaat uit: kookpotten en pannen, messen, bestek, servies, keukenaccessoires, oven- en bakgerei en BBQ’s en toebehoren.

Da’s Goede Zaken doen!

e familiale kmo evolueerde de afgelopen 65 jaar van ‘traditionele fabrikant van kantoormeubilair’ tot een ambitieuze ‘totaalinrichter van kantoorprojecten’. Met hun toekomstgerichte strategie groeide het bedrijf uit tot toonaangevende kantoorinrichter in de Benelux en marktleider in België, met 190 medewerkers en een omzet van 45 miljoen euro.

Da’s Goede Zaken doen!

IDEARTÉ

“ We inspireren al 30 jaar met creatieve en duurzame communicatie” Idearté verrast klanten en hun klanten met duurzame en creatieve communicatie. Sinds 1993 wérkt de succesformule: inhoud + emotie = magie.

W

ie samenwerkt met Idear té, maakt deel uit van de creatiefste communicatieclub en bouwt aan een mooiere leef- en werk­wereld. Als full service communicatiebureau zorgen ze dat middelgrote (groei)bedrijven/organisaties en ambitieuze starters hun doelen

bereiken. Met opvallende brandings, campagnes, hr-communicatie en pr vertellen ze boeiende verhalen, on- en offline. Steeds met respect voor hun MAGICaanpak. Alle communicatie is maatschappelijk verantwoord, all-inclusive, geautomatiseerd, intiem en creatief.

Dat creëren ze altijd met schatten van mensen, doordenkers, magiemakers en wereldverbeteraars. Da’s toch Goede Zaken doen?!

november 2023 Bedrijvig Limburg 51EVENT CHAPEAU

VIERDE EDITIE VOK A MEETS CHAPEAU-DINER

De vierde editie van het Voka Meets Chapeau-diner vond plaats in de prachtige setting van de Groote Societeit in Maastricht. Voka bracht Belgisch-Limburgse en Nederlands-Limburgse ondernemers samen om over provinciegrenzen heen te netwerken en kennis te delen. Armand Vliegen, initiatiefnemer van One Two Go, deelde voorbeelden van succesvol zakendoen over grenzen heen.

Voka Meets Chapeau bij Groote Societeit in Maastricht

Charles van Goch (Mise en Place), Xavier Cortenraedt (Chapeau Magazine)

Pascal Segers (Pas), Mark Schellingerhout (La Butte aux Bois), Hans Vanhamel (Vixit interieur), Wouter Vanlee (Voka – KvK Limburg)

Lucien Franssen Maastricht (Porselein Winkel), Jop Thissen (MECC Maastricht), Gaston Gehlen (Gehlen Zonwering)

Guido Houben (Itzu), Simon Kempeneers (Quick Brown Foxes)

Armand Vliegen (One Two Go), Danny Keppels (Event Management Group), Guido Houben (Itzu)

Patricia Stas (KPMG), Esther Engels (DD2)

Danny Keppels (Event Management Group), Romain Spauwen (Spauwen Travel Group), Jan Coninx (Odigo advocaten)

november 2023 Bedrijvig Limburg 53
NETWERK IN BEELD

SAMEN STERK

Voka Netwerken

Groeien en connecteren Sales

Voka – KvK Limburg telt momenteel meer dan 56 netwerken met meer dan 2.000 netwerkleden. Iedere maand staan er dus heel wat netwerkactiviteiten op de agenda. Hieronder een terugblik op een aantal inspirerende sessies.

Op 3 oktober had het netwerk Sales de eerste sessie van het nieuwe werkingsjaar op het Voka Theater, Corda Campus. Tom Pennings van Salesnudge gaf de netwerkleden inzichten over nieuwe technologieën binnen sales.

KMO Bedrijfsleiders Melbourne In de eerste sessie van het nieuwe werkingsjaar gaf Koen Martens een inspiratiesessie rond Groeimindset. Binnen het familie­ bedrijf Extrade International (gastvrouw) sparden deze KMO Bedrijfsleiders over hun dromen en de toekomst van hun bedrijf.

Smart Cities De eerste sessie van het werkingsjaar voor het Smart Citiesnetwerk was een boeiende bijeenkomst met twee inspirerende sprekers. Dave Sére, afkomstig van het XP Lab, deelde zijn inzichten en expertise op het gebied van innovatieve technologieën en toepassingen. Daarna was het de beurt aan Peter Vanbrabant (GPT Academy), die de leden meenam in de wereld van generatieve AI.

Future Leaders De eerste sessie vond plaats bij Group Bruno in Bilzen. Luca Bruno gaf er een korte uiteenzetting over Group Bruno en een rondleiding door het gebouw. Hierna gaf David Geuens (ACOMPANY) een presentatie over hoe je wendbaarheid kan integreren in de structuren en processen van jouw organisatie met daarnaast de brug naar leiderschap en teamdynamieken.

Lokale Economie Voor de vierde bijeenkomst van dit netwerkjaar verzamelde het netwerk diensthoofden lokale economie van onze Limburgse steden en gemeenten bij Embuild. Stijn Vercampt, expert ruimtelijke economie van de POM Limburg, stelde het masterplan 2030 campus Diepenbeek voor. Aansluitend werd er gewandeld door de campus terwijl iedereen duiding kreeg over het masterplan en de implementatie van de Health Campus en de Bouwcampus als twee longen rondom het onderwijshart.

HR Talent Tijdens de eerste sessie van het netwerk HR Talent B konden de netwerkleden met spreker Brent Jansen van Fenix Consulting de toekomst van hr gaan verkennen. In een wereld die voortdurend evolueert, is het begrijpen en benutten van geavanceerde HR Tech tools en kunstmatige intelligentie van grote hulp bij succes in het moderne personeelsbeheer. Tijdens deze boeiende workshop kregen de leden praktische voorbeelden van hoe tools hr-professionals kunnen ondersteunen, maar ontdekten ze ook hoe AI hr-processen kan transformeren.

Ontdek onze toekomstige netwerkevents

scan qr-code

56 Bedrijvig Limburg november 2023


PLATO

KENNIS EN ERVARING DELEN

De juiste medewerkers voor je event Als er één sector is waar de flexibele inzet van allround arbeidskrachten een belangrijke succesfactor is, dan is het wel de eventsector. Die boodschap heeft het team van Younit goed begrepen. Dit servicekantoor met interimlicentie biedt bedrijven en organisaties een ‘comyounity’ van kwalitatieve in-house opgeleide werkkrachten aan. Oprichter en zaakvoerder Björn Bouwmans kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, mede dankzij de ondersteuning door Plato.

B

jörn startte Younit op in 2019, en dat werd meteen een pittig traject. Met ‘dank’ aan de coronapandemie die begin 2020 uitbrak. “Oorspronkelijk heb ik Younit opgestart als matchmaker tussen de eventsector en gemotiveerde medewerkers – van hulpkelners tot crew achter de schermen – die in deze branche aan de slag willen gaan”, geeft Björn aan. “De voorbije jaren heb ik deze service uitgebreid met hr-ondersteuning voor werkgevers én interne opleidingen voor onze pool van kandidaten. Ik ben er trots op dat we vandaag een hechte groep van Youniters hebben uitgebouwd.” Grondige stresstest De coronapandemie stelde die ‘comyounity’ echter zwaar op de proef. “Toen in maart 2020 ons land in lockdown ging, ging de eventsector noodgedwongen mee op slot. Met Younit hadden we toen een pool van circa vierhonderd flexibel inzetbare medewerkers, waarvan een groot deel een nieuwe professionele uitdaging aanging. Als ondernemer was dit even slikken, maar ik ben er trots op dat we deze moeilijke periode goed doorstaan hebben. Vandaag is het alle hens aan dek om alle jobspots vlot ingevuld te krijgen.”

Ecosysteem De ambitie van Björn reikt echter verder. “Tegelijk wil ik een ecosysteem opbouwen in de event­ sector, met Younit als volwaardige partner in plaats van louter leverancier van talent. Ik wil mee mijn schouders zetten onder een platform dat van de eventbranche een volwaardige sector maakt, met een eigen paritair comité én aandacht voor duurzaam werken. Hoe kunnen we de eventsector sexy en aantrekkelijk maken? En hoe kunnen de overheden in ons land hierbij een handje helpen,

zijn voor mij onmisbaar geworden om bij te leren en eigen zakelijke ideeën af te toetsen bij collega-ondernemers. Ik heb er geen moeite mee dat anderen mij kritisch evalueren, integendeel zelfs! Door mezelf een – soms confronterende – spiegel voor te houden, ontdek ik waar mijn werkpunten als zaakvoerder liggen en hoe ik Younit op een gezonde manier kan laten groeien. Al vind ik het eigen mentale en fysieke welzijn – zowel voor alle Youniters, mijn team als mezelf – minstens even belangrijk!” ◀

“ Het Plato-traject houdt me een spiegel voor, zodat ik aan mijn werkpunten als ondernemer kan blijven werken.” Björn Bouwmans Leeftijd: 31 Aantal jaren zaakvoerder: 6 Levensmotto: “Live in the moment. People over profits. Kan iemand het beter, sneller (en/of eventueel goedkoper), geef het uit.”

Flexibiliteit en vrijheid Anno 2023 zijn Björn en zijn team een vertrouwde partner voor tal van bedrijven en organisaties in de eventsector, zoals bijvoorbeeld cateraars en eventorganisatoren, maar ook voor overheden, scholen en bedrijven uit andere sectoren. “Het is onze missie om het aanbod en de vraag naar werk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen”, aldus Björn. “Via het creëren van flexibele werkroosters geven we medewerkers de vrijheid om hun werkuren zelf te regisseren.”

onder meer door een soepelere sociale wetgeving op maat van eventbedrijven? Wie hieraan wil meewerken, mag gerust contact met me opnemen.”

Wil je jouw bedrijfs­voering professionaliseren in één of meerdere management­ domeinen?

Plato-traject als inspirator Een van de kanalen die Björn inspireert en begeleidt in het realiseren van die missie, is het Plato-traject van Voka. “Elke maand kijk ik enorm uit naar de leerrijke netwerkmomenten van Plato”, zegt hij. “Deze momenten

Ben je op zoek naar coaching op maat, uitgevoerd door ervaren peters en meters? Ontdek de vele troeven van het Plato-traject van Voka via www.voka.be/limburg/plato.

Meer weten over Plato?

scan qr-code

Phaedra Jordens Adviseur Plato phaedra.jordens@voka.be www.voka.be/limburg/plato

november 2023 Bedrijvig Limburg 57


BEDRIJFS PORTRET

Intellectuele eigendom en start-ups: a match made in heaven Wie ‘start-up’ zegt, zegt automatisch ook intellectuele eigendom (‘IE’). Start-ups zijn bekend om hun vaak innovatieve ideeën en dat is precies wat beloond (beschermd) kan worden via intellectuele eigendomsrechten. Bovendien kan IE helpen om een antwoord te bieden op de aanzienlijke uitdagingen en risico’s die verbonden zijn met het oprichten van een start-up. IE is dan ook een van de belangrijkste middelen om als start-up een doorstart te maken en vooral niet overkop te gaan. Kortom, het investeren in IE-bescherming is van onschatbare waarde voor een start-up en dit al vanaf het moment van de oprichting ervan. Binnen een start-up kan IE de volgende functies uitoefenen:

“ Door IEbe­scherming efficiënt in te zetten in uw werking kunt u uw kansen op een succes­ volle groei aanzienlijk vergroten en bent u op weg naar een lange en duurzame toekomst.” 58 Bedrijvig Limburg november 2023

1 Waardecreatie: Elke start-up is van bij de start op regelmatige basis op zoek naar (financiële) middelen om te groeien. IE zal daarbij een cruciale rol spelen, want het zal de waarde van een start-up doen toenemen. Een goed doordachte IE-strategie maakt een start-up immers aantrekkelijker voor investeerders en potentiële kopers, aangezien net die partijen de aanwezigheid van een IE-portfolio laten meewegen in een investeringsbeslissing. 2 Bescherming tegen concurrentie: Het verkrijgen van IE-bescherming kan als afschrikmiddel dienen ten aanzien van concurrenten om de uitwerking van uw innovatieve ideeën te kopiëren of op de markt te brengen. Dit geeft een start-up een extra concurrentievoordeel – naast het innovatieve en gematerialiseerde idee zelf – en maakt het moeilijker voor concurrenten om aan uw marktaandeel te knabbelen. Dit helpt bij het behouden van het marktaandeel, zelfs in economisch uitdagende tijden. 3 I nkomsten genereren: IE kan ook worden ingezet als bron van inkomsten. Een start-up kan licenties verlenen op deze IE waardoor derden de beschermde innovaties kunnen gebruiken. Dit kan een stabiele inkomstenstroom creëren die de financiële stabiliteit bevordert. 4 Reputatie: Door het beschermen van bepaalde tekens, zoals een naam en logo, kan een start-up een sterke merkidentiteit opbouwen. Een sterk merk helpt bij het opbouwen van loyaliteit bij klanten en stelt een start-up in staat zich te onderscheiden van concurrenten. 5 Risicobeheer: IE kan ook een rol spelen in het beheer van risico’s aangezien het kan helpen om juridische geschillen te voorkomen, maar ook om die geschillen op te lossen wanneer ze zich stellen. 6 Bescherming tegen inbreuken: Investeren in IE, en het handhaven ervan, stelt een start-up in staat om op te treden tegen inbreukmakers

en concurrenten die proberen mee te liften op het succes. Zonder IE-bescherming staat een start-up – veelal – machteloos tegen dergelijke praktijken van concurrenten. 7 Onderhandelingspositie: IE kan de onderhandelings­positie van een start-up verbeteren in gesprekken met potentiële partners. Het stelt een start-up immers in staat om gunstigere voorwaarden te bedingen bij zakelijke transacties. Het is duidelijk dat het voor een start-up essentieel is om vanaf de start van de activiteiten IE-bescherming hoog op de prioriteitenlijst te zetten. Dit kan onder meer door middel van het documenteren van innovatieve ideeën, het aanvragen van IE-bescherming onder de verschillende takken van het intellectuele eigendomsrecht en het creëren van bewustwording onder medewerkers dat zij vertrouwelijke informatie met de nodige zorg moeten behandelen. Kortom, IE biedt bescherming tegen concurrentie, zorgt voor waardecreatie, inkomsten en het opbouwen van reputatie. Door IE-bescherming efficiënt in te zetten in uw werking kunt u uw kansen op een succesvolle groei aanzienlijk vergroten en bent u op weg naar een lange en duurzame toekomst!

Gevers Bart Quanten Intellectual Property Attorney Jens De Maere Intellectual Property Attorney Holidaystraat 5 1831 Diegem +32 2 715 37 11 info@gevers.eu www.gevers.eu


VOKA ESTAFETTE

VIER VR AGEN A AN ONDERNEMEND LIMBURG

In deze rubriek stellen we elke maand enkele vragen aan een ondernemende Limburger, waarna hij of zij het stokje doorgeeft aan een collega-ondernemer. Deze maand is het de beurt aan Kristof Zadora, partner bij het advocatenkantoor Monard Law.

“ Een goede ondernemer valt tienmaal, maar staat elfmaal recht.” Wat is volgens jou het grootste pluspunt aan ondernemer zijn? En wat is het grootste nadeel? “De grote vrijheid die je als ondernemer of zelfstandige hebt, zie ik als een van de belangrijkste pluspunten. Je bepaalt zelf je koers, voert innovatieve ideeën uit en speelt flexibel in op veranderingen in de markt. Geen enkele werkdag is dezelfde, met tal van verrassingen. Al moet je er natuurlijk rekening mee houden dat niet elke dag een wandeling door het park is, met soms onvoorspelbare tegenslagen die je moet kunnen tackelen. Dat is een van de nadelen aan ondernemen. Ook het feit dat een werkdag niet van ‘9 to 5’ duurt, kan uitdagend zijn. Ik waak er alleszins over dat ik een goede werk-privébalans heb, met voldoende aandacht voor mijn gezin en hobby’s.” Hoe zorg je voor een gezonde werk-privébalans? “De eerste tien jaar van mijn professionele parcours heb ik keihard gewerkt met te weinig oog voor andere belangrijke dingen in het leven. Sinds ik vader ben geworden van twee jonge kinderen – nu 5 en 8 jaar – is er toch wel inzicht gegroeid op dat vlak. Ik wil hun jeugd mee beleven en samen van mooie momenten genieten. In mijn agenda blokkeer ik regelmatig momenten om te ontspannen,

Welke drie persoonlijke vaardigheden vind je essentieel voor een ondernemer? “Veerkracht en doorzettingsvermogen staan zeker bovenaan mijn lijst. Daarnaast vind ik relativeringsvermogen – zowel bij tegenslagen als successen – een belangrijke kwaliteit. Met beide voeten op de grond blijven staan zorgt voor stabiliteit en rust in jouw organisatie. En je kan uiteraard niet zonder een helder helikopterzicht, waardoor je in staat bent om voor jouw bedrijf een strategische visie uit te stippelen. Weg van de waan van de dag, en de blik gericht op boeiende nieuwe technologieën en thema’s die onze job vormgeven.” ◀

Kristof Zadora Leeftijd: 42 Aantal jaren partner van het kantoor: 10 Levensmotto: “Leef met verwondering, groei met passie en omarm het onbekende.”

ook om bijvoorbeeld te sporten – ik zwem en fiets graag – of in mijn tuin te werken. Die ontspannende activiteiten geven me dan weer de nodige energie om er vol tegenaan te gaan op kantoor.” Hoe ga je om met professionele tegenslagen? “Op dit vlak trek ik voor mezelf een duidelijke lijn. Een tegenvaller op het werk heeft uiteraard altijd wel een emotionele impact, maar tegelijk is het belangrijk om uit dergelijke tegenslagen de nodige lessen te trekken, als basis voor

verdere groei en persoonlijke ontwikkeling. Falen en tegenslagen maken je sterker en weerbaarder. Een goede ondernemer valt tienmaal, maar staat elfmaal op. Bij de pakken blijven zitten staat dus niet in ons woordenboek!”

Volgende keer in Estafette... In het volgende nummer van dit magazine stellen we je een nieuwe Limburgse ondernemer voor, gesuggereerd door Kristof.

november 2023 Bedrijvig Limburg 59FUN FACTS

ANDERS BEKEKEN

Enkele fun facts over...

Erik Kerkhofs Kebro

1 Wat wilde je worden toen je klein was?

Frank Rombouts Royal Crown

1 Waarvoor mogen we je ’s nachts wakker maken?

Jullie weten wel waarvoor.

2W at zou je doen als je de lotto won?

Zonder twijfel een jacht kopen en verhuizen naar Ibiza (met jacht).

3W at is jouw beste eigenschap?

Mijn enthousiasme! (Mogelijk niet altijd als mijn beste eigenschap ervaren door mijn medemensen)

4 Waar kunnen we je vinden als je niet aan het werken bent?

In mijn atelier aan het schilderen of op de weg met mijn geliefde koersfiets. Het gebeurt ook wel dat bovenstaande activiteiten bij voornemens blijven en met mij in de zetel belanden.

5 Wat wilde je worden toen je klein was? Allesbehalve datgene wat ik nu doe. :-)

Ik wilde heel graag architect worden, maar ik vond me niet creatief genoeg. Uiteindelijk heb ik Economie gestudeerd omdat ik er affiniteit voor had. Mijn vader was ondernemer en ik mocht hem als kleine knaap vaak helpen in de zaak. Na mijn studies kwam ik eerst terecht in het bankwezen, maar dat was mijn ding niet. Later ben ik uiteindelijk mee in het familiebedrijf gestapt. De interesse in de bouw is altijd aanwezig geweest.

2W at is jouw levensmotto?

Blijf mens in alles wat je doet. De bouw is een harde wereld waar het menselijke aspect soms ver zoek is. Alles moet sneller en goedkoper. Het is best moeilijk om voldoening te halen uit het harde werk dat wij leveren. De hele bouwwereld mag voor mij gerust wat zachter worden.

3W aar word je blij van?

Positieve feedback kan mijn dag echt goed maken. Er worden veel te weinig schouderklopjes gegeven, maar als ik dan een welgemeend compliment krijg, bijvoorbeeld over het werk dat uitgevoerd werd, dan ben ik er heel blij mee. Van nature uit zijn we als mens meer gefocust op het negatieve, waardoor het positieve haast niet opgemerkt wordt. Vandaar dat positieve feedback een gunstig effect op me heeft.

4 Welke doelen heb je momenteel nog voor ogen?

Ik zou graag een overname doen, misschien zelfs in een hele andere business dan de bouw. Ik onderneem graag en een mooie opportuniteit ga ik zeker niet uit de weg. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.

5 Naar wie kijk je op? Wie is jouw rolmodel? Mijn vader is altijd een groot voorbeeld voor me geweest. Hij was destijds zaakvoerder van de Boerenbond in Gruitrode. Hij heeft me geleerd om op een eerlijke en correcte manier zaken te doen. Bij hem was een woord een woord. Hij heeft altijd hard gewerkt en veel opgeofferd voor zijn familie.

november 2023 Bedrijvig Limburg 61POSITIEF IN LIMBURG

Deze rubriek is voorbehouden voor nieuws van onze leden. Want die zitten niet stil. Iedere dag verwezenlijken ze nieuwe dromen en gaan ze nieuwe uitdagingen aan. Wij zetten al die bedrijvigheid met veel plezier in de bloemetjes! Heb jij ook nieuws? Mail naar laura.michielsen@voka.be

Positieve nieuwtjes uit onze provincie 45 kaarsjes voor jarige Ovidias

HOI viert het jubileum van de Giroflex 64 als ergonomisch icoon De Giroflex 64 is al vijfentwintig jaar niet meer weg te denken. Deze stoel is erkend als de beste ergonomische stoel in Zwitserland, is miljoenen keren verkocht en hiermee een van de meest succesvolle bureaustoelen ter wereld! Door de jaren heen is de ontwerper Paolo Fancelli de stoel blijven upgraden en verbeteren. Daardoor is de Giroflex 64 vandaag nog mateloos populair.

Drukwerk blijft essentieel in marketing Online mag de toekomst zijn, maar drukwerk blijft onmisbaar. Het zet ons aan het lachen, wenen, denken en doen. Drukwerk bezit de kracht om duidelijkheid te scheppen. Tussen zwart en wit. Tussen bordeaux en vermiljoen. Tussen welkom op de wereld en vaarwel voor altijd. Druk maakt indruk. Daarom is Haletra NV dan ook trots lid van ‘De Indrukmakers’.

De ambachtelijke chocolatier uit Hoeselt begon als een klein zoetwarenbedrijf en is na 45 jaar uitgegroeid tot een bedrijf dat particuliere en professionele klanten bedient in binnen- en buitenland. Ovidias heeft door de jaren heen op het gebied van duurzaamheid flinke stappen gezet en het productaanbod is geëvolueerd. Ter gelegenheid van de 45ste verjaardag wordt in oktober de ‘Festive Edition’ toegevoegd: een ballotin van 250 gram met een aantal nieuwe smaken, die ontwikkeld werden met het oog op de laatste trends en innovaties uit de chocoladewereld. De feestelijke ballotins zijn in de webshop van Ovidias te koop.

Familiewaarden inzetten om werk­ nemers te werven Bij Offimac doen ze extra hun best om zich goed te positioneren op een oververhitte arbeidsmarkt: “Recent breidden we onze familie uit met vier nieuwe krachten. En natuurlijk is er ook ons Roos, die tijdens haar pensioen terug een halve dag bij ons aan de slag is”, vertelt Raf Kinet, managing partner bij Offimac. “Offimac is en blijft een familiebedrijf, daarom zetten we volop in op de waarden die daarbij horen. Het resultaat is een hechte groep van mensen die allemaal aan hetzelfde leer trekken. Veel verloop kennen we hier eigenlijk niet.”

Paesmans opent Limburgse vestiging voor Build Your Dreams BYD is producent en leverancier van batterijen voor elektrische wagens. Ze kozen groep Paesmans als leverancier, een sterke partner in Limburg. Dat BYD voor Hasselt kiest, is zeker en vast een mooie erkenning. “Dankzij onze uitgebreide expertise in de sector én toegewijde mensen met kennis van elektrische wagens, kunnen we samen bouwen aan de toekomst van het merk in België en Europa”, zegt zaakvoerder Wilfried Paesmans.

november 2023 Bedrijvig Limburg 63


Faresa, de kmo-partner voor mentaal welzijn Maak kennis met onze wetenschappelijk onderbouwde expertise over stress, burn-out en verzuim.

DIAGNOSTIEK Mentaal welzijn onder de loep: Risico-analyse psychosociale aspecten Welzijnsscan via werkbaarheids­ cheque

INTERVENTIES Baanbrekende welzijnsbegeleiding: Training van medewerkers en leidinggevenden Individuele & executive coaching Employee Assistance Program Digitale welzijnstools Hulp bij verzuim- en welzijnsbeleid

Je eigen welzijnsproject opzetten? Het Faresa-team staat voor je klaar. 011 75 80 55 www.faresa.be


POSITIEF IN LIMBURG

Safe-Connect biedt topcyberbeveiliging Opleidingen op maat De afgelopen acht maanden startten 1.357 Limburgse werkzoekenden, 179 werknemers en 213 leerlingen met een opleiding bij VDAB. Competentieversterking is erg belangrijk op de huidige arbeidsmarkt, zowel voor werkzoekenden in het vinden van een job als voor werkgevers bij het invullen van hun vacatures. De opleidingen van VDAB zijn praktijkgericht, vacaturegericht (op maat van een vacature, in opdracht van een werkgever), op maat en kunnen heel flexibel opgestart worden: van een snelle opstart tot een korter traject.

Krekelhof Hasselt: back on track na coronajaren Na de stille coronajaren is het opnieuw booming business bij Krekelhof Hasselt. “Het afgelopen voorjaar was het alle hens aan dek om al onze evenementen, van familiefeesten tot productpresentaties en seminaries, in goede banen te leiden en onze klanten een onvergetelijke ervaring te bieden”, zegt medezaakvoerder Jeroen Lenaerts. “Ondertussen is onze webshop voor afhaalmaaltijden zelfs uitgegroeid tot een volwaardige service.”

Bedrijfssessie: welzijn op het werk Bedrijfs- en topsportconsultant Gerrit Kempeneers neemt ieder jaar de Voka-werknemers onder handen. Sinds 15 jaar worden er sessies georganiseerd die bijdragen aan een lager ziekteverlet, verhoogde creativiteit en vooral gelukkige werknemers.

Wit-Gele Kruis Limburg zoekt consortia voor nieuw provinciaal gebouw In 2026 verhuist de provinciale hoofdzetel van Wit-Gele Kruis Limburg van de welzijnscampus in Genk naar Hasselt, met de intrek in het voormalige hoofdgebouw van CM. De voorbije maanden werd opgelijst waar de noden en wensen liggen van de renovatie. “De Europese openbare aanbesteding is gepubliceerd. Concreet zoeken we de combinatie van een architect, hoofdaannemer, studiebureau technieken en in een latere fase mogelijk ook een technische onderhoudsfirma”, zeggen algemeen directeur Nadja Vananroye en voorzitter Nyree Claes. De site wordt volledig gestript en gerenoveerd volgens strenge duurzaamheidsnormen met aanpassingen zoals warmtepompen, extra isolatie, driedubbele beglazing en klimaatplafonds. In de renovatie is er plaats voor flexplekken, grote vergaderzalen, kleine ontmoetingsruimtes, een skillslab en een cafetaria.

Safe-Connect heef t zijn erkenning beet als Fortinet Cer tified Professional in Public Cloud S e cur it y. Dit cer tificaat bevestigt de expertise in ongeëve­ naarde beveiliging tegen cyberdreigingen. Met op maat gemaakte beveiligingsstrategieën wordt de digitale bedrijfscontinuïteit geoptimaliseerd en dat biedt gemoedsrust. Met de extra erkenning op zak is Safe-Connect er helemaal klaar voor om ondernemingen te helpen NIS2-plichtig worden. De NIS2-richtlijn is een EU-brede wetgeving op het vlak van cyberbeveiliging. Het voorziet in wettelijke maatregelen om het algemene niveau van cybersecurity in de EU te verhogen. Bedrijven die door de lidstaten worden aangemerkt als aanbieders van essentiële diensten in sectoren van vitaal belang, moeten passende beveiligingsmaatregelen nemen en de bevoegde nationale autoriteiten informeren over ernstige incidenten.

Brightest East blijft groeien Brightest East en IncubaThor zijn al drie jaar een perfecte match. Met de vestiging op Thor Park creërt Brightest East een regionale verankering en trekken ze gestaag werknemers uit de omgeving aan. Het team van 43 medewerkers blijft alsmaar groeien.

november 2023 Bedrijvig Limburg 65


POSITIEF IN LIMBURG

La Butte aux Bois wordt Shiseido Institute Eerste lustrum voor T2-campus in Genk

Colofon Bedrijvig Limburg is het magazine van Voka – KvK Limburg vzw. ‘Huis van de Limburgse Ondernemer’ Gouverneur Roppesingel 51, BE-3500 HASSELT Tel. +32 11 56 02 00, Fax +32 11 56 02 09, info.kvklimburg@voka.be www.voka.be/limburg www.facebook.com/ vokalimburg @VOKA_Limburg BE 0407.589.842 RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt Verantwoordelijke uitgever: Karin Van De Velde voorzitter Voka – KvK Limburg Redactie: Laura Michielsen laura.michielsen@voka.be Eindredactie: Manon Beerten manon.beerten@voka.be Bladcoördinatie: Kristien Put kristien.put@voka.be Publiciteit: Kristien Put +32 11 56 02 63 kristien.put@voka.be Fotografie: Medialife Vormgeving: Propaganda www.propaganda.be

La Butte aux Bois is onlangs bekroond met een erkenning vanuit Shiseido. Als vijfde in de wereld mag het zichzelf nu officieel Shiseido Institute noemen. Het Japanse Shiseido staat al sinds 1872 voor een unieke filosofie waarbij oosterse wijsheid en westerse waarden, innovatieve producten én een holistische benadering van schoonheid worden gecombineerd.

Easi genomineerd als beste Belgische werkgever In september vond de ceremonie van Best Workplace Europe plaats, een wedstrijd van Great Place to Work, georganiseerd om werkgevers in Europa in de schijnwerpers te zetten. Het Belgische IT-bedrijf Easi behaalde de 3de plaats en werd daarmee meteen de beste Belgische werkgever in de rangschikking.

A&M Group behoudt top 3-positie in de Belgische Dealergroep Top 50 A&M Group heeft een indrukwekkend aanbod van 10 automerken verspreid over 57 showrooms. Peter Guelinckx, CEO van A&M Group, zei over de nominatie: “Deze plek is een eerbetoon aan het harde werk en de toewijding van al onze medewerkers. We kijken ernaar uit om onze klanten de best mogelijke service te blijven bieden en ons succesverhaal voort te zetten.”

Project Green Business Park Woudpark te Genk is afgerond Al sinds 1989 is het in Ouds­ bergen gevestigde familiebedrijf Kebro gespecialiseerd in het plaatsen van betonvloeren met een hoge afwerkingsen moeilijkheidsgraad. In opdracht van industriebouwer Altez werkte Kebro recent het project Green Business Park Woudpark in Genk af. Dit door BVI.EU ontwikkelde bedrijventerrein, gelegen op het industrieterrein GenkNoord, bestaat uit vijf gebouwen met in totaal 39 kmounits. Naast deze kmo-units staat op dit bedrijventerrein ook een bedrijfsgebouw op maat (‘build-to-suit’) voor Kemea, een workshop voor het Monster Energy Yamaha Factory MX2-team. Benieuwd naar extra info over dit project? Lees meer op pagina 8 van dit magazine.

Voka-partners

Jouw ondernemers­ verhaal in Bedrijvig Limburg? Contacteer Kristien Put Coördinator Bedrijvig Limburg kristien.put@voka.be

66 Bedrijvig Limburg november 2023

Al vijf jaar zet de innovatieve opleidingscampus (SyntraPXL, VDAB en EducaThor) succesvol in op de ontwikkeling van techtalent. Een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven is sinds het begin een van de stokpaardjes van de T2-campus. “De leerinhouden, methodieken en infrastructuur die we gebruiken, zijn aangepast aan de arbeidsmarkt, waardoor onze cursisten meteen inzetbaar zijn”, vertelt Joris Philips, directeur VDAB Limburg. “Waar men in deze voormalige mijnsite indertijd nog grondstof ontgon, ontginnen we nu talent én kennis.”

scan qr-code

Wil je weten wat een partnership met Voka – KvK Limburg voor jou kan betekenen? Contacteer Wouter Vanlee Senior coördinator partnerships wouter.vanlee@voka.be

scan qr-code
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.